Train the trainer – Fasilitiranje skupinskih procesov

»Train the trainer« – Fasilitiranje skupinskih
procesov (delavnic – za vodje oz.
organizatorje
sestankov,
delavnic,
predstavitev)
Dvodnevni - Temeljni seminar
Zelo praktičen, povsem tailormade (na kožo osebno
vabljenim udeležencem) sestavljen delavnični seminar, kjer
bomo izmenjevali izkušnje in se urili na praktičnih primerih
vabljenih udeležencev iz poznanih priznanih podjetij iz
Slovenije.
Kje to znanje neposredno lahko uporabite?
Pri izvedbi lastnih delavnic oz. internih izobraževalnih
dogodkov, pri organizaciji in vodenju razvojno naravnanih
sestankov v podjetju, poslovnih konferenc, brainstormingov,
vodenju sestankov, ki zahtevajo prelomne odločitve za
podjetje, usmerjanju podrejenih v oddelku oz. članov
projektega tima, da pridete do akcijskega načrta za projekt,
za katerega ste zadolženi, reševanje poslovnih problemov in
izzivov, neklasičnih predstavitev...
Kdaj in kje? Skupina do 15 oseb.
15.01.2014, prvi del zbiranje 8.30, pričetek od 9.00 do 17.00,
16.01.2014, prvi del zbiranje 8.30, pričetek od 9.00 do 17.00
Ljubljana, Pri Peclju seminarska soba (5km od obvoznice)
Tehnike bomo vadili na praktičnih primerih…
Fasilitatorske tehnike bomo vadili na praktičnih primerih
povabili vas bomo, da celo sami prispevate izzive (teme), če
boste želeli; učili se bomo brainstormingov, urejanja in
združevanja idej, postavljanja prioritet, tehnik za velke
skupine, tehnike priprave operativnih načrtov, šest klobukov,
open space…
Cena seminarja
Cena seminarja 240 EUR + DDV na osebo, plačljiva v enem
obroku. Zaradi delavničnega načina dela bo velikost skupine
omejena, zato prosimo za prijavo vnaprej in plačilo kotizacije pred
seminarjem, s čimer si rezervirate prosto mesto. Cena ne vključuje
kosila.
Cilji seminarja
 Spoznati in si izmenjati spoznanja učinkovitega vodenja
skupin in temeljne tehnike za delo z malimi in velikimi
skupinami.
 V praksi preskusiti nekatere izmed tehnik, dograjevati
lastne kompetence na tem področju in nekatere izmed
TRESCON d.o.o.,
SI-1000 Ljubljana, Koseška 8  Tel. 01 5819215, Fax 01 5819214
[email protected], www.trescon.at, www.trescon.si
tehnik takoj po seminarju uporabiti pri lastnem delu
Vsebina
 V čem je sploh smisel, da določeno delo vodijo fasilitatorji
(moderatorji) in ne vodje ali samo trenerji?
 Opredelitev namena, ciljev in rezultatov za poslovodstvo, če jim
predlagamo moderiran/fasilitiran proces
 Priprava na skupinski proces, koncipiranje in izvedbo ter follow
up
 Kako sestavimo učinkovit program delavnice oz. fasilitiranega
sestanka - dramaturgija
 Tehnike, ki jih uporabljamo za različne namene in cilje in
vsebine (filozofija Art of Hosting, Open Space, Šest klobukov,
World Cafe, Pro Action Cafe, enostavna nominalna tehnika,
clustering, carussel, glasovanje, dialoški krog, personal
committment, vloga in pomen vizualizacije,
 Žetev (harvesting) rezultatov na nivojih različnih javnosti
(poslovodstvo, udeleženci, vodja projekta, svetovni splet ...
Med drugim pa tudi:
 Kako ustvariti primerno atmosfero in zagreti udeležence za
aktivno delo in sodelovanje?
 Kaj je in kaj ni vloga in naloga fasilitatorja, ki vodi proces (pred,
med in po dogodku)?
 Kaj skriva moderatorski kovček, kako se znajti tudi brez?
 Udeleženci in njihova razmerja v moderiranem procesu
(naročnik, moderator, udeleženci).
 Obvladovanje težavnih udeležencev (preveč tihih, preveč
glasnih, samosvojih).
 Obvladovanje časa in prostora – ključni elementi za uspeh ali
polom.
 Pomen in uporabnost gradiva z moderiranih procesov in follow
up
Seminar vodi mednarodno izkušena moderatorka,
predsednica Društva moderatorjev Slovenije
Petra Treven Bernat je izkušena moderatorka, ki se je s tem področjem
dela prvič srečala pred 20 leti, ko je obiskovala Tempusov Train the trainer
seminar vodenja skupin, nato v praksi v Nemčiji v zavarovalnici Provinzial,
v švicarski Juri v agenciji ADEP, v Avstriji se je kalila v vodenju delavnic
v okviru matičnega podjetja Trescon, sedaj pa v Sloveniji in v tujini vodi
delavnice za različna podjetja, ki želijo izboljšati komuniciranje med
zaposlenimi, dvigniti nivo vodenja in najti nove poti za reševanje konkretnih
poslovnih situacij, pri čemer želijo aktivno vključiti svoje zaposlene. Je
direktorica in ena svetovalk mednarodnega podjetja Trescon v Ljubljani.
Tehniko moderiranja uporablja tudi za izvedbo assessment centrov v
sklopu izbornih kadrovskih postopkov in ocene potenciala zaposlenih, saj
je primarna dejavnost podjetja Trescon iskanje, izbor in razvoj zaposlenih.
Prijava
Prijavo z navedbo vaših kontaktnih podatkov in referenčno
številko
seminarja
5266
po
elektronski
pošti
na
[email protected] Z veseljem vam posredujemo
dodatne
informacije na mobilnih številkah 041 786 828 Petra Treven
Bernat in 051 211 357 Anja Kranjc.
TRESCON d.o.o.,
SI-1000 Ljubljana, Koseška 8  Tel. 01 5819215, Fax 01 5819214
[email protected], www.trescon.at, www.trescon.si