magasinet her

14
maj 14, 9. ÅRG
#
f
u
ør
a
d
n
n a
ktallevergeriet
INSPIRATIONSMAGASIN
FRA
KNAUF
det er gratis - brug det
SIDE 4
To l byg
ti
LØSNING: AARHUS
SIDE 8
Genialitet, gravhøj og gips på Moesgård Museum.
OPGAVE: HØJE TAASTRUP
SIDE 12
35.000 kvadratmeter Ultra Board i
det nye outletcenter.
Storslået indgang til uddannelse
Nyt mesterværk fra Henning Larsens Architects. SDU i Kolding
signalerer elegance og rummelighed.
PROJEKT: EGEDAL RÅDHUS
Click-systemet differentierer sig på
arbejdsmiljø og tidsbesparelse.
Knauf – en koncern i
konstant bevægelse
Selvom Knauf efterhånden er blevet en ældre
virksomhed med 82 år på bagen, så er det
ingenlunde et udtryk for, at det er en ”træt”
virksomhed – tværtimod…..
På verdensplan udvider vi konstant vores aktiviteter, senest med investeringer i bl.a.
Australien, og således er Knauf nu med sine
ca. 24.000 medarbejdere, en koncern med
aktiviteter i 60 lande fordelt på alle verdens
kontinenter (dog undtaget Antarktis).
Jess Gregersen
Gips og gipsplader vil formentlig altid være
kernen i det vi foretager os, men vi søger alligevel at udvikle vores forretning, så vi altid kan præsentere de bedste løsninger til vores kunder inden
for byggeriet – gipsbaserede eller ej…..
I Danmark har vi således i det seneste halve år introduceret ikke mindre
end fire markante nyheder:
• Knauf Ultra Board….
….som er en ultra stærk gipsplade, både nemmere, hurtigere og stærkere end vores traditionelle fibergipsplade.
• Knauf Flex
….som er et udvalgt sortiment til murere inden for systemer til flisemontage og vådrum – et sortiment som Knauf-koncernen i Tyskland har
årelang erfaring med.
• Click skinnen
….som er et let og ergonomisk montagesystem inden for stålprofiler til
indervægge og fritspændende lofter, hvor værktøj er unødvendigt, og
hvor man reducerer montagetiden betragteligt.
• Cleaneo Technology
….som er et indbygget luftrensningssystem i alle vores akustiske produkter, da vi tilsætter det aktive stof ”Zeolit”. Luften renses for såvel
ubehagelige lugte som skadelige stoffer: formaldehyd, benzol osv.
Disse nyheder havde vi blandt andet fornøjelsen af at præsentere på
Danske Byggecentres Byggerimesse i Fredericia først på året. Vi deltog
på messen for første gang siden 1996, og havde massiv succes med
vores tilstedeværelse, da vi havde et hav af interesserede besøgende –
og en stor tak til alle som lagde vejen forbi vores stand.
Indhold
Knauf Xpress Nr. 14, 9. årgang
3
Renovering med stil
Mageløse Moesgaard
6
Æstestik og akustik
Ultra Board i den store skala
10
Jess Gregersen
Kommerciel direktør
Fremtidens stålprofiler
13
12
Jagten på jagtoplevelser
Nyt domicil på Esbjerg Havn
15
14
Tømrer opfandt Click-systemet
Ultra beliggenhed
18
20
17
Lyse og lette lofter
19
Kongens Nytorvs stolthed
Xpress Kundemagasin fra Knauf A/S. Udgivet af Knauf A/S. Oplag 6000 eks. Udkommer én gang årligt.
Tekster René Wibholdt, PR-Tanken. Fotos Lars Aarø, Martin Tørsleff, Jens Lindhe og Knauf.
Grafisk produktion Berit Kirk, Horisont Grafisk. Papir Luxo Satin 130g/m2. Tryk BB Offset, Bjerringbro 2014.
1.2014
8
Universitet med højt til loftet
Nyt rundetårn i Grenaa
Hermed blot tilbage at ønske god læsning!
4
fdør
u
a
kn eran t
llev erie
Total bygg
ti
Gl. Broløkke, Herregård
Projekt
Totalrenovering af fløj
Bygherre
Privat
Arkitekt
Jørgen Overbyes Tegnestue
Fagentreprise
Peter Norman Hansen
Knauf har leveret
Stucanet + MP 75 L Maskingipspuds
Konsulent/kontakt
Henrik Juhl-Jensen
Renovering med stil
[email protected]
Den tidligere herregårdsfløj på Gl. Broløkke er blevet renoveret fra gulv til tag.
Opgaven krævede forståelse for gammelt håndværk, netværk og tålmodighed.
Historien om Gl. Broløkke
ved Kerteminde går tilbage til
1600-tallet. Det fandt folk fra Jørgen Overbyes Tegnestue ud af,
da de begyndte at undersøge
resterne af herregården. Tilbage
var nemlig kun en fløj af den tidligere herregård, som nu hører
under godset Hverringe, og den
fremstod i en særdeles sølle forfatning.
Arkitekterne fandt kort fortalt ud
af, at fløjen faktisk var blevet renoveret i slutningen af 1600-tallet. Den ejendom, de så småt kunne danne sig et billede af, måtte
være den renoverede udgave fra
1700-tallet opdelt i tre sektioner
med hver sit ildsted. Dermed kunne de også konstatere, at fløjen
var den oprindelige hovedbygning.
Renovering trin for trin
Alt i fløjen blev skilt fra hinanden,
indtil den nøgne bygningskonstruktion stod tilbage. Først blev
det røde bindingsværk retableret,
herefter blev tagkonstruktionen
forstærket. Indvendigt blev der
isat renoverede herregårdsvinduer og -døre sågar med originale
låse, som blev fundet rundt om i
landet, inden turen kom til ildstederne. Også nyt plankegulv blev
der lagt.
Væggene skulle også have en
kraftig omgang, og til den opgave blev der brugt Stucanet og
Knauf MP 75 L Maskingipspuds.
Med til projektet hørte, at der
skulle monteres varmeslager (som
erstatning for radiatorer) i væggene. Knauf Stucanet blev sømmet fast på forskallingen, der
fungerer som pudsbærer, under
varmeslangerne, hvorpå det hele
blev dækket med et lag gipspuds.
Debut med gipspuds
Peter Norman Hansen stod for
opbygningen, og det var første
gang, han brugte maskingipspuds.
”Det hænger nemmere på væggen end mørtelpuds, og det var
nemt at arbejde med,” forklarer
han.
De var tre mand om opgaven. En
sprøjtede gips på, to rettede af
og pudsede efter. Og i dette projekt skulle væggene vel at mærke
ikke være lige. De står nu og bølger lidt i den gamle herregårdsfløj.
Gl. Broløkke er et af flere gamle
bevaringsværdige steder, som
skal bruges til kursusvirksomhed.
Og emnet, det er pudsigt nok
”fremtidens herregård”.
Gl. Broløkke fremstår på imponerende vis, som fløjen så ud i
1700-tallet.
Sådan så væggene ud med varmeslanger monteret, inden gipspudsen
blev sprøjtet på.
Dorte Øllegaard Utecht, centerleder på Hverringe Centrum for restaurering og Niels Iuel Reventlow,
ejer af Hverringe Gods foran den
renoverede fløj.
2—3
Mageløse Moesgård
f
u
ør
a
d
n
n a
ktallevergeriet
To l byg
ti
Moesgård Museum gør klar til åbning og kører i højeste
gear. Også i den afsluttende fase er Knauf involveret – i de
arkæologiske og etnografiske projekter.
Moesgård Museums egne arkitekter er lige nu i gang med at opdele og indrette store dele af de
15.000 kvadratmeter funklende
nye udstillingsareal. De har taget
over efter Henning Larsen Architects, som har tegnet det spektakulære museum, som nærmest er
bygget ind i det bakkede landskab syd for Aarhus.
Museet er bygget af beton og
glas. Indvendigt har byggefirmaet Thomas Andersen fra Skive
beklædt indervægge med gips
fra Knauf. Til opgaven er der anvendt forstærkede stålprofiler og
Solid Board, som er en hærderobust og slagfast gipsplade. Flere
steder på museet er væggene
oppe i flere meters højde beklædt
1.2014
med Knauf Solopanel for at sikre
en god akustik.
Udstillinger i stor målestok
Gipsarbejdet har kørt efter bogen. Så godt, at Thomas Andersen efterfølgende har fået en ny
stor opgave. Faktisk fire forskellige opgaver, for arbejdsgiverne er
museets egne arkitekter, som har
ansvaret for henholdsvis vikingetid, jernalder, bronzealder og
den etnografiske udstilling.
Byggefirmaet har dimensioneret
detaljer og konstruktionsopbygninger, da disse ikke var defineret på forhånd af arkitekterne.
Opgaverne blev udbudt som funktionsbestemt design til licitation.
Efterfølgende er udstillingerne
blevet fastlagt på byggepladsmøder.
”Vi laver udstillinger, montre og
opdeler rummene med fx indskudte dæk og skillevægge. Og i hovedparten af opgaverne bruger
vi produkter fra Knauf som byggematerialer,” lyder det fra byggeleder Lars Bo Kjærgaard, der
har arbejdet på museet det sidste
års tid.
Et sted er der et par håndværkere, som er ved at opbygge en
gravhøj. Indvendigt belægger de
Stucanet med gipspuds MP 75 L,
som de sirligt fordeler med håndkraft.
Et andet sted er der opført en
byzans, et stykke forhistorie fra
Istanbul. Her har museets egne
Moesgård Museum, Aarhus
Projekt
Nyt museum
Bygherre
Moesgård Museum
Arkitekt
Henning Larsen Architects
Tømrerentreprise
Thomas Andersen, Skive
Knauf har leveret
45.000 kvadratmeter Solid Board til indervægge og Solopanel som akustikvægge +
gips til udstillinger mm.
Konsulent/kontakt
Flemming Søndergaard
[email protected]
Vidste du?
...at Knauf Flex er vores
nye brand for murer- relaterede produkter.
scenografer kreeret nogle vægmalerier, som stjæler opmærksomheden i det lille udstillingsrum. Gipspladerne skal signalere
tusind år gamle vægge. Øverst
er der buer som på en gammel
borg, og her er der naturligvis
anvendt gips inde i buerne.
Buede former og skæve
vinkler
”Det er en meget speciel opgave
hele vejen igennem med et utal
af buede former og skæve vinkler. Vi har jo aldrig prøvet at bygge kirker i modelstørrelse, floder,
gravhøje og dele til gamle byporte,” siger Lars Bo Kjærgaard og
kigger ud af et af de store vinduespartier, hvorfra man kan se,
at anlægsarbejdet er ved at tage
form med små træer, store græsarealer og brostensbelagte stisystemer.
Arbejdet såvel indendørs som
udendørs haster. Dronning Margrethe åbner det ny Moesgård
Museum 10. oktober i år - op til
efterårsferien.
”Det er et vildt flot byggeri. Det
kan de godt være stolte af hos
Henning Larsen,” understreger
Lars Bo Kjærgaard.
Sådan laver man en gravhøj anno 2014. Med Stucanet og gipspuds fra
Knauf.
Lars Bo Kjærgaard i en byzans skabt af gips - som er dekoreret af
museets egne scenografer.
4—5
Æstetik og
akustik
Udskiftning af ældre eksisterende lofter
på Hvidovre Gymnasium har skabt lyse
og venlige lokaler.
Loftpladerne fra Knauf er nu monteret i Hvidovre Gymnasiums
vandrehal og kantine. Contur er
et demonterbart akustikloft monteret i skjult skinnesystem og her er
valgt perforeringsmønstret Micro
med 3 x 3 mm huller. Til alle de
tilskårne plader langs kanterne er
anvendt uperforerede plader.
Løsningen er valgt af Byens Tegnestue i København.
”Ud over at lofterne med tiden
var blevet for mørke, havde gymnasiet også behov for at udskifte
belysning og gennemgå ventilationssystemet. Derfor var det nødvendigt med en renovering,”
fortæller arkitekt Jes Busk Madsen
fra Byens Tegnestue.
Loftsystem med værdi
Jes Busk Madsen gik derefter i
gang med at lede efter en løsning, som kunne give et lyst og
venligt indeklima, og hvor lys og
ventilation kunne integreres i loftsystemet. Og da arkitektfirmaet
gennem mange år har haft et
godt og konstruktivt samarbejde
med Knauf, var det nærliggende
at vælge Contur med Micro-perforering.
”Vi valgte akustikloftplader fra
Knauf, fordi produktet har en
lang levetid, og fx kan efterbehandles med maling. Og så er
gipspladesystemet et af de pæneste, vi kunne finde. Vi har nu
fået en løsning, der er god æstetisk og med en behagelig efterklangstid. Vi har fået skabt helt
anderledes lyse arealer,” siger
Jes Busk Madsen.
Forskellen er til at få øje på. Til venstre ses lofterne efter renovering. På
lille foto oven over billedtekst ses lofterne før. De var i den grad mørke
og kedelige.
1.2014
Hvidovre Gymnasium
Per Olsen fra Knauf på
Hvidovre Gymnasium.
Projekt
Renovering lofter
Bygherre
Hvidovre Gymnasium
Arkitekt
Byens Tegnestue
Tømrerentreprise
Julius Nielsen & Søn
Knauf har leveret
Vidste du?
...at Knauf nu også
har akustiske mineraluldslofter i sortimentet.
Contur-lofterne fremstår lyse og venlige. Lys og ventilation er integreret i
løsningen.
Contur lofter system 600
Konsulent/kontakt
Per Olsen
[email protected]
DANMARKS STÆRKESTE TEAM ER KLAR TIL AT SERVICERE
OG HJÆLPE DIG I ETHVERT BYGGEPROJEKT!
FANG OS PÅ TLF. 9657 3000
ADM.BYGNING I HOBRO 04/2014
6—7
Ultra
Board i
den store
skala
fdør
u
a
kn eran t
llev erie
Total bygg
ti
Væggene i det nye 17.000 kvadratmeter store outlet-center, der er ved at
blive opført ved City 2 i Høje Taastrup,
bliver beklædt med Knauf’s stærkeste
gipsbaserede produkt, Ultra Board.
Gode råd er ikke nødvendigvis
dyre. Den erfaring gjorde afdelingsleder Peter Petersen sig i
forbindelse med, at han sad og
regnede ud, hvor meget gips der
skulle bruges i det nye outletcenter. Vægarealet er på hele
35.000 kvadratmeter, og monteringen skulle gå hurtigt.
”Vi har en meget stram tidsplan,
så jeg gik i gang med at undersøge markedet for gipsmuligheder, ”fortæller Peter Petersen fra
entreprenørfirmaet Hoffmanns filial i Næstved.
Godt råd fra Knauf
Længere kom han ikke. For umiddelbart efter fik han besøg af
Knauf-konsulent Per Mosegaard,
som præsenterede ham for en
ny løsning i form af Ultra Board,
som er en enkeltlags konstruktion.
Det er den stærkeste og mest robuste gipsbaserede byggeplade,
Knauf nogensinde har produceret. Ultra Board er skruefast og
20 procent stærkere end ordinær
fibergips, som Knauf også sælger.
”Det var perfekt timing. Vi byggede en prøvevæg med Ultra
1.2014
Board, som bygherren sagde god
for, og så gik vi i gang,” siger
Peter Petersen med et stort smil.
Vognlæs med Ultra Board
Herefter er vognlæs efter vognlæs
med Ultra Board og stål leveret
på fixmål kørt til det store byggeprojekt i Høje Taastrup, hvor der
tidligere har været et stort Kvickly-varehus. Outlet-centret bliver
således en del af butikscentret
City 2. Med sine ca. 80 butikker
bliver det landets største outletcenter. Forventet åbning i løbet
af efteråret 2014.
Flow i gipsarbejdet
Hoffmann har et tømrersjak på
30 mand, som står for det omfattende gipsarbejde. Nogle steder
skal der monteres Ultra Board i ni
meters højde. Tømrersjakket har
fundet en effektiv arbejdsrytme
og starter beklædningen med en
specielt fremstillet byggeplade på
900 x 3000 mm. Pladen står på
gulvet og er forsynet med forsænkede kanter i siderne og en fræset kant i top. Den store plade
bliver kørt på plads ved hjælp af
en specialkonstrueret sækkevogn.
Arbejdet med at beklæde Ultra Board på væggene kører på skinner.
Bemærk at denne plade er 900 x 3000 mm.
Gipsarbejdet i tre meters højde
og op efter klares pr. lift, og her
er byggepladerne med målene
900 x 1200 mm nemmere at
håndtere.
”Vi sparer en masse tid med Ultra Board, 20-25 procent i forhold til hvad vi oprindeligt havde
budgetteret med i vores tidsplan.
Gipsarbejdet er jo hjertet i det
her byggeprojekt,” siger Peter Petersen.
Lim på stolper
Under monteringen af Ultra
Board påfører tømrersvendene
et lag lim på den midterste stålstolpe, inden pladen bliver sat på
plads, og dermed sparer de en
del skruearbejde. Lim og tre skruer erstatter på den måde 20 skruers arbejde.
Hvor en grov fibergipsplade typisk skal fuldspartles, er Ultra
Board beklædt med kartonoverflade, som er beregnet til at blive
malet direkte ovenpå.
”Ud over at vi sparer tid på mindre skruearbejde, sparer vi masser af tid på spartelarbejde og
slibning. Et slag på tasken – 15
procent,” pointerer Peter Petersen.
Gipsarbejdet kører så godt, at
Hoffmann forventer at aflevere
byggeprojektet to måneder før
tid.
For Knauf er det den største opgave til dato med Ultra Board,
som blev lanceret i 2. halvår
2013.
Outletcenter, Høje Taastrup
Projekt
Renovering, ombygning 17.500 kvadratmeter
for at gøre plads til 80 butikker
Bygherre
Danica Pension i samarbejde med DEAS
(tidl. Dan-Ejendomme)
Arkitekt
Haskoll Architects fra England
Totalentreprise
Hoffmann, Næstved
Knauf har leveret
35.000 kvadratmeter Ultra Board, 30.000
kvadratmeter almindelige A1-gipsplader
samt stål.
Konsulent/kontakt
Peter Petersen (th) fra Hoffmann får sig en snak om Ultra Board sammen
med Per Mosegaard fra Knauf.
Per Mosegaard
[email protected]
Vidste du?
...at Ultra Board® kan
opfylde krav /ønsker fra vores kunder om skruefasthed
i en gipsplade.
GODT nyt
til murere
Prøv noget nyt
Knauf Flex er en helt ny produktlinje til murere. Når du vælger Knauf er du garanteret
produkter af samme høje kvalitet, som har gjort os til tømrernes foretrukne leverandør af
byggematerialer.
Find hele vores sortiment på knaufflex.dk
Bredt sortiment
- Vådrumstætning MK godkendt
- Primer
- Gipspuds
- Fliseklæb og fugemasse
- Grunder
- Kalk/cementpuds
- Rengørings- og
- Gulvmasse
- Anhydrit
vedligeholdsprodukter
- Silikone
- Hulrumsgulve
Godt nyt til murere
8—9
Universitet med højt
Når man træder inden for i den nye universitetsbygning, åbner SDU Kolding sig som et
arkitektonisk mesterværk. Indgangspartiet stjæler billedet med sine solide trappepartier,
broer og buede balkoner.
Henning Larsen Architects har
gjort det igen. Denne gang med
SDU Kolding, som især indvendigt skiller sig ud fra mængden
og med sin rummelige og elegante stil viser eleverne, at her er
højt til loftet. Over alt i bygningen på seks etager er der brugt
materialer fra Knauf – og med
leverancerne følger rådgivning.
”Tegningerne fortæller ikke alt,
så vi sørger altid for at få nogle
gode råd fra konsulenterne, inden vi går i gang. Denne gang
har vi fx spurgt ind til, hvordan vi
får bøjet gipsplader og Solopanel. Vi har fået en sparring, der
fungerer, og som sikrer, at vi ikke
skal lave vores arbejde om,”
siger byggeleder Jørgen Juhl fra
Hustømrerne A/S i Rødekro.
Seks etager med gips
På de store vægarealer i foyeren
er der anvendt Solopanel, som
sikrer akustik og nogle flotte flader. Trapperne er udvendigt
beklædt med traditionelt gips og
indvendigt med Solid Board. De
mange buede balkoner er beklædt med nogle af de 40.000
kvadratmeter gips, som også er
brugt til skillevægge. Gipspladerne har fået sin buede facon via
flexskinner. Også stålkonstruktionerne er fra Knauf, og der er
både brugt MR-stål og den forstærkede model FR-stål.
Ovenlys er sikret via nogle specielle trekanter – beklædt med
gips – som danner et særpræget
mønster i det nærmest transparente loft.
”Det er vores afdelings største
gipsprojekt nogensinde,” siger
Jørgen Juhl.
Stålfaste løsninger
Fra undersiden af betonen i taget og loftskinne er der anvendt
Knauf’s stål i form af en såkaldt
teleskopløsning, som sikrer, at
tagkonstruktionen kan give sig,
således at gipspladerne ikke revner. Ventilationen er integreret i
loftet og bliver blæst ud yderst i
Jørgen Juhl (tv) og Christian Møller Rosensten fra Knauf på øverste balkon lige under loftet, hvor det trekantede mønster er beklædt med gips.
1.2014
husets langsider, som ligesom er
markeret med en bort af gips.
I stueetagen ligger auditoriet,
hvor Knauf’s stålkonstruktion danner fundamentet. De buede stålskinner, som er fastgjort til betongulvet med en ”stolerækkes”
mellemrum, er hver blevet valset
for at give den nøjagtige bue.
Stærkt undergulv
Som undergulv i auditoriet er anvendt Knauf GF Floor Board, 38
mm. Det er en formstabil gulvplade med høj trykstyrke, og som
er stærk på de lydmæssige egenskaber.
Landmåler på plads
Intet er overladt til tilfældighederne i bygningen. Der har sågar
været landmåler på opgaven for
at sikre, at alle skillevægge står
nøjagtigt i forhold til koordinaterne på tegningen.
Danmarks første lavenergivenlige universitet skal stå klar til
skolestart efter sommerferien.
til loftet
kn
au
To
ta
til llev
by er
gg an
er dø
iet r
f
SDU Kolding
Projekt
Nybyggeri af universitet:
13.600 kvadratmeter
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt
Henning Larsen Architects
Tømrerentreprise
Hustømrerne A/S, Rødekro
Knauf har leveret
Alm. gipsplader, Solid Board, Solopanel G
6/18 og flere forskellige typer stål. GF Floor
Board, 38 mm.
Konsulent/kontakt
Christian Møller Rosensten
[email protected]
Vidste du?
...at Knauf Flex sælger
selvnivellerende anhydrit
til udpumpning i større
eller mindre projekter.
Sådan så stålkonstruktionen ud i
auditoriet, inden Knauf GF Floor
Board blev lagt på som undergulv.
10—11
uafndør
a
n
k llever riet
e
Total bygg
ti
Fremtidens stålprofiler
Fremover kommer vi ikke til at bruge
andre stålkonstruktioner end click-systemet,” siger Stefan Olesen.
Tømrerfirmaet CR Construction er overbevist om, at det er Knauf’s nye Click-system, der
bliver anvendt som stålkonstruktion til fremtidens gipsarbejde.
Byggekranerne rejser sig over
det ny Egedal Rådhus i Stenløse,
som er ved at blive opført sammen med et nyt sundhedscenter.
I begge bygninger skal væggene
beklædes med gips fra Knauf, og
det er med en helt ny type stålprofiler, Knauf Click-system. Og
der er mange rum at beklæde
med stål og gips. Alene rådhuset
er på 12.700 etagemeter fordelt
på fem etager.
Stålkonstruktionen er det skelet,
hvorpå gipspladerne bliver monteret. Når skinnerne er fastgjort
i loft og gulv, er montage-ideen,
at stolperne sættes på plads med
45 cm mellemrum uden brug af
håndværktøj.
Stolperne bliver ganske enkelt
”clicket” på plads med et lille
slag med hånden, hvor de normalt bliver fikseret eller fastgjort
med skruer i både bundskinne og
topskinne.
Fordel for arbejdstid og
arbejdsmiljø
”Det er første gang, vi arbejder
med Click-systemet, og vi må
bare sige, at det er godt og nemt
at arbejde med. Vi sparer en
masse tid,” siger Stefan Olesen,
der er formand for tømrersjakket
hos CR Construction i Glostrup.
Hidtil har tømrerne brugt traditionelle stålprofiler.
”Da skulle vi manuelt markere
med en tusch på skinnerne i både
bund og top, hvor stolperne skulle sidde; ned på knæ op på en
stige. Herefter skulle vi igen ned
på knæ for at fastgøre stolpen
med skruer og op på en stige for
at fastgøre stolpen foroven. Vores arbejdsmiljø har fået et løft,”
forklarer Stefan Olesen.
Click-system – ny standard
Stålprofilerne bliver leveret på fixmål. De nye skinner har en ståltykkelse på 0,50 mm, hvor stålet
i den traditionelle skinne er på
0,46 mm.
”Vi har ikke regnet på, hvor
meget tid vi sparer med Clicksystemet, men det er meget. Til
gengæld er vi sikre på, at vi i
fremtiden ikke kommer til at bruge andre stålløsninger,”siger Stefan Olesen.
Test fra Knauf viser, at Click-systemet reducerer montagetiden med
20-35 procent.
Egedal Rådhus og
Sundhedscenter, Stenløse
Projekt
Nybyggeri af rådhus: 12.700 kvadratmeter +
sundhedscenter: 5000 kvadratmeter
Bygherre
Egedal Kommune
Arkitekt/landskabsarkitekt
Henning Larsen Architects
Totalentreprise
Züblin har sammen med Henning Larsen Architects, SLA, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører
vundet totalentreprisen.
Der er tale om yderst energieffektivt byggeri,
som efterlever energikravene til 2020-byggeri
jvf. bygningsreglement BR10
Knauf har leveret
Knauf har leveret 55.000 kvadratmeter gips
+ stålprofiler/Click-system
Konsulent/kontakt
Click-systemet mindsker montagetiden med mellem 20 - 35 procent,
viser test foretaget af Knauf.
1.2014
Per Mosegaard
[email protected]
Jagten på jagtoplevelser
Ny og opdateret
Knauf Danogips
systemmanual 2014
Vi har igen opdateret vores
populære manual, som er målrettet den professionelle.
Siden 2004 har vi udgivet en
manual, der beskriver vores
lette løsninger i gips og stål i
detaljer - lige fra projektering,
principdetaljer, montagevejledninger til produktbeskrivelser.
Vi er nu stolte af at kunne præsentere en helt ny og opdateret
udgave.
Nyt jagtcenter er ved at blive bygget i Hedensted med
bl.a. Knauf Click-system og Ultra Board.
Østjysk Våbenhandel bliver et nyt
sted at shoppe for jægere. Byggeriet ligger ud til motorvejen
ved Hedensted og skal efter planen være et center for jagtrelaterede virksomheder. Tre aktører
har allerede sikret sig lejemål.
Det er bygherren Østjysk Våbenhandel, et rejseselskab inden for
jagtrejser og en konservator.
Byggeriet er lagt i hænderne på
totalentreprenør Base Erhverv,
som har fået tømrerfirmaet EJK
Kragelund til at stå for arbejdet
med stål og gips. Og for tømrerfirmaet er det første gang, der
bliver prøvet kræfter med Knauf
Click-system.
Store fordele
”Vi synes det er et rigtig godt
system til især store og regulære
rum. Click-systemet sikrer jo, at
stolperne bare sidder, hvor de
skal. Vi slipper for både at markere og fiksere stolperne i top og
bund, og det er godt for såvel
vores arbejdsmiljø som vores tidsplan,” siger entrepriseleder Leon
Madsen fra EJK Kragelund.
På indervægsstolperne bliver
monteret traditionelle gipsplader
i de fleste lokaler. I showroomet
bliver der anvendt Knauf Ultra
Board, som er valgt pga styrke
og krav til ekstra ophæng. På
væggene skal der nemlig hænge
jagttrofæer.
”Vi har aldrig tidligere brugt
Knauf Ultra Board. Og vores erfaring er nu, at Ultra Board er mere
behagelig at arbejde med end fibergips, fordi den ikke støver ved
montering og skæring, og fordi
den ikke er så tung som andre
tilsvarende produkter,” siger Leon
Madsen.
Østjysk Våbenhandel, Hedensted
Projekt
Nybyggeri af jagtcenter: 8.700 kvadratmeter
Bygherre
Jens Pedersen
Arkitekt
Ginneruparkitekter
Totalentreprise
Base Erhverv
Tømrerentreprise
EJK Kragelund
Knauf har leveret
Alm. gips + Ultra Board samt Click-system
Konsulent/kontakt
Flemming Søndergaard
sø[email protected]
Vi har altid mødt stor efterspørgsel efter vores manual og
mener også den er med til at
understøtte vores funktion som
professionel systemleverandør,
så du som arkitekt, entreprenør
eller håndværker er klædt
rigtig på i dit byggeprojekt.
Vi har i denne udgave givet
layoutet et pift, så manualen
nu og fremover udkommer i A4
størrelse, hvilket skaber bedre
overblik over vores løsninger i
takt med, at vi får flere og flere
systemer og produkter.
I vores nye Knauf Danogips
manual kan du bl.a. finde
nyheder som:
• Ultra Board ®/Wet
• Click skinnesystem
• MR+ lydstolpe
• Skudsikre vægge
• Wet-Stick
• AP+ akustikprofil
• Weather Board
• Wtape facadetape
• Omega system
• Aquapanel® SkyLite
• Subfloor gulvsystem
• Secura Board Basic
...og selvfølgelig opdaterede
montagevejledninger, vægtypeoversigter, detaljetegninger
og projekteringsbeskrivelser.
Kort sagt alt hvad du skal
bruge, når du bygger sikkert
og professionelt!
Gips og Click-system – en stærk kombination.
Rekvirér manualen på knaufdanogips.dk el. tlf. 9657 3000.
12—13
Nyt domicil på Esbjerg Havn
Maersk Oil bygger nyt hovedkontor. KPC Byg er både bygherre og totalentreprenør. Alle vægge bliver monteret med
Knauf Click-system.
9700 kvadratmeter nyopført domicilejendom rykker Maersk Oil
ind i 2015. Byggeriet ligger et
stenkast fra kajkanten på Esbjerg
Havn og er udformet som et S og
indrettet med fem etager. Der er
således et hav af rum, der skal
monteres med stålkonstruktioner,
som efterfølgende skal beklædes
med gipsplader.
Stålet har Knauf leveret. Og til
byggeprojektet er valgt Knauf
Click-system. Løsningen stødte
tømrerfirmaet på hos den lokale
trælast.
1.2014
Click-systemet adskiller sig fra
den traditionelle stålkonstruktion
ved, at stolpen kan monteres på
skinnen i top og bund uden brug
af værktøj. Med et lille ”dask”
med hånden bliver stolpen
ganske enkelt ”clicket” på plads.
Top- og bundskinne er udstyret
med en stålflap – en griber, hvori
kanten på C-profilen passer i.
Debut med Click-systemet
Tømrersvend Laurids Lauridsen fra
Tømrer & Snedkerfirmaet Jensen
& Jensen har ikke tidligere prøvet
at arbejde med Click-systemet.
Knauf anbefaler, at montering af
stålstolper bliver clicket på plads
i top- og bundskinne uden brug
af værktøj. For hver 150 mm er
skinnerne udstyret med en lille
stålflap, en griber, hvori stolperne kan monteres. Dermed sparer
tømrersvenden tid på opmåling i
top og bund og efterfølgende tid
på fiksering i top og bund. Og
det er en løsning, der gavner arbejdsmiljøet.
”Vores erfaring er, at det er i de
store rum med lange lige vægge,
at fordelen ved at bruge Clicksystemet er størst. Det er her,
Click-systemet giver tidsbesparelser,” siger Laurids Lauridsen.
Firmaet har ikke regnet på, hvor
store tidsbesparelserne egentlig er.
”Fremover vil vi nok anbefale
Click-systemet til større byggeprojekter,” lyder udmeldingen fra
Laurids Lauridsen.
Maersk Oil, Esbjerg
Projekt
Nyt hovedkontor, 9700 kvadratmeter
Bygherre og totalentreprenør
KPC Byg
Arkitekt
Årstiderne Arkitekter
Fagentreprise
Tømrer & Snedkerfirmaet Jensen & Jensen
Knauf har leveret
4.352 m Click-system og 9.173 MR
70 mm stolper
Konsulent/kontakt
Christian Møller Rosensten
[email protected]
Arbejdsmiljøet er omdrejningspunktet for Niels Dollerups arbejde som opfinder. Det er ham, der har fået ideen til Click-systemet.
Tømrer opfandt
Click-systemet
Grundet skrøbeligt bentøj stoppede Niels Dollerup som
tømrer og blev opfinder. Han er manden bag Knauf Clicksystem.
Vidste du?
...at Knauf Click system er et nyt skinnesystem, hvor du kan klikke stolper fast til skinner
uden brug af værktøj.
Laurids Lauridsen (tv) fortæller Christian Møller Rosensten fra Knauf, at
Click-systemet er bedst på de lange og lige vægge.
Niels Dollerup er fra Esbjerg og
i gang med en Ph.d. inden for
bygningskonstruktioner. Inden
han blev uddannet civilingeniør,
arbejdede han som tømrer. Men
hans bentøj kunne ikke holde til
det hårde arbejdsmiljø i byggefaget. I stedet begyndte han at
læse til ingeniør og senere videre
til civilingeniør.
Som et led i studierne gik han i
gang med at kigge på innovation
inden for effektivisering og arbejdsmiljø i byggefaget.
”Sammenlignet med andre brancher, halter udviklingen af nye
byggematerialer og arbejdsmetoder, som forbedrer arbejdstiden
og arbejdsmiljøet, langt bagefter.
Og det provokerede mig, så
jeg kiggede på alle de arbejdsgange, jeg selv kendte fra min tid
som tømrer,” fortæller Niels Dollerup, der ved siden af studierne
driver opfinderfirmaet sammen
med sin bror, Kristian.
Lup på stålet
Gipsarbejdet fylder en del i byggeriet, og det blev den underliggende stålkonstruktion, han
kastede sig over. Inspireret af
klik-lofter begyndte han at
arbejde med en løsning, hvor
stålstolpen kunne monteres i top-
og bundskinne uden brug af
håndværktøj. Og en dag sad løsningen lige i skabet. Skinnen var
nu forsynet med en lille flap – en
griber – som kanten af stolpens
C-profil passer i. Den patenterede opfindelse sikrer, at stolperne
nemt og enkelt kan ”clickes” på
plads blot med et lille slag på
stolpen.
Alene på ren stolpehåndtering
giver Click-systemet i forhold til
montering af en traditionel stolpe
en tidsbesparelse på 80-85 procent. Regnestykket er baseret på
følgende: Tømreren slipper således for opmåling/markering på
top- og bundskinne og på at fastgøre stolpen i top og bund med
fixertang. Ifølge Knauf er der på
den totale montage en tidsbesparelse på 20-35 procent.
Knauf som partner
Næste skridt for opfinderne var
at finde en partner, der kunne
overtage markedsføring og salg
af løsningen, og sådan kom
Knauf ind i billedet.
Nu håber de to brødre, at Clicksystemet bliver ny ”standard”
i Danmark, og at der kommer
gang i eksporten af den effektive
og arbejdsmiljø-forbedrende løsning.
14—15
SYSTEMET DER GØR DET MULIGT
AT LAVE LOFTER I ALLE
TÆNKELIGE DESIGNS
AQUAPANEL® Cementbaseret plade SkyLite
EN HELT NY FORM FOR LETHED
Knauf loftløsninger med AQUAPANEL® teknologi
Be certain, choose AQUAPANEL®
Loftløsning på 225 m2 uden synlige samlinger
Den nye cementbaserede AQUAPANEL® SkyLite er ekstrem tynd med en
tykkelse på kun 8 mm og en lav vægt på kun ca. 10,5 kg/m2.
På trods af den lette vægt er der ikke gået på kompromis med hverken
stabilitet, design eller montage.
aquapanel.com
1.2014
Ultra beliggenhed
Sommerhus, Ålbæk
Projekt
Nyt sommerhus 125 kvadratmeter + anneks
og garage
Bygherre
Privat
Arkitekt
Kassow Arkitekter
Totalentreprise
Tømrermester Jan Pedersen
Knauf har leveret
400 kvadratmeter Ultra Board og EH-3 vindgips til facaden. Knauf Wet-Stick.
Konsulent/kontakt
Jesper Hove Donbæk
Nyt sommerhus i Ålbæk bliver indvendigt beklædt med den
bomstærke gipsbaserede løsning, Ultra Board. Det er en beslutning, tømrerfirmaet er glad for.
Tømrermester Jan Pedersen fra
Frederikshavn har travlt med en
byggeopgave i Ålbæk, som er
et populært sted at have sommerhus. Området ligger syd for
Skagen. Og dette byggeri bliver
specielt, for det er første gang,
Knauf leverer Ultra Board til beklædning af vægge i et sommerhus. Med i opgaven var, at det
gamle sommerhus blev revet ned.
Ultra Board er en enkeltlags konstruktion og den stærkeste gipsbaserede byggeplade, Knauf nogensinde har fremstillet.
Oprindeligt havde Jan Pedersen
forventet at skulle bruge fibergips. Men Jesper Hove fra Knauf
anbefalede ham i stedet at bruge
Ultra Board, som på en lang række områder slår fibergips.
Nemt og bekvemt
”Ultra Board er meget nemmere
at arbejde med end fibergips.
Fibergips skærer du med rundsav,
og det sviner og støver. Ultra
[email protected]
Board kan du skære med en kniv
eller håndsav,” forklarer Jan Pedersen og følger op:
”Og endelig så slipper vi for
spartelarbejdet, fordi byggepladen er beklædt med karton. Du
kan male direkte ovenpå på pladen. Vi kører helt sikkert videre
med Ultra Board, som er et godt
produkt at arbejde med.”
Tømrerfirmaet har brugt byggeplader i målene 900 x 1200 mm
på skillevægge og 900 x 2500
mm på de øvrige vægge.
Indvendigt i sommerhuset har Jan
Pedersen brugt Knauf Wet-Stick
hjørneprofil. Det er en vandaktiveret hjørneprofil til pålimning,
som nemt og hurtigt kan monteres.
”Ultra Board er på mange måder
meget nemmere at arbejde med
end fibergips,” siger Jan Pedersen.
16—17
Lyse og
lette lofter
Hasseris Gymnasium er udvidet med en ny fløj,
hvor de skrå lofter enkelt og elegant er beklædt
med Knauf Contur akustiklofter.
Kim Adelborg under de lofter, som firmaets tømrersvende har beklædt med
Knauf Contur.
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
har tegnet tilbygningen, som er
døbt Hvidfløjen. Opført i røde
mursten med hældende tag. Planen er dog, at tilbygningen næste
år skal fremstå med hvidmalet
facade. 750 ekstra kvadratmeter
har Hasseris Gymnasium fået til
undervisning i fagene musik og
dramatik.
TL Byg har stået for totalentreprisen, herunder opsætningen af de
skrå lofter, som fremstår lyse, lette
og imødekommende. Lofterne er
beklædt med Knauf Contur system
600 – et demonterbart akustikloft
uden synligt skinnesystem.
Contur er designet med perforeringen Micro. I begge langsider
af det perforerede akustikloft er
der monteret en uperforeret bort,
som sammen med de nedhængende lamper giver en harmonisk
løsning i gange og fællesarealer.
Farverige vægge
”Det er altid spændende at være
med i byggeprojekter, hvor der er
arbejdet med arkitekturen udvendigt og indvendigt. Og det er der
i dette projekt. Især de farverige
vægge kan jeg godt lide, de
klæder de lyse lofter ganske fint.
Det er blevet et flot byggeri,”
siger projektleder Kim Adelborg
fra TL Byg.
Til stor glæde for især eleverne
spillede bandet Carpark North til
åbningen af den nye fløj i marts
måned.
Vidste du?
...at vi nu også har en
Ultra Board til vådrum
– Ultra Board Wet til
enkeltlagskonstruktioner i vådrum.
Hasseris Gymnasium
Projekt
Tilbygning 750 kvadratmeter
Lofter, lys og lethed i skøn forening.
Bygherre
Hasseris Gymnasium
Arkitekt
Kjaer & Richter
Totalentreprenør
TL Byg
Knauf har leveret
Contur lofter system 600
Konsulent/kontakt
Jesper Hove Donbæk
Hasseris Gymnasiums nye tilbygning
er tegnet af Kjaer & Richter.
1.2014
[email protected]
Nyt rundetårn i Grenaa
Viden Djurs markedsfører sine ungdomsuddannelser effektivt. Og nu har
fagområdet med science fået sin helt egen opsigtsvækkende bygning.
Hvid, rund og kompakt. Sådan
fremstår Viden Djurs’ nye tilbygning, der er opført i forlængelse
af en skolefløj. Viden Djurs udbyder bl.a. gymnasier (HHX, HTX),
tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Og det er sciencedelen – kemi og fysik – der nu er
rykket ind i den nye runde
bygning på 1200 kvadratmeter
fordelt på tre etager.
Undervisningslokaler og laboratorier er placeret omkring et stort
cirkelformet rum. To trapper, som
elegant krydser hinanden, dominerer rummet, som øverst er forsynet med et flot vinduesparti.
Friis & Moltke har tegnet huset,
som 8-10 mand fra Ålsrode
Tømrerfirma har opført.
Knauf har leveret slidset stål til
facaden og stål og gips indvendigt. Facadens bue styres af de
specielt udviklede slidsede topog bund Flexskinner som kan
bues i den ønskede radius,
herefter kan de slidsede stolper
nemt monteres i skinnen. Også
indvendigt er det gået godt med
at montere gipsplader på de buede vægge.
”Vi har monteret gipspladerne ind
på flexskinnen, og dermed har
gipsen fået form efter de buede
vægge. I starten var det da lidt af
en udfordring, og montagen tog
længere tid end montage på lige
vægge. Men da først vi havde
fået skabelonen på plads, gik det
faktisk forholdsvis let,” siger tømrermester Klaus Allermann fra Ålsrode Tømrerfirma.
måde,” siger tømrermesteren.
Den runde bygning efterlever
energikravene til 2020-byggeri
jvf. bygningsreglement BR10 og
rummer Djurslands største solcelleanlæg, som forventes at kunne
producere 166.000 MW på årsplan. Det svarer til 30-40 parcelhuses forbrug.
Klaus Allermann i et rum præget af
stil, lys og gips.
Viden Djurs, Grenaa
Projekt
Nybyggeri af rund bygning
Bygherre
Viden Djurs
Arkitekt
Friis & Moltke
Fagentreprise
Ålsrode Tømrerfirma
Knauf har leveret
Slidset stål til facaden samt indvendigt gips
og stål
Konsulent/kontakt
Jesper Hove Donbæk
[email protected]
God sparringspartner
Sparringspartner og leverandør
Klaus Allermann har altid haft et
godt samarbejde med Knauf, som
tilbyder rådgivning og produktløsninger.
”Vi bruger også Knauf som sparringspartner, når det gælder
opstart af nye byggeprojekter for
at sikre, at arbejdet bliver udført
på den mest hensigtsmæssige
18—19
Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro
Danmark
Tlf. +45 9657 3000
E-mail: [email protected]
B
Kongens Nytorvs stolthed
Danmarks stjernehotel nummer et er blevet renoveret i et omfang, som sjældent ses i Norden. Hotel
d’Angleterre er igen klar til at tage imod kendisser
i København.
Det er her, de berømte og rige vil
bo, når de er på besøg i hovedstaden. Vi taler om Hotel
d’Angleterre, hotellet over dem
alle i Danmark. Over 250 år på
bagen har den stolte ejendom – i
hvert fald facaden. Alt andet har
stort set været udsat for en rekorddyr og omfattende renovering,
bl.a. alle værelser, vinduer og
døre med fokus på at hæve den
eksklusive stil. De 126 værelser er
nu reduceret til 90 luksusværelser.
Alle vægge i gangarealer og
bærende vægge er også blevet
renoveret. MarcoPlan Byg i
Holbæk har været pudsentreprenør på opgaven. Alle vægge blev
afrenset for gammel mørtelpuds
ind til de bare mursten. Herefter
tog murersvendene over og gipspudsede væggene op igen med et
gennemsnitslag på 10 til 100
mm, som blev sprøjtet på med
Knauf MP 75 L Maskingipspuds.
Direktør Flemming Dalum-Larsen
fra MarcoPlan Byg fortæller, at
det – når det gælder så tykke lag
– er meget vanskeligt og tidskrævende at udføre opretningen
af væggene med en traditionel
mørtel. Gipspuds derimod kan
sprøjtes på i meget tykke lag –
uden at laget svinder og revner.
Stram styring
Pladsen på byggepladsen var
trang inde midt i København, og
det krævede stram logistikmæssig
styring. Hvor håndværkerne normalt har et 24 tons silomatanlæg
som forsyningskilde stående nede
på byggepladsen, måtte de her
transportere sække på 20 kg op
til den mobile og handy PFT-
1.2014
maskine. På maskinen er koblet
en 15-20 meter lang slange, hvorfra håndværkerne sprøjter pudslaget på i et jævnt tempo.
Ambassadør for gipspuds
Faktisk var Flemming DalumLarsen en af de første til at anvengipspuds både maskin- og håndpuds her i landet.
”Det er vel omkring 35 år siden,
jeg begyndte at arbejde og anbefale gipspuds fra Knauf. Gipspudsen er meget lettere at arbejde med end den traditionelle kalkmørtelpuds. Det er et rigtig fint
materiale at arbejde med, og så
har det en evne til at tørre hurtigt
og ensartet, så man kan komme
videre med sit arbejde,” siger
han.
Marcoplan Byg har udført flere
opgaver med gipspuds bl.a. for
Kongehuset. Denne opgave blev
udført på Kongens Nytorv.
”Hotel d’Angleterre er en stor og
flot ejendom. Jeg håber for ejeren, at ejendommen en dag må
blive fredet, det burde den være
med den enestående position,
hotellet har i Danmark,” pointerer
Flemming Dalum-Larsen.
Hotel d’Angleterre - en diamant
blandt landets tophoteller.
Hotel d’Angleterre, København
Projekt
Totalrenovering
Bygherre
Remmen Foundation
Arkitekt
CF Møller
Pudsentreprenør
Brdr. Hjelm + MarcoPlan Byg
Knauf har leveret
MP 75 L Maskingipspuds
Konsulent/kontakt
Henrik Juhl-Jensen
[email protected]
Flemming Dalum-Larsen i en af de gange, som er blevet renoveret i den
helt store stil.
www.knauf.dk