Regler om överlåtelse av bredbandsnät

Meddelande
1 (1)
Datum
2014-03-19
Viktig information som rör överlåtelse av bredbandsnät från den 14 mars 2014 Jordbruksverket har genom FP‐meddelande 9/2014 meddelat föreskrifter gällande överlåtelse av bredbandsnät finansierade med medel från Landsbygdsprogrammet. I korthet innebär det följande: Från den 14 mars 2014 är det absolut förbjudet att, inom fem år från Länsstyrelsens beslut om stöd, överlåta bredbandsnät som är finansierade med medel från Landsbygdsprogrammet. Det är vidare från den 14 mars 2014 absolut förbjudet att, före eller inom fem år från Länsstyrelsens beslut om stöd, teckna avtal med någon part om framtida överlåtelse eller genomföra upphandling som innebär överenskommelse med motsvarande innebörd. Överträdelse medför återbetalningsplikt. Anders Meijer Allan Karlsson Vid frågor kontakta Allan Karlsson, 010‐223 74 25 Anders Meijer, 010‐223 74 15 Postadress
Besöksadress
Telefon
351 86 VÄXJÖ
Kungsgatan 8
010-223 70 00 010-223 72 20 [email protected]
Kontakt i detta ärende
Allan Karlsson
010-2237425
Telefax
E-post
Web
www.lansstyrelsen.se/kronoberg