Pulzirajoča elektromagnetna terapija BLAZINA MAGUS LAJŠA

Ljubljana, sreda, 17. februarja 2010, leto XVIII, št. 7
Izhajajo vsako sredo kot priloga Slovenskih novic
Pulzirajoča elektromagnetna terapija
Družinski terapevt in izumitelj blazine magus Janko Štifter, Tina Horvat in Srečko Šorli. Blazino trenutno
preizkušajo v kliničnem centru Maribor.
Z
asnovali ste blazino za
pulzirajočo elektromagnetno terapijo, jo lahko na
kratko predstavite?
»V svetu je že uveljavljena, saj
jo uporablja veliko zdravstvenih
ustanov, središč dobrega počutja pa tudi bolniki samostojno,
ko okrevajo doma. V nekaterih
državah je del medicinske rehabilitacije po zlomih in je na voljo
na zdravniški recept. Na zahodu
je uveljavljena kot ena izmed
najbolj varnih fizioterapevtskih
metod. Bila je preizkušena na
več bolnikih, izsledki o njenem
delovanju so bili objavljeni v več
strokovnih člankih in knjigah.
Namenjena je utrjevanju dobrega počutja in zdravja na
eni strani ter blaženju in odpravljanju različnih težav na
drugi. Po izsledkih izboljšuje
presnovo in pospeši obnavljanje
obolelih celic, tkiv in organov.
Med drugim lajša težave pri
osteoporozi, artritisu, revmatizmu, bolečinskem sindromu,
FOTO: TATJANA SVETE
Po znanstvenih
izsledkih se
telesni procesi
pod vplivom
elektromagnetnega
polja, podobnega
Zemljinemu,
odvijajo tako, da
sproti utrjujejo
zdravje – V tujini
se je pomoč
z napravami,
ki oddajajo
dobrodejno
polje, uveljavila
predvsem v
fizioterapiji za
pospešitev celjenja
zlomljenih kosti
– Tudi Slovenci
imamo svojo,
zasnoval jo je
družinski terapevt
ter izumitelj Janko
Štifter – Blazina
magus, kot je
izum poimenoval,
predvsem
izboljšuje celično
presnovo in
poživlja krvni obtok
FOTO: TATJANA SVETE
NAJBOLJ USPEŠNA
PRI REDNI UPORABI
Blazina magus je medicinski pripomoček, ki bolnim pomaga povrniti
si zdravje, zdravim pa utrjuje čilost in zvečuje odpornost, tako da so
manj dojemljivi za bolezenske povzročitelje, razlaga Tina Horvat.
multipli sklerozi, polinevropatiji
in migreni ter pripomore k hitrejšemu okrevanju zlomljenih
kosti in športnih poškodb.«
Kako pulzirajoče elektromagnetno polje vpliva na človekovo
telo?
»Polje, ki ga ustvarja pulzni
generator, posnema Zemljino
magnetno polje z nizkimi frekvencami. Njegova temeljna
naloga v telesu je ohranjanje
napetosti celične membrane,
ki omogoča, da se v celici
presnova odvija nemoteno.
Umetno ustvarjeno magnetno
polje pripomore, da je celica
bolje oskrbljena s kisikom in
hranilnimi snovmi, hkrati pa,
da iz nje lažje izstopijo ogljikov
dioksid in snovi, ki nastanejo v
njej s presnovo hranilnih snovi.
Zaradi izboljšane presnove celice, tkiva, notranji organi idr.
po terapiji bolje delujejo.
Vsak organ ima elektromagnetno polje z drugačno frekvenco,
polje obolelega posameznega
organa se razlikuje od polja
zdravega. Pulzirajoča elektromagnetna terapija spodbudi
telo, da na vseh ravneh, od
celice do organov in tkiv, deluje
optimalno, torej tako, kot bi,
če bi bilo zdravo. Eden izmed
pomembnejših učinkov je poživljen krvni obtok. Ta pa je, kot
dokazuje medicina, eden izmed
temeljev za zdravje, učinkovitejše zdravljenje in okrevanje
po boleznih in poškodbah, ker
omogoča nemoteno odvijanje
vseh telesnih procesov.«
Zakaj ste se odločili sami zasnovati blazino, ki je generator
dobrodejnega elektromagnetnega polja? Lahko delovanje
svojega izuma primerjate z
delovanjem drugih naprav za
pulzirajočo elektromagnetno
terapijo?
»Blazina magus ima svojstveno
sestavljanko blagodejnih frekvenc. Zanjo imamo certifikat
2A, to pomeni, da je medicinski
pripomoček, s čimer se lahko
pohvali le malo tovrstnih blazin
na slovenskem trgu. V podjetju Magus – terapija smo prvi
in doslej edini pri nas razvili
in naredili tako blazino. Ker
je patent naš, jo lahko dajemo v najem, tako da jo ljudje
uporabljajo doma. To je zelo
pomembno.«
Zakaj?
»Terapija je najbolj učinkovita,
če jo uporabljate redno, dvakrat
na dan, in sicer od pet do šest
tednov zapovrstjo. Uporaba je
preprosta; blazino le namestite na
ležišče, na pulznem generatorju
nastavite program, se uležete in
sprostite. To pomeni, da si jo
lahko privoščite, ko ste najmanj
obremenjeni; zjutraj, preden vstanete, in zvečer, preden zaspite.
Ne potrebujete dodatnega časa
in ni vam treba hoditi k terapevtu, saj je čas danes dragocen,
povrhu v nekem zdravstvenem
središču ne boste mogli izvesti
toliko terapij v tako kratkem času
kot jih lahko doma. In prav redna
rabljajo več, zaradi česar od nje
tudi nimajo več toliko koristi, kot
bi jo imeli, če bi jo uporabljali
redno. Ta problem, ki izvira
iz narave človeka, smo rešili
tako, da smo blazino ustvarili
za domačo uporabo. In sicer, da
jo da uporabnik pod vzmetnico
na postelji, na kateri spi. Tako
jo bo zanesljivo uporabljal vsako noč, pred spanjem mora le
pritisniti en gumb na pulznem
generatorju. S to zamislijo smo
začeli razvijati to blazino. Torej
redna uporaba doma, hkrati
pa mu v našem Magus centru
zdravja damo vsa navodila za
BLAZINA MAGUS LAJŠA
TEŽAVE PRI OSTEOPOROZI,
ARTRITISU, REVMATIZMU,
BOLEČINSKEM SINDROMU,
MULTIPLI SKLEROZI,
POLINEVROPATIJI IN
MIGRENI TER PRIPOMORE
K HITREJŠEMU OKREVANJU
PO POŠKODBAH KOSTI IN
MEHKIH TKIV.
uporaba blazine oziroma veliko
terapij v nekaj tednih je ključ za
njeno učinkovanje.
Neredne terapije kdaj pa kdaj
niso učinkovite. Ker se mnogi
vsake nove stvari hitro naveličajo, blazine po nekaj tednih,
čeprav jim dobro dene, ne upo-
OBNAVLJANJE KOSTI
»Znanstveniki so že pred približno pol stoletja odkrili, da se
med telesnim gibanjem na kosteh ustvarja pravilno električno
polje (Wolffov zakon). To se imenuje peizoelektrični efekt,
ki omogoča obnavljanje kosti. Po izsledkih meritev blazina
magus ustvarja enak peizoelektrični efekt kot telesno gibanje,
to pomeni, da v daljšem časovnem obdobju omogoča obnovitev kostnega tkiva. Mi ob terapiji z blazino priporočamo
še jemanje pripravkov iz koralnega kalcija in vitamina D3,«
pojasnjuje Srečko Šorli iz podjetja Magus – terapija, ki ljudi
na pot utrjevanja zdravja usmerja tudi s svojim avtorskim
programom Vetrnica. Ta vključuje več prvin krepitve zdravja,
od zdrave prehrane, pravilnega dihanja in telesne dejavnosti,
do obvladovanja stresa in spodbujanja ustvarjalnosti.
Pojasnjuje še, da po izsledkih kliničnih raziskav učinkovanja
pulzirajoča elektromagnetna terapija zmanjša bolečine v sklepih,
pospeši celjenje ran na koži in poškodb mehkih tkiv. Terapija,
denimo, prepolovi čas, ki je potreben za celjenje zlomljene
kosti. Prav tako poživlja krvni obtok ter spodbudi delovanje
imunskega in endokrinega sistema. Po izsledkih študije na
University of Hawaii School of Medicine se po šestih tednih
rednih terapij pri bolnikih z zmanjšano gostoto kosti ta zviša
v povprečju za 5,6 odstotka, še pravi Srečko Šorli.
izvajanje terapije in njene učinke tudi spremljamo.
Odkrili smo, da je najbolje, da
ima vsak partner pod posteljo
svojo blazino. Za celostno terapijo je zato najbolje, da v njej
sodelujeta oba partnerja.«
Ali lahko tovrstna terapija vpliva tudi na čustveno in miselno
raven?
»Psihoterapija je moj temeljni
poklic, zato teoretično in praktično lahko temu pritrdim. Telo
vpliva na mišljenje in čustva
ter obrnjeno. Denimo, če imate
osteoporozo, se bojite zloma
kolka. Če vas je strah zloma, ne
greste na sprehod. Ker ne greste
na zrak, ste sitni. Ker ste takšni,
trpi vsa družina. Tovrstna terapija
pa je blagodejna tudi zato, ker
celostno vpliva na človeka.«
Tatjana Svete
��������������������
�������������������������
������������������������������