Rosenmetoden Introduktionskurs

Rosenmetoden Introduktionskurs
14 -15 april på Axelsons Gymnastiska Institut
Göteborg
Rosenmetoden, utvecklad av den legendariska sjukgymnasten Marion Rosen, är en
kroppsbehandling som syftar till att lösa upp kroniska muskelspänningar i kroppen.
Spänningarna är ibland omedvetna och gör att vi begränsar oss psykiskt och fysiskt.
När vi anpassar oss till omgivningens krav eller andra situationer i livet bygger vi också
upp muskelspänningar. Det blir som ”barriärer mot att leva”, som Marion Rosen
uttryckte det.
Spänningarna blir en vana och som en naturlig del av oss och många bär på så sätt med
sig minnen av händelser ända från sin barndom. Muskelspänningar hindrar kroppens
rörlighet och begränsar andningen och blodcirkulationen.
Rosenmetodens mjuka och lyssnande beröring leder till avspänning och ökad
medvetenhet om oss själva.
Alla som är nyfikna på Rosenmetoden kan gå kursen, inga förkunskaper krävs.
En kurs kan ge mycket på det personliga planet likaväl som för att få nya infallsvinklar i
sitt arbete. Det kan också vara det första steget till att bli certifierad Rosenterapeut,
Lärare på denna kurs är Marianne Svedjemyr och Anna Söderlind, seniora lärare i
Rosenmetoden som undervisar i Sverige, Norge, Storbritannien och andra länder.
Båda har arbetat som Rosenterapeuter i över 20 år.
Kursavgift: 2.000 + moms 500:- totalt 2.500;:- Betalas till BG 828-2410
Mottagare: Rosenpraktiken HB Ange Rosenkurs + namn och telefonnummer.
Kursen anordnas i samarbete med Axelsons Gymnastiska Institut.
Tid: 14-15 april Lör. 10.00–17.00, sön 9.00 – 16.00.
Anmälan och information:
Anna Söderlind. mobil 070239658 [email protected]