Privolitev za izvedbo artroskopske rekonstrukcije križne vezi.PDF

PRIVOLITEV
Izdaja | 1
PRIVOLITEV ZA IZVEDBO ARTROSKOPSKE REKONSTRUKCIJE SPREDNJE KRIŽNE VEZI
KOLENA
Prisotne priče (izpolniti le v primeru ustne privolitve ob nezmožnosti pisne privolitve):
Priča 1: Ime in Priimek, EMŠO:……………………………………………………………………………………….................................
Priča 2: Ime in Priimek, EMŠO:………………………………………………………………………………………………………………
Razlog za nesposobnost ali odklanjanje pisne privolitve:………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Zakoniti zastopniki (izpolniti le v primeru mladoletnosti oz težav v duševnem razvoju):
Zastopnik 1 : Ime in Priimek, EMŠO:……………………………………………………………………………….................................
Zastopnik 2: Ime in Priimek, EMŠO:…………………………………………………..……………………………………………………
Prizadeta stran:
oDesno
oLevo
Opis operativnega posega (podroben opis posega je priložen v informacijah za paciente):
1. Operativni poseg poteka v splošni anesteziji. Postopek izvedbe anestezije ter tveganja in zapleti
povezanimi z anestezijo so podrobno opisani v obrazcu privolitev za Anestezijo, na morebitna
vprašanja in nejasnosti boste prejeli pojasnila s strani zdravnika specialista anestezije, ki bo pri
vas opravil ta postopek.
2. Pri operativnem posegu v kolenski sklep vstavimo optiko endoskopske kamere, ki omogoča
pregled notranjosti sklepa.
3. Med operativnim posegom se s kamero pregledajo sklepne strukture kot so hrustanec, križne
vezi, meniskusa, pogačica.
4. V kolikor se pri artroskopiji ugotovi, da obstajajo poleg raztrganja sprednje križne vezi še okvare
na drugih sklepnih strukturah, se te prav tako smiselno z ustreznim operativnim postopkom
zdravijo v kolikor je to možno.
5. Pri okvarah meniskusov to lahko pomeni delno odstranitev, celotno odstranitev ali včasih tudi
zašitje meniskusa.
SOG.06/10
Artros d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, D.Š.: SI29365678
Stran | 1
PRIVOLITEV
Izdaja | 1
6. Pri okvari hrustanca se odvisno glede na obseg okvare izvede glajenje hrustanca, zdravljenje z
mikrofrakturiranjem (povrtavanjem ali lomljenjem kosti v predelu okvare hrustanca), redko tudi
avtologno osteohondralno transplantacijo. Obseg poškodb hrustanca je lahko tudi tak, da zahteva
za oskrbo dodatno operacijo, izjemoma se lahko zaradi napredovale obrabe hrustanca, ki se
razkrije šele med diagnostično artroskopijo ortoped odloči, da rekonstrukcije sprednje križne
vezi ne bo izvedel. Manjše poškodbene spremembe na hrustancu običajno ne zahtevajo
posebnega zdravljenja.
7. Pri diagnostični artroskopiji se lahko ugotovi tudi, da je sprednja križna vez le natrgana ali
raztegnjena. V tem primeru se operater lahko odloči za njeno ojačitev, njeno popolno
nadomestitev z novo vezjo ali tudi da ne izvede načrtovanega posega.
8. V nekaterihprimerih je med samim posegom za boljšo preglednost sklepa in zaustavitev
krvavitve potrebna regionalna krvna staza, ki jo dosežemo s pnevmatsko manšeto, ki jo
namestimo na stegno ter z njo stisnemo stegno in tako prehodno ustavimo prekrvavitev noge.
9. Rekonstrukcija križne vezi se izvede z avtolognim kitnim presadkom z odvzemom kit mišice
semitendinosus in gracilis s predela zadnje stegenske lože, običajno na operirani nogi ali z
odvzemom srednje tretjine kite pogačice. Pri pacientih, ki so že imeli predhodne operacije na
kolenu ali pri tistih, kjer je prišlo do raztrganja večih kit se lahko uporabijo alologni kitni
presadki. V tem primeru ni potreben odvzem lastnih kit.
10. Po izvedeni diagnostični artroskopiji in morebitni oskrbi spremljajočih okvar v sklepu, se opravi
odvzem kitnega presadka. Pri uporabi kit semitendinosus in gracilis v tem primeru poleg rezov
na notranji in zunanji strani kolena, ki so potrebni za artroskopijo, naredimo še nekaj
centimetrov dolg rez, ki poteka vzdolžno v predelu narastišča kit semitendinosus in gracilis po
notranji strani v zgornjem delu goleni. V primeru odvzema kite pogačice se naredi vzdolžni rez v
dolžini nekaj centimetrov nad kito pogačice po sredini kolena.
11. Po odvzemu kitnega presadka se pod kontrolo artroskopa določi potek kostnih tunelov v golenici
in stegnenici, preko katerih bo potekala nova vez. Z uporabo posebnih vodil se zavrta kostni tunel
preko golenice in stegnenice. Preko teh tunelov se napelje vodilni šiv. Ta se zatem uporabi za
napeljavo kitnega presadka. Temu sledi še pritrditev kitnega presadka, najprej v tunelu na
stegnenici in zatem še v tunelu na golenici. Način pritrditve zavisi od vrste uporabljenega kitnega
presadka in uporabljene operativne tehnike. Uporabijo se lahko različni interferenčni vijaki, za
pritrditev na stegnenico pa tudi titanijev gumb. O načinu pritrditve križne vezi v vašem primeru
vas bo seznanil operater pred operacijo.
12. Operativni poseg odvisno od zahtevnosti in spremljajočih poškodb sklepa traja 1 – 2 uri.
Neposredno po operativnem posegu boste krajši čas odležali v prebujevalnici. Po posegu pacient
prejme navodila za pooperativno zdravljenje, predpiše se mu ustrezna analgetična terapija. Isti
dan v spremstvu odidete domov.
Pričakovane koristi predlaganega operativnega posega:
1. Izboljšanje stabilnosti kolena
2. Zmanjšanje tveganja za kasni razvoj obrabe kolena
3. Zmanjšanje tveganja za ponavljujoče poškodbe kolena z okvaro hrustanca in meniskusov
V kakšni meri lahko glede na predoperativno stanje kolenskega sklepa in morebitna spremljajoča
obolenja pričakujete zgoraj navedene koristi povezane z izvedenim operativnim posegom vam bo
predstavil zdravnik, ki bo izvedel poseg.
SOG.06/10
Artros d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, D.Š.: SI29365678
Stran | 2
PRIVOLITEV
Izdaja | 1
Opombe
zdravnika,
ki
je
opravil
pojasnilno
dolžnost:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…......………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................................................................................……….
Tveganja povezana s predlaganim operativnim posegom:
1. Vsak kirurški poseg lahko povzroči neželeno krvavitev v predelu izvedenega posega. Verjetnost,
da bi artroskopski poseg povzročil večjo krvavitev, ki bi zahtevala bolnišnično zdravljenje in
transfuzijo je izjemno majhna.
2. Pri vsakem kirurškem posegu lahko pride do bakterijske okužbe, kar lahko povzroči gnojenje
rane in bakterijsko vnetje sklepa. Za zmanjševanje tveganja perioperativne okužbe pacient pred
operacijo prejme preventivno antibiotik. Če pride do okužbe sklepa ali kirurške rane je potrebno
dolgotrajnejše zdravljenje z antibiotiki, v nekaterih primerih pa tudi eden ali več dodatnih
kirurških posegov z izpiranjem sklepa ter odstranitvijo zagnojenih in okuženih mehkih tkiv. V
primeru rekonstruirane križne vezi ima lahko pojav bakterijskega vnetja v kolenu za posledico
propad rekonstruirane vezi v kolenu s potrebo po operativni odstranitvi odmrle in okužene vezi.
3. Ob diagnostičnem artroskopskem pregledu notranjosti sklepa med samim operativnim posegom
se lahko ugotovijo dodatne nepričakovane okvare v sklepu, kar lahko zahteva izvedbo dodatnih
operativnih postopkov.
4. Ponovitev težav. Kljub temu, da so artroskopski posegi na kolenu na splošno zelo uspešni, pri
nobenem posegu ni možno z gotovostjo zagotoviti, da bo uspešno odpravil vse težave. Kljub
strokovno in kvalitetno izvedenemu operativnemu posegu lahko težave, ki jih imate tudi po
posegu vztrajajo, se ponovno pojavijo, izjemoma postanejo tudi večje kot pred posegom.
5. Ponovno pretrganje križne vezi. Do tega lahko pride pri ponovni poškodbi, izjemoma zaradi ne
povsem optimalnega poteka kostnih tunelov in rekonstruirane križne vezi tudi že pri manjših
obremenitvah. Prekomerno brazgotinjenje mehkih tkiv v predelu rekonstruirane križne vezi
lahko privede do omejene gibljivosti kolena z nezmožnostjo popolne iztegnitve kolena. Takšno
stanje lahko zahteva ponovno operacijo, običajno z odstranitvijo brazgotinskega predela,
izjemoma s ponovno rekonstrukcijo križne vezi.
6. Okvara živcev, žil, vezi ali mišic v predelu kolenskega sklepa. Tovrstne poškodbe so izjemno
redke a lahko kljub temu do njih pride. V primeru, da do njih pride, so te poškodbe le izjemoma
trajne. Nastanek takšne poškodbe ima lahko za posledico izgubo moči v določenem delu noge ali
kolena, izgubo občutka za dotik, izgubo uporabnosti noge ali kolena ali kronično bolečino v nogi
ali kolenu. Morebitne že pred operacijo obstoječe okvare živcev se po takšnem operativnem
posegu ne izboljšajo oz. se lahko še poslabšajo. Po operaciji lahko v nogi pride tudi do občutka
pekočih bolečin, mravljinčenja ali preobčutljivosti.
7. Zapleti povezani z inštrumenti. Inštrumenti kot so kamera, brivnik tkiva, različna tipala in
prijemalke se lahko v sklepu okvarijo, deli inštrumentov se lahko tudi odlomijo in ostanejo v
sklepu. To lahko zahteva odstranitev odlomljenega dela inštrumenta iz sklepa. Takšni delci
inštrumentov lahko povzročijo tudi okvaro sklepa, ki je lahko trajna in huda.
8. Po operativnem posegu lahko pride do razvoja kronične bolečine v sklepu.
9. Oslabljenost mišic in omejena gibljivost sklepa. Do tega ne pride neposredno zaradi posega pač
pa zaradi neustrezne pooperativne rehabilitacije. Dolgotrajna omejena gibljivost sklepa in / ali
šibkost mišic lahko zahteva podaljševanje pooperativne rehabilitacije ali izjemoma dodaten
operativni poseg. Otrdelost sklepa in zmanjšanje mišične moči sklepa sta lahko tudi trajni.
10. Artroskopija kolena je operativni poseg pri katerem se uporablja tehnološko zahtevna operativna
oprema. Kljub uporabi najkvalitetnejše medicinske opreme, ki je izdelana z upoštevanjem vseh
varnostnih standardov, lahko pride med operacijo do okvare opreme, kar lahko izjemoma v
SOG.06/10
Artros d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, D.Š.: SI29365678
Stran | 3
PRIVOLITEV
Izdaja | 1
najslabšem možnem primeru tudi prepreči načrtovano izvedbo operativnega posega in zahteva
prekinitev operacije. V tem primeru je lahko potrebna zaradi tega kasneje še dodatna operacija
oz. ponovitev operativnega posega.
11. Zaradi stiska manšete na stegnu, ki se uporablja za zaustavljanje krvavitve v kolenu in izboljšanje
preglednosti operativnega polja, lahko pride na mestu zatisnjenja do povrhnje okvare kože z
rdečino, izjemoma tudi do povrhnjih odrgnin in ran. Zaradi zatekanja razkužilnega sredstva pod
zatesnitveno manšeto nameščeno na stegnu, s katerim razkužimo kožo kolena pred operacijo,
obstaja kljub njeni skrbni namestitvi možnost, da se pod manšeto zaradi alergične reakcije ali
draženja razkužila razvije povrhnja kemična opeklina kože.
12. Tveganja in zapleti povezani z anestezijo so pojasnjeni v obrazcu Privolitev za anestezijo.
Kljub temu, da je to izjemno malo verjetno, pa je možno, da pride do zapletov kot so srčni infarkt,
možganska kap, razvoj krvnih strdkov s posledično zamašitvijo žilja in celo do smrti med ali po operaciji.
Tveganje za razvoj takšnih dogodkov pri vas zavisi od vašega splošnega zdravstvenega stanja, starosti in
drugih spremljajočih obolenj. Katerakoli od teh komplikacij pa se lahko razvije z ali brez predhodnih
opozorilnih znakov. Povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, starost preko 65 let, preboleli srčni infarkt,
prebolela stanja s krvnimi strdki, hormonska kontracepcija pri ženskah,prebolela možganska kap,
kajenje in predhodni operativni posegi na srcu so le nekatera stanja, ki povečujejo takšna tveganja. Druge
spremljajoče bolezni, ki jih imate lahko tudi povečujejo tveganje za nekatere od zgoraj naštetih zapletov.
Vsakdo je drugačen in lahko ima nekatere dodatne dejavnike tveganja zaradi zdravstvenega stanja,
načina življenja ali stopnje telesne aktivnosti. Dejavniki tveganja za medoperativne ali pooperativne
zaplete, ki so prisotni pri vas so: (ustrezno obkroži zdravnik)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sladkorna bolezen
Kajenje
Debelost
Slabo splošno telesno stanje
Prekomerno uživanje alkohola
Starost > 65let
Drugo:....................................................................................................................................................
Druge opcije zdravljenja:
1. Lahko se sprijaznite z okvaro kolena in se navadite na omejeno funkcijo kolena.
2. Lahko nadaljujete s fizikalno terapijo kar bo ob ojačanju stegenskih mišic nekoliko izboljšalo
funkcijo kolena.
3. Lahko stalno uporabljate štiritočkovno kolensko opornico, ki vam bo vsaj deloma zmanjšala
težave povezane z nestabilnostjo kolena.
Pooperativni načrt:
Operativni poseg je le del procesa zdravljenja okvare vašega kolena. Po operativnem posegu bo potrebna
daljša intenzivna fizikalna terapija, ki mora v primeru rekonstrukcije sprednje križne vezi trajati do 6
mesecev po operaciji. Za kar največjo uspešnost izvedenega operativnega posega je potrebno skrbno
upoštevanje navodil po operaciji in protokola pooperativne rehabilitacije. Nesodelovanje pri procesu
pooperativne rehabilitacije ima za posledico poslabšanje funkcije kolena glede na stanje pred operacijo.
SOG.06/10
Artros d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, D.Š.: SI29365678
Stran | 4
PRIVOLITEV
Izdaja | 1
Izjava o privolitvi za operativni poseg Artroskopske rekonstrukcije sprednje križne vezi kolena:
Zdravnik mi je v osebnem razgovoru izčrpno in na razumljiv način pojasnil naravo moje okvare kolena.
Za predlagani operativni poseg sem prejel pisna pojasnila z informacijami o pričakovanem razvoju ter
posledicah bolezni oz. poškodbe kolena ter opisanimi cilji, vrsto, načinu izvedbe in verjetnostjo uspeha
ter pričakovanih koristih predlaganega operativnega posega. Seznanjen sem s prednostmi in tveganji ter
morebitnimi zapleti, ki so povezani s predlaganim operativnim načinom zdravljenja, kot tudi z drugimi
možnostmi nadaljevanja zdravljenja. Strinjam se, da pri izvedbi operativnega posega sodeluje ostalo
potrebno medicinsko osebje kot so zdravnik asistent, operacijska medicinska sestra in strežnica. Na vsa
vprašanja sem dobil zadovoljive odgovore zato s podpisom potrjujem privolitev za izvedbo artroskopske
rekonstrukcije sprednje križne vezi kolena. Seznanjen sem, da imam pravico, da kadarkoli prekličem
privolitev za predlagani poseg.
Podpis pacienta:.......................................................................................................................................................................................
Podpis prič oz zakonitih zastopnikov: ........................................................................................................................................
Ime in Priimek zdravnika:..........................................................
Podpis zdravnika:…………….……………………….…
Ime in Priimek asistenta:.........................................................
Podpis asistenta:…………….………………………..…
Datum privolitve:........................................................................
Čas privolitve:…………...........................................
Posredovanje informacij:
Osebe, za katere dovoljujem posredovanje informacije o mojem zdravstvenem stanju ter poteku
načrtovanega operativnega posega:
Oseba 1: Ime in Priimek, sorodstveno razmerje, telefon: .....................................................................................................
……………………………………………………………………...........................................................................................................................
Oseba 2: Ime in Priimek, sorodstveno razmerje, telefon: ....................................................................................................
……………………………………………………………………...........................................................................................................................
SOG.06/10
Artros d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, D.Š.: SI29365678
Stran | 5