Planet Venera

5. poglavje
Planet Venera
☼
Venera je v našem osončju planet Tretjega tj.
Rožnatega Žarka Ljubezni. Znana je po tem, da se na njej
šolajo avatarji, ki so nato poslani ne le na Zemljo temveč
tudi na druge planete, na katere so se infiltrirali padli
angeli, luciferijanci. Venera je dom Jezusa, Gautame,
Maitreje, Lanta, Pavla Beneškega, Janeza Krstnika
(Elije) in celotnih hierarhij brahmanizma, hinduizma ter
lemurijskih in predlemurijskih avatarjev. Vsi ti so šli
skozi šolanja v velikih Duhovnih šolah na Veneri. Bili so
učenci v Templjih Sedmerih Svetih Kumár – Gospodarjev
Plamena z Venere.
☼
Venera
1. Prihod prvih tridesetih duš z Venere na Zemljo
Kuthumi (BTF)
»V tisti uri, ko je Kozmični Duh odredil, da Zemlja ne more več
obstajati v verigi sijočih Zvezd, ki so tvorile ogrlico okoli Sonca, je
Sanat Kumára ponudil, da priskrbi izmed sinov in hčera Venere
tiste, katerih osebna in skupna Svetloba bi lahko vzdržala Zahtevo
Kozmičnega Zakona in bi bili ‘Luč Sveta’, vse do trenutka, ko bi se
zemeljski otroci tako razvili in dozoreli, da bi bili sami ta Luč.
Čistost in predanost src venerjancev svojemu Gospodu (Sanat
Kumári) je bila tolikšna, da jim je bilo v radost in čast, da se
lahko javijo, da gredo in pripravijo prostor na Zemlji zanj. V prvi
skupini je šlo trideset venerjancev pred Univerzalne Gospodarje
Karme in prejelo odobritev, da so prvi Varuhi za mogočne Kumáre.
Prostovoljno so se odločili, da sprejmejo stroge karmične omejitve
za rojstvo v človeški rasi. In vrnili so se še enkrat k svojim
ljubljenim, da se poslovijo od njih za neznano dolgo obdobje. Teh
trideset duš so pospremili v zgornjo atmosfero Zemlje, kjer so
prebivali v Območjih Svetlobe pod ljubečo oskrbo in gostoljubjem
gospodarjev Drugega Žarka vse do trenutka, ko so bile razmere za
njihovo prvo utelešenje pripravljene.
Ni bilo lahko najti primerne zemljane, da bi bili starši tem ljubkim
visoko vibrirajočim bitjem s tako čisto in lepo naravo. Graditeljevih
oblik so za to izbrali le najbolj uglajene in razvite duše. Povabljene
so bile pred Gospodarje Karme, da jih raziščejo, če so dovolj
primerne, da postanejo Odprta vrata za te Kozmične obiskovalce.
Med zemeljskimi dušami je bilo dvanajst primernih. Izdelal se je
načrt za njihovo utelešenje, srečanje med njimi, poroko… in tako so
čakajoči gostje dobili priložnost, da stopijo skozi zastor v kraljestvo
fizičnih oblik. Vsakemu paru staršev se je rodilo pet teh duš z Venere,
katerih naloga je bila pripraviti prostor za Gospodarja Ljubezni!
Po prvem utelešenju so se ti Blagoslovljeni spet in spet utelešali
naslednjih devetsto let. Skozi zastor materialne energije, ki so si ga
delili skupaj s celotno človeško raso, so poskušali najti drug drugega,
se čim bolj spomniti svojega Božanskega Namena, Zaobljube
in Usode. Počasi a nezadržno je bilo vzpostavljeno Mesto Mostu
(Šambala), zgrajeno iz prvinske snovi Zemlje – iz najodličnejšega
marmorja, najpopolnejših draguljev, najčistejšega zlata!
95
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Najlepše rože, najobilnejša sadna drevesa, najbolj zeleneči
okrasni grmi so bili izbrani iz vseh štirih koncev hvaležne Zemlje,
ki je ponudila svojo hrano tem Obiskovalcem, ki so se trudili za
izpolnitev vizije svojega prihajajočega Gospoda, vizije, ki so jo stalno
ohranjali pred svojimi očmi in v Skrivnih Svetiščih svojih Src.
Mnogo osek je bilo potrebnih, da so postavili stebre marmornatega
mostu, ki se je dvigal iz azurnega morja Gobi in je povezoval Beli otok
s celino Lemurija. Mnogokrat so hvaležno pustili svoja obrabljena
fizična telesa in se ponovno rodili, da nadaljujejo svoje Delo Ljubezni
preden je na nebu sijoča Zvezda Severnica dala znamenje, da je čas
dozorel. Skozi stoletja je iz generacije v generacijo prehajalo vedenje
o Skrivnostni Zvezdi Severnici, ki bo dala znamenje za Trenutek, za
katerega so se tako neutrudno in nesebično trudili. Ko je Zvezda
dosegla svoj zenit, so bili vsi pripravljeni. In On (Sanat Kumára) je
s svojo ljubečo častno stražo prišel in prebival na Zemlji.
Zdaj smo v obdobju končnega izliva iz ljubečih Src z Venere.
Tako kot so ti Blagoslovljeni trideseti prišli na Zemljo pred Njim,
da razgrnejo plašč svoje Ljubezni pred Njegovo Prisotnostjo, tako
so se tudi vrnili Domov na Venero pred Njim, da pripravijo vse za
Njegovo Vrnitev! Drug za drugim so otroci Venere zdaj osvobojeni
svoje Kozmične Zaobljube. Ob koncu svojega zdajšnjega naravnega
življenja na Zemlji so za vekomaj osvobojeni verige rojevanja in
umiranja, atmosfere Zemlje ter so s častjo in Ljubeznijo, ki je iznad
dojemanja razuma vrnjeni na planet svojega Duhovnega Rojstva.
Oh, kako lahko človeške besede opišejo Radost, ko je srce
osvobojeno več milijonov let trajajočega bivanja stran od svojega
Doma; osvobojeno omejitev fizičnega telesa; osvobojeno nihajne
stopnje, ki je toliko nižja od naravnega stanja svobodnega Duha.«
2. Gospodarji Plamena z Venere
Imenujejo se tudi Sedem Svetih Kumár. Znani so tudi kot sedem
sinov Brahme. Njihova imena so: ● Sanatka ● Sa Ananda ● Sa Na
Tana ● Sujata ● Kapila ● Sa Na ● Sanat Kumára
Zatočišča Kumár: ● v Eteričnem mestu nad Arizono, ZDA ●
Templji na Veneri ● Tempelj Kumár v Velikem Središčnem Soncu
Planet Venera se imenuje tudi ● Zvezda Danica ● Zvezda
Ljubezni.
96
Venera
Sedem Svetih Kumár je sedem Velikih Bitij, ki ohranjajo Žarišče
Sedmerih Mogočnih Elohimov na planetu Veneri. Vsak od njih skrbi
za enega od Sedmih Žarkov oziroma Plamenov in ima svoj Tempelj
na Veneri. Vsak od teh Templjev je posvečen za dajanje Iniciacij
(Posvečenj) Materinega Plamena na enem od Sedmih Žarkov.
Namen Iniciacij Materinega Plamena je narediti Iniciacije Trojstva –
Očeta, Sina in Svetega Duha – praktično izvedljive v materiji. Ker so
Sedmeri Mogočni Kumáre ohranjali svojo Božjo Zavest in popolno
Čistost, se je Venera ohranila kot Žarišče Ljubezni in je srčna čakra
našega sončnega sistema. Zahvaljujoč temu imajo evolucije na
drugih planetih možnosti za svojo odrešitev; in Sanat Kumári je
bilo odobreno priti na Zemljo.
Sedem Kumár oziroma Gospodarjev Plamena z Venere je sedem
Bratov, ki so pred štiri in pol milijone leti po svoji svobodni volji
in brezmejni Ljubezni prvi ponudili Pomoč in Zaščito zemeljskim
otrokom v najbolj kritičnem obdobju njihovega razvoja na Zemlji.
Vse od takrat pa do danes so brezmejno sijali svojo Svetlobo,
Ljubezen in Življenje za pomoč Zemlji, da se dvigne v Zvezdo
Svobode. Svoje Plamene so vsidrali v samo zgradbo naših bitij na
vsakem nivoju. Prišli so na Zemljo skupaj s še sto štiriinštirideset
tisočimi venerejanci. V prvi skupini je prišlo trideset prostovoljcev
z namenom, da pripravijo vse potrebno za prihod glavnine pod
vodstvom Sanat Kumáre, vladarja Venere.
Sedmeri Mogočni Kumáre so sprostili veliko posebnih ureditev za
dvig Svetlobe v Zemlji. Leta 1975 so sprostili Nosilcem Luči na Zemlji
‘okrepitev Svetlobe, ki je seme Alfa, seme Kozmičnega Razsvetljenja
za pospešitev Ognjev Budnosti in povečanje dojemanja Brezmejnega’.
To je bila okrepitev Svetlobe, ki je sproščena na Zemljo enkrat na
deset tisoč let za dvig zavesti in njeno osredotočenje na vrh glave.
Leta 1976 so Mogočni Kumáre govorili o Vstajenju Materinega
Plamena iz Lemurije. Ta Plamen je na osrednjem Oltarju Dvanajstih
Templjev na tako imenovanem Ognjenem prstanu dežel, ki so danes
v Tihem oceanu. Teh dvanajst Templjev je posvečenih Materini Luči
in so namenjeni Iniciacijam Dvanajstih Sončnih Hierarhij. Vsaka
od njih ima svoj zvok in Plamen. Sanat Kumára je rekel:
»Prihajamo z namenom, da vsidramo določene ključe v obliki
elektrod za spiralne, dvigajoče energije Sedmih Žarkov v sedmih
aspektih Materinega Plamena. Dvig teh energij se odvija tam, kjer
so se spustile na Zemljo; kjer je šel Materin Plamen v pozabo.«
97
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Leta 1992 so Sanat Kumára in Sedmeri Sveti Kumáre povedali
o veliki Ljubezni in skrbi Venere za človeštvo Zemlje:
»Ljubljena srca, želim, da veste, da so vse evolucije moje domače
Zvezde, Venere (ki prebivajo na nivoju, ki ni tako fizičen, kot je
vaš svet), z vso svojo pozornostjo pri vašem planetu Zemlji. Po
vsej Veneri so velikanski ekrani, na katerih lahko vidijo dogajanje
na Zemlji. In ob tem pošiljajo Ljubezen v podporo Svetemu Ognju
v vaših srcih, ljubljeni. Vsi na Veneri zdaj opazujejo, kaj se bo
razvilo na Zemlji in kaj bo nastalo iz njihovih bratov in sester ter
Plamenov Dvojčkov in duš, ki so jim tako srčno blizu; vseh, ki se
trudijo približati Srcu Bude, Kristusa in Sanat Kumáre.
Da, ljubljeni, občutite to Ljubezen, ker je resnično iznad vašega
sveta. Vsi mi vam pošiljamo to Ljubezen in smo z vami. Blagoslovljeni,
na vaša prizadevanja prihajajo odzivi iz drugih sistemov svetov – iz
Vijoličnega Planeta, iz planetov iznad našega sončnega sistema in
iz tistih, ki so svetlobna leta celo iznad naše galaksije.
Celoten materialni kozmos je v napetem pričakovanju ali bodo
odločitve posameznikov na Zemlji povzročile, da usahne plima
teme na vašem planetu. Za ta namen smo tukaj in vas podpiramo.
Zato skupaj v Živem Plamenu povečujemo vse Božansko v vas z
Močjo Ljubezni Mojstrice Venere.«
3. Biti povzdignjen v Prisotnost Kumár
Saint Germain (I AM, sept. 1932)
»Ime Kumára je naziv, ki predstavlja določeno Moč oziroma
dejavnost v Duhovnem Vodstvu Kozmosa. Dejavnost oziroma
služenje Kumár poteka pod upravo Velikega Središčnega Sonca.
Od vseh sedmih planetov v našem osončju so oni edini ponudili,
da vzamejo Zemljo pod svoje okrilje.
Ko se bo zemljina os premaknila, se bo brezmejno stoletij
dolgo delo Kumár praktično zaključilo. V nekaj letih zatem bodo
Kumáre hodili in govorili s tistimi učenci Luči, ki se resnično
zavedajo njihove Prisotnosti. Za tiste, ki bodo deležni njihovega
prijateljskega obiska, bo to neopisljiv Blagoslov. Nikoli v zgodovini
Zemlje ni bila dana takšna priložnost tistim, ki so zares predani
Luči – priložnost, da so povzdignjeni v njihovo Prisotnost.«
O prvi pomoči, ki jo je Venera ponudila Zemlji, glej tudi v poglavjih o Sanat
Kumári: Vladar Venere (str. 127), Dipamkara (str. 128), Ohranitelji Troedinega
Plamena Življenja (str. 130), Šambala (str. 139).
98
Venera
24.
JAZ SEM Ognjeno Srce večne Kozmične Ljubezni s planeta Venera.
25.
JAZ SEM Ognjeno Srce Kozmične Ljubezni z Venere
in moj svet je njena Zmaga tu!
26.
JAZ SEM Ognjeno Srce Kozmične Ljubezni z Venere!
27.
JAZ SEM Zmaga Kozmične Ljubezni
Mojstrice Venere, Mogočnega Sanat Kumáre,
Mogočnega Viktory
in vseh mogočnih Bitij s planeta Venere.
28.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Kličem Angele Ljubezni z Venere,
da prebivajo z mano in me blagoslovijo,
da jih čutim in vidim iz oči v oči.
Naj se razodenejo vsemu človeštvu, da jih vsi spoznajo in priznajo.
Naj se družijo z mano, prebivajo z mano,
mi pomagajo, me varujejo
in mi dajo vse možne Blagoslove svoje Ljubezni Svetega Ognja.
Naj me njihove Legije naredijo ZA VEKOMAJ! (3x)
zmagovitega nad vsem v tem svetu.
107
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
29.
Sprejmem Srčni Plamen Velikih Bitij z Venere,
ki so prišla na pomoč človeštvu Zemlje.
Ta Plamen sije okoli mene
svojo Očiščevalno Ljubezen in Mojstrstvo z Venere,
da SEM dvignjen v Božjo Popolnost za vekomaj!
30.
JAZ SEM Ognjeno Srce Kozmične Ljubezni,
ki prežarja in zaobjema vso Zemljo
ter jo dvigne v Popolnost za vekomaj!
31.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam sprostitev Zmagovite Kozmične Moči
Ljubezni Svetega Ognja z Venere v svoje bitje in svet!
*
To začne preobražati razmere v vas in okoli vas. Na harmoničen
način odstrani vse ovire in zastoje ter očisti vašo pot.
*
»Kdor razume ta Zakon, ima lahko toliko Moči in Zmage naše
Srčne Ljubezni kot si vzame časa v zunanjem svetu, da ju pokliče in
sprejme. Ste bitje svobodne volje! Ste Avtoriteta in Moč, da izgovorite
to, kar v tem trenutku potrebujete in – z Ljubeznijo do svoje Prisotnosti,
planeta Venere in tistih, ki usmerjajo Sveti Ogenj na Zemljo – odprete
Vrata ter jih ohranjate odprta za pritok Svetega Ognja vase ter za
upravljanje vseh okoliščin, v katerih ste, ter za izničenje vseh vplivanj
tako imenovanih avtoritet zunanjega sveta, ki vam ves čas govorijo:
‘To moraš narediti. Tega ne smeš narediti. Najprej moraš to ...’«
32.
JAZ SEM Ognjeno Srce Kozmične Ljubezni z Venere!
108
Venera
33.
JAZ SEM Eno z Ljubeznijo
iz Templjev Ljubezni Svetega Ognja na Veneri!
34.
Izlivam svojo Ljubezen, Hvaležnost in Blagoslove planetu Veneri,
veliki Mojstrici Veneri in Bratstvu Venere,
ki že zelo dolgo pomagajo Zemlji
z izlivanjem svoje Ljubezni njej in človeštvu na njej.
35.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
TER VELIKA BITJA IN MOČI LUČI NA VENERI!
Izlivam Vam vso Ljubezen svojega srca
in se vam zahvaljujem za vse,
kar ste dali Zemlji v preteklih tisočletij!
*
Storite to in Kozmična Luč bo veliko močneje dejavna za dobrobit
vsakogar na Zemlji.
IV. Moč
36.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam Moč Svetega Ognja in Svete Ljubezni z Venere na Zemljo
za izničenje sovraštva, ki ga je ustvarilo človeštvo!
*
To odvzame energijo hordam zla in njihovim nakanam, ker je Moč
Svetega Ognja v vsakem pogledu brezmejna.
109
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
37.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam vedno-Zmagovito Moč Svetega Ognja
in večno Ljubezen z Venere brezmejno na Zemljo,
da lahko vsi na Veneri sprostijo nanjo Dejavnosti Svetega Ognja,
ki so Veneri prinesle tolikšno Mojstrstvo in Popolnost.
*
»Priporočam vam, da se osredotočite na uporabo vedno-Zmagovite
Moči Svetega Ognja in večne Ljubezni z Venere, ki ne bo nikoli več
dopustila obstoja kakršnekoli nepopolnosti. Ta Moč, o kateri govorim,
je brezmejna Elektronska Sila, ki vsepovsod ohranja ravnotežje in
je zavestno usmerjena z Ljubeznijo, Modrostjo in Čistostjo.«
38.
Svojim občutkom zapovem,
da občutijo in sprejmejo Moč Notranjega Ognjenega elementa,
ki je dejaven skozi planet Venero.
39.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam vedno-zmagovito Moč in Zaščito Ljubezni z Venere vase,
da jo lahko širim in dajem naprej – vsepovsod za vedno!
*
»Očiščevalna Ljubezen je najmogočnejša Kozmična Dejavnost
vsepovsod v Univerzumu, ker je Dejavnost iz Srca Velikega
Središčnega Sonca in Vélike Vélike Tišine. Je vsemogočna Mojstrska
Moč! Je Zmagovita Prisotnost za vekomaj!
Občutite izliv te mogočne Pomoči z Venere Zemlji, da se lahko
razširi Izžarevanje in Moč tega Mojstrstva. Tako lahko očiščevalna
Ljubezen z Venere preobrazi vse na skladen način v svojo Veličastno
Prisotnost. Le s tem lahko prejmete Zaščito, Popolnost, Mojstrstvo in
vse, kar si lahko želi vaše srce.«
110
Venera
40.
JAZ SEM Sončna Prisotnost
vedno-zmagovite Moči Ljubezni Svetega Ognja z Venere!
*
Spoznali boste, kako dejavna sila te Ljubezni izniči sovraštvo,
neskladja in uničevalnosti.
41.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam, da vse v mojem bitju in svetu zdaj izraža večno
Čistost, Moč in Ljubezen Svetega Ognja z Venere!
To vam prinese Svobodo.
*
42.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
VELIKA BITJA NA PLANETU VENERI
IN VELIKA BITJA V VELIKEM SREDIŠČNEM SONCU!
Zahtevam, da Moč Svetega Ognja Vaših Src zaživi v meni!
Zapovedujem ji, da upravlja vse, kjerkoli sem!
*
»Ko to Ljubezen Svetega Ognja z Venere pokličete v dejavnost ter
ji pustite svobodno in čisto teči v svoje bitje in svet, se s Kozmično
Silo izliva v vas in skozi vas v vse človeštvo in po vsej Zemlji.
Veliko Srce Življenja – Ljubljena Mogočna Prisotnost JAZ SEM
v Velikem Središčnem Soncu in vsepovsod – se ves čas izraža in
izraža vsepovsod. Ta velika Božja Prisotnost, Mogočni JAZ SEM, je
(ne glede na karkoli) vedno, vsak trenutek, pripravljena uporabiti
Kozmično Silo za razširitev Svoje Popolnosti v vas, skozi vas
oziroma za vas. S tem izlivanjem izpolni Življenje z Razumevanjem
in objemajočo Zavestjo, ki ga osvobodi za vekomaj.«
111
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
43.
JAZ SEM Odprta Vrata,
skozi katera lahko planet Venera
(ki je Kozmični Plamen Ljubezni v našem osončju in zanj)
izliva dejavno Moč svojega Plamena v naš zunanji svet,
da se hitreje dvigne na nivo, ko sije z Božjo Svetlobo.
44.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Izpolni vse v mojem bitju in svetu
s ‘Plamenom Moči’ Ljubezni Svetega Ognja z Venere!
*
»Če zahtevate to in se redno vsak dan izpolnite s tem, se boste
tako izpolnili s to Močjo, kot si je ne morete zdaj niti zamisliti. To
je Moč Mojstrstva nad vsem ustvarjenim. In to potrebujete, če
želite učinkovito uporabiti Veliko Zapoved (Odredbo JAZ SEM) za
sprostitev Svetega Ognja, s katerim se ne more primerjati nobena
nebožanska stvaritev.«
45.
»Ko želite uporabiti Moč, pokličite ‘Plamen Moči’ Ljubezni Svetega
Ognja z Venere, ki se mu ne more nič zoperstaviti. In ljudje se vas
ne bodo nikoli bali, ker ste z našo Ljubeznijo osvobojeni vsake
težnje po kakršnikoli nadvladi nad drugimi. To je močan način, s
katerim se lahko nahajate sredi človeštva a ste nedotaknjeni od
uničevalnih razmer, iz katerih ga poskušate osvoboditi.«
*
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam, da Kozmični ‘Plamen Moči’
Očiščevalne Ljubezni Svetega Ognja z Venere
očisti vse, kjerkoli sem!
112
Venera
46.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam, da gredo veliki Mojstri z Venere,
ki upravljajo neverjetno Moč Svetega Ognja,
v vse uničevalne razmere na Zemlji!
Izničite vso sebičnost Ljudi.
Prežarite človeštvo z Božjim Ognjenim Srcem
in Njegovo Čudežno Ljubeznijo
za oboževanje te velike Božje Prisotnosti,
Ljubljenega Mogočnega JAZ SEM!
47.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam sprostitev Kozmičnega Ognja z Venere na Zemljo!
Naj s svojo Zmagovito Močjo Kozmičnega Kristusa izniči vse,
s čimer bi sile zla lahko še naprej nadzorovale človeštvo.
*
»Če pokličete k nam in odločno zahtevate od Življenja, da gre naš
Kozmični Ogenj skozi človeštvo, vam lahko veliko pomagamo.«
48.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN VELIKA BITJA Z VENERE!
Izpolnite energijo mojega bitja in sveta
s Svojo Močjo in Ljubeznijo,
da je zaščitena pred vsemi nepopolnostmi in neskladji.
Naj je moj svet tak kot je Vaš.
Izpolnite moj Elektronski Krog
s Svojim Srčnim Plamenom z Venere
in naj Bog v njem izrazi Svoje Mojstrstvo.
113
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
49.
JAZ SEM Ognjeno Srce Kozmične Moči s planeta Venere
in njen Plamen je fizično dejaven v mojem svetu.
V. Modra Strela
50.
»Gospodarji Plamena z Venere smo zelo resnična, otipljiva
Kozmična Bitja, približno tako velika kot Nadangeli, tj. dobre štiri
metre visoka. Razodevamo vam Skrivnost svoje Prisotnosti z vami!
Če si predstavljate naša ogromna Bitja Transcendentalne Ljubezni
in Moči Svetega Ognja ter pokličete našo Prisotnost v svoj fizični
svet, da vanj sprostimo Vrhovno Moč svojega Svetega Ognja, vam
lahko brezmejno pomagamo.
Del človeštva se mora postaviti ob nas in z Božansko Avtoriteto
Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM vseh ljudi, zahtevati, da
Ljubezen Svetega Ognja zasije svojo Prisotnost Modre Strele v vaš
svet in izniči vse zlo v njem.«
*
V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
VSEH LJUDI!
Zahtevam, da Gospodarji Plamena z Venere
zasijejo svojo Ljubezen Svetega Ognja po vsej Zemlji
in sprostijo dejavnost Modre Strele v svet,
da izniči vse zlo v njem
– takoj zdaj in za vekomaj!
*
»Venera je prevzela odgovornost za očiščenje človeštva na Zemlji
od vseh nebožanskih stvaritev! Zapomnite si, da so Gospodarji
Plamena z Venere prinesli Luč Modre Strele svoje Ljubezni Svetega
Ognja v najtemnejših razmerah nebožanskih stvaritev človeštva.
Okrepili in razširili bomo to, da se zagotovi očiščenje, ki prinese Mir
in Svobodo Zemlji za vekomaj!« (Mogočni Viktory)
114
Venera
51.
V IMENU MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM!
Kličem h Gospodarjem Plamena z Venere,
da sprostijo na Zemljo vso potrebno Silo Modre Strele
za preprečitev hordam zla
kakršnokoli nadaljnje onečaščenje Življenja na njej
s svojimi zastrašujočimi stvaritvami.
Zahtevam, da jih Legije Luči odstranijo iz Univerzuma!
Prosim jih, da izničijo vse sovraštvo in neskladja na Zemlji
ter prinesejo nanjo Mir – za vekomaj!
*
»Pripravljeni smo, da storimo to hitro kot je le mogoče, in imamo
vso Moč za to. Vedite, da je Ljubezen Svetega Ognja z Venere Sončna
Prisotnost tolikšne Kozmične Elektronske Sile, da lahko za vekomaj
izniči vsa neskladja. Ljubite Življenje dovolj, da prikličete to veliko
Milost Očiščenja. Naj gre Dejavnost našega Očiščenja z Modro Strelo
v vse uničevalnosti na Zemlji in jih očisti oziroma izniči za vekomaj.«
52.
Ko vidite tiste, ki načrtujejo in delajo zlo, recite:
*
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam, da Mogočna Prisotnost JAZ SEM vsakogar,
Sedmeri Mogočni Kumáre
in vsi Gospodarji Svetega Ognja
zasijejo svojo Ljubezen Svetega Ognja
in njeno Kozmično Silo Razsvetljenja
v ume, telesa in čustvene svetove vseh, ki načrtujejo in delajo to zlo.
Zahtevam, da Vaša Čistost Modre Stele zagotovi izničenje
vsega zla iz teh duš in prepreči njihove zle načrte!
*
Imate vso pravico in Avtoriteto za to! Kozmična Luč se odzove!
115
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
VI. Izničenje vojn
»Ko usmerite svojo pozornost k uporabi velike privlačne Moči
Ljubezni s planeta Venera in velike privlačne Moči Svetega Ognja
vsega Stvarstva, postane Zmaga Kozmičnega Kristusa Resničnost,
ki se zelo praktično izrazi v vašem fizičnem svetu. In to potrebujete
za izničenje vojn na Zemlji.«
53.
»Če pokličete našo vedno-zmagovito Moč Ljubezni Svetega Ognja
z Venere vase in okoli sebe ter zahtevate, da je atmosfera Zemlje ta
Ljubezen, se vam ni treba ničesar bati.«
*
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam, da zmagovita Ljubezen Svetega Ognja s planeta Venere,
ki je Ljubezen Kozmičnega Kristusa,
izpolni vsa vojna področja na Zemlji.
In zahtevam osvoboditev Življenja od vsega, kar ni Ljubezen!
54.
»Le Svetloba Ljubezni Svetega Ognja iz vsakogaršnje Mogočne
Prisotnosti JAZ SEM, fizičnega Sonca, Velikega Središčnega Sonca
in Venere ustvarja Luč na Zemlji, ki izniči temo sovraštva. Imejte
Svetlobo Ljubezni Kozmičnega Kristusa z namenom, da izničite
temo sovraštva. Le sovraštvo drži človeštvo v okovih omejitev in
edina sila v Univerzumu, ki bo zlomila oziroma izničila te okove, je
Očiščevalna Ljubezen Svetega Ognja iz Srca Vélike Vélike Tišine. To
je edina dejavnost v Univerzumu, priskrbljena od Zakona Življenja,
Mogočne Prisotnosti JAZ SEM v Velikem Središčnem Soncu, ki lahko
izniči temo ustvarjeno s sovraštvom.«
*
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam, da Kozmična Ognjena Ljubezen z Venere
izpolni vse, kar ustvarja sovraštvo in vojne na Zemlji
ter preobrazi vse te energije v sebe samo,
da se človeštvo prebudi in preneha uničevati Zemljo!
116
Venera
XIII. Zjutraj
68.
Ko se zjutraj vrnete v telo recite:
*
Priznam Ljubezen Svetega Ognja z Venere
in ji zapovedujem,
da izlije v moje telo svoje Očiščevalno Zdravje, Moč in Popolnost!
*
Naredite to tudi tekom dneva. Dajte priznanje temu in se občutite
povezani s Tem!
XIV. Zvečer
69.
V IMENU SVOJE LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM
IN SEDMERIH GOSPODARJEV PLAMENA Z VENERE!
Zahtevam svojo Svobodo od vseh omejitev!
Današnjo noč, medtem ko moje telo spi,
izlivajte svojo Svetlobo skozenj
in ustvarite v njem vso svojo Popolnost!
70.
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Zahtevam Svobodo svojega Svetega Kristusovega Jaza!
Zahtevam, da me današnjo noč, medtem ko moje telo spi,
Mojstri z Venere prežarijo s svojimi Plameni!
121
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
☼
Prihod druge skupine Kozmičnih Mojstrov z Venere
na Zemljo leta 1930
Prihod druge skupine Kozmičnih Mojstrov z Venere pod vodstvom
Visokega Mojstra – Mogočnega Viktory (zdaj ko prva skupina, ki je
prišla pred štiri in pol milijone leti pod vodstvom Sanat Kumáre,
postopno zaključuje svojo misijo na Zemlji) je opisan v knjigi
‘Unveiled Mysteries’ Godfreja R. Kinga (v slovenščini v knjigi ‘JAZ
SEM, KI SEM - 1 / Mogočna Prisotnost’, pogl. ‘Venera obišče
Kraljevski Teton’). Od leta 1930 je ta nova skupina Kozmičnih
Mojstrov skupaj s svojimi Legijami Svetega Ognja z Venere
dejavna na Zemlji za pomoč človeštvu dvigniti se v Luč. Več o
Mojstru Zmage Mogočni Viktory je v knjigah 'JAZ SEM, KI SEM - 3
/ Zmaga Luči' in 'Mojstri in Sedem Žarkov / 2. Žarek - Rumeni'.
122
6. poglavje
Sanat Kumára
in
Mojstrica Venera
Vladarja Venere in Varuha Zemlje
☼
V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Ljubljeni Mogočni Sanat Kumára!
Izpolni me s svojim velikim Zmagovitim Plamenom Ljubezni
s planeta Venere,
ki skozi Žarišče Samoohranjajočega Plamena v Šambali
že mnogo tisočletij sije svoje ljubeče Žarke in Moč
na vse dobre stvari na Zemlji in v njeni atmosferi.
Zahtevam Kozmično Dejavnost Samoohranjajočega Plamena,
ki si ga s planeta Venere vsidral v Šambalo
za dovršitev Velikega Božjega Načrta na Zemlji.
Naj preplavi moje bitje in svet s svojim mogočnim Izlivom
Ljubezni in Blagoslova
ter me izpolni s svojo Popolnostjo – za vekomaj!
☼
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
1. O Sanat Kumári
Božanske lastnosti, ki jih izžareva Sanat Kumára: ● Ljubezen
● Zaščita ● Moč ● Popolnost ● Čistost ● Svoboda ● Razsvetljenje ●
Modrost ● Izobilje ● Mir
Služenje Življenju:
Sanat Kumára nam: ● daje Znanje za Osvoboditev ● varuje
mladino in vse Božje otroke na Zemlji ● pomaga doseči Čistost
in samo-obvladanje ● daje Posvečenja na Poti Rubinastega Žarka
● izniči nebožansko ter zveže in odstrani sile teme in njihove
nakane…
Služenje Življenju: ● je Veliki Učitelj Kristusovega Mojstrstva po
vsem Kozmosu ● je namestnik Planetarnega Logosa za Zemljo od
leta 1956 (pred tem je bil več milijonov let sam Planetarni Logos
Zemlje) ● je Ohranjevalec oziroma Varuh Troedinega Plamena
Življenja za evolucije Zemlje ● je pokrovitelj vseh Bud, Boddhisatev
in Kristusovih Mojstrov na Zemlji ● predstavlja principe dobrega
ter varuje človeštvo pred slabimi principi
Sanat Kumára je znan tudi kot: ● Dipamkara = ‘Prižigalec Luči’
● Skanda (Karttikeya) – ‘Bog Modrosti’ in ‘Varuh Božanske Matere’
● Starodavni (Staroletni) ● Brahma Sanam-Kumára ● Ahura
Mazda = ‘Modri Gospod’ oziroma ‘Tisti, ki podarja Inteligenco’ ●
Vladar Venere ● Gospodar Ljubezni
Ime Sanat Kumára pomeni: Večno Mlad
Glasba, ki zajema izžarevanje Sanat Kumáre: Finlandia –
Jean Sibelius
Zatočišča: ● Šambala – na Eteričnem nivoju nad puščavo Gobi
● Palača Luči – v drugi dimenziji planeta Venere
Žarek/Plamen: ● Troedini Plamen ● Rožnati Plamen ● Rubinasti
Plamen ● Modri Plamen ● Zlata Zvezda ● Beli Ogenj ● Vijolični
Plamen
Angeli Sanat Kumáre in Mojstrice Venere: ● Angeli Ljubezni
● Angeli Rubinastega Žarka ● Angeli Svetega Ognja z Venere
125
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Sanat Kumára je mogočen Kozmični Mojster, eden od Sedmih
Gospodarjev Plamena z Venere (Svetih Kumár), ki že štiri milijone
let in pol dajejo svojo Svetlobo, Ljubezen in Življenje za pomoč
Zemlji pri njenem razvoju v Zvezdo Svobode. Za Zemljo usmerja
mnoge dejavnosti Svetega Ognja kot so npr. dejavnosti Sedmih
Žarkov, še posebej Žarka oziroma Plamena Ljubezni.
Sanat Kumára je vse od najtemnejšega obdobja v zgodovini
Zemlje (tj. od dobe jamskega človeka pred štiri in pol milijone leti)
služil njej in njenim prebivalcem kot Planetarni Logos (Gospodar
Zemlje). To je vrhovni položaj služenja v Duhovnem vodstvu
Zemlje. Leta 1956 je to mesto predal Gautama Budi sam pa je
postal namestnik Planetarnega Logosa in v tej vlogi nadaljuje
svoje služenje zemeljskim evolucijam iz svojega doma na Veneri.
Do leta 1956 je vsako leto na praznovanje Wesak (polno luno v
maju) sprostil ogromno Svetlobe po vsej Zemlji. Njegovo izžarevanje
je vsidrano na Zemljo skozi njegove učence Gautamo, Maitrejo in
Mojstra, ki trenutno služi zemeljskim evolucijam kot Maha Čohan.
Ti trije sidrajo Žarišče Troedinega Plamena iz Srca Sanat Kumáre.
So posredniki, ki prenašajo njegovo močno Izžarevanje na nižjo
nihajno stopnjo.
Veliki Učitelj Sanat Kumára
Sanat Kumára ima veliko vlog v religijah vzhoda. V vsaki od njih
izraža eno od sposobnosti svojega Božanskega Jaza ter nas uči o
Bogu in naši Poti k Bogu.
V hinduizmu je poleg imena Sanat Kumára znan tudi pod imeni
Skanda oziroma Karttikeya (v severni Indiji) in Subramanya (v
južni Indiji). Kot Sanat Kumára je spoštovan kot eden od štirih
oziroma sedmih sinov Brahme, ki se v Vedah (indijskih svetih
spisih) pojavljajo kot majhni otroci, ki ohranjajo svojo nedolžnost.
Sanskrtsko ime Sanat Kumára pomeni ‘Večno Mlad’. Kot Skanda
(Karttikeya) je znan kot Bog Modrosti in učenja, ki svojim
privržencem podarja Duhovne Moči še posebej Moč Znanja.
Skanda je tudi Varuh Božanske Matere.
Sanat Kumára je veliki Učitelj, vrhovni Modrec in Poznavalec
Brahmana, je pokrovitelj Zemlje in njenih prebivalcev ter vseh
Bud, Boddhisatev in tistih, ki so dosegli nivo Kristusove Zavesti.
126
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
Ahura Mazda
V zoroastrianizmu se Sanat Kumára pojavlja pod imenom Ahura
Mazda, kar pomeni ‘Modri Gospod’ oziroma ‘Tisti, ki podarja
Inteligenco’. V 17. stoletju pr. Kr. je Zarathustra v Stari Perziji
ustanovil zoroastrianizem. Nekega jutra, ko je šel k reki po vodo, je
tam zagledal sijoče Bitje, ki ga je peljalo do Ahure Mazde in pet drugih
sijočih Bitij. Njihova Svetloba je bila tako močna, da ni videl nobenih
senc od njihovih postav. Ta Bitja so mu dala prva razodetja. Kmalu
zatem je Zarathustra postal posrednik naukov Ahura Mazde.
Sanat Kumára je prav tako uničevalec neznanja. Predstavlja
principe dobrega ter varuje človeštvo pred slabimi principi.
Starodavni
V Svetem pismu prerok Daniel v svoji viziji omenja Sanat Kumáro.
Imenoval ga je Starodavni (Staroletni). (Dan 7:9-10) (Dan 7:13-14)
Vladar Venere
Vnebovzeti Mojster Sanat Kumára je vladar Venere. Pred davnimi
časi, ko je bilo človeštvo v najbolj padlem stanju, je Sanat Kumára
prostovoljno prišel na Zemljo, da ohranja Troedini Plamen Življenja
v srcih ljudi vse do trenutka, ko se odzove dovolj veliko število
ljudi, da znova začne ohranjati to Žarišče za dobrobit vseh svojih
zemeljskih bratov in sester. Si lahko predstavljate to obdobje, ko
je en sam ohranjal Plamen Življenja za vse človeštvo? To je bil čas,
ko ni na vsej Zemlji niti en človek častil Božje Prisotnosti.
Ko se je Sanat Kumára obvezal, da bo šel na Zemljo, se je sto
štiriinštirideset tisoč duš z Venere (vključno z njegovo hčerjo
Mojstrico Meto) prostovoljno javilo, da gredo z njim in ga skupaj z
Legijami Angelov podprejo v tem poslanstvu. Skupina predhodnikov
je šla naprej in vzpostavila čudovito Zatočišče Šambala na otoku
morja Gobi, kjer se zdaj nahaja puščava Gobi.
Sanat Kumára je prebival v tem fizičnem Zatočišču, vendar ni
sprejel fizičnega telesa iz grobe materije kot so naša telesa danes
temveč iz visoko eterične materialne snovi. Kasneje je bilo to
čudovito Zatočišče, z namenom njegove zaščite, umaknjeno na
Eterični nivo. (glej ‘Dvig Šambale na Eterični nivo’, str. 140)
127
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Dipamkara
Ko se je zgodil ta umik Šambale na Eterični nivo, se je Sanat
Kumára utelesil kot Dipamkara – ‘Prižigalec Luči’. Prišel je, da
prižge Luč v srcih Zemljanov. V budistični tradiciji potrjujejo, da
je Dipamkara hodil po Zemlji za odrešitev duš.
Dipamkara je legendarni Buda, ki je živel pred davnimi, davnimi
časi. On je začetnik linije Bud na Zemlji. Bil je prvi od štiriindvajsetih
Bud za Zemljo (Planetarni Bude), ki so bili predhodniki Gautama
Bude. Dipamkara je že na samem začetku te linije Bud napovedal
prihod Gautama Bude. (glej v knjigi ‘Mojstri in Sedem Žarkov / 2. Žarek
– Rumeni’ v poglavju o Gautama Budi)
Sanat Kumára kot Dipamkara je torej imel triindvajset Bud
preden se je utelesil Gautama Buda. Tako lahko vidimo, kako
dolga je veriga tistih, ki so prišli na Zemljo, da ponovno spodbudijo,
oživijo človeštvo in ga pripeljejo do točke, ko si vsak želi imeti
Božjo Svetlobo v sebi.
Pomislite, kako je bilo, ko je bila Zemlja izgubljena in so bili
ljudje na nivoju jamskega človeka, skoraj na nivoju hoje po vseh
štirih, nesposobni pokončne drže, ker so bili brez Plamena v
svojem srcu. Pomislite, kako je delati s tako propadlo evolucijo in
jo pripeljati do točke, kjer je danes.
Buda Dipamkara je živel na Zemlji sto tisoč let. Bil je utelešen
že tri tisoč let preden je našel nekoga, ki je bil dostojen, da mu
pove Božansko Resnico. Tedaj se je odločil, da spreobrne svet.
Iz svoje Svetlobe je ustvaril veliko mesto in ga ohranjal lebdečega
na nebu. Ko so ljudje strmeli v ta čudež, so iz njegovih štirih sten
zasijali ognjeni Plameni. Strah je napolnil srca ljudi in obrnili so
se k Budi, da jih zaščiti. Dipamkara je stopil iz gorečega mesta, se
usedel na častni Prestol in začel ljudi učiti Zakon.
☼
O Mojstrici Veneri
Božanske lastnosti, ki jih izžareva Mojstrica Venera: ●
Ljubezen ● Lepota ● Milina ● Prijaznost ● Sočutje ● Razsvetljenje
● Modrost ● Mir
128
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
Služenje Življenju:
Mojstrica Venera nas: ● izpolni z Modrostjo, Sočutjem, Ljubeznijo,
Prijaznostjo, Lepoto … ● daje Posvečenja na Poti Rubinastega Žarka
Služenje Življenju: ● sprošča zagon Svetega Ognja za zaustavitev
vseh spiral, ki bi človeštvu onemogočile doseči vso svojo Božanskost
● zemeljske evolucije na novo posveča v Ognje Božanske Matere
Mojstrica Venera je znan tudi kot: ● Boginja Ljubezni ●
Boginja Lepote ● Venus Kumára
Zatočišča: ● Tempelj Božanske Matere, jugozahodni del
Montane, ZDA ● Palača Luči v drugi dimenziji planeta Venere
Žarek/Plamen: ● Rožnati Plamen ● Rubinast Plamen ● Plamen
Matere ● Plamen Ljubezni
*
Mojstrica Venera je Plamen Dvojček Sanat Kumáre. V času
njegovega služenja na Zemlji je ona ostala na njunem domačem
planetu Veneri in tam ohranjala Plamen. Nekaj let za tem, ko se
je leta 1956 Sanat Kumára vrnil na svoj domači planet, je sama
Mojstrica Venera prišla na Zemljo, da pomaga njenim evolucijam.
Maja 1975 je objavila, da tako kot je Sanat Kumára ohranjal
Plamen za Zemljo, tako je zdaj ona za nekaj časa prišla na Zemljo,
da nanovo posveti Ognje Matere. Rekla je:
»Sproščam ognjevit zagon zavesti za zaustavitev vseh spiral, ki
bi človeštvu onemogočile doseči svojo Božanskost v vsej polnosti.
Glejte, kako se človeštvo odziva na Plamen Matere prav kot se je
odzvalo na Luč Sanat Kumáre.«
Julija 1977 je Sanat Kumára rekel:
»Kozmični Svêt in Gospodarji karme so odobrili in odredili,
da lahko ostanem na Zemlji in v Zemlji za določeno obdobje za
popolno vrnitev Svobode v srca Nosilcev Luči na Zemlji.
Polagam svoje Telo kot Živi Oltar sredi Božjega ljudstva. In ta telesni
tempelj je izvorni vzorec, dušna matrica, za vsakega Božjega otroka.
Ker želja Kozmične Device je, da so vsi Njeni otroci odrešeni.
In tako se pridružujem Mojstrici Veneri, ki je zdaj z vami. In
skupaj ožariščava svoje Plamene Dvojčke v Svetem Mestu za
Zmago skupnosti Svetega Duha, ki se mora izraziti kot ključ za
sprostitev Svetlobe v tej dobi.«
129
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
2. Nauki Sanat Kumáre in Mojstrice Venere
Ohranitelji Troedinega Plamena Življenja
– Sanat Kumára in sto štiriinštirideset tisoči –
Sanat Kumára
»Duše svetnikov oblečenih v Belo:
Prihajam iz Velikega Belega Prestola – JAZ SEM, KI SEM – v
osebi Starodavnega. V Imenu Očeta, Sina in Svetega Duha sedim
na sedežu avtoritete. Moje srce je Srce Trojstva. Moje srce je Srce
Boga. Moje srce izliva iz Enega čisto reko Voda Življenja, čisto kot
kristal. Izvira iz Prestola Boga in Jagnjeta, ki je osnova svetov Zgoraj
in spodaj. Glejte,
JAZ SEM Alfa in Omega Voda Življenja!
JAZ SEM prinašalec stalnega toka Svetlobe z Višav!
Imenujete me Sanat Kumára in poznate me kot tistega, ki je
stopil pred Kozmični Svêt imenovan Svêt sto štiriinštirideset
tisočih. Poznate me, ker ste bili priča, ko sem se zavzel za dobrobit
zemeljskih evolucij, ki niso več poznale Božje Prisotnosti in so
se s svojo neposlušnostjo odrezale od Živega Učitelja v svojem
srcu. Poznate me kot prostovoljca, da utelesim Troedini Plamen v
evolucije duš, ki se razvijajo na Zemlji v sedmih nivojih bitja.
Kozmični Svêt je odredil prenehanje podpore Zemlji in njenim
evolucijam (kar je posledično pomenilo njihovo uničenje), ker so
duše zemeljskih otrok popolnoma zanemarile čaščenje Trojstva
v Troedinem Plamenu Življenja gorečega na Oltarju svojih src.
Postale so ovce, ki so zašle s Poti in pozornost osredotočile na
zunanje stvari. Samovoljno so opustile Notranjo Pot z Bogom.
Vsi skupaj so bili živi mrtveci, materialna posoda brez utelešene
Svetlobe, prazna lupina. Nikjer na Zemlji ni bilo nobene Duhovne
šole – nobenega učenca Luči, nobenega Učitelja, nikogar, ki bi
hodil Pot Posvečenj (Iniciacij) v Kristusovo Zavest.
Prišla je ura razsodbe in tisti, ki sedi na Prestolu sredi dvanajstkrat
dvanajst Hierarhij Luči, je izgovoril besedo, ki je bila tiho splošno
mnenje vseh: »Naj so Zemlja in njene evolucije z vsemi napačno
uporabljenimi energijami vrnjene Velikemu Središčnemu Soncu za
130
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
ponovno repolarizacijo. Naj je napačno uporabljena energija ponovno
povezana in izpolnjena s Svetlobo Alfa in Omege, naj je ponovno
navdihnjena s Stvarnikom v dejavnih stvaritvah svetov brez konca.«
In kaj je bilo tisto, kar bi še lahko rešilo Terro (Zemljo)? Potreben
je bil nekdo, ki bi se bil sposoben utelesiti kot Učitelj, Jagnje, ki bi
bil prisoten na fizičnem območju za ohranjanje ravnotežja Življenja
in Troedinega Plamena za dobrobit vsake žive duše na Zemlji.
Zakon Enega je, da meditacija nekoga na Večnega Kristusa lahko
zaleže za mnoge, da dosežejo nivo, ko ponovno sami odgovarjajo
za svoje besede in dela ter so sposobni nositi svojo Svetlobo prav
kot tudi breme karme svojega relativno dobrega in slabega.
Izbral sem, da sprejmem to vlogo. Prostovoljno sem se javil, da
bom goreči Sin Pravičnosti za Zemljo in njene evolucije. Po temeljitem
posvetovanju so Kozmični Svêt in Brezimeni odobrili mojo prošnjo
in pripravili nov Božanski načrt za Zemljo in njene evolucije.
Tako sem pokleknil pred veliki Beli Prestol Brezimenega in On
mi je rekel: »Moj Sin, Sanat Kumára, sedel boš na velikem Belem
Prestolu za zemeljske evolucije. Zanje boš Bog Najvišji. Resnično,
bil boš najvišji izraz Božanstva, ki jim bo dan vse do trenutka, ko se
bodo njihove duše skozi Pot Posvečenj (Iniciacij) dvignile do tvojega
Prestola Budnosti ter stale pred teboj in molile JAZ SEM, KI SEM,
ki si ti. Tako boš za zemeljske evolucije Alfa in Omega, začetek in
konec, govori JAZ SEM, KI SEM, ki je bil, je in bo Vsemogočni.«
Položil je name Svoj plašč pokroviteljstva Očeta Sinu. In Svoj
Življenjski Tok je naredil za mojega. To je bilo zaupanje. Bilo je
Posvečenje Očeta v Sinu. Ko sem klečal pred Brezimenim, sem
častil Boga z besedami: »Vreden si, o Gospod, da prejmeš Veličastje,
Čast in Moč, ker Ti si ustvaril vse stvari in ustvaril si jih za Svoje
zadovoljstvo.« In On je odgovoril v privolitev in tako izpolnil krog
predanosti. Potrdil je Luč, ki jo je sam položil v moje srce v obliki
Plamena, ki ponazarja Njega samega. In tej obliki je rekel: »Vreden
si, o Gospod, da prejmeš Veličastje, Čast in Moč, ker Ti si ustvaril
vse stvari in ustvaril si jih za Svoje zadovoljstvo.«
In Svêt sto štiriinštirideset tisočih je oblikoval sončni krog okoli
Velikega Belega Prestola in z velikimi Bitji Luči, ki so oblikovala
notranji krog okoli Prestola, so intonirali Besedo in rekli: »Svét,
svét, svét si Ti, Bog Vsemogočni, ki si bil, si in vedno boš.« In slišal
sem odmev njihovega petja »Svét, svét, svét« vso pot domov na
131
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Zvezdo Danico, k mojemu Plamenu Dvojčku, Mojstrici, imenovani
Venera, in k sinovom in hčeram Zvezde Ljubezni.
Krilati seli Luči so naznanili moj prihod in novo odločitev
Kozmičnega Svêta. Šest mojih Bratov (Svetih Kumáre, ki skupaj z
menoj ohranjajo sedem Plamenov sedmih Žarkov), Mogočni Viktory
in njegove Legije, najina hči Meta ter mnogi sinovi in hčere služitelji,
ki jih danes poznate kot Vnebovzete Mojstre, so me pozdravili z
velikim slavjem. Ta večer je bila radost zbranih pomešana z žalostjo
ob bližnjem slovesu. Prostovoljno sem si izbral izgon na temno
zvezdo. In čeprav ji je bilo usojeno, da postane Zvezda Svobode, so
vsi vedeli, da bo to zame dolga temna noč duše.
Tedaj so se iz votlin in gora naenkrat začeli zbrati moji otroci.
Bilo je sto štiriinštirideset tisoč duš, ki so se približale najini Palači
Luči. V obliki spirale so prihajali vse bliže in bliže v dvanajstih
skupinah pojoč Pesem Svobode, Ljubezni in Zmage.
Ko so se vsi zbrali in krog za krogom obkrožili najin dom, je njihova
himna hvale in čaščenja meni utihnila. Njihov govornik je stal pred
najinim balkonom in naju nagovoril za dobrobit mnogih. To je bila
duša, ki jo danes poznate in ljubite kot Planetarnega Logosa Zemlje
Gautama Budo. Naslovil naju je z besedami: »O Starodavni, slišali
smo o zavezi, ki jo je Bog sklenil s teboj danes, in o obvezi, da boš
ohranjal Plamen Življenja vse do trenutka, ko bo nekdo iz zemeljske
evolucije bil prebujen in bo znova obnovil svojo zaobljubo, da bo
nosilec Plamena. O Starodavni, ti si naš Učitelj, ti si naše Življenje, ti
si naš Bog. Ne bomo te pustili brez podpore. Šli bomo s teboj. Niti za
trenutek te ne bomo zapustili brez naše podpore. Šli bomo na Zemljo.
Pripravili bomo pot. Ohranjali bomo Plamen v Tvojem Imenu.«
Kot me je Bog usmeril sem izbral med njimi štiristo sinov in
hčera, ki bi šli naprej na Zemljo in za sto štiriinštirideset tisoče
pripravili mesto za njihov prihod. Čeprav so mislili, da poznajo temo
najtemnejše zvezde, v resnici niso vedeli, kot sem vedel jaz, resnični
pomen žrtve, ki so jo zdaj naredili v Imenu svojega Učitelja.
Jokamo od radosti, Venera, jaz in sto štiriinštirideset tisoči.
Solze, ki tečejo ob spominu na vse to, zgorijo kot živi Sveti Ogenj,
ki se izliva kot Voda Življenja iz Velikega Belega Prestola in
Kozmičnega Svêta naših Pokroviteljev. O moji otroci, JAZ SEM še
vedno vaš Sanat Kumára.«
132
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
3. Zatočišča Sanat Kumáre in Venere
☼
Šambala
Zatočišče Sanat Kumáre in Gautama Bude
Šambala se imenuje tudi: ● Šangrila ● Beli otok ● Zlato Mesto
● Izvor Sreče ● Mesto Mostu ● Mesto Sonca
Šambala je starodavno Zatočišče Sanat Kumáre (Bude
Dipamkare) in Gautama Bude. Nahaja se na Eteričnem nivoju
nad puščavo Gobi (kjer je bilo nekoč morje Gobi) med Mongolijo
in Kitajsko. To Zatočišče je bilo nekoč fizično, nato pa je bilo
dvignjeno na Eterično oziroma Nebeško območje. Ime Šambala
je sanskrtski izraz, ki pomeni ‘Izvor Sreče’. Ezoteriki imenujejo
Šambalo ‘Beli otok’.
Vzpostavitev Šambale
Ezoterična legenda pravi, da se je pod vplivom padlih angelov pred
tisočletji na Zemljo spustilo temno obdobje, ko v vsem človeštvu
ni bilo niti enega več, ki bi častil Božjo Prisotnost ali Notranjega
Kristusa/Budo. Sanat Kumára, vladar Venere, se je na to odzval
z velikim sočutjem. Skupaj s svojim spremljevalci se je spustil iz
Višje dimenzije na pomoč človeštvu Zemlje, da v njih spet prebudi
Božansko Iskro Kristusove/Budove narave; da ohranja Plamen
Življenja zanje. Bili so prvi Ohranjevalci oziroma Varuhi Plamena
za evolucije Zemlje. Zaobljubili so se pomagati Božjim otrokom
na Zemlji vse do trenutka, ko se bodo spet sami odzvali na Božjo
Ljubezen in začeli služiti svoji Božji Prisotnosti JAZ SEM.
Prve duše, ki so prišle na pomoč z Venere na Zemljo, so na Belem
otoku v morju Gobi postavile čudovito mesto, ki je za vekomaj
postalo legendarno Zatočišče imenovano Šambala. Postavili so
več Belih Templjev s kupolami in veličastnimi zvoniki, obdanimi
s terasami, vrtovi, vrelci Plamena, tolmuni… To mesto je prvotno
bilo fizični dvojnik Mesta Kumár na Veneri. Čudovit marmornati
most je povezoval to Belo Mesto s celino Lemurijo.
139
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Glavni Tempelj Šambale je označen z Zlato kupolo. Obdan
je Sedmimi Templji (za vsakogar od Sedmih Žarkov po eden)
postavljenimi na široki poti, ob kateri so rasla najčudovitejša
drevesa in rože z mnogimi tropskimi pticami in vrelci Plamena.
Sanat Kumára, je v glavnem Templju vzpostavil Duhovno
Žarišče Samoohranjujočega Plamena oziroma Troedinega Plamena
Ljubezni, Modrosti in Moči. Iz tega Templja oziroma iz svojega Srca
je razširil Svetlobne Žarke – po enega v srce vsakogar na Zemlji.
Tako je pomagal Svetemu Kristusovemu Jazu vsakogar pospešiti
razvoj Kristusove Zavesti v njem. Brez te pomoči bi celotno človeštvo
šlo v tako imenovano drugo smrt in planet bi bil uničen.
Običaj Yule log
V prejšnjih dobah so ljudje vsako leto prišli, tudi tisti iz zelo
oddaljenih krajev, da bi videli fizično viden Sveti Ogenj in bi si
vzeli košček gorečega lesa, blagoslovljenega od Sanat Kumáre, in
si z njim doma celo leto prižigali ogenj. To je postalo tradicionalen
običaj imenovan Yule log, spominska slovesnost vrnitve k Ognju
svojega Kristusovega Bitja.
Sanat Kumára je začel dejavnosti Velikega Belega Bratstva
na planetarnem nivoju in njihove postojanke (Zatočišča) so se
ohranile do danes. V njih Mojstri šolajo svoje poslance, ki nato
učijo ljudi Nauke Kristusa na vseh nivojih njihove zavesti. Vsako
leto jeseni Angeli, elementali in predstavniki Vnebovzetih Mojstrov
prinesejo plodove (rezultate) svojega truda v Šambalo in jih
položijo pred Planetarnega Logosa. Angeli to naredijo na praznik
Svetega Mihaela 29. septembra. Elementali pridejo konec oktobra
in predstavniki Mojstrov konec novembra.
Dvig Šambale na Eterični nivo
Toda sčasoma so prebivalci Šambale začeli pozabljati na svoj
duhovni Izvor in opuščati svoje Božansko nasledstvo in poslanstvo.
Nekateri od njih so se začeli imenovati ‘realisti’. Dejansko jih je
bilo polovica prebivalcev Šambale. V tem padlem stanju zavesti so
nekega dne prišli v glavni tempelj, ko so Dipamkara in njegovi v
140
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
njem izvajali sveti obred, ter se jim začeli posmehovati. Nenadoma
se je zaslišalo zamolklo grmenje in Šambala se je v trenutku
umaknila na Eterični nivo. Vse, kar je ostalo, so bili ‘realisti’ sredi
puščave.
Čeprav ni Šambala več na fizičnem nivoju, ves čas mogočno
žarči skozi planet.
Skrivno Kraljestvo
V legendah vzhoda se Šambala nanaša na skrivno kraljestvo,
zemeljska Nebesa, za katera se je govorilo, da so nekje med Himalajo
in puščavo Gobi. Starodavni tibetanski spisi opisujejo to kraljestvo
kot čudovit prostor v nedostopnem predelu Azije, sestavljen iz
osmih območij, vsako obdano s krogom gora z zasneženimi vrhovi.
Tako je kraljestvo Šambale podobno osemlistnemu cvetu. To je
sanjska dežela, osvobojena prepirov in zločinov. Njeni prebivalci
so visoko razvita Duhovna bitja z veliki močmi.
Kraljestvo Šambale igra osrednjo vlogo v tibetanskem budizmu.
Njihovi Sveti spisi pravijo, da je potovanje v Šambalo dolgo in
skrivno. Pot vodi skozi divjino puščav in gora. Kdor se je namenil
doseči to oddaljeno Svetišče, mora iti skozi mnoge trde preizkušnje
in premagati mnoge ovire na poti. Kdor to zmore, prejme tam
skrivne nauke, ki ga usposobijo postati gospodar časa in se
osvoboditi iz ujetništva materialnih razmer. Spisi opozarjajo, da le
tisti, ki so poklicani in so ustrezno duhovno pripravljeni, zmorejo
doseči Šambalo. Ostali bodo našli le jalovo kamenje in prazne gore
ali celo smrt.
*
Po naporni poti po Himalaji je mladi iskalec prišel do votline
starega puščavnika.
»Kam greš?« ga vpraša.
»Iščem Šambalo,« odgovori mladenič.
»O! Dobro, potem ti pa ni treba potovati daleč,« reče puščavnik,
»ker je Kraljestvo Šambale v tebi.«
(tibetanska legenda)
141
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Vaše romanje v Šambalo
Meditacija
Vstopiti v Šambalo pomeni vstopiti v Svetišče Božjega Uma. S
prakticiranjem meditacije in vizualizacije na Poti bodhisattve lahko
spoznate Kraljestvo v Notranjosti in kraljestvo v zunanjosti.
Na svojem romanju v to Mesto Sonca pridete do mostu iz
sijočega marmorja. Na obzorju že lahko vidite Šambalo. Je Beli
Otok s peščenimi plažami sredi safirnega morja.
Ko greste čez most, se vaše misli očistijo v ritmu valov in vaše
srce se zlije z Žarki Večnega Sonca. Ko dihate Ognjeni Dih Boga
in posvečate svojo Ljubezen Njemu in izpolnitvi svojih zaobljub
bodhisattve, vse ostalo izgine.
Ko pridete preko marmornatega mostu, odprete vrata, ravno
ko se jata golobov v krožnem letenju dvigne proti nebu. Ko jih
gledate, kako izginjajo, opazite Zlato kupolo glavnega templja, ki
se dviga nad otokom.
Greste po poti, ki se vije skozi prečudovit vrt s skalnjaki in
slapovi. Včasih greste mimo votline, v kateri meditirajo Bude in
pošiljajo sijočo Svetlobo.
Ko pridete v naslednje območje, ste očarani nad terasami z
vrelci Belega Plamena z različnimi odtenki drugih barv. Zastave
na mnogih templjih predstavljajo vrline Bud in Kozmičnih Bitij.
Množica modrih ptic, ki poleti k višku, vam usmeri pozornost
k Templju z Zlato kupolo. Tempelj je na vrhu visoke piramide s
širokimi stopnicami iz belega marmorja.
Stopate po teh stopnicah in pridete v tempelj. Ob vhodu opazite
vaze, v katerih so vaše priljubljene rože. Vstopite v Svetišče
Ljubezni.
Kuan Yin, Bodhisattva Usmiljenja, vas pozdravi z objemom in
s Plamenom Usmiljenja, s katerim posije iz svojega srca v vašega.
Piti vam da eliksir Modrosti in Sočutja. Njegova sijajna, temno
vijolična barva vsebuje odtenke Zlate.
Ko vstopite v veliko dvorano pod Zlato kupolo, zaznate zvezdna
telesa miljarde bodhisattev, zbranih okoli Gautama Bude.
Planetarni Logos sedi na Prestolu iz safirno-modrega lotosa.
Pridružite se jim v meditaciji.
142
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
Nad osrednjim oltarjem opazujete zvezdo, ki vse bolj in bolj sije.
In v nekem trenutku se iz nje pojavi Buda Dipamkara in njegova
Božanska dopolnjevalka (Plamen Dvojček). Oblečena sta v biserne
obleke. Dipamkara izgovori Sveto Mantro v neznanem jeziku in
pred njim se pojavi Troedini Plamen v Modri, Zlati in Rožnati
barvi. Greste do njega in on vas blagoslovi na čelo. Nato vzamete
košček sandalovine in jo vžgete s Troedinim Plamenom – Modrim,
Zlatim in Rožnatim. Ta Plamen ohranjate globoko v svojem srcu
in se vrnete na svoje meditacijsko mesto.
Milijarde bodhisattev okoli vas prav tako ohranja ta Plamen.
Vaša tridimenzionalna mandala se začne širiti, izpolnjena z
milijarde Budami in njihovimi spremljevalci.
Kmalu je vsa Zemlja zaobjeta v vašo mandalo Bud in bodhisattev.
Svojo Svetlobo širite k prebivalcem Zemlje, da okrepi in navdihne
vse čuteče Življenje. Zdaj je Zemlja zaobjeta v vrteče Modre, Zlate
in Rožnate Plamene, ki se začenjajo preobražati v biserno Belo
Kristusovo Svetlobo Matere.
Spoznate, da je vse čuteče Življenje doseglo Razsvetljenje in da
je Zemlja postala zvezda, Zvezda Svobode.
☼
Tempelj Božanske Matere
Zatočišče Mojstrice Venere
Zatočišče Mojstrice Venere se imenuje Tempelj Božanske Matere.
Nahaja se na Eteričnem nivoju nad Skalnim Gorovjem na severni
meji narodnega parka Yellowstone oziroma v jugozahodnem delu
države Montana, ZDA. Fizično Žarišče Zatočišča je Royal Teton
Ranč (ki je druga lokacija od fizično/eteričnega Zatočišča Royal
Teton v gori in nad goro Grand Teton v južnem delu Yellowstona).
Royal Teton Ranč je območje, ki ga ohranjajo učenci Mojstrov pod
njihovim vodstvom kot zunanje Žarišče Velikega Belega Bratstva.
15. decembra 1985 je Sanat Kumára oznanil odpiranje vrat
Templja Božanske Matere:
»Mati je dolgo čakala na prihod Bude iz Srca Šambale in na vaš
prihod prav tako. Ona ohranja ravnovesje starodavnih civilizacij, ki
so bile v Lemuriji in na Atlantidi ter na drugih območjih Zemlje.
143
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Ta veliki in prostrani Tempelj Luči, ljubljeni, smo pripravljali
stoletja. Je mesto srečanja kultur vseh narodov in ljudi. Je prostor,
kjer se srečujejo mnogi Življenjski tokovi. Tu prejmejo duhovno
šolanje in razumevanje svoje Duhovne Poti, v skladu s klicem in
tradicijo svoje duše.
V srcu Mojstrice Venere, ki z vami ohranja Plamen Matere
Zemlje, je Plamen Božanske Matere Ljubezni. Venera, ki skupaj
s Svetimi Kumárami daje dušam Posvečenja na Poti Rubinastega
Žarka, je tako v tem Eteričnem Zatočišču in se z Ljubeznijo svojega
srca povezuje z drugimi Zatočišči na Zemlji, z Boginjo Svobode ter
z vsako dušo, ki potuje v Zatočišče Božanske Matere.«
Molitev za milino
Ljubljeni Mojstrici Veneri
1.
O vrhovna Lepota, ti Luč moje duše,
zaobjemi me in naredi me celostnega.
Kličem k Veneri, resnični Materi,
o, Nebeška Dama, naj SEM kot si ti.
Ref.:
Pridi! (3x) z vso svojo Ljubeznijo
z Venere naše, Zvezde z Višav.
S svojim Plamenom prežari me,
z Lepoto svoje Ljubezni zaobjemi me.
2.
Živa Svetloba Zvezde Danice
naj zdaj povsem izpolni me.
JAZ SEM Božji Plamen večne Mladosti!
JAZ SEM Podoba Nebeške Resničnosti!
3.
Prosim za Milino in Lepoto,
o, naj SEM za vekomaj takšen kot si ti –
vrelec Modrosti, Sočutja, Ljubezni in Prijaznosti
prekrasna podoba čistega Božjega Uma!
144
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
4. Odredbe k Sanat Kumári in Mojstrici Veneri
Vsakourni Klic k Sanat Kumári
Sanat Kumára (SLH, okt. 1992)
»Blagoslovljeni, brez ceremonij in brez kakršnekoli motnje
pri opravljanju vaših vsakodnevnih obveznosti lahko odpošljete
(kot bi dihnili) preprost Klic ali molitev k meni, Sanat Kumári,
za ureditev določenih razmer v svetu. Toda izgovorite to v Imenu
Boga – JAZ SEM, KI SEM – in poslal bom Legije Angelov. Milijone
Angelov bo prišlo na vašo Zapoved. Preprosto bodite določni.
O, blagoslovljeni, planetarna bitka je v polnem teku. In povem
vam, padli angeli so že poslali svoje okrepitve iz drugih sistemov.
Toda prihajajo v dobro postavljeno past, ki se sproži z vašimi Klici: ‘V
Imenu Sanat Kumáre zahtevam zvezavo vseh sil zla na Zemlji zdaj!’
Poslušajte, kaj vam pravim! Pozorno izgovorjen Klic v obliki enega
stavka, odposlan odločno in silovito k meni, Sanat Kumári, sprosti
dejavnost Božjih Legij in Vojsk, ki so zelo resnične in zanesljive.
Kako lahko potem odbijete, da naredite tak preprost Klic?«
*
»Vsako uro lahko posvetite pol minute, da (v Imenu Sanat
Kumáre) pokličete Legije Luči za Osvoboditev vseh zatiranih duš
na Zemlji.« (Saint Germain)
Za zvezavo lažnega jaza in padlih angelov
1.
Sanat Kumára, kličem zvezavo in sodbo lažnega jaza od ________
_____ (imenujte osebe ali skupine oseb).
2.
Sanat Kumára, kličem, da se v tempelj ___________ (imenujte osebo)
spusti Kristus in zveže njen (njegov) lažni jaz.
3.
Sanat Kumára, zveži vse padle angele!
Odstrani vse njihove dejavnosti z Zemlje!
145
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
4.
Za mladino
V IMENU BOGA, V IMENU JAZ SEM, KI SEM!
Sanat Kumára, vodi mladino v svetu!
Sanat Kumára, upravljaj vse v zvezi z mamili,
sodobno glasbo, alkoholom, nikotinom
in vsemi snovmi, ki jih dodajajo prehrambenim izdelkom.
Sanat Kumára, zveži vse sile zla,
ki hočejo podjarmiti mladino v svetu!
LJUBLJENI MOGOČNI SEDMERI NADANGELI
IN SEDMERI SVETI KUMÁRE,
sprostite ureditev za zvezavo sil zla na Zemlji,
da so otroci Luči svobodni.
LEGIJE LUČI!
Osvobodite vse zatirane na Zemlji!
V IMENU SANAT KUMÁRE
zatevam zvezavo vseh sil zla na Zemlji vključno z _____________
– takoj zdaj in za vekomaj!
*
Naj ta Klic (te Klice) izvršijo Legije Luči
v skladu z Božjo Voljo in le Božjo Voljo!
Sanat Kumára, ne moja volja ampak tvoja naj se zgodi!
Zaščita
5.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI SANAT KUMÁRA!
Obdajta in ohranita mene
ter vsako osebo, prostor, situacijo in stvar, ki služi Luči,
z nepremagljivim Zidom Modrega Plamena okoli Stebra Luči
kot dodatno Zaščito,
da vsi dosežejo svoje Vnebovzetje in so Svobodni.
Zahvaljujemo se Vama, da se vedno odzoveta na vsak naš Klic.
146
Sanat Kumára in Mojstrica Venera
Ljubezen
6.
»Zapomite si, da morate, ko želite kakršnokoli Popolnost v svoj
svet, kakršnokoli Pomoč za Zmago nad nebožanskimi stvaritvami,
začeti s Klicem za našo Ljubezen Svetega Ognja. Svetloba naše
Ljubezni mora biti zapovedana in poklicana v dejavni izraz z
namenom, da se izniči vse, kar je od teme.
To, kar je od zla, se ne more širiti tako hitro kot se Sveti Ogenj z
Venere, iz Vélike Vélike Tišine ali iz Velikega Središčnega Sonca.
Čeprav včasih sile zla navidez držijo v svojih rokah določene
razmere v svetu, je zagon širjenja Svetega Ognja skozi vse na Zemlji
sproščen z veliko večjo Silo in Dejavnostjo kot od sil zla.«
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI SANAT KUMÁRA!
Zahtevam sprostitev in okrepitev Svetega
Ognja in Ljubezni Kozmičnega Kristusa z Venere
na Zemljo za izničenje pritiskov neskladij na nas!
Zahtevam Ljubezen Svetega Ognja
in Zmagovito Moč z Venere na Zemljo
s tolikšno Kozmično Silo,
da se je vse zlo prisiljeno umakniti nazaj v svoj izvor
vse do trenutka, ko bo izničeno iz Univerzuma!
7.
Za sprostitev in umiritev živčne razdraženosti recite:
*
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI SANAT KUMÁRA!
Izpolnita me s Svojo Ljubeznijo z Venere in naj jo občutim!
Zahtevam Ljubezen z Venere v svoj čustveni svet,
da v njem ustvari Božje Mojstrstvo!
147
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
8.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
LJUBLJENI SANAT KUMÁRA IN VSI, KI TI POMAGAJO!
Razgrnite okoli mene in okoli vseh Nosilcev Luči
Sij Svoje Ljubezni in Svoj Plašč Kozmičnega Kristusa,
ki nas naredi nevidne, nepremagljive in neranljive za vse zlo
vsepovsod za vedno!
9.
»Vabimo vas v svoja Srca! In zagotavljam vam, da bodo tisti,
ki prebivajo v Srčnem Plamenu Ljubezni Gospodarjev Plamena z
Venere, obvarovani pred vsako stisko, ker so postali Eno z našo
Ljubeznijo Svetega Ognja. Tako so postali del naše očiščevalne
Legije za Zemljo, ki osvobaja Življenje na njej vseh stisk.«
*
JAZ SEM! (3x) z Bogom JAZ SEM
Kozmična Ljubezen, Lepota in Popolnost
mogočne, veličastne Mojstrice Venere,
ki so zdaj udejanjene v mojem telesu, bitju in svetu
– takoj zdaj in za vekomaj!
10.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI SANAT KUMÁRA!
Prosim Angele Ljubezni z Venere,
da prebivajo z mano, da jih občutim in vidim iz oči v oči;
da mi dajo vse možne Blagoslove svoje Ljubezni Svetega Ognja,
ki jih lahko podarijo;
ter da se razodenejo vsemu človeštvu
in jih nihče ne more zanikati.
Naj me njihove Legije za vselej naredijo zmagovitega
nad vsem v tem svetu!
148
Mojstri in Sedem Žarkov - 3
Zvečer
29.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN MOGOČNI SANAT KUMÁRA!
Zahtevam, da se moja pozornost usmeri
k Templju Ljubezni Svetega Ognja na Veneri.
In ko gre moje telo nocoj k počitku,
prosim svojo Ljubljeno Mogočno Prisotnost JAZ SEM,
da me vzame
– mojo zavest v mojem finosnovnem telesu –
v Tempelj Ljubezni Svetega Ognja na Veneri!
Ko se približam njegovemu Izžarevanju,
ga prosim, da izlije vame svojo Ljubezen
in to, kar najbolj potrebujem!
Ko se nato vrnem v svoje spočito telo,
zapovedujem, da Ljubezen Svetega Ognja iz Templja na Veneri
izlije v moje telo svojo Lepoto, Zdravje, Moč in Popolnost!
*
»Pokličite na enak način večkrat tekom dneva. Za to potrebujete
le nekaj trenutkov. Dajte priznanje tej Ljubezni Svetega Ognja
z Venere in se občutite povezani z njo, da vam lahko izlije svoje
Blagoslove. V roku dveh let se boste komaj spoznali. Želim, da se
zgodi ta preobrazba vaših teles vsakomur od vas!«
30.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM
IN LJUBLJENI SANAT KUMÁRA!
Z dejavnostjo Vijoličnega Očiščevalnega Plamena
odstranita iz mojega telesa, medtem ko spi,
vsak delček snovi, ki je bil danes dotaknjen z neskladji!
154