Almanah 2009-2013 - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Zgodovina šole
Leta 1947 je bila v Mariboru ustanovljena
dvoletna šola za medicinske sestre. Od leta
1949 je trajalo šolanje tri leta, leta 1950 pa je
šola postala štiriletna. Do leta 1960 je bil
pogoj za vpis starost vsaj osemnajst let. V letih
1952 do 1957 je delovala tudi šola za
bolničarje. Obe šoli sta imeli prostore na
Magdalenskem trgu.
V sedanje prostore se je šola preselila leta 1962,
žal pa je prostor ob šoli prevzela višja
stomatološka šola.
 Po letu 1960 se je enotno izobraževanje
medicinskih sester razdelilo po smereh:
ambulantno-bolnična, 1960 - otroška, 1962 porodniško-ginekološka,
1971
zobozdravstvena (sprva enoletna, kasneje pa
dvoletna). V šolskem letu 1973/74 smo
odprli dislocirani oddelek v Slovenj Gradcu,
ki je prerasel v samostojno šolo, v šolskem
letu 1976/77 pa dislocirani oddelek v Ptuju,
kjer je zadnja generacija končala šolanje
1984/85. V šolskem letu 1980/81 je na šoli
opravilo zaključni izpit 37 farmacevtskih
tehnikov v dislociranem oddelku Srednje šole
za farmacijo v Ljubljani. Specializirani smeri
na ravni srednje šole je odpravilo usmerjeno
izobraževanje, ki so ga uvedli v šolskem letu
1981/82. Poizkus uvajanja dvoletnega
rednega izobraževanja bolničarjev se ni
obnesel in smo ga kmalu ukinili, ostalo je še
izobraževanje bolničarjev ob delu.
Zaradi osnovne naloge šole, da izobražuje in
vzgaja srednje strokovne kadre za delo v
zdravstvenih ustanovah, se šola tesno
povezuje z zdravstvom. Vsa leta poučujejo na
šoli priznani strokovnjaki, zdravniki
mariborske bolnišnice in zdravstvenega
doma. Šola je v skoraj petdesetih letih obstoja
večkrat spreminjala ime. Tako je bila Šola za
medicinske sestre, Medicinska srednja šola,
Zdravstvena šola, Zdravstvena šola Juge Polak
- po medicinski sestri in nosilki medalje
Florence Nightingale (to je najvišje
mednarodno sestrsko odlikovanje). Juga
Polak je leta 1954 diplomirala na naši šoli kot
izredna slušateljica. Leta l983 je šola dobila
ime - Srednja zdravstvena šola Juge Polak.
Leta 2008 pa je šola dobila ime, ki je aktualno še
danes: "Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Maribor".
Ravnateljica
Nevenka Kisner
Pomoččnica ravnateljice
Pomo
Katja Rek
Poslovna sekretarka
Tanja Domadenik
Organizatorka šole za odrasle
Simona Šč
Ščavni
avniččar
Organizatorka šole za odrasle
Petra Pernat
Šolski svetovalki
Karolina Petr in Mojca Zorec
Aktiv slavistk:
Mojca Cimerman Galun, Metka Volmajer
Volmajer,, Vanja
Kancler, Lilijana Petelin, Hajdeja Črnko
Aktiv MAT, FIZ, INF:
Mihelca Rojht
Rojht,, Nina Peršin, Katja Rek, Miran
Mesarec,, Anita Kokol, Karmen Cvetrežnik
Mesarec
Cvetrežnik,,
Matjaž Belca
Aktiv TUJ:
Nataša Šulin
Šulin,, Tamara Podgornik, Jana
Dimnik, Danica Perše, Mirjana Kališnik
Aktiv ZN, ZNPP:
Metka Križ, Eva Črešnar Dvornik, Alojzija
Janžekovičč, Renata Tetič
Janžekovi
Tetičkovi
kovičč Klari
Klaričč, Anita Bezjak,
Karmen Janžekovič
Janžekovič, Suzana Krajnc, Natalija Kirbiš,
Marija Rozman, Darinka Babič
Babič, Neveka Kisner
Kisner,,
Andreja Fridrih, Manja Marko, Marija Bravar
Bravar,,
Danica Kralj, Hermina Sikošek
Aktiv BIM, ANF, OKP:
Romana Predin, Maja Boži
Božičč, Marija
Trehtar,, Alenka Vinkovič
Trehtar
Vinkovič Pukši
Pukšičč
Aktiv KEM, KOZ:
Melita Muni
Muničč, Andreja Fridrih, Ksenja
Pehličč, Bojana Rijavec
Pehli
Aktiv ŠVZ:
Darko Knehtl
Knehtl,, Martina Živko, Aleksandra
Lukičč, Aleš Voh
Luki
Knjižničarka:
Knjižnič
Karmen Müller
Tehniččni kader:
Tehni
Zlatko Koletnik, Milovan Stijepovi
Stijepovičč, Branko Štebih, Rada
Halilovičč, Zimreta Krasni
Halilovi
Krasničči
Zdravstveni tehnik
4. B
Človek ne dozori do svojega obraza
brez smeha in čenčarij
in ne brez poraza.
(T. Pavček)
Razredniččarka ga. Mihelca Rojht
Razredni
Tjaša Babić
Babić
Besarta Braha
Anita
Dobrajnšččak
Dobrajnš
Luka Horvat
Karmen
Javernik
Nina
Klampfer
Tamara
Kriččak
Kri
Sara
Maljkovićć
Maljkovi
Martina Tina
Mauser
Laura
Murko
Petra
Muršec
Hermina
Pulko
Manja
Ropert
Sintia
Tomanićć
Tomani
Gordana
Veselinova
Klara Zemljič
Zemljič
Na svetu si, da gledaš SONCE.
Na svetu si, da greš za SONCEM.
Na svetu si, da sam SI SONCE
in da s sveta odganjaš – SENCE.
(T. Pavček)
Naša pot ne vodi po mehki travi.To je gorska
steza s številnimi skalami.Vendar pa vodi
navzgor, naprej, proti soncu.
(RuthWestheimer
Westheimer))
Razredniččarka Tatjana Skrbinšek
Razredni
Eva Rojht
Gregor Petek
Nina Lončarič
Katja Lavrenčič
Patric Rajšp
Ana Smogavc
Jerneja Belovič
Erik Celcer
Lea Mlinarič
Martina Perko
Kristijan Fuks
Vita Klobučar
Valentina Pomberg
Aljoša Novak
Tanja Zorko
Tjaša Pernat
Edin Sven Halilović
Tjaša Sardinšek
Rebeka Vogrin
Tadej Biškup
Alja Žabčič
Rebeka Štuhec
Luka Hauc
Denisa Sternad
Mitja Breg
Doroteja Lorber
Aleksander Narić
Mitja Kac
Sara Kolar
Uspeh ni ključ
ključ do sreč
sreče, sreč
sreča je ključ
ključ do uspeha.
Če imaš rad to, kar delaš, boš uspešen.
(Alber Schweizer
Schweizer,, zdravnik in misijonar)
Pesem o zvezdah
(Tone Pavček)
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
Tako živimo ljudje.
Vsak zase krmari k pogrebu.
Svetloba samo
nas druži kot zvezde na nebu.
A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,
da z nohti lahko
srce kdo doseže …
Od tega menda
človek umre,
od tega z neba
se zvezda ospe.
Hmm, le kaj
razmišlja naša
razredničarka?
Razredniččarka Alojzija Janžekovič
Razredni
Janžekovič
Sara Belec
Jure Breznik
Nastja Cajger
Dejvis Čeh
Tina Emeršič
Emeršič
Tadej Gajser
Klara Gostič
Gostič
Gregor Gregorc
Julija Hrga
Jernej Kovač
Kovačič
Ines Kuhar
Patricija Lipnik
Nina Malec
Martina Ivanuša
Urška Medved
Venesa Mehmeti
Matej Mohorko
Katja Plohl
Tamara Plohl
Veronika
Podlesnik
Janja Potoč
Potočnik
Polona Stramec
Špela Šerod
Denis Štumberger
Zofija Švarc
Saša Teska
Teskačč
Vesna Vezonik
Pa še nekaj utrinkov s končne ekskurzije po Notranjski.
Nobena pot ni ravna,
nobena pot ni revna,
a vsaka je zahtevna
in tvoja ena sama – GLAVNA.
(T. Pavček)
Ko hodiš, pojdi zmeraj do
konca
(Tone Pavček)
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.
Razredničarka
Razrednič
Barbara Princes Kastelic
Nina Beuc
Neđ
Ne
đmina Curki
Curkićć
Katarina Babšek
Anita Pušnar
Jelena Bu
Bučć
čć
Natalija Krajnc
Bernarda Hojnik
Sergeja Markovič
Markovič
Anja Muhič
Muhič
Urška Rojko
Elma Mrkaljevi
Mrkaljevićć
Nuša Dreisinger
Ines Koprivnik
Nastja Schreiner
Manja Serap
Nastja Kova
Kovaččec
Maša Cotič
Cotič
Mihaela Sagadin
Nuša Ornik
Polonca Mlakar
Tamara Friš
Teja Šoti
Šotičček
Tjaša Plohl
Tisoč in tisoč
Tisoč
tisoč zvezd je nad nami,
tisočč in tisoč
tiso
tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
Razredniččarka Lilijana Petelin
Razredni
Martina
Bombek
Ernest
Brunččič
Brun
Ines Forray
Tamara
Grilićć
Grili
Neli Irgolič
Irgolič
Anja
Juršnik
Omer Kadri
Kadrićć
Alenka
Koželj
Nataša
Krajnc
Amadeja
Plohl
Rahime
Sopa
Tadeja Šiker
Marjeta
Vlasak
Tamara
in
Omer
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
Sreč
ne pod palcem skrit zaklad.
Srečča je, ko se delo dobro opravi.
Sre
In ko imaš nekoga rad.
(T. Pavč
Pavček)