DNA-analyser for arvelige sygdomme

Ø R L U N D
S K O V
Bredebakke
Hesselholtgård
Søndre Bjerge
Ny Abildgård
Bakken
Hestehalehus
Hesselholt Huse
Rold
F r u e l u n d
Egholm
en b o r g Å
gård
up
S k å r u p
ARDEN
3
Fruelund
Fruelundholm
Nielsminde
Bakkegård
Bakkedalsgård
Rold Bavnehøj
Fogedgård
Flintebjerggård
Lin d
Juldalsgård
D y b d a l
Fruelundhus
Toruphedegård
Søndervang
M a r k
Truehøjgård
Vejrhol
Mose
Lunddal
Sønderkær
Toldborg
K i r k egår de
Nørvad
Mølle
Kildedalsgård
Torup Lund
Højager
Nysum
Hovmandsdam
Rævebakke
Kongshøjgård
Skrukhøj
Mølhøj
Lille
Brændsø
Mose
Bregnhøj
Hvarre Hede
Kragelund
Store Brændsø Mose
Gandrupgård Mose
Nysum Høj
Bænkehøj
Kraghøj Mose
N y s u m
Si m
Kirkehøj
Nysum Høj
V e j r h o l t
Rishøjgård
e s t ed Å
Kongshøj
Geddebro
Uglhøj
Fladhøj
Dalhøje
Rishøje
Kirkehøjgård
Bjørnkær
Bjørnkær
Nedergård
Mylenberg
Ladegård
Hovmandshøjgård
Sverige
Lille Ravnkilde
Ravnkilde
T o r u p h e d e
Hovmandslund
Nysumlund
Gåsted Høj
Dybd
H e d e
Stenhøj
Gandrupgård
Kraghøj
Nysumgård
Stenshøj
Mose
Lille
Gandrupgård
Jørgensbakke
Bradstrup Sø
Gandrup
Sø
G A N D R U P
Bregnedalgård
B r a d s t r u p
Hvarre
Slot
Hvarre Sø
HVARRE
MARK
Ny
Hvarregård
Møllebakke
Hvarregård
Nibhøje
Bradstrupgård
Hvarre Huse
N ø r r e
Bradstrup Enge
T r u e
r b æ k
Mosegården
Roldmosegård
Kirketerp Mose
Vebbestrup
Krogmosehus
F r a g d r u p
True Toftmosegård
Stokholm Sø
Møllegård
Elmegården
S t o k h o l m
Østergård
Mosevang
Lerbjerggård
Fruelundgård
Brændmose
Søndergård
Kistvad Bro
Sorthøj
True Høje
Østervang
Grøndalsgård
Uglhøj
Charlottenda
Grangård
Øster Doense
Vedhøj
Agerhøj
Blushøjgård
Bakkely
Skyttegård
Myrhøj
Ørnebjergggård
Røndruphus
Pibehøj
Bavnehøj
Troldhøj
Lykkensprøve
Finderup
Smedehøj
Kærgård
Bredmose
Ørnebjerg
VESTER DOENSE
Brokhøjgård
Grusbakgård
Tvillinghøjgård
Korshøj
Finderupgård
Langager
Nibhøj
Sorthøj
Cirkelhøjgård
Sørineborg
Blushøj
Humlevang
Ålbjerg
æk
Døstrup B
Selkær
Høj
Rishøj
Bredsten Bakke
Ny
Hjeds
Hobro Knold
Sorgenfri
algård
HOBROHjeds-HøjAALBORG CYKELRUTE · KORT 2/6
Holmsvang
æk
3
Askhøj
KORT F2
Kedelhøj
H Ø N D R U P
Hærvejens vandre- og cykelruter i Nordjylland kort F2
Stenhøjgård
Hørby Bakke
Lykkedalsgård
0
500
Højlund
H j e d s
1000 meter
Hjedsgård
Rævebakkegård
Døstrup
Høndrup Sø
Bredehøj
Hjeds Høj
VALSGÅRD
MARK
Sortekro
æ
B
Andhøj
k