Løsningsforum-Terje Osmundsen

19.mars 2015
Ekspertgruppen for Innovasjon
•
•
•
•
•
•
Terje Osmundsen(leder), Scatec Solar
Tor W. Andreassen, NHH
Silvija Seres
Kirsti Kierulf, Evry
Mathilde Fasting, Civita
Bjørn Asheim, UiS
Norge i 2015:
Tre fundamentale utfordringer
 Omstilling til en lavutslippsøkonomi:
Redusere CO2 utslippene med 30-40 prosent; bærekraftig forbruk av
naturressurser
 Bærekraftig velferdsstat:
Sikre gode velferdstilbud til en aldrende og kvalitetsbevisst
befolkning samtidig som overføringene fra Oljefondet vil falle
 Oljeavhengighet:
Erstatte fallet i inntekter fra oljevirksomheten med
vekst i kunnskapsbaserte bedrifter
Norge i 2030:
Hvordan løste vi oppgaven?
Innovasjon – 3 eksempler
Grønn innovasjon
 Karbonrisiko
 Nye regnskapsregler
Lavkarbonsamfunnet
 Elektrifisering
 Nye produkter og tjenester
 Fra oljeselskap til energiselskap
Kompetansen ut i bedriftene
 Bedriftene tar FoU-ansvar
 Skattefunn kraftig forbedret
 Støtte til demo-prosjekter
 Offentlige innkjøp
 Fra «sluttpakker» til
resirkulert kompetanse
Innovasjonskultur i offentlig sektor
 Kommunereformen -> digitalisering
og brukerstyrte tjenester
 Ressursknapphet tvang frem
nye løsninger;
 Mobilitet av ledere og medarbeidere
 Langtidsbudsjetter og konsekvent
basert ledelse
 «Venturefond» for
tjenesteinnovasjon
Filmen som tente en gnist
NHH Symposiet 2030: Hvordan klarte vi det?
• Beholdt tilliten fordi lederne fikk mulighet til å
bli ledere, ikke administratorer
• «Mer og smartere for mindre» -> innovasjon
ble del av private og offentlige virksomheters
DNA
Les mer om vår fortelling her