Läs mer i inbjudan

Inbjudan till temadag
Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Dnr 452-11402-2015
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med MSB bjuder in
till temadag:
Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Tid: 2015-04-28
kl. 09:00 – 12:00 eller 13:00 – 16:00
Plats: Länsstyrelsen Vänersborg, Sessionssalen
Handlingsprogram enligt LSO.
Att förhålla sig till kommunens styrmodeller vid framtagande av
handlingsprogram. Lagens intentioner och krav på innehåll
Håkan Axelsson och Frida Billström, MSB.
Vilken roll spelar Handlingsprogrammet i det kommunala
systemet?
Fyller Handlingsprogrammet den funktion som lagstiftaren tänkt
sig?
Åke Jacobsson, Prospero. Fd Stadsdirektör och Räddningschef
Länsstyrelsens inriktning vid samråd.
Hur bidrar Handlingsprogrammet till ”Likvärdigt skydd”
Hur får vi till den röda tråden – från riskanalys till mål och
resultat
Vilken hjälp och stöd vill man ha av Länsstyrelsen?
Leif Larsson, Gunnar Ohlén Länsstyrelsen
Anmälan:
Temadagen vänder sig till politiker och chefer inom
räddningstjänstorganisationer eller kommuner.
Anmälan görs i anmälningsformulär på Länsstyrelsens hemsida,
senast fredagen den 24 april.
OBS! Programmet genomförs 2 gånger, ett förmiddagspass och
ett eftermiddagspass. Deltagandet begränsas till 30 pers. vid
varje tillfälle. Först till kvarn gäller!
Förmiddagspasset startar kl. 09:00 med kaffe och fralla.
Under eftermiddagspasset tar vi kaffepaus.
Frågor om temadagen kan ställas till:
Leif Larsson, Länsstyrelsen
[email protected] eller 010-224 54 02
Gunnar Ohlén, Länsstyrelsen
[email protected] eller 010-224 54 99
Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen
[email protected]
eller 070-580 580 08
Sändlista:
Länets räddningstjänster
MSB