Smernice za izvedbo turistične infrastrukture in

Smernice za izvedbo turistične infrastrukture in
opreme v Geoparku Idrija
Idrija, marec 2013
Kaj je Geopark
Geopark je določeno območje z izjemnimi naravnimi danostmi, v katerem se lokalno
prebivalstvo poveže z namenom varovati naravo in skrbeti za razvoj podeželja. Osnovne naloge
geoparka so zaščita in ohranitev geološke dediščine, izobraževanje ter sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi. Pomembna je povezanost, spoštovanje in sožitje prebivalcev z naravo. Geopark
združuje in povezuje naravno in kulturno dediščino z muzeji, informacijskimi centri, gostilnami,
kmečkimi turizmi in lokalnimi trgovinami z domačo obrtjo. Podpira in spodbuja izdelovanje in
trženje domače obrti, razvoj turistične ponudbe na podeželju, skrbi za izobraževanje lokalnih
vodičev, katerih prvenstvena naloga pa je varovanje in promocija narave.
Geopark Idrija
Geopark Idrija leži v zahodnem delu Slovenije in obsega območje občine Idrija. V svetu je Idrija
poznana predvsem po drugem največjem živosrebrovem rudniku. Območje geoparka je
morfološko izredno pestro, z globokimi in ozkimi grapami in soteskami ter razprostranjenimi
visokimi zakraselimi planotami, kar je posledica lege na stičišču alpskega in kraškega sveta.
Geopark Idrija sledi osnovni ideji geoparkov: združevati varstvo, promocijo in trženje geološke
dediščine, ki je prav tu enkratna v svetovnem merilu. Združuje bogastvo geološke in druge
naravne ter kulturne dediščine z gostinsko ponudbo, domačo obrtjo, storitvenimi in turističnimi
zanimivostmi, ki jih območje lahko ponudi obiskovalcu.
Smernice za pripravo in izvedbo turistične infrastrukture v Geoparku Idrija opredeljujejo obliko in
predloge izvedbe opreme turistične infrastrukture:
- Barvni spekter in tipografijo,
- vstopne table,
- interpretacjske table,
- usmerjevalne in info količke za označitev poti znotraj Geoparka Idrija,
- sedežne komplete in koše za smeti.
Določene so lokacije, kjer je oprema postavljena (vstopne table, interpretacijske table,
panoramska tabla).
2/20
1. OSNOVNI ELEMENTI
Tipografija
Barve:
Srebrna:
CMYK
38, 29, 28, 0
Cinabaritno rdeča:
CMYK
0, 91, 76, 0
Zlata za napise:
CMYK
14, 35, 100, 0
Zlata za površine
CMYK
0, 15, 94, 0
Zemeljsko rjava
CMYK
33, 78, 84, 35
3/20
2. TABLE
Izvedba tabel
Za vstopne in interpretacijske table so predvideni aluminijasti nosilni drogovi, dopustna je tudi
izvedba v lesu ali drugi kovini.
Površina za besedilo in slikovni material je barvana kovina.
V tleh se izvede betonska podlaga na katero je privit železni nosilec in nato na njega les oz.
kovinski nosilec table.
V primeru izvedbe v lesu naj imajo na vrhu zelo rahlo strmo piramido. Priporočena je obdelava,
ki zagotavlja obstojnost (lepljeje ali impregnacija).
Tabla naj bo na kole privita na način, da bodo še ti na vsaki strani malo vidni in naj jih tabla ne
prekriva popolnoma.
Izvedba nosilnih drogov v kovini ali lesu naj bo povsod enotna.
Vsebina tabel je podana v slovenskem jeziku ter po potrebi tudi v angleškem prevodu.
4/20
I.
Vstopne table v Občino Idrija (Geopark Idrija)
Označitev vstopa v Geopark Idrija sovpada z vstopnimi lokacijami v Občino Idrija.
Označevalne vstopne table:
a) Samostojna vstopna tabla/nadomestijo obstoječe table,
b) dopolnjujejo obstoječe table.
c) Samostojno označevanje
Dopustne so izvedbe v večih dimenzijah:
a) Samostojna vstopna tabla/nadomestijo obstoječe table
5/20
b) dopolnilna vstopna tabla k obstoječi
c)samostojna vstopna tabla/ločena označitev
6/20
c)samostojna vstopna tabla/ločena označitev
Predvidene lokacije vstopnih tabel v Občino Idrija so:
1. Iz smeri Ajdovščina (vrh gore)
2. Iz smeri Logatec (pred Godovičem)
3. Iz smeri Logatec (Medvedje Brdo)
4. Iz smeri Trebuša (Oblakov Vrh)
5. Iz smeri Žiri (Govejk)
6. Iz smeri Cerkno
7. Iz smeri Rovte
8. Iz smeri Gorenja Trebuša
7/20
8/20
II.
Interpretacijske table Geoparka Idrija
Interpretacijske table se postavi na pomembnih Geo-točkah v Geoparku Idrija. Dopustna
je izvedba v večih variantah (dimenzije in materiali) glede na potrebe na posamezni
lokaciji. Izvedba na posamezni lokaciji naj bo enotna.
a) Predlog na lesenih nosilcih
b) Predlog na kovinskih nosilcih
a) Predlog na lesenih nosilcih
a) Predlog na lesenih nosilcih
9/20
a) Predlog na lesenih nosilci
a) Predlog na lesenih nosilcih
10/20
b) Predlog na kovinskih nosilcih
b) Predlog na kovinskih nosilcih
b) Predlog na kovinskih nosilcih
11/20
b) Predlog na kovinskih nosilcih
Predvidene lokacije za interpretacijske table v Geoparku Idrija so:
Table Geoparka Idrija na vstopu v (pokrivajo celo občino)
1. Pri Vodnjaku vrh gore (parkirišče)
2. Travnik iz smeri Tolmin (parkirišče)
Interpretacijske table Geoparka Idrija
1. Na poti ob rakah pri Kobili (pot in KP Zgodnja Idrijca)
2. Lajšt
3. Tratnikovi usadi
4. Ladinijske plasti
5. Gačnik (mokrišča in karnijski peščenjak)
6. Partizanska tiskarna slovenije
7. Trovtnarska ravan (domačija Škratovec)
8. Planinska koča na Hlevišah
9. Kanomeljsko razpotje
12/20
10. Tomaževa miza
11. Smučišče Javornik (na začetku sedežnice)
12. Planinska koča Javornik
13. Matjaževe kamre
14. Šturmajce
15. Sivka (pri klopeh)
16. Šebaljski bajer (Godovič)
17. Tektonski kontakt (Črni Vrh- trebče)
18. Habečkovo brezno
19. Kalarjev ledenik
20. Ledena jama
21. Ivajnškova lokev
22. Ivanjškova lipa
23. Tominceva domačija in vodnjak
24. Štefkove rupe
25. Pr`kolu (Gnezda) Vojsko
26. Korita v Klamah
27. Kendov dvorec
28. Podroteja (parkirišče pred odcepom proti Idrijski Beli oz smeri Godovič)
Predvidena lokacija panoramskih tabel:
1. Vodonos
13/20
14/20
15/20
16/20
3. KOLIČKI
Usmerjevalni in info količki označujejo poti v Geoparku Idrija.
Izvedba
Odvisno od potreb posamezne lokacije je dopustna je izvedba v:
a) lesu – kovina,
b) samo kovina.
Količek je izveden v lesu na kovinskem nosilcu, ki se pritrdi v tla. Na zgornjem delu je
oblečen v kovinski ovoj, na katerega je pritrjena kovinska krogla. V zimskem času se količke
po potrebi odstranjuje in shrani.
Celoten kovinski količek: železni profil (količek je votel) – pocinkan (proti rjavenju) in prašno
barvan. Napisi in grafika na količku je obstojna nalepka.
Montaža količkov je v obeh primerih enaka:
17/20
Izvedba usmerjevalnega in info količka - Izvedba v lesu –kovina
18/20
Izvedba v kovini + nalepke: železo – prašno barvanje
Izvedba v kovini + nalepke: Inox
19/20
4. OSTALA INFRASTRUKTURA - OPREMA
Sedežni komplet:
Klopi so izvedene v impregniranem lesu v standardnih dimenzijah po priporočilu
proizvajalca.
Na klopi in mizi je vžgan logotip Geoparka Idrija.
Koši za odpadke:
Koš za odpadke je izveden iz notranjega kovinskega nosilca ter lesenega oboda. Na
pokrovu je vžgan logotip Geoparka Idrija ter napisa “hvala” in “thank you”. Odpiralna
bunka je lahko izvedena v lesu ali kovini.
Dimenzije so standardne po priporočilu proizvajalca.
20/20