LC-24LE250V-BK LC-24LE250V-WH

TÜRKÇE
SLOVENŠČINA
50233435
LIETUVIŲ
УКРАЇНСЬКИЙ
LC-24LE250V-BK
LC-24LE250V-WH
BARVNI LCD TELEVIZOR
NAVODILA ZA UPORABO
LCD RENKLİ TELEVİZYON
KULLANIM KILAVUZU
ÊÎËÜÎĞ ÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ
²ÍÑÒĞ ÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS
NAUDOJIMO VADOVAS
Vsebina
Značilnosti............................................................... 3
Spoštovani kupec izdelkov SHARP......................... 3
Uvod........................................................................ 3
Pomembni varnostni ukrepi..................................... 4
Okoljske informacije ............................................... 7
Vsebina paketa....................................................... 7
Gledanje televizorja ................................................ 8
Nadzorna tipka TV in delovanje............................... 8
Opozorilo za stanje pripravljenosti.......................... 8
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik................. 8
Električno napajanje ............................................... 8
Antenski/kabelski priključek..................................... 9
Obvestilo................................................................. 9
Specifikacije........................................................... 9
Pogled na daljinski upravljalnik ............................ 10
Teletekst............................................................10
Digitalni teletekst (Samo za VB)........................10
Pregled Priključkov.................................................11
Vklop in izklop....................................................... 12
3 Način iskanja in posodobitve v ozadju...........18
Odpravljanje napak in nasveti............................... 19
TV sprejemnik se ne bo prižgal.........................19
Slaba slika.........................................................19
Ni slike...............................................................19
Ni zvoka.............................................................19
Daljinski upravljalnik ne deluje..........................19
Ni možno izbrati vhodnih virov..........................19
Snemanje ni na voljo ........................................19
USB je prepočasen ..........................................19
Tipični načini prikaza slike na PC vhodu .............. 20
Podprti formati datotek za način USB................... 20
Združljivost signalov AV in HDMI .......................... 20
Dimenzijske risbe ................................................. 21
Konec dobe delovanja in odlaganje...................... 22
Montaža stojala .................................................... 23
Demontaža stojala ................................................ 24
Mere vijakov za montažo na steno........................ 25
Vklop TV sprejemnika........................................12
Vklop TV sprejemnika v stanje pripravljenosti...12
Izklop TV sprejemnika.......................................12
Prva namestitev..................................................... 12
Namestitev antene............................................12
Namestitev za kabelsko TV...............................12
Predvajanje medijev preko USB vhoda................. 12
Snemanje oddaje.................................................. 12
Snemanje s časovnim zamikom ........................... 13
Takojšnje snemanje............................................... 13
Gledanje posnetih programov .............................. 13
Konfiguracija snemanja......................................... 13
Hitri meni............................................................... 14
Lastnosti in funkcije TV menija.............................. 15
Vsebina menija slik............................................15
Napredne nastavitve.........................................15
Vsebina menija za zvok.....................................16
Nastavitve vsebine menija.................................16
Druge nastavitve: Prikaže druge nastavitve TV
sprejemnika:......................................................16
Vsebina menijev Namestitev in Ponovna
nastavitev..........................................................17
Splošno upravljanje televizorja.............................. 18
Uporaba seznama kanalov.................................... 18
Spreminjanje nastavitev starševskega nadzora.... 18
Elektronski programski vodič (EPG)...................... 18
Možnosti za program.........................................18
Iskanje posodobitve programske opreme preko
uporabniškega vmesnika...................................18
Slovensko - 1 -
POSEBNA OPOMBA ZA UPORABNIKE V VB
Omrežno napajanje za ta izdelek je opremljen z (modelnim) vtičem z vgrajeno varovalko 5A, ki se ga ne da
ponovno ožičiti. Če je varovalko treba nadomestiti, se mora uporabiti varovalka vrste BSI ali ASTA odobrena
kot BS 1362 in označena z
ali
in iste stopnje kot zgoraj, kar je prav tako navedeno na strani nožice
vtiča.
ASA
Vedno namestite pokrov varovalke po zamenjavi varovalke. Nikoli ne uporabljajte vtiča brez nameščenega
pokrova varovalke.
V malo verjetnem primeru, kadar vtičnico v vašem domu ni združljiva s priloženim vtičem, odrežite prejšnji
vtič in namestite ustrezno vrsto vtiča.
NEVARNOST:
Varovalka iz odrezanega vtiča se mora odstraniti in ta vtikač se mora takoj uničiti ter odstraniti na varen način
med primerne odpadke.
Pod nobenim pogojem ne sme odrezan omrežni vtič uporabiti na drugem mestu v 5A vtičnico, saj lahko
povzročite resen električni šok.
Če želite vgraditi ustrezen vtič na napajalni kabel, sledite spodnjim navodilom:
POMEMBNO:
Žice v priključnem kablu so obarvane v skladu z naslednjo kodo:
MODRA: Neutral
RJAVA V živo
Ker se barve žic v električnem napajanju tega izdelka morda ne ujemajo z barvno
oznako, ki določa priključke v vašem vtiču, nadaljujte kot sledi:
•Žica, ki je modre barve mora biti priključena na priključek, ki je označen z N ali črno barvo.
•Žica, ki je rjave barve mora biti priključena na priključek, ki je označen z L ali rdečo barvo.
Poskrbite, da niti rjava niti modra žica nista priključene na ozemljitveno sponko v vašem 3 kontaktnem vtiču.
Preden namestite pokrov vtiča poskrbite, da:
•Če novi vgrajen vtič vsebuje varovalko, mora biti njena moč enaka, kot od odstranjenega vtiča.
•Držalo kabla je pritrjeno preko ovoja napajalnega kabla in ne le čez napajalne žice.
Če ste v dvomih, se obrnite na usposobljenega elektroinštalaterja.
Slovensko - 2 -
Značilnosti
Spoštovani kupec izdelkov SHARP
•Barvni LCD TV z daljinskim upravljanjem.
•Vgrajen sprejemnik za digitalno/kabelsko TV (DVBT/C).
•HDMI vhodi se uporabljajo za priključitev naprav
s priključkom HDMI.
•USB-vhod.
Zahvaljujemo se vam za nakup SHARP LCD barvnega
TV izdelka. Za zagotovitev varnosti in dolgoletno
nemoteno delovanje vašega izdelka, pred uporabo
tega izdelka pazljivo preberite Pomembne varnostne
ukrepe.
Uvod
•Sistem zaslonskih menijev (OSD).
•Priključek SCART za zunanje naprave (kot so
predvajalniki DVD, PVR, video igrice, itd.).
•Stereo-zvočni sistem.
•Teletekst.
•Priključek za slušalke.
Pred prvo uporabo preberite ustrezna navodila v
tem priročniku, tudi če ste že seznanjeni z uporabo
elektronskih naprav. Bodite še posebej pozorni na
poglavje VARNOSTNI UKREPI. Navodila shranite
za prihodnjo uporabo. Če boste napravo prodali ali
podarili drugi osebi, priložite še ta navodila.
Hvala, ker ste izbrali ta izdelek. V tem priročniku boste
našli navodila za pravilno upravljanje svojega
novega TV sprejemnika. Preden začnete
uporabljati TV, pazljivo preberite ta priročnik.
Priročnik shranite na vrano mesto za poznejšo
uporabo.
•Samodejna nastavitev programov.
•Ročna nastavitev
•Samodejni izklop po največ šestih urah.
•Merilec časa izklopa.
•Zaščita.
•Samodejna nastavitev na nemo, ko ni signala.
•NTSC predvajanje.
•AVL (samodejna omejitev glasnosti).
•PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc).
•PC-vhod.
•Vtakneš in deluje za Windows 98, ME, 2000, XP,
Vista in Windows 7.
•Igralni način (možnost)
•
•
Naprava je namenjena sprejemanju in prikazovanju
TV programov. Različne možnosti priključitve dodatno
razširijo sprejem in prikažejo možne vire (sprejemnik,
DVD predvajalnik, DVD snemalnik, VCR, PC itd.)
Naprava je namenjen uporabi v zaprtih in suhih
prostorih. Aparat je namenjen samo za zasebno
domačo uporabo in ne za industrijske ter komercialne
namene. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti
za škodo, ki bi nastala, če naprave ne uporabljate v
skladu z navodili ali na njej izvedete nepooblaščene
spremembe. LED TV lahko poškodujte, če ga
uporabljate v ekstremnih pogojih.
•
•Ilustracije in OSD v tem priročniku z navodili, so
namenjeni za pojasnilo in se lahko razlikujejo od
dejanskega delovanja.
•Primeri, ki se uporabljajo v tem priročniku temeljijo
na modelu LC-24LE250V.
•
Slovensko - 3 -
Pomembni varnostni ukrepi
•Pred pričetkom čiščenja, odklopite napajalni kabel AC iz vtičnice. Uporabite vlažno krpo za čiščenje izdelka.
Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil.
•Z mehko vlažno krpo nežno obrišite panel, kadar je umazan. Za zaščito panela ne uporabljajte kemične krpe
za čiščenje. Kemikalije lahko povzročijo poškodbe ali razpoke v ohišju televizorja.
•Voda in vlaga - izdelka ne uporabljajte v bližini virov vode, kot so kadi, umivalnik, kuhinjsko korito, kad v
pralnici, bazen in v vlažni kleti.
•Ne postavljajte vaz ali drugih z vodo napolnjenih posod na ta izdelek. Voda se lahko razlije po izdelku in
povzroči požar ali električni udar.
•Stojalo - ne postavljajte izdelka na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. To lahko povzroči, da
izdelek pade, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ter poškodbe izdelka. Uporabljajte
samo takšen voziček, stojalo, nosilec ali mizo, ki jih priporoča proizvajalec ali jih prodaja skupaj
z izdelkom. Če izdelek montirate na steno, se prepričajte, da sledite navodilom proizvajalca.
Uporabljajte za montažo le priporočeno opremo proizvajalca.
•Pri selitvi izdelka, ki je postavljen na voziček, ga je treba premikati z največjo možno skrbnostjo.
Nenadne zaustavitve, prekomerna sila in neravna površina tal lahko povzročijo, da izdelek
pade iz vozička.
•Luknjice in odprtine v napravi so tam zaradi prezračevanja. Ne pokrivajte teh rež in odprtin,
saj lahko nezadostno prezračevanje povzroči pregrevanje in / ali skrajša življenjsko dobo
izdelka. Ne polagajte izdelka na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino, saj to
lahko prepreči zračenje. Ta izdelek ni namenjen za vgradno namestitev, ne postavljajte izdelka
v zaprti prostor, kot je knjižna omara ali omarica, razen če imajo ustrezno prezračevanje, ali
sledite navodilom proizvajalca.
•Zaslon LCD, ki se uporablja v tem izdelku, je izdelan iz stekla. Zato se lahko zlomi, ko izdelek
pade ali se udari. Če je zaslon LCD počen, pazite, da se ne poškodujete zaradi razbitega
stekla.
•Viri vročine - izdelek nameščajte daleč od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, pečice in
drugi viri toplote, ki jo ustvarjajo (vključno z ojačevalci).
•Za preprečevanje požara, nikoli ne postavljajte sveč ali odprtega ognja na vrh ali v bližino
TV-sprejemnika.
•Da bi se izognili nevarnosti električnega udara ali požara, ne postavljajte napajalnega kabla AC pod TV ali
druge težke predmete.
•Slušalke - ne nastavljajte glasnosti na visoko raven. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo daljše poslušanje pri
visoki glasnosti.
•Ne dopuščajte prikaz mirujoče slike za dalj časa, saj to lahko povzroči odsev slike, ki ostaja.
•Ko je priključen glavni vtič, je vsakokrat poraba energije.
•Predvajalnika sami ne popravljajte. Odstranitev pokrova vas izpostavi visoki napetosti in drugim nevarnim
pogojim. Zahtevajte usposobljeno osebo za izvajanje vzdrževanja.
LCD-zaslon je visokotehnološki izdelek za zelo natančen prikaz slike.
Občasno se na zaslonu lahko prikažejo neaktivne pike (piksli), kot modre, zelene ali rdeče točke. To je v
specifikacijah izdelka in ne predstavlja okvare.
Varnostni ukrepi pri prevozu televizorja
Pri prevažanju televizorja ga nikoli ne nosite z držanjem za zvočnike. Zagotovite, da televizor vedno nosita
dve osebi, z obema rokama tako, da imata po eno roko na vsaki strani televizorja.
OPOZORILO
Da preprečite morebitni požar, poskrbite, da bo izdelke čim dlje od sveč ali drugih virov
odprtega ognja.
Slovensko - 4 -
Strela
Varnostni ukrepi
Prosimo vas, da zaradi varnosti preberete
naslednja varnostna priporočila.
Vir električne energije
TV sprejemnik se lahko napaja samo iz vtičnic z
napetostjo 220-240V, 50Hz. Prepričajte se, da ste
izbrali pravilno napetost.
Električni kabel
Na napajalni električni kabel ne postavljajte kosov
pohištva, ipd. ter pazite, da kabla ne preščipnete.
Napajalni kabel vodite tako, da ga držite za vtikač.
Vtikača ne izvlecite tako, da vlečete kabel in nikoli
se ne dotikajte napajalnega električnega kabla z
mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika
ali električnega udara. Nikoli ne delajte vozla in nikoli
ga ne zvežite skupaj z drugimi kabli. Električni kabli
morajo biti speljani tako, da se jih ne da pohoditi.
Poškodovan napajalni kabel lahko povzroči požar
oziroma električni udar. Ko pride do poškodbe, mora
zamenjavo opraviti usposobljeno osebje.
Vlaga in voda
Naprave ne uporabljajte v vlažnih
in mokrih prostorih (izogibajte se
kopalnicam, pomivalnemu koritu ali
bližine pralnih strojev). Ne izpostavljajte
naprave dežju ali vodi, ker je lahko to
nevarno, in ne postavljajte predmetov,
ki so napolnjeni z vodo, kot so vaze, na
sprejemnik. Ne izpostavljajte je kapljanju ali pljuskom.
Če kakršenkoli predmet pade oziroma tekočina steče
v ohišje, televizor izključite iz omrežja in ga dajte v
pregled usposobljenemu serviserju, šele nato ga lahko
ponovno uporabljate.
Čiščenje
Pred čiščenjem televizor izključite iz
stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih
čistil ali razpršil. Uporabljajte samo
mehko in suho krpo.
Med nevihto in bliskanjem ali ko se
odpravljate na počitnice, izvlecite kabel
za električno napajanje iz omrežne
vtičnice.
Nadomestni deli
Ko bo serviser vstavljal nadomestne dele, se
prepričajte, da bo uporabil dele, ki jih predpisuje
proizvajalec ali take, ki imajo enake specifikacije
kot originalni deli. Nepooblaščene zamenjave lahko
privedejo do ognja, električnega udara ali kake druge
nevarnosti.
Servisiranje
Popravilo vedno zaupajte le
usposobljenemu osebju. Sami ne
odstranjujte pokrova, ker lahko pride
do električnega udara.
Odvoz smeti
•Embalaža in embalažni pripomočki so namenjeni
recikliranju. Embalažni materiali, kot je vrečka iz
folije, morajo biti izven dosega otrok.
••Baterije, vključno s takimi, ki ne vsebujejo težkih
kovin, ne spadajo med gospodinjske odpadke.
Izrabljene baterije odlagajte na okolju prijazen način.
Pozanimajte se, kakšni so zakoni in pravila, ki veljajo
v vašem kraju.
•Ne poskušajte polniti baterij, ker lahko pride do
eksplozije. Baterije nadomestite samo z enakimi
oz. z enakovrednimi.
Simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da se vaša
električna in elektronska oprema po
koncu življenjske dobe zbira ločeno od
gospodinjskih odpadkov. V EU so na
voljo ločeni zbirni sistemi za recikliranje.
Za več informacij se obrnite na svojo
lokalno upravo ali prodajalca pri katerem
ste izdelek kupili.
Odklop naprave
Prezračevanje
Reže in odprtine na televizorju so namenjene
prezračevanju in zagotavljanju zanesljivega
delovanja. Rež in odprtin ne pokrivajte, da ne pride
do pregrevanja.
Vročina in plameni
Televizorja ne postavljajte blizu odprtega
ognja ali virov vročine, kot so električni
grelci. Zagotovite, da na televizorju ne bo
virov odprtega ognja, kot so npr. prižgane
sveče. Baterij ne izpostavljate pretirani temperaturi,
kot je sonce, ogenj in podobni viri toplote.
Vtikač se uporablja za izklop televizorja in zato mora
ostati pripravljen za uporabo.
Glasnost slušalk
Preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko
povzroči izgubo sluha.
Namestitev
Za preprečitev nezgod mora biti naprava trdno
nameščena na steno v skladu z navodili za namestitev
(če je ta možnost na voljo).
Slovensko - 5 -
Zaslon LCD
LCD-zaslon je visokotehnološki izdelek, ki je
sestavljen iz približno milijona tranzistorjev na tankem
filmu za zelo natančen prikaz slike. Občasno se na
zaslonu lahko prikažejo neaktivne pike (piksli), kot
modre, zelene ali rdeče točke. Upoštevajte, da to ne
vpliva na zmogljivosti vašega izdelka.
Opozorilo! Ko boste odhajali od doma, svojega
televizorja ne puščajte prižganega ali v stanju
pripravljenosti.
Priključitev na ponudnika televizijskega
programa (kabelska TV itd.) iz kanalnika
(sprejemnika):
Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali preko kake
druge naprave, ki je ozemljena in hkrati priključena
na ponudnika preko koaksialnega kabla, lahko v
nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost.
•“HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia
Interface so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke v lasti HDMI Licensing LLC.”
•Logotip DVB je registrirana blagovna znamka
podjetja Digital Video Broadcasting-DVB-project.
Električne naprave morajo biti izven dosega otrok
Nikoli ne dovolite otrokom uporabljati električnih
aparatov brez nadzora. Otroci ne morejo vedno
prepoznati možne nevarnosti. Baterije/akumulatorji
so lahko smrtno nevarni, če jih pogoltnejo. Baterije
hranite vedno izven dosega majhnih otrok. Če kdo
pogoltne baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
Tudi ovojnino shranjujte zunaj dosega otrok, ker se
lahko z njo zadušijo.
Priključitev na kabelski distribucijski sistem je zato
treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno
izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem
(galvanski izolator, glej EN 60728-11).
Opomba:HDMI povezava med PC in TV lahko
povzroči radijske motnje; v tem primeru je priporočljivo
uporabljati VGA (DSUB-15) priključek.
Z gumbom za izklop/vklop pripravljenosti ne morete
popolnoma izklopiti naprave iz omrežnega napajanja.
Naprava porablja energijo tudi v stanju pripravljenosti.
Da napravo popolnoma izklopite iz omrežnega
napajanja, je treba vtič izvleči iz omrežnega napajanja.
Napravo namestite tako, da boste imeli neoviran
dostop do omrežne vtičnice in boste lahko v primeru
nevarnosti izvlekli vtič iz omrežne vtičnice. Da
izključite nevarnost požara, bi naj bil napajalni kabel
običajno med neuporabo v daljši odsotnostji ločen od
glavnega napajanja, npr. v času počitnic.
Slovensko - 6 -
Okoljske informacije
Vsebina paketa
Televizor je zasnovan tako, da porabi čim manj
energije ter tako prispeva k varovanju okolja.
Zahvaljujoč energetski učinkovitosti televizorja boste
pomagali ohranjati okolje in zmanjšali račun za
električno energijo. Da zmanjšate porabo energije,
sledite naslednjim korakom:
Uporabite nastavitev “Način varčevanja z energijo”, ki
je v meniju “Nastavitve slike”. Če način za varčevanje
energije vklopite, bo TV preklopil način za varčevanje
energije in osvetlitev zaslona se bo zmanjšala na
optimalno raven. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev
slike ne boste mogli spreminjati, ko bo TV načinu za
varčevanje energije.
TV
Če je izbrana funkcija izklopa slike, se bo pojavilo
sporočilo “Zaslon se bo izključil čez 15 sekund.”
Izberite NADALJUJ in pritisnite OK za nadaljevanje.
Zaslon se bo izklopil v 15 sekundah. Če deaktivirate
način za varčevanje energije, se bo način slike
samodejno nastavil na dinamično.
LED TV
Baterije: 2 X AAA
Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite
ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi
zmanjšali porabo energije.
Knjižica z navodili
Ko boste daljši čas odsotni, popolnoma izklopite
aparat iz omrežnega napajanja.
Zelo priporočljivo je, da nastavitev za varčevanje
z energijo aktivirate ter tako zmanjšate svojo letno
porabo energije. Prav tako je priporočljivo, da če
televizor ne uporabljate, prekinete iz vtičnice zaradi
varčevanja z energijo.
Daljinski upravljalnik
Hitri vodnik
Pomagajte nam pri ohranjanju okolja tako, da sledite
naslednjim korakom.
Informacije o popravilu
Popravilo vedno zaupajte le usposobljenemu osebju.
Popravilo televizorja lahko izvede samo usposobljeno
osebje. Za dodatne informacije se obrnite na trgovca,
pri katerem ste kupili televizor.
1 X kabel za video in avdio povezavo
Opomba: Po nakupu preverite dodatno opremo.
Prepričajte se, da je priložena vsa dodatna oprema.
Kot proizvajalčeva navodila podpirajo komunikacijo
na kablih dolžin, ki naj bodo krajši od 3 m.
Slovensko - 7 -
Gledanje televizorja
To stikalo se uporablja za vklop ali izklop
televizorja.
Opozorilo za stanje pripravljenosti
1) Če TV že 5 minut ne sprejema vhodnega signala
(npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v
stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se
bo prikazalo naslednje sporočilo: Za nadaljevanje
pritisnite OK.
2) Če je bil TV vklopljen in ga niste upravljali 4 ure,
bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič
vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo. Za
nadaljevanje pritisnite OK.
Nadzorna tipka TV in delovanje
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Nežno dvignite pokrov na zadnji strani daljinca.
Namestite dve AAA bateriji. Poskrbite, da se
ujemajo konci baterij z + in – v prostorčku za baterije
(pazite na pravilno polarnost).
1.Smer gor
2. Smer dol
3. Izbirno stikalo program / glasnost / AV / pripravljenost
Nadzorno stikalo vam omogoča nadzor funkcij za
glasnost / programe / vire in pripravljenost / vklop.
Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost
s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s
pritiskom na gumb dol.
Če želite spremeniti kanal: Pritisnite srednji gumb,
na zaslonu se bo prikazala informacijska pasica z
informacijami o kanalu. Pomikajte se med shranjenimi
kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.
Električno napajanje
POMEMBNO: TV sprejemnik je narejen za
delovanje na napetosti 220-240V AC, 50 Hz Hz iz
omrežne vtičnice. Po razpakiranju počakajte, da se
TV sprejemnik ogreje na sobno temperaturo, preden
ga priključite na električno omrežje. Priključite
električni kabel v omrežno vtičnico.
Če želite spremeniti vir: Pritisnite srednji gumb
dvakrat, na zaslonu se bo prikazal seznam virov.
Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom
na gumb gor ali dol.
Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredinski gumb
navzdol, ga držite nekaj sekund, in TV bo prešel v
stanje pripravljenosti.
Slovensko - 8 -
Specifikacije
Antenski/kabelski priključek
Anteno ali kabel priključite na priključek ANTENSKI
VHOD (ANT), ki je na zadnji strani TV.
HDMI2
Antenski / kabelski
SPDIF
VGA
Coax.OUT
227528
Obvestilo
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
POTRDITEV LASTNIŠTVA BLAGOVNE ZNAMKE
»Dolby« in simbol dvojni-D sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.
“HDMI, logotip HDMI in »High-Definition Multimedia
Interface« so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke v lasti HDMI Licensing LLC.”
Oddajniški Tv Sistem
PAL B/G D/K K
Sprejemni Kanali
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Število programov
10000
Kazalnik Kanalov
Zaslonski prikaz
Antenski Rf Vhod
75 ohmov (neumerjeno)
Delovna Napetost
220–240 V AC, 50Hz.
Avdio
Nemški+Nicam Stereo
Izhodna Moč Zvočnikov
(Wrms.) (10 % Thd)
2 x 2,5
Poraba Električne
Energije
50 W
Teža
5,3
Mere televizorja G x D x
V (s stojalom)
153 x 563 x 381
Mere televizorja G x D x
V (brez stojala)
36 x 563 x 345
Temperatura in vlaga v
zraku za delovanje:
5ºC up to 45ºC, 85%
humidity max
Informacije za uporabnike, ki se nanašajo na
odstranjevanje izrabljene opreme in baterij
[samo za Evropsko unijo]
Znaki pomenijo, da oprema, opremljena s temi
znaki, ne spada med gospodinjske odpadke. Če
želite izdelke ali baterije zavreči, vas prosimo,
da za to uporabite zbirne sisteme ali centre za
ustrezno reciklažo.
Obvestilo: Spodnji znak Pb na baterijah pomeni,
da baterija vsebuje svinec.
Baterija
Izdelki
Slovensko - 9 -
Pogled na daljinski upravljalnik
1. Tipka za stanje pripravljenosti / vklop
2. Seznam kanalov
3. Glasneje / tišje
4. Vklop/izklop menija
5. OK / potrdi
6. Naprej / nazaj
7. Brez funkcije
8. Moja Tipka 1 (*)
9. Moja Tipka 2 (**)
TV
10. Barvne tipke (rdeča, zelena, rumena, modra)
11. Mono/Stereo - Dvojni I-II / Trenutni jezik (*)
12. Predvajaj (v načinu brskalnika za medije)
13. Premor (v video načinu medijskega brskalnika) /
snemanje s časovnim zamikom
14. Snemanje programa
15. Predvajaj (v brskalniku za medije)
16. Predvajaj (v brskalniku za medije)
17. Hitro naprej (v načinu brskalnika za medije)
18. Vklop-izklop podnapisov / Podnapisi (v načinu
medijskega brskalnika)
19. Velikost slike
20. Teletekst - mešano
21. Brskalnik za medije
22. Elektronski programski vodič
23. Izhod
24. Navigacijske tipke
25. Vklop - izklop hitrega menija
26. Informacije / odkrij (v TXT načinu)
27. Program gor/dol
28. Nemo
29. Prejšnji program / Sedaj (v načinu EPG)
7 m.
OPOMBA: Domet daljinskega upravljalnika je približno
30. Številčnica
31. AV / Vir
Uporaba tipke Moja Tipka 1 (*)
Če pa želite spremeniti funkcijo te tipke, pritisnite MOJA
TIPKA 1 in jo pridržite za pet sekund, ko ste na želenem
viru, kanalu ali povezavi, dokler se na zaslonu ne
prikaže sporočilo "MOJA TIPKA JE NASTAVLJENA".
To potrdi, da je izbrana MOJA TIPKA zdaj povezana z
izbrano funkcijo.
Uporaba tipke Moja Tipka 2 (**)
Če pa želite spremeniti funkcijo te tipke, pritisnite MOJA
TIPKA 1 in jo pridržite za pet sekund, ko ste na želenem
viru, kanalu ali povezavi, dokler se na zaslonu ne prikaže
sporočilo "MOJA TIPKA JE NASTAVLJENA". To potrdi, da
je izbrana MOJA TIPKA zdaj povezana z izbrano funkcijo.
Teletekst
Ponovno pritisnite tipko “ ”. Ponovno pritisnite, da
vključite način mešano. Še enkrat pritisnite, da prekličete.
Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta.
Digitalni teletekst (Samo za VB)
Pritisnite tipko “ ”, da si ogledate informacije
teletexta. Upravljate ga lahko z barvnimi tipkami,
smernimi tipkami in tipko OK. Način upravljanja se lahko
razlikuje in je odvisen od digitalnega teleteksta. Sledite
navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če
se želite vrniti v TV način, ponovno pritisnite tipko “ ”.
Slovensko - 10 -
Pregled Priključkov
Priključek
Vrsta
Kabli
Naprava
Scart
Povezava
(zadaj)
VGA
Povezava
(zadaj)
Bočni AV
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
Avdio PC/
YPbPr
Povezava
(stranska)
Bočni povezovalni
kabel za avdio/video
(priložen)
Bočni povezovalni
kabel za avdio
video (priložen)
HDMI
MODE
o
Povezava
(zadaj)
SPDIF
Povezava
(zadaj)
Bočni AV
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
MODE
o
SLUŠALKE
Bočni AV
Avdio/Video
Povezava
Povezovalni kabel AV (priložen)
(stranska)
Slušalke
Povezava
MODE
o
(stranska)
YPbPr Video
Povezava
PC v YPbPr
(zadaj)
YPbPr na PC kabel Povezovalni kabel (Ni
priložen)
USB
Povezava
(stranska)
CI
Povezava
CAM
module
(stranska)
OPOMBA: Ko priključite napravo preko vhoda YPbPr ali stranskega AV vhoda, morate uporabiti priložene
povezovalne kable, da bo povezava omogočena. Glej zgornjo ilustracijo. | Da omogočite PC zvok, boste morali
uporabiti BEL IN RDEČ vhod priloženega stranskega povezovalnega kabla AV. | Če je zunanja naprava priključena
na vtičnico SCART, bo televizor samodejno preklopil v način AV.| Pri sprejemu kanalov DTV (Mpeg4 H.264) ali
v brskalniku za medije izhod preko vtičnice Scart ne bo na voljo. | Pri uporabi seta za montažo na zid (možnost)
vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. | Vstavite ali odstranite modul CI
samo takrat, ko je TV IZKLOPLJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula.
Slovensko - 11 -
Vklop in izklop
OPOMBA: Za preklic pritisnite tipko MENU.
Vklop TV sprejemnika
Električni kabel priključite na izmenično napetost
220–240 V AC 50 Hz. Pritisnite tipko “
” na
daljinskem upravljalniku ali pritisnite tipko za
stanje pripravljenosti, da televizor preklopi v stanje
pripravljenosti. Dioda LED za stanje pripravljenosti
bo zasvetila.
TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju
pripravljenosti, na več načinov:
•Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko “
/ P- ali tipko na številčnici.
”, P+
•Pritisnite in držite upravljalni preklop na vaši levi
strani televizorja.
TV sprejemnik se bo prižgal.
Opomba: Če vklopite TV s tipkama P+ / P- na daljinskem
upravljalniku ali na TV sprejemniku, se bo prikazal program,
ki ste ga gledali nazadnje.
Vklop TV sprejemnika v stanje
pripravljenosti
Da preklopite TV v stanje nizke porabe pripravljenosti,
na vašem daljinskem upravljalniku pritisnite tipko “
” ali pritisnite in držite upravljalni preklopna vaši levi
strani TV sprejemnika.
Opomba: Ko je TV v stanju pripravljenosti, lahko svetleča
dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so Iskanje v
stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik.
Izklop TV sprejemnika
Preklopite tipko “
” na vaši spodnji desni strani
pod zaslonom v položaj 2, kot je ilustrirano,
izklopite TV.
, da
Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni
kabel iz omrežne vtičnice.
Prva namestitev
Ob prvem vklopu se prikaže meni “Izbira jezika“.
Prosimo, izberite želeno vrsto medija in pritisnite OK.
Na zaslonu se pojavi zaslon Prva namestitev (FTI).
Nastavite svoje nastavitve s pomočjo navigacijskih
tipk in ko končate, pritisnite tipko OK za nadaljevanje.
Če je izbran način skladišča, bo možnost Skladišče
na voljo v drugih menijih za nastavitve in funkcije
vašega televizorja bodo prikazane na zgornjem delu
zaslona. Za nadaljevanje pritisnite DA.
Če je nastavljen način Doma, način Skladišče ne bo
na voljo po prvi namestitvi. Za nadaljevanje pritisnite
OK.
Namestitev antene
Če na zaslonu Vrsta iskanja izberete možnost ANTENA
, bo TV poiskal kanale digitalne prizemne TV.
Po shranitvi vseh dostopnih kanalov se bo na zaslonu
pojavil seznam kanalov. Če želite seznam kanalov
razvrstiti skladno z logično številko kanala (LCN),
izberite Da in nato pritisnite OK.
Za izhod iz seznama kanalov in gledanje televizije
pritisnite tipko MENU.
(*) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov,
ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z
razpoznavnim zaporedjem kanalov (če so na voljo).
Namestitev za kabelsko TV
Če izberete možnost CABEL in pritisnete tipko OK
na daljinskem upravljalniku za nadaljevanje. Za
nadaljevanje izberite DA in pritisnite OK. Da postopek
prekličete, izberite NE in pritisnite OK. Na tem zaslonu
lahko izberete frekvenčne razpone.
S tipkami številčnice vnesite želeno številko kanala
ali frekvence.
Opomba: Trajanje iskanja se spremeni glede na
izbrano stopnjo iskanja.
Predvajanje medijev preko USB vhoda
Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčni (HDD z zunanjim
napajanjem) zunanje trde diske ali USB spominski ključ
na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.
POMEMBNO!Naredite varnostno kopijo datotek,
preden napravo priklopite na televizor. Proizvajalec
ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo
datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav
USB (npr. MP3 predvajalniki) ali trdih diskov USB
/ pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s
tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in
NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo
le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS..
Med formatiranjem trdega diska USB z zmogljivostjo
1 TB (terabajt) ali več lahko med postopkom
formatiranja naletite na težave. Ne priključujte in
izključujte pogona ponavljajoče. To lahko povzroči
fizično poškodbo USB predvajalnika in same
naprave USB. Med predvajanjem datoteke ne smete
izvleči USB-enote iz priključka.
Snemanje oddaje
POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov trdi disk USB,
priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo
vašega TV sprejemnika Formatiranje diska.
Opomba:Za snemanje programa morate najprej na
TV sprejemnik priključiti disk USB, ko je TV ugasnjen.
Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.
Za uporabo funkcije snemanja morate na TV priključiti
disk USB ali zunanji trdi disk, katerega zmogljivost
mora biti najmanj 1 GB in biti združljiv s standardom
hitrosti 2.0. Če priključena USB naprava ne podpira
hitrosti 2.0, se bo na zaslonu prikazalo sporočilo o
napaki.
Slovensko - 12 -
Opomba: Posneti programi se shranijo na priključeni
USB disk. Po želji lahko posnetke shranite ali
prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne
boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko
predvajate le prek TV sprejemnika.
Opomba: Ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijski
brskalnik v načinu snemanja. Med snemanjem programa ali
med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če
USB hitrost vaše naprave ni dovolj.
Opomba: Med uporabo časovnega zamika bo morda
prišlo do zamika sinhronizacije govora Radio zapis je
podprt. TV lahko snema programe do največ deset ur.
Izberite knjižnico posnetkov v meniju brskalnika
za medije. Izberite posnetek s seznama (če je bil prej
posnet). Pritisnite tipko OK za ogled menija Možnosti
predvajanja. Izberite možnost "Snemanje” in pritisnite
tipko OK.
Posneti programi so razdeljeni v razdelke velikosti
4 GB.
Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ne
zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija
snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo.
Priporočljivo je, da za snemanje programov HD
uporabite trde diske USB.
Med snemanjem ne smete izklopiti diskov USB / HDD.
To lahko škoduje priključenemu disku USB / HDD.
Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij).
Podprti sta največ dve različni particiji. Prvi razdelek
diska USB se uporablja za pripravljene PVR funkcije.
Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarno
particija, ki se uporablja za pripravljene PVR funkcije.
Nekateri paketi pretoka morda posnet zaradi težav
s signalom, tako da lahko med predvajanjem včasih
video tudi zamrzne.
Tipke za snemanje, predvajanje, premor, prikaz
(v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni
mogoče uporabiti, ko je teletekst VKLOPLJEN. Če
se snemanje začne zaradi časovnika, ko je teletekst
VKLOPLJEN, se bo teletekst samodejno izklopil.
Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je
v teku snemanje ali predvajanje.
Snemanje s časovnim zamikom
(PREMOR) V načinu snemanja s časovnim
zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na
USB disk (*). Za nadaljevanje gledanja od trenutka
zaustavitve oddaje ponovno pritisnite gumb
(PREDVAJAJ). Pritisnite tipko (STOP), da zaustavite
predvajanje in se vrnete v Knjižnico snemanj.
Opomba: Funkcije časovnega zamika ne boste mogli
uporabljati v načinu radio.
Gledanje posnetih programov
Opomba: Med predvajanjem ne bost mogli videti glavnega
menija in elementov menija.
Pritisnite tipko
(STOP), da zaustavite predvajanje
in se vrnete v Knjižnico snemanj.
Počasno premikanje naprej
Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnite tipko
(PREMOR) bo funkcija za počasno premikanje
(previjanje) naprej na voljo. Za počasno premikanje
naprej
lahko uporabite tudi tipko. Če večkrat
zaporedoma pritisnete tipko
, spremenite hitrost
počasnega premikanja naprej.
Konfiguracija snemanja
V meniju Nastavitve izberite element Konfiguracija
snemanja, da nastavite nastavitve za snemanje.
Oblikovanje (formatiranje) diska: Za oblikovanje
priključenega USB diska lahko uporabite funkcijo
Formatiraj disk. Vnesti morate pin kodo, da lahko
uporabite funkcijo Format diska (privzeti pin je 0000).
POMEMBNO: Upoštevajte, da bodo VSI shranjeni
podatki izgubljeni in disk bo formatiran v FAT32, če
aktivirate to funkcijo. Če ima vaš USB disk okvaro,
lahko poskusite oblikovati USB disk. V večini
primerov bo formatiranje diska USB povrnilo disk
v normalno delovanje; vendar bodo v tem primeru
VSI podatki, shranjeni na USB disku, izgubljeni.
Opomba: Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s
snemanjem, prikazalo sporočilo USB je prepočasen,
poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se enaka napaka
ponavlja, mogoče vaš USB disk ne izpolnjuje hitrostnih
zahtev. Poskusite priklopiti drug disk.
Opomba: Ne morete uporabljati funkcije časovnega
zamika za hiter premik nazaj, preden ne nadgradite
predvajanje z možnostjo hitro naprej.
Takojšnje snemanje
Med gledanjem programa pritisnite tipko
(SNEMANJE), da takoj začnete s snemanjem
oddaje. Tipko
(SNEMAJ) na daljinskem
predvajalniku lahko pritisnete znova, da boste posneli
naslednji dogodek na EPG. V tem primeru bodo v
zaslonskem meniju prikazane oddaje, ki so
programirane za snemanje. Za zaustavitev takojšnega
snemanja pritisnite tipko
(STOP).
Slovensko - 13 -
Meni brskalnika za medije
S priključitvijo USB diska na vaš TV in s pomočjo
zaslona medijskega brskalnika lahko predvajate
fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem
shranjene. Povežite USB disk na enega od USB
vhodov, ki se nahaja na bočni strani TV. S pritiskom
na gumb MENU, medtem ko ste v načinu Medijski
brskalnik dobite dostop do možnosti menija slike,
zvoka in nastavitev. Ponovno pritisnite tipko MENU, da
zapustite ta zaslon. Z uporabo menija za nastavitve
lahko namestite preference brskalnika za medije.
Način delovanja zanka/mešano
in
TV predvaja naslednjo datoteko
in ponavlja seznam v zanki.
Začnite predvajati z OK in
enako datoteko, ki bo predvajana
v zanki (ponavljanje).
Začnite predvajati z
aktivirajte
aktivirajte
Začnite predvajati z OK/
aktivirajte
in
datoteko, ki bo predvajana v
zanki.
Hitri meni
Nastavitve Hitrega menija vam omogočajo hiter dostop
do nekaterih možnosti. Ta meni vključuje možnosti,
kot Način varčevanja z energijo, Način slika,
Nastavitve izenačevalnika, Priljubljeni in Časovnik
za spanje. Za prikaz hitrega menija pritisnite tipko
Q.MENU na daljinskem upravljalniku. Za podrobnosti
o naštetih funkcijah glej naslednje poglavje.
Slovensko - 14 -
Lastnosti in funkcije TV menija
Vsebina menija slik
Način
Spremenite lahko način slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko
nastavite na eno od naslednjih možnosti: Kino, Igra,Dinamično in Naravno.
Kontrast
Nastavi vrednosti za svetlost in temnost zaslona.
Svetlost
Nastavi vrednosti svetlosti za zaslon.
Ostrina
Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva
nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Način
varčevanja z
energijo
Nastavite Način varčevanja z energijo na Eko, Izklop slike in Onemogočeno.
Osvetlitev
ozadja
(možnost)
Ta nastavitev nadzira raven osvetlitve ozadja. Če je vklopljeno varčevanje z energijo, je funkcija
Osvetlitev ozadja« neaktivna. Osvetlitve ozadja ni mogoče aktivirati v načinu VGA ali v brskalniku
medijev ter takrat, ko je slikovni način nastavljen na Igra.
Zmanjšanje
motenj
Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitev Zmanjšanje moten, da
zmanjšate količino motenj.
(Ko je nastavljen način Dinamično, je izklopljen samodejni varčevalni način delovanja.)
Napredne nastavitve
Dinamični
kontrast
S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Toplota barve
Nastavi želeni ton barve.
Povečava slike
Nastavi želeno velikost slike s sliko povečaj meniju.
Opomba: Avto (na voljo samo v načinu Scart s preklapljanjem SCART PIN8 visoko napetostjo / nizke
napetosti)
Prava črnina
HDMI
Ta funkcija bo vidna med gledanjem vira HDMI v meniju Nastavitve slike (Picture Settings).
To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črnine na sliki.
Filmski način
Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske
programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
Barva kože
Tonus kože lahko nastavite med -5 in +5.
Odstopanje
barv
Nastavi želeni ton barve.
RGB Gain
Barvno temperaturo lahko določite s pomočjo funkcije RGB Gain.
Ponastavitev
Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve. (Razen Igričarski način)
Avtomatski
položaj (v PC
načinu)
samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK.
H položaj (v PC
načinu)
Ta element premika sliko vodoravno (horizontalno) na levo ali desno stran zaslona.
H položaj (v PC
načinu)
ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Frekvenca
osveževanja (v
PC načinu)
Nastavitev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni)
trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza (v PC
načinu)
odvisno od ločljivosti in frekvence izrisa, ki ga pošiljate TV sprejemniku, lahko pride do meglene
slike ali motenj na zaslonu. V takem primeru lahko uporabite ta element, da izboljšate sliko
s poskušanjem.
Nekateri elementi v meniju za sliko ne bodo dosegljivi, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve
načina VGA dodane pod Nastavitve slike (Picture Settings) v načinu PC.
Slovensko - 15 -
Vsebina menija za zvok
Glasnost
Prilagodi stopnjo glasnosti.
Izenačevalnik
Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste
v uporabniškem načinu.
Balans
To nastavitev uporabite, če želite poudariti levi ali desni zvočnik.
Slušalke
Nastavi glasnost slušalk.
Zvočni način
Izbira zvočnega načina (Če izbrani kanal podpira)..
AVL (Avtomatska
omejitev glasnosti)
Funkcija nastavi zvok za pridobitev fiksno izhodne ravni med programi.
Slušalke / Izhod
(Lineout)
Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko
izberete to možnost kot izhod. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možost
kot slušalke.
Dinamični nizki toni
Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov.
Prostorski zvok:
Način za prostorski zvok lahko nastavite na vklopljeno ali izklopljeno.
Digitalni izhod
Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Nastavitve vsebine menija
Pogojni dostop
Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Jezik
Nastavi jezikovne nastavitve (se lahko spremeni glede na izbrano državo).
P rip o r o č e n e i n t r e n u t n e n a s t a v i t v e b o d o na voljo. Te nastavitve se lahko
spremenijo samo, če jih program podpira.
Starševski nadzor
Vpišite pravo geslo, da spremenite nastavitve starševskega nadzora. V tem
meniju z lahkoto prilagodite meni za zaklepanje, zaklepanje za odrasle (se lahko
spremeni glede na izbrano državo) in Zaklepanje za otroke. Nastavite lahko tudi
novo PIN številko. (Tovarniško je pin koda 4725)
Opomba: Če boste zaščito vklopili, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim
upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.
Časovniki
/ Nastavi časovnik za spanje, da po določenem času izklopi TV. Nastavi časovnike za
izbrane programe. (USB Record)
Konfiguracija
snemanja
Prikazuje meni za nastavitev konfiguracije (potreben ja USB priključek)
Datum / čas
Nastavi datum in čas.
Viri
Aktivira ali deaktivira izbrane možnosti virov.
Druge nastavitve: Prikaže druge nastavitve TV sprejemnika:
Časovna omejitev
prikaza menijev
Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
Pregledovanje
kodiranih kanalov
Ko je ta namestitev vključena, bo postopek iskanja našel tudi kodirane kanale.
Modro ozadje
Aktivira ali izklopi sistem za modro ozadje, ko je signal šibek ali, ko ga ni.
Posodabljanje
programske opreme
Da zagotovite, da ima vaš TV vedno najnovejšo programsko opremo.
Različica Aplikacije
Prikaže različico aplikacije.
Način Podnapisi
Ta možnost se uporablja za izbiro načinov podnapisov na zaslonu )DVB podnapisi
/ TXT podnapisi), če so oboji na voljo. Prednastavljeni so DVB podnapisi. Na voljo
samo v načinu »ATV«.
Za naglušne
Omogoča morebitna posebne funkcije kanala.
Slovensko - 16 -
Avdio opis
Avdio opis se nanaša na dodatno zvočno sled s komentarjem za slepe in
slabovidne gledalce z opisi vizualnih medijev, vključno s televizijo in filmi. Funkcijo
lahko uporabite samo, če program podpira dodatne zvočne komentarje.
Opomba: Funkcija zvoka tonskega zapisa ne more biti na voljo v načinu snemanje ali
časovnem zamiku.
Samodejni izklop
televizijskega
sprejemnika
Lahko nastavite vrednost za samodejni izklop. Ko je dosežena nastavljena vrednost
samodejnega izklopa in TV ni bil upravljan določen čas, se bo TV izklopil.
Iskanje v stanju
pripravljenosti
(možnost)
Če je iskanje v stanju pripravljenosti vklopljeno, se bodo iskale vse postaje oddajnikov,
ki so na voljo, ko bo TV v stanju pripravljenosti. Če TV najde nove ali manjkajoče
kanale, se bo prikazal zaslonski meni, ki vas bo pozval, da spremembe potrdite.
Seznam kanalov bo posodobljen in spremenjen po tem postopku.
Način Trgovina
(Store)
Način varčevanja z
energijo:
Če prikažete TV v trgovini, lahko vključite ta način. -Shrani (Store)
vklopljen, nekaterih elementov v meniju TV ne bodo na voljo.
Ta nastavitev nastavi želeni način prižiganja.
Vsebina menijev Namestitev in Ponovna nastavitev
(če je na voljo)
Prikaže samodejno možnosti iskanja kanalov. Digitalni antenski:poišče in
shrani antenske kanale DVB. Digitalni kabelski:poišče in shrani kabelske kanale
DVB. Analogno: poišče in shrani analogne kanale. Digitalni antenski in
analogni: Poišče in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale. Digitalni
kabelski in analogni: Poišče in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale.
Ročno iskanje kanalov
Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Omrežno iskanje
kanalov
Poišče vezane kanale v sistemu kanalov.
Analogna fina
nastavitev
To nastavitev lahko uporabite za fino analogno nastavitev kanalov. Ta funkcija ni
na voljo, če ni shranjenih analognih kanalov.
Prva namestitev
Izbriše vse shranjene kanale in nastavitve, TV ponastavi na tovarniške
nastavitve.
Brisanje seznama
storitev
(*) To nastavitev lahko vidite samo, ko je možnost Država nastavljena na Danska,
Švedska, Norveška ali Finska. To nastavitev uporabite, da izbrišete shranjene
kanale.
Samodejno iskanje
kanalov (ponovna
nastavitev)
Slovensko - 17 -
Splošno upravljanje televizorja
Snemanje / brisanje časovnika snemanja
Uporaba seznama kanalov
TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam
kanalov. Seznam kanalov lahko uredite, nastavite
priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite
s pomočjo možnosti seznama kanalov.
Spreminjanje nastavitev starševskega nadzora
Za prepoved gledanja določenih programov lahko z uporabo
sistema starševskega nadzora zaklenete kanale in menije.
Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora
vnesite PIN-kodo. Tovarniško nastavljena PIN-koda
je 0000. Po kodiranju pravilne PIN številke, se bodo
prikazale nastavitve menija starševski nadzor.
Zaklepanje menija: Nastavitev zaklepanja menija
omogoči ali onemogoči dostop do menija.
Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena,
sprejemnik prikaže oceno primerne starosti, če je ta
nivo onemogočen, dostop do oddaje ali programa
ne bo mogoč.
Zaščita: Če boste zaščito vklopili, boste TV lahko
upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat
tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.
Nastavi PIN-kodo: Določi novo številko PIN.
Opomba: Če je možnost države nastavljene na Francijo,
lahko uporabite številko PIN 4725 kot privzeto kodo.
Elektronski programski vodič (EPG)
Informacije o programih, ki jih oddajajo nekateri
programi, so prikazane na zaslonu. Pritisnite tipko
“
” za ogled menija EPG.
Gor / Dol / Levo / Desno: Krmarjenje EPG.
OK: Prikaz možnosti za programa.
INFO: Prikaže podrobne informacije o izbranem
kanalu.
Ko ste v meniju EPG izbrali program (oddajo),
pritisnite tipko OK in prikazan bo zaslon Možnosti.
Izberite možnost Snemaj in pritisnite tipko OK.
Po izvedbi tega postopka, bo za izbrano oddajo
časovno nastavljeno snemanje.
Če želite preklicati že nastavljeno snemanje, poudarite
program in pritisnite tipko OK in izberite možnost
Izbriši čas za snemanje “(Delete Rec. časovnik.
Snemanje bo preklicano.
Nastavitev časovnika / brisanje časovnika
Ko ste v meniju EPG izbrali program (oddajo),
pritisnite tipko OK in prikazan bo zaslon Možnosti.
Izberite možnost Nastavi časovnik na dogodek
in pritisnite tipko OK. Časovnik lahko nastavite
za oddaje v prihodnosti. Če želite preklicati že
nastavljen opomnik, označite program in pritisnite
tipko OK. Nato izberite možnost “Brisanje
časovnika”. Časovnik bo preklican.
Opomba: Zato ju ne uporabljajte istočasno.
Posodabljanje programske opreme
Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi
programsko opremo preko antenskega signala.
Iskanje posodobitve programske opreme
preko uporabniškega vmesnika
Pojdite v glavni meni. Izberite Nastavitve in nato
meni Druge nastavitve. V meniju Druge nastavitve
poiščite element Nadgradnja programske opreme
in pritisnite tipko OK, da odprete meni Možnosti
nadgradnje.Opomba: Potrebna je povezava s
spletom. Če spletna povezava ni na voljo, poskusite
nadgraditi preko sprejemnika. Če je posodobitev
najdena, se začne njen prenos. Za nadaljevanje
postopka ponovnega zagona pritisnite OK.
ZELENA: Preklopi na Seznam urnika EPG.
3 Način iskanja in posodobitve v ozadju
RUMENA: Preklopi na Časovno premico EPG.
Medtem ko je TV priključen na antenski signal. Če
je funkcija Samodejnega iskanja v meniju Možnosti
posodobitev za nadgradnjo omogočena, se bo TV
vklopil ob 03.00 in preiskal oddajniške kanale za novo
posodobitev programske opreme. Če je bila nova
programska oprema najdena in prenesena uspešno,
se bo pri naslednjem vklopu TV sprejemnika naložila
nova različica programske opreme.
MODRA:prikaže možnosti za filtriranje.
(SNEMAJ): TV sprejemnik bo posnel izbrano
oddajo. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.
POMEMBNO: Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV
ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.
Opomba: Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug
program ali vir in videti brskalnika za medije.
Možnosti za program
V meniju EPG pritisnite tipko OK, da vstopite v
meni Možnosti za dogodek.
Opomba: Če se TV ne vklopi po posodobitvi, izvlecite vtikač
iz omrežnega napajanja za 2 minuti in ga nato ponovno
priključite.
Izberi kanal
V meniju EPG lahko uporabite to možnost, da
preklopite na izbrani kanal.
Slovensko - 18 -
Odpravljanje napak in nasveti
TV sprejemnik se ne bo prižgal.
Prepričajte se, da je napajalni vtikač čvrsto priključen v
električno vtičnico. Baterije v daljinskem upravljalniku, se
lahko porabijo. Pritisnite tipko vklopa na TV-ju.
Slaba slika
•Ste izbrali pravilni TV sistem?
•Nizka raven signala lahko povzroči popačenje slike.
Prosimo preverite dostop antene.
•Preverite, če ste vnesli pravilno frekvenco.
•Kakovost slike se lahko poslabša, ko sta na TV hkrati
priključeni dve zunanji napravi. V takem primeru
izklopite eno zunanjo napravo.
Ni slike
• Ni slike pomeni, da vaš TV ne prejema signala. Ali
ste izbrali pravo tipko na daljinskem upravljalniku?
Poskusite še enkrat. Prepričajte se, da ste izbrali
pravilen vhodni vir.
• Ali je antena pravilno priključena?
• Je antenski kabel poškodovan?
• So pravilni priključki priključeni na antenski kabel?
• Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.
Ni zvoka
• Je televizor nastavljen na nemo delovanje? Za preklic
nastavitve na nemo delovanje pritisnite tipko “ ” ali
povečajte glasnost.
• Zvok prihaja le iz enega zvočnika Ali je ravnovesje zvoka
nastavljeno le na eno stran? Poglejte v meni Zvok.
Daljinski upravljalnik ne deluje
•Morda morate prilagoditi fazo. Zamenjajte baterije.
Ni možno izbrati vhodnih virov
• Če ne morete izbrati vhodnega vira, mogoče nobena
naprava ni priključena. Če ne
• Preglejte AV-kable in priključke, če ste že poskusili
priključiti napravo.
Snemanje ni na voljo
Za snemanje programa morate najprej na TV
sprejemnik priključiti disk USB, ko je TV ugasnjen.
Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.
Če snemanja ne morete izvesti, poskusite izklopiti
TV in ponovno priključite USBnapravo
USB je prepočasen
Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem,
prikazalo sporočilo USB je prepočasen, poskusite
ponovno zagnati snemanje. Če se enaka napaka
ponavlja, mogoče vaš USB disk ne izpolnjuje
hitrostnih zahtev. Poskusite priklopiti drug disk.
Slovensko - 19 -
Združljivost signalov AV in HDMI
Tipični načini prikaza slike na PC vhodu
Naslednja tabela ponazori nekatere tipične načine prikaza videa.
Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti. Vaš TV
podpira ločljivosti do 1920x1080.
Kazalo
Ločljivost
1
640x350p
2
640x400p
Vir
Podprti signali
Na voljo
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
60 Hz
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Frekvenca
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
480I, 480P
60Hz
O
6
720x400
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Bočni AV
PC/
YPbPr
720P
50Hz, 60Hz
O
1080I
50Hz, 60Hz
O
1080P
50Hz, 60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz, 60Hz
O
1080I
50Hz, 60Hz
O
HDMI1
HDMI2
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: ni na voljo, O: je na voljo)
V nekaterih primerih se lahko zgodi, da signal na LCD
televizorju ne bo prikazan pravilno. Vzrok težave je mogoče
nedoslednost pri upoštevanju standardov v opremi, ki je
vir signala (DVD, sprejemnik, itd.). Če opazite težave, se
posvetujte s prodajalcem in proizvajalcem opreme, ki je vir
signala.
Podprti formati datotek za način USB
Medij
Film
Format
Opombe
Končnice
datotek
Video
Avdio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
(Maksimalna ločljivost / bitna hitrost itd.)
MPEG2
maks. 1920x1080 @ 30P 20Mbit / sek
MPEG2, MPEG4
Glasba
Foto
Podnapisi
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
.jpg .jpeg
Osnovni JPEG
-
.
Progresivni JPEG
-
.bmp
-
-
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
maks. WxH = 15360x8640 4147200
bajtov
maks. WxH = 9600x6400 3840000
bajtov
maks. WxH = 5760x4096 3840000 bajtov
.sub .srt
-
-
-
Slovensko - 20 -
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
Dimenzijske risbe
Slovensko - 21 -
Konec dobe delovanja in odlaganje
A. Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)
1. V Evropski uniji
Pozor: Vaš izdelek
je označen s tem
simbolom. To
pomeni, da se
rabljeni električni in
elektronski izdelki
ne smejo mešati s
splošnimi
gospodinjskimi
odpadki. Obstaja
poseben sistem
zbiranja teh
proizvodov.
Pozor: Če želite odstraniti to opremo, prosimo ne uporabljajte navadnih posod za odpadke!
Rabljene električne in elektronske opreme je treba obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno
obravnavo, predelavo in recikliranje uporabljenih električne in elektronske opreme. Po izvajanju s strani držav
članic, zasebna gospodinjstva v državah EU lahko vrnejo rabljene električne in elektronske opreme, v objekte za
zbiranje brezplačno *. V nekaterih državah* lahko vaš lokalni trgovec tudi brezplačno vzame nazaj svoj stari izdelek,
če kupite podoben novega. *) Prosimo, da se za več podrobnosti obrnete na lokalno upravo.
Če vsebuje vaše rabljena električna in elektronska oprema baterije ali akumulatorje, vas prosimo, da jih odlagate
ločeno v skladu z lokalnimi predpisi.
Z pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali zagotoviti, da se odpadki predani v ustrezno obdelavo,
predelavo in recikliranje in s tem preprečili morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki bi sicer lahko
nastalo ob neustreznem ravnanju.
2. V drugih državah izven EU
Če želite odstraniti ta izdelek, se obrnite na lokalno upravo in jo prosite za pravilen način odlaganja.
Za Švico: Uporabljano električno in elektronsko opremo je mogoče brezplačno vrniti trgovcu, tudi če ne kupite nov
izdelek. Dodatne možnosti za zbiranje, so navedene na spletni strani www.swico.ch ali www.sens.ch
B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike
1. V Evropski uniji
Če je proizvod uporabljen v poslovne namene in ga želite odstraniti.
Prosimo obrnite se na SHARP prodajalca, ki bo vas obvestil o načinu za vračilo izdelka. Lahko vam zaračunajo
stroške, ki izhajajo iz vračanja in recikliranja. Majhni izdelki (in majhne količine) se lahko vzamejo nazaj pri vašem
lokalnem zbirališču.
Za Španijo: Za prevzem vaših uporabljenih izdelkov se prosimo obrnite na vzpostavljen sistem zbiranja ali na lokalni
organ.
2. V drugih državah izven EU
Če želite odstraniti ta izdelek, se obrnite na lokalno upravo in jo prosite za pravilen način odlaganja.
Baterije, ki je bil ta proizvod ima vsebujejo sledove svinca.
Za EU: Prečrtan smetnjak pomeni, da rabljenih baterij ne smete zavreči med splošne gospodinjske odpadke!
Obstaja sistem za ločeno zbiranje rabljenih baterij, ki omogoči ustrezno obdelavo in recikliranje v skladu z
zakonodajo. Prosimo, da se za več podrobnosti o sistemih zbiranja in recikliranja, obrnete na lokalno upravo.
Za Švico: Uporabljene baterije se vrnejo na prodajne točke.
Za druge države nečlanice EU: Prosimo, da se za pravilen način odstranjevanja uporabljenih baterij, obrnete na
lokalno upravo.
Slovensko - 22 -
Montaža stojala
POMEMBNO
Preden boste pritrdili stojalo za vaš nov televizor Sharp, prosimo, da pazljivo preberete
naslednje informacije.
Namestitev stojala
Pred namestitvijo stojala se preprièajte, da televizor ni vkljuèen v vir napajanja.
Televizor Sharp (1) položite na mehko, stabilno in ravno površino, tako da bo obrnjen navzdol.
Stojalo (3) namestite na montažno plošèo, ki se nahaja na zadnji strani televizorja.
Pokrov stojala (3) naj bo namešèen tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja Sharp.
Pokrov stojala (2) namestite na stojalo (3).
Pokrov stojala (3) naj bo namešèeno tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja Sharp.
NE vstavljajte vijakov brez plastiènih stenskih vložkov.
Vstavite štiri priložene vijake in jih zmerno privijte, da bo stojalo ustrezno pritrjeno.
1. Televizor Sharp
2. Pokrov stojala
3. Stojalo
Slovensko - 23 -
Demontaža stojala
POMEMBNO
Prosimo pozorno preberite naslednja navodila preden demontirate stojalo za vaš televizor Sharp.
Demonta a stojala
Preden stojalo demontirate, se preprièajte, da je televizor izklopljen iz vira napajanja.
Postavite televizor Sharp na mehko, stabilno in ravno podlago, obrnjen navzdol.
Štiri vijake, ki dr jo dno stojala než no odvijte in jih odstranite šele, ko so popolnoma odviti.
Ne no odstranite stojalo in plastièen vzorec iz televizorja.
Slovensko - 24 -
Mere vijakov za montažo na steno
Dolžina vijaka = A+B
Vijak
Omara
Kot montaže na steno
NA IZDELEK
MODEL
VESA
MIN. / MAKS. DOLŽINA VIJAKA
(dolžina)
LC-22LE250E/V/K
75 x 75 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-24LE250E/V/K-BK
LC-24LE250E/V/K-WH
75 x 75 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-24DV250E/V/K
75 x 75 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-32LE350E/V-BK
LC-32LE350E/V-WH
LC-32LE351E/K-BK
LC-32LE351E/K-WH
LC-32LE352E-BK
LC-32LE352E-WH
200 x 100 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-39LE350E/V-BK
LC-39LE350E/V-WH
LC-39LE351E/K-BK
LC-39LE351E/K-WH
LC-39LE352E-BK
LC-39LE352E-WH
400 x 200 (W x H)
M6 X 10 / M6 X 14
Slovensko - 25 -
TÜRKÇE
SLOVENŠČINA
50233435
LIETUVIŲ
УКРАЇНСЬКИЙ
LC-24LE250V-BK
LC-24LE250V-WH
BARVNI LCD TELEVIZOR
NAVODILA ZA UPORABO
LCD RENKLİ TELEVİZYON
KULLANIM KILAVUZU
ÊÎËÜÎĞ ÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ
²ÍÑÒĞ ÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS
NAUDOJIMO VADOVAS