Svetovno prvenstvo 2015 RAZPIS

HARMONIKAVERBAND ÖSTERREICHS
Član CONFEDERATION INTERNATIONALE DES ACCORDEONISTES (CIA)
in INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL (IMC - UNESCO)
Naslov pisarne: HVÖ Ferdinand Porsche Ring 1/2/8/26, A-2700 Wiener Neustadt
e-naslov: [email protected]
Internet: www.harmonikaverband.at
Evropski Štajersko-Harmoniko--Festival
9. MEDNARODNO TEKMOVANJE
ZA ŠTAJERSKO (DIATONIČNO) HARMONIKO
SOLO
Svetovno prvenstvo 2015
20. – 22. Marec 2015
PORTOROŽ
Slovenija
RAZPIS
SPLOŠNI RAZPIS ZA VSE KATEGORIJE:
Tekmovanja bodo potekala v KONGRESNI CENTER PORTUS
Obala 33
SI-6320 Portorož/Slovenija
1. 9. MEDNARODNEGA TEKMOVANJA ZA ŠTAJERSKO (DIATONIČNO) HARMONIKO
(svetovnega prvenstva) se lahko udeležijo igralci vseh narodnisti in obeh spolov. Število
udeležencev ni omejeno.
Prireditev bo potekala po naslednjih kategorijah:
a) mladinci
b) odrasil (razred svetovnih prvakov)
letniki
letniki
1994 – 2000
do
1993
Skupaj s prijavo je treba posiati kopijo rojstnega ali potnega lista.
2. Prvonagrajeni v mladinskem razredu mora pri naslednjem tekmovanju nastopiti v razredu
svetovnih prvakov. Zmagovalec razredu svetovnih prvakov lahko nastopi šele na prvem za
naslednjim tekmovanjem.
3. Vsi kandidati naj natančno izpolnijo uradno privjavnico samo online na >>>>>
www.harmonikaverband.at !
4. PRIJAVNINA:
mladinci € 25,00
razred svetovnih prvakov € 40,00
Prijava in prijavnina sta ena celota. Prijavnino ja treba vplačati do zaključka roka za prijavo
(31. januar 2015) !
Udeleženci iz držav EU z evrom kot valuto naj prijavnino nakažejo na račun
HARMONIKAVERBAND ÖSTERREICHS (HVÖ):
Bančna povezava: ERSTE BANK AG
Št. računa: 000000 81191 Bančna št.: 20111
IBAN: AT 09 2011100000081191 BIC: GIBAATWWXXX
5. S prijavo kandidat potrdi, da priznava pravila tekmovanja in odločitev žirije za dokončno.
Vsak udeleženec mora žiriji oddati originalne note izbranih skladb ter dve kopiji. Kopirani izvodi
skladb ne bodo vrnjeni.
Dovoljen je vsak tip harmonike vse znamk. Ojačevalcev, MIDI-datotek ipd. ni dovoljeno uporabljati. TEKMOVALNI PROGRAM ne sme biti daljši od 15 minut igranja. Zaigrati je treba najmanj tri (3) skladbe različnih značajev. Potpurija ni dovoljeno igrati.
6. OPOZORILO V ZVEZI S PROGRAMOM:
Dovoljene so samo skladbe iz ljudske glasbe in originalne kompozicije za štajersko harmoniko!
7. CELOTEN PROGRAM JE TREBA ZAIGRATI NA PAMET!
Udeleženec mora:
a) navesti ime in priimek komponista
b) navesti trajanje igranja del, k jih je izbral
c) zaigrati prijavljen program – spremembe programa niso dovoljene!
d) s odpošiljati onlineformular potrditi, da je pravila razumel in jih sprejel
8. TEŽAVNOSTNA STOPNJA:
Skladbe, ki jih bodo igrati mladinci morajo ustrezati najmanj stopnji D na seznamu literature HVÖ
(www.harmonikaverband.at !), skladbe za odrasle (razred svetovnih prvakov) pa stopnji E!
9. OCENJEVANJE ŽIRIJE:
Vsi udeleženci bodo ocenjeni glede na tehnične in glasbene kriterije, razumevanje stilistike in glede na celoten umetniški vtis.
Odločitev žirije je dokončna. Žirija je upravičena, da ob prekoračitvi časovne omejitve
igranje prekine!
10. Kandidat s svojo poslano prijavo izrazi pripravljenost, da žiriji dovoli snemanje z videokamero,
ki bo služilo samo za kontrolo ocenjevanja! Za obiskovalce je snemanje tekmovanja z videokamero načeloma prepovedano. Nastopajočega kandidata lahko snema samo ena oseba, ki jo za to
pooblasti. V dvoranah so mobilni telefoni prepovedani!
11. Pamenzni termini nastopov bodo objavljeni na začetku marec 2015 na spletni strani =
www.harmonikaverband.at
• Tekmovanje se začne (če je potrebno o številu registracij) je končala na petek, 20.
marec do 13. ure, sicer pa v soboto, 8 od 9. ure, se zaključi v soboto!
12. NAROČILA GLEDE PRENOČIŠČ se lahko naslovijo na:
LIFECLASS Hotels & Spa
Aleks Čeh / DMC Manager
Mail: [email protected]
Stroški gredo v breme udeleženca oz. obiskovalca.
13. POTEK NA KRAJU SAMEM:
Vsak udeleženec mora ob prijavi obvezno navesti načrtovani prihod (dan in uro). Po prihodu se
javi v sprejemni pisarni, kjer prevzame dokumentacijo v zvezi s tekpovanjem! (Delovni čas pisarne bo objavljen na www.harmonikaverband.at ).
Kandidati imajo prost vstop na vse prireditvs, prav tako prejmejo program slavnostnih prireditev.
Gostje pa obiskovalci Kombinirana vstopnica za vsakih 3 dni € 15,-14. PODELITEV za vse tekmovanje in kategorije
Nedelja, 22. marec 2015, 12:00 ura v Kongresni center PORTUS
15. NAGRADE IN PRIZNANJA
a) DENARNE NAGRADE
mladinci
1. nagrada € 700, 2. € 450, 3. € 250
odrasli (razred svetovnih prvakov) 1. nagrada € 1200, 2. € 800, 3. € 400
b) Vsak udeleženec prejme potrdilo.
Zaključek prijave: 31. Januar 2015.