Družabna in športna srečanja

Druţabna in športna srečanja na Otočcu,
pogostitve na zunanjih lokacijah
Ţelite organizirati nepozaben dan za vaše prijatelje, zaposlene ali poslovne partnerje?
V Hotelih Otočec vam ponujamo obilo moţnosti, med katerimi boste zagotovo našli
nekaj zase in za vaše spoštovane povabljene.
Ponudba druţabnih in športnih srečanj ter cateringa Hotelov Otočec je namenjena
različnim skupinam – kolektivom podjetij, raznim ustanovam in društvom, ki ţelijo z
različnimi aktivnostmi v naravi krepiti skupinski duh in spodbujati timsko delo, hkrati
pa se poveselili v sproščenem okolju. Glede na število udeleţencev, razpoloţljiv čas in
vaše zahteve glede aktivnosti vam izdelamo individualni koncept prireditve, ki jo z vašimi
zamislimi in našimi predlogi izpeljemo tako, da boste vsaj za nekaj časa pozabili na
vsakodnevne delovne obremenitve in se sprostili v lepotah narave.
1. Moţnosti organiziranja prireditev na prostem
Celovita ponudba ponuja obilo športnih, rekreativnih in zabavnih aktivnosti. Dobra
lokacija, velike zunanje površine, bliţina večjih športnih centrov ter zdravo, neokrnjeno
naravno okolje obdano z gozdom in reko Krko so glavne iztočnice, ki zagotavljajo
moţnosti za uspešno izvedbo prireditve v organizaciji Hotelov Otočec.
Lokacija Otočca ob reki Krki je lahko dostopna s prevoznimi sredstvi, na voljo je zadosti
parkirnih mest.
Glavne lokacije, ki ponujajo obilo moţnosti za preţivetje prostega časa v druţbi
sodelavcev, poslovnih partnerjev, prijateljev, so:
Jasa Otočec (ob levem bregu reke Krke, obdana z gozdom). Na jasi lahko
pogostimo neomejeno število oseb oz. nekaj tisoč ljudi. Ker je nekoliko oddaljena
od ostalih objektov, zagotavlja popolno zasebnost (skupine imajo lahko glasno
glasbo, neomejen čas praznovanja, ...). Za posebne prireditve lahko zagotovimo
šotor, ki omogoča izvedbo prireditve tudi v primeru slabega vremena. Na jasi ţe
vrsto let uspešno gostimo večje prireditve, kot so Rock Otočec in druţabni pikniki
večjih podjetij.
Postavitev šotora na jasi Otočec
Jasa na otoku pred Gradom Otočec (sprejme do 1000 oseb)
Travnate površine za Športnim centrom Otočec: večnamenski prostor je primeren
za razna druţabna srečanja, nogometne turnirje, skupinske igre, ...). Tudi na tej
lokaciji poskrbimo, da imajo gostje vsak trenutek na voljo osveţilno pijačo in
prigrizke.
Otok ljubezni (otok na sredini reke Krke, na katerega je mogoče priti le po ozkem
mostičku, sprejme do 500 oseb). Primeren je za manjše skupine ljudi, ki si ţelijo
piknik na posebno privlačni in edinstveni lokaciji.
Športni center Otočec - velika dvorana: primerna za razne športne aktivnosti
(tenis, namizni tenis, badminton, hokej, …); obisk savn, masaţ in fitnesa; v primeru
prireditev lahko dvorano uredimo na več načinov, ki zagotavlja pogostitev do
1500 oseb. V dvorani so se ţe odvijale velike in odmevne prireditve, kot so »Boš
videl, kaj dela Dolenj'c«, maturantski plesi, gledališke predstave, …
Športni center Otočec
terasa in bistro Športnega centra Otočec: zelo primerna za razne pogostitve,
priprave jedi pred gosti (ţar), od sprejema skupin do športnih iger, turnirjev,
piknikov, saj gostu nudi počitek, ki ga potrebuje po napornem športnem dnevu.
Terasa sprejme do 150 oseb.
Golf igrišče na Otočcu: nahaja se nedaleč stran od Gradu Otočec. Dvakrat zapored
izbrano za najlepše in najbolj urejeno golf igrišče v Sloveniji. Poleg odličnih
pogojev za igranje golfa lahko organiziramo turnirje za zaposlene ali poslovne
partnerje. Pripravimo pogostitve v obliki cateringa, hladno-toplega bifeja,
postreţene obroke, moţna je tudi pogostitev na igrišču (rezanje pršuta, kuhane
šunke). Število gostov ni omejeno.
Igrišče za golf na Otočcu
2. Pogostitve - catering na prireditvah izven lokacij Hotelov Otočec
Vse več dogodkov se odvija na zunanjih lokacijah. Hoteli Otočec smo dobro prepoznavni
po izvedbi gostinskih storitev na različnih prireditvenih prostorih. V preteklih letih smo
sodelovali na številnih odmevnih prireditvah: Planica, Jernejevo, Rock Otočec, Trebanjski
koš, pikniki večjih podjetij, …
Organizatorji takšnih prireditev morajo upoštevati stroge kriterije inšpekcijskih sluţb, ki
narekujejo visoke zahteve glede zakonodaje o HACCP sistemih, brezhibne pripomočke na
kraju dogodka (kuhinjski aparati, točilni aparati, ...), ki jih v Hotelih Otočec vestno
izpolnjujemo. Poleg gostinskega inventarja lahko zagotovimo tudi omizja, sedišča, t. i.
»jurčke« za točenje pijač, kuhinjske pulte, poskrbimo za najem šotorov, …
3. Ponudba animacije
Za popestritev dogodka ponujamo bogat in raznolik animacijski program:
- organizacijo izletov med prireditvijo (organizirani pohodi po bliţnji okolici,
organizirane kolesarske ture, voţnja s splavom po reki Krki, ...)
- srednjeveške igre z Vitezom Otoškimi
- skupinske igre (vlečenje vrvi, srednjeveški nogomet, lokostrelstvo)
- spuste po reki Krki z rafti, kajaki, kanuji
-
voţnjo z balonom, dvig balonov, ognjemet
moţnost varstva otrok
najem ansamblov, glasbenih izvajalcev in animatorjev
pomoč pri organizaciji programa.
4. Gostinska ponudba Hotelov Otočec
K zadovoljstvu in dobremu počutju gostov veliko pripomore prvovrstna kulinarična
ponudba, za katero odlično skrbi kuharsko in streţno osebje Hotelov Otočec.
Ponudba hrane:
- otoška kulinarika (Kulinarični zakladi Slovenije – kulinarika z zgodbo, domača
kuhinja, bio prehrana, morska hrana, ...)
- različna ponudba pogostitev: catering, hladno-topli bife, postreţeno
- ponudba t. i. »partyjev«: Cocktail Party, Finger Food Party
- ponudba zajtrkov, malic, kosil, večerij, izrednih obrokov
- priprava jedi pred gosti: kuhanje golaţev, obar, peka jagenjčkov, peka na ţaru
Ponudba pijače:
- širok izbor brezalkoholnih in alkoholnih pijač
- ponudba različnih mešanih pijač, cocktailov, aperitivov
- priprava in strokovno svetovanje o ponudbi pijač
- bogat izbor in postreţba penin (odpiranje penine s sabljo, ...)
Nanizali smo vam kar nekaj moţnosti, kako lahko s svojimi prijatelji, sodelavci ali
poslovnimi partnerji doţivite prijetno druţabno ali športno srečanje.
Po ţelji lahko na Otočcu tudi prenočite. Na voljo so vam: Hotel Grad Otočec*****, Hotel
Šport****, depandanse in bliţnji kamp Otočec.
Za idejne predloge in brezhibno ter uspešno izvedbo vašega dogodka smo vam v Hotelih
Otočec z veseljem na voljo:
-
Jernej Jarc, e-mail: [email protected], tel: 07/38 48 706, 031 206 133
Hoteli Otočec, e-mail: [email protected], tel: 07/ 38 48 600
Vabimo vas, da si pogledate tudi naše spletne strani www.terme-krka.si/si/otocec/, kjer je
predstavljena vsa otoška ponudba.
S spoštovanjem,
Jernej Jarc
Hoteli Otočec
Priloga 1: Ponudba hrane in pijače
Ponudbo smo pripravili na podlagi izkušenj uspešno organiziranih prireditev. Glede na
razpoloţljiva sredstva naročnika se lahko predlagana gostinska ponudba ustrezno
prilagodi.
1.1. Sprejem + kosilo
Sprejem:
(na zelenici pred gradom)
Cviček, sok in voda (v 1 dl PVC kozarcih)
Domače pogače, francoski rogljiči
Cena: 2,00 EUR / osebo
Kosilo:
Pleskavica s sirom
Piščančje nabodalo
Pečen krompir
Ţar obloga, kruh
(ajvar, mlada čebula, paradiţnik, zelena solata, kumare)
Sladice na izbiro:
Sadna solata
Višnjev zavitek
Jabolčna pita
Cena: 14,00 EUR / oseba
1. 2. Enolončnica + ţar
Enolončnica:
Piščančja enolončnica s testeninami in sveţo zelenjavo
Enolončnica iz rib iz reke Krke z zelenjavo in mladim krompirčkom
Cena: 4,50 EUR / osebo
Ţar:
(samopostreţno)
Čevapčiči, piščančji file,
file potočne postrvi,
šampinjoni, mlad krompirček, bučke,
jajčevci, paradiţnik, paprika, čebula + ţar obloga
(jedi se pripravljajo pred gosti)
Cena: 12,00 EUR / osebo
1.3. Različne kuhinje - pogostitev
V Hotelih Otočec pogostitve ob dogodkih prilagodimo različnim tematikam. S kulinariko
lahko tematsko obogatimo tudi program vašega dogodka. Prilagamo primer menijev
raznovrstnih nacionalnih kuhinj:
Št. 1 – kuhinja »Balkan«
Pleskavica, svinjski kare
Ţar obloga (ajvar, čebula, paradiţnik, kumare)
Št. 2 – kuhinja »Slovenija«
Kranjska klobasa kuhana v Cvičku
Svinjski vrat iz kotlovine
Redkvica s fiţolom in bučnim oljem
Št. 3 – kuhinja »Grčija«
Ramstek z roţmarinom in grško solato
Št. 4 – kuhinja »Dalmacija«
Pečen brancin z blitvo po dalmatinsko
Št. 5 – kuhinja »Španija«
Paelja (Paelle)
Št. 6 – kuhinja »Italija«
Testenine s paradiţnikom, rukolo in mocarelo
Št. 7 – kuhinja »Maroko«
Piščanec s curryem in sveţo solato ter jogurtovim prelivom
Št. 8 – kuhinja »Indija«
Riţ z rozinami in ingverjem, sotirana zelenjava v pikantni omaki
Št. 9. – »Sladki kotiček«
Zavitki, krofi, jagodne rezine, sladoled
Cena obroka: 25 EUR / osebo
Ponudba pijač:
Predlagani izbor pijač:
Penina Otočec
Cviček
Repičan - belo, polsuho
Pivo – točeno
Pivo – pločevinka
Multidan (različni okusi)
Koka kola, oranţada, ledeni čaj (pvc)
Voda
Kava
Količina:
0,75 l
1l
1l
0,5 l
0,33 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
kom.
Cena:
15,00 EUR
9,00 EUR
9,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
1,90 EUR
1,90 EUR
1,60 EUR
1,00 EUR
Priloga 2: Ostala ponudba: animacija, športne aktivnosti
Animacija:
2-urni program srednjeveške animacije za skupine (40 oseb): prestavitev načina
ţivljenja in oblek v poznosrednjeveškem obdobju, zgodovina gradu, mečevanje
vitezov, kovanje denarja, lokostrelstvo, srednjeveški ples
srednjeveške igre: lokostrelstvo, pračanje, mečevanje, ţakljanje, srednjeveški
nogomet, metanje srednjeveške kugle, ...
moţnost srednjeveških team building programov, kjer se obiskovalci razdelijo v
več skupin. Na koncu zmagovalne skupine prejmejo priznanja in nagrade.
viteški spopad za prelepo grofično
srednjeveška animacija:
Ogled Gradu Otočec in ogled ţivega muzeja na Gradu Struga
Grajska gospoda pričaka goste pred Gradom Otočec, jih pozdravi in povabi v
notranjost obzidja, kjer predstavi celotno zgodovino gradu in njene značilnosti (cca 15
min). Po končani predstavitvi je moţnost nakupa spominkov v prodajalni.
Nato sledi transfer (v lastni reţiji) ali sprehod do Gradu Struga (oddaljen 1,5 km).
Na vratih Gradu Struga bosta goste pričakala gradnik Volk Turjaški s Struge in njegova
ţena Eleonora Sobjeska s Struge. Po prijaznem sprejemu po starih kranjskih običajih,
bosta povedala kratko zgodovino gradu. Z gosti se bosta nato odpravila do grajske
kleti, kjer bosta pri zidu pokazala sladkega vipavca, pri steni pa rumenega štajerca. V
kleti je mogoč nakup posebnega grajskega vina v unikatnih vrčih Gradu Struga.
Gostitelja bosta prikazala, kako grajski varijo pivo za domače potrebe in goste zatem
odpeljala v kuhinjo, kjer se bo ţe pripravljalo kosilo (večerja) in kjer jim bo grajski
kuhar razloţil, kaj dobrega je ta dan pripravil.
Sledil bo ogled kovnice denarja. Spoznati monetarni sistem renesančnega časa je
lahko prav poučna zgodba za današnje dni. Tistim, ki se zanimajo za stare obrti, se bo
predstavila mečarska in noţarska obrt v sosednjem prostoru. V prvem nadstropju pa
grad ponuja pisarno deţelnih kranjskih stanov s prestolom, zaplenjenimi turškimi
preprogami in prapori. Turško oroţje krasi stene pisarne in deţelani sprejemajo vaţne
sklepe glede protiturške obrambe. Kako spita gradnik in njegova ţena v postelji z
nebesi, bosta gostitelja razloţila v naslednji sobi. In tako naprej ...
Če ţeli skupina bolj dinamičen prikaz srednjeveškega ţivljenja, je ogledov manj,
aktivnosti pa več (mečevanje, streljanje z mušketo, streljanje z lokom, streljanje s
samostrelom, metanje noţa).
Ogled traja cca 1,5 – 2 uri.
Izleti:
pohod na Trško Goro
Pleterje in muzej na prostem
splavarjenje po reki Krki v Novem mestu
Cenovno ponudbo za navedene moţnosti vam na vašo ţeljo posredujemo naknadno.
Športne aktivnosti:
kopanje v Termah Šmarješke ali Dolenjske Toplice
kmečke igre
team buidling programi
»Olimpijada nenavadnih športov«
»Team Challenge«
tenis, badminton, namizni tenis
odbojka, košarka, rokomet
lokostrelstvo, streljanje z zračno puško
čolnarjenje po reki Krki
kolesarjenje, pohodništvo, skike
trim steza
golf
animacija in druţabne igre
kajak, rafting
VIP teniški turnirji (šampanjec party)
paintball
Druţabne igre:
IZDELAVA NAJBOLJ DOMISELNIH ČOLNOV iz hlodov, zračnic in plastičnih
steklenic. Skupine dobijo ves potreben material za izdelavo. S čolnom pa se
morajo pripeljati do gradu in nazaj. Zmagovalec je skupina, katere čoln se najdlje
obdrţi na površju, oz. tista, ki se prva pripelje nazaj. Trajanje: 4 ure.
SPOZNAVANJE GOLFA. Vadba začetnega udarca in turnir bliţanja. Trajanje: 2,5 uri.
SREDNJEVEŠKI NOGOMET
LOKOSTRELSTVO
BOJI S HLODI na reki Krki
ISKANJE ZAKLADA S KANUJI po reki Krki
ISKANJE ZAKLADA po in ob reki Krki
Čas trajanja: 1 ura.
MNOGOBOJ vključuje naslednje igre:
- veslanje s kanuji po reki Krki
- lokostrelstvo
- streljanje z zračno puško
- paintball
- igre z ţogo
IGRA »NASELJENCI«
Nov spretnostno-tekmovalni program, kjer se skupina bojuje za ozemlje in si z raznimi
miselnimi nalogami pridobiva material za kasnejšo »gradnjo hiše«. Program je pester,
zabaven in vsebuje prvine, kot so dobra komunikacija, spretnost in iznajdljivost.
Vse dodatne informacije o športnih aktivnostih in animaciji (število moţnih prijav za
določeno aktivnost, cenovna opredelitev, zahtevnost, ...) vam na vašo ţeljo posredujemo
naknadno.