ČUJTE one je bil v hudi stiski. Že nekaj časa je bil brez

Glasilo župnije
s Salezijanskim
Mladinskim Centrom
Ljubljana R akovnik
DECEMBER 2010, ŠTEVILKA 10, LETO XXVIII
ČUJTE
one je bil v hudi stiski. Že nekaj časa je bil brezposeln. To ga je razžiralo. Poleg tega je skrbel za
umirajočo babico. Nekega dne jo je vprašal: »Babica,
boš lahko prosila Jezusa, naj mi pomaga najti službo, ko boš prišla v nebesa?« »Seveda bom,« je slabotno odvrnila. Tisto noč je umrla. Zjutraj
je Tonetu zazvonil telefon. Dobil je ponudbo za dobro službo. Morda
je bilo to naključje. A Tone je bil prepričan, da je njegova babica, ki je
ravno prišla v nebesa, prosila zanj. In Bog ga je uslišal. Zanj je bil to
trenutek milosti.
Dober družinski oče iz naše župnije je redno v adventnem času
opravil božično spoved. Letos pa jo je opravil že v mesecu novembru. V
svojem srcu je zaslutil, da se mu Gospodov prihod približuje. Poslušen
Svetemu Duhu je očistil svoje srce. Gospod ga je poklical sredi vsakdanjega dela. Pripravljen se je izročil v roke usmiljene Božje ljubezni.
T
UVODNIK
V našem življenju je polno trenutkov milosti. Včasih nam Bog da
uvid svoje ljubezni in dobrote. Drugič doživimo tolažbo; določena beseda, gesta sočloveka nas opogumi. Določen dogodek nam je lahko
tudi v svarilo, ter priložnost za kesanje … Tudi božična spoved nam je
lahko trenutek Božje milosti.
Smo pred slovesnim praznikom Brezmadežnega spočetja Device
Marije. Božja Mati je prisluhnila besedam angela. Odprtega srca je
sprejela Božjo voljo.
V letošnjem adventnem času skušajmo biti tudi mi odprti za trenutke Božje milosti. Kot Božja Mati Marija z zaupanjem izgovarjajmo:
»Zgodi se mi po tvoji besedi!«
Naj se Jezus resnično rodi v vaših srcih in vaših družinah
Vaš župnik Franc
VARUJ NAS MATI
2
december 2010, št. 10
KORAKI
IZJAVA OB REFERENDUMU O ZAKONU O RTV SLO
ržavni zbor Republike Slovenije je sprejel sklep o razpisu referenduma o novem Zakonu o Radioteleviziji Slovenija in pozval državljane, naj se v nedeljo, 12. decembra, izjasnijo ali so za ali so proti
novemu zakonu o RTV SLO.
Komisija za sredstva družbenega obveščanja pri Slovenski škofovski
konferenci je na seji komisije v petek, 5. novembra, obravnavala sklep o
referendumu in sprejela naslednje stališče:
Katoliška Cerkev v Sloveniji se je ves čas po demokratičnih spremembah prizadevala, da bi imele verske skupnosti v Programskem
svetu RTV SLO dva predstavnika: katoliška Cerkev kot največja verska
skupnost enega in vse ostale verske skupnosti drugega.
Ta upravičena pričakovanja katoliške Cerkve in drugih verskih skupnosti je upošteval šele veljavni Zakon o Radioteleviziji Slovenije iz leta 2005
in določil, da sta v Programskem svetu dva predstavnika registriranih verskih skupnosti, ki ju imenuje predsednik republike: enega na predlog katoliške Cerkve, drugega na predlog drugih registriranih verskih skupnosti.
Novi Zakon o Radioteleviziji Slovenija, o katerem se bomo odločali
na referendumu, to demokratično pridobitev verskih skupnosti zmanjšuje, saj določa, da je v Svetu samo en predstavnik registriranih verskih
skupnosti. Komisija za sredstva družbenega obveščanja pri SŠK meni,
da novi zakon zmanjšuje demokratične pravice registriranih verskih
skupnosti, zato ga zavrača. Hkrati poziva člane katoliške Cerkve in tudi
drugih verskih skupnosti, naj se udeležijo napovedanega referenduma
in glasujejo proti novemu zakonu o Radioteleviziji Slovenije. Novi zakon vernim ljudem jemlje že uveljavljene demokratične pravice, ki so se
v Programskem svetu RTV SLO pokazale za koristne in potrebne. Zato
komisija poziva volivce, naj novega zakona ne podprejo.
D
Dr. Peter Štumpf,
Predsednik Komisije za sredstva družbenega obveščanja
pri Slovenski škofovski konferenci, murskosoboški škof
VARUJ NAS MATI
3
december 2010, št. 10
KORAKI
14 DEL USMILJENJA
ŽEJNE NAPAJATI
li je mogoče, da je v letu 2010 na tisoče mož, žena in otrok, ki vsak
dan umirajo zaradi žeje?
Verjetno nam je težko razumeti v globini, kaj je pravzaprav žeja. Naši
hladilniki so polni mineralne vode, iz naših pip teče dobra pitna voda.
Imamo hiše z bazeni, imamo vodne parke, imamo toplice, ki nas obnavljajo in napolnjujejo z novo energijo… Pa vendar je dovolj, da se
premaknemo nekaj sto kilometrov, da vidimo čisto drugačno situacijo.
Cela mesta lahko najdemo, kjer primanjkuje vode, vidimo domove, ki
nimajo pitne vode, so kraji, kjer ljudje čakajo v vrsti s steklenicami, da
bi ob tovornjaku, ki razvaža vodo, dobili liter pitne vode…
Če se premaknemo še dlje, v revne dežele, je slika še bolj dramatična. Ob širjenju puščave se širi tudi veliko pomanjkanje vode, ljudje
dobijo vodo le pri kakšnih tolmunih stoječe vode, kjer se širijo bolezni.
In vendar je potrebno tako malo, da izkopljemo vodnjak. Kjer je voda,
tako pripovedujejo naši misijonarji, tam se gradijo vasi in mesta. Z
vodo prihaja tudi poljedelstvo in s tem hrana, pa tudi higiena je boljša,
kar pomeni zdravje. Tako raste pozitivna veriga, ki prinaša s sabo tudi
višjo kvaliteto življenja.
Pripovedoval mi je nek beduin: največja modrost tistega, ki živi v
puščavi, je umetnost iskanja vode in potem tudi modrost, kako jo uporabljati kot največji zaklad za sušna obdobja.
Voda je življenje, o čemer pripoveduje tudi izraelsko ljudstvo v puščavi, ki se pritožuje nad Mojzesom, ko pravi: »Zakaj si nas izpeljal iz
Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« ( 2 Mz 17,3)
Tudi Jezus na križu preden umre pravi: »Žejen sem«. Razlagalci svetega pisma pravijo, da je bila to žeja po človečnosti, potreba po ljubezni, ki jo Jezus sam primerja z dramatičnim trpljenjem žejnega.
Kaj naj pijemo? To je pravzaprav pravo vprašanje. In vendar obstaja izvir, ki je neizčrpen in prepričljiv. To moramo jasno povedati brez
ovinkarjenja in izmikanja. Izvir žive vode je Jezus! In ko se ljudje odlo-
A
VARUJ NAS MATI
4
december 2010, št. 10
KORAKI
čijo, da bodo hodili za njim, končno najdejo tisti izvir, ki jih napolni in
odžeja za vse življenje.
»Nismo ustvarjeni za pijačo in hrano, ampak za ljubezen do Boga in
zato, da rešimo svojo dušo.«
Metod
POZITIVNI PRISTOP K VZGOJI MLADIH
Živimo v družbi, v kateri smo odstranili skoraj vsa pravila in zato občutimo veliko negotovost. Mnogi mladi so plen samih sebe, živijo iz
dneva v dan, begajo od ene izkušnje k drugi, sledijo tistemu, ki kriči
glasneje. Lahko jih označimo z besedo: »brez kompasa«. Pravi problem
pa je tu, da se nihče ne čuti sposobnega, da bi jim dal kompas, niti starši, ki so polni dvomov in zmede. Don Bosko je razumel pomen reda, ki
se začne zunaj in ga je potrebno ponotranjiti: pomen nekaterih pravil.
Malo jih mora biti, vendar tista potrebna pravila, ki jih morajo mladi
začutiti že od otroštva naprej.
Danes imajo mladi vse in še več, toda ubogi so v duhovnosti; prepolni so spolnih inštrukcij in tudi izkušenj, manjka pa jim ljubezni;
nasičeni so z blagostanjem, pa so nezadovoljni in nesrečni. Če gremo
h korenini vsega: manjka ena polovica, en cilj, en ideal, ki bi jim dal
smisel vsega, kar se dogaja, ki bi pokazal mlademu človeku ideal, za
katerega se pa splača živeti. Težava vzgoje mladostnikov postaja velik
problem mnogih staršev: niso pripravljeni in ne najdejo kvalificirane
pomoči. Pomembno pa je, da mlade vzgajamo s pozitivnimi pristopi:
VZGAJATI ZA VREDNOTE. Pomembno je, da v družino spet prinesemo ozračje ljubezni in vere. Ponovno moramo dati otrokom polet,
navdušenje za ideale, ki dajejo smisel življenju. Pomagajmo mladim,
da razvijejo pravo kritičnost do napačnih modelov, do samouničevalnih drž, ki jih naša družba ponuja s takšno lahkoto. Vrednote so nekaj
abstraktnega, medtem ko so modeli konkretni, vidni, prepričljivi. Prvi
modeli so otroku starši in potem tisti, ki jih starši cenite in občudujete.
VARUJ NAS MATI
5
december 2010, št. 10
KORAKI
USTVARJATI ZAUPANJE VASE. Cilj vzgoje je ustvariti avtonomno in
odgovorno osebnost. Starši imate pri tem pomembno vlogo: pripeljati
otroka od popolne odvisnosti ob rojstvu do neodvisnosti. Zato jih pripeljimo do samosprejemanja in samospoštovanja; opogumljajmo jih,
da bodo sposobni tveganja, da bodo sprejeli odgovornosti, ki so primerne njihovi starosti. Pohvala je bolj učinkovita od kritike.
VZGAJATI K OPTIMIZMU. Don Boskov preventivni sistem postavlja uspeh na optimizem. Optimizem je tista pot, ki zagotavlja ljudem
uspeh. Optimist postaneš, če tako hočeš, posebej če smo prejeli tudi
takšno vzgojo. To ne pomeni, da gradimo na nekih iluzijah. Zagotovo
se vsi mladi znajdejo pred ovirami – to je zakon rasti. Vsakokrat, ko se
otrok želi umakniti pred oviro, mora imeti ob sebi očeta in mamo, ki
mu pokažeta še druge možne rešitve. Pravi optimisti se osredotočijo na
stvari, ki jih imajo in ne izgubljajo časa in energije ob ugotovitvi, katerih stvari nimajo. Biti optimist pomeni biti tudi globoko v sebi realist.
VZGAJATI OTROKE K IZKUŠNJAM, KI JIH PRIPRAVLJAJO ZA
ODRASLO ŽIVLJENJE. Starši želijo olajšati lastnim otrokom občutke
tesnobe, ko morajo izbirati, zato velikokrat otroci rastejo nesposobni,
da bi se odločali. Tako se dogaja, da mnogi živijo dolgo dobo odraščanja, ostajajo do tridesetega leta v hiši staršev. Zelo lagodno je delati
tako, vendar smo lahko prepričani, da takšni mladi niso pripravljeni
za življenje. Starši, ki ljubijo svoje otroke, jih morajo spodbujati, da
odrastejo, jih morajo orientirati in pripraviti do tega, da živijo močne
izkušnje, ki jih odpirajo k darovanju – tako jih pripravijo za življenje.
VZGAJATI ZA BOLEČINO. »Najbolj siguren način, da otrokom povzročimo težave, je ta, da jim težave poskušamo olajšati« To je znan rek
ameriškega predsednika Roosvelta, ki razgali držo mnogih staršev, ki
poskušajo omogočiti popolno bivanje svojemu otroku. Otroci so navajeni na vsakdanje izbire, izbirajo tisto, kar deluje po enem samem
kriteriju: »mi ugaja ali pa mi ne ugaja«. Vrstni red je takšen: vse in to
VARUJ NAS MATI
6
december 2010, št. 10
KORAKI
takoj, če se le da brez napora. V takšni situaciji je nujno potrebna vzgoja za trpljenje, tako fizično, kakor tudi moralno, da bi se lahko izognili
prihodnjih neprijetnih izkušenj.
VZGAJATI ZA NAVZOČNOST BOGA. Jasno je, da morajo biti otroci
pripravljeni za mnoga znanja (brati, uporabljati računalnik, govoriti
tuj jezik…); pripraviti se morajo za prihodnost. Če pa manjka duhovni
vidik, verski moment, imamo pred seboj pomanjkljivo vzgojo. Starši
ste prvi odgovorni za versko vzgojo; vi ste za vaše otroke živa podoba
Boga, njegove očetovske in materinske podobe. Vi ste tisti, ki morate
ljubiti otroke z Božjim srcem. To je vaše dostojanstvo in odgovornost.
Bog ljubi vaše otroke z neskončno ljubeznijo. On, ki je neviden, želi
posredovati svojo ljubezen preko vaše ljubezni. Potrebno je ponovno
uvesti molitev in nedeljsko mašo v družino pa tudi druge oblike verskega življenja.
Ta pozitivni pristop k vzgoji človeka nam na zelo jasen in konkreten
način kaže Bog sam, ki ob božičnem prazniku pošilja svojega sina in na
ta način dokazuje svojo veliko ljubezen do nas.
Lep advent vam želim, Metod
VARUJ NAS MATI
7
december 2010, št. 10
UTRIP
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Srečanje z gospodarskim svetom in pregled koledarja.
ospod župnik je na kratko predstavil člane gospodarskega sveta
in njihovo delo. V zadnjem času so bila opravljena naslednja večja dela: ureditev zakristije, stopnišče na kor, sanacija pod in ob cerkvi,
ter plaz ob Glasbeni šoli.
Pregledali smo koledar za prihodnja meseca.
Župnika smo opozorili, da naj bo v prihodnje pozoren, da nista isto
nedeljo dve različni nabirki kot sedaj, ko bo pred in po maši pred cerkvijo nabirka za Karitas, med mašo pa za stroške ogrevanja v cerkvi.
Akcija zbiranja denarja za prizadete v poplavah je bila zelo uspešna.
Karitas organizira izobraževanje za nego bolnika na domu, ki bo trajalo 5 tednov in bo enkrat na teden po 3 ure. Financira ga Škofijska Karitas, vodila bo ga. Anica Sečnik. Trenutno imajo še nekaj prostih mest.
G
Barbara Oblak
DUHOVNI VIKEND ZAKONSKE SKUPINE ISKRICE
skrice smo se tokrat zbrale v Veržeju, z nami je bil tudi župnik Frenk.
Nekateri smo prišli že v zasneženem petku. Nekaj nas je ta dan odšlo
na kopanje v Banovce in Moravske toplice. Po večerji smo najbolj utrujeni odšli k počitku, ostali pa so imeli zabavni večer. Sobotno jutro smo
začeli s pesmicami in molitvijo. Po obilnem zajtrku in kavici smo imeli
duhovno urico o treh domačih oltarjih, ki nam jo je pripravil Frenk.
Oltar molitve: ko zakonca kličeta Boga v svoj zakon in družino.
Oltar odnosa: ko se pogovorita o vsem, kar prinaša vsakdanje življenje.
Oltar obdarovanja: ko strast preplavi njuni telesi.
Po končanem druženju smo imeli kosilo. Imeli smo to čast, da je
bil z nami pri kosilu tudi škof Peter Štumpf, s katerim smo z veseljem
pokramljali.
I
VARUJ NAS MATI
8
december 2010, št. 10
NAŠI ZAKONCI
Ker je bilo čudovito sončno popoldne se nas je večina odpravilo na
sprehod do bližnjega mlina in kopanje v Banovce. Po večerji smo imeli
sv. mašo in nato druženje.
Tudi v nedeljo zjutraj smo pred zajtrkom skupaj molili in peli. Po
zajtrku smo obhajali nedeljsko sv. mašo. Po njej pa smo se vsi odpravili
proti zasneženi Ljubljani.
Jakoševi
VARUJ NAS MATI
9
december 2010, št. 10
KARITAS
NOV ZAČETEK
dventni čas je enkraten čas, ko se iz zimskega spanja poraja novo
življenje, drugačno življenje v nas in okoli nas. Že prva adventna
nedelja je mejnik za nas verne. Ni začetek nakupovanja, krašenja, ni
čas blišča ulic in izložb, zapravljanja, obdarovanja – je priložnost za
našo dušo, za nov začetek.
Čas se je dopolnil.
Že starozavezni prerok Sofonija govori o svojem ljudstvu, ki je prejelo Božjo postavo, a po njej ni živelo. To se dogaja tudi danes. Le manjšina je zvesta Bogu. Jezusu so verjeli preprosti, mali, grešniki. Kdor
hoče biti zvest Jezusu, mora imeti zanj čas; še več, pripadati mu z vsem
bitjem! Bog pričakuje od nas, da smo njegovi, vsak dan znova.
Recimo Jezusu: Ves sem Tvoj, tam kjer sem!
To svojo povezanost zmoremo vsak dan obnavljati zelo uspešno,
ko molimo, ko premišljujemo skrivnosti rožnega venca, ko se zazremo v Jezusovo in Marijino pot, njuno življenje. Važno je najti čas, ko
smo sami z Jezusom: '' Povedem te v samoto in ti govorim na srce.'' –
On nam pove, kaj pričakuje od nas. Pred njim smo pristni samo pod
enim pogojem: da smo ponižni, priznamo svojo majhnost. Dar je,
da poznamo Boga in smo mu blizu. Ponižnosti mora biti pridružena
velika ljubezen in naklonjenost do vseh, ki nimajo tega daru, so nam
nenaklonjeni, težki, sovražni. Vsakega Bog enako ljubi kot mene. Ne
smemo obsojati ljudi, ki tavajo brez Boga. Molimo zanje, da bi našli
pot k Bogu.
Bodimo nosilci zaupanja in miru in se tako pripravljamo na Božič,
ki vsem oznanja: svet ni zapisan pogubi, ampak Božji ljubezni. Jezus
je prišel za vse ljudi. Vsako leto naj bo Bog glasnik resnice, dobrote,
ljubezni, usmiljenja in miru za vse.
Na Sveto noč se zahvalimo Bogu, da pripadamo Njemu, da nas je z
neizmerno ljubeznijo odrešil; za vse, kar nam je dal do sedaj. Izročimo
Božjemu usmiljenju prihajajoče leto in vse življenje z zaupanjem, da
nas ima Bog vedno rad, čeprav nismo popolni.
A
VARUJ NAS MATI 10
december 2010, št. 10
KARITAS
Molitev za nerojenega otroka
Gospod Jezus, po priprošnji tvoje matere Marije,
ki te je z ljubeznijo rodila in po priprošnji svetega Jožefa,
tvojega varuha in skrbnika,
ti izročam to molitev za nerojenega otroka,
ki sem ga duhovno posvojil-a
in ki je v nevarnosti, da umre zaradi splava.
Prosim te, daj njegovim staršem ljubezen in pogum,
da ga sprejmeta, da bo lahko živel tako,
kot si ti zanj predvidel.
AMEN.
ZAHVALA
HVALA !!! Zahvaljujem se vsem, ki ste darovali v letošnji dobrodelni
akciji Klic dobrote: (zbrali smo 2100 EUR in nekaj hrane, sladkarij,
kozmetike). Zahvaljujem se vsem, ki darujete tudi med letom za potrebe ljudi v stiski. Zahvaljujem se tudi vsem, ki svoj prosti čas žrtvujete
za dežurstva, pomoč.
Posebna ZAHVALA vsem, ki izdelujete čudovite adventne venčke
– za vse priprave kot je nabiranje, sekanje zelenja, izdelovanje obročev
za venčke, nabava svečk, različnih okraskov in za veliko dobro volje
ter darovanega časa ter spretnih rok, ki so ustvarile že prave umetnine.
Darovana sredstva od prodaje so delno namenjena župnijski Karitas,
ostali del župniji.
Prižgi lučko na adventnem venčku in lučko dobrote v sebi.
Vsem veliko Božjega blagoslova in miru v prihajajočem letu!
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin
ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v decembru 09.12.2010, od 17h do 19h.
TRR: 02058-0253398959 NLB
VARUJ NAS MATI 11
december 2010, št. 10
INTERVJU
TONE GRM; Intervju
Septembra sta imela večne zaobljube salezijanska bogoslovca
Tone in Gašper. Intervju z Gašperjem smo objavili v septembrski številki. Tone pa je imel v
oktobru še diakonsko posvečenje,
zato pogovor z njim objavljamo v
tej številki.
Iz kakšne družine izhajaš?
Iz najlepše družine na svetu, saj mi
je bila dana od Boga! Se hecam, v
resnici pa mislim zelo zares: odraščal sem kot edinec matere samohranilke, ki ji je ime Justina.
Pri skrbi zame so veliko prispevali tudi njeni stari starši, pri katerih
sem prebil večino časa in so tako
odločilno vplivali na mojo vzgojo.
Okolje, v katerem sem preživljal
otroštvo, je bilo korenito povezano
s krščansko tradicijo in ni bil tabu
hoditi vsak dan k sveti maši.
Ali si bil v domači župniji aktiven? Kje,
kako?
Pri šestih letih sem bil sprejet med
ministrante, kar je bila prva vidna
vloga v aktivnem življenju Cerkve,
kakršno sem si želel že od malih
nog. Potem je bil v župniji kar neVARUJ NAS MATI 12
kaj priložnosti, ko smo lahko tudi
najmlajši farani priskočili na pomoč ob izgradnji župnijskega doma – vsak pač po svojih najboljših
močeh. Potem so bile vse mogoče
skupine: bralci, mladinski verouk,
biblični krožek, birmanske skupine ...
Kdaj in kako si začutil Božji klic?
Hm, teh je bilo kar nekaj, niso pa
bili vsi enaki, vsaj gledano takole,
sedaj nazaj ... Najprej sem začutil
klic k oltarju poleg duhovnika kot
ministrant, kar dolgo sem vztrajal
v tem prelepem po-klicu. Kasneje
sem na srečanjih z misijonarji in
pri pogovoru z njimi začutil globlji
klic v misijonski po-klic. Ko je ta
dozorel, sem se začel pripravljati
nanj in Božja milost je hotela, da
se je zgodilo to, da sem bil kot laični misijonar lahko kar tri leta pri
salezijancih z mladimi v Braziliji
... Potem sem se vrnil domov, kjer
je klic končno dozorel do tega, da
se Bogu darujem vsega in sicer kot
redovnik, don Boskov salezijanec,
duhovnik, če Bog da ...
4. Kaj ti pomenijo večne zaobljube?
Prve zaobljube, ki jih izrekamo salezijanski redovniki po letu novicidecember 2010, št. 10
INTERVJU
jata, so za nas izrečene kot začasne,
ampak v nekem smislu opravljene
z namenom izročitve ali podelitve
odgovora na klice Boga za vedno;
večne pa so le ubesedenje te odločitve, to je potrditev tega po-klica,
kar je slovesno vidno v Cerkvi, ki
nas takšne sprejme.
Kaj te je najbolj nagovorilo pri prejemu
večnih zaobljub?
Najbolj so me nagovorili mladi, h
katerim nas pošilja naš ustanovitelj, Sv. Janez Bosko. V njih vsak
salezijanec vidi ne samo polje, ki
ga bo moral obdelovati, ampak tudi milost, po kateri se mu Bog daje
zato, da se krepi in oblikuje v osebni svetosti in v svetosti za druge, še
posebej mlade, ki tega najbolj potrebujejo.
Kje vidiš težavnost duhovniškega poklica?
Podobno je misijonu, kjer moraš
vedno dati od sebe vse in samo
najboljše, vprašanje pa je ali je samo to dovolj!? Duhovniški poklic
je kljub temu, da je med najlepšimi
poklici zame, zagotovo med tistimi, najtežjimi. Duhovnik je pravzaprav več kot poklic, saj to postaneš v celotni osebnosti, ali pa to ne
VARUJ NAS MATI 13
postaneš nikoli ... Svojega g. župnika (Franca Škulja) nisem nikoli klical drugače ali slišal, da bi ga
drugače klical kdo drug, kakor “g.
župnik”! Ali ni to zanimivo? Tako
na primer ali kličemo avtomehanika avtomehanik; peka pek, potapljača potapljač...? Na delavnem
mestu morda še, kar pa ni isto, to
se mi zdi silno zanimivo!
Kaj si želiš in kaj pričakuješ v bodoče?
Želim se naučiti prave molitve ...
Ne, da ne molim, prav nasprotno: veliko molim ... Toda rad bi
se naučil tiste prave povezanosti
z Bogom, kakršne je bil sposoben
njegov edinorojeni Sin, Jezus Kristus, ki je bil v vsem eno z Očetom
v moči Svetega Duha. Vem, da je
to velika želja, ki je nisem vreden,
ampak če so vse to le sanje, si zelo želim lepih sanj, zato! Bog naj
povrne vsem, ki se trudijo in molijo za duhovne poklice; ti na koncu
obrodijo, kot to ve in zmore samo
On!
Kristina Anželj
december 2010, št. 10
NAPOVEDNIK
BOŽIČNA SPOVED
Od 18. do 24. decembra 2010 vsak dan med mašami, ter:
dopoldne od 9.00 do 12.00
popoldne od 15.00 do 19.00.
PRVOMAJSKO DEKANIJSKO ROMANJE 2011
bo potekalo od 27. aprila do 1. maja 2011.
Obiskali bomo Loreto, San Giovanni Rotondo in Assisi. Loreto leži ob
jadranski obali. V tem kraju je Marijina bazilika in ena najpomembnejših božjih poti v Italiji. Njena posebnost je nazareška hišica, ki naj
bi jo angeli prinesli iz svete dežele. San Giovanni Rotondo je v hribovitem svetu pokrajine Apulije. Tu je živel in deloval pater Pij, ki je bil
še za časa življenja znan po svojih stigmah, znamenjih Kristusovih ran.
Papež Janez Pavel II. ga je razglasil za blaženega. Danes je San Giovani Rotondo eden od najbolj obiskanih romarskih krajev v Evropi. V
Assisiju bomo spoznali kraje, kjer je živel sv. Frančišek, svetnik, ki nas
zaradi svoje ljubezni do vsega stvarstva, še vedno nagovarja in vabi k
posnemanju!
Program: 1. dan: Ljubljana – Loreto (maša), namestitev, večerja.
2. dan: Loreto – San Giovanni Rotondo – P. Pij (sv. maša), namestitev,
večerja.
3. dan: San Giovanni Rotondo – Greccio (sv. maša), namestitev Assisi za
dve noči, polpension.
4. dan: Assisi (ogled, sv. maša).
5. dan: Assisi – La Verna (sv. maša) – Ljubljana.
VARUJ NAS MATI 14
december 2010, št. 10
NAPOVEDNIK
CENA ROMANJA: 369 EUR.
V ceno je vključeno: avtobusni prevoz, vodstvo, avtobusne takse v Asissiju, parkirnine, 4x polpenzioni v hotelih (večerja-zajtrk v standardnih
sobah s TWC). Zavarovanje ELVIA.
Podatki ob prijavi:
priimek ime, naslov, roj. datum, štev. osebnega dokumenta.
Ob prijavi, ki jih že sprejemamo, boste poravnali 150 EUR, razliko pa
teden dnipred odhodom. Lepo vabljeni!
VARUJ NAS MATI 15
december 2010, št. 10
NAPOVEDNIK
KOLEDAR
DECEMBER
05.12. NED 2. adventna nedelja. Tridnevnica k Brezmadežni. Ob
15.30 Miklavževanje.
06.12. PON Srečanje katehetskega odbora.
07.12. TOR Po večerni maši prve večernice pred praznikom Brezmadežne.
08.12. SRE Slovesni praznik Brezmadežno spočetje Device Marije.
Maše bodo po nedeljskem sporedu: 7.30; 9.00; 10.30;
18.30 uri.
11.12. SOB Koncert župnijskega mešanega pevskega zbora ob 19.30
uri v dvorani glasbene šole Rakovnik.
12.12. NED 3. adventna nedelja. Ob 14.00 srečanje Vera in luč.
13.12. PON Ob 19.00 župnijska Karitas; ob 20.00 župnijski pastoralni
svet.
14.12. TOR Ob 9.00 srečanje za starejše v prostorih župnišča
15.12. SRE Zakonska skupina Zvonci.
16.12. ČET Ob 18.00 začetek božične devet dnevnice.
17.12. PET Obiskali bomo bolne in ostarele na domu pred prazniki.
Ob 17.00 bo priprava na krst za starše in botre. Birmanci
gredo na spoznavni vikend do sobote. Ob 20.00 bo duhovni večer za mladino: spokorno bogoslužje in priložnost za božično spoved.
18.12. SOB V cerkvi bo priložnost za božično spoved čez dan do svetega večera.
19.12. NED 4. adventna nedelja. Sprejem novih ministrantov in krstna nedelja /po maši ob 11.30/. Ob 16.00 adventno božični koncert glasbene šole Rakovnik.
24.12. PET SVETI VEČER. Ob 18.00 bo božičnica za otroke. Ob 23.30
bo imel program pred polnočnico mešani pevski zbor.
VARUJ NAS MATI 16
december 2010, št. 10
NAPOVEDNIK
25.12. SOB GOSPODOVO ROJSTVO – BOŽIČ. Polnočnica in
slovesne maše po nedeljskem razporedu: ob 7.30; 9.00;
10.30 in 18.30.
26.12. NED Nedelja SVETE DRUŽINE. Blagoslov otrok pri maši ob
10.30. Ob 15.00 bo pobožnost zadnje nedelje v mesecu.
V SMC - ju bo družinski kviz.
27.12. PON Obisk kolednikov: sredstva bodo zbirali za potrebe slovenskih misijonarjev.
28.12. TOR Odhod mladih na evropsko srečanje .
31.12. PET Spominski dan sv. Janeza Boska. Silvestrovo: zahvalna
maša za preteklo leto.
JANUAR 2011
01.01. SOB NOVO LETO: Božja Mati Marija. Nedeljski razpored
svetih maš.
02.01.,NED 2. nedelja po Božiču.
03.01. PON Srečanje katehetskega odbora.
05.01. SRE Tretji sveti večer – blagoslov domov.
06.01. ČET GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji. Nedeljski razpored svetih maš. Ob 20.00 v gradu večer duhovno ritmične glasbe /DRG/.
07.01. PET Pri mašah bo pobožnost prvega petka z razmišljanjem
ob letu solidarnosti. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu.
Zakonska skupina Zvonci bo šla na duhovne vaje.
08.01. SOB Ob prvi soboti se bomo posvetili Srcu Marijinemu in
molili za duhovne poklice.
09.01. NED Nedelja Jezusovega krsta. Ob 14.00 bo imela srečanje
Vera in luč.
VARUJ NAS MATI 17
december 2010, št. 10
NAPOVEDNIK
V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE
Jakob Škarja,
Marcel Bulc
ČESTITAMO PRED BOGOM V LJUBEZNI POTRJENIM
Mirjam Ban – Gregor Ključevšek
VARUJ NAS MATI 18
december 2010, št. 10
NAPOVEDNIK
V VEČNOST SO SE PRESELILI
foto: Klemen Kunaver
Matjaž Zupančič /r. 1946/;
Anton Marolt /r. 1930/;
Alojzij Strle /r. 1929/;
Alojzij Zajc /r. 1935/
Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredila: Alenka Račič in Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Franc Brečko ∙ Oblikovanje in prelom Klemen Kunaver
»Bodite torej budni, ker ne veste,
katerega dne pride vaš Gospod!«
/Mt 24, 42/
Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana
tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28
www.donbosko.si/rakovnik
[email protected]
[email protected]
Devetdnevnica v
pripravi na praznik
Jezusovega rojstva bo
vsak večer ob 18.00.
Otroci bodo dobili vsakič delček sestavljanke
za jaslice. Skupaj bomo
prepevali in molili.
Vabljeni.
Božič – praznik Jezusovega
rojstva bomo začeli praznovati na
sveti večer z božičnico za otroke
ob 18.00. Starejši pustite sprednji
del cerkve ta večer otrokom. Pred
polnočnico bo program oblikoval
župnijski mešani pevski zbor.
Po praznikih vas
bodo obiskali koledniki. Zbirali bodo
prostovoljne prispevke
za naše misijonarje. Če
želite še kakšni, ki vas
lani niso obiskali,
se prijavite v
romarski sobi.