Varuj nas Mati - 040 - december 2013

Glasilo župnije
s Salezijanskim
Mladinskim Centrom
Ljubljana R akovnik
DECEMBER 2013/ŠTEVILKA 10/LETO XXXI
dventni čas nas s prižiganjem svečk na adventnem venčku vabi, da
pripravimo prostor v naših srcih za prihod Jezusa. Da ga pričaka
toplina in z veseljem obsijan prostor, v katerem ni prostor le za »dobre
može«, ki izza vsakega ovinka prinašajo raznovrstna darila. Naj se pri
nas ustavi tudi tisti drobceni Jezus, ki nebogljeno leži v jaslih. V najrazličnejše dekoracije zavita darila bodo z njim dobila drugačen pomen.
Naj nas ne odvrnejo od tega, kar v resnici praznujemo: njegovo rojstvo
– Jezus sam prihaja v naš dom. Rad bi praznoval in se veselil z nami.
Sprejmimo ga!
Mirko, župnik
A
UVODNIK
JEZUS NAM PREDSTAVI JANEZA (MT 11,2–11)
ezus se v evangeliju obrača k ljudem, ki sicer poznajo Janeza, in jim ga
odkriva pod pristnejšim vidikom. Da bi bolj vpletel svoje poslušalce,
jim postavlja vprašanja, vendar ne pričakuje njihovega odgovora. Odgovor daje kar sam, ko opisuje močan, odločen in strog Krstnikov značaj:
Ni bil trst, ki ga veter maje, in še manj zlomi: pismouki in farizeji so se
tega zavedali, pa tudi Herod, ker se Janez ni bal mogočnih.
Ni bil mehkužnež, ni se oblačil po modi, njegova strogost je bila pregovorna. Iz tega izvira tudi Jezusovo vprašanje, ki je središče njegovega
govora o Janezu in temelj za razumevanje tega, kdo je Janez v resnici bil.
Janez je hotel spoznati Jezusovo identiteto in začne prav z vprašanjem:
»Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, še več kot preroka.«
Da je bil Janez prerok, ni nihče dvomil; nasprotno, nekateri so celo
mislili, da je on Mesija. Zdaj pa, ko so slišali, da je še več kot prerok, so
postali pozorni in Jezus jim ga opiše kot tistega, ki tudi spolnjuje postavo
in preroke. Janez se torej kaže kot »glasnik«, kot »predhodnik«, ki mora
pripraviti pot Mesiji! Toliki Božji prihodi, ki so bili napovedani in potem
uresničeni v zgodovini Izraela, so se počasi konkretizirali v mesijansko
pričakovanje »tistega, ki mora priti«. Pričakovanje njegovega prihoda je
vedno imelo dva vidika: vidik sodbe in vidik rešitve ali ozdravljenja. Krstnik je poudaril prvi vidik: Jezus ga ne zanika, vendar se v svojem delovanju za enkrat raje predstavlja kot tisti, ki zdravi in rešuje.
Mirko po A. Grünu
J
VARUJ NAS MATI
2
december 2013, številka 10
UVODNIK
BREZMADEŽNA DEVICA MARIJA
otoček izvira čist in bister iz svojega izvira, teče med hribi in dolinami in širi blagoslov. V njem se zrcali nebeški sijaj zvezd. Na njegovih obrežjih zelenijo travniki, cvetijo najlepše cvetlice polja. Tako čist
in bister je človeški rod prišel iz Stvarnikovih rok, z bistrim razumom,
s čisto voljo, usmerjen le v nebeško. Enak angelom se je prvi človeški
par sprehajal v vrtu življenja. Njegovo življenje je bilo nebeška pomlad v
stanju nedolžnosti. Tako kot prihrumi neurje, se čisti izvir skali ter naraste v mogočen tok, ki s svojim blatom opustoši travnike in njive, uniči
najlepše livade in pušča za seboj nesnago in smrad, tako je greh opustošil
najžlahtnejše, najčistejše poganjke onečaščene človeške narave, zatemnil
luč uma, pokvaril voljo, onesnažil najžlahtnejše mladike.
Tedaj je za človeka, ki je bil zvezan z verigami mesa, napočil čas odrešenja. Enako svetli zvezdi daníci na nočnem nebu je zasvetila Marija v
deviškem sijaju. Brez madeža spočeta se je zaobljubila Bogu, da bo ostala
večno devica. Jožef, čist pošten tesar, ji je bil ženin. Iz device se je na čudežen način rodil Jezus, Božji Sin in Odrešenik sveta.
Anton Martin Slomšek
P
Tridnevnica pred praznikom BREZMADEŽNE
Rakovnik, 5.-7. december 2013 zvečer
osrednja misel razmišljanj: MARIJA V MOJEM ŽIVLJENJU
1.dan (=5.12.): mešani pevski zbor
2.dan (=6.12.): mladina
3.dan (=7.12.): skupine zakoncev
Praznik Brezmadežne (=8.12.): pri vseh svetih mašah
Vsak večer tridnevnice: 18.00 = molitev rožnega venca
18.30 = daritev svete maše / sodelujemo:
s PROŠNJAMI k Mariji
z ZAHVALAMI Mariji
z branjem beril-a
z (ljudskim) petjem
VARUJ NAS MATI
3
december 2013, številka 10
UVODNIK
SVETI MIKLAVŽ
iklavžev večer je pred vrati. Zagotovo vsem roji po glavi, kaj neki bo
Miklavž prinesel v svojem zvrhanem košu daril. Res je to dan, ko
se obdaruje tiste, ki so bili pridni. A Miklavž, ta dobri mož in svetnik (sv.
Nikolaj) , ni bil nikoli poznan po velikih darilih. Njegov lik nas spodbuja k
nečemu drugemu: k dobroti do sočloveka. Poskusimo tudi mi biti majhni
Miklavži in v teh dneh ljudem okrog nas podarjati drobna darila. Ni potrebno, da podarjamo kepe zlata ali polne vreče sladkarij in še česa. Prijazna beseda, dobro delo, igra s prijateljem ali prijateljico, ki ga nihče ne želi
v svoji družbi … Mnogo je priložnosti, da lahko podarimo prav posebno
»darilo«. In takšna naša dejanja bodo zagotovo zapisana v »zlato knjigo«.
M
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli (Jn1,11) Božja Beseda je prišla v svojo lastnino, toda njeni je niso sprejeli, kajti mnogi
sprejemajo Kristusa v svojo hišo samo tako, kakor ga je sprejela neka žena
po imenu Marta, ki je v svoji vnemi za postrežbo pozabila, da človek ne
živi samo od kruha, medtem ko je njena sestra Marija sedla h Gospodovim
nogam in poslušala njegovo besedo (Lk 10, 38-42). »Človek namreč ne živi
samo od kruha, temveč od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust«(Mt 4,4).
Dragi bratje in sestre, vaši škofje vam iskreno voščimo, da bi v letošnjem
božičnem času in skozi vse leto prisluhnili, spokojno in zbrano Njegovi besedi: pred betlehemsko votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in
v domu med svojimi najdražjimi začutili božjo bližino. In naj nam sprejeta
Beseda vsem daje moč, da bomo bolj Božji otroci. To vam želijo vaši škofje
in voščilu se pridružuje tudi vaš župnik Mirko skupaj z vsemi svojimi sodelavci in celotno salezijansko skupnostjo na Rakovniku.
V
VARUJ NAS MATI
4
december 2013, številka 10
UTRIP
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
gor Žnidaršič je na kratko predstavil ŽPS salezijanskemu vizitatorju
g. Mareku Chrzanu, pokrajinskemu svetovalcu za S Evropo.
G. Marek ni bil nikoli župnik in tudi don Bosko ni bil. Uradno je
prišel kot odposlanec vrhovnega predstavnika in nam prenaša njegove
besede in njegovo razmišljanje.
Zahvalil se nam je za naše delo in nam dal spodbudo za nadaljnje delo. Zaveda se, da smo ljudje, ki smo pripravljeni prispevati k župnijskemu delu. Čeprav ne pozna našega dela v podrobnosti, je zanj
pomembno, da smo pripravljeni delati. Brez našega dela bi župnija
drugače delala in živela. Župnijsko življenje bolj oblikujejo župljani in
ne toliko kaplan in župnik. Člani ŽPS so kot stebri, ki župnijo držijo
pokonci. So ljudje, ki so se tu rodili ali tu že dolgo časa živijo in so člani
živega občestva. Če je kdo član ŽPS in se vključuje tudi v druge dejavnosti, se mu še dodatno zahvaljuje.
Vključeni smo v salezijansko župnijo in v salezijanskih dokumentih
je poudarjeno sodelovanje z živim občestvom. Vsak bi znal povedati
drugačno značilnost župnije.
G. Marek nas je spodbujal, da naj še naprej delujemo in oblikujemo
občestvo. Ne le, da župnija deluje, ampak, da bi različna področja še
naprej živela. Župnija je tako živa tudi zaradi ŽPS.
Srečal se je že s številnimi ŽPS-ji. ŽPS naj bi bilo mesto, kjer naj bi
si člani izmenjavali informacije in se spodbujali k nadaljnjemu delu.
Opozoril nas je tudi, da ob načrtovanju ne smemo pozabiti na zavedanje osebne odgovornosti.
Ob koncu se nam je še enkrat zahvalil in rekel, da naj še naprej delamo v duhu odgovornosti.
G. Marek je odgovoril še na nekaj naših vprašanj.
Pomembno je, da smo pripravljeni poslušati sebe in povedati, kar
mislimo, da prihaja od Boga.
Problem povratka k spovednici je težek, čeprav brez tega ne bo
evangelizacije. Tega vprašanja si v drugih državah Evrope niti ne po-
I
VARUJ NAS MATI
5
december 2013, številka 10
UTRIP
stavljajo. Povratek k spovednici temelji na osebnem pričevanju kot povratek k evangelizaciji. Pomembno je, da s svojim zgledom nagovorimo posameznika in ne cele množice. Truditi se moramo za prihodnost
krščanskega življenja. Niti g. Majcen ne bi želel koga na silo pripeljati
nazaj v spovednico. Papež Benedikt pa pravi, da bo prihodnost Evrope
temeljila na manjših občestvih.
Ni krščanstva brez Boga. Zakrament spovedi je trenutek, ko priznamo, da potrebujemo Boga. To so trenutki, ko se ponižamo. Potrebujemo Božje usmiljenje, da smo lahko naprej kristjani. Teološko je to
ponovna obnovitev krsta.
Povsod po Evropi so problemi z mladino po birmi (birma je slovo
od Cerkve). Dobro moramo zastaviti, da jih obdržimo.
Anita je na kratko predstavila, kako se lotiti prvih pristopov načrtovanja, ki jih je spoznala na izobraževanju.
Pater Branko Cestnik jim je predstavil napotke, kako načrtovati,
sodelovati, moliti in biti Cerkev. Vsakemu posamezniku je potrebno
približati Jezusa: z molitvijo, božjo besedo in evharistijo.
Družini lahko približamo božjo besedo z bogoslužnimi zvezki, ki
jih imajo veroučenci. Na tak način se jim lahko bolje predstavi Sveto pismo. Uporabimo lahko tudi sodobne načine dostopanja: spletne
strani, dnevna božja beseda, ki jo dobiš po e-pošti, ... Vzpostavili naj bi
tudi biblično skupino.
Pomembno je, da si zadamo manj ciljev, ki so oprijemljivi, realni
in uresničljivi. Po enem letu pa jih ovrednotimo. Pregledati moramo
aktivnosti, ki so v župniji. Vsak posameznik je nekaj vreden.
Barbara Flajnik
VARUJ NAS MATI
6
december 2013, številka 10
UTRIP
MINISTRANTI
ekaj pomembnih dogodkov je v tem šolskem letu že za nami, že
na samem začetku pa sta se letos zamenjala naša voditelja.
Vodstvo ministrantov sta Grega Ključevšek in Anej Skubic, kar
zadeva sobotnih ministrantskih srečanj, prepustila kaplanu Juretu in
diakonu Janezu. Vendar pa bivša voditelja še ostajata aktivna člana
skupine in sta poleg drugih mlajših animatorjev še naprej pomembna spodbujevalca cele skupine. Eden glavnih projektov naše skupine
je bila misijonska tombola, v kateri so prodali 1179 srečk, nekateri pa
smo se udeležili tudi adventnih ministrantskih duhovnih vaj v Želimljah.
V decembru pa se že veselimo sprejema dveh novih ministrantov.
Za naprej tudi upamo, da se nam do spomladi pridruži še kdo. Pred
novim letom nas čaka še devetdnevnica pred božičem in trikraljevska
akcija, po novem letu pa še ministrantski kviz in praznovanje don Boska. Trenutkov za naše koristno druženje nam torej ne bo manjkalo.
Janez M.S. sdb
N
VARUJ NAS MATI
7
december 2013, številka 10
UTRIP
MLADI IZ SMC RAKOVNIK NA ZBORU SMG
Pohorje, 8.-9. november 2013
petek in soboto, 8. in 9. novembra, so se v Dominikovem domu
na Pohorju zbrali predstavniki skupin in organizacij, ki v Sloveniji
delujejo v don Boskovem duhu. Tema letošnjega Zbora Salezijanskega
mladinskega gibanja je bila salezijanska mladinska duhovnost. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki našega mladinskega centra.
Vikend je minil v sproščenem in domačem vzdušju. Tematike so
bile zanimive in so se dotaknile dejanskih izzivov, s katerimi se srečujemo pri delu z mladimi. Skupaj tudi aktivno iščemo identiteto znotraj
salezijanske družine in se trudimo k večji povezanosti in prepoznavnosti. Zbor se je zaključil s sveto mašo, pri kateri se nam je pridružil
tudi g. Marek Chrzan, pokrajinski svetovalec za S Evropo in inšpektor
salezijancev v Sloveniji, g. Janez Potočnik.
V
VARUJ NAS MATI
8
december 2013, številka 10
UTRIP
USPOSABLJANJE SALEZIJANSKIH ANIMATORJEV
IN MENTORJEV
ikend od 22. do 24. novembra smo se v Cerknici zbrali animatorji
iz različnih koncev Slovenije na USA – usposabljanju salezijanskih animatorjev. Petkov večer smo posvetili medsebojnemu spoznavanju, igri in spoznavanju don Boskovega življenja.
Naslednji dan je bil bolj deloven. Domen Strmšnik je govoril o današnji družbi in naših možnostih, kako lahko kaj spremenimo na bolje.
Potem nas je rakovniški kaplan Jure Babnik spoznaval z značilnostmi
skupin. Marsikaj, kar smo izvedeli, nam bo prav prišlo v našem delu v
skupinah mladih ali otrok.
Seveda smo si vzeli tudi čas za počitek in zabavo, debato in igro. Popoldne smo nadaljevali s predavanjem o tem , kako načrtovati, o čemer nam je
spregovoril Rafo Pinosa. Po skupinah smo sistem preizkusili tudi na konkretnih primerih. Zabavni večer je minil v znamenju balonov in čarovniških trikov – zelo smo se zabavali. Dan pa smo končali z molitvijo Poti luči.
Naša zadnja tema je bila sprejemanje odločitev, o čemer je govoril profesor Janez Vodičar. Še po predavanju smo nadaljevali z živahno debato in
osebnim delom na to temo. Vikend pa smo zaključili s skupno sveto mašo
v kapeli SMC-ja, pri kateri so se nam pridružili tudi mentorji naših mladinskih centrov.
V
VARUJ NAS MATI
9
december 2013, številka 10
UTRIP
V NEDELJO SO SE SREČALI TUDI MENTORJI
nimatorjem se nas je v nedeljo v Cerknici v prijetnem vzdušju pridružilo 19 mentorjev salezijanskih mladinskih centrov. To vsakoletno srečanje je priložnost za tiste mlade, ki so v sebi vzgojili vrednote
Janeza Boska in se skupaj s širšo salezijansko družino trudijo na področju vzgoje mladih in mentorstva.
Srečanje smo pričeli zelo družabno in prav je tako. Redko imamo
priložnost, da se srečamo v tako velikem številu in dobro je, da si na
začetku izrečemo tisto dobrodošlico in neformalno govorimo o prostovoljnem delu, ki ga vsak izmed nas opravlja.
Po kratkem uvodu je sledilo plenarno predavanje na temo »Odločitev«. Na tej točki se zahvaljujemo predavatelju Janezu Vodičarju, ki je
za nas pripravil izkustveno in doživeto predavanje in nam ob vsem dal
tudi veliko iztočnic za nadaljnjo obravnavo.
Po kratki diskusiji je sledilo kosilo. Popoldanski del smo pričeli s
skupno evalvacijo dela v organizacijah, iz katerih prihajamo, ustavili
pa smo se tudi ob glavnih točkah predavanja in iskali izpeljave za naše
okolje.
Čas je hitro tekel in po koncu svete maše, ki jo je daroval delegat za salezijansko mladinsko pastoralo, Boštjan Jamnik, smo si zaželeli obilico
milosti in veselja pri delu z mladimi ter se do naslednjega leta poslovili.
A
Katja Gosar, Domen Strmšnik, T. M.
VARUJ NAS MATI 10
december 2013, številka 10
KARITAS
RAZMIŠLJANJE MLADOSTNIKA …
KO SE STEMNI
Kaj storimo, ko se stemni?
Ko ne vidimo ničesar več in nas preplavijo črni strahovi?
Kot majhni otroci smo se takrat oklepali očetove roke
ali zlezli k materi v posteljo.
Včasih bi se tudi odrasli najraje pokrili čez glavo
in ne bi nič več slišali in videli.
Zoper temo v stanovanju lahko prižgemo luči.
A zoper temo v človekovem življenju umetna osvetljava ne pomaga.
Če se tema zgrne nad ljudi, mnogi rečejo:
Vzemi to na lahko, ne misli na to, kljub vsemu se zabavaj.
Je takšno odrivanje resnično rešitev?
Božič se zgodi sredi noči.
V tej noči je v naš temni svet prišel sam Bog.
Zdaj je njegova svetloba tukaj.
Čudovita svetloba, ki prežene vso grozo vseh človeških noči.
Noč postane sveta noč.
Ni se nam treba več bati teme življenja.
Po: P. Bosmansu
VARUJ NAS MATI 11
december 2013, številka 10
KARITAS
PRIHAJA BOG
ed nas prihaja Bog. Prihaja po božje tako, da preseneča.
Bog prihaja in zato ne potrebuje nobenega blišča in nastopaštva. To je njegova božanska dobrota in sočutje do vseh nas. Vse
poznejše Jezusovo življenje, govorjenje in delovanje je že navzoče v jaslicah. Njegovo druženje z izobčenci in obrobneži svojega časa se začenja že z druženjem s pastirji, ki so bili v takratni družbi prav tako
omalovaževana raja, njegova blagost in nenasilnost imata v podobi novorojenčka svojo najbolj zgovorno prispodobo, revščina pastirske staje
že nakazuje njegove besede, da nima prostora, kamor bi naslonil glavo.
A kljub vsemu temu Bog prihaja med nas, saj ga v njegovem odpuščanju in ljubezni nič ne more zadržati. To spoznanje svete noči nam
prinaša najvišje veselje in najbolj trden mir.
Ne bojmo se! Kljub težavam je Jezus, naš Odrešenik, z nami. Spremlja vsak naš korak in pričakuje samo eno, da gremo v veri za njim.
Kdor odkrije v svojem življenju Božjo ljubezen, se v njegovem srcu
spontano rojeva tudi ljubezen do Boga in do bližnjega. Samo srce, ki se
zaveda, da je ljubljeno in ki tudi samo ljubi, je lahko srečno in veselo.
M
ZAHVALE:
dobrodelni akciji ‘’Verjamem vate’’- klic dobrote 2013 ste za ljudi v stiski v naši župniji darovali: 2595,80 EUR ter nekaj dobrot.
Najlepša hvala za odprta, plemenita srca, za podano roko bližnjemu. S
sredstvi bomo odgovorno delili pomoč našim prosilcem. Naša pomoč
vliva upanje in daje korajžo ljudem okoli nas. Hvala vsakemu posebej!
Hvala vsem, ki ste izdelovali adventne venčke in jih posredovali župljanom. Naj vsakemu zasije Luč veselja in upanja ob prihodu našega
Odrešenika.
V
VARUJ NAS MATI 12
december 2013, številka 10
KARITAS
VABILO ZA STAREJŠE, BOLNE: vabljeni v soboto, 7. decembra
2013 ob 10h k sveti maši.
Spoštovana, spoštovani!
ajprej lep pozdrav v imenu Župnijske Karitas Rakovnik. Neverjetno, spet je eno leto naokrog, pa smo le dočakali konec cerkvenega leta in smo v adventnem času, ko se pripravljamo na rojstvo Jezusa in na naš najbolj družinski praznik – božič. Leto je bilo kar naporno,
posebno vroče poletje, ki ste ga nekateri težko prenašali. V letošnjem
letu smo na Rakovniku doživeli, kar nekaj lepih trenutkov, posebno
pa nam je ostal v spominu obisk relikvij sv. Janeza Boska. Takrat smo
v župniji in širšem občestvu veliko molili za vse potrebe, tudi za vas
naše starejše, ki se teh slovesnosti niste mogli udeležiti. Bilo je res lepo
in doživeto.
V letošnjem letu smo se med drugimi poslovili tudi od našega najstarejšega župljana gospoda Antona Pintarja, pa od našega kulturnika,
ki je svojim znanjem in talenti zaznamoval tudi našo župnijo, gospoda
Draga Razborška in še od mnogih drugih na različne načine zaslužnih
župljank in župljanov Rakovnika, žal vseh ne moremo našteti, nosimo
pa jih s hvaležnostjo v svojem srcu, saj so vsak na svoj način zaznamovali naša življenja.
Gospodarska kriza in revščina nas še vedno stiskata, to verjetno
najbolj občutite vi, ki ste ovdoveli, bolni ali samo ostareli. Na žalost še
vedno ni videti izhoda iz te krize. Prav vi najstarejši ste najbolj vajeni
skromnosti in varčevanja, saj ste vse to že doživeli pred drugo svetovno vojno in med vojno, le s to razliko, da sta bili tedaj mladi in polni
moči, sedaj pa pogosto potrebujete pomoč svojih bližnjih. Kako težko
je včasih prositi zanjo.
Oprostite nam mlajšim, da smo pogosto brezbrižni, nestrpni, raztreseni, nepotrpežljivi in premalo resno jemljemo vaše potrebe in jih
pogosto kar preslišimo. Prosimo, ne zamerite nam preveč te brezbrižnosti, imamo namreč polno svojih problemov: glede odnosov v družini, glede denarja, ki ga imamo vedno premalo, glede težav v službi,
N
VARUJ NAS MATI 13
december 2013, številka 10
KARITAS
ki sploh ni več tako sigurna kot v vaših časih. Vse to nas dela nič kaj
prijazne in ljubeznive, oprostit nam vse te pomanjkljivosti.
Vedite da vas imamo radi, da vas zelo potrebujemo, čeprav tega ne
znamo vedno pokazati. Na vas se še vedno lahko obrnemo po pomoč
bodisi, da nam svetujete, da nam finančno pomagate, da nam pomagate pri varstvu ali pri pripravi hrane in še mnogo stvari bi lahko našteli,
ki jih vi počnete za nas. Ponosni smo na vas, zakonske jubilante, ki
ste kljub najrazličnejšim težavam vztrajali v zakonu, res ste nam lep
in konkreten zgled. Ponosni smo na vas, ki vdano prenašata svojo bolezen, onemoglost in osamljenost, pa kljub temu niste povsem zagrenjeni. Ponosni smo še na vse tiste gospe in gospode, ki kljub letom še
vedno na različne načine pomagate pri delu v župniji. Hvala vam za
vse! Hvala tudi vašim domačim in vsem tistim, ki skrbijo za vas!
Zavedati se moramo, da smo potrebni drug drugemu, da si moramo med seboj pomagati, ker le na ta način bomo lažje prebrodili to
gospodarsko situacijo, prav solidarnost in molitev drug za drugega nas
obvaruje brezvoljnosti in nam da upanje in veselje do življenja, ki pa je
kakršnokoli – eno samo in dragoceno. Vedno se vsi lahko obrnemo na
naša Marijo Pomočnico, ki nam v vseh situacijah stoji ob strani.
Prav prisrčno Vas vabimo v soboto, 7. decembra 2013 ob 10h k
sveti maši, ki bo namenjena prav Vam, da se bomo skupaj zahvalili za
življenje, za vse prejete darove in tudi za vse preizkušnje. Pred mašo bo
možnost za sv. spoved, med mašo pa bo tudi bolniško maziljenje.
Res prisrčno vabljeni, vedno smo veseli vsakega posebej. Kdor zaradi bolezni ali starosti ne more priti, naj sporoči na telefon: 01 427
30 28, da vas bo gospod Drobnič obiskal na domu pred božičem. Bogu
se moramo zahvaliti tudi zanj, ki tako zavzeto obiskuje bolnike, bodisi
po domovih, domovih za starejše ali v bolnici, za našo župnijo in vas
je pravi božji dar.
Želimo vam lepe prihajajoče praznike in zaupanja v Božjo navzočnost in usmiljenje!
ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Marinka Gaberšek in Judita Petelin
VARUJ NAS MATI 14
december 2013, številka 10
NAPOVEDNIK
RAZVEDRILO
OLIKA
– Oče želi sina naučiti lepega vedenja. »Kaj narediš, ko sediš v nabito
polnem avtobusu in vstopi starejša gospa?« – »No, isto kot ti: delam se,
da spim!«
ZBIRAMO KNJIGE ZA ŽUPNIJSKO KNJIŽNICO
upnijska knjižnica počasi dobiva nove člane. V knjižnici je še nekaj praznih polic, ki bi jih želeli napolniti skupaj z vami. Zato vas
naprošamo, če lahko iz domače zbirke darujete knjige, ki jih ne potrebujete več.
Kaj zbiramo:
knjige za otroke in odrasle z versko vsebino
knjige, ki spodbujajo k življenju po krščanskih vrednotah (npr. pravljice, življenjepisi),
knjige s področja vzgoje, psihologije, sociologije in podobne.
veseli bi bili tudi originalnih CD-jev in DVD-jev z verskimi filmi,
risankami in cerkveno ter meditativno glasbo.
Knjige in CD/DVD lahko prinesete v nedeljo 8.12.2013 v knjižnico pred in po vsaki maši. Knjižnica se nahaja v prostorih SMC-ja. Darujete jih lahko tudi vsak dan od 1.12. - 8.12. v času, ko je knjižnica
odprta – to je od 16.00 do 17.30 ure.
Slomšek je dejal: »Usmilen Bog, vsegamogočni Stvarnik je človeku
dušo ino truplo dal. Truplo potrebuje poštenega oblačila, duša pa zgovornega jezika; kar je za truplo oblačilo, to je duhu jezik ino beseda.«
Zato hvala že vnaprej za dušno hrano, ki jo boste dali na razpolago
vsem, ki obiskujejo župnijsko knjižnico. Ne pozabite nahraniti tudi
svoje duše – zato dobrodošli v knjižnici vsak dan.
Ž
Zavzete knjižničarke Lucija, Inka, Alenka, Barbara, Cvetka in Jožica
VARUJ NAS MATI 15
december 2013, številka 10
NAPOVEDNIK
Izbor knjig iz župnijske knjižnice z adventno in božično vsebino:
Za odrasle: kratke doživete zgodbe božiča
NAŠ BOŽIČ - najlepše cvetke z vrtov slovenske poezije in proze
HUGETT: PRIČAKUJEM BOŽIČ – adventna premišljevanja
KRANJC: SKRIVNOST BOŽIČA – 24 spodbudnih razmišljanj za
vsak dan do božičnega večera
BOŽIČNE DEVETDNEVNICE
Za družine: izdelki, molitve,
GRČAR: POSTAVIMO JASLICE
ADVENT IN BOŽIČ PRI NAS DOMA
DOLL: OTROCI SE PRIPRAVLJAJO NA BOŽIČ
ADVENT (PRILOGA MAVRICE)
ZA VPIS V POSAMEZNE PROGRAME OBIŠČITE:
www.donbosko.si/rakovnik/programi
ali nam pišite na: [email protected]
VARUJ NAS MATI 16
december 2013, številka 10
NAPOVEDNIK
VARUJ NAS MATI 17
december 2013, številka 10
NAPOVEDNIK
SPOROČILO ZA JAVNOST
Zadeva: Predsednica Uprave Aninega sklada Marija Šterbenc pred
15-letnico sklada: Družine so vesele vseh stvari in so nezahtevne
Ljubljana, 17. november 2013
nin sklad - dobrodelna, nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova - bo decembra praznovala 15 let delovanja. Vanjo je vključenih preko 360 družin, ki imajo skupaj približno 2000 otrok. Mesečno
Anin sklad finančno pomaga približno 150 družinam. Predsednica
uprave sklada Marija Šterbenc je pred praznovanjem, ki bo 11. decembra v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, opozorila na težave, s katerimi se soočajo družine z več otroki.
“Gospodarska kriza se je naših družin zelo dotaknila,” je pred
praznovanjem 15-letnice ustanove Anin sklad, ki pomaga predvsem
družinam z več otroki, dejala predsednica uprave sklada Marija
Šterbenc. Opozorila je, da so bili številni očetje in mame zaposleni
bodisi v gradbeništvu bodisi šiviljski industriji. “Če pogledamo Muro.
Tam je bilo v službi precej naših mam, potem razna tekstilna podjetja,
ki so prav tako propadla in prav tukaj se je najbolj poznalo.”
Šterbenčeva je dejala, da se je prvo leto krize čutilo, da družine koristijo svoje prihranke oziroma se trudijo, ker pa kriza traja dlje, se
problemi povečujejo. “Socialni transferji so se zmanjšali, zmanjšale so
se štipendije, znižali so se otroški dodatki in vse to je naše družine zelo
prizadelo.”
Predsednica uprave Aninega sklada, ki se rada pohvali, da imajo
tudi družino s štirinajst, trinajst, dvanajst in tudi manj člani, je pred
obhajanjem 15. rojstnega dne še dejala, da so se zmanjšali tudi prispevki podjetij in dobrotnikov. Prav zato je njihov namen ob letošnjem
praznovanju pridobiti nove dobrotnike, ki bi pomagali približno 350
družinam, ki so vključene v Anin sklad. “Donacij praktično ni. Seveda
so nam ostali zvesti posamezniki, fizične osebe, (tihi)dobrotniki, ki so
pred petnajstimi leti izpolnili pristopno izjavo in se zavezali, da bodo
A
VARUJ NAS MATI 18
december 2013, številka 10
NAPOVEDNIK
enkrat na mesec, na dva ali tri mesece dali svoj prispevek. Največ teh
dobrotnikov je bilo v letu 2007, ko smo jih imeli čez tisoč, danes jih
imamo samo še 450, pa vendar so stalni in na te se lahko zanesemo.”
V nadaljevanju je Šterbenčeva še dejala, da so bili v preteklosti že
večkrat na preizkušnji, da bi zaradi pomanjkanja prispevkov morali
skleniti svoje delo, a se je vedno našla rešitev. “Prav vsako leto se je
zgodilo to, da se je pač od nekod pojavil nekdo, ki nam je pomagal in
to je za nas znak, da je to Božje delo.”
Šterbenčeva je še povedala, da si poleg vseh dobitnikov, prostovoljcev
in sester usmiljenk delovanja sklada ne more predstavljati. “Družine so
vesele vseh stvari in so nezahtevne. Nekateri so lahko opažamo danes
precej razvajeni, v teh družinah otroci niso razvajeni, si marsikaj želijo,
to je res, ampak niso razvajeni. Solidarnost v teh družinah je na višini,
redko kje lahko to občutiš.”
Sklad so konec leta 1998 ustanovili redovniki in redovnice. Njen
namen in poslanstvo sta usmerjena v posredovanje materialne in
duhovne pomoči ter v osebno spremljanje družin z več otroki. V Sloveniji se srečujemo z dejstvom, da število rojstev zaskrbljujoče upada.
Ustanova Anin sklad si prizadeva pomagati staršem pri načrtovanju in
uresničevanju srečnih in večjih družin.
Iskrena hvala, ker ste prebrali sporočilo in lep pozdrav,
Mirko Simončič in Alen Salihović , člana uprave
VARUJ NAS MATI 19
december 2013, številka 10
NAPOVEDNIK
BOŽIČNA SPOVED
d 17. do 24. decembra 2013 vsak dan v cerkvi med sv. mašami ter
- dopoldan od 9.00 do 12.00 ure
- popoldan od 15.00 do 19.00 ure.
O
DOHODNINSKA DONACIJA
aša davčna zakonodaja omogoča, da del svojih sredstev, to je
0,5% dohodnine, namenite za dobrodelnost, ki vas nič ne stane.
S podpisano izjavo le določite, da 0,5% sredstev, ki bi jih sicer vplačali
v državni proračun, prejme ustanova, za katero ste se odločili.
Za prejemnika vaših sredstev lahko določite tudi katerega od
naslednjih:
Društvo Salezijanski mladinski center, Rakovnik (davčna št.
47353392)
Salezijanci (davčna št. 70800758)
Ustanova Sklad Janeza Boska (davčna št. 64710521)
Obrazce lahko dobite tudi na: http://www.donbosko.si/donacija).
N
VARUJ NAS MATI 20
december 2013, številka 10
KOLEDAR
KOLEDAR:
DECEMBER
01. 12. ned: 1. adventna nedelja ob 14.00 uri srečanje »Vera in Luč«
02. 12. pon.: po sv. maši katehetski odbor, ob 20.00 uri zakonska skupina starejša
04. 12. sred: ob 19.30 sestanek za starše 9. razreda
05. 12. čet: Sv. Miklavž bo v cerkvi obiskal otroke ob 16.00 uri; 1.
dan tridnevnice k Brezmadežni – sodelujejo pevci MPZ.
Molitev rožnega venca nato oblikovana sv. maša.
06. 12. pet: Sv. Nikolaj – Miklavž; 2. dan tridnevnice sodeluje mladina – prvi petek – obisk bolnikov
07. 12. sob: ob 10.00 srečanje vseh rakovniških animatorjev (2. letos)
3. dan tridnevnice sodelujejo zakonci in družine - prva
sobota – izročitev Marijinem Srcu
ob 10.00 uri sv. maša – srečanje za starejše in bolne, prilika za sv. spoved in sv. maziljenje.
08. 12. ned: 2. adventna nedelja – Brezmadežna – pri sv. maši ob
10.30 sprejem novih ministrantov
09. 12. pon: Ob 19.00 župnijska karitas; ob 20.00 uri Župnijski pastoralni svet.
10. 12. tor: Srečanje za starejše v prostorih župnišča ob 9.00 uri.
11. 12. sre: Zakonska skupina Mavrica v župnijski pisarni ob 20.00
uri.- ob 19.00 koledniki – 1. priprava
13. 12. pet: ob 17.00 uri priprava na sv. krst
15. 12. ned: 3. adventna nedelja
16. 12. pon: Začetek božične devetdnevnice ob 18.30 uri. Ob 20.00
uri zakonska skupina starejša ob 20.00 športni odbor
17. 12. tor: Svetopisemska skupina ob 20. 00 uri
18. 12. sre: ob 20.00 uri Zakonska skupina Zvonci ob 19.00 koledniki – 2. priprava
19. 12. sre: ob 20.00 uri Zakonska skupina Iskrice
VARUJ NAS MATI 21
december 2013, številka 10
KOLEDAR
20. 12. pet:
22. 12. ned:
23. 12. pon:
24. 12. tor:
ob 19.30 – adventni duhovni večer za mlade
4. adventna nedelja
ob 20.00 uri zakonska skupina srednja
SVETI VEČER: Božičnica za otroke ob 18.00 uri. ob
23.30 božična meditacija, POLNOČNICA ob 24.00 uri
25. 12. sre: BOŽIČ – Jezusovo rojstvo.
Sv. maše po nedeljskem razporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in
18.30 uri
26. 12. čet: Sv. Štefan, prvi mučenec. Sv. maše po nedeljskem razporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in 18.30 uri. Obisk kolednikov po
družinah od 10.00 do 18.00 ure
27. 12. pet: Sv. Janez, evangelist
28. 12. sob: Nedolžni otroci
29. 12. ned: Nedelja svete družine,pri sv. maši 10.30 blagoslov otrok,
pobožnost zadnje nedelje v mesecu ob 15.00 uri.
31. 12. tor: Sv. Silvester, zaključek civilnega leta.
JANUAR
01. 1. sre:
02. 1. čet:
03. 1. pet:
04. 1. sob:
05. 1. ned:
NOVO LETO: Marija, božja mati.
Sv. maše po nedeljskem razporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in
18.30 uri
Molitev, adoracija pred Najsvetejšim za nove duhovniške
in redovniške poklice pred večerno sv. mašo ob 17.30
uri.
Prvi petek: posvetitev Srcu Jezusovem. Obiskali bomo
bolnike in ostarele na domu.
Prva sobota. Sv. maša ob 10.00 uri, ter zvečer ob 18.30
uri; posvetitev Marijinem Srcu.
2. božična nedelja
VARUJ NAS MATI 22
december 2013, številka 10
KOLEDAR
V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE
Taja Štamcar
Tom Krivec
Zala Vidmar
Nika Zakrajšek
V VEČNOST SO SE PRESELILI
Anton Bibič 1934
Štefan Strgar 1933
Drago Razboršek 1928
Vilibald Jager 1930
Tomislav Čarić 1933
Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
VARUJ NAS MATI 23
december 2013, številka 10
Poskusi vsak dan koga razveseliti –
četudi si to le ti sam.
irska modrost
Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana
tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28
www.donbosko.si/rakovnik
[email protected]
[email protected]
ŽUPNIJSKA KARITAS
RAKOVNIK,
Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v decembru
19.12.2013 od 17h do 19h.
TRR: 02058-0253398959
NLB. Hvala za vsak dar.
Za ŽK Rakovnik: Judita
Petelin
KOLEDNIKI bodo letos
obiskali vaše družine v
četrtek, na praznik sv. Štefana od 10.00 do 18.00 ure.
Prinesli vam bodo božični
blagoslov, voščili vam bodo
praznike. Lahko boste dali
prostovoljne prispevke za
naše misijonarje.
BOŽIČ – Jezusovo rojstvo, začenjamo
praznovati na SVETI VEČER z božičnico za otroke ob 18.00 uri. Praznovanje se bo nadaljevalo s polnočnico ter
slovesnimi sv. mašami na božič.