temaeftermiddag om recirkulering af næringsstoffer til

TEMAEFTERMIDDAG OM RECIRKULERING AF
NÆRINGSSTOFFER TIL MARKERNE
SEGES Økologi og Økologisk Landsforening afholder
Temaeftermiddag
Vi kigger på jorden ved en spadediagnose for at
vurdere jordens frugtbarhed.
Onsdag den 4. november kl. 13.00–17.00
Arrangementet er gratis og uden tilmelding.
Vi mødes hos Komtek, Drivervej 8, 6670 Holsted,
hvor vi skal se og høre om virksomhedens arbejde
med recirkulering. Komtek byder på kaffe.
Mere information fås hos Bjarne Hansen, Økologisk
Landsforening, [email protected], tlf. 21158706 og
Margrethe Askegaard, SEGES Økologi, [email protected],
tlf. 51813355.
Herefter besøg hos landmand Kurt Kjelde, Vamdrupvej 39, 6580 Vamdrup, som fortæller om
erfaringer med brug af recirkulerede produkter.
Markvandringen er en del af projektet ”Næringsstofferne retur til markerne”.