Predstavitev podjetja (številke, podatki, dejstva)

Predstavljajte si svetlo
prihodnost za vaše
nepremičnine.
Mi vam jo uresničimo že
danes.
VIZIJE SPREMINJAMO V RESNIČNOST.
Povečevanje
vrednosti
Učinkovitost
Prisotnost širom Evrope
Transparentnost
Usmerjenost na storitve
Celovitost
Kvaliteta
Partnerstvo
Izkušnje
Zanesljivost
Trajnost
2
STRABAG d.o.o.
VSEBINA
3
O nas
Storitvene dejavnosti prihodnosti
STRABAG Property and Facility Services
Strabag koncern– kratki pregled
Naša moč-Vaša korist
Naša strokovnost v upravljanju nepremičnin
Property Management – korporativne rešitve
Upravljanje nepremičnin in svetovanje
Tehnični Facility Management
Upravljanje stavb
Infrastrukturni Facility Management
Stran 4
Stran 5
Stran 9
Stran 11
Stran 14
Stran 15
Stran 18
Stran 21
Stran 23
Stran 24
Reference
Kontakt
Stran 26
Stran 29
STRABAG d.o.o.
STORITVENE DEJAVNOSTI PRIHODNOSTI
VIZIJE SPREMINJAMO V RESNIČNOST
Predstavljajte si svetlo
prihodnost za vaše
nepremičnine.
Da bi videli svet, vam ni potrebno biti vizionar. V kolikor ga želite
spremeniti, pa vsekakor.
Mi vam jo uresničimo že danes.
Ne glede na to, ali ste lastnik, najemojemalec ali najemodajalec –
lahko se zanesete na naše dolgoletne izkušnje v upravljanju in
vzdrževanju nepremičnin. Lahko zaupate v naše rešitve,
prilagojene vašim specifičnim potrebam po upravljanju in
gospodarjenju z vašo lastnino.
Z proaktivnim, dolgoročnim in daljnosežnim pristopom razvijamo
inovativne koncepte ter strategije upravljanja, ki presegajo le
ohranjevanje vrednosti nepremičnine.
Spoznajte našo pestro ponudbo storitev. Seznanite se z načini
uporabe naših storitev, medtem, ko se osredotočate na vašo
osnovno dejavnost.
4
STRABAG d.o.o.
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
UPRAVITELJI IN VZDRŽEVALCI NEPREMIČNIN ZNOTRAJ KONCERNA STRABAG
Ključni podatki 2012
STRABAG PFS tržišča:
Core markets
Glavni sedež:
Frankfurt am Main/Münster
Št. Zaposlenih:
10.800
Prihodki:
€ 960 Mio.
Vzdrževana neto površina:
23 Mio. m²
Objektov:
53.200
Tržišča:
Nemčija, Mađarska,
Growth markets
Avstrija, Hrvaška,
Slovenija, Slovaška,
R. Češka, Poljska, Belgija,
Nizozemska, Švica,
Rusija
5
STRABAG d.o.o.
NEMČIJA
PRISOTNI SMO V CELOTNI NEMČIJI
Glavni sedež
Frankfurt am Main/Münster
Zaposleni
9.400
Upravljanje
Pisarne
IT centri
Trgovski centri
Poslovne zgradbe in podružnice
Hoteli
Logistični centri
Storitve
Real Estate Management
Property Management
Tehnični Facility Management
Infrastrukturni Facility Management
Upravljamo s/z
18 Mio. m² neto površin
45.000 objekti
764.000 tehničnimi objekti
26.800 mesti mobilne telekomunukacijske mreže
88.000 najemnih pogodb
31.800 zakupnih pogodb
Promet 2012
€ 872 mil.
Stanje 12/2012
6
STRABAG d.o.o.
ŠIROM EVROPE V VAŠI BLIŽINI (I/II)
STRABAG PFS
Madžarska
STRABAG PFS
Avstrija, Hrvaška, Slovenija
STRABAG PFS
Slovaška
Glavni sedež
Budimpešta
Dunaj, Zagreb, Ljubljana
Bratislava
Zaposleni
470
290
350
Upravljanje
Pisarne
Pisarne
Pisarne
Hoteli
Trgovski centri
Hoteli
Trgovski centri
Hoteli
Tehnične enote
Univerze
Rafinerije
Rafinerije
Banke
Banke
Storitve
Real Estate Management
Tehnični Facility Management
Tehnični Facility Management
Infrastrukturni Facility Management Tehnični Facility Management
Infrastrukturni Facility Management
Gospodarjenje
Promet 2012
Property management
Real Estate Management
Infrastrukturni Facility Management
2,38 mil. m² neto površine
1,7 Mio. m² neto površine
650.000 m² neto površine
3.500 objektov
450 objektov
3.800 objektov
cca. € 42 Mio.
cca. € 15 Mio.
cca. € 11 Mio.
Stanje 12/2012
7
STRABAG d.o.o.
ŠIROM EVROPE V VAŠI BLIŽINI (II/II)
STRABAG PFS
Češka
STRABAG PFS
Poljska
STRABAG PFS
Belgija, Nizozemska, Švica
STRABAG PFS
Rusija
Glavno mesto
Praga
Varšava
Antwerpen, Rotterdam, Zürich
Moskva
Zaposleni
160
110
18
30
Upravljanje
Pisarne
Pisarne
Pisarne
Pisarne
Hoteli
Trgovski centri
Računalniški centri
Hoteli
Industrija
Hoteli
Tehnični Facility Management
Tehnični Facility
Management
Logistični centri
Storitve
Property Management
Real Estate Management
Tehni čni Facility
Management
Tehnični Facility Management
Power Managment
Infrastrukturni Facility
Management
Infrastrukturni Facility
Management
Infrastrukturni Facility
Management
Promet 2012
cca. € 10 Mio.
cca. € 6 Mio.
cca. € 3 Mio.
cca. € 1 Mio.
Stanje 12/20132
8
STRABAG d.o.o.
KONCERN STRABAG- KRATKI PREGLED (I/II)
KLJUČNI PODATKI, TRŽIŠČA
TRŽIŠČA-KONCERNA STRABAG
Ključni podatki 2012
Glavni sedež
Dunaj
Zaposlenih
74.010
Promet
€ 14,00 Mlrd.
Glavna tržišča
Rastoča tržišča
Promet
Leistungen
po državah
nach Ländern
(2013) (2012):
Ostali Svet 6%
Ostala Evropa 13%
Nemčija
41 %
CEE 27%
Avstrija 13%
9
STRABAG d.o.o.
KONCERN STRABAG - KRATKI PREGLED(II/II)
PREGLED STORITEV, KI SO NAŠA TEMELJNA DEJAVNOST
N/W1
S/O2
Int.3
N/W1
Izgradnja železnic
Javni objekti
Proizvodnja gradbenega materiala
Off-shore vetrne elektrarne
Upravljanje in vzdrževanje PPP projektov
Krajinska oblikovanja
Gradnja mostov
Asfaltiranje
Proizvodnja gotovih proizvodov
Property und Facility Storitve
Izgradnja ind. zgradb
Varnostne in zaščitne zgradbe
Gradnja vel. površin
Specializirana nizkogradnja
Gradnja industrijskih hal in objektov
Športni objekti
Razvoj Infrastrukturnih projektov
Cestogradnja
Inženirstvo- nizkogradnja
Tunelogradnja
Razvoj nepremičnin
Zaščita okolja
Gradnja elektrarn
Plovna gradnja in zaščita voda
Gradnja kanalnih sistemov
Ohišna gradnja
S/O2
Int.3
1
Sever in zahod: Nemčija, Poljska, Benelux, Skandinavija, Specializirana gradnja vodnih poti, Off-shore veterne elektrarne
2
Jug in vzhod: Avstrija, Švica, Slovaška, Mađarska, Rusija in sosednje države, Češka, Balkan
3
Mednarodni in posebni sektorji: international, tunelogradnja, storitve, upravljanje z nepremičninami, infrastrukturno upravljanje, gradbeni materiali.
10
STRABAG d.o.o.
NAŠA MOČ – VAŠA KORIST (I/III)
ŽELIMO NAVDUŠITI NAŠE STRANKE

Usmerjenost za stranke: paketi storitev - od posameznih
storitev do celovitih rešitev ter vse z eno kontaktno osebo

Naše osebje: stalno usposabljanje in izpopolnjevanje – npr.
individualno šolanje za certificiranega strokovnjaka v
podatkovnih centrih do certificiranega property managerja
ali strokovnjaka za facility managemet.

Kvaliteta: skozi podrobno raziskavo trga, izkušnje in
transparentne procese, zagotavljamo sistematične storitve
preko integriranega sistema v skladu z standardom ISO EN
9001, 14 001 in 18:000.

Prisotnost: po vsej Sloveniji na več kot 70 lokacijah. Na
voljo smo vam 24h. V tujini smo prisotni v 12 državah.
11
Vaša vizija je dolgoročno
vzdrževana nepremičnina.
Nam je uresničevanje vaše vizije
vsakdanje delo.
STRABAG d.o.o.
NAŠA MOČ – VAŠA KORIST(II/III)
ŽELIMO NAVDUŠITI NAŠE STRANKE

IT centri: s pribl. 35 podatkovnimi centri na območju
Nemčije v razponu od 100 do 10.000 kvadratnih metrov,
smo vodilni v pri upravljanju in specializirani za upravljanje
nepremičnin na tem območju.

Upravljanje z energijo: Naša strategija je zmanjšati porabo
vaše energije. Naše kvalifikacije: kot prva družba facility
management-a smo zgradili sistem za upravljanje energije
po standardu DIN EN ISO 50001.

Trajnostni razvoj : Od zmanjševanja potrošnje energije do
zmanjševanja potrošnje emisij in odpadkov. Dokaz naše
strokovnosti: certificiran sistem ravnanja z okoljem po
normativu EN ISO 14001.
12
Vaša vizija je dolgoročno
vzdrževana nepremičnina.
Nam je uresničevanje vaše
vizije vsakdanje delo.
STRABAG d.o.o.
NAŠA MOČ – VAŠA KORIST (III/III)
ŽELIMO NAVDUŠITI NAŠE STRANKE
Vaša vizija je dolgoročno
vzdrževana nepremičnina.

13
Varstvo pri delu: kot prva Facility Management družba,
smo razvili in uvedli posebne ukrepe za varstvo pri delu.
Nam je uresničevanje vaše vizije
vsakdanje delo.
STRABAG d.o.o.
NAŠA STROKOVNOST PRI UPRAVLJANJU NEPREMIČNIN
Real Estate Management
Facility Management
Property Management/Corporate Solutions
Tehnični Facility Management








Skrb za najemnike
Urejanje najemnih pogodb
Knjigovodstvo, vključno z izvajanjem plačilnega prometa
Izračun splošnih stroškov
Načrtovanje proračuna, kontrola
Tehnični Property Management – tehnično upravljanje
Upravljanje procesov nabave
Izbor, nadzor in upravljanje z zunanjimi ponudniki storitev















Najem
Upravljanje s transakcijami
Upravljanje preselitev
Koncepti za optimizacijo
Zastopstvo najemnikov
Optimizacija delovnega okolja







Upravljanje nepremičnin in svetovanje
14
Upravljanje objektov
Inšpekcija, vzdrževanje, popravila
Upravljanje z odpadki
Načrtovanje, gradnja, nadzor gradnje
Gradbeni remont
Upravljanje z energenti
Varnost gradnje, sistemi za nadzor pristopa, video nadzor
Upravljanje objektov tekom izgradnje
Upravljanje z garancijami
Čiščenje zgradb
Info-služba in varnostna služba
Vzdrževanje zunanjih in zelenih površin
Zimska služba
Upravljanje in zbiranje odpadkov
Pošta
Svetovanje
Infrastrukturni Facility Management
STRABAG d.o.o.
PROPERTY MANAGEMENT/CORPORATE SOLUTIONS (I/III)
Za poslovne objekte nismo omejeni le na komercialni Facility
Managment. Podrobna analiza nam zagotavlja osnovne
informacije za razvoj strategij, ki omogočajo optimizacijo in
stroškovne prihranke.

Upravljanje najemov: Naši najemniki imajo v nas
strokovnega partnerja. To ustvarja dolgoročno zadovoljstvo,
zvestobo in zaupanje.

Knjigovodstvo in plačilni promet: Pripravljeni smo prevzeti
celotno transparentno knjigovodstvo za vaše nepremičnine.

Obračun režijskih stroškov: Podrobno in zanesljivo
skrbimo za vaše režijske stroške.
15
Vaša vizija: ena kontaktna oseba za Vaš
nepremičninski portfelj.
Mi združujemo strateške zahteve z
nalogami upravljanja.
STRABAG d.o.o.
PROPERTY MANAGEMENT/CORPORATE SOLUTIONS (II/III)
Vaša vizija: ena kontaktna oseba za Vaš
nepremičninski portfelj.

Načrtovanje proračuna, spremljanje in poročanje:
Ponujamo zanesljivo načrtovanje in poročanje proračuna.

Upravljanje z imetjem: Nudimo vse storitve profesionalnega
upravljanja iz enega samega vira in možnosti optimizacije.
Za najeto nepremičnino prevzamemo posebno upravljanje, ki
vključuje zastopanje lastnikov.

Tehnično upravljanje lastnine: opozarjanje na pomanjkanje
vzdrževanja. Dolgoročno načrtovanje, ki usklajuje izvajanje
vzdrževanja in gradnjo. Zagotavljamo redna zakonska
preizkušanja.
16
Mi združujemo strateške zahteve z
nalogami upravljanja.
STRABAG d.o.o.
PROPERTY MANAGEMENT/CORPORATE SOLUTIONS (III/III)

Stroški upravljanja in Performance Management:
Z analizo stroškov ugotovimo možnosti za potencialne
prihranke.
Vaša vizija: ena kontaktna oseba za Vaš
nepremičninski portfelj.

Izbor, nadzor in upravljanje z zunanjimi ponudniki
storitev: Kot naročniki storitev pri zunanjih ponudnikih oz.
izvajalcih, vam zagotovimo najvišjo kakovost.
Mi združujemo strateške zahteve z
nalogami upravljanja.
17
STRABAG d.o.o.
UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN SVETOVANJE (I/III)
Svetovali vam bomo in nudili podporo uporabnikom in
vlagateljem pri izvajanju njihovih interesov na trgu nepremičnin.
Z našimi storitvami lastnikom omogočamo visoko stopnjo
donosa na nepremičninske naložbe. Razbremenimo lastnika
operativnih poslov.

18
Vaša vizija je uresničitev celotnega
potenciala vašega premoženja.
Pokazali vam bomo, kako jo optimalno
realizirati.
Najem: Skrbimo za najvišjo možno stopnjo
izkoriščenosti vašega objekta. Naše storitve vključujejo
pogajanja in izvajanje vseh postopkov, potrebnih za
podpis najemne pogodbe.
STRABAG d.o.o.
UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN SVETOVANJE (II/III)

Upravljanje transakcij vklj. z upravljanjem podatkov: Kot
lastniku nepremičnine vam pomagamo pri izvedbi
načrtovanih nakupov in prodaj, pri analizi ter iskanju objekta
in strank do dokončanja transakcije.
 Upravljanje preselitev: Želite zamenjati svoj ​prostor?
Osredotočite se na svoj posel in se preselite z našo
pomočjo.
 Prostor in koncepti za optimizacijo: Pomagali vam bomo,
da skladno s potrebami in najučinkoviteje razvijete in
implementirate koncepte uporabe zemljišča - za objekt ali za
različne lokacije.
19
Vaša vizija je uresničitev celotnega
potenciala vašega premoženja.
Pokazali vam bomo kako jo optimalno
realizirati.
STRABAG d.o.o.
UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN SVETOVANJE (II/III)


20
Zastopanje najemnikov: Smo vaš kompetenten in zanesljiv
partner, ki pregledno in transparentno zastopa vaše interese
na nepremičninskem trgu – od iskanja nepremičnin, do
pogajanj o najemu ter optimizacijo pogodb ali do zaključka
najemnih razmerij – transparentno in zanesljivo.
Vaša vizija je uresničitev celotnega
potenciala vašega premoženja.
Pokazali vam bomo kako jo optimalno
realizirati
Upravljanje delovnega okolja: Z mislijo na končnega
uporabnika ustvarjamo moderno in ergonomsko oblikovana
delovna mesta ter vam svetujemo pri razvoju inovativnih
konceptov pisarn – vse z namenom izboljšanja delovnih
procesov in ustvarjanja boljšega delovnega okolja.
STRABAG d.o.o.
TEHNIČNI FACILITY MANAGEMENT (I/II)
Nepremičnine s kompleksno opremo in tehnično visokimi
zahtevami, zahtevajo strokovnjaka. Z nami bodo vaši objekti v
dobrih rokah, ne le komercialno dobro izkoriščenih prostorih in
tehničnih področjih, temveč tudi na lokacijah z visoko
občutljivimi tehnologijami, kot so računalniški centri, omrežna
vozlišča, antenski stolpi in nosilci anten.

Upravljanje z objekti / Property Management: Mi smo vaš
kontakt za vsa vprašanja v zvezi z vašim objektom.

Inšpekcija, vzdrževanje, popravila : Zagotavljamo vam
trajno dostopnost in ohranjevanje vrednosti vaše naložbe.

Odpravljanje motenj: Zagotavljamo varno delovanje Vaših
nepremičnin po vsej državi, 365 dni, 24 ur dnevno.
21
Vaša vizija: partner, ki razume
napredno tehnologijo Vašega
premoženja.
Mi jo bomo uresničili.
STRABAG d.o.o.
TEHNIČNI FACILITY MANAGEMENT (II/II)

Upravljanje z energijo: Pri več kot 30.000 objektih
optimiziramo, z certifikatom ki temelji na potrošnji ISO 50001
energije, v višini 3,1TWh / letno – to je približno enako porabi
električne energije v mestu Dortmund.
Vaša vizija: partner, ki razume
napredno tehnologijo Vaše ga
premoženja

Varnost zgradb, sistemi za nadzor dostopa, video
nadzor: Vse to zagotavljamo pri Vaših nepremičninah ne
glede na to ali so v stalni uporabi, ali le v določenih urah.
Mi jo bomo dosegli.

Jamčimo za upravljanje: ustvarjanje dodane vrednosti iz
integriranih procesov od gradbenega upravljanja do
operativne uporabe.
22
STRABAG d.o.o.
UPRAVLJANJE GRADENJ (I/I)
Ne glede na to, ali načrtujete prenovo svoje nepremičnine ali
tehnično posodobitev le-te – vam bomo vselej ponudili
optimalno izrabo prostorov po sistemu „na ključ”.
Optimiziranje vašega prostora,
da ustreza Vašim pogojem
uporabe smo poimenovali –
revitalizacija.
Načrtovanje, gradnja in nadzor gradnje je naša
temeljna dejavnost.
Vaše nepremičnine bomo prilagodili vašim individualnim
idejam za njihovo revitalizacijio.

Vzdrževanje objekta: Vaša osnovna strategija je naš
vodnik za vzdrževanje vašega objekta.

Facility Management med procesom gradnje: Z vami
smo od začetka, skupaj z vami načrtujemo in izvajamo
optimizacijo vašega objekta.
23
STRABAG d.o.o.
INFRASTRUKTURNI FACILITY MANAGEMENT (I/II)
Naj bo vaša nepremičnina kot pozitivna in privlačna vizitka, ki
vedno pusti dober vtis.

Čiščenje: Čistoča in udobje v Vaših prostorih – skrbimo za
prilagojene storitve čiščenja.

Info-desk in varnostne službe: Varnost je stvar zaupanja –
sodelujemo izključno z usposobljenimi in zaupanja vrednimi
strokovnjaki. Pri nas boste v varnih rokah.

Zunanjost in vzdrževanje zelenih površin: Prvi vtis je
pomemben, zato razvijamo individualne koncepte, da se
zagotovi privlačnost in vrednost vaše nepremičnine.

Zimska služba: zanesljivost in hiter odziv – kombinacija, ki
združuje znanje in izkušnje s preverjeno mrežo kvalificiranih
partnerjev.
24
Za Vas je trajna vrednost
Vašega premoženja vizija.
Za nas je to vsakdanje
poslanstvo.
STRABAG d.o.o.
INFRASTRUKTURNI FACILITY MANAGEMENT (II/II)

Ravnanje z odpadki: Okoljsko in stroškovno osveščeni –
uvajamo ukrepe za zmanjševanje količine odpadkov, skrbimo
za njihovo strokovno in stroškovno učinkovito odstranjevanje
in recikliranje s ciljem doseganja ekološkega ravnovesja.

Poštne in interne storitve: Strokovne interne storitve –
ponujamo storitev, usmerjeno na kupca, s prevzemom
internih storitev omogočamo vaši organizaciji večjo
transparentnost pri stroških in storitvah.

Svetovanje: Strokovne in tehnične rešitve – nudimo
dolgoletne izkušnje in vam svetujemo o vseh zadevah,
vezanih z infrastrukturo vaše nepremičnine. Od ideje, do
izvedbe.
25
Za Vas je trajna vrednost
Vašega premoženja vizija.
Za nas je to vsakdanje
poslanstvo.
STRABAG d.o.o.
REFERENCE- International
STRANKE, KI ZAUPAJO KAKOVOSTI NAŠIH STORITEV
26
STRABAG d.o.o.
REFERENCE INTERNATIONAL
Poljska, Hotel Polonia Palace, Varšava
Madžarska, „D“ zgradba IVG, Budimpešta
Rusija, Poslovni center Forum 2,
Moskva
Slovaška, SlovNaft, (petrokemijska
rafinerija), 260 objekata
Češka, City Tower, Praga
Hrvaška, Shopping centar Avenue Mall,
Osijek
Avstrija, Uniqa, Dunaj
Slovaška, Lenovo, Bratislava
Češka, Union Investment Trianon, Praga
27
STRABAG d.o.o.
REFERENCE SLO
STRANKE, KI ZAUPAJO KAKOVOSTI NAŠIH STORITEV
28
STRABAG d.o.o.
ŽELITE VEČ INFORMACIJ ?
STRABAG Gradbene storitve d.o.o.
Letališka cesta 33, SLO-1000 LJUBLJANA
Sektor Facility Management
Rimska ulica 4
SLO - 2310 Slovenska Bistrica
Na voljo smo Vam, da dosežete
svojo vizijo v Property and
Facility Managementu.
Ivanka Časek
Vodja komerciale STRABAG d.o.o. Sektor Facility Management
Spoznajte nas osebno.
Tel. +386 (02) 805 - 5193
Fax +386 (02) 805 - 5191
Mobil +386 (0) 40 675 743
[email protected]
www.strabag-pfs.si
Ines Vodanović
Direktorica STRABAG Property and Facility Services d.o.o.
Procurator STRABAG d.o.o. Slovenia
Tel. +385 (01) 639 - 2264
Fax +385 (01) 639 - 2266
Mobil +385 (0) 98 209 800
[email protected]
Kristijan Tomić
Direktor STRABAG Property and Facility Services d.o.o.
Procurator STRABAG d.o.o. Slovenia
Tel. +385 (01) 639 - 2261
Fax +385 (01) 639 - 2266
Mobil +385 (0) 98 218 743
[email protected]
29
STRABAG d.o.o.
VIZIJE SPREMINJAMO V RESNIČNOST
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
30
STRABAG Property and Facility Services GmbH