Nødvendig dokumentasjon for Umrah og Hajj visum

Nødvendig dokumentasjon for Umrah og Hajj visum
Følgende dokumentasjon er nødvendig for å søke om visum:
Gyldig pass




Vennligst kontroller at ditt pass er gyldig i minimum 6 måneder fra avreisedato.
Visum søkes med europeiske pass, dvs. norske, svenske, tyske og lignende
Europeisk reisebevis (Travel document) aksepteres som gyldig pass
For utenlandske pass, må din oppholds- og/eller bosettingstillatelse med minimum 6 måneds
varighet være stemplet inn på dette passet. Hvis du bruker ”oppholdskort”, må dette være
gyldig i minimum 6 måneder fra avreisedato. Originalkortet må sendes til oss sammen med
pass.
Passfoto




3 stk. passfoto med hvit bakgrunn.
Hjemmelagde bilder vil ikke bli akseptert. Beste er fotobutikk eller evt fotoboks. Pass på at du
ikke smiler på bildet.
Kvinners bilder må være med “Hijab”. Håret skal være godt dekket. Ansiktet til haken skal
være godt synlig.
Dersom ditt pass inneholder et bilde med briller, skal disse bildene også tas med briller og
motsatt.
Vaksinasjonskort




Alle som skal til Saudi Arabia, må ha vaksinert seg mot hjernehinnebetennelse (meningitt).
Man kommer altså IKKE inn uten bevis på at slik vaksine er tatt.
Vaksinen må tas mellom 3 måneder og 10 dager før reisen.
Har du vaksinert i løpet av de siste 3 årene, og HAR vaksinasjonskortet med deg, trenger du
ikke å vaksinere på nytt.
Vaksinering foregår hos de fleste legekontorer og helsestasjoner.
Registrerte opplysninger




REGISTRERTE OPPLYSNINGER fra Folkeregisteret. Telefon: ring 800 80 000 for å få
tilsendt eller møt opp personlig på skattekontoret
Bostedsbevis fra folkeregistret. 1 pr person. Telefon: ring 800 80 000 for å få tilsendt eller møt
opp personlig på skattekontoret.
Fødselsattest for alle. Telefon: ring 800 80 000 for å få tilsendt eller møt opp personlig på
skattekontoret
Disse dokumentene får du ved å henvende deg til Folkeregisteret/Ligningsetaten. Du kan også
bestille disse på telefon.
Relasjonsbevis(MAHRAM)



Kvinner under 45 år og barn under 18 år, må ledsages av en relasjon (MAHRAM) som f.eks.
mann, far, bror osv.
Bevis på Mahram må leveres sammen med annen dokumentasjon.
For mer informasjon om dette, kontakt oss.