23. MEDNARODNI SIMPOZIJ INTENZIVNE MEDICINE in 20

23. MEDNARODNI SIMPOZIJ INTENZIVNE MEDICINE
in
20. SEMINAR INTENZIVNE MEDICINE ZA MEDICINSKE SESTRE
IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE
PRELIMINARNI PROGRAM
Petek, 30.05.2014
I. Možgani in intenzivna medicina
Moderatorja: V. Švigelj, P. Gradišek
Klinični problemi
1. Spontana znotrajmožganska krvavitev – novosti (V. Švigelj)
2. Poškodbena znotrajlobanjska krvavitev – novosti (S. Fileković, P. Gradišek)
3. Nevroprotekcija po srčnem zastoju (R. Knafelj)
4. Zdravljenje okužb osrednjega živčevja (M. Jereb)
5. Novosti pri obravnavi hude poškodbe možganov pri otrocih (A. Granda)
Nevroradiologija za intenziviste
6. Novosti v multimodalnih nevroradioloških metodah pri kritično bolnih z akutno
možgansko okvaro (M. Vrabec, K. Šurlan)
7. Endovaskularno zdravljenje znotrajlobanjskih žilnih sprememb (D. Lovrič)
Nevrokirurške dileme (okrogla miza)
8. Sodelovanje nevrokirurg – intenzivist: okužbe, žilna in poškodbena znotrajlobanjska
patologija (B. Prestor, M. Gradišek, V. Švigelj, M. Jereb, R. Knafelj)
Nevromonitoring – pomoč ali precenjena informacija
9. Povečan znotrajlobanjski tlak - kje smo in kam gremo? (Z. Borovšak)
10. Globalna in lokalna oksigenacija, lokalni možganski pretok (P. Gradišek)
11. Možganski metabolizem - mikrodializa – raziskovalno ali klinično orodje? (S. Šteblaj, P.
Gradišek)
12. Neinvazivni nadzor – realnost ali utopija ? (V. Švigelj)
Satelitski simpozij
Moderatorja: P. Gradišek, V. Švigelj
Invazivna ocena možganskega metabolizma - mikrodializa (naknadno)
Invazivni vs. neinvazivni nevromonitoring (naknadno)
II. Učenje v intenzivni medicini
Moderator: R. Parežnik
Okrogla miza petek popoldne 14.30- 16.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vloga edukacije v intenzivni medicini (G. Voga)
Znanje, spretnosti, kompetence in preverjanje znanja (V. Gorjup)
Simulacijsko učenje (M. Šoštarič)
Učenje posegov (I. Vidmar)
Učenje na raportih intenzivnih oddelkov in vizitah (R. Parežnik)
Klinično patološki sestanki in strokovni seminarji (M. Jereb)
Učenje uporabe informacijske tehnologije (G. Kalan)
III. Proste teme, interaktivni prikazi primerov
Petek popoldne, 16.30 – 18.30
Sobota, 31.05.2014
IV. Tekočinsko zdravljenje kritično bolnega
Moderatorja: Z. Borovšak, A. Sinkovič
Skupni del za zdravnike in sestre, 9.00-14.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Physiology and patophysiology of fluid therapy (S. Molnar)
Ocena potreb po tekočinskem zdravljenju odraslih (G. Voga)
Ocena potreb po tekočinskem zdravljenju otrok (M. Pavčnik)
Cristaloids versus coloids: is physiology wrong? (S. Molnar)
Vodenje tekočinske bilance, spremljanje telesne teže (KOOKIT, LJ)
Spremljanje odziva na tekočinsko zdravljenje (CIT, LJ)
Priporočila za intravensko zdravljenje s tekočinami pri kritično bolnih internističnih
bolnikih (sepsa, elektrolitsko neravnovesje, srčno popuščanje, pljučna embolija, ledvična
okvara, jetrna okvara, hipotermija) (A. Sinkovič)
8. Priporočila za intravensko zdravljenje s tekočinami pri kritično bolnih kirurških bolnikih
(urgenca, poškodbe, opekline, nadomeščanje specif. elektrolitov) (Z. Borovšak)
9. Priporočila za intravensko zdravljenje s tekočinami pri kritično bolnih nevroloških
bolnikih (N. Milivojevič, V. Švigelj)
10. Priporočila za intravensko zdravljenje s tekočinami pri kritično bolnih otrocih (M. Grenc
Grošelj)
11. Metode in tehnike intravenske aplikacije tekočin (R. Gagič)
12. Kompatibilnost in priprava infuzijskih tekočin za apliciranje (KRG INT MB)
13. Zapleti tekočinskega zdravljenja (P. Gradišek)