SVET DELAVCEV HIT d.d Delpinova 7a 5000 NOVA GORICA

Sindikat podjetja HIT d.d.
VRBA, Neodvisnost KNSS
Delpinova 7a
5000 Nova Gorica
www.sindikat-vrba.si
[email protected]
SVET DELAVCEV
HIT d.d
Delpinova 7a
5000 NOVA GORICA
- predsednik
- člani
Nova Gorica, 04.06.2011
ZADEVA: POJASNILO k 12. seji SVETA DELAVCEV, z dne 19.04.2011,
točka RAZNO
Maja BURNIK, je bila dne 22.11.2001 izvoljena za predsednico sindikata
VRBA HIT d.d..
Vse do dne izvolitve pa do dne 04.11.2010 je bila Maja BURNIK kljub
sprejetim sklepom organa VRBE o sopodpisnikih na TR sindikata, edini
podpisnik. Kljub določbam Pravilnika sindikata VRBA M. BURNIK ni
poskrbela, da bi sindikat imel blagajnika, namestnike sindikalnih
zaupnikov in sekretarja.
S takim stanjem je dopuščala netransparentno finančno poslovanje
sindikata.
Sindikatu regije vse do leta 2008 to ni bilo poznano, po odstopu nekaterih
sindikalnih zaupnikov, ki z Majo BURNIK niso več želeli sodelovati,
predvsem pa po obvestilih, kaj se v sindikatu dogaja, je bilo potrebno
ukrepati.
1. Dne 10.12.2009 je zbor članstva VRBA HIT d.d. razrešil Majo
BURNIK, kot predsednico sindikata. Kljub
navedenemu se M.
BURNIK še vedno predstavlja kot predsednica, tako je po
navedenem datumu še vedno sama sebi pisala potne naloge in si lete tudi izplačevala.
2. Dne 02.11.2010 so iz odvetniške pisarne A. Rauter Maji BURNIK
poslali poziv k prenehanju kršitev ter M. BURNIK obvestili, da bo
opravljen pregled poslovanja sindikata VRBA.
3. Dne 04.11.2010 je bila Maja BURNIK izključena iz sindikata, z
navedenim dnem so ji prenehale vse funkcije v sindikatu. Sklep ji je
bil vročen dne 05.11.2010.
Sindikat podjetja HIT d.d.
VRBA, Neodvisnost KNSS
Delpinova 7a
5000 Nova Gorica
www.sindikat-vrba.si
[email protected]
4. Neznano kam je izginila vsa finančna dokumentacija sindikata
NEODVISNOST,KNSS, VRBA, vse od leta 2002 do leta 2010.
5. Zoper nekdanjo predsednico sindikata Majo Burnik in predsednico
Nadzornega odbora sindikata Aljo Komac je bila dne 04.02.2011
vložena kazenska ovadba.
Težav, ki nam jih je povzročilo prejšnje vodstvo sindikata, nismo želeli
prikrivati. O vsem smo odkrito spregovorili tudi preko osebnih pisem
članom sindikata. In veseli smo, da nam je velika večina članov zaupala.
Odkrita beseda namreč nekaj velja!
Z novo izvoljenim vodstvom sindikata NEODVISNOST,KNSS VRBA HIT d.d.
Nova Gorica:
- predsednik Gorazd MEDVEŠČEK
- zaupniki: Harij GREGORIČ
Irena BIZJAK
Rozana TOMŠIČ
delo v sindikatu poteka nemoteno. Vsi navedeni predstavniki sindikata se
zavedamo, da nas čaka obilico dela.
Harij GREGORIČ
Vročeno članom sveta delavcev na seji, dne ………………………
V vednost:
- odvetniška pisarna