Pressmeddelande om vinnarna

Malmö- och lundastudenter knep förstaplatsen i internationell
hållbarhetstävling
Prisutdelningen av Sustainergies Cup blev en succé även i år! Tävlingen har återigen visat
att ett samarbete mellan studenter och näringsliv är ett lyckat koncept. Årets vinnare blev
Madeléne Wigren från Malmö Högskola och Joshua Kirkman& Steven Curtis från Lunds
Universitet. De kan förutom äran glädja sig över 25 000 kronor vardera i prispengar för
sina lösningar på Siemens och Sparbankernas hållbarhetsutmaningar.
Sustainergies Cup, tävlingen där studenter löser verkliga hållbarhetscase åt företag, har
engagerat 900 studenter från 67 länder. Under prisceremonin i Stockholm utsågs de
slutgiltiga vinnarna; Madeléne Wigren, Joshua Kirkman & Steven Curtis. En imponerande
jury bestående av hållbarhetsprofiler som Göran Finnveden (vicerektor KTH) och Stina
Billinger (SPP/Storebrand) har synat de 10 finalisternas lösningar och slutligen utsett de två
vinnande bidragen.
Joshua Kirkman & Steven Curtis, båda masterstudenter på miljöinstitutet vid Lunds
Universitet stod som vinnare för Sparbankernas case med följande jurymotivering:
”Vinnarna av Sustainergies Cup 2013 har, genom ett komplett kommunikativt koncept, visat
hur Sparbankerna kan visa sina kunder, nya såväl som gamla, på vilket sätt man bidrar till
lokalsamhället[…] utöver attraktiva och lättillgängliga idéer, har man ett upplägg som är
realistiskt att implementera för varje sparbank. Lösningen är också digitalt orienterad vilket
är centralt i ett samhälle med allt mer uppkopplade medborgare”. Joshua & Stevens bidrag,
”Stolt över min bank” är en integrerad multimediakampanj som skall kunna effektivisera
Sparbankernas kommunikation ut till kommande såväl som befintliga kunder. Lösningen är
också tänkt att kunna ge sparbankerna värdefull återkoppling i sin strävan att bli en än mer
hållbar bank.
Madeléne Wigren har en kandidatexamen i miljövetenskap från Malmö Högskola och
studerar just nu energianalytikerprogrammet i Kungsbacka. Hon knep förstaplatsen med sin
lösning till Siemens case, "Den hållbara staden”, en vision där människan står i fokus och där
varje kvarter ska vara så självförsörjande som möjligt. Enligt Madeléne bör inte tekniken
synas mer än nödvändigt, utan finnas i samspel med människorna som ett av de diskreta
underverk som bygger upp det hållbara samhället. Juryn utsåg Madeléne som slutgiltig
vinnare av Siemens case med motiveringen ”Vinnaren av Sustainergies Cup 2013 har med
stor tydlighet och realism i sitt bidrag visat på lösningar som både är attraktiva och
inspirerande […] Bidraget är det som bäst motsvarar tävlingskriterierna relevans,
attraktivitet och hållbarhet.”
Kontaktuppgifter:
Julia Arvidson, 073 924 5157, [email protected]
Simon Flato, 073 6000 291, [email protected]
Markus Danell, 073 80 96 243, [email protected]
Bilder på vinnarna: http://bit.ly/sc13_vinnarbilder
Partners
I samarbete med