Doc. dr. Karmen Rodman

Mnenjsko anketiranje študentov - študijsko leto 2012/2013
Individualni izpis in analiza odgovorov za visokošolskega učitelja/sodelavca
Doc. dr. Karmen Rodman
Pregled oddanih anket
Opazovana kategorija
PREDMET
LETNIK ŠTUDIJA
NAČIN ŠTUDIJA
ŠTUDIJSKI PROGRAM
ŠTUDIJSKO SREDIŠČE
Marketinški management storitev
Obnašanje odjemalcev
1. letnik
2. letnik
redni
izredni
Magistrski Management
Magistrski Ekonomija in finance
Koper
Celje
Škofja Loka
Stopnja
Podiplomska
24
27
22
29
50
1
49
2
4
5
42
Analiza odgovorov
Anketiranci so vpisali število predavanj/vaj, ki so se jih udeležili pri posameznem izvajalcu.
Podiplomski
N
µ
σ
Število predavanj
51
5,31
3,52
Anketiranci so na posamezne trditve odgovarjali glede na stopnjo strinjanja, pri čemer so bili možni odgovori: 1 –
sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti/niti, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam in 0 – ne
poznam.
Podiplomski
Izvajalec:
N
µ
σ
51
4,84
0,70
nas je seznanil-a s cilji predmeta.
51
4,82
0,71
je predstavil-a uporabnost študijskih vsebin.
51
4,90
0,46
razlaga jasno.
51
4,90
0,46
razlaga sistematično.
51
4,90
0,46
zna odgovoriti na zastavljena vprašanja.
51
4,88
0,48
povezuje vsebine predmeta s prakso.
51
4,92
0,44
spodbuja razpravo in sodelovanje študentov.
51
4,90
0,50
vzpostavil-a je korekten odnos s študenti.
51
4,92
0,44
na predavanja/vaje prihaja pripravljen-a.
51
4,90
0,46
na predavanja/vaje prihaja pravočasno.
43
4,91
0,48
dostopen-a je v času govorilnih ur oz. po dogovoru.
47
4,89
0,48
odziva se na e-pošto.
51
4,84
0,70
V prihodnosti bi želel-a še sodelovati s tem izvajalcem/ko.
Anketiranci so splošno oceno visokošolskega učitelja/sodelavca podali na petstopenjski lestvici glede na izpolnitev
svojih pričakovanj, pri čemer so bili možni odgovori: 1 – sploh ne izpolnjuje, 2 – ne izpolnjuje zadovoljivo, 3 –
niti/niti, 4 – zadovoljivo izpolnjuje, 5 – popolnoma izpolnjuje.
Podiplomski
N
µ
σ
51
4,84
0,70
splošna ocena visokošolskega učitelja/sodelavca
Komentarji
Podiplomski študenti















Profesorica naredi predavanja izredno zanimiva in je zelo dobro pripravljena. Študentom pomaga pri
razumevanju snovi in posluša tudi drugačna mnenja.
všeč mi je njena razgledanost ter način predavanja
Krasno podaja teorije, predvsem je uporabna povezava s prakso.
Res zna naučiti!
včasih prehitro razlaga
SUPER, KO BI VSAJ VSI PROFESORJI BILI TAKI
super predavateljica
Neprecenljiva
Najboljša izvajalka v okviru mojega študija na FM (B2).
super predavateljica.
SUPER, EDINA POZITIVNA STVAR NA TEJ FAKULTETI
predavanja so bila super. Predavateljica je predavala zelo zanimivo, s poslušalci je vzpostavila zelo dobro
medsebojno sodelovanje. Teme o katerih je predavala so se mi zdele zelo koristne.
Krasna izvajalka, če bo imela v ŠL še kakšen predmet, se bom z veseljem odločila za le-tega.
všeč mi je njena razgledanost ter način predavanja
Profesorica naredi predavanja izredno zanimiva in je zelo dobro pripravljena. Študentom pomaga pri
razumevanju snovi in posluša tudi drugačna mnenja.
Pripravila:
Mag. Tatjana Trebec
november 2013