Varuj nas Mati - 053 - Februar 2015

Glasilo župnije
s Salezijanskim
Mladinskim Centrom
Ljubljana R akovnik
FEBRUAR 2015/ŠTEVILKA 2/LETO XXXIII
Mr 1,21–28
LAŽNIVEC IN PREVARANT STA PREMAGANA
današnjem evangeliju se Jezus sooča s hudobnim duhom. Premaga ga, ko ga izžene iz človeka, ki ga ima v oblasti. Bodimo pozorni,
kdaj se to zgodi! Na začetku Jezusovega javnega delovanja. Evangelist
postavi ta dogodek v prvo poglavje, kar pomeni, z njim Jezus nakaže
svoj program: prišel je, da nas osvobodi zla. V prvem poglavju nas najprej vabi, naj hodimo za njim; tako smo prejšnjo nedeljo poslušali o
poklicu prvih učencev. Tokrat pa nam sporoča, da ima njegova beseda
moč, da premaga hudobnega duha.
Vsi eksorcizmi, vsa izganjanja v evangeliju se dogajajo v težavah.
Nečisti duh jih ovira. V današnjem evangeliju se hudobec upira in zavpije: »Kaj imamo opraviti s teboj!« (Mr 1,24). Res je, nič ni skupnega
med dobrim in zlim, med lažjo in resnico. »Si nas prišel pokončat?«
Dejansko pa nas pokončuje zlo, ki je v nas in se uničujemo sami, ko
V
UVODNIK
se identificiramo z zlom. »Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim
glasom in šel iz njega.« Hudobni duh nerad zapušča tistega, ki ga ima
v oblasti. Zato tudi nas zlo nerado zapušča, ampak je boj z njim težak,
boleč in dramatičen.
»Vem, kdo si,« pravi hudobec Kristusu. Boji se Jezusa, ker je že v puščavi spoznal njegovo moč in ve, da je pred njim nemočen. Skušnjavec
imenuje Kristusa »Sveti od Boga«, ker hoče, da bi ga že sedaj priznali za
Božjega Sina, in mu hoče, podobno kot v puščavi, preprečiti, da bi šel
v trpljenje. Kristus nas bo prav s trpljenjem (boj z zlim je dramatičen!)
odrešil in na križu razodel pravo podobo Boga, ki je v tem, da nas Bog
tako ljubi, da je šel na križ za nas. To podobo neskončno ljubečega
Boga pa hoče izmaličiti hudobni duh. Ne nasedajmo mu!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
VARUJ NAS MATI
2
februar 2015, številka 2
KORAKI
orda se vam je že zgodilo, da ste kupili nekaj, za kar se je kmalu izkazalo, da pravzaprav ne potrebujete. Premamila vas je
reklama ali pa privlačna ponudba. »Artikel«, ki smo ga kupili, nam je
na neki način lagal: »Lep, dober in pravi sem. Kupi me!« Nasedli smo,
pozneje pa spoznali, da nam je »lagal«.
Podobno taktiko ima hudobni duh: kaže se nam privlačnega, a laže.
Zavaja nas. Nagiba nas k slabim dejanjem in nam prišepetava, da se
bomo z njim rešili, a potem, ko grešimo, spoznamo, da smo napačno
ravnali. Nekdo nas užali ali prizadene. Hudobni duh nam prišepne, naj
mu še bolj ostro vrnemo – milo za drago! Tako se bomo rešili, saj bomo
žaljivca prisili k molku, mi pa bomo zmagovalci. A ko to storimo, spoznamo, da smo ravnali narobe. Nismo zmagovalci in položaja nismo
rešili, kvečjemu zapletli! Prekinili smo odnos in ostali sami. Manipulacija je način delovanja hudobnega duha.
Spomnimo se dogodka, opisanega v začetku Svetega pisma, ko zli
duh v podobi kače zapelje Adama in Evo. Najprej jima laže, ko jima
riše napačno podobo Boga, češ da jima Bog ne daje prave svobode.
Prva človeka nasedeta, grešita in mislita, da bosta potem rešena, a se
zgodi ravno nasprotno. Sram in strah ju je in skrivata se (prim. 1 Mz
3). Človek si pod vplivom hudobnega duha ustvarja napačno upanje in
izgubi svoje bistvo. Zato je potem osamljen, nezadovoljen in sebičen.
B. Rustja
M
VARUJ NAS MATI
3
februar 2015, številka 2
KORAKI
PEPEL
aj je pepel? Pepel je to, kar ostane od lesa, ki je zgorel. Če pepel
vzamemo v roko, se umažemo. Ob pepelu pomislimo na opustošenje, ki ga pusti požar, zato je znamenje uničenja. Na prvi pogled
pepel ne pomeni nič dobrega. Pa vendar ima tudi nekaj pozitivnega:
pomaga nam razmišljati. Ali se ne zamislimo nad prgiščem pepela?
Ali nam ob njem ne pride na misel krhkost in minljivost vseh stvari in
tudi človeka?
Na prvih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog »iz zemeljskega prahu
izoblikoval človeka« (1 Mz2,7). Prav od tod tudi izvira pomen imena Adam
– iz zemlje vzet, »zemljan«. To bo tudi njegova usoda: »povrneš se v zemljo,
kajti iz nje si bil vzet. Zares prah si in v prah se povrneš« (1 Mz 3,19). Nekoč
bomo tudi mi prgišče pepela.
Kako more biti človek po povedanem še ponosen? Beseda ponižnost dobro izraža našo resničnost in služi za našo polno uresničitev. Latinska beseda
za ponižnost (humilitas) prihaja namreč iz besede humus, ki pomeni zemlja
ali prst.
Ob tem bolje razumemo, da nam pepel pomaga razmišljati: spominja
nas, da smo prah in da se v prah povrnemo. Človek je krhek v svojem telesu,
saj ga pestijo različne bolezni in je podvržen staranju. Krhek pa tudi po duhu,
saj je podvržen grehu. Njegove slabosti ga tako rade zapeljejo v greh. Smo
krhki tako po telesu kot po duhu.
Na začetku postnega časa Cerkev vernikom podeljuje pepeljenje – obred,
pri katerem duhovnik sebe in druge na čelu zaznamuje s pepelom. Pomen
obreda razlagajo besede, ki jih duhovnik pri tem izgovarja: »Spomni se, človek, da si prah in da se v prah povrneš« ali »Spreobrni se in veruj evangeliju«
(Mr 1,15).
Ta spokorni obred ni znamenje žalosti. Po pustnem veselju, velikokrat kar
norenju, s pepeljenjem začenjamo postni čas, ki nas vodi v praznovanje Velike noči. Pepelnica – začetek neke poti nas spomni tudi na njen cilj – Veliko
noč. Pepel ne bo ostal nekaj mrtvega, ampak oznanilo novega življenja.
Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli
K
VARUJ NAS MATI
4
februar 2015, številka 2
KORAKI
arija in Jožef sta dete Jezusa prinesla v tempelj,
da bi se zanj zahvalila Bogu.
Starec po imenu Simeon je otroka pestoval v naročju.
Tudi on se je zanj zahvalil Bogu.
Poveži točke in dokončaj sliko.
Vir: Raziskuj Sveto pismo
M
ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Pravila za srečen zakon
Najboljša pot k sreči obeh je velika nesebičnost obeh.
Nikoli ne bodita jezna oba hkrati.
Nikoli ne kričita drug drugemu, razen če gori hiša.
Trudite se čim bolj pogosto uresničevati želje drugega.
Darovanje za drugega naj bo vsakdanja dejavnost.
Nikoli ne iščite napak, razen če ni popolnoma jasno, da je do napake
prišlo. Vedno govorite ljubeče z drugim.
Ne posmehujte se na račun preteklih napak.
Raje prezrite cel svet kot svojega sozakonca.
Nikoli ne dovolite, da bi vam sozakonec moral prošnjo ponoviti.
VARUJ NAS MATI
5
februar 2015, številka 2
KORAKI / UTRIP
Noben del dneva naj ne mine brez ljubeznivih besed, v času odsotnosti
pa ne brez misli na sozakonca.
Ne dajajte pripomb glede izdatkov drugega.
Ne dovolite, da sonce zaide nad vašo jezo na sozakonca ali nad krivico,
ki ste jo prizadejali.
Nobeno srečanje naj se ne začne brez prisrčne dobrodošlice. Nikoli
ne pozabite na lepoto in srečo v začetku vajinega skupnega življenja. Ne
vzdihujte nad stvarmi, ki bi lahko bile, temveč se potrudite, da naredite
najboljše iz stvari, ki so.
Ne pozabite, da Bog želi zakon in da samo njegov blagoslov pomaga,
da bo zakon postal tisto, kar mora biti.
Ne bodite zadovoljni, dokler niste prepričani, da oba hodita po isti
poti.
Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
rečanje smo začeli s prebranim svetopisemskim odlomkom iz brošure (Mt 4, 18-22) in z osebnim premišljevanjem ob vprašanjih:
Se pustim voditi Bogu in mu popolnoma zaupam?
Kako prepoznavam in doživljam svojo poklicanost v župnijskem
občestvu?
Kdo vse mi jo (je) pomaga(l) prepoznavati?
Sledila je vizitacija salezijanskega inšpektorja mag. Janeza Potočnika.
Na začetku nas je lepo pozdravil. Zahvalil se je ŽPS-ju in vsem, ki so
v zadnjih 10-ih, 20-ih letih pustili svoj pečat na Rakovniku, še posebno
tisti, ki jih ni več med nami. Zahvala pa velja tudi Bogu.
Na kratko je predstavil življenje in delo na Rakovniku:
Okrog cerkve je veliko življenja, čez dan tudi med tednom.
Salezijanci sodelujejo tudi na Radiu Ognjišče v letu posvečenega življenja. Pripravili bodo tudi radijski misijon, ki bo marca 2015.
S
VARUJ NAS MATI
6
februar 2015, številka 2
UTRIP
Boljše povezovanje med sestrami HMP in salezijanci (povezanost v
odnosih, skupni projekti). Predlog: sestre HMP pripravijo dan odprtih
vrat.
Ob praznovanju 200 letnice rojstva ustanovitelja sv. Janeza Boska se
bo v letošnjem letu dogajalo veliko različnih stvari:
radijski misijon
romanja v Torino
EXPO 2015 v Milanu (tema samooskrba, povabljena tudi svetovna
Karitas in salezijanska družina)
izpostavitev torinskega prta od 19. aprila do 24. junija 2015 (tudi
papež bo poromal v Torino)
praznik Marije Pomočnice
simpozij Marije Pomočnice bo avgusta v Torinu (srečanje mladih)
obisk vrhovnega predstojnika salezijancev (sredi novembra 2015)
piše se šmarnična zgodba o fantu
oratorij o Dominiku Saviu
prvi vikend v oktobru bo v Želimljah srečanje za mlade
mladi glasbeniki pripravljajo muzikal o don Bosku
trije vikendi bodo namenjeni zakoncem in družinam
srečanje otroških in mladinskih zborov
Mag. Janez Potočnik nam je predstavil tudi, kaj vse se dogaja v drugih salezijanskih okoliših. V Podgorici imajo tečajni šolski sistem, verouk imajo ob sobotah, urejajo cerkev od zunaj. V Veržeju imajo center
DUO domače in umetnostne obrti ter Marijanišče (v penzion prihajajo različne šole, tu potekajo tudi različne duhovne vaje za zakonske in
druge skupine). V Mariboru pripravljajo gradnjo cerkve, na Pohorju je
Dominikov dom potreben prenove. Skala sedaj deluje na Kodeljevem,
upajo tudi na obnovo glasbene šole. Na Trsteniku je trenutno hiša polna. V Želimljem imajo sedaj najbolj polno (v 1. in 3. letniku so po trije
oddelki, sicer po dva).
Sami nismo imeli veliko vprašanj za inšpektorja. Smo mu pa povedali, da pogrešamo na igrišču prisotnost vsaj kakšnega salezijanca.
Barbara Flajnik
VARUJ NAS MATI
7
februar 2015, številka 2
SMC
DEJAVNOST V SMC-JU IN ŽUPNIJI RAKOVNIK
ebruar – kulturni praznik, dan, ko se še posebej spominjamo našega velikega pesnika Franceta Prešerna.
Naj to ne bo le kulturni praznik zapisan na koledarju, temveč naj
postane tudi praznik za vse nas. Vsaj ta dan si vzemi več časa in prelistaj kako kvalitetno knjigo, obišče kakšno kulturno prireditev, ustanovo ali kaj podobnega. Morda te to vzpodbudi, da boš znal ceniti našo
kulturo tudi ostale dni leta. Že naš blaženi Slomšek je venomer poudarjal, kako pomembna je namreč ljubezen do jezika, kulture, naroda.
Tudi ta ljubezen nas dela prave kristjane.
F
ADVENTNI ORATORIJ
edeljsko popoldne četrte adventne nedelje smo nekateri preživeli v prijetnem druženju na adventnem oratoriju, ki sta ga organizirali Teja Jereb in Nina Križaj. V uvodu nas je nagovorila božična
zgodbica o fantu, ki je iskal Jezusa za v svoje jaslice, nato je sledila molitev, ki jo je vodil Janez Suhoveršnik. Nadaljevali smo z delavnicami,
med katerimi moramo posebej izpostaviti delavnico s. Cilke. Na koncu
smo imeli molitveno – pevski zaključek. Bilo je lepo, posebej so nam
to zatrdili nekateri, ki nas v SMC-ju že dalj časa niso obiskali in je bil
adventni oratorij zanje priložnost, da se zopet vidimo.
Udeleženec
N
VARUJ NAS MATI
8
februar 2015, številka 2
SMC
TRIKRALJEVSKI KOLEDNIKI PONESLI VESELO
SPOROČILO PO RAKOVNIKU
a praznik sv. Štefana, 26. decembra so po rakovniški župniji korakali slovesno oblečeni mladi in otroci s kronami na glavah.
Niso bile maškare, tudi ne srednjeveške igre, ampak trikraljevski koledniki. V 15 skupinah, ki so jih sestavljali trije kralji Gašper, Miha
in Boltežar, angel in spremljevalec so se ustavili pri kar 280 družinah.
Na vrata vsake družine so napisali 20 + G + M + B + 15, zapeli koledniško pesem in zaigrali kratko božično igrico. V okviru vseslovenske
misijonske akcije so zbirali sredstva za pomoč misijonskim deželam.
Posebnost letošnjega leta je bila tudi, da nas je obiskala ekipa Planet
TV-ja, ki je pripravila prispevek za večerno informativno oddajo in
tako se je naše sporočilo razširilo preko meja naše župnije. Hvala vam
koledniki in spremljevalci za sodelovanje, naj vam Bog daje notranjega
veselja, ki ga obljublja Jezus.
kaplan
N
SMUČANJE V NASFELDU
ponedeljek, 29. decembra je župnik povabil ministrante, animatorje, kolednike in pevce na smučanje. Zbralo se nas je točno za
en kombi in ob zgodnjih jutranjih urah (ob 8-ih) smo odbrzeli proti smučišču Nasfeld (slovensko Mokrine). Snega je bilo dovolj, vreme
čudovito in letošnje leto za spremembo od lani nihče ni izgubil smučarske karte še pred vstopom na smučišče. Razdelili smo se v različne
zahtevnostne skupine in prvi del dneva smučali po skupinicah – samo
župnik nam jo je že na začetku nekam popihal in smo porabili precej
časa, da smo ga zopet našli. Na koncu dneva smo se utrujeni in zadovoljni vračali proti domu in debatirali o tisoč in eni stvari. Hvala Bogu,
da je vse varno potekalo, hvala Bogu tudi, da se tovornjakarju, ki je
zaradi ledu zdrsnil s strme ceste ni zgodila niti ena praska.
Tone Furman
V
VARUJ NAS MATI
9
februar 2015, številka 2
SMC
IZLET V ČATEŠKE TOPLICE
T
isti, ki smo bili koledniki in ministranti in pevci in nekateri od
animatorjev smo šli po koledovanju v čateške toplice. Zjutraj ni
bilo težko vstati, saj smo že nestrpno čakali odhod. Odhod pa se je
zavlekel, ker je eden od ministrantov narobe razumel uro, ko bomo
štartali. Kljub temu, da je bil mraz, smo se zelo radi spuščali po zunanjem toboganu. Nekateri starejši so uspeli po več minut zdržati na
progi za vodno deskanje. Zelo popularna je bila igra šah, ki smo jo
igrali v trenutkih, ko se nismo potapljali. Bilo je lepo in še bomo šli .
Marko M.
NOVI EVS PROSTOVOLJEC V SMC RAKOVNIK
začetku januarja se je prostovoljcu Evropske prostovoljne služba
(EVS), ki je med nas prišel iz Francije – Batistu Tremourexu, pridružil še prostovoljec, ki prihaja iz Makedonije – Goran Vasilev. Goran
in Batist sedaj v timu nadaljujeta delo, ki sta ga pred njimi lani in predlani zastavila Sebastjan iz Poljske in Jan iz Nemčije.
Če vas torej v SMC-ju nagovori nekdo v okorni angleščini ali v starejšim bolj poznani srbo-hrvaščini, se ne ustrašite, da so se med nas
naselili teroristi. Batist in Goran sta namreč zelo prijazna in uslužna
fanta, ki sta prišla k nam kot prostovoljna delavca ter nam pomagata
pri tisoč in eni stvari. Če jih morda še ne poznate, se čimprej odpravite
v SMC, da ju spoznate.
Igor Kamenjak
V
VARUJ NAS MATI 10
februar 2015, številka 2
SMC
ŠOLA ANIMATORJEV V VERŽEJU
rvi vikend po božično-novoletnih počitnicah smo se animatorji
odpravili na šolo za animatorje pripravnike v Veržej. Letos nas je
bilo iz Rakovnika rekordno število udeležencev – skupaj kar 30 in zato
smo s kodeljevškimi animatorji v Veržej odšli kar z avtobusom. Na vikendu smo spoznali veliko novih prijateljev in se povezali z animatorji
iz drugih salezijanskih mladinskih centrov in župnij. Rakovničani smo
pripravili prvi veseli večer in nam je kar dobro uspelo. Skozi vikend
smo se pogovarjali o tem, da je oratorij dom, šola, dvorišče in župnija.
Posneli smo tudi filmčke, v katerih smo to skušali predstaviti. V prostem času je bil največji hit nogomet, pri petju in molitvi pa »kohon«
- boben, na katerem lahko sediš. V nedeljo smo zaključili s sv. mašo in
se poslovili z obljubo, da se zopet vidimo na Rakovniku, ko bo praznovanje sv. Janeza Boska.
Dominik S.
P
SREČANJE RAKOVNIŠKIH ANIMATORJEV
petek, 16. januarja smo imeli rakovniški animatorji drugo letošnje
izobraževalno srečanje. Tokrat je bila naša tema Med strogostjo in
popustljivostjo pri delu z otroki. Najprej smo se ozrli na Don Boska in
njegova vzgojna načela o ljubeznivosti, veri in razumnosti. Ogledali
smo si tudi nekaj primerov slavnih oseb, ki so jih njihovi vzgojitelji
označili, da ne bodo imeli veliko uspeha v življenju. Nato nam je iz svoje učiteljske izkušnje spregovorila Maja Kavčič. Navdušila nas je in še
po končanem srečanju nas je veliko ostalo ter smo se prosto pogovarjali z njo. Videli smo, da je res, kakor smo molili v molitvi na začetku, da
se z mnogimi zgodi, kot z Zahejem v evangeliju – čeprav jih označijo
za nesposobne, se iz njih razvijejo velike osebnosti.
Miha M.
V
VARUJ NAS MATI 11
februar 2015, številka 2
SMC
MEDNARODNI ODBOJKARSKI TURNIR IN ZMAGA
NOGOMETAŠEV
soboto, 17. januarja je potekal tradicionalni don Boskov turnir, ki
je bil letošnje leto mednarodno obarvan. Najprej povejmo, in pri
tem se ne hvalimo, da smo tako v nogometu, kakor v odbojki zmagali
športniki in športnice iz Rakovnika. Nogomet je potekal v Šentvidu v
Ljubljani, odbojka pa v Celju. Nogomet je imel več udeleženih skupin,
odbojka, pa je imela več udeleženih držav, saj so se trem slovenskim
skupinam (Sevnica, Celje in Rakovnik) pridružile tudi Hrvatice iz Zagreba. V izenačenih bojih, ki so jih za las uspele zmagati naše, med
nami ni rasla samo športna napetost, ampak tudi prijateljska povezanost, ki se dodatno okrepila ob telesnem in duhovne okrepčilu ob mizi
in ob oltarni mizi. Odbojkarski turnir v Celju je bil drugi v seriji štirih
mednarodnih turnirjev, ki jih imamo za leto 2014/15 načrtovane skupaj s hrvaško salezijansko športno sekcijo. Bili smo že z nogometaši
v Žepčah v Bosni, bili smo z odbojkaricami v Celju. Čakata pa nas še
mednarodni nogometni turnir in mednarodni obojkarski turnir v Zagrebu, eden v februarju in drugi v juniju.
Hitri Raček Gonzales
V
DON BOSKOV DAN
soboto, 24. januarja, na praznik sv. Frančiška Saleškega smo v Salezijanskem mladinskem centru Rakovnik pripravili že tradicionalni don Boskov dan. Ekipa 30 animatorjev pod vodstvom Ane Hrbljan je organizirala čudovite delavnice za vse starostne skupine. Med
drugim je bil dan tradicionalno glasbeno obarvana – našo molitev so
popestrili nežni glasovi otroškega pevskega zborčka, starši pa so veselo prepevali v pevski delavnici za starše. Dan je bil tudi tradicionalno
gledališko obarvan – na uvodu nam je zgodbo Jerneja Garelija predstavila impro gledališka skupina Rok&Žiga-Tim; ob sklepu dneva smo
si ogledali profesionalno predstavljeno predstavo Snežna Kraljica v iz-
V
VARUJ NAS MATI 12
februar 2015, številka 2
SMC
vedbi amaterskega gledališča Teatro Šentjošt. Vseh 130 udeležencev pa
se je okrepilo z netradicionalnimi toasti. Upamo, da se nam prihodnje
leto pridružite tudi vi.
JrBB
TEDEN EVHARISTIČNEGA ČAŠČENJA PRI VEROUKU
atehisti in katehistinje smo se letos že drugo leto odločili, da s po
močjo tedna evharističnega čaščenja otroke uvedemo v molitev
adoracije oz. češčenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu sv. evharistije.
V tednu, ko praznujemo don Boskov praznik in ko imamo v naši župniji tudi dan celodnevnega čaščenja, smo se z vsako veroučno skupino odpravili v cerkev, kjer smo imeli pred Jezusom v posvečeni hostiji
skupno molitev vseh razredov, ki so tedaj bili pri verouku. Bogu smo
se zahvalili, ker nas blagoslavlja in mu izročili svoja življenja. Želimo
si, da bi se večkrat ustavili pred Jezusom v tabernaklju in se na kratko
pogovorili z njim.
katehet
K
DIJAKI GIMNAZIJE ŽELIMLJE NA RAKOVNIKU
petek, 30. januarja ob 12. uri so imeli dijaki in dijakinje Gimnazije
Želimljem že tradicionalno sv. mašo ob prazniku sv. Janeza Boska
v rakovniški cerkvi. Slovesni sveti maši, pri kateri je pel gimazijski pevski zbor so se pridružili starši in nekdanji dijaki ter prijatelji Gimnazije
Želimlje. Po sv. maši se je celotna zbrana skupnost pomaknila v prostore SMC Rakovnik, kjer so pojedli, verjeli ali ne 14 pic velikank. Saj so
jih tudi lahko, ker jih je toliko bilo – polni so bili hodniki, igralnica in
rotunda. Mi pa smo veseli, da so nas obiskali.
Brane Zajc
V
VARUJ NAS MATI 13
februar 2015, številka 2
SMC
MOLITEV ZA PRIJATELJE
Dobri Bog,
prinašam ti svoje drage, svoje prijatelje
in človeka, ki ga ljubim bolj kot druge.
Varuj jih vsega hudega
in varno jih vodi po njihovih poteh.
Pomagaj nam razločevati,
kaj nas povezuje in kaj nas ločuje,
kaj nas nosi in kaj nas tlači,
kaj smo drug za drugega in kaj ne moremo biti.
Razjasni naš pogled,
utrdi naša srca,
blagoslovi naše prijateljstvo,
vodi naš korak
in ohrani nas v svoji ljubezni.
Amen.
Georg Lengerke; Youcat – Molitvenik za mlade
3. februar
BLAŽ
VARUJ NAS MATI 14
februar 2015, številka 2
SVETNIK MESECA
v. Blaž spada med zavetnike, ki jih častimo v sili. Je zavetnik zoper
bolezni vratu in grla, ker je po legendi ozdravil materi sina edinca,
ki je požrl ribjo kost. Zaradi te prigode, pa tudi zaradi bližine svečnice,
Cerkev na ta dan vernikom podeljuje posebni »blagoslov sv. Blaža«.
Duhovnik pri tem vzame dve sveči, zvezani v obliki križa, in ju približa grlu vsakega, ki želi prejeti Blažev blagoslov, pri tem pa moli za
blagoslov grla in obvarovanje bolezni ter vsakega drugega zla. Sv. Blaž
je bil najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Umrl je
mučeniške smrti, saj so ga zaradi prej navedenega čudeža neusmiljeno
bičali, ga trgali z železnimi kavlji in ga naposled obglavili. To se je po
domnevah zgodilo leta 316.
S
23. februar
POLIKARP
odil se je okoli leta 69 v bogati judovski družini. Bil je učenec
apostolov. Apostol Janez ga je okoli leta 100 imenoval za škofa v
Smirni. Okoli leta 154 je šel Polikarp v Rim k papežu Anicetu, kjer sta
se pogovarjala o praznovanju velike noči. (Med potovanjem v Rim se
je sv. Ignacij Antiohijski, prijatelj sv. Polikarpa, ustavil v Smirni, da bi
ga pozdravil. O tem je iz Troade napisal zahvalno pismo za gostoljubnost.) V Rimu so Polikarpa zajeli, zaprli in ubili v 86. letu življenja.
Dogodek je zvesto opisal eden od očividcev leta 155. Ko so ga dali na
grmado, so se ognjeni plameni oddaljevali od njega. Zato so ga pokončali z nožem, potem pa zažgali.
R
VARUJ NAS MATI 15
februar 2015, številka 2
KARITAS
SKUPAJ S KARITAS
a začetku leta, ko zbiramo podatke in poročila za preteklo leto,
se radi ustavljamo pri številkah: kolikim smo pomagali, koliko
ton hrane razdelili, koliko denarja namenili za pomoč, koliko zbrali ….
Vsi pa si za to leto želimo, da bi bile številke manjše. Da bi pomagali
manjšemu številu ljudi, da bi razdelili manj pomoči, da ne bi bilo treba
imeti nobene dodatne intervencije in akcije zbiranja sredstev. Da bi bili
morda »manj uspešni« z vidika številk, hkrati pa bi lažje našli čas za
vsakega, ki potrka na naša vrata, ga poslušali in več naredili na odnosu.
Predvsem pa, da bi to zmanjšanje za našo družbo prineslo upanje in
optimizem, da imajo ljudje službe in lahko sami poskrbijo zase, da ni
naravnih nesreč ter živimo v miru in blagostanju…
Da smo sploh lahko delali in delili, gre zahvala tudi vam, dragi verniki, župljani. V blagajno Karitas ste preko akcij, nabiralnika, posameznih darov darovali 6.224,20 EUR. Hvala za vaš dar. Hvala vam tudi za
vso darovano hrano, katero ste darovali ob raznih akcijah. Dobrodošel
je vsak vaš dar, ki ga namenite za še kako potrebne v naši okolici. Z
vašo velikodušno pomočjo bomo mogli tudi v bodoče izpolnjevati poslanstvo v Karitas.
ŽK smo v preteklem letu 2014 pomagali mnogim našim župljanom.
Skupaj smo hrano delili 506 osebam. Razdelili smo 3800 kg hrane iz
intervencijskih skladov RS ; iz pomoči ŠK: 4407 kg hrane ter 570 kosov
pralnih praškov; iz lastne nabave 450 kg hrane in še nekaj darovanih
stvari (darovi trgovine Hofer).
Za nabavo hrane, položnice, za družine, za posameznike, za starejše, za otroke smo v preteklem letu 2014 porabili 6021,81 EUR.
Prostovoljci smo v preteklem letu opravili cca 2500 ur. Hvala vsem
za pomoč. To je le nekaj podatkov o našem delu in o ljudeh, ki nas
potrebujejo. Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev Karitas in vseh
naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo za vse vaše darove.
Naša župnijska Karitas nudi pomoč ljudem z območja naše župnije
N
VARUJ NAS MATI 16
februar 2015, številka 2
KARITAS
Rakovnik. Stiske ljudi so seveda različne, tako materialne kot duhovne. Po svojih močeh kot prostovoljci skušamo pomagati vsem, ki se
obrnejo na nas. Pomagamo z dodeljevanjem prehrambenih paketov,
ki vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, itd.) ter
so prilagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine. Ljudem v
stiski občasno pomagamo tudi s plačilom položnic-manjši zneski (za
elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske
položnice za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo, itd.), kolikor nam
to dopuščajo sredstva, drugače prošnjo pošljemo na Škofijsko Karitas.
Ob začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči z nakupom šolskih
knjig, med počitnicami pa počitnikovanja otrok ali pa cele družine (v
okviru akcij, ki jih organizira Škofijska Karitas). Pri dodeljevanju pomoči pa je potrebno upoštevati t.i. premoženjski cenzus (mesečni prejemki na člana).
Na splošno se radi pogovarjamo o gospodarski krizi, o pomanjkanju, ko pa se sami znajdemo v stiski, ali zaradi brezposelnosti
ali bolezni, pa nas je kar sram, da se nam to dogaja. Vsak stisko doživlja
na povsem sebi lasten način. Kot ni dveh identičnih prstnih odtisov,
tako tudi ni identičnih doživljanj stisk.
Tudi ko se odpovemo 'nadstandardu', se zgodi, da ostane kakšna
položnica neplačana, v skrajnosti ostanemo tudi brez hrane. Mnoge
pokojnine so tako nizke, da težko pokrijejo redne stroške za življenje.
Mnogokrat ne vemo za stiske drug drugega in moje mnenje je, da
tisti, ki so najbolj v stiski, tega sploh ne pokažejo.
Če menite, da pomoč potrebujete, pa vam je zoprno oz. nerodno
priti na naše redno dežurstvo, nam lahko pišete ali pustite sporočilo
v naši vratarnici, lahko rečete našemu župniku ali sestri; da stopimo
v kontakt. Enkratno pomoč v hrani , posebno EU zaloge, lahko dodelimo tudi družinam, posameznikom v trenutni krizi (potrebujemo
osebni dokument in število članov družine); za daljše obdobje pa boste
morali prinesti dokumente o dohodkih.
Vsi podatki so strogo zaupni. Mogoče vsaj malo lahko prispevamo
k olajšanju stiske.
VARUJ NAS MATI 17
februar 2015, številka 2
KARITAS
POSTANI PROSTOVOLJEC NAŠE KARITAS:
sak, ki čuti, da bi z veseljem za drugega daroval nekaj časa ali fizičnega napora, je dobrodošel. Če z dušo in srcem vstopiš v Karitas,
kmalu postane to način mišljenja in življenja. V skupini nas je 18, v
razširjeni skupini nekoliko več – smo prostovoljci vsak s svojimi darovi
in močmi.
Pridružiš se lahko kadarkoli, tudi samo za občasno pomoč.
Potrebujemo občasno pomoč pri dostavi hrane (prekladanje, sortiranje, čiščenje, pomoč pri dežurstvih, obiskih na domu), zato je fizična moč za ta dela priporočljiva. Rabimo tudi sodelavce za druge
dejavnosti v povezavi z delom Karitas in pomoč v župniji, za kakšne
nove dejavnosti (delavnice, akcije ipd..), tudi z znanjem računalništva
za pomoč pri administraciji.
Sestanek imamo vsak drugi ponedeljek v mesecu po večerni maši
oz. ob 19h v učilnici župnišča, kjer lahko podrobno izveš, kako delujemo. Lepo vabljeni.
V
ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v februarju 26.02.2015 od 17h do 19 30 h.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin
RAZVEDRILO
ŽENA – Med prijateljskim pogovorom pri omizju Karel zaupa Tinetu: »Moje žene ne morem več prenašati. Vedno me prekine sredi
stavka.« – Tine na to: »Kaj, tebi uspe priti do srede stavka?«
VARUJ NAS MATI 18
februar 2015, številka 2
NAPOVEDNIK
jubilejnem letu 200 let rojstva lahko romamo h don Bosku;
24. do 27. 4. Združenje Marije Pomočnice Rakovnik in Murska Sobota
27. do 30. 4. župnija Škofije in druge salezijanske župnije
30. 4. do 3. 5. romanje v Turin - Salezijanski vestnik
Dekanijsko romanje v Fatimo
27.4. do 2. 5. dekanija Ljubljana Vič Rakovnik
V
ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA
ovice iz knjižnice
Mesec kulture, februar, bo v naši župnijski knjižnici namenjen predstavitvi leposlovja. Vzporedno z osnovnim namenom naše
knjižnice, ki je zbiranje in izposoja gradiva z verskega področja in gradiva z globljim etičnim sporočilom, smo z darovi pridobili tudi veliko
dobrih leposlovnih knjig.
Izbira je res pestra. Od starejših Slovenskih večernic do najnovejše
iz te zbirke Ko ni cvetela ajda, ki pripoveduje o usodi izgnancev med
vojno. Med sodobnimi pisatelji si gotovo zaslužita bralce Rebula in Kovačič, za ljubitelje humorja in satire pa je kot nalašč Dobri vojak Švejk
kot kritik vojne in mali duhovnik z veliko dušo Don Camillo.
Z Križnarjem lahko gremo okrog sveta z biciklom ali pa z Jankom
Mlakarjem na turo v hribe in vse to, ne da bi se premaknili iz udobnega
kavča.
N
VARUJ NAS MATI 19
februar 2015, številka 2
NAPOVEDNIK
Knjižnica se lahko pohvali tudi z kvalitetnim izborom poezije:
France Balantič, Neža Maurer, Frane Milčinski Ježek, pater Pavle Jakop
itd …
Med tujimi pisatelji smo ponosni na zbirko Nobelovci – zbirko del
pisateljev, ki so dobili Nobelovo nagrado.
Pa še veliko bi se našlo (gotovo za vsakogar kaj zanimivega).
Kjerkoli že boste poiskali knjige, v naši knjižnici ali kje drugje, vam
želim, da bi vam prinašale ob branju veliko lepega in dobrega!
Lucija Magajna
Župnijsko knjižnico lahko obiščete ob nedeljah po dopoldanskih
mašah!
VARUJ NAS MATI 20
februar 2015, številka 2
KOLEDAR
KOLEDAR:
FEBRUAR
01.02. ned: 4. nedelja med letom – prva nedelja v mesecu; popoldne
ob 15h združeni otroški pevski zbori
02.02. pon: Svečnica – dan posvečenega življenja - sv. maše po nedeljskem urniku, ob 16h v stolnici slovesna sv. maša z g. nadškofom in redovniki; skupina za žene od 19,15h – 21h 1. skup;
19h katehetski odbor; zakonska skupina SZR ob 20h.
05.02. čet: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za družine, župnijo in domovino. ob 19.30 – mladinski gost dr. Bogdan Kolar – tema: Sporna vprašanja iz
zgodovine Cerkve
06. do 08. 02. – duhovno družabni vikend za ministrante na Prežganju
06.02. pet: prvi petek: posvetitev Jezusovem Srcu, obisk bolnikov na
domu
07.02.sob: prva sobota: posvetitev Srcu Marijinem; sv. maša on 10h,
ter zvečer ob 18.30; mednarodni turnir v malem nogometu v Zagrebu
08.02. ned: 5. nedelja med letom - sv. maša po nedeljskem urniku;
ob 14h srečanje » Vera in Luč«; ob 19.30 – srečanje organistov in zborovodij.
09.02. pon: ob 19h srečanje za Karitas in ob 20h seja ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta).
10.02. tor: srečanje za starejše v prostorih župnišča ob 9h -12h
11.02. sre: Lurška MB – svetovni dan bolnikov; ob 19.30 – srečanje
ministrantskih voditeljev
ob 20h zakonska skupina Mavrica
12.02. čet: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za družine, župnijo in domovino.
13. do 15. 2. – intenzivne pevske vaje otroškega in mlajšega mladinskega zbora na Koprivniku
13.02. pet: ob 19.00 – družabno srečanje animatorjev
VARUJ NAS MATI 21
februar 2015, številka 2
KOLEDAR
14.02. sob:
15.02. ned:
16.02. pon:
od 10h do 13h – pustovanje v SMC Rakovnik
6. nedelja med letom ob 19.30 odbor za novo mašo
skupina za žene od 19,15h – 21h 2. skup., ob 20h zakonska skupina SZR;
17.02. tor: ob 20h uri Biblična skupina (3. torek);
18.02. sre: pepelnica – pri sv. mašah obred pepeljenja, ob 20h zakonska skupina Iskrice
19.02. čet: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, ko molimo za družine, župnijo in domovino; od 20h zakonska
skupina Zvonci;
20. do 22. 2. – postne duhovne vaje – Bled; – skavti–četa – zimovanje
22.02. ned: 1. postna nedelja - sv. maše po nedeljskem urniku
23. do 27. 2. – zimski oratorij
26. 2. do 1. 3. – smučanje na Pohorju
23.02. pon: ob 20h zakonska skupina srednja
27. 2. do 1. 3. – skavti – krdelo – zimovanje
27. 2. do 1. 3. – postne duhovne vaje – Kostanjevica
MAREC
01.03. ned:
02.03. pon:
2. postna nedelja - sv. maše po nedeljskem urniku – gost
g. Sebastjan Likar
skupina za žene od 19,15h 1. skup; 19h katehetski odbor;
zakonska skupina SZR ob 20h.
V VEČNOST SO SE PRESELILI
Gabrijela Novak 1929
Ana Kupic 1926
Stanislav Peskar 1932
Vincenc Milar 1940
Jože Virant st. 1932
Ciril Predalič 1936
Lucija Urbanija 1922
VARUJ NAS MATI 22
februar 2015, številka 2
KOLEDAR
Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
VARUJ NAS MATI 23
februar 2015, številka 2
Človeški otroci imamo tri velike
zmožnosti, ki nas napravljajo za ljudi:
razum, voljo in vest.
In imamo tri velike vrednote,
ki nas napravljajo za dostojne ljudi:
resnico, pravico in svetost.
Jurij Bizjak
Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana
tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28
www.donbosko.si/rakovnik
[email protected]
[email protected]
Župnijska Karitas
Rakovnik
Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v februarju
26. 02. 2015 od 17h do
19.30h.
TRR: 02058-025398959
NLB.
Hvala za vaš dar.
Župnijska knjižnica
nedelja po dopoldanskih mašah
Zimska počitnice
V SMC-ju bomo
organizirali oratorij za
otroke in mlade od 23. do
27. februarja 2015.
Od četrtka, 26. febr. do 1.
marca 2015 bo smučanje
za šolarje in družine na
Pohorju.
Prijavite se lahko v romarski sobi, v pisarni SMC-ja
ali preko spletne strani.