ACM Totalinfo NY 2010 rev.indd

Framsida
MEDIA 2010
introduktion
AdCityMedia
För nio år sedan introducerade AdCityMedia konceptet med egenägda medietavlor på namnkända krog- och cafétoaletter. Idag är
denna produkt väletablerad, med de största varumärkena som återkommande köpare.
Introduktion
Total bolag
År 2004 utökade AdCityMedia produktportföljen med vepor/storformat i citylägen. Idag erbjuder bolaget hundratals ytor i storstäderna varav ett 30-tal av de mest frekventa återfinns i nuvarande
prislista.
Under de senaste två åren har nya mediaytor inom Out-of-Home
media lanserats för målgruppen ”Young Spenders” eller ”Citymänniskor”. Det senaste tillskottet i produktportföljen är en ”TV-kanal”,
kallad Out Of Home-TV, med både reklam och redaktionellt innehåll,
som distribueras via platta skärmar i samma krog- och cafémiljö som
tidigare produkter. Till denna TV-kanal hör även Out Of Home-TV
LED, som är gigantiska skärmar som sitter på bästa lägen i storstadsmiljöerna.
AdCityMedia ingår i AdCityMedia Group, och är idag bla Sveriges
största aktör vad gäller medieprodukter inne på krogar och caféer i
Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2007 omsatte bolaget drygt 74
Mkr och är därmed en av de 4 stora aktörerna inom Out-Of-Home.
I koncernen ingår även printbolaget Sign&Image Sweden, Grand Publishing som ger ut Grand Magasin och arrangerar Stockholm Polo
Open samt vårt norska bolag AdCityMedia AS.
Ei saa peittää
målgrupp ”young spenders”
Vår målgrupp – Young Spenders
Målgruppen ”Young Spenders” eller Citymänniskor som de också kallas är målgruppen som
AdCityMedias produkter riktar sig till.
Det är en relativt bred målgrupp där åldern
inte är avgörande. Citymänniskor är olika som
individer med skilda värderingar, livsstilar och
bakgrund. Men det finns en hel del gemensamma nämnare som vi ser som kärnan i målgruppen och som är en central del av vår affärsidé.
De tillbringar sina aktiva liv inom stadskärnan,
de är mycket medvetna om vad som är aktuellt
och trendigt just nu och de vet vilka varumärken som gäller för dagen. De spenderar mer
pengar än genomsnittet på kapitalvaror, kläder
och nöjen och tenderar att ha en väldigt stor
påverkan på sin omgivning.
Det finns dessutom gott om dem just i Stockholm
och i övriga storstadsmiljöer - de miljöer där
AdCityMedia har sin huvudsakliga verksamhet
och störst genomslagskraft.
Leverera budskapet där målgruppen är
Utevanorna för denna målgrupp har förändrats
mycket under de senaste tio åren, då fler caféer
och restauranger öppnats och människor umgås
på ett mer ”kontinentalt” sätt. Detta i kombination med en utveckling mot fler TV-kanaler, och
därtill den tekniska utvecklingen med både inspelningsbara hårddiskar och Internet gör målgruppen svårfångad med vanlig TV-reklam.
AdCityMedia erbjuder kanaler som ger annonsören möjlighet att kommunicera direkt med en
samlad, tydlig målgrupp i deras ”andra vardagsrum”.
Stå ut – utan brus
Konkurrensen om människors uppmärksamhet
ökar ständigt. Att kommunicera effektivt i det
kraftigt tilltagande informationsflödet blir därför allt svårare.
AdCityMedia har flera alternativ som gör att du
som annonsör kan tränga igenom mediebruset
och nå din målgrupp. AdCityMedias affärsidé
är att erbjuda effektiva och annorlunda medielösningar i positiva miljöer där människor umgås.
Tala med få istället för att skrika åt alla
”träng igenom
mediabruset”
När antalet målgrupper och undermålgrupper
per varumärke ökar, så ökar också behovet av
nischmedier. Internets succé som media bekräftar denna utveckling, men många gånger är Internet ensamt för smalt, otillgängligt och långt
från köptillfället. Vår portfölj av produkter ger
medieköparen flera unika möjligheter.
print krog & café
Våra mediaprodukter – Dina budskapsbärare
AdWC – en mediekanal utan brus
AdCityMedia har utvecklat en medieprodukt
som bygger på en mycket enkel idé - att nå
människor då de är ensamma och ostörda.
Det faktum att det inte går att bläddra vidare,
byta kanal eller ens gå förbi annonsplatsen gör
AdWC till en lika unik som effektiv kommunikationskanal.
AdWC är annonstavlor som sitter uppsatta i
toalettutrymmen på exklusivare eller mer namnkända krogar och caféer. Där exponeras budskapet i genomsnitt ½- 2 minuter på en oväntad
plats, helt fri från mediebrus.
Enligt en undersökning som gjorts av Inveto Media visar att hela 82% av toalettbesökarna
uppmärksammar AdWC-tavlan. 74% kommer
dessutom ihåg budskapet och 40% för budskapet vidare.
”en mediakanal utan brus”
AdInspiration –
centralt placerad på krog och café
AdInspiration är en så kallad mediapelare som
sitter uppsatt mitt i lokalen eller vid entrén eller
motsvarande på krogar och caféer. Det innebär
att ditt budskap ständigt exponeras mot målgruppen. Mediapelaren består av tre olika produkter:
Toppskylt
Toppskylten är en ”stortavla” inne på en krog eller ett café och är främst till för imageskapande
budskap. Denna helsida ger dig som annonsör
stor uppmärksamhet och impact.
Erbjudandekort/sampling
Dessa kort är i vykortsformat och kan användas
till att i ett större format ge inspirerande tips så
att målgruppen aktiveras och ser anledningar
till att plocka kortet. Dessa kort är perfekt komplement till toppskylten och används fördelaktligen för erbjudanden, tävlingar, hemsidesadresser eller motsvarande. Givetvis kan annonsören
visa sin logotype på framsidan.
”uppmärksamhet
och impact”
Helställ
Kombinationen av ovan 3 format ger kunden
maximal effekt. Se över möjligheten till ”Helställ” i prislistan.
”förlängning av
våra krogserier ”
Restaurangerna är alltid centralt belägna och
har en typisk amerikansk stil med utgångspunkt
från Boston.
O’Learys – Restaurangkedja som täcker hela
Sverige
Den första O’Learys restaurangen öppnades i
Göteborg 1988 och succén var stor. Det visade sig vara helt rätt att öppna en amerikansk
sportbar i Sverige.
Idag finns O’Learys på mellan 40 - 45 orter
runtom (nyetableringar varierar) i landet samt
i Köpenhamn.
Målgruppen är bred och som ägaren brukar
säga: ”Sportbarerna i USA är aldrig trendiga
- snarare tvärtom - de har en väldigt blandad
och bred publik”.
O’Learys säljs separat eller som en förlängning
av våra krogserier, alternativt som en serie med
fokus mot sportintresserade. O´Learys utanför
storstäderna tillhör oftast 1 av topp 3 uteställen på orten, där man hittar motsvarande målgrupp ”Young Spenders”. Antalet besökare är i
snitt 330 000 personer per månad.
På O’Learys erbjuds följande mediaprodukter:
AdWC
AdInspiration – Toppskylt, Promotionkort, Erbjudandekort
out of home TV
Produktinfo
OOH-TV
Krog, Café
Out-of-Home TV krog och café
Innehåll och exponeringsmöjligheter
Det senaste tillskottet i portföljen av medieprodukter för krog och café är vad vi kallar Outof-Home TV.
Det redaktionella innehållet är anpassat för
citypubliken och innehåller klipp från modevisningar, sport och resor samt en del egenproducerat material.
”Out-of-Home” eftersom mediet når målgrupperna utanför hemmets väggar men ändå inte
utomhus.
”TV” eftersom det är uppbyggt som en TV-kanal
med redaktionellt innehåll och reklamavbrott.
Out-of-Home TV distribueras via Internet och
spelas upp med hjälp av en lokal mediespelare. TV-kanalen visas på platta skärmar som
sitter strategiskt placerade i restauranger och
på caféer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Oslo.
För aktuell distributionslista se:
www.adcitymedia.com.
Reklamspotarna är på 30 sekunder och utan
ljud. Varje spot visas minst 4 ggr per timme.
Exponeringsmöjligheterna är flera; reklamspotar, sponsorskap av redaktionella avsnitt, tickers
eller visning av annonsörens eget innehåll av redaktionell karaktär.
Out-of-Home TV är nytt i Sverige, men väletablerat i framförallt England där det börsnoterade mediebolaget Avanti Screen Media i flera
år erbjudit samma koncept i ett nätverk av över
1.000 barer och restauranger.
Orvesto Konsument ger följande bild av
AdCityMedias målgrupp:
Cafépubliken
”Går på café minst 2 ggr/vecka i Sthlm/Gbg/
Malmö” – har en kraftig överrepresentation
(minst 50% mer än hela befolkningen 15-79 år)
avseende:
* Singlar
* Högskola minst 2 år
* Tjänar över 300.000 kr/år
* Klädkonsumtion/Skönhet minst 18.000 kr/år
* Använder SMS mer än 5 ggr/dag
* Resor minst 10.000 kr/år
* 48% kommer troligen köpa ny TV inom 1 år
* 26% kommer troligen köpa ny bil inom 1 år
Krogpubliken
”Går på pub/bar/nattklubb minst 2 ggr/vecka
i Sthlm/Gbg/Malmö” – har en kraftig överrepresentation (minst 50% mer än hela befolkningen 15-79 år) avseende:
* 72% innehar en lägenhet
* Årsinkomst 420.000-1.000.000 kr
* Singlar och par utan barn
* 21% innehar en chefsbefattning
* Använder MMS några ggr/vecka
* Talar i mobil mer än 20 min/dag
* Köper bil för minst 400.000 kr
* Köper varor på Internet minst 3.000 kr/år
Produktinfo
OOH-TV
Digitala möjligheter
Krog,
Café
AdCityMedias framtid ligger främst i digitala utomhuslösningar i stora format. Detta
beroende på att digitala kanaler ger ökade möjligheter vad gäller distribution och
snabbrörlighet – möjligheter till snabba byten av budskap, realtidsuppdateringar av
nyhetsflöden, direktsändningar av galor
eller idrottsevenemang mm.
Vår prislista utgår från vissa standardlösningar men möjligheterna är obegränsade –
varje unik förfrågan offereras separat från
gång till gång.
Hör gärna av er med en förfrågan.
* Undersökning genomförd av
Har ni sett TV-bildskärmarna som finns i lokalen ?
Hur upplevde du skärmarna ?
Har ni sett Skidåkning på skärmarna ?
Har ni sett Reklam på skärmarna ?
Har ni sett några Drinktips eller motsvarande erbjudanden ?
Har ni beställt några av dessa drinkar i baren ?
Ja, 88%
Positivt, 93%
Ja, 70%
Ja, 70%
Ja, 41%
Ja, 40%
Vad skulle ni helst vilja se på skärmarna ? (OBS! utan ljud)
•Film
•Tävlingar
•Musik
•Äventyr (skidåkning, actionsport etc)
•Annat
13%
19%
32%
48%
12%
out of home TV LED
Out Of Home-TV LED Sergels Torg
AdCityMedia kan även erbjuda exponering på
en i sitt slag unik digital storskärm, vid Sergels
Torg, mitt i Stockholms City.
Skärmen ger en oöverträffad impact mot citypubliken mitt i navet kring Sergels Torg, vid en
av Nordens mest trafikerade korsningar.
Som annonsör syns man som standard med 30
sekunders spottar i genomsnitt 15 gånger per
timme, dygnet runt – mot 5,4 miljoner brutto
passerande varje månad.
Main Screen
Den huvudsakliga mediaytan på fasaden är
kallad Main Screen.
Totalytan på skärmen är 17 kvm i ett framtaget
specialformat för att ge ökade möjligheter till
kreativa lösningar.
Frontdelen är i 16:9 format och blickar ut mot
Åhlens Citys allmänt kända mötesplats, kompletterad med en avrundning runt hörnet mot
Sergels Torg. Detta för att ytan skall dra till sig
uppmärksamheten även från publiken som rör
sig i kringområdet.
Ytan kan användas med redan färdiga filmer
från TV-format men likväl via stillbilder eller
kreativa animationer och textspel. Kreativiteten
har här inga gränser.
”oöverträffad impact
mot citypubliken”
Sergels Torg - området
Sergels Torg är det mest centrala torget i Stockholm, uppkallat efter en skulptör vid namn Johan Tobias Sergel. Sergels Torg sammankopplar
gågatan Drottninggatan med Klarabergsgatan,
mellan Gamla Stan och Kungsgatan och är mittpunkten för flera stora centrala stråk. Platsen är
i direkt närhet till de stora centrala kommunikationerna för tunnelbana, buss och tåg.
Platsen ligger i direkt närhet till shopping, restauranger och övrigt nöjesutbud och är i allmänt
känd som en populär mötesplats för vänner,
politiska manifestationer samt övriga events.
På senare tid har cityindex (kvadratmeterpris)
i Stockholm skjutits mot Centralen.
”mest centrala platsen
i Stockholm”
Digitala möjligheter
AdCityMedias framtid ligger främst i digitala
utomhuslösningar i stora format. Detta beroende på att digitala kanaler ger ökade möjligheter vad gäller distribution och snabbrörlighet – möjligheter till snabba byten av budskap,
realtidsuppdateringar av nyhetsflöden, direktsändningar av galor eller idrottsevenemang
mm.
Vår prislista utgår från vissa standardlösningar men möjligheterna är obegränsade – varje
unik förfrågan offereras separat från gång till
gång.
Hör gärna av er vid intresse.
storformat/vepor
Produktinfo
Vepor
Vepor/Storformat
I dagens enorma mediabrus handlar frågeställningen inom mediaexponering oftast om hur
man får sitt varumärke att sticka ut från den
stora floran av kanaler.
Varumärken och tjänster pockar på uppmärksamhet från alla håll och det mänskliga beteendet driver oss till att försöka sålla så mycket
som möjligt bland all information.
Vill man som annonsör ha höga OBS-värden i
detta brus gäller det att synas - i större skala.
AdCityMedia är sedan några år tillbaka marknadsledande vad gäller utomhusytor i storformat, i vanligt tal kallat vepor.
Denna typ av medialösning har tagit över kontra traditionell utomhus, då vi levererar OBSvärden i en långt högre nivå än vad många
andra utomhusytor gör.
Jätteytor placerade mitt i stadskärnan på en
oväntat plats ger både hög synbarhet och större möjlighet till effekt.
Våra vepytor används oftast för att förstärka
en redan befintlig utomhuskampanj, som toppytan för att nå en väldigt selekterad målgrupp
samt vid lanseringskampanjer och nyheter. Flera
av våra absoluta cityytor används i många fall
även för ren imageannonsering.
”att synas i större skala”
”stora ytor
i topplägen”
Citylägen
Produktinfo
Vepor
Vill en annonsör markera en kampanjstart, eller dra igång en ”snackis” är AdCityMedias vepaytor i storstädernas absoluta citykärnor ett
mycket bra verktyg.
Vi erbjuder stora ytor i topplägen och har god
erfarenhet av att skapa och genomföra kreativa lösningar kopplade till kampanjen. Det kan
vara ett event, sampling, tredimensionella vepor
eller andra kreativa sätt att utnyttja citymiljön.
En stor fördel med att använda vepor är att du
som annonsör kan delge ditt budskap i direkt
närhet till köpställen och till en publik som ofta
är nära köpbeslut.
Trafikplatser
I storstäderna erbjuder AdCityMedia ett infartspaket med vepor längs de mest trafikerade inoch utfartslederna.
På grund av köbildning vid morgon- och kvällsrusning exponeras budskapen under förhållandevis lång tid och till en mycket bred målgrupp.
Essingeleden har exempelvis 125 000 bilar per
genomsnittsdygn på vardagar.
Ytorna lämpar sig speciellt väl för breda varumärken med önskan om höga bruttoräckviddssiffror och har visat sig vara mycket uppskattade hos bla bilmärken.
Storformat alternativt Vepor
Inom vår avdelning Storformat/Vepor levererar
vi inte bara dukar i stora format på fasader.
Möjligheterna är långt mycket större än så.
”alla former utav
kreationer”
Ytorna används ofta tillsammans med en PR-aktivitet eller ett event, att förstärka upplevelsen
och totalbilden.
För oss innebär storformat även alla former
utav kreationer på fasader eller markytor.
Vi jobbar med olika materialutföranden i alla
möjliga storlekar – ballonger, frigolitfigurer,
live-aktiviteter, ljud, rörliga bilder och övriga
kreativa lösningar.
Tanken är att vill du nå ut stort – vänd dig till
AdCityMedia.
prislista print
ADWC - Pris per 2 veckor
KROG
CAFÉ
O´LEARYS
158.000:-
68.000:-
104.000:-
* Antal ytor - se aktuell distributionslista
ToppSkylt - Pris per 2 veckor
KROG
CAFÉ
O´LEARYS
108.000:-
78.000:-
98.000:-
* Antal ytor - se aktuell distributionslista
Vykort - Pris per 2 veckor
KROG
CAFÉ
O´LEARYS
22.000:-
16.900:-
11.000:-
* Antal ytor - se aktuell distributionslista
Helställ - Pris per 2 veckor
KROG
CAFÉ
O´LEARYS
121.000:-
91.000:-
111.000:-
* Antal ytor - se aktuell distributionslista
Samtliga priser exkl moms & tryck
prislista OOH-TV (DVAC)
Paket Storstad - Pris per 1 vecka
KROG
CAFÉ
KROG&CAFÉ
45.000:- 56.000:- 101.000:(299.435 DVAC)
(374.152 DVAC)
(673.587 DVAC)
* Antal aktuella enheter; KROG 30 st / CAFÈ 60 st
* Standard 30 sek spots, minimum 4 ggr/tim, samtliga öppettider
* Beräkningar utifrån valuta DVAC på aktuellt antal enheter
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Paket Storstad - Pris per 2 veckor
KROG
CAFÉ
KROG&CAFÉ
90.000:- 112.000:- 202.000:(598.870 DVAC)
(748.304 DVAC)
(1.347.174 DVAC)
* Antal aktuella enheter; KROG 30 st / CAFÈ 60 st
* Standard 30 sek spots, minimum 4 ggr/tim, samtliga öppettider
* Beräkningar utifrån valuta DVAC på aktuellt antal enheter
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Paket Storstad - Pris per 4 veckor
KROG
CAFÉ
KROG&CAFÉ
180.000:- 224.000:- 404.000:(1.197.740 DVAC) (1.496.608 DVAC) (2.694.348 DVAC)
* Antal aktuella enheter; KROG 30 st / CAFÈ 60 st
* Standard 30 sek spots, minimum 4 ggr/tim, samtliga öppettider
* Beräkningar utifrån valuta DVAC på aktuellt antal enheter
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Samtliga priser exkl moms & produktion
prislista OOH-TV (DVAC)
Vinterpaket - Pris per säsong
MIN 9 ENHETER, 10/12 - 30/4
269.500:(1.796.611 DVAC)
* Antal aktuella enheter; KROG 8 st
* Standard 30 sek spots, minimum 4 ggr/tim, samtliga öppettider
* Beräkningar utifrån valuta DVAC på aktuellt antal enheter
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Sommarpaket - Pris per säsong
MIN 8 ENHETER, 15/6 - 31/8
128.000:(855.529 DVAC)
* Antal aktuella enheter; KROG 8 st
* Standard 30 sek spots, minimum 4 ggr/tim, samtliga öppettider
* Beräkningar utifrån valuta DVAC på aktuellt antal enheter
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Samtliga priser exkl moms & produktion
prislista OOH-TV (DVAC)
5
2
1
3
4
Pos 2 - 4 * Sponsorplatser
Pris per 4 veckor
KROG
CAFÉ
KROG&CAFÉ
23.000:- 28.000:- 38.000:* Antal aktuella enheter; KROG 30 st / CAFÈ 60 st
* Standard 30 sek, minimum 20 min/tim, samtliga öppettider
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Pos 5 * Ticker
Pris per 4 veckor
KROG
CAFÉ
KROG&CAFÉ
17.000:- 21.000:- 31.000:* Antal aktuella enheter; KROG 30 st / CAFÈ 60 st
* Standard 30 sek, minimum 20 min/tim, samtliga öppettider
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
Samtliga priser exkl moms & produktion
prislista OOH-TV LED
LED Sergels Torg - Pris per 1 vecka
Standard 30 sek spots, 15 ggr/tim
77.000:(1.357.000 bruttoräckvidd 1 vecka)
* Standard 30 sek spots, minimum 15 ggr/tim, dygnet runt
* Ordinarie spelschema kan komma att brytas under 3 timmar vid
max 4 tillfällen per månad
* Övrigt se allmänna villkor
LED Sergels Torg - Pris per 2 veckor
Standard 30 sek spots, 15 ggr/tim
119.000:(2.714.000 bruttoräckvidd 2 veckor)
* Standard 30 sek spots, minimum 15 ggr/tim, dygnet runt
* Ordinarie spelschema kan komma att brytas under 3 timmar vid
max 4 tillfällen per månad
* Övrigt se allmänna villkor
LED Sergels Torg - Pris 3 tim special
Special all speltid 3 timmar
45.000:(1.197.740 DVAC)
* Special ensamrätt all speltid under 3 timmar enl ök
* Vi reserverar oss för en felmarginal om +/- 5% utan priskorrigering
* Övrigt se allmänna villkor
Samtliga priser exkl moms & produktion
beräkning valuta DVAC
1
Bruttoräckvidd per given tidsperiod
2
Bortfall ur besöksgruppen
En sammanställning av hur många som rör sig inom området för mediet. Antal bekräftade (mätbara)
besökare per given tidsperiod.
AdCityMedia underlag: 320 gäster per dag per enhet.
Säkerställt via distributionslistans Krog- & Caféägare och underlag från SHR.
Eventuellt garanterat bortfall ur besöksgruppen. Hur stor andel som definitivt inte har
möjlighet att ta del av mediet.
AdCityMedia underlag: 5% bortfall.
Kanalen har i grund inget bortfall. Ovan är säkerhetsmarginal för ev säsongsvariationer.
3
Medieräckvidd (kanalens OBS-värde)
4
Looptiden
5
Dwell Time
Kanalens uppmätta OBS-värde, medieräckvidden. Hur stor andel av samtliga gäster har
uppmärksammat och tittat på kanalen.
AdCityMedia underlag: 88%.
Säkerställt via extern undersökning MarknadsFakta.
Längd på spelschemat där kunden syns minst 1 gång, den sk ”Looptiden”. Gäller oavsett längd på
reklamspot.
AdCityMedia underlag: 15 min.
Spelschemat om 15 minuter upprepas 4 ggr/tim, samtliga öppettider.
Besökarnas snittid inom området för mediet, sk ”Dwell Time”. Hur länge uppehåller sig respektive
gäst på varje enskild enhet.
AdCityMedia underlag: Krog 80 minuter, Café 50 minuter.
Säkerställt via distributionslistans Krog- & Caféägare och underlag från SHR.
Exempelberäkning 50 st enheter 2 Veckor serie KROG;
1. Antal gäster 320 st X antal enheter 50 st X antal dagar 14 st = 224.000 st
2. Avräkning bortfall - 5% = återstår 212.800 st
3. OBS-värde, avräkning - 12% = återstår 187.264 st
4. Dwell Time vs Looptiden ger variabel 80 minuter/15 minuter = 5,33
5. 187.264 st X variabel 5,33 =
Totalt 998.117 DVAC för kampanjen enligt ovan
prislista storformat
PAKET
YTA
FORMAT
RÄCKVIDD
PRIS
STUREPLAN 15
STUREPLAN 2
SERGELS TORG AA
KLARABERGSG B
KLARABERGSG C
KUNGSTRÄDGÅRDEN
MEDBORGARPLATSEN
HÖTORGET
ODENPLAN
GREV TUREGATAN FASAD
KUNGSG/REG.G
SVEAVÄGEN
HORNSTULL
SLUSSEN
ROPSTEN
ROSLAGSTULL
VÄRMDÖLEDEN
NORRTULL A
NORRTULL B
ESSINGELEDEN
NYNÄSVÄGEN
1000 X 800 CM
1120 X 850 CM
1900 X 865 CM
1730 X 900 CM
1500 X 1100 CM
EVENTYTA
2000 X 560 CM
1000 X 700 CM
500 X 1400 CM
500 X 1400 CM
600 X 800 CM
900 X 900 CM
830 X 1100 CM
1200 X 700 CM
1000 X 500 CM
700 X 1000 CM
1000 X 1300 CM
1800 X 920 CM
335 X 1000 CM
1200 X 1000 CM
2500 X 700 CM
900.000 ST
900.000 ST
2.724.000 ST
2.714.000 ST
2.714.000 ST
650.000 ST
740.000 ST
800.000 ST
420.000 ST
266.813 ST
300.000 ST
546.000 ST
728.000 ST
337.000 ST
420.000 ST
3.824.000 ST
689.000 ST
980.000 ST
980.000 ST
1.750.000 ST
438.000 KR
388.000 KR
418.000 KR
308.000 KR
258.000 KR
285.000 KR
258.000 KR
308.000 KR
158.000 KR
ENL OFFERT
168.000 KR
168.000 KR
158.000 KR
128.000 KR
138.000 KR
168.000 KR
168.000 KR
228.000 KR
138.000 KR
188.000 KR
139.000 KR
TRIANGELN FRAM
TRIANGELN SIDA
CENTRALSTATIONEN A
CENTRALSTATIONEN B
SÖDRA TULLG 3 + 4
IBIS
1260 X 700 CM
350.000 ST
1080 X 1050 CM
350.000 ST
450 X 1300 CM
2000 X 1000 CM
400 X 700, 350 X 1000 CM 350.000 ST
500 X 1300, 500 X 1300 CM
168.000 KR
148.000 KR
128.000 KR
KUNGSPORTSPLATSEN
AVENYN
MAGASINSGATAN
SCANDINAVIUM
KRAKOW-LEDEN
500 X 1000 CM
600 X 900 CM
1200 X 600 CM
1100 X 700 CM
1380 X 1610 CM
268.000 KR
188.000 KR
138.000 KR
138.000 KR
168.000 KR
STOCKHOLM
CITY
CITY
CITY
CITY
CITY
CITY
CITY
CITY
CITY
CIYY
CITY
CITY
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
IN/UTFART
MALMÖ
CITY
CITY
CITY
CITY
CITY
IN/UTFART
138.000 KR
128.000 KR
GÖTEBORG
CITY
CITY
CITY
IN/UTFART
IN/UTFART
420.000 ST
98.000 ST
250.000 ST
700.000 ST
I ovanstående priser ingår följande;
Hyra, Reklamskatt, GFK, Tillstånd, Produktion, Sömnad, Montage/Demontage, Belysning etc
Inga tillkommande kostnader på ovanstående. Kreativa lösningar offereras separat.
Tel: 08-535 280 50
Fax: 08-663 93 49
Frihamnen Magasin 3
115 56 Stockholm
[email protected]
www.adcitymedia.com