Zavorni sistem za različne razmere

SI-8K50A-001-05
Splošne varnostne informacije
OPOZORILO
4. Nastavitveni vijak napetosti vzmeti obrnite tako, da bo
Namestitev zavorne ročice
– V izogib resnim poškodbam:
• Nepravilna uporaba zavornega sistema kolesa lahko privede do izgube
nadzora ali nesreče, kar se lahko konča z resno poškodbo. Naučite se
pravilne tehnike zaviranja z vašim kolesom, saj se lahko vsako kolo
odziva nekoliko drugače (tehnika zaviranja med drugim vključje pritisk na
zavorno ročico in karakteristike nadzora kolesa). Po potrebi se posvetujte
s svojim trgovcem in preberite navodila za kolo ter vadite tehniko vožnje
in zaviranja.
• Če boste zavoro stisnili premočno, lahko obročnik zablokira in kolo lahko
pade naprej, kar lahko privede do resne poškodbe.
• Zavore, ki so narejene kot zadnje zavore, se ne smejo uporabiti kot
sprednje zavore.
• Pred namestitvijo delov pozorno preberite in preučite servisna
navodila. Zrahljani, obrabljeni ali poškodovani deli lahko povzročijo
padec in s tem resne poškodbe. Močno priporočamo uporabo zgolj
originalnih nadomestnih delov Shimano.
• Bodite pozorni, da zavorni čeveljčki ne bodo prišli v stik z oljem ali
mastjo. Če bodo čeveljčki prišli v stik z oljem ali mastjo, morate čeveljčke
zamenjati, sicer zavore morda ne bodo več delovale pravilno.
• Zavorno pletenico redno preverjajte za rjavenje ali obrabljenost; v primeru
takšne težave pletenico takoj zamenjajte. Če tega ne boste storili, zavore
morda ne bodo delovale pravilno.
• Pred vsako vožnjo se prepričajte, da prednja in zadnja zavora delujeta
pravilno.
• Zavorna pot bo v mokrih vremenskih razmerah daljša. Zmanjšajte hitrost
ter dovolj zgodaj in nežno stisnite zavoro.
• Če je cesta mokra, bodo plašči hitreje zdrsnili. Če bodo plašči zdrsnili,
lahko padete s kolesa. V izogib temu najprej zmanjšajte hitrost, zavirajte
dovolj zgodaj in nežno.
• Previdno preberite ta tehnična servisna navodila in jih za kasnejšo
uporabo hranite na varnem mestu.
Zavorno ročico pritrdite z uporabo 5 mm imbus ključa.
nosilec pletenice v položaju neposredno pod nosilcem
bovdna.
9. Če je nosilec pletenice v položaju kot je prikazan na sliki,
je nastavitev končana. Med nosilcem bovdna in nosilcem
pletenice naj bo 20 mm ali več razmika, kot je prikazano na
sliki 8. Na ta način boste preprečili dotikanje nosilca pletenice
in nosilca bovdna. Če se bo dotikal, zavore ne bodo delovale.
Stisnite približno
10-krat
Stisnite
približno 10-krat
5 mm imbus ključ
Navor privitja: 6-8 N•m
Zamenjava zavorne obloge
1. Odstranite pritrditvena vijaka
Največji zunanji premer uporabljenega
ročaja naj bo 32 mm.
Nastavitveni vijak
napetosti vzmeti
5 mm imbus ključ
Pritrditveni vijak
zavorne obloge
zavorne obloge, obloge potisnite
vzdolž utorov in tako odstranite
oblogo iz zavornega čeveljčka.
Nastavitveni vijak
napetosti vzmeti
Zavorna obloga
5. Zavorno oblogo držite ob obroču, kot je prikazano na sliki, in
Navor privitja: 6-8 N•m
nastavite njen položaj v odnosu do zavorne čeljusti z uporabo
ustrezne položke R, pritrditvenega vijaka nosilca zavornega
čeveljčka ali 2 mm podložko.
* Nadaljne informacije o tem najdete v tabeli "Kombinacija
podložk".
2. Levi čeveljček in obloga se razlikujeta od desnih. Preverite,
10. Če je potrebno nastaviti ravnovesje uporabite nastavitveni
če ste izbrali pravo zavorno oblogo za pravo stran, nato
potisnite zavorno oblogo vzdolž utorov v zavorni čeveljček.
vijak napetosti vzmeti.
Podložka R
Pri namestitvi komponent na karbonski okvir/krmilo preverite
priporočene vrednosti navora privitja pri proizvajalcu okvirja/
delov ter se na ta način izognite premočnemu zategovanju,
ki lahko poškoduje karbonski material, in/ali prešibkemu
zategovanju, česar rezultat je lahko premajhna moč pritrditve
komponent.
Za levo stran
Za desno stran
Enako velja za prednjo in
zadnjo zavoro
Enako velja za prednjo in
zadnjo zavoro
Spredaj
Spredaj
Zavorna obloga
Zavorna obloga
Nosilec zavorne obloge
Nosilec zavorne obloge
Pomnite
• Optimalno učinkovitost zavornega sistema za različne vremenske
razmere je možno doseči z uporabo zavor in zavornih ročic
iz priporočenega kompleta.
• Zavorne čeveljčke je treba zamenjati, ko se obrabijo do stopnje, pri kateri
utori niso več vidni.
• Različne zavorne obloge imajo svojevrstne značilnosti. O podrobostih
se pozanimajte pri svojem prodajalcu.
• Garancija ne pokriva normalne obrabe, ki je rezultat normalne uporabe.
• S kakršnimi koli vprašanji glede načinov rokovanja ali vzdrževanja
se obrnite na svojega prodajalca.
Zavorna obloga
Namestitev dvoosnih zavor (cantilever)
1. Zatič ohišja zavore vstavite v srednjo luknjo na nosilcu
zavore, nato ohišje zavore pritrdite s pritrditvenim vijakom.
Pritrditveni vijak nosilca zavornega
čeveljčka/ podložka
6. Obloge držite ob obroču in ob tem dobro privijte pritrditveni
vijak nosilca zavornega čeveljčka.
Nastavitveni vijak
napetosti vzmeti
Nastavitveni vijak
napetosti vzmeti
Pritrditvena matica
zavornega čeveljčka
Pritrditveni vijak
zavorne obloge
11. Približno 10-krat stisnite zavorno ročico do točke zaviranja in
preverite, če vse deluje pravilno in da je po tem odmik
zavornih čeveljčkov pravilen.
Smer
vstavljanja
zavorne
obloge
Pritrditvena matica
zavornega čeveljčka
Pritrditveni vijak
zavorne obloge
3. Pritrditveni vijak zavorne obloge pritrdite z 2 mm imbus
ključem.
5 mm imbus ključ
Navor privitja: 1-1,5 N•m
n Tabela kambinacij podložk
Navor privitja: 5-7 N•m
Tehnična servisna navodila
Navor privitja: 6-8 N•m
SI-8K50A-001
Širina obroča (mm)
4 mm imbus ključ
Zavorni sistem za
različne razmere
D (mm)
19
19,5
20
84
7. Odvijte pritrditveni vijak pletenice, premaknite zavoro tako,
Luknja na nosilcu
zavore
da bo razmik 2-3 mm, nato pritrdite pletenico.
21,5
22
L-1
82
81
Zatič
L-2
79
Navor privitja: 6-8 N•m
Zavorni sistem za različne razmere
21
83
80
Z zagotavljanjem najboljše učinkovitosti zaviranja v mokrih razmerah (nadzor
in modulacija), se zavorna učinkovitost med uporabo zavornega sistema
v različnih razmerah ne bo spreminjala.
20,5
85
Pritrditveni vijak
Po dolžini nastavljiva
cevka
2. Pletenico namestite na nosilec pletenice.
78
77
5 mm imbus ključ
M-1
76
75
74
Z namenom doseganja najboljše učinkovitosti priporočamo uporabo
naslednjih kombinacij.
73
BL-4600 / BL-R780 / ST-7900 / ST-6700 /
ST-5700 / ST-4600
71
Zavorna ročica
Dvoosne zavore (cantilever)
BR-CX70 / BR-CX50
Zavorna pletenica z bovdnom
M-2
72
70
3. Pletenico začasno privijte, tako da bo nosilec pletenice
v položaju, kot je prikazan na sliki.
8. Nastavite tako, da se bo po dolžini nastavljiva cevka dotikala
zavorne čeljusti.
S-1
68
67
Nosilec bovdna
Pritrditveni vijak pletenice začasno
privijte z navorom: 0,5-1 N•m
69
66
Nosilec pletenice
20 mm ali več
S-2
65
Po dolžini nastavljiva
cevka
Prosimo pomnite: z namenom izboljšanja izdelka se lahko lastnosti spremenijo brez predhodnega obvestila.
(Slovenian)
Zavorna obloga
Dotika se
Dotika se
* Servisna navodila v drugih jezikih so na voljo na naslovu:
http://techdocs.shimano.com
L-1, M-1, S-1
Podložka R
(L, M, S)
L-2, M-2, S-2
1 mm podložka
Podložka R
(L, M, S)
1 mm podložka
Pritrditveni vijak
nosilca zavornega
čeveljčka (L, M, S)
5 mm imbus ključ
2 mm podložka
D
Pritrditveni vijak nosilca
zavornega čeveljčka (L, M, S)
Zavorna obloga
2 mm podložka