Specifik mutation med nålestiksoperation

Sidst opdateret 28.10.13
Adgang & Rettigheder
Indhold
1. Browsere og platforme
2. Adgang
3. Købers rettigheder
4. Handelsbetingelser
5. Copyrights
1. Browsere og platforme
Dette site er optimeret til følgende browsere: Internet Explorer 8+, Safari, Firefox, Chrome.
For at udfylde worksheets på iPad skal du downloade en app fra App Store, fx Adobe Reader
Lite (gratis). Du kan ikke downloade lyden til din iPad, og du kan heller ikke arbejde med IWBforløbene på iPad.
2. Adgang
Har du bog, har du web!
Køb af elevbøger i Har du bog, har du web! løsningen giver automatisk skolen adgang til
elevens webressourcer til den købte bog. Elever og lærere logger på med deres UNI-login.
Køb af én lærervejledning giver én lærer adgang til lærerressourcerne på det pågældende
klassetrin. Når skolen køber en lærervejledning i Har du bog, har du web! løsningen, skal
skolen selv tildele en af skolens lærere adgang. Dette sker på den enkelte bogs forside:




Vælg Tildel lærerlicens, og få overblik over hvor mange licenser skolen har til rådighed.
Tildel dig selv eller en kollega licens.
Vælg Flyt lærerlicens hvis en lærer bliver syg og en anden skal overtage ressourcerne i
en periode.
Fjern licensen fra en lærer og giv den til en anden.
Når skolen køber et Har du bog, har du web! produkt, køber skolen en pakkeløsning – bog
inkl. web. Web-adgangen er betalt en gang for alle. Alinea garanterer at hjemmesiden er
funktionsdygtig i minimum 5 år efter køb af bogen. Se i øvrigt 3. Handelsbetingelser.
1
Sidst opdateret 28.10.13
3. Købers rettigheder
Den skole eller institution der har købt dette materiale har ret til at downloade mp3-filer,
kopiark/arbejdsark og IWB-tavler i ét eksemplar til brug for den lærer, der har læreradgang til
hjemmesiden. Tilsvarende har skolen eller institutionen lov til at give elever, der har
elevadgang til hjemmesiden, lov til at downloade mp3-filerne til personligt brug.
Det er ikke tilladt at mangfoldiggøre de downloadede materialer i flere eksemplarer og til andre
brugere end dem, der har adgang til hjemmesiden.
Det er tilladt at ændre på indholdet i de IWB-tavler, som læreren downloader. I det øjeblik der
ændres på tavlernes indhold fralægger Alinea sig dog al rettighedsmæssigt og didaktisk
ansvar for tavlerne.
Det er ikke tilladt at ændre på mp3-filer. Det er ej heller tilladt at ændre på kopiark/arbejdsark
på andre steder end i de skrivbare felter.
Det er ikke tilladt at downloade, ændre eller genbruge illustrationer og fotos fra de trykte bøger
eller fra denne hjemmeside til evt. selvudviklede produkter, fx IWB-tavler.
Hvis du er i tvivl om ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakte forlaget på
[email protected].
4. Handelsbetingelser
Særlige betingelser ved køb af Alineas elektroniske produkter
Alinea udgiver en række elektroniske produkter og services til download, til brug via internet
eller via andre elektroniske medier og platforme.
Købet er underlagt følgende betingelser:
 Der kan gælde individuelle betingelser for det enkelte produkt, jf. 1. Adgang.
 Adgang til produktet sker typisk via UNI-Login – medmindre produktet leveres som fil til
download eller via anden platform.
 Elektroniske produkter sælges enten som enkeltstående køb eller som årlige
abonnementer.
 Enkeltstående køb faktureres en gang for alle og Alinea forventer, at websites og andre
platforme holdes i drift mindst 3 år fra købsdato.
 Abonnementer købes som et årligt abonnement og faktureres forud. Ved udløbet af
perioden forlænges abonnementet automatisk med en ny periode ud fra den til enhver
tid gældende prisliste, hvis ikke abonnementet opsiges. Abonnementet kan kun
opsiges skriftligt, med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.
 Brugen og indholdet er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.
Materialet må ikke kopieres eller distribueres - bortset fra eventuelle kopiark eller andet
materiale, hvor der er gjort tydelig opmærksom på det. Hvis abonnementet opsiges skal
abonnementshaveren slette alle downloadede filer, adgangskoder med mere fra
brugernes udstyr. Vi henviser endvidere til information, forbehold og retningslinjer i
produktbeskrivelsen.
2
Sidst opdateret 28.10.13



Misbrug kan medføre erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige
erstatningsretlige regler. Ved misbrug kan Alinea hæve handlen uden varsel.
Alinea kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader eller direkte eller indirekte
tab som følge af brugen af det elektroniske produkt.
Alinea yder support bl.a. i form af telefonrådgivning. Kontakt vores supportere på
[email protected] eller tlf. +45 36 91 70 00 mellem kl. 07.30 - 16.00 mandag – fredag.
Besøg evt. også http://www.alinea.dk/salgssupport/support.aspx.
Salgsbetingelser
Priser
Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Du kan vælge at få priserne vist inkl.
moms. Priserne gælder kun ved køb direkte hos Alinea. Ved køb direkte fra www.alinea.dk
gives 4 % onlinerabat.
Alle ordrer bestilt via sitet pålægges 25 % dansk moms.
Kontakt Skoleservice vedr. evt. momsfritagelse på udlandsordrer.
Ekspeditionsgebyrer
Ved køb af webtjenester er der ingen ekspeditionsgebyrer.
Ved køb af fysiske produkter gælder, at:
 Ordrer til levering i Danmark pålægges intet ekspeditionsgebyr.
 Ordrer til levering i Grønland og Færøerne pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK
300,00 ekskl. moms.
 Ordrer til levering i EU pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 250,00 ekskl. moms
 Ordrer til levering i resten af verden pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 500,00
ekskl. moms.
 Ordrer under 500 kr. ekskl. moms og fragt som bestilles via brev, mail eller telefon,
påføres et ekspeditionsgebyr på 50 kr.
Det er ikke muligt at udregne den faktiske fragtomkostning mens købet gennemføres på
www.alinea.dk. Kontakt Alinea på [email protected], hvis du ønsker at betale den faktiske
fragtomkostning. Så påføres den faktiske fragtomkostning ordren.
Betaling med godkendte betalingskort
Både private og virksomheder kan betale med kort. Vi samarbejder med betalingsudbyderen
Quickpay, og kan derfor tilbyde betalingsmulighed med følgende korttyper: Dankort,
Mastercard, VISA, JCB.
Ved betaling med betalingskort af:
 Fysiske produkter sendes faktura/følgeseddel sammen med de bestilte varer.
 Webtjenester sendes faktura separat til ordregiver.
Betaling på konto
Privatpersoner kan ikke få oprettet konto med kredit.
Virksomheder og institutioner med gyldigt EAN nummer og/eller CVR nummer, kan blive
registreret som kontokunder kan købe via konto. Kontakt venligst Alinea på [email protected].
3
Sidst opdateret 28.10.13
Er du allerede oprettet som bruger på sitet, og ønsker at blive knyttet til en
virksomhed/institution som allerede er registeret som kontokunde, skal du kontakte Alinea på
[email protected].
Institutioner med EAN nummer Følgeseddel vedlægges de bestilte varer, og faktura sendes
elektronisk via EAN nummeret.
Private institutioner og virksomheder som har konto med kredit Faktura/følgeseddel
vedlægges de bestilte varer.
Betalingsbetingelserne fremgår af faktura og oplyses ved henvendelse til Alinea på
[email protected].
Kun kontantsalg til udlandet
Faktura/følgeseddel vedlægges de bestilte varer.
Leveringsbetingelser
Adgang til materiale på internettet leveres typisk næste arbejdsdag.
Trykt materiale leveres almindeligvis i Danmark indenfor 3-4 hverdage fra dato for
ordreafgivelsen, med mindre andet er angivet på ordren. De trykte materialer sendes direkte
fra DBK Logistik Service i Køge.
Ønskes varer leveret til udlandet vælger vores speditør normalt den billigste pakketransport og
der må påregnes en leveringstid på op til 14 dage. Levering til Grønland kan dog være
længere end 14 dage, Kontakt Alinea på [email protected] for mere information om leveringstid
for en konkret ordre.
Returret
Der er 14 dages returret på alle varer fra den dag kunden har modtaget varerne. Kontakt
Alinea på [email protected] før varer sendes retur. Det er en forudsætning, at de returnerede
varer er ubrugte, kurante, ubeskadigede og ustemplede. I modsat fald kan Alinea afvise at
tage dem retur.
Udgifter i forbindelse med forsendelse af den returnerede vare påhviler kunden, som også har
ansvar for varen under forsendelsen.
Varerne skal emballeres forsvarligt og returneres direkte til DBK Logistik Service på adressen:
DBK Logistik Service
Mimersvej 4
4600 Køge
Gem eventuelt postkvitteringen som dokumentation for returnering. Hvis ikke de returnerede
materialer er ledsaget af kopi af faktura/følgeseddel, kan DBK ikke modtage varerne, hvorfor
de ikke kan krediteres kunden.
De nævnte returregler gælder også for kunder, som videresælger varer købt på dette site.
Kontakt Alinea på [email protected] med spørgsmål og andre henvendelser.
4
Sidst opdateret 28.10.13
Reklamation
Svarer det leverede ikke til det bestilte, eller er varen behæftet med graverende fejl eller
beskadigelser af anden art, kontakt venligst Alinea på [email protected].
Tvister
Parterne skal søge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Eventuelle tvister løses efter dansk
lov, og kan parterne ikke løse en tvist i mindelighed, skal værneting for en sag være
Københavns byret.
5. Copyrights
Henvisning til andre rettighedshavere (sidetal refererer til klassetrinnets tekstbøger, som giver
adgang til sitet (#3-#9). Pit Stop Beginners refererer til Elevhæfter og Teacher’s Guide/Web:
PIT STOP BEGINNERS #0-2:
Alinea); I Like Salami (Edward Broadbridge,
Merete Olsen og Gitte Tjellesen © Alinea); One,
two, three (© Alinea); We speak English rap
(Carol Livingstone, © Alinea).
Illustrationer:
Pernille Lykkegaard og Pernille Mühlbach
Sange:
Me and My Family: Happy Birthday (Patty Hill);
Hello, what’s your name? (Cecilia Nihlén, Laurie
Gardenkranz og Margrethe Rasmussen. Dansk
udgave © Alinea); One, two, three (© Alinea); We
speak English rap (Carol Livingstone, © Alinea).
The Body: I’m big, I’m small og We are robots
(Bitten Mortensen og Kirsten Lauridsen © Alinea);
Body Chant og What can you do? (Cecilia Nihlén,
Laurie Gardenkranz, Bo Bramming og Margrethe
Rasmussen. Dansk udgave © Alinea); One, two,
three (© Alinea); We speak English rap (Carol
Livingstone, © Alinea).
Colours and Numbers: One, two, three (©
Alinea); Numbers Chant (Edward Broadbridge,
Merete Olsen og Gitte Tjellesen © Alinea); We
speak English rap (Carol Livingstone, © Alinea).
Animals: Going to the Zoo (Words and music by
Tom Paxton. Copyright © 1961; Renewed 1989
Cherry Lane Music Publishing Company, Inc.
(ASCAP) and State One Songs America
(ASCAP). International Copyright Secured. All
Rights reserved. Reprinted by permission of
Cherry Lane Music Company. Words and Music
by Tom Paxton. OG: 1961 CHRYSALIS ONE
MUSIC PUBLISHING GROUP IRELAND LTD.
(IMRO) and CHERRY LANE MUSIC
PUBLISHING COMPANY, INC. (ASCAP). All
Rights for CHRYSALIS ONE MUSIC
PUBLISHING GROUP IRELAND LTD. (IMRO) in
Sweden Administered by CHRYSALIS ONE
SWEDEN (STIM) (Publishing) and ALFRED
MUSIC PUBLISHING CO., INC. (Print). All Rights
Reserved. Used by Permission); One, two, three
(© Alinea); We speak English rap (Carol
Livingstone, © Alinea).
Clothes and Colours: Numbers Chant og Put on
your trousers (Edward Broadbridge, Merete Olsen
og Gitte Tjellesen © Alinea); One, two, three (©
Alinea); We speak English rap (Carol Livingstone,
© Alinea).
Christmas: It’s snowing, it’s snowing (Cecilia
Nihlén, Laurie Gardenkranz, Bo Bramming og
Margrethe Rasmussen. Dansk udgave © Alinea);
One, two, three (© Alinea); We speak English rap
(Carol Livingstone, © Alinea).
Food: I like chocolate og I’m big, I’m small (Bitten
Mortensen og Kirsten Lauridsen © Alinea); Do you
like fruit? (Cecilia Nihlén, Laurie Gardenkranz, Bo
Bramming og Margrethe Rasmussen. Dansk
udgave © Alinea); Food rap (Carol Livingstone, ©
5
Sidst opdateret 28.10.13
PIT STOP #4:
(Illustration of The First Thanksgiving 1621 after a
painting by J. L. G. Ferris, ca. 1920)
Illustrations:
Alaska State Library Photograph Collection, ASLKasson-Gunnar: 51
Banff Lake Louise Tourism/Malcolm Carmichael:
15nm
Scanpix: 42-43 A Wagon Train formed into a
Corral on the Orgon Trail, 1869 (litho). Bridgeman
Art Library / Private Collection / Peter Newark
American Pictures 1869/PNP 268174, 46ø Bryan
and Cherry Alexander/ArcticPhoto, 55mnv Tom
McHugh/Photo Researchers, 55nv Louise
Muray/Science Photo Library
Carrie M. McLain Memorial Museum, Nome,
Alaska: 50ø
Schmidt, Al, 1958, Tales of America by Irwin
Shapiro: 37
© Ferguson, Matthew: 12mv, 12nv, 13ø
Shutterstock RF bojanovic: 10-11 silhuetter
Getty Images/FrareDavis
Photography/Photolibrary: 63ø
Silverstein, Shell: Bear in There: 53
Al Qasimi, Elham, Modern Day Explorer, with kind
permission by CS - PR Group: 58-59
©Widstrand, Staffen/Naturepl.com: forside + 54n
Ina Agency/Juniors Bildarchiv/Juniors
Tierbildarchiv: 24-25
Wikipedia: 43 kort “The Oregon Trail. Line of
Original Emigration to the Pacific Northwest
Commonly Known as the Old Oregon Trail” from
The Ox Team of the Old Oregon Trail 1852-1906
by Ezra Meeker. Fourth Edition 1907.
Intermountain Therapy Animals: 28
iStockphoto RF/Cheryl Graham: 46n map
Photos.com RF: 12nh George Doyle, 13m Sergei
Didok, 15nh Yuqun Cao, 16 Junghee Choi, 1617n Jupiterimages, 20 Eric Isselée (snake+ferret),
20 Oleg Zabielin (parrot), 20m johanna goodyear,
20n Sandra Nicol, 32 Olena Abazid, 38-39 Mike
Norton, 52øv Frank Hildebrand, 52nv Andreas
Gradin, 52øh Daniel Parent, 52møh steve everts,
52mnh Erlend Kvalsvik, 52nh NA, 54ø NA, 55nm
Mihail Zhukov, 55ø Hemera Technologies, 55møv
Josh Anon, 55mh Peter Wey, 55nh Tom Tietz, 62
Erik Isselée, 63n Anna Omelchenko
Drawings:
Pernille Mühlbach, Pernille Lykkegård (Nick and
Nora), Teis Dyekjær-Hansen (Sammy and
Maurice), Caroline Seehusen.
Texts:
A Modern Day Explorer by Elham Al Qasimi,
shortened text from
http://www.elhamalqasimi.com/journal/. With kind
permission by CS - PR Group.
Parks Canada: 14+15 icons
Polfoto: 8-9 Deborah Jaffe/Corbis, 12øm Kevin
Dodge/Corbis, 13nh Ashley Jouhar/cultura/Corbis,
14-15 Atlantide Phototravel/Corbis, 15nv Henry
Georg/Corbis, 17ø Reinhard Dirscherl/Visuals
Unlimited, 21 Ben Welsh/Corbis, 31 Phil
Schermeister/Corbis, 34 The Granger Collection,
40-41 The Granger Collection, 45 Wayne
Lynch/All Canada Photos/Corbis, 47 Galen
Rowell/Corbis, 50n Bettmann/Corbis, 52-53ø Paul
Souders/Corbis, 64-65 PoodlesRock/Corbis
Bear in There, poem and illustration by Shel
Silverstein. Trykt med tilladelse fra Ia Atterholm
Agency.
DEEP IN THE HEART OF TEXAS Musik: Don
Swander, Text: June Hershey © Peer
International Corp. För Norden & Baltikum:
Peermusic AB. Tryck med tillstånd av gehrmans
Musikförlag AB.
6
Sidst opdateret 28.10.13
The Walrus’ Habitat, adapted from "The
Penguin's Habitat" in A POEM A DAY by Helen H.
Moore. Copyright © 1998 Helen H. Moore. Used
by permission of Marian Reiner for the author.
Copy Sheets
Tegninger: Pernille Mühlbach, Pernille Lykkegård
(Nick and Nora), Teis Dyekjær-Hansen (Sammy
and Maurice), Caroline Seehusen (vignetter).
Øvrige illustrationer: Banff Lake Louise
Tourism/Malcolm Carmichael (6), Matthew
Ferguson (5a-b), Wikipedia, kort: “The Oregon
Trail. Line of Original Emigration to the Pacific
Northwest Commonly Known as the Old Oregon
Trail” from The Ox Team of the Old Oregon Trail
1852-1906 by Ezra Meeker. Fourth Edition 1907
(25).
7
Sidst opdateret 28.10.13
PIT STOP #5:
71 camp fire (Mark Peterson), 71 music (Richard
Hutchings)
Photos:
ACA: 71 ropers (Cheley Colorado Camp), 74-75
(Camp Walt Whitman, Piermont, NH)
Seehusen, Caroline: 31 little man, 43 England, 45
viking, 66 chicken, 67 tears, glasses, 69 horse, 71
sun
britainonview/Joe Cornish: 31
Reprinted with the permission of Simon &
Schuster Books for Young Readers, an imprint of
Simon & Schuster Children’s Publishing Division
from ARTHUR SPIDERWICK’S FIELD GUIDE by
Tommy DiTerlizzi and Holly Black. Copyright
©2005 Tony DiTerlizzi and Holly Black: 32-33, 41
Camp Olympia: 71 archery
Camp Ridgecrest: 70 riflery
Comic Relief: 62
Getty Images/The Image Bank/Yellow Dog
Productions: 69
“ERAGON” ©2006 Twentieth Century Fox. All
rights reserved: 38-39
Gibson, Richard: 19
Ian Trafford Photos: 14-15
WWF: 20 top (©WWF/Michel Gunther), 20 bottom
(©WWF-UK/David Lawson), 21 top right (© WWF
Canon/Martin/Harvey), 21 bottom (© WWF
Canon/Michel Terrettaz), 21 left (© WWF
Canon/Roger Hooper)
Jensen, Benthe Fogh: 64
© York Archaeological Trust: 44, 45 bottom (2)
Johansen, Kurt: 64 White Rabbits
© York Tourism Bureau: 46, 47
McFarlane Toys/Spawn the Bloodaxe/Series
22/www.spawn.com: 54
Copyright of ZSL London Zoo: 19, 22 person, 23,
28-29
Heart O’ the Hills Camp: 70 war canoe, climbing,
71 tennis, jumping
O’Brien, John (toy soldier painter): 43
Illustrations:
Polfoto: 10 (Seth Rossman/AP), 10-11 (Roy
Dabner/AP), 57 (Keith Srakocic/AP), 65 (Larry
Larimer/Brand X Pictures RF), 67 (Jupiter
Images/Workbook)
Teis Dyekjær-Hansen (Tam’s Tricks)
By permission of Queen Margaret’s School: 50-51
Kim Hagen (Endangered Animals, Summer
Camp)
Tobias Mikkelsen (The Race is On, Strange Days)
© Rathbun, Galen: 22 animal
San Francisco Zoo: 27
Flemming Jeppesen (Dragons and Fairies)
Scanpix: 8 left (Mark Wallheiser/Reuters), 9 (Luis
Acosta/AFP), 34 (Niels Meilvang), 35 (Linda
Henriksen), 45 top (Jan Christensen), 70
swimming (Maskot RF), 71 computers (Jeff
Greenberg/AGE), 80 (Radius
RF), 80-81 (Stockbyte RF)
Gwyneth Williamson (York, Working with
Language)
Texts:
The Green Flag
From Joey’s Racing Poems. Copyright Joey Dille.
Scanpix/Corbis: 7 (Martyn Goddard), 8 right (Sam
Sharpe/The Sharpe Image), 13 top (DB
Volkswagen Motorsport/DPA), 13 bottom (DB
Volkswagen Motorsport/DPA), 16 (Jon
Feingersh/Zefa), 26 (Ariel Skelley),
Adopt a Komodo Dragon
Adopted from ZSL Homepage. Printed with
permission
8
Sidst opdateret 28.10.13
Zoos Help
By permission of Zoological Society of London
Copyright © 2007 Kenn Nesbitt. Previously
published in Revenge of the Lunch Ladies
(Meadowbrook Press). All Rights Reserved.
Reprinted by permission of the author.
Meeting the Snake
© Tony Mitton 2001. Taken from My First Book of
Animal Poems (OUP). Reproduced by permission
of David Higham Associates.
Hello Muddah, Hello Faddah (50%)
Text & musik: A. Ponchielli
Engelsk text: Allan Sherman/Louis Bush
Copyright © 1963 Curtain Call Productions Inc
Trykt med tilladelse af Warner/Chappell Music
Scandinavia AB/Notfabriken Music Publishing AB.
Up the airy mountain ...
From The Fairies, by William Allingham
Lusmore and the Fairies
Also known as The Legend of Knockgrafton, this
story was collected by Thomas Crofton Croker
and printed in volume one of his Fairy Legends
and Traditions of the South of Ireland (John
Murray, London 1825-28). This was the first
collection of folk tales in the British Isles taken
directly from the oral tradition.
Hello Muddah, Hello Faddah (50%)
Copyright Burning Bush Music, C/O ACF Music
Group
Copy Sheets:
Photos:
istockphoto.com; Photos.com; Scanpix: Photo
Alto, Digital Stock (copy sheets 29a-b)
Flight of the Dragon
By Karen Lynch. Printed by permission
Queen Margaret’s School for Girls
By permission of Queen Margaret’s School
istockphoto.com; Photos.com; Scanpix:
Corbis/Kennan Ward, Minden/Kathrine
Feng/Globio, Photo Alto, Digital Stock; ©WWF
Canon/Martin Harvey (Pit Stop Animal Cards)
Who’s Afraid?
Copyright John Foster 1990 from ‘Ghost Poems’
(Oxford University Press), included by permission
of the author.
Illustrations:
Teis Dyekjær-Hansen (Tam og Wilbur)
Tobias Mikkelsen (The Race is On, Strange Days,
Pit Stop Game Board)
Kim Hagen (Endangered Animals, Summer
Camp)
Gunhild Rød (Dragons and Fairies)
Gwyneth Williamson (York)
Caroline Seehusen (copy sheets 5, 13, 20, 26,
27a-b, 38-44)
Fat Socks
Copyright Daily Mail, UK
Whistling Carrots
Copyright The Sun
Britain Rules the Skies
Copyright Guardian News & Media Ltd 1981
April Fool’s Day
9
PIT STOP #7:
Animals in War Memorial Trust, London: 12 top
www.nostalgiacentral.com/years/1963main.htm:
75 (bottom)
Avenue Images/Index Stock/David Cornwell: 21
Photopress/Find Clausen: 102, 103
© Barnard, Bryn (www.brynbarnard.com): 28-29,
30-31
Polfoto/Lars Rievers: 85 (top)
Photos:
By permission of Jan Bladier, stills from the
Australian TV-series Againt the Wind: 27
Random House Group: 14 + 15 (illustration by
Quentin Blake from Revolting Rhymes by Roald
Dahl, published by Jonathan Cape. Reprinted by
permission of the Random House Group)
© Blizzard® Entertainment/World of Warcraft: 52
Scagell, Robin/Galaxy: 12 (middle)
Block, Ira/National Geographic Image Collection:
80-81 (background)
Bridgeman Art Library: 22-23 (T762 MR World
740 Imperial federation showing the map of the
world, British Empire, by Captain JC Colombo, c.
1886 (facsimile) © Royal Geographic Society,
London, UK/The Bridgeman Art Library)
Courtesy of the Coal Authority/The National
Archives. © Crown Copyright. Ref. No.
PRO/COAL80/92/10105887_101): 19
Dansk-Kinesisk Forening: 97
© Disney: 68 (Cornelius Fillmore)
Getty Images/Bruno Vincent: 93
Imperial War Museum, London: 12 (bottom) (IWM
photo HU2616)
Jochen Tack Fotografie: 33
Scanpix: 8 (Digital Stock), 16 (Flip
Nicklin/Minden), 24-25 (R. Ian Lloyd/Masterfile),
40 (Steve Prezant/Masterfile), 47 (VŽra
Atchou/PhotoAlto/RF), 98 (John Foley/EPA)
Scanpix/Corbis: 10 (Robert Y. Ono), 11 (O.
Alamany & E. Vicens), 17 (Jim Craigmyle), 32
(Bryn Colton), 37 (Anthony Redpath), 46
(Stephane Cardinale), 51 (RF), 56-57 (Kevin
Dodge), 60 (Photex), 75 (top) (Dallas and John
Heaton), 79 (Owen Franken), 80 (small photo)
(Poodles Rock), 82-83 (Bet¬tmann), 86 (Edward
W. Kemble 1861-1933), 96 (Dallas and John
Heaton)
Seehusen, Caroline 7, 9, 13, 18, 21 (ship) 37
(right), 47 (background), 51 (background), 54, 63,
77, 84 (notes)
Courtesy Patty Segovia (allgirlskatejam.com): 48,
49
© Tate, London 2006: 70-71
© Kaplowitz, Ellen, New York: 104, 105
Universal Pictures: 54
Living Lands and Waters: 90-91 (2)
Universal Press Syndicate: 100-101
Madame Tussauds Archives, London: 74
Melbourne 2006 Commonwealth Games Queen’s
Baton Relay: 34-35
Illustrations:
Teis Dyekjær-Hansen
Memphis in May International Festival, Inc.: 34-35
(background)
National Library of Australia: 26 (Detail of
watercolour: Relief guard arriving at a prison hulk,
Deptford” by E. Tucker, 1821. PIC PIC T2674
NK5828 LOC 3856)
Nilsen, Mark (www.newyorksewer.com): 7
Pernille Mühlbach (Grrlz, New Year)
Mads Berg (Who dunit?)
Caroline Seehusen (vignetter)
Texts:
The Little Red Riding Hood and the Wolf from
“Revolting Rhymes” by Roald Dahl, published by
Jonathan Cape Ltd & Penguin Books Ltd. Printed
by permission of David Higham Associates
Ship’s Log, HMB Endeavour by James Cook
(1728-1779)
How I Found Livingstone by Henry Stanley
(1813-1873)
We’re Just Girls by Katie J., Ceheltenham,
originally published on SmartGirl.org. Printed by
permission of Katie J
Girl, 15, Charming but Insane Slightly adapted
by the V.L. Christensen and Else Brink. Extract of
Sue Limb, “Girl, 15, Charming but Insane”
published by Blooms¬bury. Printed by Permission
of Bloomsbury
Sk8er Boi Words by Lauren Christy, Graham
Edwards & David Alspach. Musci by Avril
LAvigne, Lauren Christy, Graham Edwards &
David Alspach © Copyright 2002 Rainbow Fish
Publ/Mr. Spock Music/Ferry Hill Songs/WarnerTAmerlande Publishing Corp/WB Music
Corp.(75%). Rondor Music (London) Limited
(25%). All rights reserved. International copyright
secured. Printed by permission of Edition Wilhem
Hansen AS, København and Warner/Chappell
Music Scandinavia AB/Notfabriken Music
Publish¬ing AB
Perhaps We’ll Never Understand Each Other
by Nicholas Gordon. Originally published on
www.poemsforfree.com. Printed by permission of
N Gordon
The Ballerina Boy © CNN website,
www.cnn.com
Holes by Louis Sachar, published by Dell Yearling
The Case of the Speedy Jewel Thieves from
“YOU BE THE JURY: COURTROOM 1” by Marvin
Miller. Copyright © 1987 by Marvin Miller.
Reprinted by permission of Scholastic Inc.
Coffin on a Case text copyright © 1993 by Eve
Bunting. Printed by permission of Harper Collins
Publishers
Proud Mary words and music by John Fogerty ©
1964 Jondora Music. All rights administered by
Warner/Chappell Music Ltd., London W6 8BS.
Reproduced by permission
Five Feet High and Rising text and music:
Johnny Cash. Copyright © 1959 Chappell & Co.,
Inc. Printed by permission of Warner/Chappell
Music Scandinavia AB/ Notfab¬riken Music
Scandinavia AB
Memphis, Tennessee text and music: Chuck
Berry. Printed by permission of Peer Music,
Sweden
The Adventures of Huckleberry Finn extract
from “Adventures of Huckleberry Finn” by Mark
Twain (1835-1920). First published in 1885
Happy New Year words & music by Benny
Anderson & Björn Ulvaeus © Copyright 1980
Union Songs AB, Sweden. Bocu Music Limited for
Great Britain and the Republic of Ireland. All rights
reserved. International copyright secured. Printed
by permission of Edition Wilhelm Hansen AS,
København
Calvin and Hobbes © 1994 Watterson. Dist. By
UNIVERSAL PRESS SYNDICATE. Reprinted by
permission. All rights reserved
Copy Sheets:
Tegninger:
Teis Dyekjær-Hansen (2, 4, 18, 19a-b, 34, 36, 37)
Pernille Mühlbach (12, 26, 30, 31, 32)
Caroline Seehusen (øvrige tegninger)
Copy sheet 10: Se under Illustrations s. 34-35.
PIT STOP #9:
Illustrations:
ACA/Cheley Colorado Camp: 14ø
All Over Press: 87, 90 Rex Features/Rob Howart,
91 Rex Features, 106 Getty
Images/Popperfoto/Rolls Press
© John Weeronga Bartoo/billedkunst.dk: 3031+33
Bridle, James/Flickr: 36n
britainonview/Pawel Libera: 36h
The Chicago History Museum: 79v Al Capone’s
mug shot, 1931. (CHS DN-0094945) b/w photo
(tinted)
© 1990 Orion Pictures Corporation. All Rights
Reserved: 12 Mermaids
Paro Information Center/mip.sdu.dk: 125
Polfoto: 16v PYMCA/Kerrie Reid, 40h+40v+41
TopFoto/©2000Topham Picturepoint, 42ø
©TopFoto, 44 TopFoto/James Emmett, 46
Corbis/Ed Kashi, 70n Corbis/Frans Lanting, 82
AP/Lenny Ignelzi, 84ø+n AP/Ric Francis, 97
AP/Robert F. Bukaty, 98 Corbis/Robert Landau,
118-119 Corbis/John Rensten, 140 Workbook
Stock
© Rehfeld, Nina /txture.com: 56
San Francisco History Center, San Francisco
Public Library: 79h AAC-9393, 81 AAC-9256
FRSS: 37øh
© 2009: SCA National Office: 15h
Getty Images: 8 Ingram Publishing, 16h DV/Chris
Andrews, 26-27 Frans Lemmens, 29 Vicky
Kasala, 52+54 Jim Frazier, 69n The Image
Bank/Paul Edmonson, 89 Robert Holmgren, 112113 The Image Bank/Greg Pease, 115 The Image
Bank/Greg Pease, 137 Nancy Falconi
The Halas & Batchelor Collection: 94 Animal
Farm, 1954
Scanpix: 68v + 70h AGE/Liane Cary, 124
Reuters/Yuriko Nakao
Seehusen, Caroline: 1, 4, 45, 67, 104, 105, 123,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 142 + vignette
Solvang Conference & Visitors Bureau: 76
© 2006 Spellings, Art: Compassion (Can Help): 62
© iStockphoto.com: 7 James Pauls, 15ø Dieter
Spears, 24-25 Eva Serrabassa, 37nh Hans
Laubel, 68h Loic Berhard, 69ø Graeme Purdy,
70ø Nancy Nehring, 71 Eric Hood, 96 Robyn
Mackenzie, 104 Cristian Matei, 120-121 Holger
Gogolin, 143 Ivar Teunissen
© Steth, Raymond 1916-1997/LOC: 20+22
Reggie, Carborundum Print, No. 25, 1940
© Sunday Times/James Oatway: 19
© Thin Man Films Ltd: 132 Secrets and Lies
JUNO ©2007 Twentieth Century Fox. All rights
reserved: 116
Turpin, Ethan: 77
© 2009 Jupiterimages Corporation: 15n, 36ø, 67,
126, 127
U.S. Air Force/Tech. Sgt. Cecilio M. Ricardo Jr.:
14n
Lavbi, Dejan, Slovenia: 37øv
UNICEF: 92v LeMoyne/05-1244, 92n Noorani/970296, 92h Pirozzi/03-0535, 93ø Noorani /04-0945,
93m Noorani/97-0336, 93nv LeMoyne/05-1158,
93nh Pirozzi/05-1158
Legends of America: 72
Courtesy of D. Levine, Boston, MA: 111
Myers, Bob/Hillsidephotos: 37nv
© Walentynowicz, Janusz: 102 Back To School
(ABC) , 02 , 5,5 x 8 x 10,5 , Kiln cast glass, steel,
bronze
© Newspix/News Ltd: 100
Wikipedia/LOC: 74-75
Drawings:
Teis Dyekjær-Hansen (Tam’s Tricks)
Pernille Lykkegaard (Law and Order)
Caroline Seehusen (øvrige tegnigner og vignetter)
Texts:
Mermaids © 1990 Orion Pictures Corporation. All
Rights Reserved.
Get a Job Army text used by permission of the
US Army Web Team.
What’s Eating Gilbert Grape © 1991 by Peter
Hedges. Reprinted by permission of Curtis Brown,
Ltd.
Hunger p. 13-16 from Black Boy by Richard
Wright. Copyright 1937, 1942, 1944, 1945 by
Richard Wright; renewed © 1973 by Ellen Wright.
Reprinted by permission of HarperCollins
Publishers.
If By Rudyard Kipling. From: Rewards and Fairies,
Kessinger Publishing, 2004.
Gift From Firebird by Susan Gates. Used by
permission of David Higham Associates.
The Misunderstanding From Walkabout by
James Vance Marshall, Puffin 1979, © 1959,
reproduced by permission of Penguin Books Ltd.
A Smack and a Cuddle © Telegraph Media
Group Limited 2009.
Life Behind Bars From Life in Prison by inmate
Stanley ”Tookie” Williams, Chronicle Books 2001.
Dead Man Walking By Helen Prejean, copyright
© 1993 by Helen Prejean. Used by permission of
Random House, Inc.
Chain Gangs Adapted from CNN article
2003/10/29
The Case for the Defence From Nineteen Stories
by Graham Greene. Used by permission of David
Higham Associates.
Going Straight Going Straight after Crime and
Punishment, ed. by Angela Devlin and Bob
Turney, 1999, watersidepress.co.uk.
California Dreaming Tekst og musik: John
Phillips & Michelle Phillips. Copyright © 1965
Wingate Music Corporation, USA. Universal/MCA
Music Limited. All Rights Reserved. International
Copyrights Secured. Trykt med tilladelse af
Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Canyon of Gold Adapted from the short story All
Gold Canyon by Jack London, from the collection
The Sea-Wolf and Selected Stories, Signet
Classic, 2004.
Solvang Permission by Ethan Turpin.
Al Capone Does my Shirts Used by permission
of G.P. Putnam’s Sons, A Division of Penguin
Young Readers Group. Audio: Text Copyright
2004 8 by Gennifer Choldenko. Used by permission of Curtis Brown Ltd. All rights reserved.
Going to California to Learn “California School
Hires Photographer to Catch Mexican Students”,
by Elliot Spagat, Associated Press. Permission by
the YGS group.
Land of Disaster “Cast of millions puts on
California earthquake drill”, by Alicia Chang, AP,
November 13th. Permission by the YGS group.
The Governator Permission by CBS News
Archives.
School Airbrushes Pupil’s Pink Hair Adapted
from BBC News 2002/02/21
Children Have Rights too! www.unicef.org
Animal Farm Copyright © George Orwell, 1945.
By permission of Bill Hamilton as the Literary
Executor of the Estate of the Late Sonia Brownell
Orwell and Secker & Warburg Ltd.
In Texas School, Teachers Carry Books and
Guns © 2009 IHT/iht.com (Distributed by The
New York Times Syndicate).
GPS’s Help Parents Track Teens Adapted from
NewsHour Extra. Permission by MacNeil-Lehrer
Productions.
I Have Been to the Mountaintop Reprinted by
arrangement with The Heirs to the Estate of
Martin Luther King Jr., c/o Writers House as agent
for the proprietor New York, NY. Copyright 1963
Dr. Martin Luther King Jr; copyright renewed 1991
Coretta Scott King.
Girl Fights for Abortion of Deformed Foetus ©
Telegraph Media Group Limited 2007
Imagine Music and Lyrics: John Lennon ©
Lenono Music/EMI Blackwood Music Inc. printed
with permission by EMI Music Publishing
Scandinavia AB.
Juno Excerpt from JUNO ©2007 Courtesy of
Twentieth Century Fox. Written by Diablo Cody.
All rights reserved.
Wolves From Concrete Candy: Stories by Apollo,
Copyright © 1996 by Apollo. Used by permission
of Doubleday, a division of Random House Inc.
Have you Hugged your Robot Today? Adapted
from BBC News 2005/04/12
Sea Change by Jenny Koralek. Adapted from
Heartache: A Book of Love Stories, ed. By Miriam
Hodgson, Methuen Young Books, 1989.
Secrets and Lies Permission by Thin Man Films
Ltd.
I Like Guys From Naked by David Sedaris, Little,
Brown Book Company. Recorded with permission
by Abner Stein Agency.
She’s Leaving Home
Af John Lennon/Paul McCartney © Northern
Songs /Sony/ATV Tunes LLC. Trykt med tilladelse
af Sony/ATV Music Publishing
Scandinavia/Notfabriken Music Publishing.
Copy sheets, Illustrations:
Teis Dyekjær-Hansen: Copy sheets 5a-b, 18, 25ab, 33, 44, 49.
Caroline Seehusen: Øvrige tegnigner og vignetter.
Copy sheets, Listening Text:
Copy sheet 42: The Real Story: from “I Bet You
Think This Story Is About You” by Dave Simpson,
The Guardian 13th of December 2008, Copyright
© Guardian News & Media Ltd 2008.