IGRAMO SE MATEMATIKO

IGRAMO SE MATEMATIKO
V skupini 1- 2 leti posvečamo matematiki nekoliko manj
pozornosti, čeprav se otrok vsak dan srečuje z matematiko že
zelo zgodaj. Področje matematike vključuje najrazličnejše
dejavnosti ob katerih otrok pridobiva izkušnje, spretnosti in
znanja ob vsakodnevnih opravilih in igri. Veliko matematičnih
pojmov spoznavamo pri rutinskih dejavnostih, kjer je delo
predvsem individualno.
S pomočnico sva se odločili, da bova v začetku meseca
januarja načrtovali dejavnosti, s katerimi bova uresničevali
cilje iz matematike. To pa predvsem zato, ker sva v skupini
opazile, da posamezniki že poimenujejo osnovne barve; rdeča,
rumena, zelena in modra, poimenujejo posamezne dele telesa,
oblačila, obutev, izberejo določen predmet v množici… Pri
jutranjem krogu smo preštevali otroke, prste na roki do pet,
nato pa je en otrok preštel kar naprej; šest, sedem do deset.
Poimenovali, kazali in šteli smo dele telesa; ena roka, še ena,
dve roki… Spoznali in ponavljali smo deklamacijo: To sem jaz,
ob kazanju posameznih delov telesa, ter se učili orientacijo na
sebi. Spoznavali smo različne pojme in nove besede; zgoraj,
spodaj, notri, zunaj, velik, majhen, dolgo, kratko, urili
spretnosti razvrščanja in urejanja. Čeprav se še veliko otrok
odziva neverbalno in so sprva kot opazovalci, se njihova vloga
z razvojem spreminja, začnejo postopoma tudi sodelovati. S
pomočjo lastnih izkušenj postanejo ustvarjalni in aktivni
udeleženci v igri in vsakodnevnih opravilih.
Otrokom sva ponujali igrače različnih oblik, velikosti in barv,
katere smo razvrščali in primerjali po barvi, velikosti in obliki,
vstavljali predmete v različne odprtine, zlagali, polagali…
Izdelali smo tudi razna didaktična sredstva; karte živali,
predmetov, lesene kroge, kocke različnih oblik in velikosti,
barvni kartoni za razvrščanje po barvi…
Zaboje smo si označili s slikami in napisi igrač, na omaro smo
si naredili odtise rok z imeni. Vsak otrok ima tudi svoj stol, na
katerem je njegova slika in ime. S tem sledimo tudi naši
prednostni nalogi zgodnje pismenosti. Skoraj vsak dan pa se
gibamo na svežem zraku, gremo na krajši sprehod po potki
velikega igrišča, opazujemo mimo vozeče avtomobile, njihove
barve, velikosti, pobiramo vejice – velike, male, opazujemo
krtine, premagujemo razne ovire…Hodimo po ravnih in
neravnih tleh, razvijamo spretnosti, ter skrbimo in utrjujemo
svoje zdravje.
Vzgojiteljica: Cvetka Škrlec
Pom. vzgojiteljice: Gabrijela Petek