Der Gebrauchshund, Nr.2/2012; Tobias Oleynik, Das NePoPo

Der Gebrauchshund, Nr.2/2012; Tobias Oleynik, Das NePoPo-System
NePoPo – sistem
Serija člankov o šolanju avtorja Tobiasa Oleynika
Prvi del
Filozofija
Veliko pot vodi v Rim! S tem člankom želim prikazati eno izmed poti/načinov šolanja psov.
Eno izmed veliko poti v Rim …
Avtor ideje in koncepta tega načina šolanja je Belgijec Bart Bellon. V Nemčiji ta način
šolanja tako Bart osebno, kot tudi člani ekipe, ki jo je Bart ustanovil Pro StaffTeam
(Jogi Zank, Michale Kaiser, Frank Rotlieb in Jens Wicher), podajajo naprej
zainteresiranim vodnikom psov. Jaz osebno sem Barta prvič doživel »v živo« pred 10 leti
na seminarju v Haßlebnu (Thüringen) in ga še danes vidim kot svojega mentorja. Že
takrat je bil eden on njegovih priljubljenih stavkov: »V modernem IPO športu je bistvo
najti ravnotežje med motivacijo in koncentracijo.« Šele veliko pozneje sem dojel bistvo,
ki tiči za tem stavkom. Zanimivo pa je, da ta stavek še do danes ni izgubil pomena!
Če nekoliko podrobneje pogledamo zahteve današnjega pravilnika (IPO, stanje 1.1.2012).
Med drugim se zahteva, da pes vaje izvede pozorno, veselo in natančno, da dobi
maximalno število točk. To za nas vodnike psov pomeni: Če imamo psa z veliko motivacijo,
torej z visokimi nagoni in energijo, delo izgleda spektakularno, ampak obstaja velika
nevarnost, da naredi drobne napake in je nenatančen. To se seveda pozna pri sodnikovi
oceni.
Na drugi strani imamo lahko psa, ki je koncentrirano na povelja vodnika in vaje izvaja
tehnično pravilno. Ampak gledalci pri takem delu ne vidijo, da pes dela »s srcem«. Delo
je »pravilno» in »natančno«, ampak manjkajo veselje (in tako ni hitrosti), moč in »žar«.
Bart mi je enkrat rekel: »Tobias, ko s psom opravljata vaje na izpitu ali tekmovanju,
morajo gledalci reči: »Wow, ali si videl harmonijo, tehniko in hitrost tega tima?««
Osebno mislim, da mora IPO šport izkazovati ravno to (ne nazadnje moramo navdušiti
splošno javnost in s tem navdušiti za naš hobi tudi naše naslednike!).
Gre torej za to, da najdemo najboljše razmerje med »motivacijo« in »koncentracijo«.
2011 sem imel s svojim psom Kuba vom Fluchtweg z 98 točkami najboljšo poslušnost na
WUSV SP za nemške ovčarje v Ukrajini. To je bil neopisljivo lep občutek, pokazati
Kubino znanje in stopnjo izšolanosti. Ampak moram po pravici povedati, da je bilo na
treningih včasih težko najti to ravnotežje.
Kako lahko bi bilo vse skupaj, če bi lahko Kubi enostavno rekel, kaj mora narediti. Žal
seveda to ni bilo mogoče. Psi ne govorijo nemščine! To seveda vedo vsi vodniki. In vendar
se vsi smehljamo ob tem dejstvu, saj je vsak pri treningu uporabil besede kot so:«
pravilno, ja, natančno, boljše, mirno, tiho«.
»Jezik« naših psov je neverbalna komunikacija! Drugače kot mi ljudje, ki se
sporazumevamo z govorom, se naši partnerji sporazumevajo večinoma z brez glasovno
komunikacijo: mimika in geste.
Tukaj je razlog, zakaj prihaja med psi in ljudmi do nesporazumov. Učitelj človek in
učenec pes ne govorita istega jezika. Poleg tega spoznanja, morajo dobri vodniki vedeti
še veliko o tem kako se pes uči. »Kako nekaj povem svojemu psu« je osnovno vprašanje!
Prevod: Katja Skulj, dr.vet.med.
Der Gebrauchshund, Nr.2/2012; Tobias Oleynik, Das NePoPo-System
Pozitivno in negativno nagrajevanje
Da naučimo določeno vedenje uporabljamo tako imenovane ojačevalce. Ojačevalec je nek
signal (hrana, lahek poteg z vrvico), ki na vedenje psa vpliva tako, da pes to vedenje
pogosteje in hitreje ponavlja ali pa ga opusti. Strokovna terminologija uporablja pozitivni
in negativni ojačevalec – imenovan tudi pohvala, nagrada – (pozitivno: nekaj dodati,
negativno: nekaj odvzeti).
Enostavno povedano: Če pes naredi TO, kar želiš, dobi TO, kar on želi. To je lahko npr.
hrana ali igrača (žoga, klobasa, ipd). To je pozitiven ojačevalec.
Nasprotno temu je negativni ojačevalec. Pes bo dejanje v prihodnosti naredil večkrat,
če s tem da to stori, lahko prepreči, omeji ali se izogne nečemu malo neprijetnemu.
Frederic Skinner je te zakone vedenja preučeval v tako imenovanem Skinnerjevi kletki
in je to imenoval »operantno« (instrumentalno) kondicioniranje.
Če opišem z lastnimi besedami: Pes stalno »preverja«, ali ima njegovo vedenje negativne
ali pozitivne posledice.
Nagrada
Kazen
Pozitivno
Dodati nekaj PRIJETNEGA
Negativno
Odvzeti nekaj
NEPRIJETNEGA
Dodati nekaj
NEPRIJETNEGA
Odvzeti nekaj
PRIJETNEGA
Oba načina, tako pozitivni kot negativni imata svoje dobre in slabe lastnosti.
Če pogledamo psa, ki ga šolamo izključno po pozitivnem načinu nagrajevanja, imamo
partnerja, ki vaje z veseljem izvaja. Ampak v preteklosti sem večkrat videl, da ta sistem
ni zanesljiv. Posebno takrat, ko imamo motečo »motivacijo«, se pokažejo slabosti in
omejitve tega sistema.
Pes je in ostane oportunist! Dela samo stvari, da izboljša svojo situacijo. Seveda lahko s
koščkom hrane psa naučim vaji sedi in prostor, ampak težko bom psa, ki ima lastnosti
službene pasme s koščkom briketrirane hrane odvadil preganjati divjad!
V IPO športu so motnje lahko sledeče: vonjave z žara v bližini, goneča samica med
gledalci, gledalci s klikerjem ali bičem, aplavz po dobri vaji naprej itn.
Dejstvo: Kjer je »ja«, tam mora biti tudi »ne«.
Ampak zakaj bi moralo biti negativno nagrajevanje sestavni del učinkovitega treninga?
Poglejmo si znanstveno študijo, ki govori o tej tematiki, bolj podrobno.
Das Safety Traninig, Daniel F. Tortora
Že leta 1983 je Daniel F. Tortora iz Amerike opravljal študije z agresivnimi psi. Da je
pse obvladoval s 15 različnimi povelji, je uporabil 3 različne načine šolanja. V eni skupini
so bili psi nagrajeni izključno z igro (pozitivno nagrajevanje). V drugi skupini, so ob
nastopu agresije, na pse vplivali z E-ovratnico. Tretja skupina je delala po tako
imenovanem Safety Traninig, Najprej so naučili kaj pomenijo posamezna povelja s
pomočjo igre, potem pa so zelo zgodaj uvedli negativen ojačevalec – takoj po povelju so
na pse vplivali z E-ovratnico, impulz je bil vedno močnejši, dokler pes ni izvedel povelja,
takrat je negativni vpliv prenehal.
Prevod: Katja Skulj, dr.vet.med.
Der Gebrauchshund, Nr.2/2012; Tobias Oleynik, Das NePoPo-System
Ko so primerjali tri skupine, se je izkazalo da so psi v skupini, ki je delala po Safety
Traninig, povelja izvajali tudi pri močnejših motnjah in z večjo zanesljivostjo.
Če povzamem. Veselje do dela in izžarevanje energije je pri psih, ki so šolani po sistemu
pozitivnega nagrajevanje, povsem jasna prednost. Ampak ta sistem ne da vedno
zanesljivosti pri delu. To se je izkazalo pri šolanju s pomočjo uporabe negativnih
ojačevalcev, kjer pa manjkata veselje do dela in izžarevanje energije. Logična posledica
je uporabiti oba sistema šolanja v enakem deležu.
NePoPo – sistem
NePoPo – sistem uporablja oba načina, tako pozitivno kot negativno nagrajevanje. Je pa
potrebno povedati dve stvari o negativnem nagrajevanju.
1. Paleta iz izbor pripomočkov, s katerimi lahko na psa vplivamo z rahlim negativnim
vplivom obsega od dotika z roko (manualni kontakt) do kovinske ovratnice, vrvice,
biča, bodeče ovratnice (mehanski kontakt) do E-ovratnice. Katerega od navedenih
pripomočkov vodnik uporablja pri treningu, je prepuščeno njemu. Posebno pri
NePoPo – sistemu lahko uporaba E-ovratnice služi samo zato, da nadzorujemo ali
je osnovno šolanje utrjeno, ne pa zato da ga nadomesti.
2. Moč neprijetnega vpliva mora pes zaznati, nikakor pa psu ne sme povzročati
bolečine.
Naš moto je »tako veliko kot je potrebno in tako malo kot je mogoče.«
Pes se mora naučiti, kako lahko s svojim vedenjem izključi neprijeten vpliv in v se
kasneje temu vplivu izogne.
Ta vpliv bi lahko primerjali z alarmnim sistemom modernih avtomobilov. Ko se odpeljemo,
ne da bi se pripeli z varnostim pasom, se po kratkem času prične neprijeten zvok. Ta
zvok ne povzroča bolečine, ampak me vseeno kar hitro prepriča, da se privežem. Kako
prijetno je, ko ta zvok, ki para živce, končno utihne. Torej je za nas »pozitivno«, če ta
»vpliv« preneha.
Naš cilj je, psa izšolati tako, da je vesel in da vaje izvaja vsakič zanesljivo. V praksi to
izgleda takole: Psa se s prstom tako dolgo dotikamo na križcu, da se vsede. Potem dobi
takoj košček hrane. Tem primeru smo psa nagradili na oba načina. Pes izključi nekaj
blago neprijetnega (negativno nagrajevanje) in vodnik k temu doda še nekaj prijetnega
(pozitivno nagrajevanje).
Rezultat po koncu šolanja je pes, ki ga lahko obremenimo in je zanesljiv, pri delu pa
izžreva posebno energijo. Ne samo, da tak pes vaje rad izvaja ampak jih tudi izvede
zanesljivo.
Vir: Saftey Trainig: The elimination of Avoidance-Motivated Aggression in Dogs, Daniel
F. Tortora, Journal of Experimental Psychology: General, 1983, Vol. 112, No. 2, 176-214
Prevod: Katja Skulj, dr.vet.med.