Predstavitev sledenja EasyTracker za gradbena in komunalna

SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Kaj je storitev EasyTracker?
EasyTracker je rešitev za sledenje vozil,analizo voženj kot tudi za spremljanje telemetričnih
podatkov gradbene mehanizacije. Sistem temelji na sodobnih napravah, ki skrbijo za brezžično
oddajanju sprejetih telemetričnih podatkov zajetih v posameznem vozilu oziroma gradbeni
mehanizaciji.
Programski vmesnik omogoča hiter in temeljit pregled vseh podatkov zajetih iz telemetričnih
naprav za učinkovito poslovanje in upravljanje z voznim parkom.
Kdo potrebuje EasyTracker storitev?
EasyTracker je odlična storitev za vsa podjetja, ki
želijo lasten, enostaven, učinkovit in ugoden nadzor
nad logistiko kot tudi pregledom delovanja gradbene
mehanizacije.
Celotna storitev EasyTracker je zelo prilagodljiva.
Poleg osnovnega sledenja in trenutne lokacije vozil
sistem ponuja tudi uporabniku po meri izdelana
poročila, ki lahko zajemajo:
- Čas dela v posameznih območjih
- Realni čas dela stroja
- Poti in območja delovanja posameznega sklopa (čiščenje, posipavanje,
košenje,nalaganje,..)
- Merjenje nivoja goriva v rezervarju (tankanja in hitri padci)
- Stroškovnik voznega parka
Za uporabo potrebujete zgolj osnovno poznavanje
računalnika. Uporabo centra EasyTracker
priporočamo vsem podjetjem z večjim številom
nenadzorovanih premičnin.
Ker se zavedamo, da imate pri opravljanju z
gradbeno mehanizacijo specifične potrebe za
posamezne sklope strojev, se z EasyTrackerjem
prilagodimo vašim zahtevam in tako zagotovimo še
večjo kakovost naše in Vaše storitve.
Zaradi različnih regij v katerih se naše stranke
nahajajo ponujamo EasyTracker v štirih jezikih
(slovenskem, hrvaškem, angleškem in nemškem).
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Prednosti, ki vam jih daje EasyTracker!
V storitvi EasyTracker so vključene mnoge funkcionalnosti, ki vam olajšajo delo.
Pregled trenutne lokacije vozil
Sistem EasyTracker Vam omogoči pregled trenutne lokacije vseh vozil kar preko Vašega
računalnika. Lokacija vozil je lahko prikazana tako kot na zemljevidu tudi z tekstovnim opisom
(npr. Ljubljana, Šmartinska cesta 46).
Podjetje lahko kadarkoli preveri, če se vsa vozila nahajajo na predvideni poti in v nasprotnem
primeru takoj ukrepajo.
Pregled lokacij vozil v realnem času je uporaben tudi v primeru dodajanja nenačrtovanega obiska
gradbišča, saj lahko hitro poiščemo najbljižje servisno ali transportno vozilo. In z lahkoto uredite
premik tega stroja na novo gradbišče.
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Zgodovina voženj z postanki
Podjetja si lahko na zemljevidu celega sveta ogledajo zgodovino voženj in postanke vozila. Pri
ogledu zgodovine voženj se z lahkoto nadzoruje:

nepredvidene postanke v bližnji okolici gostinskih objektov

prevelika števila dolgih postankov

pozni odhodi in zgodnji prihodi vozil v matično podjetje

učinkovitost potovanja

prevelika poraba goriva glede na prevoženo pot.
Poleg označenih poti in postankov so na zemljevidu tudi vidne točke interesa (stranke, bencinske
postaje, gostinski objekti, turistične točke, ...) zaradi katerih se je vozilo verjetno ustavilo. Točke
interesa si lahko po potrebi dodajate na zemljevid sami in tako označite svoje stranke, skladišča
in ostale pomembne kraje. Za vsak postanek je tudi znan čas in trajanje.
Poročila vozil za obdobje
Pri izpisih je možno pogledati vse vožnje in premike za izbrano obdobje. Pri pregledu voženj za
izbrano obdobje se Vam izpišejo vse prevožene relacije z podatki o:
- kraju začetka in konca vožnje
- času začetka in konca relacije
- Število opravljenih kilometrov in čas vožnje
- Maksimalne in povprečne hitrosti za posamezno vožnjo
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Pri poročilih za obdobje si lahko izpišete vse te podatke za voznika ali za vozilo. Tudi če različni
vozniki vozijo različna vozila dobite tako pregled kaj je določen voznik delal in katera vozila je
uporabljal.
Pregled dejanskega dela stroja
Poleg pregledovanja lokacije vozil in strojev lahko nadzorujemo tudi dejanski čas dela stroja. Čas
dela stroja tako merimo glede na obrate motorja in ne samo koliko časa je bil stroj prižgan. V
kolikor je potrebno uredimo tudi priklop senzorjev na hidravlične ali električne sklope, ki poganjajo
dodatno mehanizacijo (posipovalec soli, hidravlika za dvig kiperja ali žlice, kosilnica,..). Glede na
podatke zajete iz teh senzorjev uredimo pravilni prikaz delovnih ur stroja.
Za vsak stroj lahko s tem poročilom pregledate ali je potrebno stroj premestiti na drugo lokacijo
kjer bi bila njegova uporaba večja.
Obrate motorja in ostale zajete podatke lahko prikažemo tudi na ločenih grafih ali tabelah.
Čas dela po posameznem območju
Za vsako vnaprej določeno območje lahko pregledate dejansko obdelano površino in čas dela.
Ta pregled je mogoč po strojih ali območjih. Tako dobite podatek o obdelani površini, hitrosti dela
kot tudi skupnem času dela.
Z temi podatki pridobite nadzor nad stroški obdelave in dela po posameznih območjih kot tudi o
efektivnosti stroja.
Prikaz obdelanih površin po traktorju za naročnika P&F wieneries
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Delo strojev med vožnjo
Nekateri stroji svoje delo opravljajo med
samo vožnjo in tudi za tak tip imamo
pripravljena poročila. Ta tip dela je naprimer
čiščenje cest, posipavanje soli, pluženje,
taksi razvoz potnikov,..
Za posamezno obdobje lahko preverite
kakšno in katero razdaljo je stroj opravil z
npr. vklopljenim posipovalcem soli.
Vse te poti si lahko tudi grafično pogledate
na karti. Na karti so tako poti z delovanjem
enega ali več sklopov stroja označene
rdeče.
Na zgornji sliki vidimo prevožene poti z vklopljenim taksimetrom (izdelano za naročnike Intereks,
Taksi Simbi, Amari,..)
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Možni priklopi senzorike in zaznavanje porabe goriva
Sama sledilna naprava omogoča priklop 4 digitalnih, 4
analognih, 1 wire in FMS – Can Bus vhodov.
V praksi seveda ne potrebujemo vseh teh senzorjev
ampak samo potrebne. V kolikor je možnost uredimo
priklop na obstoječi električni kabel , ki poganja
posamezni sklop. Z hidravličnimi stikali imamo tudi
možnost priklaplanja na dele stroja, ki jih poganja
hidravlika.
V primeru potrebe po zaznavanju porabe goriva se v
kolikor je možno priklopimo na računalnik v tovornjaku
oziroma na obstoječi kazalnik nivoja rezervarja v tanku.
Urejanje stroškov voznega parka
Storitev EasyTracker Vam tudi omogoča pregled nad
zavarovanjem, servisi in ostalimi stroški. Vsi podatki o stroških se
lahko avtomatsko osvežujejo v primeru uporabe magna kartice.
Na bližajoči redni servis, podaljšanje zavarovanja ali npr. menjavo
gum Vas sistem EasyTracker samodejno opozori. Prav tako lahko
pregledate stroške na 100km prevožene poti za posamezno
vozilo in po potrebi primerno ukrepate.
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Poročila interesnih točk
Za vsak vnaprej definiran objekt si lahko v obliki poročila tudi ogledate postanke v okolici njega in
njihovo trajanje. Z takimi poročili dobite nadzor nad številom strojev na posameznem območju in
skupnemu času . Tako si lahko najbolj preprosto in zanesljivo izračunate strošek mehanizacije za
vsako območje ločeno.
Potni nalogi
Z sistemom EasyTracker lahko tudi urejate potne naloge, ki so deloma že izpolnjeni na podlagi
gibanja vozil. Sistem EasyTracker Vam pri izdelavi potnih nalogov prihrani ogromno časa in hkrati
omogoči boljši pregled nad poslovanjem.
Potni nalog lahko tudi izvozite v MS Excell in si ga shranite za evidenco.
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Dodeljevanje voznika vozilu
V primeru menjave vozil med različne vozniki Vam EasyTracker priskoči na pomoč. Za vsako
vozilo lahko vnesete časovno obdobje in voznika, ki ga bo takrat vozil. Z tem pridobite tudi na
poročilih informacijo kateri voznik je določeno vožnjo oziroma postanek naredil.
Prav tako Vam sistem omogoča avtomatsko dodeljevanje voznika vozilu. V vozilo lahko
namestimo čitalec, ki zaznava voznika. Vozniku je potrebno ob vstopu v vozilo samo za trenutek
prisloniti ključ ob čitalec. Za vse ostalo pa poskrbi EasyTracker. Na tak način imaste lahko
pregled nad vozniki brez ročnega vnašanja izpolnjen.
Analiza voženj
Možen je tudi analitičen pregled voženj za posamezno vozilo, voznika ali kar za vsa vozila. Ta
pregled združi vse postanke v skupne grupe glede na oddaljenost in še dodatno združi postanke
na isti lokaciji.
Ta analitičen pregled Vam omogoča optimizacijo poti, saj lahko na pregledu takoj opazite na
katerih lokacijah bi lahko voznik obiskal vse stranke naenkrat. Prav tako so takoj opazne lokacije
na katerih se vozniki ustavljajo redno.
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Alarmi, dogodki in privatne vožnje vozil
V sistemu so zbrani alarmi za posamezne dogodke. To so npr. prekoračitev maksimalne hitrosti,
tankanje čez velikost rezervarja, prevelika poraba, bližajoči se servis, nahajanje izven
predvidenega območja.
Vsem tem alarmom je možno določiti tudi ostale dogodke kot je npr. pluženje z previsoko
hitrostjo.
Wirefence
Modul wirefence Vam omogoča označevanje območji na zemljevidu. Ko vozilo zapusti Vaše
območje se sproži alarm in Vas EasyTracker obvesti o tem preko sms sporočila. Tako lahko
preprečite krajo marsikaterega stroja pravočasno.
Ogled lokacije vozil na mobilnem telefonu
Trenutno lokacijo in prirejeno zgodovino voženj tekočega dneva si lahko ogledate
tudi na praktično vsakemu mobilnemu telefonu z obiskom wap strani. Tako pridobite
nadzor nad vozili tudi ko ste na terenu in nimate dostopa do osebnega računalnika.
Kako storitev deluje?
EasyTracker deluje s pomočjo enote, ki jo
strokovno vgradi naš avtoelektričar v vsako
nadzorovano premičnino. Enota prejema
podatke o njeni trenutni poziciji preko GPS
satelitov in jih posreduje preko GPRS omrežja
na strežnik.
Naš strežnik ima dobljene lokacije shranjene in
jih prikazujejo na portalu www.easytracker.si,
kjer si jih lahko vedno in povsod ogledate.
Najbolj pomemben del storitve EasyTracker je
portal na katerem lahko kjerkoli in kadarkoli
uporabljate vse predhodno naštete
funkcionalnosti. Na portalu lahko že sedaj
brezplačno nadzorujete nekatera naša že opremljena vozila, zato obiščite www.easytracker.si in
easyTracker preizkusite še v praksi.
SI-1230 Domžale
Dragomelj 82
T: +386 51 201 755
F: +386 1 589 6321
Cena storitve EasyTracker
EasyTracker vam ponuja praktično vse, kar boste kadarkoli potrebovali za nadzor vozil.
Posamezna poročila so prilagodljiva in tudi možnosti pri našem sledenju so zelo široke.
Naše cene se gibljejo med 29,00 EUR do 42,15 EUR na
vozilo mesečno pri sledenju po Sloveniji.
Cena je zelo odvisna od same količine, prilagoditev in
potrebne strojne opreme, ki se potrebuje za vse vaše
zahteve in želje.
Kontaktirajte nas!
EasyTracker je produkt IT oddelka podjetja Bent
Excellent, ki se v osnovi ukvarja z čistilno opremo že od leta
1971.
Kot veliko ostalih produktov našega IT oddelka je bil tudi
EasyTracker v osnovi narejen za potrebe matičnega podjetja.
Z začetkom prodaje so se začele tudi nadgradnje produkta
glede na zahteve strank. Kmalu je EasyTracker postal zelo
močen sistem za logistične potrebe podjetji, ki se še danes
vsak dan nadgrajuje in dopolnjuje.
Ne odlašajte in nas kontaktirajte, da se pogovorimo o vaših potrebah in kako lahko tudi Vi sledite
vašim premičninam.
Telefonska številka: +386 51 201 755
Email: [email protected]
Podjetje: Bent Excellent d.o.o.
Naslov: Dragomelj 82, 1230 Domžale, Slovenija
Domača stran: www.easytracker.si , www.bent.si