Slovenske maše - Slovenska katoliska zupnija Frankfurt

kulturni program. Pri maši bosta prepevala
cerkvena zbora iz Žabnic in Ukev, pri
kulturnem programu po maši pa moški oktet
iz Žabnic; vsemu temu pa bo sledilo še
družabno srečanje. Pot do Višarij: skozi
Kranjsko goro in Rateče do Trbiža
(Tarvisio), od tu pa skozi Trbiž v smer
Žabnice (Camporosso) in Višarje (Monte
Santo di Lussari). Ni potrebno uporabiti
avtoceste. Na Višarje vozi seveda tudi
kabinska žičnica. Vabljeni! Računaj na ta
dan in pridi!
Spremembe in aktualne podatke pa lahko
vedno dobite na naši internetni strani
www.skg-frankfurt.de .
Zaradi dopusta bom odsoten predvidoma
od 28.7. do 8. 8. ter 15.8. do 29.8. Naslednje
oznanilo Med nami povedano pa boste
prejeli okrog 7. septembru.
Slovenske maše
FRANKFURT: 6. julija ter 7. septembra
ob 17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf dem
Mühlberg 14;
po maši srečanje v dvorani;
13., 20. in 27. julija ter
10. in 31. avgusta ob 10:00 v Claretiner
Kapelle /v stavbi na dvorišču
cerkve Herz Marien/
Dostop in parkirišče: Hühnerweg 25
DARMSTADT: 19. julija ob 18:30 v
kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32
MAINZ: ob 11:45 v St. Antonius
Kapelle, Adolf Kolping Str. 8 (v juliju
in avgustu ni maše)
LICH: 6. julija ter 7. septembra ob 9:00
ODŠLI SO ...
v St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
po maši srečanje v dvorani;
Preko prijavne službe je prišlo obvestilo o
smrti kar nekaj naših ljudi.
KASSEL: občasno po dogovoru na
V začetku aprila je umrla skoraj 61 letna
Dragica Mernik r. Mlakar iz Bad
Camberga, doma pa je bila iz Prepolja na
Dravskem polju. Prav tako v začetku aprila
je umrl v 84 letu starosti Tomaž Kukovec iz
Grünberga pri Lichu. Rojen je bil v Mali vasi
pri Ormožu. Sredi aprila se je poslovila
skoraj 62 let stara Anica Perau r. Podobnik
iz Hohenahra (severno od Wetzlarja).
Izhajala pa je iz Gabrja pri Stični. Konec
aprila pa je sklenila zemeljsko življenje 78
letna Marlenka Alojzija Novak r. Kveder iz
Mainza, izhajala pa je z Jesenic. Naj vsi
pokojni uživajo večni mir in pokoj v Bogu!
200 LET MILOSTNE PODOBE
MARIJE POMAGAJ Z BREZIJ
soboto ob 15:00 v cerkvi St. Elisabeth,
Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel
MED NAMI POVEDANO, župnijsko glasilo za
Slovence v škofijah Limburg, Mainz in Fulda.
Župnik Martin Retelj (privat mobil: 0173 47 72 422)
MED NAMI POVEDANO, župnijsko glasilo za Slovence
Izdaja Slovenska katoliška župnija Frankfurt,
v škofijah Limburg, Mainz in Fulda.
Mathildenstr. 30 a, 60599 Frankfurt. E-mail:
Župnik Martin Retelj
[email protected] ali [email protected]
Izdaja Slovenska katoliška župnija
Spletna stran: www.skg-frankfurt.de
Frankfurt,Holbeinstr.70, 60596 Frankfurt.
Tel.: (069) 63 65 48; faks: 069/ 63 30 76 32
E-mail: [email protected]
Bančni račun: Postbank NL Frankfurt, Slowenische Kath.
Tel.:
(069) IBAN:
63 65 48;
faks:
069/
630084
30 76
32 01,
Gemeinde,
DE89
5001
0060
9246
Bančni
račun: Postbank NL Frankfurt, Slowenische Kath.
BIC: PBNKDEFF;
Gemeinde,
500
100BLZ
60, Kt.Nr.
849
Konto Nr. BLZ
849 24
601,
500 100
6024 601
1964-2014
50 LET SLOVENSKE KATOLIŠKE ŽUPNIJE
V FRANKFURTU
MOLITVENI NAMENI V JULIJU ...
Splošni: Da bi športne dejavnosti vedno bile
priložnost za medsebojno bratstvo in osebno
rast.
Za evangelizacijo: Da bi Sveti Duh podpiral
delovanje laikov, ki oznanjajo evangelij v
najrevnejših deželah.
Slovenski: Da bi bili odprti za darove Svetega
Duha in sprejemljivi za njegove navdihe.
... IN AVGUSTU
Splošni: Da bi begunce, ki so zaradi nasilja
bili prisiljeni zapustiti svoje domove,
velikodušno sprejeli in varovali njihove
pravice.
Za evangelizacijo: Da bi kristjani v Oceaniji
z veseljem oznanjali vero vsem ljudem
svojega kontinenta.
Slovenski: Da bi praznovanje Marijinega
vnebovzetja povečalo v nas spoštovanje
ženskosti in materinstva.
NEDELJE IN GODOVI V JULIJU …
1.
2.
3.
4.
5.
julij
julij
julij
julij
julij
6. julij
11.julij
12.julij
13.julij
15.julij
16.julij
17.julij
18.julij
20.julij
21.julij
22.julij
23.julij
24.julij
25.julij
26.julij
27.julij
Estera, svetopisemska žena
Ptujskogorska Mati Božja
Tomaž, apostol
Urh, škof
Ciril in Metod, slovanska apostola,
sozavetnika Evrope
14. NEDELJA MED LETOM, izseljenska
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Mohor in Fortunat, mučenca
15. NEDELJA MED LETOM
Bonaventura, škof in c. učitelj
Karmelska Mati Božja
Aleš, spokornik
Elij iz Koštabone, diakon mučenec
16. NEDELJA MED LETOM
Danijel, prerok
Marija Magdalena, spokornica
Brigita Švedska, redovnica,
sozavetnica Evrope
Krištof, mučenec
Jakob Starejši, apostol
Ana in Joahim, Marijini starši
17. NEDELJA MED LETOM
29.julij Marta, Lazarjeva sestra
30.julij Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
31.julij Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov
… IN V AVGUSTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
10.avgust
11.avgust
14.avgust
15.avgust
16.avgust
17.avgust
18.avgust
20.avgust
21.avgust
22.avgust
24.avgust
25.avgust
27.avgust
28.avgust
29.avgust
31.avgust
Alfonz Ligvorij, škof in c. uč.
Porciunkula
18. NEDELJA MED LETOM
Janez Marija Vianney, arški župnik
Marija Snežna
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Dominik, red. ust.
Terezija Benedikta od Križa, mučenka,
sozavetnica Evrope
19. NEDELJA MED LETOM
Klara, devica redovna ust.
Maksimiljan Kolbe, duhovnik in muč.
MARIJINO VNEBOVZETJE,
velika maša
Rok, spokornik
20. NEDELJA MED LETOM
Helena, cesarica
Bernard, opat in cerkveni učitelj
Pij X., papež
Devica Marija Kraljica
21. NEDELJA MED LETOM, Jernej,
apostol, zavetnik Frankfurta
Ludvik IX. Francoski, kralj
Monika, mati sv. Avguština
Avguštin, škof in c. učitelj
Mučeništvo Janeza Krstnika
22. NEDELJA MED LETOM
KONZULARNE ZADEVE
Potrebne informacije glede konzularnih
zadev dobite na konzularnem oddelku
slovenskega veleposlaništva v Berlinu,
Hausvogteiplatzt 3-4, 10117 Berlin, tel.
030/206 145-9 ali 030/206 1453, faks
030/206 145-73.
Spletna stran: www.berlin.veleposlanistvo.si;
elektronski naslov: [email protected] Zaradi
tehničnih zahtev je mogoče vlagati zahteve za
nove potne liste samo na veleposlaništvu v
Berlinu ali na konzulatu v Münchnu (tel.
089/5439819
ali
5439481,
faks
089/5439483), seveda pa vedno na upravnih
enotah v domovini.
KAJ SE NAPOVEDUJE V JULIJU
IN KASNEJE
V letu 2014 naša župnija praznuje zlati
jubilej - 50 letnico obstoja in redne
pastoralne oskrbe s stalnim duhovnikom. Ob
tej priliki smo pripravili molitev za župnijo s
podobo Marije Pomagaj in spominski sveči
(večjo in manjšo), prav tako s podobo Marije
Pomagaj in napisom.
Prva julijska nedelja (6. julij) je v
domovini Nedelja Slovencev po svetu,
posvečena slovenskim izseljencem in
zdomcem.
Višarski dnevi mladih bodo od 31. julija
do 3. avgusta. Potekali bodo v Podjuni na
avstrijskem Koroškem, zaključili pa se bodo
na Sv. Višarjah.
Na prvo avgustovsko nedeljo (3. 08.) bo
na Sv. Višarjah že 26. Srečanje treh
Slovenij (zamejske, izseljenske in matične).
Ob 10.30 bo predavanje prof. Tomaža
Pavšiča. Ob 12.00 bo slovesna sv. maša, ki jo
bo skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval
celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
Ob 13.00 bo na ploščadi za cerkvijo kratek