Hur skapar jag elevkonton i Digitecken? (PDF)

Så här skapar du ett elevkonto i DigiTecken?
1. Gå till DigiTecken på www.digitecken.spsm.se och logga in för att
administrera konton
eller följ länken till Administrera konton som ligger i e-postmeddelandet
2. Gå in på Elevkonton.
Här ser du hur många elevkonton som finns kvar att skapa i det aktuella
abonnemanget.
3. Uppge elevens namn och det lösen du önskar att eleven använder.
-
Alla elever i en och samma klass eller grupp kan ha samma lösenord.
Eleverna måsta ha unika användarnamn. Som förslag kan du använda
elevens för och efternamn.
Önskar du att eleven ska få sitt lösenord skickat till sig via e-post fyller du i
elevens e-postadress annars lämnar du den rutan tom.
Notera elevernas/klassens lösenord. Detta kommer inte att synas när du
har tryckt på Skapa elevkonto.
Tryck på ”Skapa elevkonto”
2 (3)
4. När du har skapat elevkontot ser det ut på följande sätt:
-
Önskar du vid ett senare tillfälle att ändra lösenordet gör du det genom att
fylla i den aktuella rutan och sedan välja ”Uppdatera licens”
5. Om elevens namn har registrerats på ett annat läromedel på Digitecken
eller om det finns en annan elev med samma för och efternamn dyker
följande felmeddelande upp och du får komma på ett annat Elevnamn.
Ex. Elev Eleven2 istället för Elev Eleven.
3 (3)