Referat

Ringsted d. 26. november 2014
Dagsordnen til bestyrelsesmødet d. 26. november kl. 18.30 i Ringsted.
Til stede : Ole Hansen, Anders Kure, Dennis Hassing, Erik Skou, Robert Hansen, Kim Danielsen, Tom Limkilde og
Tommy Eriksen
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Ole orienterer
2. Tommy Eriksen ønsker efter indstilling fra Robert Hansen, at indtræder i 1:8 Off Road udvalget.
Godkendt, bestyrelsen byder Tommy velkommen og glæder sig til et godt samarbejde.
3. Referat fra Klubdialogmødet.
- Der har været snak om hvad der skal til for at gøre DMSU mere "åben" for medlemmerne. Der er mange
nyheder på både DMSU hjemmesiden, facebook siden, samt der er dialogmøde i de respektive udvalg, men det
er måske ikke nok.
Måske kan medlemmerne komme med feedback på hvad der mangler for at få spredt informationen bedre.
- Snakken har gået på DASU's beslutning om ikke at nedlægge MRC udvalget, på trods af at de tidligere på året
har indstillet til dette.
- Der blev efterlyst mere info omkring sagen mellem MMRC og Ole Hansen. Ole Hansen fortalte sin version af
sagen, og opfordrede Bo Pyskov fra MMRC til at komme med hans version, dette afstod Bo Pyskov fra. Anders
Kure orienterede om at Bestyrelsen i DMSU bakker op omkring Ole Hansen som formand.
- Præsentation af klubportalen
- Snak omkring gebyr vedrørende Paypal, alternativ kunne være Danske banks mobilepay. Sagen bliver
undersøgt.
- Mulighed for at købe en reservation af mekanikker plads til løb.
- Mulighed for at købe faste borde i klubberne.
- Kontingent for klubber; Forslag omkring at få betaling af kontingent for klubber være afhængig af antallet af
medlemmer (40 kroner pr. medlem var det konkrete forslag)
4. Orientering om muligheden for at få Dansk Model Sports Union registreret i Holbæk kommune og hvilke fordele
det medføre.
- Fordele ved at blive optaget som forening i Holbæk Kommune.
Dansk Model Sports Union [email protected] -www.dmsu.dk
Side 1
- Mulighed for at låne lokaler med faciliteter
- Tilskud til unge under 25 uanset tilhørsforhold til kommuner, samt tilskud til arrangementer.
- Ved få tilpasninger ville unionens vedtægter kunne passe ind i deres krav.
Der arbejdes vider med dette.
5. Drøftelse af udfordringen efter DASUs beslutning om at beholde MRC i DASU.
Bestyrelsen har drøftet denne udfordring.
Unionens bestyrelse står meget uforstående overfor denne beslutning da unionen allerede i maj fik en
forhåndstilkendegivelse fra DASU's MRC udvalg på at MRC ville blive nedlagt, og at EFRA skulle overgå til
DMSU.
Bestyrelsen beklager de konsekvenser der vil få for MRC sporten i Danmark, og vil holde skarpt øje med
udviklingen.
6. Status på udbygning af den nye hjemmeside.
Ole informerer.
7. Godkendelse af forretningsorden for DMSU´s bestyrelse.
Godkendt
8. Løbskalender for 2015
Løbskalender forventes udsendt midt i januar, klubberne opfordres til at indsende deres ønsker om løb, hvis det
ikke allerede er sket.
9. Planlægning af dato for bestyrelsesmøder i 2015.
Der skal afholdes et møde før landsmødet, og datoen vil blive besluttet via en doodle.
10. Runden rundt, afrapportering fra udvalgene.
11. Eventuelt.
- Optagelse af nye officials, listen bliver opdateret
- Forslag om flere møder. Der er meget der skal gennemgåes på de få møder som der er
- Mulighed for åbent løb, Eventuelt i samarbejde med klubber der endnu ikke er i unionen.
- Mulighed for flere numreserier i f.eks. el klassen hvor der er flere formater (F1, LMP, touring, m.fl)
Dansk Model Sports Union [email protected] -www.dmsu.dk
Side 2