Referenca uporabnika opreme

Uspešen sistem Ravnanja z odpadki v Bremnu
Ravnanje z odpadki se je v zadnjih letih drastično spremenilo, zaradi tega so za
obvladovanje procesa potrebne visoko tehnolške rešitve, ki omogočajo obvladovanje
ravnanja z odpadki in zagotavljajo najboljšo rešitev tako za okolje, kakor tudi za
uporabnike. Ločevanje, razvrščanje, recikliranje in predelava imajo dodano vrednost
v varovanju surovin, okolja, prav tako pa imajo tudi visoko energetsko vrednost.
V večini regij se zaračunava frekventnost pobiranja ločeno zbranih odpadkov. Zaradi
tega imajo gospodinjstva interes, da z zniževanjem količine in sortiranjem odpadkov
vplivajo na strošek odvoza odpadkov, ki je odvisen od količine dejansko pridelanih
odpadkov
Tak sistem zbiranja in odvoza odpadkov, ki temelji na sistemu obračuna dejanskih
odvozov se na področju mesta Bremen uporablja že od leta 1995, izvaja ga podjetje
"Entsorgung Nord GmbH (ENO) " in sicer za več kot 360.000 gospodinjstev. Vse
posode za odpadke so opremljene z TCX Rfid transponderji za identifikacijo.
V Bremnu so opremili več kot 60 vozil s sistemom BiTech proizvajalca Deister.
Vsa vozila za zbiranje in odvoz odpadkov so opremljena z nizkofrekvenčnimi čitalci
RFID identifikacijskih čipov na posodah. Podatki se zbirajo v nadzornem računalniku
v vozilu. Za prenos podatkov v informacijski sistem uporabnika se uporabljajo
spominske kartice, ki se izročijo administraciji za obračun v podjetju ob koncu dneva.
Podatki se obdelajo v informacijskem sistemu in pošljejo mestnim oblasem v Bremnu
kot podlaga za obračun storitve.
RFID identifikacijski čipi so narejeni v skladu z standardom 134,2 kHz. Prednost
sistema Deister je podpora za večino nizkofrekvenčih Rfid z isto napravo. TCX
transponderji so se po več kot 10 letih delovanja izkazali za še posebej robustne
(IP67) z manj kot 1% stopnjo odpovedi.
Po optimizaciji sistema: On-Board enota skeye.pad XSL proizvajalca Höft in
Wessel v kabini voznikov.
Nadgradnja sistema
Po več kot desetih letih delovanja so se TCX transponderji na zabojnikih izkazali za
še posebej robustne (IP 67) z manj kot 1% stopnjo okvar. Vendar pa so vse večje
potrebe mesta Bremen po hitrem prenosu podatkov , zaradi vpeljave programske
opreme SAP v mestno upravo, kakor tudi zahteve BDE sprožile zahtevo po
nagradnji sistema, predvsem po hitrejšem prenosu zajetih podatkov, direktno v
informacijski sistem , kot tudi prilagoditev zahtevam BDE.
ENO je za sistemskega integratorja izbral podjetje ''All in one Gmbh''. To Bremensko
podjetje se je že izkazalo ,pri vpeljavi Informacijskega sistema (IS) , kot kompetenten
in zaupanja vreden partner. Sočasno je bil Deister že poznan ENO kot dobavitelj
robustnih in zanesljivih komponent.
Nova programska oprema in nova antena
Osnova optimiziranega sistema je programska oprema ''Lewin identification'' podjetja
''All in one Gmbh''. Aplikacija sedaj omogoča tudi mobilni prenos podatkov, ki
omogoča veliko lažje delo, hkrati pa omogoča sproten nadzor nad procesom.
Zaradi stalnega razvoja komponent programske in strojne opreme je ENO sedaj
pripravljen na vse izzive v prihodnosti.
S pomočjo visoko zmogljive Deister antene je omogočena pritrditev Rfid na 8
različnih pozicijah. S tem zadovoljuje tudi vse zahteve nemškega Združenja za
ravnanje z odpadki (BDE), hkrati pa je oprema skladna tudi z novimi DIN standardi.
BDE –skladnost
Skladnost z zahtevami BDE za zajemanje podatkov je pomembna zahteva in je
ključna pri izbiri strojne opreme.
Antene morajo prebrati Rfid transponderje varno, hitro in zanesljivo v tem zahtevnem
okolju. Deister electronic ni razvil le antene z branjem na večjo razdaljo, ampak
zagotavlja tudi "on-board" enoto na vozilu, ki nadzoruje celoten proces branja in
stanja senzorjev . Na lokalni ravni zbira vse podatke pred prenosom v IS. Dvojno
shranjevanje podatkov zagotavlja večjo varnost podatkov , ki so neposredna podlaga
za obračun.
BiTech posebej oblikovane antene AZF proizvajalca Deister vzdržijo
ekstremne delovne pogoje.
Prenos podatkov prek omrežja WLAN
Prenos podatkov, posnetih na rutah se izvaja na depoju "Entsorgung Nord GmbH"
neposredno prek omrežja WLAN. V manj kot dveh minutah se izvrši prenos podatkov
zbiranja odpadkov za do 1.000 gospodinjstev v informacijski sistem uporabnika za
obračun (v primeru mesta Bremen v »Lewin ID office program » ). Hkrati pa se
opravi prenos podatkov v vozilo za vožnje naslednjega dne skupaj s t.i. ''črno listo''
neplačnikov, ukradenih zabojnikov in podobno.
S sistemom imajo opremljenih več kot 60 vozil. Dnevno opravijo povprečno dva
prenosa podatkov ob praznjenju vozil v sortirnici , v katerih se prenese podatke za
1000 posod z odpadki samodejno.
V primeru zaznanih nepravilnosti podatkov čipa, je napaka takoj javljena v službo za
zamenjavo posod. Enako velja za manjkajoče posode iz »črne liste«. Poleg tega
lahko sporočamo še do pet različnih sporočil, zajetih prek tipkovnice na zadnjem delu
vozila. Na primer ''poleg posode stoji še vreča z odpadki , okvarjen zabojnik,
nepravilni odpadki v zabojniku… Po pritisku določenega statusnega gumba se ta
podatek avtomatsko prenese v centralno enoto, kasneje pa jih analizirajo ustrezne
službe.
Prav tako je bila implementirana povezava med sistemom Deister in nadgradnjo za
avtomatsko zaustavitev delovanja sistema, ob ugotovljeni nepravilnosti. Dvig posode
brez Rfid, oziroma dvig katerekoli posode iz črne liste, ni mogoč avtomatsko.
Mesto Bremen se sedaj lahko pohvali z zanesljivim in učinkovitim sistemom odvoza
odpadkov. Delovni postopki so močno poenostavljeni, avtomatski zajem in prenos
podatkov in kasnejši obračun pa mestu Bremen prihrani veliko časa.
Prevod originalnega zapisa pripravilo podjetje Sledenje d.o.o. . Original lahko
najdete na povezavi: http://www.sledenje.com/Reference_Bremen.pdf