A6VM serie 71 - Bosch Rexroth. The Drive & Control Company.

A6VM Serie 71
Ny variabel stempelmotor fra
Bosch Rexroth
2
Ny A6VM serie 71
Høyere trykkområde og økt kraftkonsentrasjon karakteriserer
den nye A6VM motoren.
Hovedkomponentene i A6VM variabel motor er:
Hus, montasjeflens og regulatorenhet, samt en redesignet
”Rotary group” som inkluderer en rekke forbedringer
9-stempel Rotary group karakteriseres av lav pulsasjon.
Sammenlignet med tidligere motorserie, gir det høyere
antall stempler en vesentlig forbedret gange ved lavt turtall.
Dimensjoner for tilslutninger er de samme som for serie 63,
og dette gir enkel ombyttbarhet. A6VM motoren passer til
mange funksjoner i ulike maskiner. Eksempelvis er den
svært ofte benyttet som drivmotor til hjullastere, mobile
gravemaskiner, vinsjer og kraner.
3
Den nye A6VM serie 71 - variabel pumpe
- mer imponerende enn noensinne
Kjøretøytransmisjon
En svært vanlig (>>80%) applikasjon for A6VM variabel
motor er i kombinasjon med A4VG variabel pumpe i en
kjøretøytransmisjon (drivlinje).
Regulatorer:
HP – Hydraulisk proporsjonal
EP – Elektrisk, proporsjonalmagnet
HZ – Hydraulisk 2-punkt
EZ – Elektrisk 2-punkt
HA – Automatisk, høytrykk avhengig
DA – Automatisk, turtall avhengig
Den nye serie A6VM/71 stempelmotor har fått forbedrede egenskaper
ved saktekjøring med å kombinere et høyere nominelt trykk, større
spesifikk deplasement og høyere turtall.
Den nye A6VM Serie 71 tilbyr følgende :
Applikasjoner:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Hjullastere
Kraner
Anleggsmaskiner
Beltegående kjøretøy
Vinsjer
•
Høyere trykkområde og økt kraftkonsentrasjon/effekttetthet
•
Lavere effekttap, spesielt ved liten utvinkling gir den
økte virkningsgraden god effekt.
•
9 stempler gir motoren en jevnere gange over hele
turtallsområdet
•
Forbedret startmoment gir økt respons i startøyeblikket
•
Motoren kan vinkles til null deplasement, og dette
åpner for nye systemmuligheter som for eksempel
antispin (TCS) og et effektivt bremsesystem.
A6VM Series 71 variabel motor
Nominelle størrelser : 60, 85, 115, 150, 170, 215, 280
Maks arbeidstrykk:
450 bar
Spisstrykk:
500 bar
•
0-25° vinklingsområde gjør også enheten svært godt
egnet som vinsjmotor, spesielt innen systemer for
hiv-kompensering*.
* Hiv.komp, bølgekompensering
Bosch Rexroth AS
Postboks 3007
1402 Ski
telefon: 64 86 41 00
www.boschrexroth.no
[email protected]
Eksempel på Traction Control System (TCS)
Datablad for A6VM serie 71 er RE91610
© Bosch Rexroth AS 03/2013