v naslednjih dneh vas bomo poklicali!

Spoštovani,
v naslednjih dneh vas bomo poklicali!
Če niste zadovoljni z urejenostjo in čistočo vaših pisarniških in proizvodnih prostorov,
potem ste v roke prejeli ravno pravo informacijo za vas.
NA PODLAGI DOLGOLETNIH IZKUŠENJ S PODROČJA ČIŠČENJA
ENEGA NAJBOLJ OBČUTLJIVIH PODROČIJ (ZAGOTAVLJANJE
VARNE IN ZDRAVE PREHRANE), SMO SE ODLOČILI ZNANJE
DELITI TUDI Z VAMI.
Smo del mednarodne skupine Sodexo z več kot 45 letno tradicijo, v Sloveniji smo prisotni skoraj
20 let in v tem času smo se iz družbe s 50 zaposlenimi razvili v podjetje s 600 zaposlenimi.
V Sloveniji je SODEXO še vedno najbolj prepoznaven kot družba,
ki zagotavlja prehranske storitve. A naša dejavnost je mnogo širša.
Opravljamo tudi storitve iz t.i. skupine Facility management, krajše
FM. To so storitve, ki naročnikom ne predstavljajo osnovne
dejavnosti: čiščenje, hišniška in receptorska služba, varovanje,
prevozi... in jih zaradi tega ne morejo opravljati tako učinkovito. Naš
cilj je naročniku povečati kakovost bivanja in ugodja.
IZKUŠNJE IN ZNANJE, KI SMO JIH PRIDOBILI
PRI VEČ KOT 150 NAROČNIKIH PO VSEJ
SLOVENIJI, ŽELIMO PONUDITI TUDI VAM.
Seznanili se bomo z vašimi potrebami, razumeli vašo kulturo in skupaj z vami oblikovali celovito
rešitev.
Največje prihranke dosežemo s kombiniranjem večih storitev, ki jih opravljamo za istega naročnika.
V nadaljevanju predstavljamo primer dobre prakse in izjavo našega naročnika, družbe Merck
Sharp & Dohme, d.o.o.:
Nataša Nikovič
Vodja Finančnega oddelka, prokuristka, Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
»V podjetju Merck Sharp & Dohme, d.o.o. smo področje upravljanja poslovnih prostorov (''Facility Managementa'') prenesli na specializiranega
zunanjega partnerja v letu 2011. Namen angažiranja zunanjega izvajalca
je na eni strani doseči strokovno in brezhibno storitev, na drugi strani pa
omogočiti naši družbi osredotočenje na tiste strategije, ki vodijo k doseganju širših poslovnih ciljev.
Upravljanje poslovnih prostorov storitev smo v Sloveniji zaupali podjetju Sodexo. Obseg poslovanja je na začetku sodelovanja zajemal receptorske storitve, čiščenje in dobavo blaga za reprezentanco in pogostitve na strokovnih oziroma poslovnih dogodkih (catering). V preteklih dveh letih pa
se je naše sodelovanje razširilo na dodatne dejavnosti kot so oskrba poslovnih prostorov z zelenjem, kurirske storitve, vzdrževanje tehnične opreme in hišna dela, pregled nad osnovnimi sredstvi,
ki se nanašajo na pisarniško pohištvo in koordinacija med lokalnimi ponudniki in MSD globalnim
facility oddelkom pri nakupu novega pohištva. V letu 2013 smo na Sodexo prenesli podporo IT
storitev.
Merjenje uspešnosti sodelovanja na dnevni operativni ravni imamo opredeljene s kakovostnimi in
količinskimi indikatorji (KPI). To nam zagotavlja pretok informacij na ravni družbe, strateško upravljanje ter določanje nadaljnjih izboljšav in uvajanje morebitnih novih storitev ter oceno dobavitelja.
Prednost zunanjega specializiranega izvajalca nam je poleg izboljšanja kakovosti storitev omogočila ustvariti prihranke na podlagi količinskih popustov. V daljšem obdobju si obetamo do 10 %
prihrankov glede na izhodiščno stanje.«
V Sodexu bomo za vas oblikovali individualno rešitev. Z veseljem se bomo odzvali na vaše vabilo
na osebni razgovor, kjer bomo poiskali najugodnejšo obliko sodelovanja za vas.
Z NAMI BOSTE PRIDOBILI!
Direktor komerciale
Igor Peček