Priročnik za varstvo poljščin

Priročnik za
varstvo poljščin
Podjetje
Bayer CropScience
zaposluje visoko
strokovno usposobljene
sodelavce.
Ekipa Bayer CropScience je za vas izbrala najpomembnejše
nasvete ter informacije o prepoznavanju škodljivcev, bolezni
in plevelov. Pripravili smo priročnik, ki vam bo olajšal izbiro
škropilnega programa, priporočil ustrezne kombinacije in
pomagal pri odločitvah glede pripravkov. Verjamemo, da včasih
izbira ni lahka, zato se na nas lahko kadarkoli obrnete.
Ladislav Kerek
051/ 641 199
Gornja Radgona
Murska Sobota
Maribor
Ptuj
Kranj
Kamnik
Ljubljana
Istok Marin
041/ 449 900
Celje
Igor Sternad
051/ 672 103
Litija
Krško
Nova Gorica
Brežice
Koper
2
Andrej Skrt
051/ 672 102
Gal Motore
040/ 505 522
Metlika
Alojz Sreš
041/ 706 638
Pleveli v žitih.
?
Ali ste vedeli...
•da vsaka izmed spodaj prikazanih bolezni pri močnejšem napadu zmanjša pridelek za 10 do 25 %?
•da lahko s primernimi fungicidi, uporabljenimi ob pravem času in z najboljšim delovanjem proti
boleznim, bistveno vplivate na količino in kakovost pridelka?
•da denarni vložek za nakup fungicidov znaša zgolj 3 % stroškov v primerjavi s celotnimi stroški pridelave pšenice?
•da je za dober pridelek potrebno dvokratno fungicidno varstvo?
Kaj uporabiti in kdaj?
BBCH
0_7
9
10
13
21
25
29
30
31
32
37
enoletni širokolistni pleveli
3
3
3
enoletni ozkolistni pleveli
3
3
nekateri
večletni širokolistni pleveli
nekateri
nekateri
nekateri
odmerek
0,8 L/ha (pomlad),1 L/ha (jesen)
0,1 L/ha + močilo
0,15 L/ha
39
3
OdlOčno
proti plevelu.
UPORABA
Sekator® OD uporabljamo kot herbicid za zatiranje:
enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela
ter nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela v ozimni
in jari pšenici ter ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali v
odmerku 0,1–0,15 L/ha (10–15 mL/1000 m2).
Sekator® OD lahko na istem zemljišču uporabimo enkrat v eni
rastni sezoni.
HERBICID
Uporaba na: ozimna in jara pšenica, ozimni
in jari ječmen, rž, tritikala
Aktivna snov:amidosulfuron 100 g/L, jodosulfuron-metil-natrij 25 g/L
Formulacija: OD – oljna disperzija
Odmerek: • pšenica: 0,15 L/ha
• ječmen: 0,15 L/ha
• rž: 0,15 L/ha
• tritikala: 0,15 L/ha
Karenca: zagotovljena s časom uporabe
Pakiranje: 1 L, 150 mL, 50 mL
ČAS UPORABE
Tretiramo od tretjega lista in do začetka razvoja zgornjega lista
v ozimni pšenici ter ozimnem ječmenu (BBCH 13 do 37). V jari
pšenici in jarem ječmenu tretiramo od tretjega lista do konca
razraščanja (BBCH 13 do 29).
Priporočena količina vode je 200 do 300 L/ha
(20 do 30 L/1000 m2). Boljši učinek dosežemo, če škropimo
širokolistne plevele v zgodnjem razvojnem stadiju.
PREDNOSTI SEKATOR® OD
•Ekonomično in učinkovito zatre širok spekter širokolistnih
plevelov, izredno je selektiven za žita (vsebuje varovalo).
•Po dveh urah ga dež ne more izprati.
Sekator® OD – herbicid, ki ekonomično zatira vse
najpomembnejše enoletne in nekatere večletne
širokolistne plevele in zaradi učinkovitosti ter
širokega časa uporabe predstavlja standard med
herbicidi.
•Lahko se meša s fungicidi in tekočimi gnojili.
POMEMBNO
•Pred uporabo je potrebno pripravek dobro
pretresti.
•Sekator® OD lahko uporabimo že pri temperaturah
nad 5 °C.
•Ko škropimo morajo biti listi plevelov suhi.
•Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove
učinkovitosti.
•V primeru večje zapleveljenosti z osatom priporočamo
dodajanje močila.
•Poškodovanega pridelka ne škropimo (npr. mraz, bolezni
in druge poškodbe).
•V primeru, da naslednji posevek na polju, ki je bilo
tretirano s herbicidom Sekator® OD niso žita, je potrebno
zemljišče globoko preorati.
4
proti enoletnim širokolistnim
in ozkolistnim plevelom.
UPORABA
Hussar® OD je herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega
in ozkolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega
širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici, v ozimnem
in jarem ječmenu, rži in tritikali v odmerku 0,1 L/ha
(10 mL/1000 m2).
Priporočena količina vode je 200 do 300 L vode/ha
(20 do 30 L vode/1000 m2).
HERBICID
Uporaba na: ozimna in jara pšenica, ječmen, rž, tritikala
Aktivna snov:jodosulfuron-metil-natrij 100 g/L
Formulacija: OD – oljna disperzija
Odmerek: • pšenica: 0,1 L/ha
• ječmen: 0,1 L/ha
• rž: 0,1 L/ha
• tritikala: 0,1 L/ha
Hussar® OD lahko na istem zemljišču uporabimo enkrat v eni
rastni sezoni.
ČAS UPORABE
Škropimo od začetka razraščanja do začetka razvoja
zgornjega lista v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu
(BBCH 13 do 37), ter od tretjega lista do konca razraščanja
(BBCH 13 do 29) v jari pšenici in jarem ječmenu.
Najboljše rezultate dosežemo v času, ko je ozkolistni plevel
v fazi dveh listov in do konca razraščanja in ko je širokolistni
plevel v fazi dveh do šestih listov. Zgodnejša uporaba do
razvojne faze BBCH 31 (začetek kolenčenja) omogoča boljše
zatiranje travnih plevelov.
Karenca: zagotovljena s časom uporabe
Pakiranje: 1 L, 100 mL
Hussar® OD – herbicid, ki zatira vse vrste
širokolistnih in ozkolistnih enoletnih plevelov
ter nekatere večletne plevele v žitih. Deluje tudi
proti ozkolistnim plevelom in omogoča širok čas
uporabe.
PREDNOSTI HUSSAR® OD
•Hussar® OD je herbicid z najširšim spektrom zatiranja
plevelov v žitih.
•Z enim škropljenjem zatremo vse gospodarsko pomembne
plevele.
•Idealen je za zgodnjo uporabo.
•Odlično zatira plezajočo lakoto (smolenec) tudi v poznejših
razvojnih fazah.
•Po dveh urah ga dež ne more izprati.
POMEMBNO
•Zaradi boljšega oprijema in razporejanja aktivne
snovi po površini listov, priporočamo dodajanje močila.
•Pred uporabo je potrebno pripravek dobro
pretresti.
•Hussar® OD lahko uporabimo že pri temperaturah
nad 5 °C. Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove
učinkovitosti.
•Ko škropimo morajo biti listi plevelov suhi. Pripravka
Hussar® OD ne smemo uporabljati, če so stresne
razmere (suša, mraz, stoječa voda).
•V primeru, da naslednji posevek na polju, ki je bilo
tretirano s herbicidom Sekator® OD niso žita, je potrebno
zemljišče globoko preorati.
5
Izklopi plevele.
Vklopi donose.
UPORABA
Alister® grande lahko uporabimo za zgodnje zatiranje
ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni pšenici in tritikali.
Alister® grande lahko na istem zemljišču uporabimo enkrat v
rastni sezoni.
ČAS UPORABE
HERBICID
Uporaba na: ozimna pšenica in ozimna tritikala
Aktivna snov:jodosulfuron-metil-natrij 4,5 g/L, mezosulfuron metil 6 g/L,
diflufenikan 180 g/L
Formulacija: OD – oljna disperzija
Odmerek: • pšenica: 0,8 do 1 L/ha
• tritikala: 0,8 do 1 L/ha
Karenca: zagotovljena s časom uporabe
Pakiranje: 1 L, 100 mL
Alister® grande – herbicid za zgodnje zatiranje
ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni
pšenici in tritikali, ki omogoča popolno varstvo žit
tudi v jesenskem terminu škropljenja.
Najbolj ugoden čas uporabe je, ko so pleveli vznikli in so v
razvojni fazi med dvema listoma in začetkom razraščanja
(ozkolistni pleveli) oziroma do razvojne faze šestih listov
(širokolistni pleveli).
Uporabimo v času od razvojne faze dveh listov (BBCH 12) pa
skoraj do konca razraščanja (BBCH 28) žit.
PREDNOSTI alister® grande
•Alister® grande je herbicid z izredno širokim spektrom
zatiranja plevelov v ozimni pšenici in ozimni tritikali. Samo z
enim škropljenjem zatremo vse najpomembnejše plevele žit.
•Poleg srakoperca odlično zatira tudi plezajočo lakoto
(smolenec) in križnice; plevele, ki v posevkih žit povzročajo
največje izgube.
•Idealen je za jesensko in zgodnje spomladansko zatiranje
plevelov. Zaradi vsebnosti varovala omogoča normalno rast
in razvoj žit.
POMEMBNO
•Zaradi boljšega pretoka aktivnih snovi po
plevelu, naj bodo v času škropljenja s pripravkom
Alister® grande temperature nad 5 °C. Pri temperaturah
med 2 in 5 °C je delovanje nekoliko počasnejše, vendar
končna učinkovitost ni zmanjšana.
6
bolezni žit.
KATERE BOLEZNI OGROŽAJO ŽITA IN KDAJ?
Žitna pepelovka
(Blumeria graminis)
Žitna rja
(Puccinia spp.)
Listna pegavost pšenice
(Mycosphaerella graminicola)
Rjava pegavost pšeničnih plev
(Phaeosphaeria nodorum)
Ječmenov listni ožig
(Rhynchosporium secalis)
Ječmenova progavost
(Pyrenophora graminea)
Ječmenova mrežasta pegavost
(Pyrenophora teres)
Fuzarioze klasa
(Fusarium spp.)
Legenda:
možen čas pojava bolezni
običajen čas pojava bolezni
BBCH
0_7
9
10_13 21 25
29
30
31
32
37
39
49
51
59
61
69
71_92
7
Učinkovito delovanje proti
listnim boleznim.
UPORABA IN ČAS UPORABE
Sphere® 535 SC uporabljamo:
•v pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.), pšenične listne
pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih
plev (Stagonospora nodorum) in pšenične pepelovke
(Blumeria graminis) v odmerku 0,3–0,5 L/ha. Čas
škropljenja: faza razvoja 31 do 61;
FUNGICID
Uporaba na: pšenica, ječmen, sladkorna pesa
•v ječmenu za zatiranje ječmenovega listnega ožiga
(Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti
(Pyrenophora teres), ječmenove rje (Puccinia hordei) in
ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku
0,3–0,5 L/ha. Čas škropljenja: faza razvoja 31 do 69;
Formulacija: SC – koncentrirana suspenzija
•v sladkorni pesi za zatiranje pesne listne pegavosti
(Cercospora beticola), sive pesne listne pegavosti
(Ramularia betae), pesne rje (Uromyces betae) in pesne
pepelovke (Erysiphe betae) v odmerku 0,3–0,4 L/ha.
Odmerek: • pšenica: 0,3 do 0,5 L/ha
• ječmen: 0,3 do 0,5 L/ha
• sladkorna pesa: 0,3 do 0,4 L/ha
PREDNOSTI SPHERE®
Aktivna snov:trifloksistrobin 375 g/L, ciprokonazol 160 g/L
Karenca: 42 dni za pšenico in ječmen,
21 dni za sladkorno peso
Pakiranje: 5 L, 1 L, 200 mL
Sphere 535 SC – fungicid, z zelenilnim učinkom,
ki znatno vpliva na tvorbo klorofila v listih, ki
postanejo temnejši in posledično zagotavljajo
boljšo rast rastlin in povečanje pridelka.
®
•Sphere® 535 SC ima močan zelenilni učinek (več
fotosinteze, boljša rast in odpornost posevka, boljši
izkoristek hranil ter večji pridelek).
•Dokazano okrepi steblo zaradi česar je manj poleganja.
•Izjemno preventivno, kot tudi kurativno delovanje proti
boleznim.
•Dolgotrajno preprečuje razvoj bolezni.
•Dve aktivni snovi iz različnih skupin, ki zaradi različnega
delovanja zagotavljata uspeh pri varstvu.
POMEMBNO
•Pri pšenici uporabimo Sphere® 535 SC ob
pojavu prvih bolezenskih znakov.
•Pri ječmenu uporabimo Sphere® 535 SC ob koncu
razraščanja ali začetku kolenčenja.
•Pripravek lahko kombiniramo s pripravki: Hussar® OD,
Sekator® OD in Decis®.
•Sphere® 535 SC je idealen pripravek za zatiranje bolezni
listja in bili.
8
Novo obdobje
v varstvu žit.
UPORABA IN ČAS UPORABE
Prosaro® uporabljamo v:
•pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis),
pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici), pšenične listne
pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih
plev (Stagonospora nodorum), ter za zmanjševanje okužb
s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na
klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode
200–400 L/ha;
FUNGICID
Uporaba na: pšenica, ječmen, rž, tritikala
Aktivna snov:tebukonazol 125 g/L,
protiokonazol 125 g/L
Formulacija: EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek: • pšenica: 1 L/ha
• ječmen: 1 L/ha
• rž: 1 L/ha
• tritikala: 1 L/ha
Karenca: 35 dni za pšenico,
ječmen, rž in tritikalo
Pakiranje: 5 L, 1 L, 200 mL
Prosaro® – sistematični fungicid za zatiranje
najširšega spektra bolezni žit, ki omogoča
povečanje količine in kakovost pridelka žit.
•ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis),
ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega)
listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove
mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) v odmerku
1 L/ha pri porabi vode 200–400 L/ha;
•rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga
(Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita
f. sp. recondita), žitne pepelovke (Blumeria graminis) ter
za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella
nivalis) in za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium
spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–400 L/ha;
•tritikali za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga
(Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti
(Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev
(Stagonospora nodorum), rje (Puccinia spp.), žitne
pepelovke (Blumeria graminis) ter za zmanjševanje okužb s
snežno plesnijo (Monographella nivalis) in za zmanjševanje
okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha
pri porabi vode 200–400 L/ha.
Prosaro® lahko na istem zemljišču uporabimo dvakrat v eni
rastni sezoni.
PREDNOSTI PROSARO®
•Je popolna rešitev proti vsem boleznim žit (tudi fuzariozam).
•Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.
•Žita ostanejo dlje časa zelena, tako povečuje asimilacijsko
sposobnost rastlin.
•Pripomore k višjim in zdravim pridelkom (višja profitabilnost
v pridelavi).
POMEMBNO
•Najboljšo učinkovitost proti fuzariozam klasa
dosežemo, če pripravek Prosaro® uporabimo kadar
so na pšenici, rži in tritikali vidni prvi prašniki na klasu.
•Pri ječmenu pripravek Prosaro® uporabimo, ko iz bili
pokukajo resice klasa.
9
Škodljivci žit.
Ali ste vedeli...
•da se v primeru, ko žitni strgač obje 10 % lista zastavičarja, pridelek zmanjša za 10 %?
?
•če bi bila do konca rastne dobe na vsakem klasu samo po ena listna uš, bi to na površini 1 ha pomenilo 20 kg
manjši pridelek?
Kateri škodljivci ogrožajo žita in kdaj?
prag škodljivosti:
1 ličinka na zastavičarju
Žitni strgač
(Oulema melanopus)
prag škodljivosti:
v času cvetenja 5 uši na klas, sredi mlečne zrelosti
7 uši na klas
Listna uš
(Aphididae)
BBCH
30
31
32
37
39
49
51
Zakaj Decis®?
•Ker deluje zanesljivo in hitro.
•Ker je cenovno ugoden herbicid.
•Ker pokriva širok spekter škodljivcev.
•Ker deluje na listne uši (Aphididae) in rdečega žitnega
strgača (Oulema melanopus).
Za optimalno delovanje uporabite Decis® v odmerku
0,3 L/ha, pri temperaturah pod 28 °C. Deluje želodčno in
kontaktno. Karenca 30 dni. Decis® uporabimo ob presegu
praga škodljivosti.
10
59
61
69
Zakaj Biscaya®?
•Ker ima Biscaya® daljše delovanje kot sintetični piretroidi,
lahko včasih katero škropljenje opustimo.
•Ker je zelo primerna za zatiranje škodljivcev v integrirani
pridelavi, kjer večkratna uporaba sintetičnih piretroidov
ni dovoljena.
•Ker odlično deluje pri visokih temperaturah, ko
uporaba sintetičnih piretroidov ni primerna zaradi
hitrega izhlapevanja.
•Ker je insekticid s krajšo karenco.
•Ker se lahko meša s fungicidi in insekticidi.
Škodljivci
oljne ogrščice.
?
Ali ste vedeli...
•da se vsi škodljivci oljne ogrščice pojavljajo
naenkrat v zelo velikem številu, ter da pri nepravočasnem ukrepanju lahko povzročijo celo 100 %
izgubo pridelka?
•da z insekticidi ne smemo tretirati v času cvetenja
gojenih rastlin in podrasti?
Kateri škodljivci ogrožajo oljno ogrščico in kdaj?
Repični bolhač
(Psylliodes
chrysocephala)
1.
Repna grizlica
(Athalia rosae)
2.
Repični kljunotaj
(Ceutorhynchus napi)
3.
Repičar
(Meligethes aeneus)
4.
Legenda:
1.) prag škodljivosti: več kot 2 izjedi na 50 % rastlin
2.) prag škodljivosti: prva dva lista: 20 gosenic/m2
4 dobro razviti listi: 1 gosenica na rastlino
3.) prag škodljivosti: 2 hroščka na 10 rastlin
4.)
prag škodljivosti:
cvetni popki zaznavni: 0,8–1 odraslih hroščev na rastlino
cvetni popki vidni: 1–1,5 odraslih hroščev na rastlino
odpiranje cvetov: 2–3 odrasli hrošči na rastlino
BBCH
10_11
12_13
14
18
32
51
55
57_59
61_63
65_67
69
79
11
Prevzemite
vodstvo.
UPORABA IN ČAS UPORABE
Biscaya® OD je sistemični insekticid, ki ga uporabljamo:
•v oljni ogrščici za zatiranje: grizočih žuželk (razen bolhačev)
in sicer: repičarja (Meligethes aeneus) in kapusove luskove
hržice (Dasineura brassicae), v odmerku 0,3 L/ha (3 ml na
100 m2) pri porabi 200 do 400 L vode na ha. V oljni ogrščici
lahko tretiramo največ dvakrat na rastno sezono;
INSEKTICID
Uporaba na: oljna ogrščica, pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala, krompir
Aktivna snov:tiakloprid 240 g/L
Formulacija: OD – oljna disperzija
Odmerek: • žita: 0,3 L/ha
• oljna ogrščica: 0,3 L/ha
• krompir: 0,3 L/ha
Karenca: 30 dni za oljno ogrščico,
14 dni za krompir,
za žita zagotovljena s časom
uporabe
Pakiranje: 1 L
Biscaya® OD – sistematični insekticid, ki
zagotavlja hitro in dolgotrajnejše delovanje na
številne škodljive žuželke.
•v krompirju za zatiranje: listnih uši (Aphididae) in
koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku
0,3 L/ha (3 ml na 100 m2) pri porabi 200 do 500 L vode na
ha. V krompirju lahko tretiramo največ dvakrat na rastno
sezono;
•v ječmenu, ovsu, rži, tritikali in pšenici za zatiranje: listnih uši
(Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)
v odmerku 0,3 L/ha (3 ml na 100 m2) pri porabi 200 do 400
L vode na ha. V ječmenu, ovsu, rži, tritikali in pšenici lahko
tretiramo največ enkrat na rastno sezono.
PREDNOSTI BISCAYA® OD
•Deluje sistemično, zato se ne spira z dežjem in deluje
dalj časa.
•Deluje sicer počasneje od piretroidov, ampak ima zaradi
tega dolgotrajnejše delovanje.
•Zatira širok spekter škodljivcev.
POMEMBNO
•Pripravek Biscaya® OD uporabimo, čim opazimo
napad škodljivcev (predvsem uši).
•Zaradi OD formulacije se pripravek dobro razporedi
po površini rastline in se hitreje vpije v rastlino, kjer se
sistemično razporeja. Pred uporabo pripravka,
vsebino v plastenki dobro pretresemo.
•V letih, ko je močan napad repičarja, priporočamo
kombinacijo Decis® 0,3 L/ha + Biscaya® OD
0,25 L/ha, tako lahko dosežemo tudi 14-dnevno
varstvo pred škodljivci.
12
Vaša odločitev.
Vaš uspeh.
UPORABA
INSEKTICID
Uporaba na: žita, oljna ogrščica, koruza
Aktivna snov:deltametrin 25 g/L
Formulacija: EC – koncentrat za emulzijo
Odmerek: • žita: 0,3 L/ha
• oljna ogrščica: 0,3 L/ha
• koruza: 0,5 L/ha
Karenca: 30 dni za žito in koruzo,
45 dni za oljno ogrščico
Decis® OD uporabljamo:
•na oljni ogrščici: za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in
drugih škodljivcev repični bolhač (Psylliodes chrysocephala),
kapusovi bolhači (Phyllotreta sp.), repični kljunotaj
(Ceutorhynchus napi), brazdasti kljunotaj (Ceutorrhynchus
pleurostigma), stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorrhynchus
quadridens), repna grizlica (Athalia rosae, Belini Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi) v odmerku 0,3 L/ha
(3 mL na 10 L vode na 100 m2) ob porabi od 300 do 400 L
vode/ha;
•na strnih žitih: za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega
žitnega strgača (Oulema melanopus) v odmerku
0,2–0,3 L/ha (2–3 mL na 10 L vode na 100 m2) ob porabi
od 300 do 400 L vode/ha;
•na koruzi: za zatiranje koruzne ali prosene vešče (Ostrinia
nubilalis) in koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera) v
odmerku 0,5 L/ha (5 mL na 10 L vode na 100 m2) ob porabi
500 L vode/ha.
Pakiranje: 1 L, 200 mL
Decis® OD lahko na istem zemljišču uporabimo dvakrat v eni
rastni sezoni.
Decis® OD – cenovno ugoden insekticid, ki deluje
zanesljivo in hitro.
PREDNOSTI DECIS® OD
•Deluje na širok spekter škodljivcev.
•Deluje izjemno hitro.
•Cenovno ugoden.
POMEMBNO
•Žitni strgač lahko, sploh v toplih in vlažnih letih, v
kratkem času povzroči veliko škodo, zato priporočamo
tretiranje takoj, ko število doseže prag škodljivosti.
•Pripravka Decis® ne uporabljamo pri visokih
temperaturah (28 °C in več), saj hlapi.
•Uporabiti moramo predpisani odmerek.
•V letih, ko je močan napad repičarja, priporočamo
kombinacijo Decis® 0,3 L/ha in Biscaya® 0,25 L/ha. Tako
lahko dosežemo tudi 14-dnevno varstvo pred škodljivci.
•Pripravek je nevaren za čebele.
13
Bolezni
oljne ogrščice.
?
Ali ste vedeli...
•da je največ rezerv za doseganje
visokih pridelkov oljne ogrščice ravno pri
varstvu rastlin, gnojenju in pripravi tal?
•da fungicid Folicur® bistveno pripomore
k boljši prezimnosti in zaviranju rasti oljne
ogrščice v fazi, ko je to potrebno?
Katere bolezni ogrožajo oljno ogrščico in kdaj?
Črna listna pegavost
(Alternaria brassicae)
Siva plesen
(Botryotinia fuckeliana)
Bela gniloba
(Sclerotinia sclerotium)
Suha trohnoba
koreninskega vratu
(Phoma lingam)
Legenda:
možen čas
uporabe
običajen čas
uporabe
BBCH
0_9
10_11
12_13
14
18
JESEN
32
51
55
57_59
61_63
65_67
69
79
POMLAD
Zakaj Folicur®?
•Ker deluje preventivno, kurativno in proti nekaterim boleznim eradikativno.
•Ker ima dolgotrajno delovanje proti številnim boleznim.
•Ker pri oljni ogrščici regulira rast, zaradi česar je delež vode v rastlini manjši.
•Ker omogoča boljšo prezimitev rastlin.
Folicur® – odmerek 1,5 L/ha na rastno dobo je potrebno razdeliti na dva dela. Prvo tretiranje opravimo jeseni, ko imajo
rastline 4–8 listov v odmerku 0,7 L/ha. V letih z višjimi temperaturami in intenzivno rastjo je možno škropiti z višjim odmerkom,
do 1 L/ha. Drugo tretiranje opravimo spomladi z odmerkom 0,8 L/ha takoj, ko rastline prično rasti, ali ko cvetno steblo
izstopi iz rozete.
14
Zanesem se
na kakovost.
UPORABA IN ČAS UPORABE
FUNGICID
Uporaba na: oljna ogrščica, pšenica, ječmen,
rž, oves, sončnice
Aktivna snov:tebukonazol 250 g/L
Formulacija: EW – oljna emulzija v vodi
Odmerek: • oljna ogrščica: 1,5 L/ha
• žita: 0,5 do 1,5 L/ha
• sončnice: 1,5 L/ha
Karenca: 56 dni za oljno ogrščico in
sončnice, 42 dni za žita
Pakiranje: 1 L, 25 L, 100 mL
Folicur® EW 250 – fungicid, najprimernejši za
zatiranje bolezni klasa.
Folicur® EW 250 uporabljamo:
•na pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria
graminis) in listne pegavosti (Septoria spp.) v odmerku
0,75–1,0 L/ha (7,5–10 ml na 100 m2), rje (Puccinia spp.) in
za zmanjševanje fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku
0,5 L/ha (5 ml na 100 m2);
•na ječmenu za zatiranje mrežaste pegavosti (Pyrenophora
teres), ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) in
ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) v
odmerku 1,0–1,5 L/ha (10–15 ml na 100 m2), rje (Puccinia
spp.) v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2);
•na rži in ovsu za zatiranje rje (Puccinia spp.), pepelovke
(Blumeria graminis), rženega (ječmenovega) listnega
ožiga (Rhynchosporium secalis) in ovsove pegavosti
(Phaeosphaeria avenaria) v odmerku 0,5 L/ha
(5 ml na 100 m2);
•na oljni ogrščici za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive
iz rodu Alternaria (Alternaria spp.), sive plesni (Botryotinia
fuckeliana), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in suhe
trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans) v odmerku
1,5 L/ha (15 ml na 100 m2). Škropimo lahko največ
dvakrat letno;
•na sončnicah za zatiranje bele gnilobe sončnic (Sclerotinia
sclerotiorum), sivih plesni (Botrytis spp.) v odmerku
1,5 L/ha (15 ml na 100 m2), sončnične rje (Puccinia helianthi)
v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Sončnice tretiramo
največ dvakrat letno, prvič na začetku cvetenja in drugič ob
koncu cvetenja.
PREDNOSTI FOLICUR® EW 250
•Pri oljni ogrščici deluje kot rastni regulator.
•Odlično deluje na vse bolezni oljne ogrščice.
•Široka registracija (žita, oljna ogrščica, sončnice).
POMEMBNO
•Pri oljni ogrščici jesensko škropljenje opravimo v
fazi 4–8 listov z odmerkom 0,7 L/ha, spomladi pa z
0,8 L ha.
•Kadar v jesenskem času pričakujemo zelo intenzivno
rast oljne ogrščice, lahko uporabimo do 1 L pripravka
Folicur® EW 250 na ha.
•Oljna ogrščica, poškropljena s pripravkom
Folicur® EW 250, v jesenskem času bolje prezimi.
•V žitih tretiramo največ dvakrat letno na isti površini.
•V žitih in oljni ogrščici je možno kombiniranje s
pripravkom Decis®, če je prag škodljivosti presežen.
15
Pleveli
v koruzi.
Kaj uporabiti in kdaj?
?
Ali ste vedeli...
•da so Bayerjevi herbicidi edinstveni po
tem, da vsebujejo varovalo, ki omogoča hitro
razgradnjo pripravka v koruzi?
•da je zaradi nemotene rasti pričakovati hitrejšo
rast in na koncu višji pridelek?
•da je koruza sestavina v več kot 3.000 izdelkih,
ki jih najdete na policah trgovin?
BBCH
7_9
10_11
12
13
14
15
17_32
enoletni širokolistni pleveli
3
nekateri
3
enoletni ozkolistni pleveli
3
3
3
večletni ozkolistni pleveli
nekateri
3
foliarno delovanje
3
3
3
talno delovanje
3
odmerek/ha
0,44 L/ha
2–2,5 L/ha
2–2,25 L/ha
dodajte Banvel®
0,5 L/ha
dodajte Banvel® 0,3 L/ha,
če je veliko slaka
kombiniranje
16
0_5
Napredek
na obzorju.
UPORABA
Adengo® je selektivni herbicid za zatiranje plevelov v koruzi.
Uporabljamo ga za zatiranje enoletnega širokolistnega in
ozkolistnega plevela v koruzi v odmerku 0,44 L/ha pred
ali po vzniku koruze, najpozneje do faze 3 listov koruze
(BBCH 00–13), pri porabi od 200 do 400 L vode/ha.
Adengo® lahko na istem zemljišču uporabimo enkrat v
rastni sezoni.
HERBICID
Uporaba na: koruza
Aktivna snov:izoksaflutol 225 g/L,
tienkarbazon-metil 90 g/L,
ciprosulfamid 150 g/L
Formulacija: SC – koncentrirana suspenzija
Odmerek: koruza: 0,44 L/ha
Karenca: zagotovljena s časom uporabe,
koruzo za silažo ne smemo silirati
pred fazo mlečne zrelosti
PREDNOSTI ADENGO®
•Fleksibilnost uporabe: po setvi pred ali po vzniku koruze
(najpozneje do faze treh listov).
•Učinkovito zatre večino gospodarsko pomembnih vrst
ozkolistnih in širokolistnih plevelov.
•Aktivni snovi se v suhih razmerah stabilizirata v tleh in se
ponovno aktivirata po dežju, kar prinaša dodatno prednost
pri zatiranju plevelov v najobčutljivejšem obdobju rasti
koruze.
•Zaradi vsebnosti inovativnega varovala omogoča normalno
rast in razvoj koruze.
Pakiranje: 1 L, 200 mL
Adengo® – herbicid za koruzo, kot še ga ni bilo.
Omogoča preprost način zatiranja plevelov v
koruzi. Izjemno je enostaven za uporabo, hkrati
pa zagotavlja največje donose.
POMEMBNO
•Poraba vode naj bo med 200 in 400 L/ha.
•Med vsemi talnimi herbicidi Adengo® najboljše prenaša
sušne razmere, če pa so te ekstremne, počakamo, da
pleveli vzniknejo.
•Glede na izkušnje je Adengo® najučinkovitejši, ko so
širokolistni pleveli v fazi kličnih listov, ozkolistni pleveli v
fazi enega lista, tla pa so primerno vlažna.
•Tehtanje pridelka na poskusnih poljih je pokazalo, da je
v primerjavi z dosedaj najboljšim standardom, pridelek
koruze ob uporabi pripravka Adengo® od 3 % do 5 %
višji.
17
Aktivirajte učinek.
Pozabite na omejitve!
UPORABA
Laudis® uporabljamo za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih
plevelov po vzniku koruze in plevela v odmerku
1,15 do 2,25 L/ha ob porabi vode 200 do 300 L/ha.
Laudis® lahko na istem zemljišču uporabimo enkrat v rastni
sezoni ali dvakrat, če ga uporabimo v deljenem odmerku.
ČAS UPORABE
HERBICID
Uporaba na: koruza
Aktivna snov:tembotrion 44 g/L
Formulacija: OD – oljna disperzija
Odmerek: koruza: 2 do 2,25 L/ha
Karenca: zagotovljena s časom uporabe
Pakiranje: 1 L, 5 L
Laudis® – revolucionarno in univerzalno učinkovit
herbicid, ki je uporaben v vseh vremenskih
razmerah, na vseh hibridih koruze ne glede na
višino plevela.
Uporabimo po vzniku koruze, ko ima le ta razvita 2–8 pravih
listov (BBCH 12–18). Optimalen čas uporabe je, ko ima koruza
razvite 4–6 pravih listov. Ozkolistni pleveli naj imajo ob tretiranju
razvita od 2 lista pa vse do začetka razraščanja (BBCH 12–21).
Širokolistni pleveli pa od 2 do 8 listov (BBCH 12–18).
Uporabimo lahko tudi deljen odmerek (split aplikacija) v
presledku 7–14 dni. Skupaj, v obeh tretiranjih, odmerek ne
sme preseči 2,25 L/ha, pri čemer posamezen odmerek ne
sme preseči 1,5 L/ha. Priporočamo uporabo 1 L/ha za prvo
tretiranje in 1,25 L/ha za drugo tretiranje.
PREDNOSTI LAUDIS®
•Odlično deluje tudi v sušnih pogojih.
•Eno uro po škropljenju ga dež ne more izprati.
•Vsebuje močilo, ki omogoča aktivni snovi boljši oprijem in
boljšo razporeditev po listni površini plevelov.
•Samostojno ga lahko uporabimo vse do 8 lista koruze.
•Zaradi vsebnosti varovala ne zavira koruze v rasti.
POMEMBNO
•S pripravkom Laudis® škropimo, ko so pleveli
vznikli.
•V kombinaciji z 0,3 L pripravka Banvel® odlično zatremo
tudi slak.
•V primeru zapleveljenosti z muhvičem ali krvavordečo
srakonjo škropimo, preden plevela dosežeta fazo
treh (3) listov.
•Poraba vode naj bo med 200 in 300 L/ha.
•Po izkušnjah s terena dosežemo najboljšo učinkovitost,
ko so pleveli vznikli, ozkolistni pa nimajo več kot 4 liste. To
je v normalnih pogojih, ko ima koruza razvite 4 do 6 listov.
•Laudis® odlično deluje tudi na večje plevele, vendar v
tem primeru povečamo odmerek na zgornjo mejo, to je
2,25 L/ha.
•V primeru, da je njiva zapleveljena z divjim sirkom in
pirnico, uporabimo pripravek Equip®.
18
Sistematično
nad plevele!
UPORABA IN ČAS UPORABE
Equip® OD uporabljamo za zatiranje ozkolistnih in nekaterih
širokolistnih plevelov po vzniku koruze (2 do 6 listov) in po
vzniku plevela v količini 2 do 2,5 L/ha ob porabi vode 200 do
300 L/ha.
Equip® OD lahko na istem zemljišču uporabimo enkrat v rastni
sezoni ali dvakrat, če ga uporabimo v deljenem odmerku.
HERBICID
PREDNOSTI EQUIP® OD
•2 uri po škropljenju ga dež ne more izprati.
Uporaba na: koruza
•Ker vsebuje varovalo, ne zavira koruze v rasti.
Aktivna snov:foramsulfuron 22,5 g/L
•Vsebuje močilo, ki omogoča aktivni snovi boljši oprijem in
boljšo razporeditev po listni površini plevelov.
Formulacija: OD – oljna disperzija
Odmerek: koruza: 2,5 L/ha
Karenca: zagotovljena s časom uporabe
Pakiranje: 1 L, 5 L
Equip® OD – herbicid, ki zanesljivo deluje
proti večletnim ozkolistnim plevelom in ostalim
enoletnim ozkolistnim plevelom, in vsebuje
varovalo, zaradi česar koruza po aplikaciji
nemoteno raste.
•Samostojno ga lahko varno uporabljamo vse do šestega
(6) lista koruze.
•V kombinaciji z aktivno snovjo dikamba zatremo vse
enoletne in večletne plevele.
POMEMBNO
•S pripravkom Equip® OD škropimo, ko so pleveli
vznikli in so v fazi aktivne rasti (niso pod stresom).
•Poraba vode naj bo med 200 in 300 L/ha. Po
razraščanju kostrebe uporabimo odmerek 2,5 L/ha
in dodamo močilo.
•Plazečo pirnico in divji sirek škropimo, ko dosežeta
10 cm višine.
•V primeru dolgotrajnega vznika plevelov in močne
zapleveljenosti s pirnico, priporočamo dve škropljenji z
deljenimi odmerki (split metoda). Prvič 1,5 L/ha, drugič,
čez 7 do 10 dni, pa z 1,0 L/ha.
19
Bolezni
krompirja.
?
Ali ste vedeli...
•da se je v naših krajih krompir »udomačil«
po tem, ko je v 18. stoletju Marija Terezija izdala
ukaz o obveznem sajenju krompirja, s katerim je
želela izboljšati prehrano prebivalstva?
•da je veliko irsko lakoto v obdobju od leta 1845
do 1849, v kateri je umrlo okrog
1.000.000 ljudi, povzročila krompirjeva plesen?
•da v ugodnih razmerah za bolezen, krompirjeva
plesen uniči listje v manj kot tednu dni?
Katere bolezni ogrožajo krompir in kdaj?
Krompirjeva plesen
(Phytophtora
infestans)
Črna listna pegavost
(Alternaria solani)
BBCH
11
15
19
25
35
41
51
59
65
79
81
91_93
Kaj uporabiti in kdaj?
DUO
COMBI
BBCH
20
11
15
19
25
35
41
51
59
65
79
81
91_93
COMBI
preventivno
3
kurativno
kontaktno
3
sistemično
DUO
3
3
3
3
delno
3
3
3
3
3
3
odmerek
2,5 kg/ha
2,5 kg/ha
1,2–1,6 L/ha (preventivno)
1,8 L/ha ob pojavu bolezni
2,5 kg/ha
karenca
14 dni
14 dni
7 dni
14 dni
Zakaj Antracol® WG?
•Ker ima takojšnje in dolgotrajno delovanje.
•Ker ima odlično oprijemljivost in razporejanje po površini rastlin.
Antracol® WG – fungicid, ki ga uporabimo, ko se sklenejo vrste. Uporabimo ga največ 4-krat v rastni sezoni.
Uporabimo ga, dokler ni okužb na rastlini.
Zakaj Antracol® COMBI?
COMBI
•Ker ima takojšnje in dolgotrajno delovanje.
•Ker lokosistemično in kurativno delovanje omogoča zanesljivo varstvo pred boleznimi.
•Ker odlično deluje tako pri nizkih kot tudi pri višjih temperaturah.
Antracol® Combi – fungicid, ki ga uporabimo, ko se sklenejo vrste. Uporabimo ga največ 4-krat v rastni sezoni.
Zaradi kurativnega delovanja deluje tudi 1–2 dni po nastopu okužbe.
Zakaj infinito®?
Zakaj Melody® Duo?
DUO
•Ker ima kratko karenco (7 dni).
•Ker izjemno zanesljivo deluje proti boleznim.
•Ker izjemno zanesljivo deluje tudi v letih z
močnejšim napadom krompirjeve plesni.
•Ker deluje preventivno in kurativno.
Infinito – fungicid, ki ga uporabimo največ 4-krat
v rastni sezoni. Uporabljamo ga preventivno. Nižji
odmerek uporabimo, ko ni tolikšne nevarnosti za
okužbo ter pri krajših razmakih med škropljenji
(od 5 do 7 dni). Višji odmerek uporabimo v letih z
močnejšim napadom bolezni ter pri daljših razmakih med škropljenji (od 7 do 10 dni). Priporočamo
kombiniranje s pripravkom Antracol® proti črni listni
pegavosti.
®
•Ker zaradi dveh aktivnih snovi deluje
večstransko na bolezni.
Melody® Duo – fungicid, ki ga smemo uporabiti
v rastni sezoni največ 3-krat. Omogoča izjemno
zaščito pred boleznimi, zato ga priporočamo v
času intenzivne rasti krompirjeve cime.
21
Ali ste vedeli...
•da ima ličinka koloradskega hrošča
4 razvojne stadije, ki trajajo od 14 do 22 dni
in v tem času pojejo od 28 do 30 cm2 listja?
?
•da je zatiranje usmerjeno proti ličinkam, ko
se iz jajčec izleže 30–50 % ličink, oziroma ko
najdemo 10 ali več ličink na grm, oziroma kadar
je pred cvetenjem napadenih 15 % grmov?
Škodljivci
krompirja.
Kateri škodljivci ogrožajo krompir?
Ličinka koloradskega hrošča
Jajčeca koloradskega hrošča
Koloradske hrošče zatiramo ob
presegu praga škodljivosti.
Jajčeca, ličinka in odrasel
koloradski hrošč
Odrasel koloradski hrošč
Zakaj Calypso®?
•Ker zatira širok spekter škodljivcev.
•Ker deluje sistemično, zato se ne izpira z dežjem in deluje dalj časa.
Calypso® – insekticid, ki v krompirju poleg koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) zatira tudi listne uši
(Aphididae), ki so nevarne zaradi prenašanja virusov krompirja. Calypso® se meša s fungicidi kot so Antracol®,
Antracol® Combi, Infinito®, Melody® Duo. Calypso® uporabimo ob presegu praga škodljivosti.
22
Pleveli v
krompirju.
?
Ali ste vedeli...
•da pleveli zadržujejo vlago in s tem ustvarjajo
ugodno mikroklimo za razvoj bolezni?
•da so nekateri pleveli tudi gostiteljske rastline
za bolezni?
•da se ob prekomerni zastopanosti plevela
slabša rast krompirja, saj pleveli tekmujejo s
krompirjem za hrano, prostor in svetlobo?
•da v Sloveniji letno pojemo v povprečju 72 kg
krompirja na prebivalca?
Kaj uporabiti in kdaj?
BBCH
9
11
pred vznikom krompirja
15
19
3
po vzniku krompirja do 10 cm
25
35
79
81
91_93
95_97
3
3
enoletni ozkolistni pleveli
3
delno
enoletni širokolistni pleveli
3
3
odmerek
2–2,5 kg/ha
0,75 L/ha (po sajenju pred vznikom)
0,15 L/ha (po vzniku)
23
Zakaj plateen®?
•Ker ima širok spekter delovanja proti plevelom.
•Ker sredstvo ob pravočasni in pravilni uporabi ni fitotoksično za krompir.
Plateen® – herbicid, ki ga uporabljamo pred vznikom krompirja. Za dobro delovanje je potrebna primerna
talna vlaga. Osipavanje krompirja ter naknadno škropljenje s pripravkom Plateen® daje dobre rezultate.
Naknadno osipavanje krompirja pomeni uničenje herbicidnega filma, zaradi česar pleveli sicer vzniknejo!
Zakaj sencor®?
•Ker je sredstvo, ki ga lahko uporabljamo po setvi pred in po vzniku krompirja.
Sencor® – herbicid, ki ga lahko uporabimo tako pred, kot tudi po vzniku krompirja. Po vzniku krompirja, ko
je plevel v fazi kličnih listov do dveh pravih listov. V primeru naknadnega vznika plevela, se tretiranje ponovi.
Interval med tretiranji je 10 do 14 dni, pri čemer se tretiranje opravi najpozneje do stadija, ko ima rastlina na
glavnem steblu razvitih 9 listov oziroma do faze BBCH 19.
Primerjava polja krompirja, ki je tretirano s
herbicidom Sencor® (na levi strani) in neobdelana
površina polja krompirja (na desni strani).
Zakaj BASTA®?
•Ker herbicid prizadene le zelene, nadzemne dele rastlin.
•Ker omogoča boljše dozorevanje krompirja.
•Ker pripravek ne hlapi.
Basta® – herbicid, ki ga uporabljamo za desikacijo krompirjeve cime v odmerku
2,5 L/ha. Pripravka Basta® ne uporabljajte pri semenskem krompirju!
24
Program varstva
pšenice.
*
BBCH
0_7
9
10_13
21
25
29
30
31
32
37
39
*
49
51
59
61
69
71_92
* Ob presegu praga škodljivosti
25
Program varstva
koruze.
BBCH
26
0_5
7_9
10_11
12
13
14
15
17_32
Program varstva
oljne ogrščice.
JESEN
POMLAD
*
BBCH
0_9
10_11
12_13
14
18
*
32
51
55
57_59
61_63
65_67
69
79
* Ob presegu praga škodljivosti
27
Program varstva
krompirja.
*
*
DUO
COMBI
BBCH
9
11
15
* Ob presegu praga škodljivosti
28
19
25
35
41
51
59
65
79
81
91_93
95_97
Širokolistni
pleveli.
baržunasti oslez (Abutilon theophrasti)
njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis)
srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus)
navadni pelin (Artemisia vulgaris)
ambrozija (Ambrosia spp.)
navadna loboda (Atriplex patula)
modri glavinec (Centaurea cyanus)
bela metlika (Chenopodium album)
29
Širokolistni
pleveli.
njivski osat (Cirsium arvense)
drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora)
njivski slak (Convolvulus arvensis)
plezajoča lakota (Galium aparine)
škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum)
poljski mak (Papaver rhoeas)
ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium)
njivska spominčica (Myosotis arvensis)
30
Ozkolistni
pleveli.
plazeča pirnica (Elytrigia repens)
navadna kostreba (Echinochloa crus-galli)
njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides)
ljuljka (Lolium spp.)
navadni srakoperec (Apera spica-venti)
krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis)
zeleni muhvič (Setaria viridis)
divji sirek (Sorghum halepense)
31
Izdal:
Bayer d.o.o., Bayer CropScience
Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana
Januar 2014
Bayer CropScience SI
www.bayercropscience.si
Svetovanje:
041 706 638 - Alojz Sreš
051 641 199 - Laszlo Kerek
041 449 900 - Istok Marin
051 672 103 - Igor Sternad
051 672 102 - Andrej Skrt
040 505 522 - Gal Motore
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na obsežnih in številnih poskusih.
Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez odgovornosti, ker sta uporaba in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne
jamčimo. Brošura izraža stanje na dan 10. januar 2014. Morebitne napake, ki so nastale med tiskom brošure, niso izključene.