Slovenske Novice, februar 2011

BIO NOVICE
stran 18
sreda, 9. februarja 2011
Elektromagnetna pulzirajoča terapija
DA RES POMAGA, STA
POTRDILA ZDRAVNIKA
V TUJINI SE
ELEKTROMAGNETNE
TERAPIJE ŽE PREDPISUJEJO
NA ZDRAVNIŠKI RECEPT,
SAJ PO IZKUŠNJAH NIŽAJO
STROŠKE ZDRAVLJENJA,
PRI NAS TO ŠE NI MOGOČE.
ki, ki so imeli radiološko dokazano razmajanost femoralnega
dela kolčne proteze, ali, drugače
povedano, to so bolniki, pri katerih se operativni poseg kolka
ni povsem posrečil, kar se v
povprečju zgodi v od petih do
sedmih primerih na sto posegov. Medicina težavo navadno
BREZ STRANSKIH UČINKOV
Po izsledkih več raziskav magnetno polje takšnih moči,
ki jih uporabljajo v medicinske namene, nima škodljivih
stranskih učinkov, pravi Tina Horvat iz podjetja Magus –
terapija. Terapije potekajo dva- do trikrat na dan po 15 ali
30 minut (odvisno od programa). Na blazino se le uležete
in jo priklopite na izbrani program. Ko se čas izteče, se
blazina samodejno izklopi in ne oddaja ničesar več. Zato
priporoča, da jo namestite v posteljo, na vzmetnico ali
na letveno dno. »Blazina ne vibrira, greje ali masira, zato
človek med terapijo navadno ne čuti nič posebnega, kot
bi ležal na kateri drugi podlagi. Magnetno polje samo tiho
prodira v telo, v vsako celico posebej, in koristi uporabniku,«
pristavlja Janko Štifter.
P
o izsledkih sodobnih raziskav lahko elektromagnetna polja blagodejno
vplivajo na žive organizme, zato
��������������������
�������������������������
������������������������������
raziskava, so hoteli slovenski
zdravniki to potrditi še z lastno;
seveda pa so pri tem dali prednost slovenskemu proizvodu, ki
deluje na podlagi magnetnega
polja.
Lani sta omenjena zdravnika iz
UKC Maribor opravila še eno
pilotno študijo, in sicer sta proučila učinke magnetoterapije na
12 bolnikih z osteoartritisom, v
povezavi s hidroterapijo, ki je
tudi dala spodbudne izsledke
o izboljšanju stanja bolnikov.
Zaradi vseh teh izsledkov nameravata zdravnika še letos
opraviti večjo raziskovalno študijo, in sicer na skupini 50–60
bolnikov.
rešuje z vnovično operacijo,
kajti sicer razmajanost kolka
samo še napreduje oziroma se
slabša. Ker pa so čakalne vrste
na ponovni poseg dolge, so bolnike v tem obdobju izpostavili
elektromagnetno pulzirajoči terapiji, ki naj bi po izsledkih tujih
raziskav ustavila poslabšanje
oziroma nadaljnje razmajanje
kolčne proteze. Po izsledkih
slovenske pilotne študije se je
stanje bolnikov ne le izboljšalo,
marveč se je še po treh mesecih, ko so jih znova pregledali,
ohranilo na boljšem, to pomeni,
da ni bilo še večje razmajanosti
kolčne proteze, povrhu so imeli
bolniki tudi manjšo potrebo po
protibolečinskih zdravilih.
Zdravniki v UKC Maribor so
sklenili, da je magnetoterapija
uspešna metoda zdravljenja pri
čakanju na ponovno revizijsko
operacijo. Ker naj bi ugoden
vpliv elektromagnetne terapije
na zaustavitev razmajanosti
kolčne proteze potrdila tuja
ŠIROK SPEKTER POMOČI
Blazina Magus ustvarja magnetno polje, ki je podobno
naravnemu Zemljinemu elektromagnetnemu polju, s tem pa,
kot je bilo znanstveno potrjeno,
olajša marsikatero zdravstveno težavo, pravi Janko Štifter
iz podjetja Magus – terapija.
Blazina Magus je certificirani medicinski pripomoček (s
certifikatom A2) za ohranitev
in krepitev zdravja. Je plod
slovenskega znanja, saj sta jo
zasnovala Janko Štifter iz pod-
jetja Magus – terapija in Branko
Čulig iz podjetja, kjer blazino
proizvajajo, Status iz Metlike.
Blazina predvsem izboljšuje
celično presnovo in poživlja
srčnim spodbujevalnikom, za
shizofrenike in epileptike,« je
povedala Tina Horvat iz podjetja Magus – terapija. Najbolj
jo priporočajo pri osteoporozi,
FOTO: TATJANA SVETE
tudi medicina vse bolj uporablja
magnetoterapijo. V svetu je
bilo o teh metodah zdravljenja
opravljenih že veliko raziskav,
pilotno študijo na manjšem
vzorcu ljudi pa so lani naredili
tudi v mariborskem kliničnem
centru. Raziskavo sta vodila
prim. doc. dr. Zmago Turk, dr.
med., in prim. Jože Barovič, dr.
med., z inštituta za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino.
Tri moške in dve ženski so
vsak dan, 20 dni, za pol ure
izpostavili elektromagnetnemu
valovanju, in sicer na blazini
Magus, ki omogoča izvajanje
elektromagnetne terapije.
V študijo so bili vključeni bolni-
Terapije z blazino Magus potekajo od dva- do trikrat na dan od 15
do 30 minut.
krvni obtok ter je namenjena
ohranjanju dobrega počutja,
krepitvi zdravja, najbolj pa jo
svetujejo kot pripomoček bolnikom pri odpravljanju različnih
zdravstvenih težav. Ponekod
v tujini, denimo v Švici, del
tovrstne terapije že predpisujejo
na recept, saj so odkrili, da jim
to niža stroške za zdravljenje
bolezni, pri nas to še ni možno,
pristavlja Janko Štifter.
»Blazina Magus ustvarja pravilni potencial na vsako celico
v telesu. Celica je zaradi tega
bolj napeta, prepustna, kot taka
pa lažje sprejme kisik, vodo in
hranilne snovi. Če je celica bolna in deluje moteno, ji terapija
pomaga, da si povrne normalno
delovanje, če je zdrava, jo samo
bolj oskrbi. Blazina blagodejno
deluje na večino ljudi, ni pa
primerna za nosečnice, ljudi s
težavah s hrbtenico, težavah
s sklepi – artritisom, revmo,
zlomih kosti, za celjenje ran in
podobno. Sobesednica pristavlja, da ima človek ob rednih
terapijah manj bolečin, postane
bolj gibljiv in se boljše počuti. Blazino priporočajo tudi za
preprečevanje nastanka bolezenskih procesov, torej za
dvig odpornosti, boljše počutje,
spanje ipd. Elektromagnetno
terapijo uporabljajo tudi športniki po poškodbah in za več
moči.
ZA DOMAČO RABO
Magus je narejen za domačo
uporabo, tako da ga zna uporabljati vsakdo. Z eno tipko izberete program (čas, frekvenca
in moč magnetnega polja se
samodejno nastavijo sami). Poleg tega se predstavnik podjetja
Magus – terapija posveti vsakemu naročniku osebno; vsak
ima namreč drugačne težave,
želje in vsakega nauči uporabe.
Uporabnika tudi spremlja, ga v
obdobju terapij pokliče, da ve,
kaj se dogaja z njim.
Učinki elektromagnetne pulzirajoče terapije so najboljši pri
redni uporabi blazine, navadno
jih opazimo že v tretjem oziroma
šestem tednu, zato so se v podjetju odločili, da je najbolje, da
ljudje terapijo izvajajo doma, ne
pri njih. Blazino zato ljudem tudi
izposojajo za šest tednov oziroma
jo pri njih najamete; pripeljejo
vam jo na dom, jo namestijo na
posteljo, vas poučijo, kako jo
uporabljate, ter nato spremljajo
njeno učinkovanje na uporabnika. V šestih tednih lahko nekdo
opravi več kot 90 terapij in v
tem času že lahko vidi, ali mu
pomaga. Prednost domače uporabe blazine je tudi, da jo lahko
menjaje uporabljajo vsi družinski
člani, za dvig imunskega sistema
ali za splošno izboljšanje počutja,
boljše spanje idr.
»Največ naših strank ima artritis (vnetje sklepov), osteoporozo (premajhno gostoto
kostne mase), bolečine v križu
in sklepih ipd. Blazina je zelo
učinkovita tudi za pospeševanje
pooperativnega zdravljenja, saj
poživi krvni obtok in človek
hitreje okreva; to pa je mogoče,
kot rečeno, zaradi pravilnega
potenciala na celico, ki je tako
bolj dovzetna za vodo, kisik in
hranilne snovi, to pa po izsledkih raziskav olajša bolečine,
pospeši celjenje in okrevanje,«
pravi Tina Horvat iz podjetja
Magus – terapija.
Tatjana Svete
Magične kretnje po Carlosu Castanedi
TEHNIKA OZAVEŠČANJA –
REKAPITULACIJA
»S tehniko zvečer ozaveščate dogodke, ki so se zgodili čez
dan, in zbirate nazaj svojo energijo, ki je ujeta v dogodkih, ki
ste jih doživeli, krajih, kjer ste bili, in ljudeh, s katerimi ste
se srečali. Denimo, sprli ste se s šefom v službi, tudi doma
je bilo vse narobe. Zvečer naredite rekapitulacijo dneva;
pregledate, kaj se je dogajalo čez dan, hkrati pa si povrnete
moč, ki ste jo pustili v teh dogodkih. Rekapitulacijo lahko
uporabite tudi za dogodke iz bolj oddaljene preteklosti,«
pravi Leticija Fortin (na sliki desno), predstavnica društva
Magičnost gibanja iz Kopra.
»Bolj občutljivi boste med izvajanjem tehnike čutili, kako se
vaša energija med predelovanjem dogodkov postopno vrača,
saj se boste počutili telesno poživljeni. Ko boste predelali neki
dogodek, ki vas je pretresel, se nanj naslednji dan ne boste
več odzvali s strahom ali katerim drugim čustvom,« pristavlja
Marjana Florjan (na sliki levo), predstavnica društva Magičnost
gibanja iz Celja.
Tehniko izvajate sede na tleh s prekrižanimi nogami. Roki
položite na kolena, dlani obrnite navzgor. Globoko dihajte in
počasno obračajte glavo z ene strani na drugo; začnete lahko
na levi ali desni. Iz desne v levo je vdih, iz leve v desno je
izdih oziroma nasprotno, če začnete na levi. Med rekapitulacijo vseskozi obračajte glavo, trup naj miruje. »Začetniki naj
delajo vajo od pet do deset minut in jo vsak dan postopno
podaljšujejo, bolj izkušeni jo izvajamo do dve uri skupaj,«
pojasnjuje Marjana Florjan.
Pred izvajanjem tehnike je pomembno, da si postavite namero – da si hočete svojo energijo, ujeto v preteklih dogodkih,
krajih in ljudeh, povrniti, dobiti nazaj. Nato začnete dihati in
FOTO: TATJANA SVETE
S študijo na
bolnikih, ki so
imeli težave
po posegu, s
katerim jim je
bila vstavljena
kolčna proteza,
sta zdravnika
mariborskega
kliničnega centra
dokazala, da
blazina Magus
učinkovito
lajša bolečine
in odpravlja
druge tegobe –
Pripomoček, ki
sta ga zasnovala
Janko Štifter in
Branko Čulig,
po izkušnjah
najbolj koristi
pri osteoporozi,
bolečinah v
križu in sklepih,
pospeševanju
okrevanja po
zlomih, poškodbah
in operacijah
Tehniko izvajate sede na tleh s prekrižanimi nogami. Roki
položite na kolena, dlani obrnite navzgor. Med rekapitulacijo ne
premikate trupa, ampak le glavo.
obračati glavo, dogodki pa se vam bodo v mislih sami odvrteli
nazaj. »Med vdihom samodejno priteka vaša energija nazaj,
med izdihom jo vračate ljudem, s katerimi ste bili čez dan v
odnosih in ki so pustili svojo moč v vaši avri. Dogajanje se
sproži z vašo namero in globokim dihanjem. Tehnika deluje
magično, a potrebujete veliko moči in vztrajnosti, predvsem
na začetku,« pravi Marjana Florjan.
Čeprav so vsi odgovori v človeku samem, do navezave pravega
stika s seboj oziroma višjim jazom vsak potrebuje pomoč modrejšega in izkušenejšega od sebe. Vsem, ki svojih problemov,
ozaveščenih med rekapitulacijo, ne morejo razrešiti sami, v
društvu Magičnost gibanja pri tem ponujajo pomoč. (T. S.)