6. junij 2012

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
Majski
salon
2012
Gospodarsko razstavišče Ljubljana
23. maj – 6. junij 2012
Kaj je Majski salon?
Odgovor na to vprašanje ni enoznačen in preprost, saj je Majski salon
morda bolj kot katerakoli druga likovna razstava odvisna in izrazito vpeta
v trenutno kulturno in socialno okolje. V osnovi je vsako umetniško delo
odraz družbenega dogajanja in posebnost likovne umetnosti je, da je
njen jezik veliko bolj dinamičen, ker vključuje poleg statične tudi gibljivo
sliko, omogoča virtualno potovanje po prostoru, in istočasno je univerzalen, saj se ne more izogniti vplivu odprtosti mednarodnega prostora. In
kljub temu se Majski salon pridružuje ostalim kulturnim manifestacijam,
ki še vedno gojijo nostalgično idejo o lastni kulturi in sliki, ki je danes, v
času globalne identitete toliko bolj pomembna, saj je še edino polje, ki
nam omogoča ohraniti lastno prepoznavnost. Tega pa verjetno tisti, ki
bi morali razumeti, ne sprejemajo in se na trenutke zdi, kot da tovrstne
kulture in umetnosti Slovenija ne potrebuje. Okolje, v katerem slovenski
umetniki danes živimo, nam zagotovo ni naklonjeno in težko bi rekli,
da je pozitivno kulturno naravnano. In vendar, razvoja in ustvarjalnega
procesa, novih idej in večne želje po odkritjih na področju umetnosti ne
more zajeziti ali celo prekiniti, niti še tako negativna klima in niti objektivne težave, s katerimi se umetniki vedno pogosteje spopadamo. Potreba po iskanju in razvijanju ustvarjalnosti sovpada s splošnimi in globalnimi trendi razvoja k ustvarjalni družbi.
Majski salon je razstava vseh slovenskih profesionalnih likovnih
ustvarjalcev združenih v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov in
bi lahko njene začetke postavili v leto 1909 z otvoritvijo Jakopičevega
paviljona in tretje slovenske umetniške razstave ali morda celo v leto
1900 z otvoritvijo prve slovenske umetniške razstave in začetke organiziranega delovanja in povezovanja likovnih ustvarjalcev. Od takrat dalje
so prizadevanja, bolj ali manj uspešna, da se ohrani in vzdržuje koncept
letne pregledne razstave, na kateri imajo možnost predstaviti svoja dela
vsi profesionalni likovni ustvarjalci, po lastni presoji in odgovornosti do
svojega dela in tudi do javnosti. To je razstava, kjer se srečujejo različne
generacije, področja in pristopi likovnega ustvarjanja, kjer se ohranja
tradicionalno slikarstvo in kiparstvo, instalacije ter umetnost sodobnih
medijev. Po drugi strani je nekakšen odsev trenutnega stanja likovne
produkcije v Sloveniji, še več, pozorni obiskovalec, z izostrenim občutkom za likovno umetnost, lahko prepozna stanje kulture in širše družbene klime v Sloveniji.
Lahko ugotovimo, da nas obvladuje agresivna govorica vizualnih
komunikacij. Živimo v času, ki ga pogostokrat označujemo kot stoletje vizualnih komunikacij, v času, v katerem se je pozornost od besede
radikalno premaknila k sliki, v času tako imenovanega slikovnega obrata,
ki je nadomestil lingvistični obrat iz prve polovice prejšnjega stoletja. V
današnjem času se torej stopnjuje porast vizualnih podatkov, na drugi
strani pa se razrašča potreba po njihovem obvladovanju. Likovni ustvarjalec, ki mu je omogočeno normalno delo in raziskovanje likovnega polja
in jezika, lahko pozitivno vpliva tudi na izobraževanje in splošni razvoj.
Majski salon, ki ga ponujamo na ogled v najbolj optimističnem mesecu v letu, nosi s sabo idejo in optimizem za boljšo in ustvarjalno družbo.
Aleš Sedmak
Marina Bahovec
Igor Banfi
Ksenija Baraga
Iskra Beličanska
Erna Ferjanič
Marija Flegar
Pavel Florjančič
Jože Foltin
Matejka Bellè
Bojan Bensa
Berko
Marin Berovič
Irena Gajser
Irena Gayatri Horvat
Klementina Golja
Franc Golob
Jiři Bezlaj
Neva Bilač
Dragomil Bole
Lucijan Bratuš
Josip Gorinšek
Tomaž Gorjup
Nataliya Gorza
Stojan Grauf
Beti Bricelj
Danijel Cedilnik
Elena Churnosova
Vesna Čadež
Milena Gregorčič
Andreja Gregorčič
Janez Hafner
Cvetka Hojnik
Muhamed Čavrk Hamo
Boni Čeh
Andreja Čeligoj
Matej Čepin
Senad Iljazi
Svetlana Jakimovska
Evgenija Jarc
Duša Jesih
Mojca Černič Pretnar
Boleslav Čeru
Bogdan Čobal
Rado Dagarin
Simon Jugovic Fink
Barbara Jurkovšek
Lojze Kalinšek
Azad Karim
Barbara Demšar
Polona Demšar
Irena Dimovska
Boge Dimovski
Barbara Kastelec
Janko Kastelic
Simon Kastelic
Mateja Kavčič
Skupina umetnikov DLUC-a
Jurij Dobrila
Vesna Drnovšek
Andreja Džakušič
Metka Kavčič
Alenka Kham Pičman
Bojan Klančar
Janez Knez Mišo
Novak Džamić
Andreja Eržen
Jože Eržen
Lučka Falk
Joso Knez
Redžo Kolaković
Alojz Konec
Štefka Košir Petrič
Zmago Kovač
Jasna Kozar
Nina Koželj
Ervin Kralj
Metka Pepelnak
Miha Perčič
Samo Perpar
Nataša Pičman De Saint
Marij Vrenko
Žarko Vrezec
Uroš Weinberger
Rok Zelenko
Arven Šakti Kralj Szomi
Anka Krašna
Bojana Križanec
Jože Lasič
Silvester Plotajs Sicoe
Silvije Popovič Arc
Brigita Požegar
Janez Praprotnik
Cveto Zlate
Vlasta Zorko
Urša Žajdela
Vinko Železnikar
Mira Ličen Krmpotić
Simon Macuh
Ksenija Makarovič
Jože Marinč
Gregor Pratneker
Marija Prelog
Marjan Prevodnik
Petra Preželj
Janez Matelič
Jožica Medle
Marjeta Medved
Jana Mihelj
Milena Pušlar
Ljubo Radovac
Janez Ravnik
Barbara Ravnikar
Marjan Mirt
Andrej Mivšek
Simon Mlakar
Adolf Mljač
Nataša Ribič
Branimir Ritonja
Janez Rotman
Marija Rus
Tomaž Milač
Ivo Mršnik
Dušan Muc
Jožef Muhovič
Jasna Samarin
Aleš Sedmak
Saba Skaberne
Nejč Slapar
Majk Mulaček
Katja Oblak
Polde Oblak
Radko Oketič
Katja Smerdu
Mirjam Sore Semolič
Lucija Stramec
Viktor Šest
Željko Opačak
Janko Orač
Andrej Pavlič
Milena Pavlin
Iztok Šmajs Muni
Tanja Špenko
Breda Šturm
Veljko Toman
Agata Pavlovec
Mirna Pavlovec
Nedeljko Pečanac
Andreja Peklar
Jože Trobec
Klavdij Tutta
Alenka Vidrgar
Oto Vogrin
Marina Bahovec
1956
Academia di Belle Arti di Venezia,
Pedagoška Fakulteta Ljubljana
Slikarstvo in literatura
Marina Bahovec, slikarka in pisateljica, samostojna kulturna ustvarjalka, je dokončala študij jezikov na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, nato likovno pedagogiko na
Pedagoški akademiji v Ljubljani, končno
pa slikarstvo na Accademia di belle Arti v
Benetkah.
Kralj Aleksander, 2012, olje na platnu.
100 x 120 cm
Igor Banfi
1956
Akademija za likovno umetnost Ljubljana
Slikarstvo
Mali kralj, 2012, olje platno, 24 x 30 cm
6
Ksenija Baraga
1960
Akademija za likovno umetnost Ljubljana
Ilustracija, slikarstvo, unikatno in industrijsko oblikovanje pletenin
Sodelovala je na številnih selekcioniranih
skupinskih in samostojnih razstavah v Sloveniji in tujini (RE-Desigen Europe, Berlin,
Nemčija; 12 Mednarodni trienale tapiserije, Łódź, Poljska; Obrazi Slovenije, Cahors,
Francija; BIO, Ljubljana, Slovenija) njena
dela pa so objavljana tudi v strokovnih
publikacijah. Je predsednica unikatne
sekcije DOS in članica DSLU.
[email protected]
Avgust, 2011, tempera, 18 x 23 cm
November, 2011, tempera, 18 x 18 cm
Iskra Beličanska
1976
Akademija za umetnost Sofija, Bolgarija; indonezijski Arts Institut STSI,
Dempasar, Bali.
Slikarstvo
Po končanem študiju leta 2000, se je
eno leto izobraževala na Baliju, na indonezijski Arts Institut STSI, Dempasar,
Bali. Leta 2004 se je pridružila skupini
umetnikov v Sloveniji. Živi in ustvarja v
ljubljani.
[email protected]
Kolektivizem, 2010, olje na platnu
150 x 100 cm
7
Matejka Bellè
1967
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Kiparstvo
1. nagrada, Ex-tempore Prem 1996
Po daljšem študijskem potovanju po
Indiji in Avstraliji živi in dela v Koprivi
na Krasu. Imela je nekaj samostojnih
razstav, sodelovala pa je tudi na več
skupinskih razstavah. Ukvarja se izključno z oblikovanjem kamna. Doslej je
izdelala štiri javna dela.
Ležeči Buda, skulptura
Bojan Bensa
1956
Akademija za likovno umetnost (diploma
in podiplomski študij), študijsko izpopolnjevanje v tujini.
Slikarstvo
Študijsko se je izpopolnjeval tudi v tujini
− Francija, Pariz, 1994 in Nemčija, Berlin,
2003. Od leta 1973 se ukvarja z borilnimi
veščinami in je mojster karateja.
Sprehod, 2012, olje na platnu, 60 x 80 cm 8
Berko
1946
Pedagoška akademija v Ljubljani
Slikarstvo, grafika
Nagrada za slikarstvo na 10. bienalu mladih Jugoslavije, Reka 1979
Grand Prix na 8. bienalu v Ville-Marie
2003, Kanada
Jakopičeva nagrada, Ljubljana 2010.
Nikoli niste daleč od Berkove zvezde...
Piazza Duomo, 2011, digitaln tisk,
70 x 100 cm
250 €
Nikoli niste daleč od Berkove zvezde...
Times Square, 2007, digitaln tisk,
90 x 114 cm
Cena: 350,00 €
Marin Berovič
1951
Grafika, fotografija, restavriranje
likovnih del in oblikovanje
Leta 1984 je magistriral na specialki
za restavratorstvo in konservatorstvo
na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani. Redni profesor na oddelku za
restavratorstvo na Akademji za likovno
umetnost in oblikovanje. Redni profesor
biokemijskega inženirstva in biotehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo in na Biotehniški fakulteti.
Rapa-Nui, 2011, pastel, 80 x 100 cm
9
Jiři Bezlaj
1949
Akademija za likovno umetnost
v Ljub­ljani
Kiparstvo
Akt 1 (7357): kamen (Lesno Brdo);
Cena: 2.500,00 € neto
Neva Bilač
1955
Mag. umetnosti, dipl. slikarka, mag. org.
znanosti
Slikanje in grafika
[email protected]
Predvečer (Soline), 2011, mešana
tehnika (akril, gvaš, japonski papir, olje,
pesek, vrvica), 70 x 100 cm,
Cena: 800,00 €
Dotik zemlje, morja in neba (Soline),
2011, mešana tehnika (akril, les, vrvica,
pesek), 70 x 100 cm
Cena: 800,00 €
10
Dragomil Bole
1948
Magister znanosti / FAGG in FF
Fotografija
Chinchiano Terme
Prva nagrada, Livorno
Grand Prix – Zlatno oko, Novi Sad
Ljubljana 24/1 – Aškerčeva c./2011, 2011,
fotografija, 30 x 50 cm
Cena: 250,00 €
Ljubljana 25/1 – Šubičeva ul / 2011, 2011,
fotografija, 30 x 45 cm
Cena: 250,00 €
Lucijan Bratuš
1949
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani
Slikarstvo, grafika, oblikovanje
Leta 1973 je končal specialko za grafiko.
Od leta 1987 poučuje kaligrafijo in tipografijo na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje. Od leta 1970 razstavlja
samostojno ter sodeluje na razstavah
slikarstva, grafike in oblikovanja doma in
v tujini.
1977 Nagrada Zlata ptica
1982 Velika nagrada za kaligrafijo, Subotica
1991 1. nagrada za grafiko, Subotica
Merkur, 2011, akril platno, 80 x 70 cm
Cena: 1.200,00 €
11
Beti Bricelj
1974
Visoka strokovna šola v Ljubljani
Slikarstvo
Na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani
je leta 2000 diplomirala iz slikarstva. Po
študiju je nadaljevala in nadgrajevala
izobraževanje v Avstraliji, kjer je prebivala
leto dni. Odzvala se je povabilu avstralske
vladne organizacije za raziskavo aboriginske kulture iz oddelka Department
for Aboriginal Affairs, South Australia,
Adelaide, 1998–1999.
Živi in dela v Postojni.
http://betibricelj.weebly.com
Danijel Cedilnik
1947
Po končani Šoli za oblikovanje je nadaljeval študij na Pedagoški akademiji v
Ljubljani (profesorji: Didek, Šuštaršič,
Omerza).
Ukvarja se z oljnim in akvarelnim slikarstvom, grafiko in knjižno ilustracijo.
V svojih delih največ upodablja gorski
svet – od domačih Alp pa do Himalaje, ki
jo kot član mnogih alpinističnih odprav
pozna na svojstven način.
Je avtor in soavtor več knjig, gorski reševalec in gorski vodnik.
Za seboj ima več kot 40 samostojnih in
skupinskih razstav.
Limski kanal
12
Elena Churnosova
1975
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani
Slikarstvo
Rojena v Sankt-Peterburgu. Od 1999.
leta pa živi v Sloveniji, kjer je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje pri profesorju Bojanu
Gorenecu.
www.elena-churnosova.com
Avtoportret, 2009, akril na platnu,
32 x 24 cm
Življenje na odru, 2012, akril na platnu,
70 x 50 cm
Cena: 400,00 €
Vesna Čadež
1976
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani
Slikarstvo
2009: 2. nagrada natečaja Poezija v
objektivu založbe Airbeltrina
2009: priznanje za animacijo »Animacija
naslikane narave«, Festival Fanima.tu,
Trzin
2010: častna nagrajenka za mladega
avtorja na Majskem salonu 2010, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj
Gradec
Rojena leta 1976 v Ljubljani, kjer živi
in ustvarja. Leta 2004 je diplomirala
iz slikarstva pri prof. Zmagu Jeraju
na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2008
zaključila tudi magistrski študij slikarstva pri prof. Metki Krašovec ter izbirno
videa pri prof. Sreču Draganu.
13
Muhamed Čavrk Hamo
1950
Likovna akademija v Sarajevu,
magisterij na ALU v Ljubljani
Grafika, slikarstvo, kiparstvo
1989 Varna, nagrada na 5. Print Biennalu
2002 Stockholm, 5th International
Graphic Art Annual
2006 4. hrvatski trijenale grafike, Nagrada Kabineta grafike HAZU
Carta incognita, 2011, 100 x 80 cm
Cena: 500,00 €
Boni Čeh
1945
Slikarstvo, kiparstvo, keramika, grafika
Posebna nagrada San Benedetto
Prešernova nagrada Gorenjskih občin
Odkupna nagrada male plastike
Študiral je na Akademiji za likovno umet­
nost v Ljubljani. Diplomiral je leta 1970.
Dela kot samostojni likovni ustvarjalec.
Poleg slikarstva se ukvarja še s kiparstvom, grafiko in keramiko.
[email protected]
Brez naslova, 2011, akril na platnu,
100 x 80 cm
Cena: 3.000,00 €
14
Andreja Čeligoj
1976
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, magisterij
Ilustracija, slikanje, grafično oblikovanje,
izobraževanje
Pihanje, 2012, akril na platnu, 29 x 24 cm
Cena: 200,00 €
Pomlad, 2012, akril na platnu, 48 x 28 cm
Cena: 300,00 €
Matej Čepin
1977
II. nagrada 4. bienale slik malega formata – Ljutomer 2006
Velika odkupna nagrada slikarskega
Ex-tempora – Piran 2008
Grand prix slikarskega Ex-tempora –
Piran 2009
Matej Čepin se skozi materialnost
vizualnega medija ukvarja s skritimi,
temačnimi platmi vsakdana. Izhaja iz
sveta sanj, prepletenega s sekvencami
realnega.
Neimenovani parazit, 2010
Steklo, silicon, parazit v formaldehidu
16,8 x 10,7 x 10,7 cm
15
Mojca Černič Pretnar
1955
Akademija za likovno umetnost v
Ljubljani
Slikarstvo, keramika
V Ljubljani je 1980. leta končala Akademijo za likovno umetnost, kasneje
še magistrski študij konservatorstva in
restavratorstva. Zadnja leta ustvarja v
glini. Živi in ustvarja v Ljubljani.
Zunaj – znotraj, 2011, glina pečena na
visoki temperaturi, 25 x 27 cm
Boleslav Čeru
1953
Slikarstvo, inštalacije
Ex-tempore Avsenik
Jocovo triglavsko priznanje – Pokljuka
(2003)
Ex-tempore mesta Kranja- (II. Nagrada
2010)
Ukvarja se s slikarstvom, inštalacijami…
Razstav­ljal je po Sloveniji in tujini (Zgonik-Italija, Trossingen-Konigsbrunn-Augsburg-Nemčija).
Brez naslova (Novice), mešana tehnika na
papirju, 80 x 60 cm
Cena: 1.900,00 €
16
Bogdan Čobal
1942
Akademija za likovno umetnost Ljubljana
Likovni pedagog, izredni profesor slikanja
in likovne teorije na PF Maribor
1977 Banja Luka, Jesenji salon, dve odkup­
ni nagradi
2002 Glazarjeva nagrada z listino
2009 Žetale – prva nagrada, mednarodni
Ex-tempore
Brbotanja, akril na platnu, 140 x 50 cm
Cena: 1.800,00 €
Rado Dagarin
1960
Pedagoška akademija v Ljubljani
Slikarstvo
Ex-tempore Piran
Ex-tempore Sora
Krožišče l , 2011, akril, platno, 100 x 100 cm
Cena: 400,00 €
17
Barbara Demšar
1969
Pedagoška fakulteta v Ljubljani
Slikarstvo
1999 1. nagrada Ex-tempore Prem 99,
Ilirska Bistrica
2002 Umetniška štipendija / Vermont
studio center / Vermont, US
2005 Odkupna nagrada Ex-tempore
Piran
Proti nebu, 2011, risba na ročno izdelanem papirju, 45 x 45 cm
Cena: 100,00 €
Lebdenje, 2011, risba na ročno izdelanem papirju, 45 x 45 cm
Cena: 100,00 €
Polona Demšar
1979
Študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje – smer kiparstvo.
Leta 2003 je diplomirala pri prof. Luju
Vodopivcu in dr. Levu Kreftu, nadaljevala pa je z magistrskim študijem unikatnega oblikovanja stekla pri mentorici
Tanji Pak in ga zaključila leta 2007. Živi
in dela na Sv. Trojici in v Ljubljani.
1998, Nagrada revije Fotografija (1)
1998, Nagrada revije Fotografija (2)
2002, Študentska Prešernova nagrada
za kiparstvo
[email protected]
Rodbina, 2010, patinirana žgana glina in
les, 80 x 80 x 5 cm
Cena: 1.000,00 €
Spomin, 2010, patinirana žgana glina in
les, 39 x 22 x 8 cm
Cena: 300,00 €
18
Irena Dimovska
1960
Leta 1985 diplomirala slikarstvo na ALU v
Ljubljani kjer je leta 1988 končala magistrski študij restavratorstva in konzervatorstva.
Slikarstvo
Majski salon – 2009
Brez naslova, 2012, akril 50 x 70 cm
Brez naslova, 2011, akril, 55 x 70 cm
Boge Dimovski
1952
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, grafika, kiparstvo
1981 podiplomski magistrski študij
konservatorstva in restavratorstva
1983 podiplomski magisterski študij
grafike, 1987 si je pridobil naziv docenta za grafiko, risanje in slikanje na
Ljubljanski univerzi ter univerzi Cirila in
Metoda v Makedoniji.
Muzejski svetovalec in likovni kritik
1982 Prešernova študentska nagrada za
grafiko v Ljubljani
1993 Tretja nagrada za grafiko na 1.
trienalu grafike v Kairu
2001 odkupna nagrada na mednarodnem bienalu sodobne grafike v
Cittadelli, Italija
Brez naslova, 2012, akril, 60 x 80 cm
19
Skupina umetnikov
DLUC-a
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Performance
Nagrada P74 za knjigo umetnika 2009
Pogled/Izgled / Look/Look, 2012,
186, 193, 175, 179, 176, 164, 176, 3,...
Cena: akcijska
Jurij Dobrila
1958
Kiparstvo, oblikovanje
Maluma 1/ I feel Slovenija, 2012,
80 x 90 cm
Cena: 8.000,00 €
20
Vesna Drnovšek
1973
Akademija za likovno umetnost v Ljub­ljani
Slikarstvo, grafika
Vesna Drnovšek je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta
1997 pri prof. Andreju Jemcu ter končala
magistrski študij grafike pri prof. Lojzetu
Logarju.
Neznanci I, 2011, visoki tisk, 26 x 33 cm
Cena: 140,00 €
Neznanci II, 2011, mešna tehnika, 26 x 40 cm
Cena: 140,00 €
Andreja Džakušič
Diplomirala in končala magistrski študij
na Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani.
Študijsko se je izpopolnjevala v Bratislavi
na Slovaškem in v Krakovu na Poljskem –
umetnica na delovnem obisku (artist in
residence) v Belfastu, Severna Irska.
Razstavlja doma in v tujini, živi in dela v
Celju.
Taktike preživetja / Survival Tactics, 2011,
video, 42 min 40 sek
21
Novak Džamić
1955
Accademia di belle arti v Benetkah
Slikarstvo
Od začetka 80 deluje kot samostojni
likovni ustvarjalec.
V tem obdobju študijsko živel in delal v
Parizu, Amsterdamu, Rimu in Benetkah.
Živi in dela v Kopru kot svobodni umetnik.
Razstavljal je na številnih samostojnih in
skupinskih razstavah doma in v tujini.
Andreja Eržen
1969
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, umetniška grafika, grafično
oblikovanje, animacija
Poletje na Osolniku, 2011, mešana
tehnika, 52 x 52 cm
Cena: 500,00 €
Češnja, 2008, mešana tehnika,
40 x 40 cm
Cena: 500,00 €
22
Jože Eržen
1946
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Kiparstvo, slikarstvo, grafika
Živi in dela v Kranju kot svobodni umetnik. Uporablja materiale terakote, fundal
gips, glinomal, bron, v slikarstvu na različne podlage oljnato kredo, olje in akril.
Redno razstavlja na Majskem salonu.
Študentska Prešernova nagrada 1967
Odkupna nagrada Ex-tempore, Piran
Odkupna nagrada Trienale, Beljak
Dalmacija poletje, 2011, oljnata kreda,
65 x 75 cm
Cena: 700,00 €
Jezero Lahinja (regionalni park), 2010,
oljnata kreda, 50 x 50 cm
Cena: 700,00 €
Lučka Falk
1945
Pedagoška fakulteta Maribor
Restavratorstvo, slikarstvo
Lučka Falk je rojena v Mariboru, kjer je
diplomirala na Pedagoški akademiji,
smer likovna pedagogika. Svoja dela
je predstavila na mnogih skupinskih in
samostojnih razstavah v Avstriji, Nemčiji,
Hrvaški, Italiji. Sodelovala je na slikarskih
kolonijah in Ex-temporih in prejela več
nagrad ter priznanj, med drugim je bila
dvakrat nagrajenka DLUM.
Vaza v modrem, 2012, akril na platnu,
90 x 70 cm
Cena: 1.100,00 €
23
Erna Ferjanič
1955
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Ob delu se ukvarja s slikarstvom,
kiparstvom, keramiko, grafiko, s fotografijo, ilustrira, organizira umetniška
srečanja; sodelovala je pri več potujočih mednarodnih projektih 2002 je
osnovala stalno Mednarodno zbirko likovne umetnosti na Strmolu v Rogatcu.
Nagrada medrepubliškega jugoslovan.
komiteja za slikarstvo, Plevlja (1988),
1. nagrada na natečaju slikarstva, kiparstva in grafike v Sesljanu, Italija (2001),
Nagrada za skulpturo mednarodna
forma viva Makole (2003,)
Svetloba jutra, 2011, akril platno,
60 x 60 cm
Cena: 800,00 €
Marija Flegar
1968
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Rojena leta 1968 v Ljubljani. Leta 2002
magistrirala na ALUO v Ljubljani, smer
slikarstvo. Razstavljala na več samostojnih in skupinskih razstavah. Kot
samostojna kulturna ustvarjalka se
ukvarja s slikarstvom, piše poezijo, ki
jo je objavljala ter besedila o likovni
umetnosti. Živi in ustvarja v Ljubljani.
»30. 11. 2010«, 2011, akvarel na papirju,
70 x 100 cm
Cena: 300,00 €
24
Pavel Florjančič
1947
Pedagoška akademija
Slikarstvo
Odkupna nagrada Likanale Gospič
Odkupna nagrada 1. Bienale INTART
Odkupna nagrada 12. zagrebška razstava
originalne risbe
Rože A. F. 2009, olje, platno, 50 x 70 cm
Jože Foltin
1944
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Slikarstvo
Slike je razstavljal v Sloveniji in v tujini.
Prejel je več nagrad, med drugim oljenko,
nagrado MO Ptuj za področje kulture, bil
je nagrajenec DLUM-a, prejel je plaketo
ZKD Ptuj.
Korant, 2010, mešana tehnika platno,
70 x 55 cm
Cena: 400,00 €
Haloze, 2011, olje platno, 55 x 70 cm
Cena: 400,00 €
25
Irena Gajser
1960
Visoka šola za risanje in slikanje
Ljubljana, Arthouse College of Visual
Arts
Slikarstvo
Lacrimae arboris I 2011, mešana tehnika
na platnu, 120 x 80 cm, diptih
Cena: 1.400,00 €
Irena Gayatri Horvat
Rojena v Zagrebu, ker je tudi končala
Likovno akademijo, pri prof. Miroslavu
Šuteju.
Na študijskih potovanjih je preučevala
mnoge kulture sveta, med drugimi
Indijo, Nepal, Tibet, Malezijo, Tajsko,
Indonezijo, Argentino in Čile. Doživetja
prenaša v slike in v poezijo.
Ob slikarstvu se posveča tudi art-terapiji, skupinskim projektom z otroki in
odraslimi (mandala).
Živi in dela v Sloveniji.
Dotik, 2011/12, mešana tehnika,
40 x 71 cm
Oltar, 2011, mešana tehnika, 51 x 96 cm
26
Klementina Golja
1966
Accademia di belle arti di Brera,
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
1992 – nagrada Majski salon
2007 – 1. Nagrada Mestne občine Kranj
2011 – Nagrada ZDSLU in Hypo banke 2011
Uvid – ok(n)o v dušo, 2011, mešana tehnika,
80 x 80 cm
Cena: 2.500,00 €
Franc Golob
1941
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo je študiral pri prof. Mariju
Preglju in prof. Maksu Sedeju. Ukvarja se
s slikarstvom, grafiko in fotografijo. Živi in
ustvarja v Oseku na Primorskem.
Iskanje izgubljenega zaklada, 2012, akril
na platno, 90 x 100 cm,
Cena: 1.200 €
27
Josip Gorinšek
1936
Akademija uporabnih umetnosti
v Beogradu
Med študijem je leta 1958 kot najboljši
študent na slikarskem oddelku prejel
nagrado ULUPUS-a (Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti
Srbije) in republiško štipendijo.
V letih od 1990 do 1993 je bil predsednik Društva likovnih umetnikov
Ljubljane. Ukvarja se s slikarstvom in
grafiko, predvsem malega formata ter z
grafičnim oblikovanjem.
Brez naslova, 2012, akril na platnu,
70 x 70 cm
Cena: 1.500,00 €
Brez naslova, 2012, akril na platnu,
90 x 90 cm
Cena: 2.300,00 €
Tomaž Gorjup
1950
Akademija za likovno umetnost Ljubljana
Slikarstvo, risba, grafika
Leta 1974 je diplomiral na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani pri prof. J.
Berniku, leta 1976 pa zaključil magistrski
študij slikarstva pri prof. A. Jemcu. Od
leta 2000 je habilitiran redni profesor za
risanje in slikanje na Oddelku za likovno
pedagogiko Pedagoške fakultete v
Ljub­ljani. Je član ZDSLU in Galerije
Equrna.
Za svoje delo je prejel več pomembnih
nagrad in priznanj, med drugimi leta
1981 v Ljubljani Župančičevo nagrado.
Diptih, 16. 5. 010; 2010, akril platno,
2 x 80 x 60 cm
Cena : 3.000,00 €
28
Nataliya Gorza
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
[email protected]
Portret, Olje na platnu, 40 x 30 cm, 2012
Cena: 600,00 €
Portret, Olje na platnu, 30 x 40 cm, 2011
Cena: 600,00 €
Stojan Grauf
1958
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, restavratorstvo, zidno slikarstvo
Ex-tempore - Ljutomer 1988 – prva
nagrada
Odkupna nagrada UGM na prvi samostojni razstavi
Novi Rotovž -Maribor – 1986. Slika –
ZERO.
Le kaj velja življenje, če človek ne more
slišati bokanja samotnega kozoroga ali
nočnega prepira žab v močvirju?, 2012,
grafit in jajčna oljna tempera, 35 x 50 cm
Cena: 400,00 €
Del zemlje smo in ona je del nas, 2012,
grafit in jajčna oljna tempera, 35 x 50 cm
Cena: 400,00 €
29
Milena Gregorčič
1952
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Svoja dela je predstavila na 55 samostojnih in na preko 240 skupinskih razstavah
doma in v tujini. Ukvarja se s slikarstvom,
grafiko in oblikovanjem in je dobitnica 19
nagrad in priznanj.
Valovanja, 2012, akril na platnu,
40 x 80 cm
Cena: 750,00 €
Andreja Gregorčič
1972
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani
Slikarstvo, ilustracija in oblikovanje
Odkupna prva nagrada občine Medvode na slikarskem Ex-temporu Sora
Odkupna druga nagrada podjetja
Planing biro Kranj na slikarskem Extemporu Duplje 2011
Odkupna nagrada podjetja Marovt
d.o.o. na 46. Mednarodnem slikarskem
Ex-temporu Piran 2011
Mestni odtisi 1, 2012, kril na platnu,
70 x 100 cm
Cena: 600,00 €
Mestni odtisi 2, 2012, kril na platnu,
70 x 100 cm
Cena: 600,00 €
30
Janez Hafner
1950
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani, specialka za slikarstvo
Slikarstvo
Prešernova nagrada za gorenjsko 1976
Groharjeva nagrada 1997
Ex-tempore Piran – odkupna nagrada
1993
Zasnežena drevesa II, 2012, akril na
platnu, 70 x 100 cm
Cena: 950,00 €
Zasnežena drevesa III, 2012, akril na
platnu, 70 x 100 cm
Cena: 950,00 €
Cvetka Hojnik
1963
Nagrada Društva likovnih umetnikov
Maribor 2006
posebno priznanje na razstavi Hommage
Spacalu 2007
Velika odkupna nagrada na Ex-temporu
Piran na temo Soline
Aktivno razstavlja doma in v tujini že več
kot 15 let. Pripravila je okli 60 samostojnih
razstav in sodelovala na številnih mednarodnih projektih. Je članica Društva likovnih umetnikov Maribor, Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Avstrijskega
društva likovnih umetnikov ter Društva
mednarodnih svobodnih umetnikov.
e-mail: [email protected]
V belini tišine I., 2009, akril tekstil,
80 x 60 cm
V belini tišine II., 2009, akril tekstil,
80 x 60 cm
31
Senad Iljazi
1981
Akademijo za likovno umetnost Univerze
v Tetovu
Slikarstvo
Med študijem je razstavljal skupinsko v
okviru ALU. Diplomiral je leta 2007 pri
prof. Nehatu Beqiriju. Živi in ustvarja v Tetovu, Makedonija, z začasnim bivališčem
v Mariboru.
Brez naslova I, 2010, akril na platno,
100 x 70 cm
Cena: 1.300,00 €
Svetlana Jakimovska
1965
Nagrada 7. trienala grafike, Bitola –
1990
Nagrada Salona mladih Kikinda –
1991 Nagrada Društva likovnih umetnikov
Kumanovo – 1992
[email protected]
arnes.si
Halštatska kamasutra, 2010, jedkanica,
35 x 50 cm
Svetlana Makarovič gleda halštatske
ženske, 2010, jedkanica, 35 x 50 cm
32
Evgenija Jarc
1977
Magistra umetnosti akademska slikarka
1. nagrada kolonija absolventov ALUO,
2002 Velenje
V peskovniku, 2012, olje na platnu,
80 x 60 cm
Cena: 250,00 €
Duša Jesih
1977
Visoka strokovna šola
Mednarodni slikarski Ex-tempore Ptuj
2011, mala odkupna nagrada
44. mednarodni slik. Ex-tempore v Piranu,
velika odkupna nagrada – 2009
43. mednarodni slik. Ex-tempore v Piranu,
Grand Prix – 2008
42. mednarodni slik. Ex-tempore v Piranu,
odkupna nagrada - 2007
Great promise, 2012, grafika monotipija,
90 x 100 cm
Alter ego, 2012, akril na panel plošči,
65 x 68 cm
33
Simon Jugovic Fink
1977
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani
Slika I, 2012, mešana tehnika, les,
80 x 95 cm
Cena: 763,06 €
Slika II, 2012, mešana tehnika, les,
80 x 95 cm
Cena: 763,06 €
Barbara Jurkovšek
1981
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje
Accademia di Belle Arti di Lecce v Italiji
Do sedaj je imela 20 samostojnih in
več kot 50 skupinskih razstav doma
in v tujini. Za svoje delo je prejela več
nagrad in priznanj. Deluje na področju
slikarstva, kiparstva, grafike, kaligrafije
in ilustracije.
arbara.jurkovs[email protected]
Odkupna nagrada 37. mednarodnega
slikarskega Ex-tempora Piran 2002
Okupna nagrada 7. mednarodnega
slikarskega Ex-tempora Sečovlje 2006
Nagrada likovnega natečaja Finančne
delniške družbe KB 1909 »Okno v svet
2007«
Ghost Rabbit, 2011, olje in akril na
platnu, 60 x 60 cm
Toxic, 2011, mešana tehnika na platnu,
40 x 40 cm
34
Lojze Kalinšek
1956
Pedagoška akademija v Ljubljani
Je član Društva slovenskih likovnih
umetnikov, »International Association
of Art« in »European Council of Artists«
ter sodeluje z društvom za alternativno
zgodovino »Patzinakia« iz Romunije.
Ukvarja se tudi z ilustracijo, fotografijo
in oblikovanjem na grafičnem in tehničnem področju.
[email protected]
Ennigerloh, Nemčija, odkupna nagrada
- 1992
Naklo, extempore: odkupna nagrada
- 2006
Aiud, Romunija, odkupna nagrada natečaja Jidvei - 2005
Nimfe, 2011, mešana tehnika na platnu,
120 x 120 cm
Azad Karim
1954
Slikarstvo, grafika
Šolal se je na Inštitutu za likovno umet­
nost v Bagdadu in na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1980
diplomiral na oddelku za slikarstvo. Leta
1983 je končal tudi podiplomski študij
grafike pri profesorju Zvestu Apolloniju.
Prazne hiše I, 2011, akril na platnu,
70 x 100 cm
Cena: 1.800,00 €
Prazne hiše II, 2011, akril na platnu,
70 x 100 cm
Cena: 1.800,00 €
35
Barbara Kastelec
1976
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Nagrada za najboljše delo mladega avtorja, Ex-tempore Piran,
Nagrada diplomantov ALU
Ivy Mike, 2010, barvni svinčniki,
21 x 29,7 cm
Cena: 280,00 €
Able day, 2011, barvni svinčniki,
29,7 x 21 cm
Cena: 280,00 €
Janko Kastelic
1953
Član ZDSLU od leta 1984. Imel je 75
samostojnih razstav v Sloveniji, Hrvaški,
Italiji, Nizozemski, Ameriki in se udeležil
nad 250 skupinskih razstav ter 80 likovnih delavnic. Za svoja dela je prejel 27
nagrad doma in v tujini.
36
Simon Kastelic
1977
Accademia di Belle Arti v Benetkah,
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani, magisterij
Slikarstvo
Prejel je več nagrad. Trikrat je bil
nagrajen na Mednarodnem slikarskem
Ex-temporu Piran z veliko odkupno
nagrado. Prejel je prvo nagrado na
Sečoveljskem ex- temporu 2011.
Naj vampir zbudi ciganko, 2011,
Rouge Dior na papirju, 70 x 50 cm
Cena: 9.990,00 €
Mateja Kavčič
1970
Akademija za likovno umetnost v
Ljubljani, slikarska specialka
Leta 2007 je pridobila pedagoško andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Od leta 1995 ima status samozaposlene v kulturi.
Slikarstvo, grafika, fotografija, land art
Priznanje Majskega salona 2011
Rožice, 2009–2011, orig. linorez, ročni
odtis in tuš na rižev papir, 15 x 10 cm,
(30 kosov): 90 x 100 cm
Cena kos: 30,00 €
5 kosov na vrvici: 130 ,00€
celota: 650,00 €
37
Metka Kavčič
1960
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani, specialka za konservatorstvo
in restavratorstvo
Kiparstvo
Leta 1998 se je strokovno izpopolnjevala
na Ecole Nationale Superieure des Beaux
- Arts v Parizu na oddelku za klasično
modelacijo. Od leta 2000 ima status
samostojne ustvarjalke.
Županjina nagrada mesta Ljubljana –
2003
Razstavišče Kibla, Maribor: 1. nagrada
občinstva – 2004
Častna nagrada ZDSLU, Majski salon 2010
Vlita v bron 1, 2011, bron, 48 × 56 cm
Cena: 3.500,00 €
Vlita v bron 2, 2011, bron, 40 × 35cm
Cena: 4.200,00 €
Alenka Kham Pičman
1932
Univ. dipl. ing. arhitektka, akad.
Slikarstvo, grafika
1. in 3. nagrada za notranjo ureditev
prekooceanske ladje za Brazilijo
Prešernova nagrada za Gorenjsko,
1. nagrada za najboljše urejen poslovni
prostor v Beogradu.
Gračišče 1. Istra, 2011, olje na platnu,
70 x 60 cm
Cena: 650,00 €
Gračišče 2. Istra, 2011, olje na platnu,
60 x 70 cm
Cena: 650,00 €
38
Bojan Klančar
1954
Slikarstvo, grafika
V Ljubljani je končal srednjo šolo za oblikovanje in 1981 diplomiral na grafičnem
oddelku Likovne akademije v Prištini.
Redno razstavlja od 1984 leta, za svoja dela
pa je prejel več nagrad in priznanj.
Med njimi tudi nagrado Fondacije Tailor za
grafiko v Parizu, priznanje mesta Vilnus za
ex libris, njegova mala grafika je v zbirki
Gutembergovega muzeja v Mainzu, objava
grafike v knjigi o grafičnih tehnikah, izdane
v Tokiju…
Poklon, 2012, akvatinta, 11 x 10,5cm
Cena 50,00 €
Sva, 2012, akvatinta, 10 x 11cm
Cena 50,00 €
Janez Knez Mišo
1955
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, kiparstvo, grafika
Ex-tempore, Rogaška slatina, 1991
Mini print Maribor, 1993
12. Slovenska kiparska razstava,
Ljub­ljanska mestna hiša, 2008
Iz cikla Potovanja, 2011, akril platno,
60 x 80 cm
Cena: 1.500,00 €
Iz cikla potovanja – B, 2011, akril platno,
60 x 80 cm
Cena: 1.500,00 €
39
Joso Knez
1959
Likovna akademija v Benetkah
Poleg slikarstva v raznih tehnikah se je
ukvarjal tudi z notranjo in zunanjo ureditvijo prostorov ter s poslikavami sten v
tehniki fresco a secco, pa tudi poučeval
likovni pouk.
V zadnjem času pa se njegova umetniška
ustvarjalnost odraža na platnih velikega
formata.
Redžo Kolaković
1938
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, ilustracija, grafično oblikovanje
Razstavljal je na številnih samostojnih
in skupinskih razstavah doma in v tujini.
Prejel je tudi več kot trideset nagrad in
priznanj za ustvarjalnost, med njimi,
1967. Prešernovo nagrado za slikarstvo na
ALU v Ljubljani, 1968. Družbeno priznanje
za slikarstvo v Bihaću in 1986.
Brez naslova, 2012, olje na lesu,
80 x 100 cm
Cena: 1.500,00 €
40
Alojz Konec
1956
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Posebna teamska diploma na 29. sejmu
Moda '84, Ljubljana – 1984
Odkupna nagrada na 6. mednarodnem
slikarskem Ex- tempore – Rogaška
Slatina – 1991
1. nagrada na 14. concorso internazionale di pittura „Immagini delle Valli del
Natisone“
Svečke v krogu (velika), 2012, olje na
platnu, 70 x 70 cm
Cena: 900,00 €
Svečke v krogu, 2012, olje na platnu,
40 x 40 cm
Cena: 600,00 €
Štefka Košir Petrič
1926
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Kiparstvo, poučevanje, risba
Brez naslova, 2012, lepljenka, karton,
39,5 x 29,5 cm
Barka, 2012, lepljenka, karton,
39,0 x 28,5 cm
41
Zmago Kovač
1964
Profesor likovne umetnosti
Slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje in
poučevanje
Brez naslova I, 2012, olje na platnu,
90 x 60 cm
Cena: 700,00 €
Brez naslova II, 2012, olje na platnu,
90 x 60 cm
Cena: 600,00 €
Jasna Kozar
1952
Akademijia za likovno umetnost
v Ljubljani, slikarska specialka
Slikarstvo
Odkupna nagrada – Ex-tempore Piran 1986
Odkupna nagrada – Umetnostne galerije
Maribor - 1990
Odkupna nagrada – Slikarske kolonije
Paleta – Sladki vrh - 2003
Katastrofično razpoloženje, 2012, olje
platno, 80 x 60 cm
Cena: 1.000,00 €
Grajska gospoda, 2012, olje platno,
80 x 60 cm
Cena: 1.000,00 €
42
Nina Koželj
1985
Študirala je likovno pedagogiko na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je
dela kot demonstratorka pri profesorju
Mirku Bratuši in pri profesorju Črtomirju Frelihu. Živi in dela v Stahovici nad
Kamnikom.
Priznanje fotografske zveze Slovenije,
2008
Nagrada sklada Vordemberge-Gildewart, 2010
Včerajšnje jajce na oko, 2011, železo,
keramika, plastika, kolagrafija
(globoki tisk), 1 x 1,5 x 1 m
Ervin Kralj
1939
Pedagoška akademija
Likovni pedagog
Služboval je kot učitelj likovne vzgoje in
kot ravnatelj osnovne šole v M
­ ariboru.
Strokovno se je izpopolnjeval na
področju umetniške grafike v delavnici Mednarodnega grafičnega centra
v Ljubljani in v grafični delavnivici
Narodne galerije v Ljubljani. Ukvarja se
z ekslibrisom.
Izbruh lave, 2010, akvatinta, 19 x 39 cm
Lava pod heklo, 2010, akvatinta,
24,5 x 34,5 cm
43
Arven Šakti Kralj Szomi
1974
BA Honours Fine Art, Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje
Fotografija
Je dobitnica nagrade za eksperimentalni
film na Festivalu neodvisnega filma Slovenije, svoja likovna dela je tudi predstavila
na številnih drugih skupinskih razstavah,
festivalih in strokovnih konferencah
doma in v tujini.
http://www.arven.org
Wherever you go, there you are, 2012,
fotografija
Anka Krašna
1950
Akademijia za likovno umetnost
v Ljubljani, slikarska specialka
Slikarstvo
Svoja študijska potovanja po Aziji, Ameriki in po različnih deželah Evrope je zaokrožila z bivanjem v City Internationale
des Arts v Parizu. Sedaj je redna profesorica za slikarsko oblikovanje na Pedagoški
fakulteti Univerze v Mariboru.
Razstava Dlum – Odkupna nagrada Umetnostne galerije Maribor - 1995
Razstava DLUM – Nagrada DLUM - 1996
Mestna občina Maribor, Glaserjeva listina
- 2004
Ograjene poti, 2010, olje na platno,
35 x 50 cm
Potujoča hiša, 2010, olje na platno,
50 x 35 cm
44
Bojana Križanec
1973
Kiparstvo, keramika
2008 - Nagrada za mlado avtorico, Majski salon 2008
2006 - Nagrada za najbolj izvirno delo,
Ex-tempore keramike, Obalne galerije
Piran
2005 - Nagrada Primavera za
najboljšega mladega avtorja, DLUM
(Društvo likovnih umetnikov Maribor),
razstava Vabljeni mladi
T2, 2011, šamotirana glina, železov
oksid, prozorna glazura, nadglazurni
zlat potisk
53 x 20 x 6,5 cm
Cena: 800,00 €
Innocence, 2011, šamotirana glina, prozorna glazura, nadglazurni črn in zlat
potisk, raku žganje
53 x 20x 6,5 cm
Cena: 800,00 €
Jože Lasič
1954
Kiparstvo
Ladja, 2012, les, 30 x 64 x 22 cm
45
Mira Ličen Krmpotić
1950
Slikarstvo je študirala na ljubljanski
Akademiji za likovno umetnost, kjer
je leta 1973 diplomirala pri profesorju
Maksimu Sedeju in leta 1975 končala še
restavratorsko specialko.
Prejela je več nagrad in priznanj:
leta 1997 Steletovo priznanje za svoje
restavratorsko delo, leta 2009 priznanje
Mirka Šubica za leto 2009 in leta 2010 stanovsko Nagrado ZDSLU za svoje likovno
ustvarjanje.
Ustvarja v različnih slikarskih tehnikah,
v risbi, grafiki, v tehniki vitraža, mozaika
in freske. Ukvarja se tudi z oblikovanjem
keramike, slika na tekstil, v zadnjem času
pa ustvarja tudi v steklu.
Istrski pejsaž, 2011, akril platno,
Simon Macuh
1971
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani (akademski
kipar), Filozofska fakulteta v Ljubljani
(univerzitetni diplomiran filozof )
Leto: 2009, Interaktivna računalniška
aplikacija
Cena: CD-ji z aplikacijo bi se prodajali
po 10.00 € po komadu
46
Ksenija Makarovič
Fakulteta za arhitekturo
Keramika, slikarstvo
Pesem, 2011, risba na papirju, 50 x 70 cm
Jože Marinč
1954
Akademijia za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Grand prix 1. bieanale mesta Kranj, Kranj,
1993
Avstrijska štipendija Salzburg, Millstatt,
1995
Grand prix Extempore Dobrna, 1995
Dežela sredi maja, 2011, akril, emajl,
190 x 90 cm
47
Janez Matelič
1950
Accademia di Belle Arti, Benetke
Akademijia za likovno umetnost
v Ljubljani, grafična specialka
Slikarstvo, grafika
Dela na področju slikarstva, grafike,
oblikovanja in scenografije. Študijsko
se je izpopolnjeval na Nizozemskem,
Rusiji, Franciji, Italiji in na Madžarskem.
Od leta 1979 ima status svobodnega
umetnika. Samostojno razstavlja od leta
1969 in je doslej imel okrog 80 osebnih
razstav. Sodeloval je na več kot 250
skupinskih razstavah doma in v tujini.
11. september, 2010, akril na platnu,
70 x 50 cm
Cesta, 2010, akril na platnu, 70 x 50 cm
Jožica Medle
1959
Pedagoško andragoška izobrazba
Filozofska fakulteta, Likovna akademija
v Zagrebu
Slikarstvo, grafika
Visoka pesem 1.1-9, 2.1- 9, 3.1-9, 2012,
grafika- suha igla in mezotinta,
120 x 50 cm
Cena: 500,00 €
48
Marjeta Medved
1982
Akademijia za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
Kiparstvo
Nagrada ALUO – 2006
Nominacija za nagrado Sklada Vordemberge-Gildewart 2010
Atelje in umetniki, Aleksander Bassin in
Tihomir Pinter, 2012
Čadrg, 2012, akril na platnu, 95 x 95 cm
Polje, 2012, akril na platnu, 35 x 100 cm
Jana Mihelj
1956
Filozofska fakulteta
Od leta 1982 se ukvarja s skulpturo,
mozaikom, aplikacijami v arhitekturi in
unikatnim oblikovanjem. Od leta 1982 je
samostojna ustvarjalka v kulturi, od 1990
svobodna umetnica, članica ZDSLU.
49
Marjan Mirt
1975
Akademija likovnih umetnosti
v Zagrebu
Kiparstvo in slikarstvo
Je avtor desetih javnih skulptur v
Sloveniji in tujini. Pripravil je več kot 15
samostojnih razstav in sodeloval na več
kot 30 skupinskih razstavah v Sloveniji
in tujini. Med pomembnejše dosežke
šteje sodelovanje na kiparskem simpoziju v Rusiji “Autumn.Inspiration”
ACTAeon, 2012, mešana tehnika (akril),
120 x 80 cm
Cena: 800,00 €
Andrej Mivšek
1976
prof. lik. umetnosti
Deluje na področju slikarstva. Trenutno
je zaposlen na Gimnaziji Jurija Vege v
Idriji. Izvaja tudi likovne delavnice za
otroke in odrasle v Azilnem domu v
Ljubljani.
Jutro I, 2011, mešana tehnika na platnu,
37 x 30,5 cm
Cena: 350,00 €
Jutro II, 2011, mešana tehnika na platnu,
37 x 30,5 cm
Cena: 350,00 €
50
Simon Mlakar
1954
Akademijia za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
Slikarstvo, pedagoško delo
Brez naslova, 2011, tisk, 100 x 70 cm
Cena: 200,00 €
Brez naslova, 2011, tisk, 100 x 70 cm
Cena: 200,00 €
Adolf Mljač
1931
Slikarstvo
V slikarstvu, grafiki in kiparstvu deluje
in razstavlja od leta 1957 dalje. V zadnjih
letih se je posvetil figuraliki na temo »Mutanti«, preko katere izpove svoj pogled na
svet, ki ga obdaja.
Iz višjih dimenzij, 2011, olje na platnu,
80 x 60 cm
Cena: 1.000,00 €
Mutanta, 2009, olje na platnu, 115 x 81 cm
Cena: 1.000,00 €
51
Tomaž Milač
1978
Slikarstvo
Ljubezensko pismo, 2012, akril,
100 x 90 cm
Cena: 1.000,00 €
Ivo Mršnik
1939
Akademija za likovno umetnost
Slikarstvo, grafika
Od leta 1978 je bil zaposlen na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, od 1998 kot
redni profesor za risanje in grafiko z
metodiko. Decembra 2011 mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužni
profesor UL.
Nagrada Novega mesta na 2. bienalu
slovenske grafike v Novem mestu
Odkupna nagrada Albertine Dunaj na 2.
bienalu slov. Grafike
Prva nagrada v Gradcu na razstavi Pogled na Vzhod, pogled na Zahod – 1993
Iz ciklusa 1000 & 1, 2012, 61,5 x 11 cm,
trak – 12 risb na nalepkah, svinčnik
Iz ciklusa 1000 & 1, 2011, 57 x 11 cm, trak –
30 risb na nalepkah, svinčnik
52
Dušan Muc
1952
Akademija primenjenih umetnosti
Beograd
Slikarstvo, ilustracija, grafično oblikovanje
1995 Nagrada Hinka Smrekarja
1996 Golden Pen
2007 Nagrada Majskega salona
Kruh naš vsakdanji, 2012, mešana tehnika,
76 x 56 cm
Jožef Muhovič
1954
Slikarstvo, grafika, kiparstvo, likovna teorija
1977 je diplomiral na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti
v Ljubljani je študiral filozofijo (1981 magisterij in 1986 doktorat). V letih 1993 do 1996
se je postdoktorsko izpopolnjeval v Nemčiji kot štipendist Humboldtove ustanove
na univerzah v Magdeburgu in v Berlinu.
Zaposlen je kot redni profesor za likovno
teorijo na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
Temna snov, 2011, olje platno, 120 x 80 cm
53
Majk Mulaček
1956
Leta 1978 je postal inženir agronomije na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani ter leta
1981 absolvent filozofije in sociologije na
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Kiparstvo, mozaik, aplikacije v arhitekturi
in unikatnio oblikovanje
Katja Oblak
1975
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, smer kiparstvo
Kiparstvo, preformans (ples)
Telo plesa, 2011, žgana glina, miniaturni
kipi (okvirno 100), 25 x 300 x 200 cm
Cena: 4.000,00 €
54
Polde Oblak
1931
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Po končani specialki je odšel v München, kjer se je zasidral za več desetletij. Tu je nadaljeval diplomski študij na
likovni akademiji. Iz tega obdobja so
njegova odlična dela, predvsem ženski
portreti in akti. Leta 1966 je skupaj s
slikarjem G. Krresom in N. Bianco izdal
Fragmentistični manifest, ki pomeni
povsem novo in izvirno likovno stališče
v slikarskem ustvarjanju.
Pot v Dobravlje, 30 x 40 cm
Radko Oketič
1953
Šola za oblikovanje
Slikati je začel v sedemdesetih letih. Več
kot deset let je delal na področju likovne
terapije duševnih bolnikov. Leta 2007 je v
Cellio v Italiji vodil šolo akvarela Illustrativo e »en plein air«. Imel je preko 30
samostojnih razstav, sodeloval na mnogih
skupinskih razstavah doma in v tujini.
Za ilustracije je prejel več mednarodnih
nagrad.
55
Željko Opačak
1962
Magisterij na Fakulteti likovnih umetnosti
v Beogradu na slikarskem oddelku
Performance, video
2011 Majski salon, nagrada za nove medije
1989 Nagrada Dušan Simić na razstavi
mladih v Banjaluki
1982 Študentska nagrada FLU
Dobro jutro, 2012, digitalni video
Cena: 100,00 €
Janko Orač
1958
Šola za risanje in slikanje, visoka strokovna šola v Ljubljani, podiplomski
študij grafike ALU – Zagreb
Slikarstvo, grafika
Nagrada mednarodnega Ex-tepora
Rogaška 1990
Nagrada Ex-tempore Dobrna 1999
Trdinova nagrada Mestne občine Novo
mesto 2009
Tinska gotika I., 2011, akril na platnu,
100 x 70 cm
Cena: 900,00 €
Tinska gotika II., 2011, akril na platnu,
100 x 70 cm
Cena: 900,00 €
56
Andrej Pavlič
1957
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Variacija 1, 2012, akvarel, 70 x 100 cm
Cena: 2.000,00 €
Fragmenti, 2012, akvarel, 70 x 100 cm
Cena: 2.000,00 €
Milena Pavlin
1944
Slikarstvo, ilustracija
Leta 1965 je diplomirala na likovnem
oddelku Pedagoške akademije v Mariboru.
Svoja dela je predstavila na številnih
samostojnih in skupinskih razstavah
doma in v tujini.
Ustvarja v tehniki akvarela in olja. Živi in
dela v Mariboru.
57
Agata Pavlovec
1973
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Groharjeva Štipendija
Prva nagrada Ex-tempora Kamnik
Odkupna nagrada Ex-tempora Piran
Vračanje, 2012, akril, platno, 100 x 70 cm
Cena: 600,00 €
Mirna Pavlovec
1953
Akademija za likovno umetnost v
Ljubljani
Slikarstvo, ilustracija
Groharjeva štipendija
Zad za hišo, zad za dušo, 2012, papir,
mešana tehnika, 70 x 100 cm
Cena: 500,00 €
58
Nedeljko Pečanac
1938
Akademija za likovno umetnost v
Ljubljani
Kiparstvo
Rojen v Drvarju v BiH. Obiskoval je
Šolo uporabnih umetnosti (grafika) v
Sarajevu. Študij je nadaljeval na ALU
v Ljubljani na oddelku za slikarstvo in
diplomiral leta 1963.
Asociacijska kiparska forma – poliran
brom, 18 x 16 x 22 cm
Cena: 1.000,00 €
Asociacijska kiparska forma – poliran­
bron 14 x 14 x 30 cm
Cena: 800,00 €
Andreja Peklar
1962
Akademija za likovno umetnost v
Ljubljani
Ilustracija
- Nagrada Izvirna slovenska slikanica
2006, Ljubljana
- Nagrada Zlatno pero 2007, Beograd
Kalifove ptice 1, 2011, mešana + digital
print, 40cm x 60 cm
Cena: 50,00 €
Kalifove ptice 2, 2011, mešana + digital
print, 40cm x 60 cm
Cena: 50,00 €
59
Metka Pepelnak
1966
Slikarstvo, grafika, ročno oblikovanje
slikovnih nosilcev iz recikliranega papirja
2012 – razstava papirnega nosilca
»Populus Alba Seeds« v Historical Part of
Botanical Garden, Tübingen, Nemčija
2011 – Priznanje Korea Paper Culture Art
Open Competition
2010 – nagrada za akvarel, mednarodni
slikarski Ex-tempore Piran
Čas, 2011, ročno oblikovan recikliran papir, morska trava, kombinirana tehnika,
70 x 70 cm
Zapis, 2012, ročno oblikovan recikliran
papir, lesorez »gozdnega pisarja«,
43 x 43 cm
Cena: 300,00 €
Miha Perčič
1972
Akademijo za likovno umetnost
v Ljubljani in grafična specialka
Umetniška grafika, suha igla, jedkanica,
aquatinta, litografija
Vagabund I, 2012, barvna suha igla,
aquatinta, 70 x 100 cm
Cena: 250,00 €
Fuzbal plac II, 2012, barvna suha igla,
70 x 100 cm
Cena: 250,00 €
60
Samo Perpar
1954
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Član Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov od leta 1984. Živi in dela kot
samostojni umetnik v Ljubljani.
[email protected]
Nataša Pičman De Saint
1963
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, grafika, kiparstvo in video
Med leti 1988 in 1990 se je kot štipendistka francoske vlade izpopolnjevala
na pariški Akademiji lepih umetnosti,
pri prof. Vladu Veličkoviću. Leta 1991
postane članica Maison des artistes,
leta 1993 francoska državljanka in 2003
prejme diplomo Fédération Nationale
de la culture française, European Art
Group.
Portable une matinee a Bruxelles
Tu crois, que on se rencontrait
61
Silvester Plotajs Sicoe
1965
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Študentska Prešernova nagrada 1987,
Nagrada, Bienale mesta Kranj 1995,
Velika nagrada, Mednarodni Ex-tempore Piran
Mavrično mesto, 2012, olje na platnu,
70 x 100 cm
Cena: 1.800,00 €
Magična igra, 2012, olje na platnu,
70 x 50 cm
Cena: 1.450,00 €
Silvije Popovič Arc
1950
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Po študiju se je likovno izpopolnjeval v
Parizu. Član ZDSLU in sodelavec Zavoda
za kiparstvo Ljubljana je od leta 1986.
Avtorjeva dela se nahajajo v številnih javnih ter zasebnih zbirkah doma in v tujini.
62
Brigita Požegar
1955
Filozofska fakulteta, Akademija za likovno
umetnost v Ljubljani
Slikarstvo
Študentska Prešernova nagrada za
slikarstvo
Živi in dela v Radovljici, kjer ima svojo
galerijo in slikarsko šolo.
[email protected]
Vhod v gozd, 2012, olje na platnu,
70 x 100 cm
Cena: 2.000,00 €
Mali gozd, 2012, olje na platnu,
25 x 40 cm
Cena: 500,00 €
Janez Praprotnik
1947
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikanje, fotografija, risba, računalniška
grafika
Iz narave I., c. 79, 2011, mešana tehnika
– papir, 10,2 x 21,0 cm
Cena: 150,00 €
Iz narave II., c. 79, 2011, mešana tehnika
– papir, 10,00 x 21,7 cm
Cena: 150,00 €
63
Gregor Pratneker
1973
Oddelek za likovno umetnost Univerze
v Mariboru
Slikarstvo
Leta 2007 je postal član DLUM in Zveze
društev slovenskih likovnih umetnikov.
Leta 2009 je postal član Federazione
Nazionale Artisti iz Torina.
Pot na grad, 2011, olje na platnu,
56 x 70 cm
Cena: 900,00 €
Zimski sončen gozd, 2010, olje platno,
60 x 60 cm
Cena: 900,00 €
Marija Prelog
1954
Slikarstvo, ilustracija, oblikovanje
Študirala na Pedagoški akademiji, smer
likovni pouk in knjižničarstvo. Študij
je dopolnila z Likovno akademijo za
umet­nost v Ljubljani, smer slikarstvo in
leta 1980 diplomirala pri pri profesorju
Janezu Berniku. Vpisala in opravila tudi
specialko iz slikarstva. Zaposlila se je
kot samostojna oblikovalka v Design
biroju, 1986 je postala likovno-grafična
urednica v Državni založbi Slovenije v
Ljubljani. Od leta 1990 je samostojna
ustvarjalka na področju kulture.
64
Marjan Prevodnik
1955
Pedagoška akademija v Ljubljani (1977),
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Velika odkupna nagrada – Ex-tempore
Piran, 2006
Lazurno v namaznem, 2010, akril
na platnu, 90 x 40 cm
Cena: 917,50 €
Petra Preželj
1975
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Ilustracija, grafično oblikovanje, slikarstvo
Pohvala Hinka Smrekarja za izvirni
likovni pristop, 6. slovenski bienale
ilustracije, 2004
Častna diploma mednarodnega Zlatega peresa Beograd, 46. Zlato pero
Beograda, 2011
Želja, 2010, akril na platnu, 50 x 40 cm
Cena: 400,00 €
Izolirani, 2010, akril na platnu, 50 x 70 cm
Cena: 650,00 €
65
Milena Pušlar
1949
Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani in na Visoki šoli za risanje in slikanje s specializacijo v Ljubljani. Imela
je več samostojnih in skupinskih razstav
doma in v tujini in za svoja dela prejela
več nagrad in priznanj.
Drevo je simbol življenja, je človekov
zaveznik in zaščitnik.
Drevo I., 2005, mešana tehnika, dimenzije 140 x 200 cm
Ljubo Radovac
1948
Kanada School of Modern photografy
Leta 1978 je odprl zasebni atelje Foto
Belvedere v Kopru, kjer pogodbeno
občasno še vedno dela.
Leta 1982 se je vpisal na likovno akademijo v Benetkah in 1986 diplomiral pri
profesorju Carmelu Zottiju.
66
Janez Ravnik
1929
Akademija uporabnih umetnosti v
Zagrebu
Slikarstvo
Prešernova nagrada Gorenjske
Nagrada Z.D. Adriatic
Linhartova nagrada
Brez naslova, 2011, akril, 40 x 30 cm
Barbara Ravnikar
1969
Akademska slikarka
Slikarstvo, grafika, mozaik
Najboljše delo v tehniki akvarela
Ex-tempore Piran, 2009
Vesolja, 2010, grafika, 50 x 70 cm
67
Nataša Ribič
1963
Akademiji za likovno umetnost
Leta 1991 končala podiplomski študij
slikarstva pri prof. Gustavu Gnamušu,
v letih 1991–93 obiskovala podiplomski
študij grafike pri prof. Branku Suhyu.
Njena dela so uvrščena v več domačih in
tujih likovnih zbirk, med drugim v zbirko
dunajske Albertine.
Včasih Angel poje svojega Boga, 2010,
akril na platno, 54,5 x 54,5 cm, blazina
Cena: 200,00 €
Ali je to vse?, 2010, akril na platno, 54 x
54cm, blazina
Cena: 250,00 €
Branimir Ritonja
1961
Fakulteta za varnostne vede
Fotografija
Plaketa Francoske fotografske zveze
Srebrna plaketa JSKD RS
Glazerjava nagrada z listino
Ponaša se s 41 samostojnimi razstavami in s sodelovanjem na preko 500
skupinskih razstavah ter z več kot 110
nagradami.
Ženske, 2012, pigmentni ink jet print,
75 x 106 cm
Cena: 1.300,00 €
68
Janez Rotman
1953
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, grafično oblikovanje, scenografija
Od 1978 je zaposlen v SNG Maribor kot
vodja scenskega ateljeja.
Ukvarja se s slikarstvom, občasno tudi z
grafičnim oblikovanjem in scenografijo.
Od 1977 je zasnoval preko štirideset
scenografij za gledališke predstave
in druge javne prireditve ter mnogo
gledaliških in drugih plakatov.
Kompozicija 1, 2012, oljni pastel na lesu,
150 x 80 cm
Cena: 1.000,00 €
Marija Rus
1949
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Rojena v Semiču leta 1949. Po končani
Srednji šoli za oblikovanje je po letu
1974 diplomirala na Akademiji za likovno
umetnost pri prof. Janezu Berniku in
leta 1979 zaključila podiplomski študij
slikarstva. Živi in dela v Ljlubljani in v Beli
krajini. Predstavila se je na več samostojnih in skupinskih razstavah.
69
Jasna Samarin
1966
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Po končani gimnaziji je na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani študirala
slikarstvo in diplomirala leta 1989. Istega
leta je vpisala podiplomski študij slikarstva. V letih 1990 - 91 se je kot štipendistka
francoske vlade študijsko izpopolnjevala
na Beaux Arts v Parizu. Je ustvarjalka, ki
deluje na področju klasičnega slikarstva.
Brez naslova, kolaž, 2011, 28 cm x 80 cm
Brez naslova, kolaž, 2011, 28 cm x 80 cm
Aleš Sedmak
1952
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, ilustracija, oblikovanje
1987 likovna oprema avle Temeljnega
sodišča v Kopru
1994 odkupna nagrada Ex-tempore
Piran
od 1998 dalje vodja mednarodnih
delavnic Kaverljag za študente
evropskih akademij
Punta, 2012, olje, papir, 24 x 60 cm Cena: 400,00 €
Med nebom in zemljo, 2012, olje, papir,
44 x 60 cm
Cena: 450,00€
70
Saba Skaberne
1962
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Postavitve, prostorske instalacije ,
skulpture manjših dimenzij, v zadnjem
času predvsem s tako imenovano »soft
sculpture« in pedagoško delo
Nagrada žirije za skulpturo na 8. Dubrovniškerm salonu, 1989
Županjina nagrada za kip na temo
Erotika v kiparstvu na razstavi Erotika in
neskončnost telesa, 2000
Druga nagrada za delo na razstavi
P.O.P. ‘04, Majski salon, razstava članov
ZDSLU, 2004
[email protected]
Črna oblika, 2010, polst, 32 x 16 x 12 cm
Cena: 200,00 €
Land/respect, 2010, polst, kovina,
25 x 25 x 6 cm
Cena: 300.00 €
Nejč Slapar
1945
Gradbena fakulteta
Slikarstvo, grafika, oblikovanje
V letih 1970/76 je s filmsko skupino Ime
posnel več kratkometražnih igranih filmov in zanje prejel pomembnejše filmske
nagrade. Imel je preko sto samostojnih
in okoli petdeset skupinskih razstav pri
nas in v tujini. Udeležil se je več likovnih
kolonij, 1976 je prejel prvo nagrado piranskega Ex-tempora.
Ex-tempore v Piranu
Velika Prešernova plaketa
Prešernova plaketa
Kako zelena je bila moja dolina I., 2012,
Akril na platnu, 100 x 100 cm
Cena: 1.000,00 €
71
Katja Smerdu
1980
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
Kiparstvo
Zaključuje magisterij kiparstva pri prof.
Matjažu Počivavšku in prof. dr. Igorju
Škamperletu na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
2006 Prvo mesto za kiparstvo „Okno v
svet“ Finančne družbe KB1909
2010 Nominacija za nagrado sklada
Vordemberge-Gildewart 2010
2011 Odkupna nagrada Extempor Piran,
za najboljše delo mladega ustvarjalca do
35. leta
Vita, 2009, olje na platnu, 120 x 100cm
Cena: 1.500,00 €
Mirjam Sore Semolič
1956
Filozofska fakulteta in Akademija za likovno umetnost v Ljubljani
Kiparstvo, slikarstvo.
Erazem, mešana tehnika na platnu, 2011,
70 x 90 cm
Praptič, mešana tehnika na platnu, 2011,
70 x 90 cm
72
Lucija Stramec
1978
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Rezidenčno bivala v Gradcu (Cultural
City Network, 2008) in Parizu (Cite Internationale des Arts, 2011). Svoja dela
je predstavila na številnih razstavah v
Sloveniji in tujini.
Prejela nagrado na Majskem salonu
ZDSLU, Kranj 2009.
Rue du Fauconnier, 2011, risba na papir,
10 x 30 cm
Viktor Šest
1956
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Berlin Grafoteka
Odkupna nagrada Um. Galerije
Glazerjeva listina
Po diplomi je v Mariboru prevzel službo
tehničnega in likovnega urednika pri
Založbi Obzorja, vendar se od leta 1984
ukvarja le s slikarstvom.
Muza, 2011, mešana tehnika,
70 x 100 cm
Cena: 1.500,00 €
73
Iztok Šmajs Muni
1953
MFA, Kandidat PHD – Visual Art
Slikarstvo, miniatura, risba, fotografija,
instalacija
Bienale mladih 1981 Rijeka,
Pollock – Krasner grant, New York
2001/2002
Premio Assoluto – Golden Medal – Santa
Rita Academy Torino, 2006
D.X.O.M SERIES, Dyptich, 2012, Akril na
platno, 2x (30 x 60) cm
Tanja Špenko
1956
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Razstavljati je začela leta 1979 s triavtorsko razstavo v Galeriji Škuc, od takrat tudi
sodeluje na mnogih skupinskih razstavah
doma in v tujini.
Zlata ptica, Ljubljana – 1984
Diploma Raciborz 96 (Poljska) – 1989
Grand Prix, Mednarodni Ex-tempore Ptuj,
Karneval – 2011
Razmislek, 2012, akril platno,
80 x 40 cm
Cena: 1.000,00 €
Neobičajen zaplet, 2012, akril platno,
80 x 60 cm
Cena: 1.200,00 €
74
Breda Šturm
1976
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani in Fakulteta za arhitekturo
Je samozaposlena v kulturi in deluje na
področju ilustracij, opreme in oblikovanja knjig, notranje opreme in arhitekture. Študijsko se je izpopolnjevala
v Italiji, Španiji, v času magistrskega
študija pa tudi na The Art Students
League of New York v ZDA.
Veljko Toman
1944
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, restavratorstvo
Iz cikla: Naša dediščina, 2011, akril platno,
80 x 100 cm
75
Jože Trobec
1948
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Veduta – Na hribih, 2012, akril, 50 x 50 cm
Cena: 600,00 €
Veduta – Obzorje, 2012, akril, 50 x 50 cm
Cena: 600,00 €
Klavdij Tutta
1958
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, grafika, objekti, oblikovanje,
organizacija likovnih dogodkov
Mednarodni bienali: Gran Prix – Ljubljana,
Lodz, Barcelona, Cadaques, Villach
Nagrada Hypo banke ZDSLU – 2009
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in objekti
ter z organizacijo likovne delavnice na
Sinjem Vrhu. Od leta 1981 je član DSLU,
sicer pa dela in živi v Novi Gorici in Kranju,
kot samostojni umetnik.
Iz cikla Mediteranski pomoli, 2011, kolaž,
karton, les in akril na platno, 60 x 60 cm
Cena: 2.380,00 €
Iz cikla Mediteranski pomoli, 2010/2011,
kolaž, karton, les in akril na platno,
60 x 60 cm
Cena: 2.380,00 €
76
Alenka Vidrgar
1958
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Kiparstvo, fotografija, keramika,
Ilustracija
Zlata ptica,
Zagrebški salon
Odkupna – general Maister
Zavist , 2011, kamen bron, 25 x 19 cm
Cena: 580,00 €
Oto Vogrin
1960
Pedagoška akademija v Mariboru,
PF v Ljubljani
Slikarstvo, grafika
Od leta 1983 živi in dela v Selnici, kot
likovni pedagog na osnovni šoli.
Nagrada Ex-tempore Izola
Nagrada Ex-tempore Svečina
Posebno priznanje strokovne komisije
Ex-tempore Ptuj
Bidermajer šopek – Maribor, 2011,
akvarel, 60 x 40 cm
Cena: 350,00 €
Bidermajer šopek – Ljubljana, 2011,
akvarel, 60 x 40 cm
Cena: 350,00 €
77
Marij Vrenko
1963
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Obisk, 2010, Olje na platnu, 64,5 x 27 cm
1.100 €
Osnutek za pomnik, 2010, olje na platnu,
79 x 59,5 cm
Žarko Vrezec
1950
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, ilustracija
Razstavljal je na 120 samostojnih razstavah in na okoli 400 skupinskih razstavah,
na razstavah slovenske umetnosti in na
mednarodnih razstavah doma in na tujem. Prejel je 28 nacionalnih in mednarodnih nagrad za slikarstvo.
Brez naslova, 2010, akril na platnu,
70 x 50 cm
Cena: 400,00 €
Brez naslova, 2010, akril na platnu,
70 x 50 cm
Cena: 400,00 €
78
Uroš Weinberger
1975
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Nagrajenec bienalne razstave – Pogled
na likovno umetnost Slovenije 6: Jaz
tukaj, zdaj – 2011
Grand prix Mestne občine Ptuj na 2.
mednarodnem Ex-temporu Ptuj - 2004
Študentska Prešernova nagrada in prva
nagrada na natečaju za portret Ite Rine
– 2001
Bubbleman, 2010, olje na platnu,
50 x 80 cm
Cena: 645,00 €
Grožnja, 2009, olje na platnu,
50 x 80 cm
Cena: 645,00 €
Rok Zelenko
1951
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
V osemdesetih in devetdesetih letih je
bil aktiven v likovni koloniji v Grožnjanu, kjer ima atelje. Od konca devetdesetih živi v Izoli. Ukvarja se s slikarstvom,
keramiko grafičnim oblikovanjem in
publicistiko. Imel je preko sto samostojnih razstav doma in v tujini.
Pariške ljubezni-Beaubourg, 2012, akril
na platnu, 45 x 45 cm
Cena: 400,00 €
Pariške ljubezni-Marais, 2012, akril na
platnu, 70 x 45 cm
Cena: 550,00 €
79
Cveto Zlate
1955
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Galičevi metulji, akril-kolaž na platnu,
45 x 55 cm
Vlasta Zorko
1934
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Študijsko izpopolnjevanje na Kraljevi
Akademiji v Kopenhagnu in na Umetnostni Akademiji v Münchenu. Udeležba na
številnih skupinskih razstavah doma in v
tujini, pripravila več samostojnih razstav.
Kiparstvo
Prešernova nagrada za študente,
Medalja »Intart« Udine,
Plaketa »Golob miru« Slovenj Gradec
Pogovor, 2011, terakota, 24 x 29 cm
Cena: 480,00 €
Frajereka, 2011, terakota, 37 x 19 cm
Cena: 380,00 €
80
Urša Žajdela
1965
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo
Ex-tempore Tržič – 1988
Ex-tempore Škofja Loka – 1989
Ex-tempore Piran – 2009
Sestre, 2011, akvarel na platnu,
100 x 100 cm
Vinko Železnikar
1954
Akademija za likovno umetnost
v Ljubljani
Slikarstvo, grafika
Diplomiral je leta 1978. V letih med 1980
in 1988 se je ukvarjal predvsem s pedagoškim delom. Od leta 1989 do 1994 pa
se je intenzivno posvečal grafiki. Po letu
1995 se je vrnil k slikarstvu. Od leta 1988
deluje kot samostojni ustvarjalec na
področju kulture. Do sedaj je pripravil
preko štirideset samostojnih razstav in
sodeloval na več kot stotih skupinskih
razstavah doma in v tujini.
[email protected]
Slika 204, 2010, akril, 52 x 70 cm
Slika 211, 2010, akril, 52 x 70 cm
81
Katalog izdala
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
Zanjo Aleš Sedmak
Priprava razstave Oga Butinar Čeh
Predgovor Aleš Sedmak
Oblikovanje Lucijan Bratuš
Fotografije avtorji
Tisk Partnergraf, d.o.o.
Ljubljana
2012
Razstavo Majski salon 2012 so podprli:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport Republike Slovenije
Gospodarsko razstavišče Ljubljana
Proevent
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
73/76(497.4)”20”(083.824)
MAJSKI salon (2012 ; Ljubljana)
Majski salon 2012, Gospodarsko razstavišče Ljubljana,
23. maj - 17. junij 2012 / [predgovor Aleš Sedmak]. - Ljubljana
: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2012
ISBN 978-961-93155-3-8
1. Gl. stv. nasl.
261884672