Zavorni sistem diskov

SI-8JZ0A-004-05
■ Namestitev zavorne ročice
Splošne varnostne informacije
OPOZORILO
• 203 mm in 180 mm rotorji nudijo večjo zavorno moč kot rotorji premera 160 mm. Pred
uporabo zavor se prepričajte, da imate v celoti občutek za obnašanje in odzivnost zavor.
• Prosimo bodite posebej previdni in med namestitvijo ali servisiranjem prstov
ne približujte vrtečim se rotorjem. Rotorji so dovolj ostri, da lahko povzročijo
resno poškodbo vaših prstov, če se ujamejo znotraj vrtečega se rotorja.
• Med zaviranjem bodo zavorne čeljusti in rotorji postali vroči, zato se jih med
vožnjo ali takoj po demontaži prednjega obročnika s kolesa ne dotikajte,
sicer se lahko opečete. Pred poskusom nastavitve zavor se prepričajte, da so se zavore
dovolj ohladile.
• Zavorna pot bo v mokrih vremenskih razmerah daljša. Zmanjšajte hitrost ter dovolj zgodaj in
nežno stisnite zavoro.
• Če je cesta mokra, bodo plašči hitreje zdrsnili. Če bodo plašči zdrsnili, lahko padete s kolesa.
V izogib temu najprej zmanjšajte hitrost, zavirajte dovolj zgodaj in nežno.
• Pred vsako vožnjo se prepričajte, da prednja in zadnja zavora delujeta pravilno.
• Če je rotor razpokan ali zvit ga obvezno zamenjajte z novim.
• Če se rotor obrabi do debeline 1,5 mm ali tako, da postane aluminijasta površina vidna,
morate rotor obvezno zamenjati z novim.
• Bodite previdni, da rotorji in zavorne ploščice ne pridejo v stik z oljem ali mazivom, saj v tem
primeru zavore morda ne bodo delovale pravilno.
• Če pridejo zavorne ploščice v stik z oljem ali mastjo jih morate obvezno
2 mm
0,5 mm
zamenjati z novimi. Če olje ali mazivo pride na rotor, ga morate očistiti. Če
tega ne boste storili, zavore morda ne bodo delovale pravilno.
• Pred vožnjo s kolesom preverite, če je debelina vseh ploščic vsaj 0,5 mm
ali več.
• Med nenehnim zaviranjem lahko pride do parnega pojava. Za prekinitev
tega stanja za trenutek prenehajte z zaviranjem.
Parno pojav (vapor lock) je pojav, pri katerem se olje znotraj zavornega sistem segreje, kar
povzroči širjenje vode ali zračnih mehurčkov znotraj zavornega sistema. To se lahko odrazi v
nenadnem povečanju premika zavorne ročice.
• Uporabljajte samo originalno Shimanovo mineralno olje. Če boste uporabili druge tipe olja, se
lahko med zaviranjem pojavijo težave, sistem pa lahko postane neuporaben.
• Uporabljajte samo olje iz sveže odprte posode, ne uporabljajte že uporabljenega olja, ki je
med odzračevanjem steklo iz zavornega sistema. Staro ali že uporabljeno olje lahko vsebuje
vodo, ki lahko povzroči parni pojav zavornega sistema.
• Bodite previdni, da v zavorni sistem ne boste spustili vode ali zračnih mehurčkov, sicer lahko
pride do parnega pojava. Posebej pozorni bodite pri odstranjevanju vijakov za odzračevanje.
• Če boste zavorno cevko odrezali z namenom nastavitve dolžine cevke, ali pri menjavi zavorne
cevke iz leve na desno in obratno, morate cevko pri tem obvezno odzračiti po navodilih iz
korakov (4), (8) do (12) v poglavju "Dodajanje mineralnega olja in odzračevanje" v servisnih
navodilih.
• Pri obračanju kolesa na glavo ali na stran ima lahko zavorni sistem v rezervoarju nekaj zračnih
mehurčkov, ki so tam tudi po zamenjavi vijakov za odzračevanje, ali pa se naberejo v različnih
delih zavornega sistema, ki se uporablja dlje časa. Zasnova zavornega sistema ne dopušča
obračanja na glavo. Če boste kolo obrnili na glavo ali na stran, se bodo lahko zračni mehurčki
iz rezervoarja pomaknili v smeri proti zavorni čeljusti. Če se boste vozili s kolesom v takšnem
stanju, obstaja nevarnost, da zavore ne bodo delovale pravilno in zgodi se lahko resna
nesreča. Če je bilo kolo obrnjeno na glavo ali na stran, se pred vožnjo s kolesom nekajkrat
prepričajte, da zavore delujejo normalno. Če zavore ne delujejo normalno, jih nastavite po
sledečem postopku.
■ Obdobje vpeljevanja
• Disk zavore imajo vpeljevalno obdobje, zavorna moč se bo med tem obdobjem
postopno povečevala. V času vpeljevalnega obdobja bodite pozorni na ta
povečanja zavorne moči. Enako se bo zgodilo pri zamenjavi zavornih ploščic ali
rotorja.
■ Pri čiščenju s kompresorjem
• Če boste zavorno čeljust razstavili z namenom čiščenja s pomočjo
kompresorja, pomnite, da bo vlaga iz stisnjenega zraka lahko ostala na delih
čeljusti. Pred ponovno sestavo zavorne čeljusti pustite dele, da se dovolj
posušijo.
Pomnite
POZOR
• Zavorne ploščice G01A, G01S, F01A so narejene tako, da zmanjšajo hrup, ki nastane ob
zaviranju zaradi trenja ploščic in rotorja. V primerjavi z zavornimi ploščicami G03S/F03C
zahtevajo te ploščice daljše obdobje utekanja.
■ Rokovanje z mineralnim oljem
• Med rokovanjem uporabljajte zaščitna očala in se izogibajte stiku z očmi. Stik z očmi lahko
povzroči draženje. V primeru stika z očmi jih takoj sperite s svežo vodo in takoj poiščite
medicinsko pomoč.
• Med rokovanjem uporabljajte rokavice. Stik s kožo lahko povzroči izpuščaj ali nelagodje. V
primeru stika s kožo se dobro umijte z milom in vodo.
• Inhalacija oljne meglice ali hlapov lahko povzroči slabost. Nos in usta pokrijte z dihalno masko
in uporabljajte dobro prezračevan prostor. Če vdihnete meglico ali hlape, pojdite takoj v
področje s svežim zrakom. Pokrijte se z odejo. Ostanite topli in stabilni ter poiščite strokovno
zdravniško pomoč.
• Ne pijte. Lahko povzroči bruhanje ali drisko.
• Hranite izven dosega otrok.
• Posode za olje ne režite, segrevajte, varite ali stiskajte, saj lahko to povzroči eksplozijo ali
ogenj.
• Odstranitev uporabljenega olja: upoštevajte pravilnike za odstranjevanje odpadnih olj. Pri
pripravi olja za odstranitev bodite previdni.
• Smernice: posodo z oljem zatesnite pred vdorom tujih delcev in vlage, hranite jo na hladnem
in temnem prostoru stran od neposredne sončne svetlobe ali toplote.
Vijak za nastavitev
oddaljenosti od krmila
Pri namestitvi komponent na karbonski okvir/krmilo
preverite priporočene vrednosti navora privitja pri
proizvajalcu okvirja/delov ter se na ta način izognite
premočnemu zategovanju, ki lahko poškoduje karbonski
material, in/ali prešibkemu zategovanju, česar rezultat je
lahko premajhna moč pritrditve komponent.
Navor pritrditve zavorne ročice:
6-8 N•m
Za podrobnosti o namestitvi cevke si pomagajte s servisnimi navodili za zavorno cevko
SM-BH90-SB (SI-8JA0A).
Cevka se med namestitvijo ne sme stisniti. Prepričajte se, da sta zavorna čeljust in ročica v
položaju, kot ga prikazuje slika.
Z namenom doseganja najboljše učinkovitosti priporočamo uporabo naslednjih kombinacij.
Zavorna čeljust
Zavorna ročica
BR-M785 / BR-S700 *
/ BR-M666
BL-M785 / BL-T785
BL-S700 / BL-M666
Rotor
SM-RT81 / RT67
Cevka
SM-BH90-SB
Nosilec bovdna
slv_001462_8JZ0A_004.indd 1
SM-HANG
Mineral Oil
Mineralno olje
Zavorna
čeljust
< Za levo ročico >
Organske ploščice G01A / G01S
Kovinske ploščice
*
G03S
< Vodilo v obliki črke C > < Običajen nosilec bovdna >
< BL-M785 / M666 >
< BL-T785 / S700 >
■ Nastavitev prostega hoda
Ko je nastavitveni vijak prostega hoda odtegnjen, je prosti hod zavorne
ročice večji, tako da ga lahko nastavite na želeno stopnjo.
< BL-M785 >
Rotor
Večkrat stisnite zavoro in preverite, če zavore delujejo normalno ali ne. Prav tako
preverite, da ni vidnih puščanj olja.
Točka dotika
zavorne ploščice
Nastavitveni vijak
prostega hoda
Zavorna
ploščica
< Za desno ročico >
Stik
Zavorna ročica
Na strani zavorne ročice
Na strani zavorne čeljusti
8 mm viličasti ključ
Vzdrževanje
■ Zamenjava zavornih ploščic
Cevka
Očesni
priključek
Pomnite: Ta zavorni sistem je zasnovan tako, da se ob obrabi zavorni ploščic
batki postopno premikajo navzven in avtomatsko nastavljajo razmik
med rotorjem in zavornimi ploščicami. Zato morate pri zamenjavi
zavornih ploščic batke potisniti nazaj v njihov originalni položaj.
O-obročka
Vložek priključka
Imbus ključ 3 mm
Imbus ključ 4 mm
Povezovalni vijak
■ Zamenjava mineralnega olja
Priporočljivo je, da zamenjajte olje v rezervoarju, če postane močno razbarvano.
Pokrov
Če se na zavorne ploščice prime olje, če so ploščice obrabljene do debeline 0,5 mm ali
manj ali če vzmet zavornih ploščic vpliva na rotor, je potrebno zavorne ploščice zamenjati.
Navor privitja:
5-7 N•m
Navor privitja
Imbus ključ 3 mm : 5-7 N•m
Imbus ključ 4 mm : 8-10 N•m
■ Namestitev zavornih čeljusti in pritrditev
bovdna.
• Pri odzračevanju odstranite ploščico, ki
preprečuje stisk batkov (rumene barve), nato
na okvir namestite obročnik z rotorjem.
Na ventil za odzračevanje namestite cevko z vrečko, nato ventil odprite in
iztočite olje. V tem trenutku lahko stiskate zavorno ročico, s čimer boste
pomagali pri izteku olja. Po izteku vse tekočine vlijte svežo zavorno tekočino po
navodilih "Dodajanje mineralnega olja in odzračevanje". Uporabljajte samo
originalno Shimanovo mineralno olje.
Odpadno olje odstranite v skladu z občinskimi ali državnimi pravilniki.
Zavorne ploščice
1. Odstranite obročnik z okvirja, nato
M666
V povezavi s temi servisnimi navodili si preberite še servisna navodila
"Dodajanje mineralnega olja in odzračevanje" in "Dodajanje mineralnega
olja in odzračevanje (pri uporabi vijakov za odzračevanje na čeljusti)"
odstranite zavorne ploščice, kot je
prikazano na sliki.
M666
M666
■ Namestitev ročic SL-M780-I in BL-M785/T785/S700/M666
1. Z uporabo 2 mm imbus ključa odprite objemko zavorne ročice, kot je to
prikazano na sliki.
Objemka
• Namestite zavorne ploščice.
Razcepka
Vzmet zavornih ploščic namestite tako,
ko je prikazano na sliki. (Na vzmeti sta
oznaki za levo (L) in desno (R) stran.)
2. Očistite batke in področje okoli njih.
Distančnik za
odzračevanje
Varovalka
Namestitev
Vzmet zavornih ploščic
M666
nosilec zavorne ročice in za pritrditev na
krmilo začasno zategnite posebno matico in
poseben vijak.
1
2
Potisnite
M666
Za sestavo tega izdelka potrebujete naslednja orodja.
Področje uporabe
2. Kaveljček nosilca prestavne ročice vstavite v
3. Z ravnim orodjem potisnite batka naravnost nazaj do
skrajne možne točke, pri čemer bodite pozorni, da ju
ne poškodujete. Batkov ne potiskajte z ostrim
orodjem. Batka se lahko poškodujeta.
Zavorne ploščice
Bat
Orodje
4. < BR-M785/S700 >
Pritrditveni prstan rotorja
TL-LR15
Pritrditveni vijak zavorne ročice
Imbus ključ 4 mm
Pritrditveni vijak zavorne čeljusti
Imbus ključ 5 mm
Pritrditveni vijak adapterja (tip post-mount)
Imbus ključ 5 mm
Pritrditvene ročice zavornih ploščic
Imbus ključ 3 mm / Ploščate klešče
Vijaki za odzračevanje zavorne ročice
Imbus ključ 2,5 mm
Podpornik bovdna
Križni izvijač #2
Pritrditveni vijak zavorne cevke
8 mm ključ / imbus ključ 3 mm, 4 mm
Ventil za odzračevanje
7 mm nasadni ključ
Odzračevanje
SM-DISC, brizgalka
Vstavite nove zavorne ploščice, nato
vstavite še distančnik ploščic (rdeče
barve). Ne pozabite namestiti
varovalke.
Ploščice z rebri
Razcepka
Ploščice z rebri namestite
obrnjene tako, kot je
prikazano na sliki.
Navor privitja:
2-4 N•m
Kljukica
< BR-M666 >
Vstavite nove zavorne ploščice, nato
vstavite še distančnik ploščic (rdeče
barve). Nato razprite razcepko.
Pri nastavkih z mednarodnim standardom (IS) morate na zavorne čeljusti namestiti adapter za tip
post-mount.
(Na voljo so različni adapterji za spredaj in zadaj.)
Varovalka
Zavorne ploščice
M666
Matica
M666
1. Najprej namestite adapter, nato na adapter začasno namestite čeljusti. (Čeljusti se morajo
gibati vstran).
Razcepka
2. Stisnite zavorne ročice, da bodo zavorne ročice stisnile rotor, nato zategnite pritrditvene
Pomnite:
Matica ne sme biti obrnjena na glavo.
Če bo matica obrnjena na glavo ne bo
mogoče pritrditi zavorne ročice na krmilo,
poškoduje se lahko tudi kateri izmed delov.
1
2
Vijak (M5 x 17,5 mm)
vijake zavorne čeljusti.
■ Pletenje naper obročnika
● Mednarodni tip nastavka
Preverite, če so bile napere pletene, kot prikazuje slika
Radialno pletenje obročnikov se ne sme uporabiti.
< Spredaj >
Napere prednjega obročnika pletite, kot prikazuje Slika 1 od leve strani (strani,
kjer je rotor), in z leve in desne strani pri zadnjem obročniku, ter kot je
prikazano na Sliki 2 z desne strani na prednjem obročniku.
< Zadaj >
Pritrditveni vijaki
adapterja
Navor privitja:
2-4 N•m
Distančnik ploščic
(rdeče barve)
5. Večkrat stisnite zavorno ročico in preverite, če postane delovanje zavore trdo.
Adapter
3. Z uporabo 4 mm imbus ključa pritrdite
prestavno ročico na zavorno ročico.
Pritrditveni
vijak zavorne
čeljusti
Navor privitja:
4 N•m
6. Odstranite distančnik ploščic, namestite obročnik in nato preverite, če prihaja do
Smer vrtenja Naprej levo Zadnji, leva
Zadnji,
obročnika
stran
desna stran
dotikanja med rotorjem in zavorno čeljustjo. Če se dotikata opravite nastavitev kot je
vpisana v poglavju "Namestitev zavorne čeljusti".
Naprej desno
4. Z uporabo 4 mm imbus ključa pritrdite
objemko zavorne ročice.
Zavorna
čeljust
■ Nastavitev v primeru, ko batki ne delujejo pravilno
Pritrditveni
vijaki adapterja
Slika 1
■ Namestitev rotorja
SM-RT81L / RT67L (203 mm)
SM-RT81M / RT67M (180 mm)
SM-RT81S / RT67S (160 mm)
SM-DB-OIL
Z rebri
Za vodila v obliki črke C in
običajne nosilce bovdnov
uporabite poseben Shimanov
podpornik za bovdne (naprodaj
samostojno) za pritrditev, kot je
prikazana na sliki.
Navor privitja:
0,3-0,5 N•m
Oliva
SI-8JZ0A-004
Zavorni sistem diskov
■ Nastavitev oddaljenosti ročice
Za povečanje odmika zategnite nastavitveni vijak (v smeri urinega kazalca),
za zmanjšanje odmika ga popustite (v nasprotni smeri urinega kazalca).
Vijak za nastavitev
oddaljenosti od krmila
Mehanizem zavorne čeljusti vsebuje dva batka. Če batka ne delujeta pravilno, se
neenakomerno premikata ali če zavorne ploščice ostanejo v stiku z rotorjem, nastavite
batka po naslednjem postopku.
1. Odstranite obročnik in zavorne ploščice. Očistite batke in področje okoli njih.
2. Z ravnim orodjem potisnite batka naravnost nazaj do skrajne možne točke, pri čemer
bodite pozorni, da ju ne poškodujete. Batkov ne potiskajte z ostrim orodjem. Batka se
lahko poškodujeta.
3. Vstavite nove zavorne ploščice, nato vstavite še distančnik ploščic (rdeče barve).
4. Stisnite zavorno ročico, kolikor je to možno, nato jo stisnite še večkrat, s čimer boste
premaknili oba batka v njun prvotni položaj.
5. Odstranite distančnik ploščic, namestite obročnik in nato preverite, če prihaja do stika
med rotorjem in zavornimi ploščicami. Če se kje dotikajo, popustite namestitvene
vijake in nastavite tako, da ne bo nobenega stika.
Rotor
Tehnična servisna navodila
Kapica
Tip post
Kapica
■ Namestitev cevke
• Rotorji premera 203 mm in 180 mm imajo večji premer kot rotorji premera 160
mm za kros kolesa, zato je upogljivost teh rotorjev večja. Posledično se bodo
dotikali zavornih ploščic.
• Če nosilci zavorne čeljusti in nosilci pest niso vzporedni, se lahko rotor in
zavorna čeljust dotakneta.
• Ko odstranite obročnik, je priporočljivo, da vstavite ploščico za razmik zavornih
ploščic. Ploščica bo preprečila izhod zavornega batka, če se bo zavorna ročica
stisnila medtem, ko bo obročnik odstranjen.
• Če se bo zavorna ročica stisnila brez vstavljenih ploščic, bodo batki izstopili
dlje, kot je normalno. Z uporabo ploščatega izvijača ali podobnega orodja
potisnite zavorne ploščice nazaj, pri čemer bodite previdni, da ne boste
poškodovali površine zavornih ploščic. (Če zavorne ploščice niso nameščene, z
ravnim orodjem takoj pritisnite batke nazaj, pri čemer pazite, da jih ne
poškodujete.)
Če je zavorne ploščice ali batke težko potisniti nazaj, odstranite vijake za
odzračevanje in poskusite znova. (Pomnite, da lahko v tem trenutku olje steče
čez rob rezervoarja.)
• Med čiščenjem ali vzdrževanjem zavornega sistema uporabite izopropilni
alkohol, milnico ali suho krpo. Ne uporabljajte komercialnih čistil za zavore ali
sredstev za utišanje, saj lahko poškodujejo dele, kot so tesnila.
• Pri razstavljanju čeljusti ne odstranite batkov.
• Garancija ne pokriva normalne obrabe, ki je rezultat normalne uporabe.
< Če je delovanje zavore počasno, ko pritisnete na ročico >
Ročico nežno večkrat stisnite in počakajte, da se mehurčki vrnejo v rezervoar. Priporočljivo
je odstraniti pokrovček rezervoarja in rezervoar napolniti z mineralnim oljem, dokler v njem
ne bo več mehurčkov.
Če zavore še vedno delujejo počasi, potem iz zavornega sistema odstranite zrak. (Poglejte
"Dodajanje mineralnega olja in odzračevanje".)
• Če pride do izpusta tekočine, morate nenudoma prenehati uporabljati zavore in opraviti
potrebna popravila. Če boste kljub puščanju tekočin nadaljevali z vožnjo, obstaja možnost, da
bodo zavore nanadoma prenehale delovati.
• Če je ročica hitrega zapenjalca na isti strani kot rotor, obstaja nevarnost, da bo ovirala
delovanje rotorja, zato preverite, da se to ne dogaja.
• Pomembno je, da v celoti razumete delovanje zavornega sistema vašega kolesa. Nepravilna
uporaba zavornega sistema kolesa lahko privede do izgube nadzora ali nesreče, kar se lahko
konča z resno poškodbo. Naučite se pravilne tehnike zaviranja z vašim kolesom, saj se lahko
vsako kolo odziva nekoliko drugače (tehnika zaviranja med drugim vključje pritisk na zavorno
ročico in lastnosti nadzora kolesa). Za nasvet se lahko obrnete na prodajalca kolesa ali
preberite kolesu priložena navodila, učite pa se lahko tudi s treningom tehnike vožnje in
zaviranja.
• Če boste zavoro stisnili premočno, lahko obročnik zablokira in kolo lahko pade naprej, kar
lahko privede do resne poškodbe.
• Sistemi disk zavor Shimano niso združljivi s tandemskimi kolesi. Ker imajo tandemska kolesa
veliko skupno maso, se obremenitev zavornega sistema med uporabo poveča. Če se
hidravlične disk zavore uporabljajo na tandemu, se bo olje premočno segrelo in pojavila se bo
parna zapora ali motnje v napeljavi, zaradi česar bodo zavore odpovedale.
• Pred namestitvijo delov pozorno preberite in preučite servisna navodila. Zrahljani, obrabljeni
ali poškodovani deli lahko povzročijo padec in s tem resne poškodbe. Močno priporočamo
uporabo zgolj originalnih nadomestnih delov Shimano.
• Previdno preberite ta tehnična servisna navodila in jih za kasnejšo uporabo hranite na varnem
mestu.
Kot je prikazano na sliki, namestite dodatne pokrovčke za preprečitev odtegovanja
vijakov.
Kapica
< Spredaj >
< Zadaj >
Zavorne ročice pritrdite, kot prikazuje slika. (Preverite, da
zavorna ročica med stiskanjem ne ovira delovanja
prestavnih ročic. Preberite tudi servisna navodila za
prestavne ročice. Pri nakaterih modelih boste morali zaradi
položaja pritrditvenega vijaka prestavne ročice najprej
namestiti prestavne in šele nato zavorne ročice.)
Pritrditveni
vijak zavorne
čeljusti
Slika 2
● Post-mount tip nastavka
Pritrditveni prstan
rotorja
Navor privitja:
6-8 N•m
< Spredaj >
Zavorno čeljust začasno pritrdite na okvir
(tako da se bo lahko gibala vstran), stisnite
zavorne ročice, da bodo zavorne ploščice
stisnile rotor in nato zategnite pritrditvene
vijake zavorne čeljusti.
Navor privitja:
6-8 N•m
Brez reber
TL-LR15
F01A
F03C
BR-S700 se uporablja samo z organskimi (resin) zavornimi
ploščicami (G01A, G01S, F01A)
Navor privitja:
40-50 N•m
Navor privitja:
6-8 N•m
Pritrditveni
vijak zavorne
čeljusti
* Servisna navodila v drugih jezikih so na voljo na naslovu:
http://techdocs.shimano.com
Prosimo pomnite: z namenom izboljšanja izdelka se lahko lastnosti spremenijo brez predhodnega obvestila. (Slovenian)
27/01/12 08:40