klikke her - UU Ringkøbing Fjord

UNGDOMS-
UDDANNELSERNE
2015
Thyborøn
Struer
Lemvig
Holstebro
Herning
Hammerum
Ikast
Ringkøbing
Skjern
Tarm
Indholdsfortegnelse
Et regionalt vejledningsmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uddannelse til alle unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inden du beslutter dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hvad kan forældre gøre?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UU’s vejledning af unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Andre muligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Produktionsskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Egu erhvervsgrunduddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stu særlig tilrettelagt uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Erhvervsuddannelse generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Særligt om eux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De tekniske erhvervsuddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De merkantile erhvervsuddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Særligt om Merkantil eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Særligt om social- og sundhedsuddannelserne, eud-område: Sundhed, omsorg og pædagogik . . . . . . . 34
Særligt om landbrugsuddannelsen, eud-område: Fødevarer, jordbrug og oplevelser. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Uddannelserne til erhvervsfisker og fiskehandler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De fire gymnasiale uddannelser (nationale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hf højere forberedelseseksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Hhx højere handelseksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Htx højere teknisk eksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Stx studentereksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
IB international studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Institutionsoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
REDAKTIONSGRUPPE
Eud-teknisk: Eud-merkantil: SOSU: Landbrug: Egu og stu: Hf: Hhx: Htx: Stx og IB: UU-centre: Redaktør: Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec, Viborg
Uddannelseschef Anette Hammer, Uddannelsescenter Holstebro
Vicedirektør Gitte Blaabjerg Jensen, Social- og Sundhedsskolen Skive · Thisted · Viborg
Studievejleder Jane Agermose Schütt, Bygholm Landbrugsskole, Horsens
Tidl. UU-leder Sune Agger, UU Horsens Hedensted
Rektor Nanna Skulvad, Th. Langs HF & VUC, Silkeborg
Rektor Marie Kvist Lund, Herningsholm Gymnasium, Herning
Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, AARHUS TECH
Rektor Ole Fjord, Grenaa Gymnasium
Tidl. UU-leder Sune Agger, UU Horsens Hedensted
Hanne Paustian Tind, UU-Nordvestjylland
Oplag: 38.000 hæfter + 4 PDF-udgaver
Grafisk tilrettelægning, layout og tryk: ArcoRounborg, Skive
Udgives og finansieres af Ungdomsuddannelserne og UU-centrene i fællesskab
2
Et regionalt vejledningsmateriale
I dette hæfte kan du og dine forældre få
overblik over uddannelsesmuligheder efter
9. og 10. klasse samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i dit
lokalområde.
Det er nu blevet din tur til at beslutte,
hvad du vil efter 9. eller 10. klasse.
Diagrammet nedenfor viser dine valgmuligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger
at starte på en erhvervsuddannelse eller
en gymnasial uddannelse. Du kan læse
mere om erhvervsuddannelserne på side
12-49 og om de gymnasiale uddannelser
på side 50-89.
Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole, før de starter på en ungdomsuddannelse, se side 8.
Nogle kan få tilbudt en individuel tilrettelagt uddannelse, se side 10 og 11.
Dette hæfte er udarbejdet og finansieret
af UU-centrene og ungdomsuddannelserne i Region Midt. Der er udarbejdet fire
lokale hæfter, der uddeles til alle elever i
9. og 10. klasse i regionen. Hæfterne kan
fås gratis ved henvendelse til de lokale
UU-centre, se side 7. UU-centrene har ansvaret for uddannelsesvejledning til unge
fra 8. klassetrin til 25 år.
Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i
et job med uddannelsesperspektiv, skal du
i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver klar
til at begynde på en ungdomsuddannelse.
Planen skal være realistisk, underskrevet af
dig og dine forældre – og du har pligt til at
følge din plan.
www.fremtidenskompetencebehov.dk
Her kan du få overblik over den fremtidige
efterspørgsel på kompetencer til arbejdsmarkedet i Region Midtjylland.
Job eller videreuddannelse
Erhvervsuddannelse
Gymnasial uddannelse
1½ - 5 år
2 -3 år
eud/eux
hf, hhx, htx, stx/IB
Faglært
Student
Almindelig eller med gymnasial
eksamen (eux). Du bliver uddannet
og udlært inden for et bestemt
arbejdsområde og kan tage job,
videreuddanne dig eller starte
som selvstændig
Se side 12
Du bliver forberedt til at studere
på en videregående uddannelse
Se side 50
Ungdomsuddannelse
eller job/arbejde
Andet
Egu
Stu
Se side 8
2-3 år
3 år
Se side 10
Se side 11
Kombineret
ungdomsudd.
2 år
Se side 8
Individuel ungdomsuddannelse
på baggrund af vurdering
Kompetencegivende ungdomsuddannelse
9. eller 10. klasse
3
Uddannelse til alle
Ingen uddannelse
= store konsekvenser
Vigtig beslutning at vælge
ungdomsuddannelse
Når det gælder om at få job og klare sig på
arbejdsmarkedet, er uddannelse en vigtig
forudsætning. Unge og voksne uden anden
uddannelse end 9. eller 10. klasse har en
meget høj risiko for at blive arbejdsløse.
Virksomhederne vil ofte hellere ansætte og
satse på medarbejdere, der har gennemført en uddannelse, frem for medarbejdere
uden en uddannelse. En uddannelse er
derfor vejen til, at du kan forsørge dig selv
og få et selvstændigt og godt voksenliv.
Det er et politisk ønske og et fælles mål
i Danmark, at alle unge gennemfører en
uddannelse efter 9. klasse.
På www.fremtidenskompetencebehov.dk
kan du få overblik over den fremtidige
efterspørgsel på kompetencer til arbejdsmarkedet i Region Midtjylland.
Du påvirkes af meninger fra mange
sider. Derfor er det vigtigt, at du selv indsamler så mange oplysninger som muligt,
så du kan foretage din egen vurdering.
Det handler om at gennemføre!
3 Dine lærere, som kender dine
Når du først har en uddannelse, så har du
mange flere muligheder for job og videreuddannelse, end du kan tænke dig til her
og nu. Selv om det måske ikke lige bliver
ønskeuddannelsen, du gennemfører, så har
du langt flere muligheder for at få et godt
arbejde, når du har en uddannelse. Rigtig
mange mennesker arbejder faktisk med
noget helt andet, end de er uddannet til
fra starten af. Og mange tager efteruddannelse, så de bliver gode til flere ting.
Bliv godt forberedt ved fx
at undersøge
3 Hvor længe varer uddannelsen?
Mulige uddannelsessteder, tjek deres
hjemmesider
Fag, praktikker og eksaminer
Adgangskrav og adgangsbegrænsning
Brug eVejledning
eVejledning er et tilbud til alle, der har
brug for vejledning om uddannelser og de
erhverv, de kan føre til. eVejledning har
åbent både om dagen, om aftenen og i
weekenden. Du kan frit vælge, hvordan
du vil kontakte eVejledning: Du kan ringe,
maile, sms’e eller chatte.
Du finder eVejledning på internettet på
www.evejledning.dk
Brug dette hæfte som
opslagsbog og snak med
interesser og studievaner
UU-vejlederen, som har overblik
over uddannelsesmuligheder
Uddannelsesstedernes studievejledere, som ved alt om deres
uddannelser
Nogle bekendte, som har det job,
du gerne vil have
Dine forældre, om dine ønsker og
planer plus dine forventninger til
deres opbakning
Venner og bekendte, om dine ideer
og deres tanker om uddannelse og job
Besøg uddannelsesstederne –
og tag dine forældre med!
Faglige og personlige krav undervejs
i uddannelsen
Hjemmearbejde og opgaver
Er uddannelsen målrettet mod job eller
mod videreuddannelse?
Videreuddannelser og jobmuligheder bagefter
Er det svært at få praktikplads eller
job/studieplads bagefter?
Findes der lignende uddannelser,
som også kan være spændende?
Har du lyst til at gå i gang med
uddannelsen og gøre den færdig
Erfaringer fra vejledningsaktiviteter og
arbejdet med din uddannelsesplan
Besøg uddannelsessteder og få et indtryk af skolemiljøet og stemningen
Er der aktiviteter uden for skoletid
fx sport, lektiehjælp, musik, fester
Hvad skal du betale til bøger og aktiviteter?
Muligheder for SU eller elevløn
På ug.dk får du mere at vide
På UddannelsesGuiden, www.ug.dk, er al
information om uddannelse i Danmark
samlet. Her kan både unge og forældre
søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked.
Giv ikke op
Vælg en uddannelse
3 du har lyst til at gøre helt færdig
3 med nogle fag eller arbejdsopgaver,
som interesserer dig
Giv ikke op, selv om det kan være
kedeligt eller hårdt en gang i mellem.
Det vigtigste er at få gennemført én
uddannelse!
Og frygt ikke!
Du planlægger altså ikke HELE dit liv.
4
Inden du beslutter dig
Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Ungdomsuddannelserne bygger videre på
undervisningen fra 9. klasse. Dog kræver hf,
at du har afsluttet 10. klasse.
Forældre til unge mellem 15-17 år modtager en månedlig ungeydelse. Hvis du eller dine forældre ikke samarbejder med UU
om at gennemføre din uddannelsesplan,
kan ungeydelsen inddrages eller omlægges.
Ansøgningsfrist 1. marts
Udgifter til undervisning
Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via
www.optagelse.dk. På din skole vil du få en
grundig orientering om, hvordan du taster
dit ønske ind, og hvordan dine forældre
skal godkende tilmeldingen. Din ansøgning
skal være indtastet og godkendt senest
1. marts 2015. Herefter sender din skole
ansøgningen videre til uddannelsesstedet.
Du skal være vurderet uddannelsesparat af
din skole for at kunne søge optagelse på
en erhvervsuddannelse eller en gymnasial
uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Har du allerede indgået en uddannelsesaftale, foretages der ingen vurdering til en
erhvervsuddannelse. Hvis dine forældre
ikke er enige i vurderingen (ikke-uddannelsesparat), sendes din ansøgning til
den uddannelsesinstitution, du har søgt
ind på, som herefter vurderer, om du er
uddannelsesparat. Ungdomsuddannelsesinstitutionens afgørelse om parathed skal
begrundes og er gældende.
Undervisning og bøger er gratis (det gælder dog ikke på private skoler, hvor man
selv betaler for undervisningen).
På de fleste uddannelser skal du regne
med udgifter til fotokopier og lignende.
Desuden skal du som regel selv anskaffe
dig en lommeregner og visse ordbøger/
fagbøger. Det får du besked om, når du
starter på din uddannelse, så vent med at
anskaffe tingene til du ved, hvad du skal
købe. Endvidere skal du selv dække udgifterne til eventuelle studierejser m.m.
Tog eller bus til skole
Går du på en ungdomsuddannelse, kan du
få rabat på den daglige transport til din
skole. Det sker ved, at du køber et Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Kortet
koster 343 kr. om måneden, og du skal bestille med NemID. Er du i tvivl, så spørg din
uu-vejleder eller på dit uddannelsessted.
Hvis din uddannelse begynder efter den
20. i måneden, kan du tidligst få SU fra
den efterfølgende måned
Bo-muligheder
Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når
du starter på din ungdomsuddannelse, er
der en del uddannelsesinstitutioner, som
enten ligger i nærheden af et kollegium
eller har tilknyttet et skolehjem eller en
kostafdeling. Spørg studievejlederne på
uddannelsesstedet eller din UU-vejleder
om muligheder, priser og regler for SU m.v.
Du kan også søge en ungdomsbolig, når du
er under uddannelse.
Gode uddannelsesvaner
At gennemføre en uddannelse vil kræve
en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du
holder fokus på din plan og dit mål og lige
af og til tager en kammeratlig snak med
dig selv og giver dine hverdagsvaner et
alvorligt eftersyn:
?
F år du den nødvendige nattesøvn, eller
er du på nettet ud på de små timer?
Får du spist morgenmad, eller vælter
du lige op af sengen og ud ad døren?
Får du smurt madpakke, eller betaler du
kassen for hurtigmad i frokostpausen?
Pligt til at følge en uddannelsesplan
SU til 18-19 årige
Uddannelse er vigtig! Alle mellem 15-17 år
har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter
mod at blive parat til en ungdomsuddannelse. Der er mange forskellige veje
til at blive parat, og i samarbejde med
din uu-vejleder skal du lave en uddannelsesplan for din vej til at blive uddannelsesparat, og du har pligt til at følge din
uddannelsesplan!
Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i
forvejen får elevløn. Når du er under 20 år
og går på en ungdomsuddannelse, kan du
normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet
hjemmefra.
For at kunne få SU som udeboende mens
du er 18 eller 19 år, skal den normale
transportvej mellem dit uddannelsessted
og dine forældres bopæl være 20 kilometer eller mere. Eller transporttiden (med
bus og tog) mellem dit uddannelsessted
og dine forældres bopæl skal være mere
end 75 minutter, når du taster adresserne
ind på rejseplanen.dk. Ventetid mellem tog
og busser tæller med i de 75 minutter.
SU til hjemmeboende 906 kr./mdr. (2014).
SU for udeboende 3745 kr./mdr. (2014).
Hvis dine forældre til sammen tjener
mindre end 550.000 kr, kan du få et tillæg
til grundsatsen. Se mere på www.su.dk
og spørg på dit uddannelsessted eller
UU-center, der kan hjælpe dig med at søge
SU.
Møder du hver dag, eller tager du af og
til en hjemmedag uden særlig grund?
Får du lavet lektier, eller kom du lige
til at lave noget andet?
Har du styr på privatøkonomien, eller
er der lavvande i kassen efter den 18.
i hver måned?
Passer du på dig selv, eller kniber det
lidt med humøret eller konditionen?
Er din uddannelse taber i kampen mod
fritidsjob, fritidsinteresser, venner og
festlige byture?
Det er vigtigt, at du får en god struktur på
din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe
dig, når du har brug for det.
5
Hvad kan forældre gøre?
Forældre til unge, der skal foretage et
uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilemma: Skal vi som forældre blande os uden
om og helt overlade uddannelsesvalget til
den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke
i den retning, vi selv synes, er den rigtige?
Det bedste svar er, at de unge selv mener,
at de har brug for støtte, og at forældrene
skal være med. Undersøgelser viser, at
mere end 70% af de unge henter inspiration og støtte fra både far og mor, og at
forældre kommer på en sikker førsteplads,
når de unge skal vurdere, hvem der har
størst betydning for dem i deres valg af
uddannelse.
Her følger nogle råd og vink til forældre,
der vil forberede sig på at blive gode
medspillere.
Snak med den unge
Undervejs i 8., 9. og 10. klasse har de unge
vejledningssamtaler med klasselæreren,
en e-vejleder eller en UU-vejleder, og de
deltager i forskellige vejledningsaktiviteter
fx skolebesøg, introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til
at forberede de unge godt på samtalerne
og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at
spørge til de unges indtryk og udbytte.
Søg opdateret viden på nettet
Uddannelsessystemet er under konstant
forandring og udvikling, og uddannelser
skifter løbende både navn og indhold.
Informationer fra „dengang man selv var
ung“ er ofte værdiløse. Til gengæld er den
nyeste viden lettere end nogen sinde at
få fat på via internettet. På www.ug.dk
eller på uddannelsesinstitutionernes egne
hjemmesider finder I nemt relevante
og opdaterede informationer. Benyt også
eVejledning på nettet. Det er for alle:
Elever, forældre, unge og voksne. Du finder
eVejledning på www.evejledning.dk.
Deltag i arrangementer
På mange skoler arrangeres særlige
uddannelsesaftener for forældre og
elever. Samtlige ungdomsuddannelser har
åbent-hus-arrangementer typisk i januar
eller februar måned. Se mere på bagsiden
af dette hæfte.
6
At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn opleve miljøet og
snakke med elever og undervisere er en
god mulighed for at få et realistisk indtryk
af dagligdagen på uddannelsen.
Mange forældre kender også personer i
mange forskellige brancher og har derved et værdifuldt „netværk“, som kan give
den unge personlig og realistisk vejledning
om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelsesudsigter inden for et fagområde.
Den svære overgang til voksenlivet
I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse
begynder, udsættes den unge for mange
påvirkninger, forandringer og krav. Følelsen
af pludselig at stå alene med ansvaret for
„det hele“ kan virke både overvældende
og kaotisk.
Som forældre kan man hjælpe den unge
med at strukturere dagligdagen og holde
fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad
det konkret kræver af den unge:
3 At få den nødvendige søvn
Vær realistisk og tænk bredt
Forældre ønsker det bedste for deres børn,
men vær realistisk når I sammen med jeres
datter/søn vurderer uddannelsens krav til
evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mange
unge træffer hurtige beslutninger om valg
af uddannelse for så senere at opleve,
at det ikke er realistisk at gennemføre
uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få
uddannelsespladser til rådighed. Snak med
den unge om alternativer og beslægtede
uddannelsesmuligheder. Mange unge får
brug for at have en plan B i baghånden.
Det vigtigste er at gennemføre
én uddannelse
Selv om den unge ikke går i gang med
drømmeuddannelsen, så er mulighederne
for efterfølgende at få et godt arbejde
langt bedre, når man har en uddannelse.
Mange unge og voksne vil komme til at
arbejde med noget andet, end de oprindeligt er uddannet til. Men en grundlæggende uddannelse er en forudsætning
for, at man kan tilegne sig en nødvendig
løbende efteruddannelse.
At få spist noget fornuftigt morgenmad,
så kroppen og hjernen har brændstof
At få smurt madpakke, så man ikke
lever af slik, chips, junkfood og cola
At møde op til undervisningen selv
om man føler sig flad og uoplagt
At prioritere og finde tid til at lave
lektier og forberede næste dags undervisning
At have styr på økonomi og forbrug
At fritidsinteresser, fritidsjobs og
festlige byture ikke overskygger
uddannelsen
At holde krop og hjerne i god form
med sunde madvaner og motion
At forholde sig til de unges liv og uddannelse på en positiv og støttende måde
er at vise interesse og signalere til de unge,
at de betyder noget. Og det er netop den
ballast og tryghed, de unge har brug for at
have med i bagagen.
Derfor er det forpligtende samarbejde om
elevens uddannelsesplan mellem den unge,
forældre, skole og UU afgørende for, at alle
unge får en uddannelse eller er i job med
uddannelsesperspektiv.
UU’s vejledning af unge
Kommer du i den situation, at du vil skifte
uddannelse eller stoppe undervejs i din
uddannelse, er det meget vigtigt, at du
først snakker sagen godt igennem med din
kontaktlærer, mentor, en studievejleder
eller din UU-vejleder. En vejleder kan hjælpe dig med at få tænkt fordele og ulemper
godt igennem, inden du træffer et valg om
at skifte uddannelse eller stoppe.
En vejleder kan også oplyse dig om mulighederne for at skifte over til en anden
uddannelse, uden at du skal begynde helt
forfra igen. Princippet i det danske uddannelsessystem er nemlig, at man ikke skal
gennemgå det samme to gange. Under alle
om­stændigheder kan du senere få brug for
at kunne dokumentere, hvilken undervisning du har fået.
Du bør derfor bede dit uddannelsessted
om at lave et bevis til dig, for den undervisning du har gennemført.
Ungdommens Uddannelsesvejledning
er også for dig, der har forladt skolen efter
9. eller 10. klasse. UU kan hjælpe med oplysninger om muligheder for uddannelse,
erhverv og beskæftigelse.
Du kan blandt andet få hjælp og vejledning, hvis du:
3 Vil søge ind på en uddannelse
3 Vil skifte til en anden uddannelse
3 Bliver ledig
3 Skal søge bolig
3 Er kommet i tvivl om din uddannelse
3 Vil have lavet en uddannelsesplan
Du kan også få information om:
3 Jobsøgning
3 Højskoleophold
3 Arbejde/ophold i udlandet
3 SU og ungdomskort til bus og tog
3 Optagelseskrav og ansøgningsfrister
Går du ikke i gang med en ungdomsuddannelse, eller afbryder du din uddannelse,
vil en UU-vejleder kontakte dig med jævne
mellemrum for at høre om dine planer og
tilbyde dig information og vejledning om
uddannelse og beskæftigelsesmuligheder.
Det er vigtigt, at du henvender dig
til UU, når du mangler hjælp til at træffe
valg om uddannelse eller beskæftigelse.
Pligt til uddannelse, beskæftigelse
eller anden aktivitet
Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller
i et job med uddannelsesperspektiv, skal
du i samarbejde med din UU-vejleder
udarbejde en plan for, hvorledes du bliver
uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistik, underskrevet af dig og dine forældre – og du
har pligt til at følge din plan.
til ungdomsuddannelser
UU-centre i Region Midt
UU Skive
UU Djursland
UU-Favrskov
Torvegade 10, 7800 Skive
Tlf. 9915 5690
www.uuskive.dk
Sønderport 6 A, 1. sal, 8500 Grenå
Tlf. 8959 2966
www.uu-djursland.dk
UU-Nordvestjylland
UU Ringkøbing Fjord
Pavillonen
Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten
Tlf. 8964 4280
www.uu-favrskov.dk
Nørreport Centret
Nørregade 58, 2. sal, 7500 Holstebro
Tlf. 9664 3040
www.uunordvestjylland.dk
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk
Tlf. 9974 1516
www.uu-ringfjord.dk
UU Viborg
Skolegade 12, 7400 Herning
Tlf. 9628 7530
www.uu-herning.dk
Prinsens Allé 5, 8800 Viborg
Tlf. 8787 4444
www.uuviborg.dk
UU Randers
Regimentvej – indgang N
(indgangen findes på Eskadronvej)
8930 Randers NØ
Telefon 89 15 47 47
www.uu-randers.dk
UU Herning
UU Ikast-Brande
Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast
Tlf. 9960 4200
www.uuib.dk
UU Silkeborg
UU Aarhus-Samsø
Værkmestergade 3, 1. sal, 8000 Århus C
Tlf. 8940 5975
www.uu-aarhus.dk
UU Odder Skanderborg
Bakkedraget 1, 8362 Hørning
Tlf. 8794 7601
www.uu-os.dk
UU Horsens Hedensted
Christianholmsgade 23, 8700 Horsens
Tlf. 7629 3080
www.uuhorsenshedensted.dk
Kejlstrupvej 85, 8600 Silkeborg
Tlf. 8970 5800
www.uusilkeborg.dk
7
Andre muligheder
Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold fx på en fri
fagskole eller en ungdomshøjskole, før de
starter på en ungdomsuddannelse.
Job og uddannelse i udlandet
Et udlandsophold kan være meget lærerigt
– og der er mange muligheder.
På www.udiverden.dk kan du læse om alt
fra job som fx au-pair til sprogkurser og
længerevarende uddannelsesophold.
Bliv parat til uddannelse på de
frie fagskoler
De frie fagskoler tilbyder kurser, som varer
mellem 20 og 42 uger, med fokus på
kammeratskab, oplevelser og praktisk-faglige aktiviteter og undervisning inden for
fx mad, design, krop, pædagogik, håndværk,
forbrugerøkonomi. Det er en god forberedelse til en erhvervsuddannelse og til at
flytte hjemmefra, og der er mulighed for at
vælge linjer med bl.a. 10. klassefag. For at
blive optaget som elev skal du være fyldt
16 år eller have afsluttet 9 års skolegang.
Du kan få yderligere oplysninger hos UUvejlederen eller på www.friefagskoler.dk.
På ungdomshøjskole
På en ungdomshøjskole kan du være sammen med andre unge på 16-19 år, der er
glade, sommetider triste, larmende, sommetider stille, og ikke mindst nysgerrige.
Du vil få oplevelser, faglige udfordringer og
møde nye mennesker, der vil udfordre dit
syn på verden og være med til at ruste dig
til at træffe beslutninger om dit uddannelsesvalg. Du har selv stor indflydelse på dit
forløb gennem de linjefag og valgfag, du
vælger.
8
Du vil også bruge masser af tid på at være
sammen med dine kammerater i opholdsstuen og multisalen, på værelserne og
fællesturene, i køkkenet og til festerne.
Du skal være fyldt 16 ½ år for at komme
på ungdomshøjskole (eller 16 år, hvis man
har gået 10 år i skole inkl. børnehaveklasse), når højskoleopholdet starter, og
man må ikke være fyldt 19 år. Prisen for
kurser, der varer mere end 16 uger er
ca. 1200-1500 kr. om ugen inkl. kost og
logi. Nogle kommuner giver et tilskud til
egenbetalingen, hvis du er på ungdomshøjskole som led i din uddannelsesplan.
Spørg din UU-vejleder om det er en
mulighed i din kommune. Der er typisk
kursusstart i august og januar.
Egå Ungdoms-Højskole
www.euh.dk
Ungdomshøjskolen ved Ribe
www.uhr.dk
Almen Voksenuddannelse, AVU
AVU er en forkortelse for Almen Voksenuddannelse, som er et tilbud om uddannelse for unge og voksne primært på 9. og
10. klasses niveau. AVU tilbydes på voksenuddannelsescentre - kaldet VUC - og giver
samme adgang til ungdomsuddannelserne
som 9. eller 10. klasse.
Når du er over 18 år, har du ret til at få
undervisning på VUC. Har du mindst 23
lektioner om ugen, kan du søge SU. Hvis
du er under 18 år, kan du ansøge om at få
lov til at gå på VUC som led i din uddannelsesplan. Din UU-vejleder kan hjælpe
dig med at vurdere behovet og søge om
optagelse.
Kombineret ungdomsuddannelse
– NYHED fra august 2015
Fra august 2015 etableres en ny ungdomsuddannelse, kaldet kombineret ungdomsuddannelse. Uddannelsen varer maksimalt
to år og er bygget op i fire dele af et halvt
års varighed. Der er mulighed for på- og
afstigning undervejs.
Den kombinerede ungdomsuddannelse er
for unge, der ikke har tilstrækkelige kompetencer til at søge ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Det er UU-centrene, der skal vurdere, om
en ung er i målgruppen til en kombineret
ungdomsuddannelse. Uddannelsen bliver
udbudt i et samarbejde mellem forskellige
skoler fx produktionsskoler, erhvervsskoler,
VUC, frie fagskoler mv. Der bliver et fast
antal årlige pladser i hvert lokalområde.
En kombineret ungdomsuddannelse skal
give dig:
• Dansk og matematik på D-niveau, der
skal bestås for at gennemføre.
• Erhvervstræning til at kunne varetage
et ufaglært job.
• Opkvalificering til fortsat uddannelse,
fx adgang til erhvervsuddannelse.
• Forståelse for at indgå på arbejdsmarkedet fx mødetid, samarbejde og omgangstone.
• Personlige kompetencer fx styrke selvtillid og evnen til at indgå i forpligtende
fællesskaber.
Undervisningen skal være projektorganiseret og værkstedsbaseret. Uddannelsen
giver mulighed for at søge SU. På tidspunktet, hvor vi skriver dette hæfte, er den
kombinerede ungdomsuddannelse fortsat
under planlægning. Din UU-vejleder kan
give dig mere information om tilbuddet og
antal pladser i dit lokale område.
Produktionsskole
Produktionsskolen er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har
gennemført en ungdomsuddannelse.
3 Er du i tvivl om, hvilken vej du skal
gå for at finde job eller uddannelse?
Føler du dig ikke klar til at starte på
en ungdomsuddannelse?
Har du svært ved at finde et job?
Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?
ar du brug for en tænkepause med
H
vejledning og afklaring?
Så er et ophold på en produktionsskole
faktisk noget for dig!
På produktionsskolen møder du andre
unge, og du arbejder med praktiske
opgaver og får mulighed for at afprøve dig
selv i flere værksteder og inden for
forskellige fagområder. Og du har mulighed for at samle op på det, som du kan i
dansk, matematik og andre fag.
Formålet med dit ophold på en produktionsskole er, at du personligt og fagligt
bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får et job med et uddannelsesperspektiv, så du senere kan tage
en uddannelse.
Produktionsskoler samarbejder med
ungdomsskoler eller VUC om undervisning
i almindelige skolefag fx dansk, matematik
og engelsk.
Produktionsskolerne samarbejder også med
lokale erhvervsskoler, så du som led i dit
ophold på en produktionsskole får indsigt
i krav og muligheder for at gennemføre
en erhvervsuddannelse på teknisk skole,
handelsskole, landbrugsskole, søfartsskole,
social- og sundhedsskole m.fl. (kombinationsforløb).
Produktionsskolen
Nordvestjylland
Praktik på både private og offentlige virksomheder vil også kunne være en del af dit
forløb, hvis det passer ind i den uddannelsesplan, som du laver sammen med skolen
og jævnligt skal have justeret. Derfor er
vejledning en vigtig del af dit ophold på en
produktionsskole.
Sebbesandevej 2, Tjørring
7400 Herning
Tlf. 9726 7011
www.ph-herning.dk
Skolen tilbyder også EGU
Hvornår og hvor længe
Produktionsskolerne optager elever hele
tiden, og du kan normalt gå der op til et
år. Hvor længe du er på produktionsskolen
afhænger af dig selv og din uddannelsesplan. Undervisningstiden er 30-35 timer
om ugen. Der er mødepligt som på enhver
anden arbejdsplads.
Hvem kan optages
Arbejde i værksteder
Produktionsskolerne har mange forskellige
slags værksteder. Du kan fx arbejde med
træ, metal, tekstiler og køkken, eller
du kan arbejde med økologisk gartneri og
landbrug. Der kan også være værksteder
med video og filmfremstilling, grafisk produktion og udarbejdelse af hjemmesider
eller fx et skibsprojekt eller kunstprojekter.
På en produktionsskole laver du noget, der
kan bruges og købes af andre.
Derfor skal kvaliteten være i top, og på
værkstederne undervises du af faglærere
med bred faglig viden og erfaring.
Det praktiske arbejde på skolen er udgangspunktet for din udvikling, og undervisningen i de almene fag som dansk og
matematik sker ud fra, hvad netop du har
brug for i dit videre forløb mod uddannelse
eller job. Efter aftale med produktionsskolen kan din undervisning også føre til eksamen, fx 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
Du skal have opfyldt din undervisningspligt og være under 25 år. Du har ikke
gennemført en ungdomsuddannelse. Det
er Ungdommens Uddannelsesvejledning,
der skal godkende din optagelse på en
produktionsskole.
Havnen 72
7620 Lemvig
Tlf. 9663 0108
Skivevej 112
7500 Holstebro
Tlf. 2570 8773
www.pnvj.dk
Skolen tilbyder også EGU
Produktionsskolen i
Herning Kommune
Promidt Produktionsskole Midt
Neptunvej 5b
7430 Ikast
Tlf. 7576 1333
www.promidt.dk
Skolen tilbyder også EGU
Ringkøbing-Skjern
Produktionsskole
Jernvej 11
6900 Skjern
Tlf. 9732 2333
www.rs-ps.dk
Skolen tilbyder også EGU
Kilde: www.ug.dk
Økonomi
Undervisningen er gratis. Du modtager en
skoleydelse, som i 2014 er 670 kr. pr. uge
for unge under 18 år, 865 kr. pr. uge for
hjemmeboende unge over 18 år, og 1.604
kr. pr. uge for udeboende unge over 18 år.
Yderligere oplysninger
Flere produktionsskoler tilbyder også
erhvervsgrunduddannelsen, EGU.
Da skolerne er forskellige, er det en rigtig
god idé at kontakte den enkelte skole for
at høre nærmere om netop deres tilbud
– og tal også med din uu-vejleder herom!
9
EGU ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE
Egu erhvervsgrunduddannelse
Hvem kan tage en egu?
Erhvervsgrunduddannelsen er for unge
mellem 16 og 30 år, som ikke er i gang
med en uddannelse.
3 Har du lyst til at få en kort uddannelse uden for meget teori og skole?
Har du lyst til at arbejde praktisk?
Har du prøvet at tage en uddannelse, men måtte stoppe inden du blev færdig?
... så er egu’en måske noget for dig!
Du kan bruge en egu til at forbedre dine
muligheder for:
3 At fortsætte i en anden uddannelse
3 At få et job
Uddannelsen
Uddannelsen varer normalt 2 år – evt. 3
år. Unge over 19 år, der har haft mindst ½
års erhvervsarbejde på fuld tid, kan tage
uddannelsen på 1½ år.
Uddannelsen består dels af praktik og dels
af undervisning på én eller flere skoler i
20-40 uger. Uddannelsen tilrettelægges
efter dine interesser, evner og de lokale
muligheder. Den kan foregå inden for
mange forskellige jobområder fx service,
lager, transport, metal, social- og sundhed,
køkken, butik m.m.
Egu kan sammensættes af elementer fra
forskellige fagområder, så uddannelsen
passer til netop dig og de aktuelle jobmuligheder.
Undervisningen kan foregå på en række
forskellige skoler fx højskole, efterskole,
AMU-center, daghøjskole, produktions-
10
skole, ungdomsskole, VUC, teknisk skole,
landbrugsskole, handelsskole eller socialog sundhedsskole.
To eksempler på egu
Praktikken foregår på en eller flere offentlige eller private virksomheder.
Social- og sundhedsområdet
Du skal selv være med til at tilrettelægge
uddannelsen sammen med en egu-vejleder. I fællesskab udarbejder I en uddannelsesplan for din egu. Som egu-elev har
du en uddannelseskontrakt med kommunen.
Skoleydelse og løn
I egu får du løn under hele uddannelsen.
I skoleperioden får du en skoleydelse, som
i 2014 er 670 kr. pr. uge for unge under 18
år og 1.604 kr. pr. uge for unge over 18 år.
I praktikdelen får du løn efter de aftaler,
som gælder for elever i erhvervsuddannelse.
Uddannelsesbevis
Efter gennemførelse af en erhvervsgrunduddannelse får du et uddannelsesbevis,
som viser, hvad du har lært i de forskellige
praktiske og skolemæssige dele i din egu.
Hvordan kommer du i gang?
Der er ikke fri adgang til uddannelsen, men
optagelse sker efter vejledning og indstilling fra din uu-vejleder eller en anden vejleder. Spørg din uu-vejleder om, hvordan
mulighederne er i din kommune.
Se oversigt over UU på s. 7.
Nedenunder kan du se to konkrete eksempler på en egu.
EGU-plejemedhjælper er for dig, der vil
arbejde som medhjælper på plejehjem
og andre dag-og døgninstitutioner for
ældre og handicappede eller som vil
fortsætte på social-og sundhedshjælperuddannelsen.
Praktikken på 1½ år kan foregå på forskellige arbejdssteder inden for social- og
sundhedsområdet fx plejehjem for ældre,
hjemmeplejen eller børnehave/vuggestue.
Dit skoleforløb kan være ½ år på social- og
sundhedsskolen, hvor du
fx lærer om:
• Børns udvikling og trivsel
• Voksne med handicap
• Raske ældre med behov for aktiviteter
og service
• Omsorg og pleje til syge, ældre og
døende
Butik og lager
EGU-Service-Butik er for dig, der vil arbejde som medhjælper i dagligvarebutikker
og på lagre eller som vil fortsætte på en
erhvervsuddannelse inden for butik og
handel. Praktikken på 1½ år kan fx foregå
i et supermarked, en stor elektronikbutik
eller på et lager. Dit skoleforløb kan sammensættes af forskellige kurser fx:
• Truckfører
• Teleskoplæsser
• Varestyring og kundebetjening
• Højskoleophold for personlig udvikling
• Dele af grundforløb på en erhvervsskole
STU SÆRLIG TILRETTELAGT UDDANNELSE
Stu særlig tilrettelagt uddannelse
Stu er en 3-årig ungdomsuddannelse
for unge mellem 16-25 år, der ikke har
mulighed for at gennemføre en anden
ungdomsuddannelse.
Uddannelsen tilbydes til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge
med autisme, unge med kraftig ADHD
eller andre psykiske lidelser samt unge, der
har fået en hjerneskade. Uddannelsen er
således målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed
for at gennemføre en ungdomsuddannelse
med specialpædagogisk støtte eller en
erhvervsgrunduddannelse, egu.
Det er vigtigt, at alle unge i Danmark kan
få en uddannelse – også selv om særlige
forhold gør sig gældende.
Uddannelsen skal give dig kompetencer,
så du kan leve et selvstændigt og aktivt
voksenliv. Samtidig skal uddannelsen give
dig tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor
du kan møde nye venner og få nye sociale
erfaringer.
Formålet med uddannelsen er at tilbyde
dig og andre unge med særlige behov en
individuel tilrettelagt uddannelse tilpasset
dine behov og kvalifikationer samt modenhed og interesser. Gennem din uddannelse
opnår du personlige, sociale og faglige
kompetencer til en så selvstændig og
aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt
og eventuelt til videre uddannelse og
beskæftigelse.
Om uddannelsen
Vejledning
Uddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter,
herunder bo-undervisning og praktik i
virksomheder og institutioner.
Du bliver vejledt og støttet under hele
uddannelsesforløbet. UU-centret sørger
for, at din uddannelsesplan mindst 1 gang
årligt vurderes og justeres i forhold til målene med din uddannelse. Justeringen sker
efter samråd med dig og dine forældre
eller værge.
Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Her udarbejder UU-centret en uddannelsesplan over
din uddannelse sammen med dig og dine
forældre. I din uddannelsesplan beskrives:
• Hvad skal du lære og hvorfor?
• Hvornår skal du det?
• Hvor skal du have de forskellige dele,
som uddannelsen stykkes sammen af?
• Hvor lang tid tager hver del?
Uddannelsesplanen underskrives af dig,
og også af dine forældre, hvis du er under
18 år.
Uddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der:
3 Fremmer din personlige udvikling og
mulighed for at deltage selvstændigt
og aktivt i samfundslivet
3 Fremmer din evne til at indgå i sociale
sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
3 Er rettet mod udvikling af kompetencer
til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.
Der er regler for omfang og varigheder af
de praktikforløb og den undervisning, der
indlægges i din uddannelsesplan.
Uddannelsen kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner og skal
tilpasses til dine uddannelsesbehov.
Hvordan kommer jeg i gang
med uddannelsen?
UU-centret orienterer dig og dine forældre
om uddannelsen. UU skal vurdere, om du
indgår i målgruppen for uddannelsen, og
om du skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen.
Hvis uddannelsen er noget for dig, udarbejder UU i samarbejde med dig og dine
forældre et udkast til en uddannelsesplan
for din uddannelse.
UU indstiller til kommunen, at du optages
på ungdomsuddannelsen, hvorefter
kommunen afgør, om du skal tilbydes
uddannelsen og på hvilke vilkår, herunder
forsørgelsesgrundlag for elever over 18 år.
Uddannelsesbevis
Ved ungdomsuddannelsens afslutning
sørger kommunen for, at der udstedes
et kompetencepapir, der indeholder en
beskrivelse af, hvad du har lært og hvilke
kompetencer, du har opnået.
Afbryder du uddannelsen, udstedes et
kompetencepapir for de uddannelsesdele,
du allerede har færdiggjort.
Yderligere oplysninger
Kontakt UU-centret i din hjemkommune,
se side 7.
11
Erhvervsuddannelse generelt
Faglært
Erhvervsuddannelserne får en ny
struktur fra 1. august 2015
De væsentligste ændringer er:
3 De nuværende 12 indgange bliver
ændret til 4 hovedområder.
3 Grundforløbet får en fast varighed på
40 uger, opdelt i GF1 på 20 uger (½ år)
og GF2 på 20 uger (½ år).
3 Et krav om 02 i afgangsprøven fra 9.
eller 10. klasse i dansk og matematik.
3 En tidsmæssigt begrænsning på
adgang til GF1.
3 En antalsmæssig begrænsning på
adgang til GF2 uden praktikaftale.
3 En forbedret uddannelsesgaranti.
Grundforløb
Her starter du på GF1 eller GF2
og finder praktikplads efter grundforløbet.
Trindelt uddannelse
Her starter du på GF1 eller GF2
og finder praktikplads efter grundforløbet. Afstiger efter trin 1.
Du kan senere genop­tage og
færdiggøre uddannelsen.
Praktikaftale fra start
Har du en praktikplads fra starten,
får du elevløn i hele uddannelsen.
Du kan begynde med en praktikperiode eller starte på GF2.
Mesterlære
Her starter du med en praktisk
oplæring før hovedforløbet. Du får
elevløn i hele uddannelsen.
Eux
Her starter du på skole med et
grundforløb, der også indeholder
gymnasiale fag.
Med en erhvervsuddannelse (eud) bliver
du faglært inden for et bestemt fagligt
område. En erhvervsuddannelse giver dig
også mulighed for at tage en videregående
uddannelse bagefter. En erhvervsuddannelse består dels af undervisning på skole,
dels af praktisk oplæring og arbejde i en
virksomhed. Nogle erhvervsuddannelser er
forholdsvis korte og tager mellem 1½ og
2½ år. De fleste erhvervsuddannelser har
dog typisk en samlet uddannelsestid på
ca. 4 år.
Erhvervsuddannelser foregår på
• Tekniske skoler
• Landbrugsskoler
• Handelsskoler
• Social- og sundhedsskoler
Der findes 106 uddannelser fordelt 4
hovedområder:
• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport
Under hvert hovedområde udbydes
forskellige fagretninger, som det enkelte
uddannelsessted selv sammensætter og
tilbyder. Det svarer lidt til studieretningerne på en gymnasial uddannelse, hvor man
vælger fagretning efter interesse og uddannelsesønske. Du skal vælge fagretning
efter et introduktionsforløb på 2 uger, hvor
du vil blive præsenteret for de forskellige
muligheder. Du kan også tilmelde dig en
fagretning, inden du starter på uddannelsen. Du skal holde øje med udbuddet af
Hovedforløbet
Grundforløbet
GF2 - 20 uger
GF1 - 20 uger
6 mdr.
6 mdr.
10
10
10
Elevløn 10
2 år fra GF2
10
5
Elevløn 4 år i alt
Hovedforløbet
10
10
10
Elevløn
Grundforløbet
40 uger
1 år
Eud+
10
Hovedforløbet
10
Praktisk oplæring
1 år
4 år fra GF2
Hovedforløbet
SU
Grundforløbet
GF2 - 20 uger
6 mdr.
5
Elevløn SU
Grundforløbet
GF2 - 20 uger
6 mdr.
GF1 - 20 uger
6 mdr.
10
5
4 år i alt
Hovedforløbet
20
SU
20
20
8
Elevløn 4 år og 6 mdr.
12
fagretninger på erhvervsskolernes egne
hjemmesider. På det tidspunkt, hvor vi
skriver dette hæfte, er de ikke beskrevet
endnu. Du kan få meget mere at vide om
erhvervsskolernes fagretninger, hvis du skal
på introforløb eller brobygning, eller hvis
du deltager i åbent hus arrangementer og
på informationsmøder.
Adgangskrav
Du kan begynde på en erhvervsuddannelse
direkte efter 9. eller 10. klasse. Du skal
have en uddannelsesplan, en uddannelsesparathedsvurdering til eud og mindst
karakteren 02 i dansk og matematik. Du
søger om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse via
www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning
til visse uddannelser.
Har du en praktikplads på forhånd, kan
du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken, inden
du begynder på skole.
Hvem kan starte på GF1
Elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og
ikke har en uddannelsesaftale, skal starte
på GF1. Elever, der påbegynder inden for
et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse dvs.
senest i august måned året efter, at de
forlod skolen, kan vælge at starte på 1.
del af grundforløbet. Elever, der har gået
et år på produktionsskole eller et år på en
gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller
10. klasse, kan ikke søge ind på GF1. De
skal starte direkte på GF2.
Hvem kan starte på GF2
Ordblindhed
Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9.
og 10. klasse, starter direkte på 2. del af
grundforløbet.
Elever, der påbegynder inden for et år efter
afsluttet 9. eller 10. klasse, kan dog vælge
at starte på 1. del af grundforløbet, hvis de
ikke har gået 1 år på produktionsskole eller
gymnasial uddannelse.
Man kan højst starte 3 gange i alt på GF2
uden en uddannelsesaftale. Herefter kan
man kun blive optaget på GF2, hvis man
har en uddannelsesaftale.
Elever fra 9. og 10. klasse med uddannelsesaftale kan vælge at starte direkte på
2. del af grundforløbet.
Elever, der er uddannelsesafklaret og begynder i januar måned året efter afsluttet
9. eller 10. klasse, kan vælge at starte
direkte på 2. del af grundforløbet.
Optagelseskravet om 02 i dansk og
matematik gælder alle – også ordblinde.
Ordblinde har dog mulighed for at aflægge
prøve på særlige vilkår både ved de afsluttende prøver i folkeskolen og ved en optagelsesprøve på erhvervsuddannelsen. Man
kan fx få tildelt ekstra tid til at løse prøven
og få mulighed for at benytte hjælpeprogrammer til oplæsning og ordopslag.
Ordblinde vil ikke kunne få dispensation
alene på baggrund af ordblindhed. Har
man indgået en uddannelsesaftale med
en virksomhed bortfalder kravet om 02 i
dansk og matematik.
Har du ikke 02 i dansk og
matematik
Opfylder man ikke karakterkravet om 02 i
afgangsprøven i dansk og matematik, har
man mulighed for at gå til en optagelsesprøve på erhvervsskolen. Optagelsesprøven
består af tre dele:
• Faglig test i dansk og matematik
• Optagelsessamtale
• Helhedsvurdering baseret på prøve og
samtale
Den faglige test i dansk og matematik er
på niveau med folkeskolens afgangsprøve.
GF1 – den brede introduktion
På de første 20 uger af grundforløbet får
du en bred introduktion til erhvervsuddannelserne, og de måder du skal arbejde på
og lære på gennem hele din erhvervsuddannelse. Du vil komme til at arbejde med
konkrete praktiske opgaver og temaer, hvor
du bruger viden og teknikker fra flere fag
på samme tid. Du skal både kunne udføre
praktiske arbejdsopgaver og kunne lave en
skriftlig forklaring af, hvordan du udførte
arbejdet og løste din opgave.
Elever, der har valgt hovedområdet inden
for fødevarer, jordbrug og oplevelser kan
fx arbejde med grundlæggende metoder
i madfremstilling, mens elever, der har
valgt hovedområdet inden for teknologi,
byggeri og transport fx kan arbejde med
tegning og konstruktion ved fremstilling af
tagspær.
På GF1 skal du også have undervisning i
grundfag fx dansk, sundhed og samfundsforhold.
13
Efter GF1
Ved afslutningen af GF1 skal du vælge,
hvilken erhvervsuddannelse du vil senere
vil have hovedforløb inden for. Der er 106
uddannelser, du kan vælge imellem, men
nogle er adgangsbegrænsede og kræver en
praktikplads på forhånd.
Mulighed for at snuse til GF1 eller
GF2 i brobygning
Unge under 19 år, der endnu ikke er gået i
gang med en uddannelse, kan deltage i de
første 6 uger af grundforløbet som brobygningsforløb. Spørg dit UU-center om dine
muligheder for brobygning.
GF2 – uddannelsesrettet
Hovedforløb
GF2, grundforløbets 2. del, vil bestå af
undervisning, der præcis retter sig mod
det hovedforløb, du har valgt. På GF2 vil
du komme til at møde nogle grundfag fra
følgende fagrække: Biologi, dansk, design,
erhvervsøkonomi, fremmedsprog, fysik,
idræt, informationsteknologi, kemi, matematik, naturfag, psykologi, samfundsfag,
teknologi og erhvervsrettet andetsprogsdansk.
Du vil også møde nogle uddannelsesspecifikke fag, der kan indeholde temaer om:
Arbejdsmiljø, førstehjælp og elementær
brandbekæmpelse, hygiejne, iværksætteri
og innovation, læring, kommunikation og
samarbejde, miljø, salg og service, sundhed
og praktikpladssøgning. Hvilke grundfag og
erhvervsfag, du skal have og hvor mange,
afhænger af den uddannelse, du har valgt.
Læs mere på www.elevplan.dk, på
www.ug.dk og på skolernes hjemmesider.
Når du er færdig med grundforløbet, skal
du have en praktikplads eller være optaget
i skolepraktik i et praktikcenter, hvor den
praktiske oplæring foregår.
Undervejs i hovedforløbet skal du på skole
i kortere perioder, typisk 5 eller 10 uger
på en erhvervsskole, som har specialiseret
sig inden for den uddannelse, du er i gang
med. Det kan godt være, at du skal skifte
skole efter grundforløbet. Hvis det er en
erhvervsskole, som ligger langt væk fra dit
praktiksted eller bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen.
Starte i praktik før grundforløbet
Har du en praktikplads på forhånd, må du
gerne tage en del af praktikken, inden du
starter på grundforløbet. Herefter starter
du direkte på GF2, der varer 20 uger. Du
kan også vælge at gå i mesterlære.
Mesterlære
Undervisningen
Undervisningen på grundforløbet består
typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med
teoretiske og praktiske opgaver og kombinerer viden og metoder fra forskellige
fagområder.
Det forventes i høj grad, at du er aktiv og
interesseret i undervisningen og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde
individuelt, i grupper eller med projekter.
Der er mødepligt til undervisningen, og
du skal være villig til at yde en engageret
indsats. Du har medansvar for at få et godt
udbytte af undervisningen.
Ved afslutningen af GF2
Når du afslutter GF2, skal du til en
afsluttende grundforløbsprøve. For at
kunne starte på hovedforløbet skal du som
hovedregel have bestået grundforløbsprøven. Der kan også være krav om, at du
skal bestå andre fag. Det er forskelligt fra
uddannelse til uddannelse.
14
Hvis du har en praktikplads på forhånd,
kan du vælge at gå i mesterlære. I stedet
for at tage grundforløbet på skolen, skal du
arbejde 1 år hos din læremester. Sammen
med din mester og skolen udarbejder du
en uddannelsesplan for, hvad du skal lære
det første år.
Skolen besøger flere gange din arbejdsplads for at følge op på dit uddannelsesforløb, og du skal måske følge nogle fag på
skolen. Efter det første år skal du aflægge
en prøve, hvor det vurderes, om du er
parat til at fortsætte på hovedforløbet, der
følger de normale retningslinjer.
Hvis du har en aftale med et praktiksted,
så kan erhvervsskolen hjælpe dig med at
få en uddannelsesaftale og finde ud af,
om du skal i mesterlære eller i praktik før
grundforløbet.
Praktikplads
Det er i praktiktiden, du får afprøvet de
ting, du har lært under skoleopholdene.
På praktikstedet bliver du ansat som lærling/elev, og du får løn for at arbejde.
Du skal tage del i de daglige opgaver og
yde en arbejdsindsats på lige vilkår med
de øvrige ansatte på arbejdspladsen.
Det er vigtigt, at du går positivt ind i de
arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver stiller
dig, både de udfordrende og spændende
opgaver og de mere rutineprægede og
kedsommelige opgaver.
Du skal passe dit arbejde omhyggeligt
og stabilt, og du skal følge de regler og
retningslinjer, der gælder på arbejdsstedet.
For at kunne starte på et praktikforløb
skal du have en praktikplads i en virksomhed, som er godkendt til at uddanne
elever. Det er dit eget ansvar at skaffe en
praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper
dig gerne med at finde en praktikplads
og indgå en uddannelsesaftale mellem
dig og praktikstedet.
Uddannelsesaftalen gælder også som en
ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder er en gensidig prøvetid.
Inden for erhvervsuddannelserne på
teknisk skole, handelsskole og social- og
sundhedsskolene må praktikforløbet godt
fordeles på flere forskellige praktiksteder.
Inden for landbrugsuddannelsen anbefales
det kraftigt, at du undervejs i uddannelsen
prøver mindst 2 forskellige praktiksteder.
Praktik i udlandet
Det er muligt at tage en del af praktikken
eller hele praktikken i udlandet, fx i et
andet EU-land. Snak med skolens uddannelses- og erhvervsvejledere om mulighederne for praktik i udlandet, hvis du kunne
tænke dig at prøve det undervejs i din
erhvervsuddannelse.
På skole i hovedforløbet
Undervejs i praktikken, kaldet hovedforløbet, skal du på skole i kortere perioder
på en erhvervsskole, som har specialiseret
sig inden for den uddannelse, du er i gang
med. Hvis skolen ligger langt væk fra din
bopæl, vil du have mulighed for at bo på
skolen. På det sidste uddannelsesforløb
skal du til en afsluttende prøve. Som
afgangsbevis får du et svendebrev eller
et uddannelsesbevis og dermed ret til at
kalde dig faglært.
Skolepraktik i praktikcentre
En del erhvervsuddannelser har tilbud
om skolepraktik i skolepraktikcentre til de
elever, der forgæves har forsøgt at finde en
praktikplads efter GF2. Det er en garanti
for, at du kan færdiggøre din erhvervsuddannelse, selv om du ikke kan skaffe en
praktikplads.
For at kunne komme i skolepraktik skal
du opfylde nogle egnethedskrav og
blandt andet være aktiv praktikpladssøgende over hele landet og inden for
flere forskellige uddannelsesområder.
Dvs. du selv skal have gjort en kraftig
indsats for at finde en praktikplads.
Du skal være villig til at søge praktikplads
over hele landet og tage imod en plads,
selv om den ligger i den anden ende af
landet. Du skal også søge praktikplads
og tage imod en plads inden for alle de
uddannelsesområder, som dit grundforløb
giver dig mulighed for at gå videre med.
Hvis du siger nej tak til en praktikplads,
fordi du ikke vil flytte, kan du ikke komme
i skolepraktik.
Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne
på uddannelsesstederne om mulighederne
for skolepraktik.
Økonomi under uddannelsen
Når du er over 18 år, kan du søge SU til
de dele af uddannelsen, hvor du ikke får
elevløn fx grundforløbet. Når du har underskrevet en uddannelsesaftale og starter
på praktikforløbet, får du elevløn fra din
arbejdsgiver i resten af din uddannelsestid.
Uddannelses- og erhvervsvejlederne på
uddannelsesstederne kan oplyse dig, hvad
elevlønnen er inden for de forskellige brancher. Bliver du optaget i skolepraktik, får du
en skoleydelse.
Skal du med tog eller bus til skole, kan
du på visse betingelser få tilskud til transportudgifter. Når du har underskrevet en
uddannelsesaftale og får elevløn, skal du
selv dække dine daglige transportudgifter
til og fra arbejde.
Uddannelsesgaranti
Hvis du gennemfører GF2 i en uddannelse,
som udbydes med skolepraktik, så har du
sikkerhed for at kunne gennemføre hele
uddannelsen, hvis du er faglig egnet og
praktikpladssøgende. Hvis du gennemfører
GF2 i en uddannelse, som ikke udbydes
med skolepraktik, så skal du have tilbud
om blive optaget på GF2 i en uddannelse,
som udbydes med skolepraktik eller som er
uden praktik, og du skal have mest mulig
godskrivning for allerede gennemførte og
beståede elementer. Et sådant tilbud om
at starte på et GF2 med uddannelsesgaranti kan du højst få 2 gange.
Trin i uddannelserne
Mange erhvervsuddannelser er trindelte.
Herved får du mulighed for at tage en kort
erhvervsuddannelse, der er første selvstændige trin af en længere erhvervsuddannelse. Stopper du din uddannelse efter
første trin, kan du senere vende tilbage og
tage den fulde erhvervsuddannelse, der
giver ret til et svendebrev. Den mulighed
kaldes eud+. Ved ansøgningstidspunktet
for eud+ må du ikke være fyldt 25 år.
15
Særligt om eux
Eux – erhvervsuddannelse
med studiekompetence
En erhvervsuddannelse kan også tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på gymnasialt niveau. Et eux-forløb
er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse, og indeholder forskellige gymnasiale
fag fx i en elektrikeruddannelse, i en
kontoruddannelse eller i en landbrugsuddannelse.
Gode muligheder for praktikplads
Med et eux-grundforløb har du gode
muligheder for at finde en praktikplads,
og erhvervsskolen kan hjælpe dig med
kontakter til virksomheder, der gerne vil
ansætte eux-elever. Du kan søge om SU
under grundforløbet, når du er fyldt 18 år.
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft,.
Alle eux-forløb skal indeholde:
• Dansk A, engelsk B, matematik C og
samfundsfag C
• Yderligere et antal grundfag, heraf mindst
to fag på B-niveau
• Et valgfag
• En større skriftlig opgave
• Et skriftligt eksamensprojekt, hvor der
indgår flere fag
Lige studieadgang
Koncentrerede og længere
skoleforløb
Hvad med sosu og eux?
Uddannelsestiden vil typisk være ½-1 år
længere end den “normale” længde for den
pågældende erhvervsuddannelse. Skoleforløbene vil være færre, længere og mere
koncentrerede for at du kan gennemføre
de gymnasiale fag og projekter.
Den praktiske del af din erhvervsuddannelse vil være fordelt på færre forløb end i
den tilsvarende ordinære erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag og
projekter, og du får udstedt et eux-bevis
med karakterer.
En erhvervsuddannelse med et euxbevis
giver adgang til videregående uddannelse
og gymnasiale suppleringskurser på lige
vilkår med de gymnasiale uddannelser. Du
får det man kalder “generel studiekompetence”. Målgruppen for eux er elever, der
har teoretiske forudsætninger for at kunne
gennemføre en videregående uddannelse.
Der kommer muligvis også eux inden for
de grundlæggende social- og sundhedsområder. Uddannelserne til social- og
sundhedsassistent og pædagogisk assistent
giver allerde nu adgang til en lang række
videregående uddannelse på lige fod med
eux og gymnasiale uddannelser. Se hvilke
videregående uddannelser på side 36.
Hvilke uddannelser?
Følgende uddannelser forventes udbudt
med eux fra august 2015, og grundfagene
forventes udover de obligatoriske fag at
bestå af:
Matematik B, fysik B, teknologi B
og kemi C for
• Anlægsstruktør, bygningsstruktør
og brolægger
• Bygningsmaler
• Maskinsnedker
• Murer
• Snedker
• Stenhugger
• Teknisk Isolatør
• Træfagenes byggeuddannelse
• Skiltetekniker
Matematik B, fysik B og kemi B for
• Ernæringsassistent
• Bager og konditor
Matematik B, kemi B og biologi B for
• Anlægsgartner
• Dyrepasser
• Greenkeeper
• Landbrugsuddannelsen
• Produktionsgartner
• Skov- og naturtekniker
• Væksthusgartner
Fysik C, teknologi C / IT C + et antal
B-fag eller løft fra C- til B-fag
• Automatik- og procesuddannelsen
• Data- og kommunikation
• Elektriker
• Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
• Industriteknikeruddannelsen
• Laboratorietandtekniker
• Lastvognsmekaniker
• Personvognsmekaniker
• Procesoperatør
• Smedeuddannelsen
• Vognmaler
• Vvs-energiuddannelsen
• Værktøjsuddannelsen
Kilde: Undervisningsministeriet
16
Eux i indeværende skoleår 2014/15
Herningsholm Erhvervsskole
Tømrer, snedker, murer, klejnsmed,
industritekniker, elektriker, VVS-energispecialist, maskinsnedker, bygningsog møbelsnedker
Uddannelsescenter Holstebro
Tømrer, elektriker, personvognsmekaniker, industritekniker, klejnsmed,
datatekniker, automatiktekniker,
elektronikfagtekniker, landmand og
ernæringsassistent
Skive Tekniske Skole
Værktøjsmager, elektriker, tømrer
og maskinsnedker
Mercantec
Bygningsstruktør, anlægsstruktør,
tømrer, industritekniker, klejnsmed,
elektronikfagtekniker, automatiktekniker, datatekniker med speciale i
infrastruktur, datatekniker med speciale
i programmering, personvognsmekaniker og ernæringsassistent
Learnmark Horsens
Tømrer, murer, struktør og brolægger
Tradium
Automatiktekniker, datatekniker, elektriker, industritekniker, murer, personvognsmekaniker, smed og tømrer
Hansenberg
Personvognsmekaniker, datatekniker
og tømrer
Jordbrugets uddannelsescenter, Aarhus
Anlægsgartner
AARHUS TECH
Murer, tømrer, struktør, elektriker,
datatekniker, elektronikfagtekniker,
industritekniker, vvs- og energispecialist, smed og personvognsmekaniker
Asmildkloster Landbrugsskole
Landmand
Teknisk Skole Silkeborg
Personvognsmekaniker, tømrer,
elektriker og smed
Eux Merkantil
Udbydes på handelsskoler fra august
2015 inden for uddannelserne: Kontor,
finans, detail, handel og event.
Se mere på side 26.
Den jydske Haandværkerskole
Elektriker og tømrer
Bygholm Landbrugsskole
Landmand
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Landmand
Syddansk Erhvervsskole
Tømrer, snedker, murer, elektriker,
datatekniker, klejnsmed, industritekniker, lastvognsmekaniker, personvognsmekaniker og ernæringsassistent
Kontakt altid uddannelsesstederne
for nærmere oplysninger, hvis du er
interesseret i eux.
Grindsted Landbrugsskole
Landmand
Agroskolen
Landmand
Eksempler på eux-forløb (skolerne kan have forskellige eux-modeller)
Grundforløb
Mekaniker
Hovedforløb
20
5
5
5
5
5
Grundforløb
Eux-mekaniker
40
20
6
Eux-landmand
20
4 år og 6 mdr.
8
6
6
6
3 år og 6-11 mdr.
Hovedforløb
40
GF1
5 mdr.
20
6
Grundforløb
Landmand
4 år
Hovedforløb
20
Eux-tømrer
10
Hovedforløb
Grundforløb
Tømrer
5
21
43
GF2
5 mdr.
Grundforløb med gymnasiale fag
11 mdr.
Praktik
13 mdr.
Praktik
13 mdr.
1. hovedforløb
4 mdr.
1. hovedforløb
11 mdr.
Praktik
15 mdr.
Praktik
7½ mdr.
2. hovedforløb
5 mdr.
2. hovedforløb
5 mdr.
4 år og 1 mdr.
3 år og 5-11 mdr. fra GF2
Praktik
2 mdr.
4 år og 1 mdr.
17
EUD TEKNISK
De tekniske erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelserne får en ny
struktur fra 1. august 2015
De væsentligste ændringer er:
3 De tekniske erhvervsuddannelser
samles under 2 hovedområder.
3 Grundforløbet får en fast varighed på
40 uger, opdelt i GF1 på 20 uger(½ år)
og GF2 på 20 uger (½ år).
3 Et krav om 02 i afgangsprøven fra 9.
eller 10. klasse i dansk og matematik.
3 En tidsmæssigt begrænsning på adgang
til GF1.
3 En antalsmæssig begrænsning på adgang til GF2 uden praktikaftale.
3 En forbedret uddannelsesgaranti.
Grundforløb
Her starter du på GF1 eller GF2
og finder praktikplads efter grundforløbet.
Trindelt uddannelse
Her starter du på GF1 eller GF2
og finder praktikplads efter grundforløbet. Afstiger efter trin 1.
Du kan senere genop­tage og
færdiggøre uddannelsen.
Praktikaftale fra start
Har du en praktikplads fra starten,
får du elevløn i hele uddannelsen.
Du kan begynde med en praktikperiode eller starte på GF2.
Mesterlære
Her starter du med en praktisk
oplæring før hovedforløbet. Du får
elevløn i hele uddannelsen.
18
Uddannelsens opbygning
Læs side 12-17 i dette hæfte
En erhvervsuddannelse består typisk af et
grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele, GF1 og GF2, der
hvert tager 20 uger (½ år). Når du har gennemført grundforløbet på tilfredsstillende
vis, skal du i gang med hovedforløbet.
I hovedforløbet skal du være elev/lærling
i en virksomhed eller i et praktikcenter,
der er godkendt til at uddanne elever. Her
får du en praktisk oplæring, og du får løn
for dit arbejde. Hovedforløbet afsluttes
med en svendeprøve. Du er først færdig
med din uddannelse, når du har gennemført hele hovedforløbet og bestået din
svendeprøve.
Nogle få uddannelser er skolebaserede
uddannelser, hvor man kan gennemføre en
hel uddannelse på skolen.
Du skal sætte dig godt ind i, hvad der
er beskrevet om erhvervsuddannelserne
generelt og om eux på de foregående sider,
da det alt sammen også gælder for de
tekniske erhvervsuddannelser.
Nedenunder kan du se en grafisk oversigt
over de forskellige måder du kan starte på
en erhvervsuddannelse på.
På næste side kan du se en oversigt over
alle de tekniske erhvervsuddannelser.
Fra 2015 kommer de tekniske erhvervsuddannelser til at høre under de 2 hovedområder:
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport
På det tidspunkt hvor vi skriver dette
hæfte, er denne opdeling endnu ikke foretaget. Derfor viser vi uddannelserne under
de overskrifter, der gælder i skoleåret
2014/2015.
Hovedforløbet
Grundforløbet
GF2 - 20 uger
GF1 - 20 uger
6 mdr.
6 mdr.
10
10
10
Eud+
10
Elevløn 2 år fra GF2
Hovedforløbet
10
10
10
5
Elevløn Praktisk oplæring
1 år
4 år fra GF2
Hovedforløbet
SU
Grundforløbet
GF2 - 20 uger
6 mdr.
5
Elevløn SU
Grundforløbet
GF2 - 20 uger
6 mdr.
GF1 - 20 uger
6 mdr.
10
4 år i alt
Hovedforløbet
10
Elevløn
10
10
5
4 år i alt
EUD TEKNISK
Vi driver landbrug, skovbrug og
gartneri og plejer dyr, natur
og anlæg
Anlægsgartner 1, 3
Dyrepasser 1, 4
Greenkeeper 1
Landbrugsuddannelsen 1
Produktionsgartner 1, 3
Skov- og naturtekniker 1, 3
Veterinærsygeplejerske 1, 2
Væksthusgartner 1, 3
3 år 7 mdr.
3 år 8 mdr.
3 år 8 mdr.
3½ år
3 år 8 mdr.
3 år
3 år 2 mdr.
3 år 8 mdr.
Vi designer, udvikler, konstruerer
og fremstiller håndværks- og
industriprodukter
Beklædningshåndværker 1, 2, 3
Beslagsmed
CNC-teknikuddannelsen 1
Finmekaniker 1, 3
Industrioperatør
Industriteknikeruddannelsen 1, 3
Køletekniker 1
Laboratorietandtekniker 1, 3
Maritime håndværksfag
Metalsmed 1
Modelsnedker
Oliefyrstekniker
Ortopædist
Overfladebehandler 1
Plastmager 1, 3
Produktør
Skibsmekaniker
Skibsmontør 1, 3
Skibstekniker 1
Smed 1, 3
Støberitekniker 1
Teknisk designer 4
Urmager 3
Vindmølleoperatør
Værktøjsuddannelsen 1, 3
Ædelsmed 1, 2
3 år
4 år
2½ år
4 år
2 år
4-5½ år
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
2 år
4 år
3 år
4 år
1½ år
3 år 3 mdr.
4 år
4 år
4 år
3½ år
2½-3 år
4 år
2 år
4-5 år
4 år
Vi servicerer og sikrer faciliteter
og events
Ejendomsservicetekniker 1
Serviceassistent 1, 3
Sikkerhedsvagt
3 år 3 mdr.
2 år
1½ år
Vi leverer løsninger, opbygger,
installerer og reparerer tekniske
installationer og it-systemer
inden for byggeri, bolig og erhverv
Automatik- og procesuddannelsen 1, 3
4 år
Data- og kommunikations4-5 år
uddannelsen 1, 4
4-4½ år
Elektriker 1, 4
Elektronik- og svagstrøms4 år
uddannelsen 4
Elektronikoperatør
2 år
Forsyningsoperatør
2 år
Frontline pc-supporter
2 år
Frontline radio-tv-supporter 2 år
4 år
Procesoperatør 1
4 år
Teater-, udstillings- og eventtekniker 1, 2
Vi reparerer og vedligeholder
maskiner, biler, lastvogne,
motorcykler, fly og andre
transportmidler
Bådmekaniker 1
Cykel- og motorcykeluddannelsen 1, 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1, 3
Flymekaniker Karosseriuddannelsen 3
Lastvognsmekaniker 1, 4
Personvognsmekaniker 1, 4
Vognmaler 3
4 år
Havne- og terminaluddannelsen 1
Lager- og terminaluddannelsen 1, 3
Lufthavnsuddannelsen 1
Personbefordringsuddannelsen 1
Redderuddannelsen 1 Togklargøringsuddannelsen 1
Vejgodstransportuddannelsen 1
2½ år
3-4 år
3 år
3-4 år
2 år 7 mdr.
3 år
3-4 år
Vi anvender teknisk udstyr
til at designe og fremstille
medieprodukter
Digital media 2
Film- og TV-produktionsuddannelsen 1, 2 Fotograf 2 Grafisk tekniker Mediegrafiker 1, 2, 3 Skiltetekniker 3 Web-integrator 5 3½ år
5 år
4½ år
3½ år
4 år
3½ år
1 år 9 mdr.
3½-4 år
4 år
4 år 5 mdr.
3½-4 år
4 år
4 år
3½ år
Vi designer, bygger, installerer,
reparerer og rådgiver om bygninger
og anlæg
Anlægsstruktør, bygningsstruktør
og brolægger 1, 4 Boligmonteringsuddannelsen 1 Byggemontagetekniker 5 Bygningsmaler 3 Glarmester Maskinsnedker 1, 3 Murer 1, 3 Skorstensfejer 1 Snedker 1, 4 Stenhugger 1 Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør 3 Træfagenes byggeuddannelse 4 VVS-energiuddannelsen 3 Vi transporterer mennesker og
gods og sørger for at de kommer
frem til tiden
3 år 8 mdr.
2¾-4 år
1½ år
3½ år
3½-4 år
3½-4 år
3½-4 år
4 år
3½ år
3 år 9 mdr.
3 år 9 mdr.
2½-3 år
3 år
3½-4 år
3½-4 år
Vi forarbejder og fremstiller
fødevarer samt tilbereder,
sælger og serverer måltider.
Vi rådgiver om kost, ernæring
og madoplevelser
Bager og konditor 1 Detailslagter 1, 3 Ernæringsassistent 1, 3 Gastronom 1, 3 Hotel- og fritidsassistent Industrislagter 1 Mejerist 1
Receptionist
Tarmrenser 1
Tjener 1
3 år 7 mdr.
3½ år
3 år
3 år 9 mdr.
2½ år
3 år
3 år
2 år 4 mdr.
2½ år
3 år 4 mdr.
Vi hjælper mennesker med at
opnå kropsligt velvære samt
personlig stil og design
Fitnessinstruktør 2
Frisør 2, 3
Kosmetiker 1, 2
1½ år
4 år
2 år 6 mdr.
Vi arbejder tæt på mennesker, der
har brug for hjælp i forskellige
situationer
1
Trindelt
Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1.
Søg på uddannelsens navn på www.ug.dk og se Trin 1 muligheden
2
Adgangsbegrænsning
Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for
3
Fuld skolepraktik
Skolepraktik uden adgangsbegrænsning
4
Hospitalsteknisk assistent
Pædagogisk assistentudd.
Social- og sundhedsudd. 1 Tandklinikassistent 3
2½ år
2 år 9 mdr.
3 år 3 mdr.
3 år
Læs mere om social- og sundhedsuddannelsen
og pædagogisk assistentuddannelse på side 34-37
Begrænset skolepraktik
Skolepraktik med adgangsbegrænsning
5
Skoleuddannelse
Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale
Kilde: www.uvm.dk og www.ug.dk
19
EUD TEKNISK
Uddannelsescenter Holstebro
EUD
Grundforløbspakker
Sportscollege
Hvis du på forhånd ved, hvilken uddannelse, du ønsker at tage, eller måske allerede
har en læreplads, kan du vælge et målrettet grundforløb. Er du ikke sikker på
dit valg af uddannelse endnu, eller har du
bare brug for mere tid til grundforløbets
læringsaktiviteter, kan du vælge en af de
mange grundforløbspakker. Du kan finde
meget mere information om de forskellige
pakker på www.ucholstebro.dk.
UCH arbejder sammen med Holstebro
Sportscollege, så du kan være elev på
Sportscollege, samtidig med, at du gennemfører første år af din uddannelse på UCH.
Undervisningsmiljø
En lang række af gode uddannelser
Hvad har kokken, kranføreren, CNC- teknikeren, mekanikeren, bageren, tømreren,
slagteren, elektrikeren, smeden, maleren
og gartneren (og mange andre faglærte)
til fælles? De startede alle karrieren på
Uddannelsescenter Holstebro.
Uddannelsescenter Holstebro har afdelinger fem forskellige steder i byen, og i alt
har vi 2400 årselever, så der er masser
af liv og aktivitet hver dag. Den daglige
undervisning er en vekselvirkning mellem
praktik og teori. Undervisningen tager altid
udgangspunkt i netop dine behov. Når du
starter på Uddannelsescenter Holstebro, er
du i gang med din uddannelse.
Grundforløbets 1. del
(de første 20 uger)
De første 2 uger vil du få en bred introduktion til dit valgte hovedområde, og
til de uddannelser du kan vælge imellem
inden for hovedområdet. Efter de første 2
uger skal du vælge hvilken fagretning, du
ønsker. Det betyder, at du skal tilmelde dig
det hovedområde du ønsker at være på.
Skolehjem
Hvis du har mere end fem kvarters transporttid til skolen, kan du søge om et værelse på skolehjemmet. Skolehjemmet har
200 sengepladser. Hvis du er under 18 og
ikke får su eller elevløn, kan du bo gratis.
Ellers koster det 485,- kr. om ugen at bo i
et dobbeltværelse.
Grundforløbets 2. del
(de sidste 20 uger)
Når du påbegynder grundforløbets 2.
del, skal du beslutte dig for hvilken faglig
uddannelse, du ønsker. På Uddannelsescenter Holstebro kan du vælge en lang
række fag – se www.ucholstebro.dk
PIU (praktik i udlandet)
Er du vild med at rejse? Så giver PIU-ordningen dig mulighed for at tage alle eller
enkelte af dine praktikperioder i hele
verden. Du skal så hjem til Danmark og
gennemføre dine skoleperioder.
EUX-forløb på UCH
EUX er for dig, der allerede ved, at du
vil læse videre. Som EUX-student får du
en studenterhue og et svendebrev på én
gang. UCH tilbyder 10 EUX-forløb: Tømrer,
elektriker, personvognsmekaniker, industritekniker, kleinsmed, datatekniker, automatiktekniker, elektronikfagtekniker, inden for
det grønne område og ernæringsassistent.
For at blive EUX skal du starte med at
vælge et 40 ugers grundforløb. Her får
du lært alt det, der indgår i et obligatorisk
grundforløb, og du undervises på højt
niveau i matematik, samfundsfag, engelsk,
dansk og teknologi. Grundforløbet er
tilrettelagt i et forløb, der skifter mellem 6
teoridage og 4 praktikdage. Din praktiske
oplæring foregår stadig i en læreplads,
men dine skoleforløb undervejs vil være
længere eller mere koncentrerede end i
den tilsvarende almindelig erhvervsuddannelse. EUX er for dig, der har mod på
udfordringen i et forløb, med lektier og
opgaver på et højt niveau.
Besøg os
Informationsmøde onsdag den 21. januar
2015 kl. 19 i Auditoriet på Døesvej 70.
Åbent hus lørdag den 31. januar 2015 kl.
10-13 i alle afdelinger.
Kom og se eleverne i undervisningen.
Se meget mere på www.ucholstebro.dk
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFORLØB
Mad til Mennesker
Dyr, Planter & Natur
Bygge & Anlæg
Transport & Logistik
Bil, fly og andre transportmidler
Produktion & Udvikling
Strøm, styring og it
HOVEDFORLØB
CNC-tekniker
Teknisk designer
Tømrer
Bygningsmaler
Personvognsmekaniker
Godschauffør
Buschauffør
Kranfører
Lager- og transportoperatør
Lager- og logistikoperatør
Kørsels- og/eller lagerdisponent
Bager
Detailslagter
Kok
Cater
Ernæringsassistent
Landbrugsuddannelsen
Uddannelsescenter Holstebro · EUD
Døesvej 70-76 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 222 · www.ucholstebro.dk
20
EUD TEKNISK
Skjern Tekniske Skole
Grundforløb
Du har mulighed for at starte på et
grundforløb lige efter 9. eller 10. klasse.
Grundforløbet varer 40 uger. På Skjern
Tekniske Skole kan du vælge mellem 2
hovedområder: ”Fødevarer, jordbrug og
oplevelser” eller ”Teknologi, byggeri og
transport”. Grundforløbet består af 2 dele,
som hver varer 20 uger. Inden du starter
på 1. del af grundforløbet, skal du vælge et
af de 2 hovedområder.
Grundforløbets 1. del
(de første 20 uger)
De første 2 uger vil du få en bred introduktion til dit valgte hovedområde, og
til de uddannelser du kan vælge imellem
inden for hovedområdet. Efter de første 2
uger skal du vælge hvilken fagretning, du
ønsker.
Det betyder, at du skal vælge om du vil
have en uddannelse indenfor f.eks. køretøjer og motorer, strøm og it, smedeområdet
eller levnedsmiddelområdet.
Grundforløbets 2. del (de sidste 20 uger)
Når du påbegynder grundforløbets 2.
del, skal du beslutte dig for hvilken faglig
uddannelse, du ønsker. På Skjern Tekniske
Skole kan du vælge imellem disse uddannelser: Mekaniker, smed, elektriker, it og
levnedsmiddel. Ønsker du en anden, af de i
alt 107 forskellige erhvervsuddannelser der
findes i Danmark, vil vi naturligvis hjælpe
dig i forhold til at finde en skole, der udbyder den uddannelse du ønsker.
grundforløbet arrangeres studieture, som
er relevante for dit uddannelsesvalg.
Når du starter på grundforløbet, har du
påbegyndt din uddannelse. Vi forventer
derfor af dig, at du påtager dig et medansvar for det uddannelsesforløb, du går i
gang med.
EUX – studentereksamen og
svendebrev
Faglighed
Skjern Tekniske Skole udbyder den 4½-årige EUX-uddannelse, som ender med et
svendebrev og en studenterhue.
Uanset hvilken af vores hovedområder du
vælger, skal du afgøre, om det skal være
som EUX-elev eller som ordinær grundforløbselev. EUX adskiller sig fra den almindelige erhvervsuddannelse ved, at man
både gennemfører en erhvervsuddannelse
og samtidig får en generel studiekompetence. Det vil sige, at du efter afsluttet
uddannelsestid har mulighed for at arbejde
som faglært inden for den pågældende uddannelse, eller du kan gå direkte ind på en
videregående uddannelse. EUX grundforløbet er bygget op på samme måde som
det almindelige grundforløb med 1. og 2.
del. Indholdsmæssigt er der den forskel, at
du efter de 40 uger, ud over et ordinært
grundforløb, også afslutter følgende fag på
gymnasialt C-niveau: Dansk, engelsk, fysik,
matematik, samfundsfag og teknologi.
Undervisningsmiljø
Undervisningen på grundforløbet foregår
i åbne læringsmiljøer. Det vil sige, at
såvel den praktiske som den teoretiske
del af grundforløbet foregår i samme
område. Den daglige undervisning er en
vekselvirkning mellem praktik og teori, og
du kommer til at arbejde med læringsaktiviteterne både individuelt og i grupper. På
På Skjern Tekniske Skole vægtes faglighed
meget højt. Dette gør sig gældende i såvel
de teoretiske som de praktiske fagområder. Der stilles store krav i de tekniske
erhvervsuddannelser, og skolen ønsker
med en høj grad af faglighed at give dig
så god en ballast som muligt i forbindelse
med din uddannelse.
Skolehjem
I tilknytning til Skjern Tekniske Skole findes
et skolehjem, hvor du kan bo og spise, hvis
du har lang transportvej til og fra skole.
Der kan være mange fordele ved at bo i
uddannelsesmiljøet: Du får lært en masse
nye mennesker at kende, du kan benytte
en række af skolens faciliteter efter skoletid, og det kan være en god måde at flytte
hjemmefra på.
Vil du vide mere?
Besøg skolens hjemmeside www.skjernts.
dk, eller ring og få en snak med en af
skolens vejledere.
Åbent hus
Skjern Tekniske Skole holder åbent hus
lørdag d. 31. januar 2015 kl. 10-14, hvor
der vil være mulighed for at møde elever,
undervisere og vejledere samt se arbejdende værksteder.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFORLØB
Bil, fly og andre transportmidler
Produktion og udvikling
Strøm, styring og it
Mad til mennesker
HOVEDFORLØB
Mekaniker (personvogn)
Smedeuddannelserne
Vindmølleoperatør
Skjern Tekniske Skole
Skolebyen 5 · 6900 Skjern · Tlf. 9680 1500 · www.uc-rksk.dk
21
EUD TEKNISK
VIA Beklædningshåndværker
Teko Design & Business
Springbræt til videreuddannelse
Allerede efter den toårige uddannelse som
tekstil- og beklædningsassistent kan du
springe på en videregående uddannelse.
Det kræver dog, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring, engelsk på niveau
C samt enten virksomhedsøkonomi eller
matematik på niveau C. Hvis du i stedet
vælger at tage den treårige beklædningshåndværkeruddannelse, skal du blot have
engelsk på niveau C for at søge ind på en
videregående uddannelse hos VIA Teko
Design & Business.
Uddannelser på VIA Teko
Design & Business
Beklædningshåndværker
Adgangskrav og start
Med en uddannelse som enten tekstil- og
beklædningsassistent (2 år) eller beklædningshåndværker (3 år) er vejen banet for
et job i tøj- eller møbelbranchen. Du uddanner dig fx til designassistent, konstruktionsassistent eller produktionsassistent.
Beklædningshåndværkeruddannelsen er en
trindelt erhvervs- og ungdomsuddannelse
på i alt tre år. Udannelsen er en kombination af skole- og praktikophold med
fokus på tøj og boligtekstiler. Vælger du at
stoppe din uddannelse efter to år, bliver du
tekstil- og beklædningsassistent. Du kan
læse til beklædningshåndværker på VIA
Teko Design & Business.
Du kan søge ind på uddannelsen som
beklædningshåndværker efter 9 års skolegang. Beklædningshåndværkeruddannelsen starter i januar og august. Der er
adgangsbegrænsninger på uddannelserne.
Du skal derfor have en praktikpladsaftale
eller en kvoteplads, inden du starter. Vi
hjælper gerne med at etablere kontakt til
virksomheder.
Som Skandinaviens største design- og
businessskole inden for mode- og livsstil er
Teko leverandør af kompetente medarbejdere inden for alle funktioner i en
virksomhed: Design, konstruktion, produktionsstyring, indkøb, markedsføring
og detail. Teko udbyder erhvervsuddannelser og videregående uddannelser samt
efteruddannelse inden for områderne tøj,
møbler og boliginteriør. Teko er startet af
branchens egne virksomheder og har mere
end 40 års erfaring. Ved at koble det kommercielle med den gode idé og arbejde
med alle arbejdsgange fra idé og design
til markedsføring af det færdige produkt,
opnår Tekos studerende en bred forståelse
for alle funktioner i en virksomhed. På den
måde får branchen medarbejdere, som er
forberedte på erhvervslivets internationale virkelighed. På Teko kan du læse fem
forskellige uddannelser inden for design,
produktion, handel, kommunikation, ledelse eller materialer.
Studiemiljø
Hvis du vil vide mere…
Uddannelsen er opdelt således, at grundforløbet foregår i vores afdeling i Århus.
Afdelingen er beliggende i Århus midtby,
hvor du fra vores kreative lokaler virkelig
fornemmer pulsen fra ”verdens mindste
storby”. Hovedforløbet foregår i vores
hovedafdeling i Herning. Her er fyldt med
atmosfære i form af imponerende kunst
og arkitektur – alt sammen for at give
dig optimale muligheder for at udvikle og
udfolde dig kreativt og fagligt.
Udover en unik atmosfære er der masser
af sociale aktiviteter, som er med til at
gøre livet som elev underholdende og
udbytterigt.
Kontakt vores studievejledere:
[email protected]
Tjek også: www.via.dk/teko
Profilvalg
På uddannelsen kan du vælge profiler inden for design, konstruktion og produktion.
Gennem skoleundervisning og praktikuddannelse får du kompetencer, som du kan
bruge i mode- og livsstilsbranchen. Din
endelige jobprofil afhænger af, hvilke specialefag du sammensætter din uddannelse
med. Du har også mulighed for at kombinere din profil med en eller flere delprofiler.
Åbent hus
Der er åbent hus på alle vores uddannelser
i uge 9. Tjek vores hjemmeside i forhold til
dato og tidspunkt: www.via.dk/teko
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19-21:
Informationsmøde for ansøgere til grundforløbet på VIA Beklædningshåndværker
Tilmelding senest 2. marts 2015 på mail:
[email protected]
SKOLEN TILBYDER FØLGENDE UDDANNELSER
ERHVERVSUDDANNELSER
Beklædningshåndværker, 2-3 år (en trindelt erhvervsuddannelse på tre år
med en række specialer inden for design, konstruktion og produktion)
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Designteknolog, 2 år
Professionsbachelor i Design og Business, 1½ år (overbygning til designteknolog)
Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design, 3½ år
Professionsbachelor i Tekstildesign, håndværk og formidling, 3½ år
Udfold dit talent
VIA BeklædningsVIA Teko Design & Business
håndværker
Erhvervsuddannelse
22
Birk Centerpark 5 · 7400 Herning · Tlf. 8755 0500 · www.via.dk/teko
EUD TEKNISK
Herningsholm Erhvervsskole
EUX
EUX er for dig, der allerede ved, at du
vil bruge din erhvervsuddannelse til at
læse videre. Som EUX-student får du en
studenterhue og et svendebrev på én
gang. Pt. bliver uddannelsen udbudt på
uddannelserne: tømrer, elektriker, klejnsmed, industritekniker, vvs-energispecialist,
murer, maskinsnedker og bygnings- og
møbelsnedker.
Erhvervslivet efterspørger flere bogligt
stærke elever, som kan matche de højere
faglige krav og opfylde erhvervslivets
ønske om for eksempel ingeniører og
teknikere med en baggrund inden for de
faglige uddannelser.
Har du kloge hænder?
Herningsholm Erhvervsskole tilbyder et
væld af tekniske erhvervsuddannelser, så
du helt sikkert kan finde den uddannelse,
der passer netop dig. Undervisningen
foregår som et miks mellem teori og
praksis, hvor du kommer til at arbejde
både i klasselokalet og ude i værkstederne.
Det betyder, at du med det samme får
afprøvet teorien i praksis. Uddannelserne
veksler mellem skoleophold og praktikophold på den virksomhed, du skriver
uddannelsesaftale med. Inden for de fleste
fag er der gode jobmuligheder, når du har
svendebrevet i hånden, men du kan også
vælge at blive selvstændig eller tage en
videregående uddannelse.
På Herningsholm Erhvervsskole handler
det om at opnå faglighed, og derfor vil du
blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der er uddannet i og har erfaring
fra faget. De vil hjælpe og udfordre dig på
din vej mod svendebrevet, så du bliver så
fagligt dygtig som muligt.
med skolen som arbejdsgiver, til du får en
aftale med en virksomhed. Det betyder, at
du har garanti for at kunne gennemføre
en erhvervsuddannelse på de uddannelser,
hvor der ikke er adgangsbegrænsning,
hvis du opfylder kravene for optagelse i
skolepraktik.
Skolehjem
Hvis du har mere end fem kvarters transporttid til skolen, kan du søge om et
værelse på skolehjemmet, der har 179
sengepladser. Du bor gratis på skolehjemmet, hvis du er under 18 og ikke får SU
eller lærlingeløn. Ellers koster det 490,kr. om ugen at bo på et dobbeltværelse.
Talenter på erhvervsskolen
På flere af vores uddannelser har vi særligt
tilrettelagte talentforløb for dig, der vil lidt
mere. Vi afholder også lokale mesterskaber for de fleste fag, hvor vores dygtigste
elever dyste om at blive områdets bedste.
Ved flere af fagene er der mulighed for
at gå videre til regionale mesterskaber
og her kæmpe sig til en plads ved DM i
Skills – Danmarksmesterskaberne for unge
håndværkere.
Uddannelsesgaranti
Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om de tekniske
erhvervsuddannelser, skolehjemmet og
meget mere på vores hjemmeside
www.herningsholm.dk eller kontakt os
på [email protected]
Åbent hus
Åbent hus hver dag – ring til os og aftal
nærmere på tlf. 7213 4500.
Infoaften tirsdag den 3. februar 2015
kl. 19-21 på Lillelundvej 21, Herning.
Når du afslutter dit grundforløb, skal du
fortsætte din uddannelse i en virksomhed
(læreplads). Har du ikke en aftale med en
virksomhed, har skolen – for langt de fleste
uddannelsers vedkommende et rigtig
godt tilbud til dig – nemlig skolepraktik. I
skolepraktik fortsætter du din uddannelse
SKOLEN TILBYDER FØLGENDE HOVEDFORLØB
Tømrer
Bygningssnedker
Møbelsnedker
Maskinsnedker
International snedker
Produktionsassistent
VVS’er
VVS-energispecialist
VVS-blikkenslager
Murer
Teknisk designer
Industritekniker
industriassistent
CNC-tekniker
Energitekniker
Klejnsmed
Elektriker
Cykelmontør
Cykelmekaniker
Knallertmekaniker
Motorcykelmekaniker
Tandklinikassistent
Mediegrafiker
Web-integrator
Frisør
VIGTIGT: Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med den kommende erhvervsuddannelsesreform. Følg med på www.herningsholm.dk
Herningsholm Erhvervsskole
Lillelundvej 21 · 7400 Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk
23
EUD MERKANTIL
De merkantile erhvervsuddannelser
Kontor, handel og forretningsservice
Med en merkantil erhvervsuddannelse
uddanner du dig inden for butik/detail,
kontor, handel, event eller finans. Din
uddannelse består af et grundforløb (på
skolen) opdelt i 1. del og 2. del - hver af 20
ugers varighed - og et hovedforløb (praktikplads + skoleperioder).
Du vælger på grundforløbets 1. del blandt
forskellige fagretninger og EUX.
Fagretningerne introducerer dig til de forskellige brancher (fx detail, handel, event).
Du får et indblik i de arbejdsopgaver, du vil
komme til at udføre, og de faglige krav der
stilles. Samtidig lærer du at samarbejde
med andre om opgaveløsning og lærer om
arbejdsmarkedet generelt. Det giver dig
en rigtig god baggrund for at træffe dit
endelige valg af uddannelsesretning. Dette
valg træffer du i slutningen af grundforløbets 1. del.
Vælger du at gennemføre din uddannelse
som et EUX forløb får du en dobbeltuddannelse – det vil sige både en erhvervsuddannelse og studiekompetence til videregående uddannelser. Se side 22 ”Særligt
om Merkantil EUX”.
Grundforløbets 1. del – 20 uger
Optagelse
Du kan optages på grundforløbets 1. del,
hvis du starter senest 1 år efter 9. eller
10. klasse og har opnået et karaktergennemsnit på 02 i hvert af fagene dansk og
matematik ved folkeskolens afsluttende
prøver. Efter 1 år taber du retten til at blive
optaget på 1. del. Du kan kun påbegynde
1. del én gang.
Intro og afklaringsforløb – 14 dage
Du starter med 14 dages afklaringsforløb,
hvor du introduceres til uddannelsen og de
fagretninger, som du kan vælge. Du prøver
nogle typiske arbejdsopgaver inden for
fagene og arbejder med virkelighedsnære
cases fra erhvervslivet. Sidst i afklaringsforløbet vælger du fagretning eller EUX.
En fagretning kan fx være: ”Etablering og
udvikling – detail og handel”. Du kan vælge at angive den ønskede fagretning på din
tilmelding. Ellers hjælper vi dig, gennem
afklaringsforløbet, med at træffe de valg,
som er bedst for lige netop dig!
Læs mere om de enkelte skolers fagretninger på de efterfølgende sider.
Fællesskab
Man lærer bedst, hvis man har det godt!
Derfor vægtes et godt socialt fællesskab
med andre unge højt. Du går på hold
sammen med unge, som har valgt samme
fagretning som dig. Det giver gode muligheder, både for et godt socialt fællesskab,
men også for at være sammen med andre,
der har samme faglige interesser som dig!
Der forventes tilsvarende af dig, at du er
aktiv, selv tager ansvar, og er indstillet
på at samarbejde med mange forskellige
typer af unge.
Uddannelsen
På grundforløbets 1. del vil du f.eks. møde
grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag, samt erhvervsfag og valgfag.
Grundfagene tager afsæt i det niveau, du
kommer med fra 9. eller 10. klasse. Du
kan vælge andre grundfag som valgfag.
Nogle af grundfagene vil være kendte… og
så alligevel ikke! Du vil opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske
eksempler fra erhvervslivet, så selv de
kendte fag vil have en ny drejning. Andre
fag, som eksempelvis IT og erhvervsøkonomi, vil være nye fag.
En stor del af din undervisning foregår som
erhvervsfag. Du får generel erhvervsfaglig
viden og kompetencer. Samtidig afprøver
du nogle af de typiske arbejdsopgaver, som
du vil møde i dit fremtidige job. Opgaverne tones efter fagretningen, så du afklares
omkring dit uddannelsesvalg. Der arbejdes
tværfagligt med projekter. Det kunne fx
være ”Opstart af butik” eller ”Business to
Business”.
24
Sidst i grundforløbets 1. del vælger du din
uddannelsesretning: Detail, handel eller
event.
Grundforløbets 2. del – 20 uger
På grundforløbets 2. del målrettes undervisningen specifikt den uddannelsesretning, som du har valgt ved afslutningen af
grundforløbets 1. del.
Optagelse nye elever
Er det mere end 1 år siden du har afsluttet
9. eller 10. klasse kan du kun optages på
grundforløbets 2. del. Det forventes, at du
har erhvervet kompetencerne fra 1. del på
anden vis. Inden for erhvervsuddannelserne kan du kun påbegynde et grundforløbs
2. del tre gange.
Uddannelsen
På grundforløbets 2. del har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag.
Uddannelsesspecifikke fag
De uddannelsesspecifikke fag er rettet
direkte mod det hovedforløb, du har valgt.
Undervisningen er tilrettelagt erhvervsrettet samt praksisnært, og giver dig faglige
kompetencer målrettet den virkelighed, du
vil møde under din praktiktid. Du arbejder
ofte projektorienteret og med tværfaglige
emner.
Grundfagene
Kan læses på forskellige niveauer fra F til
C niveau. Ønsker du højere gymnasiale
niveauer, se den merkantile EUX.
For at kunne gå videre til et hovedforløb
kræves der, at visse af fagene er bestået.
Du afslutter grundforløbets 2. del med et
grundforløbsprojekt. Projektet skal bestås
for at gå videre til hovedforløbet.
Grundfag
Informationsteknologi
Erhvervsøkonomi
Salg og service
Dansk
Fremmedsprog
Samfundsfag
Matematik
Erhvervsfag
Valgfag
Uddannelsesspecifikke fag
EUD MERKANTIL
Hovedforløbet
Ny mesterlære
Du kan læse videre….
Når du er færdig med grundforløbets
2. del, skal du have en praktikplads i en
virksomhed.
Du har selv ansvaret for at finde en
praktikplads, men skolens praktikpladskontor kan hjælpe dig. Du fortsætter nu
med hovedforløbet, som er den praktiske
oplæring.
Undervejs i hovedforløbet skal du på skole
i kortere perioder for at få et dybere kendskab til det arbejdsområde, du uddanner
dig til. Alle hovedforløb afsluttes med en
prøve eller fagprøve, som skal bestås.
Langt de fleste vælger at starte på grundforløbet og derefter indgå en uddannelsesaftale. Der er dog også mulighed for
at gennemføre grundforløbet som en
kombination af skole og praktik. Forhør om
muligheden hos din lokale handelsskole.
Efter dit hovedforløb har du mulighed for
at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen tager 2 år, og du
kan fx blive serviceøkonom, handelsøkonom eller designteknolog.
Sådan kommer du i gang
Overbygning
Som elev inden for detail eller handel
kan du vælge en 1-årig overbygning til
din uddannelse (Trin 3). Overbygningen
er målrettet de elever, som ønsker og
har kompetencer til at blive butiks- eller
salgsledere.
Anden
videregående
uddannelse
4 år
3 år
Du tilmelder dig Kontor, handel og forretningsservice på www.optagelse.dk.
Erhvervsakademi
uddannelse
Trin3
Leder
Faglært job
Hovedforløb, EUX
Afsluttes med
EUX-bevis
Faglært job
Hovedforløb, trin 2
2 år
2 år
Faglært job
EUX Studieforløb
1 år
Gymnasiale fag afsluttes
Hovedforløb, trin 1
1 år
Butiksmedhjælper
1 år
Grundforløb EUX
2. del
Grundforløb EUX
1. del
Grundforløb
2. del
Grundforløb
1. del
Andet eller praktikaftale
Intro og afklaringsforløb, 2 uger
Afsluttet 9. eller 10. klasse – med 02 i dansk og matematik
25
EUD MERKANTIL
Særligt om Merkantil EUX
EUX – Erhvervsuddannelse med
studiekompetence
Det første år på EUX gennemfører du
8 fag på C-niveau.
Med en merkantil EUX får du helt nye muligheder! På EUX får du både erhvervsrettede og faglige udfordringer på gymnasialt
niveau. Din uddannelse kan være målrettet
praktik i en virksomhed, eller du kan vælge
at læse videre umiddelbart efter dine 2 års
skolegang på EUX.
På EUX tager du både en erhvervsuddannelse, og opnår samtidig generel
studiekompetence, som giver dig adgang
til videregående uddannelser. Du får med
andre ord en dobbeltuddannelse.
Ønsker du en uddannelse inden for kontor
og finans er EUX obligatorisk, men du kan
også vælge EUX inden for uddannelserne
detail, handel og event.
Målgruppen for EUX er elever, der har de
teoretiske forudsætninger for at kunne
gennemføre en videregående uddannelse.
Uddannelsen
Du starter med et 14 dages introducerende forløb. Her vælger du endeligt, om din
erhvervsuddannelse skal være baseret på
EUX.
Erhvervsfag
Uddannelsesspecifikke fag
Grundfag
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Afsætning C (Finansuddannelsen:
Finansiering C)
Efter at have bestået EUX grundforløbets
1. og 2. del - som sammenlagt varer 1 år går du videre på det 1-årige EUX studieforløb, hvor du afslutter de gymnasiale C
til A niveauer. Din samlede uddannelsestid
på skolen er således 2 år. Du kan herefter
vælge enten at fortsætte i lønnet praktik
i 2 år eller at læse videre. I praktiktiden
skal du på skoleperioder i enkelte uger.
Efter praktiktiden afslutter du din uddannelse efter i alt 4 år med et EUX bevis.
Arbejdsform
På EUX arbejder du anvendelsesorienteret
på et gymnasialt niveau, hvor teori og
praksisrettet undervisning understøtter
hinanden. Der arbejdes eksperimenterende,
undersøgende og reflekterende, og undervisningen på gymnasialt niveau er tonet
mod det merkantile erhverv, du ønsker.
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret.
Lige studieadgang
Med en merkantil EUX får du det, man
kalder ”generel studiekompetence” - dvs
adgang til videregående uddannelser både efter studieforløbet eller efter din
praktiktid. Du har adgang til de gymnasiale
suppleringskurser på lige vilkår med de
gymnasiale uddannelser.
Gode muligheder for praktikplads
Med et EUX-grundforløb har du gode muligheder for at finde en praktikplads. Du
kan søge om SU under grundforløbet, når
du er fyldt 18 år. Du får elevløn fra den
dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.
Kontor med specialer
Detail og handel
Finansuddannelsen
Eventkoordinator
Dansk A
Engelsk B
IT B
Dansk A
Engelsk B
IT B
Dansk A
Engelsk B
IT B
Dansk A
Engelsk B
IT B
Virksomhedsøkonomi B
eller Matematik B
Virksomhedsøkonomi B
eller Matematik B
Virksomhedsøkonomi B
Matematik B
Erhvervsret C
Virksomhedsøkonomi B
eller Matematik B
Valg mellem:
Kulturforståelse C
Erhvervsret C
2. fremmedsprog C
Valg mellem:
Innovation C
Erhvervsret C
2. fremmedsprog C
Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau
Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau
Valgfag:
1 fag på B eller 2 fag på
C niveau, valg mellem:
Samfundsfag B
International økonomi B
Finansiering B
Innovation C
Markedskommunikation C
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt
26
Valg mellem:
Psykologi C
Erhvervsret C
2. fremmedsprog C
Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt
EUD MERKANTIL
Detail og butik
Handel
Kontor
Trin 2
Trin 2
Trin 2
Detailhandel/butik med specialer
Handelsuddannelse med specialer
Kontor med specialer
Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter
bl.a. kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer.
Arbejdet omfatter blandt andet salg og
ordreekspedition, lagerstyring, indkøb,
markedsføring, regnskab og korrespondance.
Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver
inden for sagsbehandling, tekstbehandling,
regnskabsføring, arkivering og kundekontakt.
Salgsassistent
Handelsassistent, salg
Kontor
• Auto
• VVS
• Stål
• Træ og byggematerialer
• Værktøj og værktøjsmaskiner
• Landbrugsmaskiner
• Tekstil
• El
• Administration
• Advokatsekretær
• Lægesekretær
• Offentlig administration
• Økonomi
• Revision
• Rejseliv
• Spedition og shipping
Salgsassistent med profil
• Kolonial
• Tekstil (herre-/dametøj)
• Byggemarked, værktøj og beslag
• Boghandel
• Forbrugerelektronik
• Farvehandel
• Fotohandel
• Guld, sølv og ure
• Glas, porcelæn og gaveartikler
• Legetøj og hobbyartikler
• Materialhandel
• Møbelhandel
• Sport og fritid
• Radio/TV og multimedier
• Musik, video og software
• Sko og læderartikler
• Stormagasin
• Optik
• Nærbutik
• Kapitalkædedrift
• Køkken og bad
Indkøbsassistent
Logistikassistent
Trin 2
Finans
Trin 2
Finansuddannelsen
Arbejdet består i at betjene og vejlede
kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og
forsikringsmæssige forhold.
Finansassistent
Dekoratør
Blomsterdekoratør
Trin 1
Butiksmedhjælper
De primære arbejdsopgaver er kundebetjening, varehåndtering og kassebetjening.
Event
• Bank og realkredit
• Liv og pension
• Skadesforsikring
Eventkoordinator
Arbejdet omfatter idéudvikling, planlægning, markedsføring, budgettering og
gennemførelse af events (oplevelser) i
fx butikscentre, koncerthuse eller forlystelsesparker.
Skolepraktik
Finder du ikke en praktikplads har du, ved
uddannelsesretningerne Detail, Handel og
Kontor, mulighed for at gennemføre dit
hovedforløb i et praktikcenter.
Det kræver bl.a. at du:
• har gennemført grundforløbets 2. del
og har bestået grundforløbsprojektet
• opfylder adgangskravene til hovedforløbet
• vurderes egnet, er geografisk og faglig mobil,
samt er aktiv praktikpladssøgende.
Kilde: www.uvm.dk og www.ug.dk
27
EUD MERKANTIL
Handelsskolen Holstebro
Kontor, handel og forretningsservice
Dine muligheder
Business linjen – handel og detail
Du kan optages på grundforløbets 1. del,
hvis du starter senest 1 år efter 9. eller
10. klasse og har opnået et karaktergennemsnit på 02 i hvert af fagene dansk og
matematik ved folkeskolens afsluttende
prøver.
Business er for dig, som er motiveret og
seriøs med din uddannelse. Måske drømmer du om et job med ledelsesansvar, eller
du ønsker at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse efter din praktiktid.
Grundforløbets 1. og 2. del varer tilsammen 40 uger. På Handelsskolen kan du
vælge blandt følgende linjer:
Butik/Event linjen
– vi etablerer butik og events
Din merkantile uddannelse
på Handelsskolen
Med en merkantil uddannelse bliver du fx
salgsassistent, butikschef, lægesekretær,
kontorleder, indkøbsassistent eller eventkoordinator. Andre bruger uddannelsen
som springbræt til at blive selvstændig
med fx egen butik eller webshop.
Du vil opleve en praksisnær undervisning,
hvor du samtidig får et godt indblik i det
erhvervsliv, som venter dig.
Herudover vælger du, om din uddannelse også skal give dig studiekompetence
- d.v.s. mulighed for at læse videre på en
erhvervsakademiuddannelse eller anden
videregående uddannelse. Vælger du linjen
EUX, giver det dig både en erhvervsuddannelse og en uddannelse på gymnasialt
niveau – du får med andre ord en dobbeltuddannelse!
Du vil være en del af et spændende og
dynamisk studiemiljø, hvor du vil møde
mange andre unge. Det vil være en tid
med stor personlig og faglig udvikling, hvor
du bliver stærk til fx handel, service, IT og
kommunikation.
Et skoleår består af mange aktiviteter. Vi
afholder f.eks. modeshow og messe på
skolen samt forskellige sociale aktiviteter. På grundforløbets 2. del vil du
desuden få tilbudt at deltage i studietur
til udlandet.
For dig som lærer bedst i en kombination
af fag og praktiske opgaver i øvemiljøer!
Vi vægter undervisning i virkelige miljøer
meget højt. Derfor har vi ikke mindre end
3 øvebutikker i kombination med kreativt
værksted. Du arbejder både med virkelighedsnære projekter samt cases og bruger
samtidig det lærte til opgaver i praksis.
Vores team af butiksledere sikrer, at teorien kobles tæt sammen med det arbejde,
du kommer til at udføre på din kommende
arbejdsplads.
Du bliver stærk til butiksopgaver og til
at arrangere kreative events som f.eks.
modeshow.
Innovation og event linjen
Vi vægter kreativitet og innovation!
Du arbejder både med cases og virkelige
opgaver. Vores kreative team inden for IT
og innovation, hjælper dig med at gribe
dine idéer og omsætte dem til salg. Du
bliver stærk til iværksætteri, handel, webdesign og E-business.
Fagretningen målrettes detail, handel og
event.
Handelsskolen Holstebro
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 333 · www.hg.ucholstebro.dk
28
Du prøver at arbejde i både butiks- og
kontorøvemiljøer og har opgaver inden for
butiksdrift, ledelse og planlægning, økonomi samt kommunikation.
EUX linjen – detail, handel, kontor
EUX er for dig, som er motiveret og
ambitiøs med din uddannelse. Måske
drømmer du om at læse videre efter din
merkantile uddannelse. Med EUX får du en
dobbeltuddannelse – det vil sige både en
erhvervsuddannelse og studiekompetence
til videregående uddannelse. På Handelsskolen kan du vælge EUX inden for detail,
handel eller kontor.
Du vælger EUX efter 14 dages afklaringsforløb. Såvel 1. som 2. del af grundforløbet er særligt tilrettelagt for EUX elever.
Dernæst fortsætter du på skolen i 1 års
studieforløb. Du kan nu vælge enten at få
praktikplads og slutte med et EUX bevis
eller at læse videre med det samme.
Fortryder du dit EUX valg, kan du også
vælge at få praktikplads efter 2. del af
grundforløbet. EUX er derfor netop også
for dig, som er lidt i tvivl, om du ønsker –
eller kan klare - en hel gymnasial uddannelse, og derfor gerne vil prøve dig selv af
det første år.
Orienteringsaften
Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.
Åbent hus
Lørdag den 31. januar 2015 kl. 10-13.
EUD MERKANTIL
Lemvig Gymnasium
HG / EUX
Undervisningsformer på HG
HG og EUX på Lemvig Gymnasium
Lemvig Gymnasium har ca. 500 elever
og udbyder 4 ungdomsuddannelser:
STX, HHX, EUX og HG.
HG er en erhvervsuddannelse, der typisk
varer 1 år, og som henvender sig til elever,
der ønsker en praktisk uddannelse inden
for butik og handel.
EUX er en ny 2-årig uddannelse, der
kombinerer erhvervsuddannelse med en
gymnasial uddannelse.
Fag og projekter på HG
På HG bliver man undervist i almene og
merkantile fag. De almene fag er dansk,
engelsk og samfundsfag. De merkantile fag
er særlige handelsskolefag som erhvervsøkonomi, salg og service og it. Desuden
vil man blive præsenteret for en række
valgfag som privatøkonomi og butikslinjen. I løbet af HG skal man arbejde med
en række tværfaglige projekter inden for
områder som kommunikation, service,
innovation og jobsøgning.
På HG bliver man præsenteret for forskellige former for undervisning: Der er
klasseundervisning, projekter, ekskursioner,
virksomhedsbesøg og studieture. På HG er
der et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det giver gode muligheder for at
få et indblik i det ”virkelige” liv, og samtidig
får man kontakter, som kan bruges i søgningen efter en elevplads. HG står for det
årlige modeshow, hvor lokale virksomheder
viser den nyeste mode frem. Undervisningen på HG kombinerer således teori og
praksis, og formålet med denne kombination er at gøre eleven parat til spændende
jobs med gode karrieremuligheder.
EUX på Lemvig Gymnasium
EUX er en kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse. Den varer
2 år og giver adgang til elevplads inden
for butik, handel og kontor. Desuden kan
man med et EUX-bevis gå i gang med en
videregående uddannelse. På EUX bliver
man undervist både almene og særlige
handelsskolefag. Det andet år kaldes
studieforløbet, og man skal her afslutte
fagene på et niveau, der giver adgang til
både erhvervslivet og til videregående
uddannelse. Det er derfor nødvendigt, at
man er motiveret og ambitiøs med sin
uddannelse. EUX er en rigtig god mulighed
for de elever, der er i tvivl, om de ønsker
en erhvervsuddannelse eller en gymnasial
uddannelse.
på at skabe et trygt og inspirerende miljø,
hvor alle føler sig hjemme. Lemvig Gymnasium fremstår som en topmoderne skole
med fine klasselokaler. Faciliteter til idræt,
gruppearbejde og it er i top. HG-eleverne
har deres eget torv, hvor der bl.a. kan arrangeres spændende udstillinger. Hverdagen brydes ofte af arrangementer, der er
med til at gøre skoletiden sjov, spændende
og udviklende: Hver uge har vi morgensamling, hvor vi synger og udveksler informationer. Derudover har vi fællesarrangementer med foredrag, musik osv. Elevernes
egen forening, FLOS, arrangerer fester, og
eleverne arrangerer også Upcoming Festival og Stand Up. Skolen afholder introfest,
gallafest, gamle (og nuværende) elevers
fest til jul samt ikke mindst Skolefesten,
hvor elever opfører musical. Dertil kommer
fredagscafeerne, som eleverne selv står for.
Når det ringer ud fra sidste time, lukker
Lemvig Gymnasium ikke. Det er vigtigt for
os, at alle føler, at det er deres skole, og at
de kan benytte sig af lokaler og faciliteter i
fritiden. Derfor kan man dyrke eksempelvis
frivillig idræt, fitness og musik, og man kan
melde sig til innovations-camp og filmklub.
Er du blevet nysgerrig
Hvis du vil vide mere om Lemvig Gymnasium, anbefaler vi, at du går ind på vores
hjemmeside www.lemvig-gym.dk. Du kan
også ringe til skolens kontor. Eller du kan
blive ven med os på Facebook.
Åbent hus
Livet på Lemvig Gymnasium
På Lemvig Gymnasium lægger vi vægt
Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30-22.
Lørdag den 24. januar 2015 kl. 10-12.30
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
ERHVERVSUDDANNELSER
HG: 1-årigt grundforløb der giver adgang til elevplads
HGS: 12 ugers grundforløb for elever med en gymnasial uddannelse der giver adgang til elevplads
EUX: 2-årigt forløb der giver adgang til videreuddannelse og elevplads
VALGFAG
Butikslinjen, privatøkonomi, tysk, idræt
OMRÅDEFAG/PROJEKTER PÅ TVÆRS AF FAGENE
Visuel markedsføring, innovation, sprog og kultur, psykologi og service
OBLIGATORISKE GRUNDFAG
Dansk, engelsk, samfundsfag, erhvervsøkonomi, salg og service, it
Lemvig Gymnasium STX · HHX · HG
Romvej 30 · 7620 Lemvig · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk
29
EUD MERKANTIL
Ringkøbing Handelsskole
Ringkøbing Handelsskole & Gymnasiet
HHX har ca. 250 elever, der trives godt i
det nære miljø, som en mindre handelsskole tilbyder. Der er tæt kontakt mellem
elever og lærere og mange aktiviteter,
som skaber afveksling i hverdagen og giver
dig en god forståelse for og indsigt i det
erhvervsliv, der venter dig.
Grundforløbet på HG kan ifølge den
nye EUD-reform vare op til 1 år med
start august 2015. Hvis du gerne vil på
kontorlinjen, tilbyder vi Merkantil-EUX,
som er et 2-årigt forløb med gymnasial
afslutning. Merkantil-EUX kan også vælges
til detail og handelslinjen. Vi lægger vægt
på, at undervisningen er erhvervsrettet og
praksisnær.
Du vil møde
• Gode undervisningslokaler, herunder flere
it-lokaler, så der altid er adgang til en
computer.
• Tæt og personlig vejledning igennem hele
HG-forløbet
• Altid mulighed for lærerhjælp til hjemmearbejde i lektiecafé
• Hver dag starter vi med at se nyheder fra
nettet
• Vi har motion på skemaet flere gange om
ugen
• Mange lektioner om ugen, så fritiden kan
være lektiefri
• 3 dages introforløb langt væk fra skolen
• Fællesarrangementer med foredrag,
musik og anden underholdning
• En god kantine
• Fredagscafé
• Fester
• Ekskursioner
• Aktivitetsdag, hvor der dystes mellem
klasserne
• Et velfungerende elevråd, der spiller en
central rolle på skolen
• Studieture til udlandet
- og meget mere
Undervisningen på HG
Undervisningen er naturligvis den helt
centrale aktivitet på skolen. Undervisningen er praktisk orienteret og forskelligartet i form og indhold og kan spænde fra
traditionel klasseundervisning til projekter,
værkstedsundervisning af forskellig art,
ekskursioner, tværfaglige forløb, virksomhedsbesøg osv. Du bliver undervist på det
niveau, der passer til dine forudsætninger
og uddannelsesønsker. Vi lægger vægt på,
at der er udfordringer til alle, og du kan
ligeledes altid få lektiehjælp og anden
ekstra støtte til alt, hvad du har behov for,
hvis du selv yder en indsats i dagligdagen.
På HG er du i praktik i 1-3 uger om året.
Praktikopholdene giver dig gode muligheder for at få et indblik i arbejdet i en virksomhed/butik, og samtidig kan du få gode
kontakter, som du senere kan udnytte i din
søgning efter en praktikplads. Når du har
afsluttet grundforløbet, handler det om at
finde en praktikplads. Du kan naturligvis
også altid få hjælp af din kontaktlærer og
studievejleder til at skrive en ansøgning.
Introtur og studieture
I starten af HG-forløbet vil du komme
på et 3-dages introforløb væk fra skolen
efterfulgt af en dags opfølgning på skolen.
Herudover er der hvert år en 4-dages
studietur til en eller anden storby for alle
elever.
Vil du vide mere
På skolens hjemmeside kan du få en mere
detaljeret og løbende opdateret information om uddannelserne og fagene og indtryk
af dagligdagen på skolen. Du er også
altid velkommen til at kontakte skolens
vejledere, som gerne rådgiver dig om din
uddannelsesplanlægning.
Informationsmøde
Lørdag den 31. januar 2015.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFAG
Dansk, engelsk, erhvervsøkonomi, samfundsfag, it, salg og service
VALGFAG
Facebook, multimedie, innovation, dekoration i praksis
SUPPLERENDE FAG
Regning, sundhed og aktivitet, valgfri tysk
PROJEKTER
Visuel markedsføring, reklame og markedsføring, innovation, planlægning,
administration og sagsbehandling, rejsemesse og iværksætteri
Ringkjøbing Handelsskole
Vasevej 20 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0200 · www.ringkhs.dk
30
EUD MERKANTIL
Struer Gymnasium
HG/Business HG/Fashion HG/Action HG/EUX
mange aktiviteter ud over den almindelige
undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at den faglige undervisning er
på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor
elevernes engagement og nysgerrighed efter
at lære noget er i centrum.
HG er en uddannelse med profil
og udfordringer
Skolen er en campus skole med et internationalt studiemiljø. Der er et godt og
spændende socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX,
HG, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en
del af Globale Gymnasier, hvor der i april
2013 blev indgået en aftale med School
Affiliated to Fudan University i Shanghai.
Fra august 2014 går der ca 800 elever på
skolen. Desuden er der mulighed for at
bo på skolens nyrenoverede kostskole, der
har cirka 95 danske og udenlandske elever
boende. På kostskolen har du adgang til
forskellige aktiviteter fx et nyindrettet
fitnessrum samt et lydisoleret musikrum.
Skolen ligger tæt ved banegården med let
adgang til tog og bus.
Skolens værdier
På SSG møder du ”Faglighed, kreativitet,
samarbejde og fællesskab”. Det er vigtige ord
og værdier for skolen, men vigtigst er det, at
alle på skolen er med til at give de fine ord
indhold, liv og udvikling. Skolen skal være et
”godt lærested” og et ”rart værested” med
Du kan finde en praktikplads inden for
detail, handel, kontor og finans i Danmark.
Hvis du har lyst til det, kan du gennemføre
noget af din praktiktid i en virksomhed i
udlandet. Hvis du har brug for det, kan du
naturligvis få hjælp af studievejlederen, der
gerne hjælper dig fx med at skrive en ansøgning. Med en HG har du også mulighed
for at uddanne dig videre til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Hvis du vil læse
videre, skal du opfylde bestemte faglige
krav. Det er derfor en god ide, at du
snakker med os om, hvilke fag og hvilke
niveauer din HG skal sammensættes af.
På SSG’s vejledningscenter kan du få
vejledning om studie og videreuddannelse.
Her bliver der også taget hånd om dig med
evt. særlige behov fx mentor ordninger,
samtaler med coach eller psykolog.
Skole på en anden måde
HG er en anden måde at gå i skole på.
Undervisningen er meget mere projektorienteret og praksisnær, og du arbejder med
emner og problemer fra virkeligheden i
butikkerne og kontorerne. Grundlaget for
den projektorienterede og praksisnære undervisning er selvfølgelig fagene. Dine fag
er opdelt i grundfag og profilfag. På SSG
kan du vælge mellem profilerne: Business,
Action og Fashion. Når du vælger niveau i
grundfagene – og vælger profilfag, skal du
tænke på, hvilket job du gerne vil have
Det er vigtigt, at du vælger fag efter interesse – og fag, som giver adgang til den
praktikplads, du gerne vil have. Inden du
vælger, får du vejledning af din kontaktlærer og din studievejleder på vores skole.
Når du er ved at være færdig med grundforløbet, vil vi være behjælpelige med at
finde en praktikplads.
EUX giver dig det bedste fra
2 uddannelser
Er du interesseret i handel, service, it, administration eller måske egen virksomhed?
Og er du også interesseret i at få en mere
almen uddannelse med adgangsgivende
niveauer til videre uddannelse?
EUX tager det bedste fra HG-uddannelsen
og krydrer det med HF-fag. Dine fagmuligheder er virksomhedsøkonomi på B-niveau,
Dansk på A-niveau, International økonomi
på B-niveau samt Engelsk på B-niveau,
Matematik og Samfundsfag på B-niveau
samt Salg og Service og IT på C-niveau.
EUX i Struer åbner dørene til jobs i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere for dig. Din
erhvervsuddannelse varer 4 år og består
for EUX-elever af 2 år på Struer Statsgymnasium og derefter af 2 års praktik i en
virksomhed. EUX-uddannelsen åbner også
op for, at du kan videreuddanne dig på
kortere eller længerevarende uddannelser.
Åbent hus
Lørdag den 24. januar 2015 kl. 9.30-12.30,
samt fyraftensmøde om skolens uddannelser, torsdag den 19. februar 2015 kl. 15-17.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFAG
Dansk F-C
Engelsk F-C
IT F-C
Informationsteknologi F-C
Samfundslære F-C
Salg og service F-C
Erhvervsøkonomi F-C
VALGFAG
Idræt
Matematik
Tysk F-C
Fashion
Psykologi
Dekoration
TEMAFORLØB
Visuel markedsføring
Købmandsskab
Psykologi og service
Iværsætteri
HGS
12 uger
Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2 · 7600 Struer · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk
31
EUD MERKANTIL
Herningsholm Erhvervsskole
HG i Herning og Ikast
Skolen gør sig hele tiden umage for at
prøve nye tiltag i undervisningen. For
eksempel kan du komme på praktikophold
i andre lande.
Vi arrangerer også fredagscafé på begge
afdelinger og deltager i kulturelle arrangementer.
Den merkantile (handel) EUD, Handelsskolens Grundforløb (HG), kan gennemføres på to afdelinger ved Herningsholm
Erhvervsskole: HG Herning og HG Ikast.
Begge afdelinger tilbyder den traditionelle
HG, hvor eleverne følges ad i hold gennem
grundforløbet.
Derudover tilbyder HG Ikast Flexundervisning, hvor eleverne følger et individuelt
skema. Her er der opstart for nye elever
hver uge.
Spændende uddannelsesmiljø
På HG Herning og HG Ikast får du en
hverdag i tæt kontakt med andre unge.
De to HG-afdelinger tilbyder dig et
spændende uddannelsesmiljø – blandt
andet med butikker, der bliver brugt i
undervisningen, så undervisningen bliver så
praksisnær som muligt.
EUX
Fra august 2015 udbyder vi den merkantile
EUX. Du skal vælge EUX, hvis du vil gå kontorvejen, eller hvis du allerede nu ved, at du
vil læse videre. Med en EUX får du flere fag
på HF-niveau, og den er dermed adgangsgivende til videregående uddannelse.
HG Herning gennemfører derudover tværfaglige projekter med andre uddannelser.
HG Herning har blandt andet haft projekter med smedeuddannelsen om innovation
og med tømreruddannelsen om udvikling
af messestande.
Vil du vide mere?
Eleverne får vejledning til at indgå praktikaftaler og har mulighed for at komme i
praktik undervejs i grundforløbet.
Som et ekstra tilbud kan elever på HG
Herning desuden frit benytte sig af tilbuddet om gratis morgenmad.
Åbent hus hver dag – ring til os og aftal
nærmere på tlf. 7213 4500.
Infoaften tirsdag den 3. februar 2015
kl. 19-21 på Lillelundvej 21, Herning
(kun HG Herning).
Du kan læse mere om HG Herning, HG
Ikast og Herningsholm Erhvervsskole på
www.herningsholm.dk
Åbent hus
Samtlige uddannelser
På Herningsholm Erhvervsskole kan du
tage grundforløbet til alle merkantile
uddannelser.
Du kan desuden tage hovedforløbet til
uddannelserne: Salgsassistent uden profil,
Salgsassistent tekstil, Butiksmedhjælper,
Handelsuddannelsen med speciale i
Salg og Indkøb, Kontoruddannelsen med
speciale i Administration, Økonomi og
Sundhedsservicesekretær.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFORLØB
Herning
HG kort forløb for studenter m.fl.
Ikast
HG kort forløb for studenter m.fl.
HG flexundervisning med løbende optag
HOVEDFORLØB
Salgsassistent uden profil
Salgsassistent tekstil
Butiksmedhjælper
Handelsuddannelsen med speciale i Salg og Indkøb
Kontoruddannelsen med speciale i Administration og Økonomi
Sundhedsservicesekretær
VIGTIGT: Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med den kommende erhvervsuddannelsesreform. Følg med på www.herningsholm.dk
Herningsholm Erhvervsskole
HG Herning · Nørholmvej 3 · 7400 Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk
HG Ikast · Bøgildvej 12 · 7430 Ikast · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk
32
EUD MERKANTIL
Vestjydsk Handelsskole
– en del af Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
Skolen
HG
På Vestjydsk Handelsskole har du to muligheder for at få din erhvervsuddannelse
inden for handel eller administration, som
kaldes den merkantile grunduddannelse
(eller bare HG).
1. Vil du have din uddannelse inden for
handel (butik), skal du 1 år på skolebænken. Herefter skal du have den
praktiske uddannelse (hovedforløbet) i
en virksomhed.
2. Vil du have din uddannelse inden for
administration (kontor, bank mv.) skal
du have en 2-årig grunduddannelse, som
kaldes EUX. Efter to års EUX på skolen
kan du gøre uddannelsen færdig med 2
års praktik i en virksomhed - eller du kan
fortsætte i en videregående uddannelse
på erhvervsakademi eller lignende.
Busserne kører hele tiden mellem Handelsskolen og banegården/rutebilstationen.
• Med ca. 300 elever kan du forvente at
møde et skolemiljø med en tæt og afslappet kontakt mellem elever og lærere.
• Fællesarrangementer hver måned for alle
skolens elever.
• Stort internationaliseringsprogram med
studieture til udlandet.
• Gode undervisningslokaler og grupperum
mv.
• Tilbud om lærerhjælp til hjemmearbejde
i lektiecafé.
• Tæt og personlig vejledning ved indgåelse
af praktikpladsaftale.
• Elevfester.
• Og meget, meget mere.
• Vi køber varer af lokalbutikker i udvalg,
som vi markedsfører og sælger på markedsdage.
• Og en masse andre praktiske øvelser.
Undervisningsforløbene er praktisk orienterede med klare mål. Som elev bliver du
inddraget i dit valg af indhold i undervisningen. Denne arbejdsform stiller krav til
både dig og dine lærere, og sikrer dermed
et struktureret og styret forløb. Du kan
blive undervist på det niveau, som passer
til dine forudsætninger. Der skal være
udfordringer til alle.
Åbent hus
Torsdag den 29. januar 2015 kl. 16.30.
Lørdag den 31. januar 2015 kl. 10.
Undervisningen
• Afvekslende.
• Praktisk anvendeligt.
• Tilpasset dig og dine forudsætninger.
Betyder for hverdagens
undervisning, at
• Vi inddrager praksis overalt i undervisningen.
• Vi samarbejder med virksomheder i
lokalområdet med fx praktikophold.
• Vi laver salgsmesser sammen med
”rigtige” virksomheder.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFAGENE, SOM ER OBLIGATORISKE
Dansk
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Salg & service
Samfundsfag
IT
MERKANTILOMRÅDET, HVOR DU ARBEJDER PÅ TVÆRS AF FAGENE, FX
Psykologi
Kommunikation & service
Visuel markedsføring
Iværksætter
IT-værktøj & web-kommunikation
Sprog & kultur
Grafisk præsentation
Reklame & markedsføring
Miljø & ressourcer
Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium
Ånumvej 14 · 6900 Skjern · Tlf. 9735 1233 · www.skjernhs.dk
33
EUD SÆRLIGT OM SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK
Social- og sundhedsuddannelser
og pædagogisk assistent
Erhvervsuddannelserne får en ny
struktur fra 1. august 2015
De 3 væsentligste ændringer for social- og
sundhedsuddannelserne er:
Særordningen om, at grundforløbet kun
er obligatorisk for elever, der har mindre
end et års uddannelse eller arbejdserfaring
efter grundskolen, afskaffes.
Grundforløbet vil fremover blive opdelt i:
• Grundforløb 1, for elever der kommer
direkte fra 9. eller 10. klasse, indtil et år
efter afsluttet grundskole. Grundforløb 1
har en varighed på 20 uger.
• Grundforløb 2, for alle andre ansøgere.
Grundforløb 2 har en varighed på op til
20 uger.
Der indføres et krav om 02 i afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse i dansk og matematik. Der etableres et opkvalificeringsforløb til for elever, der ikke opfylder kravet
om 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk
og matematik og heller ikke består adgangsprøven til erhvervsuddannelserne.
Teksten i det følgende beskriver, hvad der
gælder for social- og sundhedsuddannelserne fra august 2015.
Fælles for uddannelserne er, at en vigtig
del af arbejdet går ud på at tale med
mennesker om deres udfordringer i dagligdagen. Du kommer til at arbejde tæt på
andre mennesker, der har brug for hjælp i
forskellige situationer.
Hvis du gerne vil arbejde med mennesker,
giver blandt andet social- og sundhedsskolen dig en række muligheder for at uddanne dig. Efter grundforløbet har du mulighed for at søge videre på hovedforløbet til
social- og sundhedsassistentuddannelsen
eller pædagogisk assistentuddannelsen.
Uddannelserne er vekseluddannelser, dvs.
at der veksles mellem skole og praktik.
Hvis du bliver optaget på en af disse uddannelser, er du sikker på at få en praktikplads med en kommune eller en region.
Der bliver ikke optaget flere elever, end der
er praktikpladser til.
Der er elevoptag flere gange årligt til social- og sundhedsuddannelsen og den
pædagogiske assistentuddannelse.
Vær dog opmærksom på, at du ikke kan
uddanne dig til pædagogisk assistent på
alle skoler. Antallet af elevpladser til alle
uddannelserne er begrænsede.
Sundhed, omsorg og pædagogik
Under hovedområdet ”Sundhed, omsorg
og pædagogik” hører 4 erhvervsuddannelser:
• Social- og sundhedsuddannelsen,
trin 1 og 2 (hjælper og assistent)
• Pædagogisk assistent
• Hospitalsteknisk assistent
• Tandklinikassistent
34
Grundforløbet
På grundforløbet får du kendskab til arbejdet med ældre eller med børn og unge, og
du bliver afklaret omkring dine uddannelsesmuligheder.
Du skal lære at yde pleje og praktisk bistand (rengøring, indkøb og tøjvask) til
borgere, som har behov for støtte og hjælp
til at opretholde en normal daglig livsførelse. Du skal også lære at lave aktiviteter
for børn og unge, så du gennem lege, spil
og samtaler kan stimulere deres naturlige
udvikling. Du skal også kunne passe og
hjælpe småbørn, som ikke selv kan gå på
toilet og spise, og du skal kunne hjælpe
handicappede børn og voksne med at klare
personlig pleje og hverdagsgøremål.
Du skal træne i at observere og genkende
symptomer på trivsels- og sundhedstilstande, og du skal kunne redegøre for og
dokumentere disse iagttagelser. Du skal
også kunne motivere og aktivere forskellig
grupper og typer af mennesker, så disse
kan udvikle, vedligeholde og bevare sine
resurser.
Skolerne tilrettelægger grundforløbet i
forskellige fagretninger, som den enkelte
skole selv sammensætter og tilbyder. Du
skal vælge fagretning i løbet af de første 2
uger på skolen, hvor du vil blive præsenteret for de forskellige muligheder. Du kan
også tilmelde dig en fagretning, inden du
starter på uddannelsen. Du skal holde øje
med udbuddet af fagretninger på socialog sundhedsskolernes egne hjemmesider.
På det tidspunkt, hvor vi skriver dette
hæfte, er de ikke beskrevet endnu. Du kan
få meget mere at vide om fagretninger i
grundforløbet, hvis du skal på introforløb
eller brobygning, eller hvis du deltager i
åbent hus arrangementer og på informationsmøder.
EUD SÆRLIGT OM SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK
Undervisningen
På grundforløbet vil du bl.a. få viden om
mennesker i forskellige livsaldre, vores
levevilkår og kultur samt aktiviteter for
børn, unge og ældre. Du skal have også
have undervisning i sundhed, pædagogik,
psykologi, samarbejde, arbejdsmiljø og IT.
Du skal også have praktisk kunnen i at yde
førstehjælp og kunne foretage elementær
brandbekæmpelse.
Der er forskellige måder at lære på, og
undervisningen vil variere mellem oplæg,
mundtlige og skriftlige opgaver og forskellige praktiske/kreative aktiviteter.
Du skal arbejde i grupper og lave projekter,
og afslutningsvis skal du lave et projekt, ud
fra et selvvalgt emne inden for afgrænsede
temaer. Projektet skal fremlægges og vil
blive bedømt af din lærer og en censor.
Har du svært ved at læse faglige tekster
eller stave og skrive opgaver, så kan du få
hjælp i undervisningen og få hjælpemidler
stillet til rådighed fx et computerprogram,
der kan læse de faglige tekster op for dig.
Du har mulighed for at få hjælp til eksa-
mensangst og træne eksamenssituationer,
så du bliver mere sikker. Du skal også have
undervisning i grundfag, fx: Dansk F, naturfag F og samfundsfag F (engelsk F kan
tilvælges). Undervisningen skal give dig et
godt indblik i den praksis, du er ved at uddanne dig til. Derfor kan du også forvente
at komme i korte praktikker, være på besøg
i institutioner og lave praktiske øvelser, der
træner forskellige arbejdsfunktioner.
Krav til dig
Det er vigtigt, at du har lyst til at være i
kontakt med andre mennesker, og at du
er positiv og imødekommende, da du skal
omgås mennesker i alle aldre og situationer.
Det forventes også, at du har lyst til at lære
nyt og tager ansvar for egen læring ved at
være aktiv og engageret i undervisningen.
Du skal være villig til at samarbejde og samtidig kunne arbejde selvstændigt i en varieret hverdag. Der er endvidere mødepligt.
Adgangskrav
Efter 9. eller 10. klasse kan du søge ind
på Grundforløb 1. Du skal have en uddannelsesplan og en uddannelsesparathedsvurdering til eud.
Du skal også have mindst 02 i afgangsprøven i dansk og matematik for at blive
direkte optaget. Hvis du ikke har aflagt
prøve eller ikke har fået 02, kan du komme
til en optagelsesprøve.
Består du ikke optagelsesprøven, kan du
få tilbudt et opkvalificeringsforløb, hvor
du kan lære det, du mangler, for at kunne
blive optaget på grundforløbet.
Mulighed for at søge
14 videregående
uddannelser
Mulighed for at søge
5 videregående
uddannelser
Social- og sundhedsassistent (trin 2)
1 år og 8 måneder
Pædagogisk assistent
2 år og 3 måneder
Fra grundforløb til hovedforløb
Grundforløbet afsluttes med en prøve.
Efter grundforløbet kan du starte på hovedforløbet i social- og sundhedsuddannelsen
(trin 1 og 2) eller på pædagogisk assistent.
Der er også mulighed for at fortsætte dit
grundforløb på skolen for tandklinikassistenter. Som elev har du samme arbejdstider, som dine uddannede kollegaer.
Derfor må du være indstillet på engang
i mellem også at skulle arbejde om
aftenen, om natten, i weekender og på
helligdage.
Andre muligheder for
videreuddannelse
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent
Social- og sundhedshjælper (trin 1)
1 år og 2 måneder
Grundforløb, GF2 – 20 uger
Grundforløb, GF1 – 20 uger
Andet
Afsluttet 9. eller 10. klasse – med 02 i dansk og matematik
35
EUD SÆRLIGT OM SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK
Økonomi
Hvis du er over 18 år, kan du søge SU,
mens du går på grundforløbet. På hovedforløbet er du sikret en elevløn, som
varierer afhængigt af dit valg af uddannelse og din alder. På fagforbundet FOA’s
hjemmeside www.foa.dk, kan du finde
oplysninger om lønnen for elever i socialog sundhedsuddannelserne.
Varierende arbejdstider
En social- og sundhedshjælper kan arbejde
inden for vagter i alle døgnets 24 timer.
Du arbejder typisk med ældre borgere,
med syge borgere, med fysisk og psykisk
handicappede, med socialt- og psykisk
belastede borgere (som familiestøtte) og
som aflastningsperson ved pasning af personer med svære funktionsbegrænsninger
og alvorlig sygdom . De borgere, du skal
støtte og hjælpe kan have brug for hjælp
på alle tider af døgnet. Du skal fx være
forberedt på at skulle starte på arbejde
tidligt om morgenen eller have aften- eller
nattevagter.
En pædagogisk assistent, der arbejder i
vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, skal være parat til at møde
ind tidligt om morgenen som åbnevagt, før
de første børn bliver afleveret. Nogle gange skal du også kunne blive som det sidste
personale og lukke institutionen ned, når
alle børn er hentet.
Social- og sundhedsassistenter kan
søge videregående uddannelser
Gode råd i praktikperioder
Direkte adgang til:
• Farmakonom
• Pædagog
• Sygeplejerske
• Diakoni og socialpædagogik
1.Vær ærlig og åben overfor dine
vejledere i praktikken
Fortæl din vejleder om dine udfordringer: Fx hvis du har problemer med læsning, eller du er usikker på en bestemt
arbejdsopgave. Hvis din vejleder ved,
at der er en problematik, kan han/hun
også tage hensyn til det.
Adgang med supplerende gymnasiale fag,
typisk 1-3 fag til:
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Socialrådgiver
• Tandplejer
• Psykomotorisk terapeut
• Jordemoder
• Katastrofe- og risikomanager
• Bioanalytiker
• Radiograf
• Ernæring og sundhed
Pædagogiske assistenter kan
søge videregående uddannelse
Direkte adgang til:
• Pædagog
• Professionsbachelor
• Diakoni og socialpædagogik
Adgang med supplerende gymnasiale fag,
typisk 1-3 fag til:
• Socialrådgiver
• Katastrofe- og risikomanager
• Psykomotorisk terapeut
2. Brug din logbog!
Det er vigtigt at du dokumenterer
din faglige udvikling. Skriv din tanker
og faglige observationer ned, så din
vejleder kan se dine overvejelser og din
indsigt i opgaverne.
3. Husk at du er elev
Du er i en læringspraktik, og hvis du
ikke har udfordringer nok, eller fx bliver
behandlet som en fastansat, skal du
huske selv at tage fat i din vejleder. Det
er vigtigt, at du holder holde fokus på
dine praktikmål. som du senere skal
bedømmes på.
4. Få styr på det praktiske
Find ud af hvem din praktikvejleder og
nærmeste kollegaer er, og hvem du skal
gå til, hvis et særligt behov skulle opstå.
5. Kend dine arbejdsregler
Få ordentlig styr på din arbejdstid, din
praktikløn, ferie og fridage, og hvem du
skal spørge om fri eller kontakte, hvis
du bliver syg..
6. Tænk over hvordan du møder din
nye praktik- og arbejdsplads
Det er altid godt at møde positiv op
på en ny arbejdsplads med åbenhed
overfor nye ideer og metoder og udvise
forståelse for den kultur og arbejdsmåde, du møder.
36
EUD SÆRLIGT OM SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Pædagogisk
assistent
Trin 1
9 mdr. praktik og ca. 5 mdr. på skole.
Trin 2
2 mdr. praktik og ca. 8 mdr. på skole.
13 mdr. praktik og ca. 14 mdr. på skole.
En række social- og sundhedsskoler samt
flere udbudssteder i VIA UC udbyder uddannelsen i Region Midtjylland.
Grundfag og områdefag
• Dansk D
• Naturfag E
• Engelsk D-E-F
• Social- og sundhedssektoren
• Pleje og dokumentation
• Rehabilitering og social- og
sundhedsfaglig indsats
• Psykologi og kommunikation
• Arbejdsmiljø og ergonomi
Valgfrit specialefag (1 fag)
• Borgere med psykisk sygdom
• Palliation 1 (Smertelindring)
• Demens 1
• Rehabilitering 1 (Genoptræning)
• Velfærdsteknologi 1
Praktik
Praktikken foregår på ældrecentre og i
hjemmeplejen. Det er den ansættende
kommune, der stiller praktikpladser til
rådighed og betaler elevløn.
Job
Som social- og sundhedshjælper er det
din opgave at hjælpe de svageste borgere
med at få dagliglivet til at fungere enten
i egen bolig eller i et ældrecenter. Det kan
både være at hjælpe med personlig pleje,
praktiske opgaver i hjemmet og rengøring
samt at inddrage og stimulere borgeren i
praktiske og sociale aktiviteter. Du kan enten blive ansat ved kommunens ældreområde eller i private servicefirmaer. I begge
tilfælde arbejder du i borgernes eget hjem. Grundfag og områdefag
• Dansk C
• Naturfag C
• Engelsk C-D
• Sygepleje
• Somatisk sygdomslære og farmakologi
• Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
• Forebyggelse og rehabilitering
• Sundhedspædagogik og kommunikation
• Koordinering, kvalitetssikring og
dokumentation
Valgfrit specialefag (2 fag)
• Den opererede borger/patient
• Palliation 2
• Demens 2
• Rehabilitering 2
• Velfærdsteknologi 2
• Organisation og ledelse
Praktik
Praktikken foregår på et sygehus, på en
psykiatrisk institution og i hjemmeplejen
eller på et ældrecenter. Det er den ansættende kommune eller region, der stiller praktikpladser til rådighed og betaler elevløn.
Job
Som social- og sundhedsassistent kan du
arbejde på et sygehus, på handicapområdet, i psykiatrien eller på ældrecentre, hvor
det er din opgave at hjælpe syge, handicappede og ældre borgere. Arbejdet består
af at vurdere borgerens behov og kunne
tilrettelægge og udføre grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme og forebyggende
eller genoptrænende aktiviteter.
Grundfag og områdefag
• Dansk C
• Samfundsfag C
• Engelsk C-D-E-F (ikke obligatorisk)
• Pædagogik
• Kultur og aktivitet
• Sundhedsfag
• Sprog, kommunikation og psykologi
• Bevægelse og idræt
Valgfrie specialefag (2 fag)
• Socialpædagogik
• Specialpædagogik
• Folkesundhed og sundhedsfremme
• Kost og bevægelse
• Børn og natur
• Æstetiske udtryksformer
• Pædagogiske aktiviteter
Praktik
Praktikken foregår hovedsageligt i børneinstitutioner, men også i specialinstitutioner. Det er den ansættende kommune,
der stiller praktikpladser til rådighed og
betaler elevløn.
Job
Som pædagogisk assistent kan du arbejde
i en daginstitution eller i et fritidstilbud
med børn i forskellige aldersgrupper. Du
kan arbejde på institutioner for børn og
unge, der i kortere eller længere tid er anbragt uden for hjemmet. Du kan også arbejde med børn, unge eller voksne med
særlige fysiske eller psykiske behov, der
enten bor hjemme eller på institution.
Arbejdet består både i at vurdere og sætte
aktiviteter i gang, der understøtter børns
behov for omsorg, leg og udvikling. 37
EUD SÆRLIGT OM SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK
Social & SundhedsSkolen
Herning
At arbejde med mennesker
Ønsker du at uddanne dig til at arbejde
med mennesker, er vi skolen for dig.
Uddannelserne på Social & SundhedsSkolen, Herning tager udgangspunkt i, hvor
vigtigt hverdagslivet er for alle borgere –
uanset alder og forskellige behov. For at
kunne arbejde tæt på andre mennesker,
skal du være nærværende og have god
indlevelsesevne. På skolen har vi fokus
på både din faglige og din personlige
udvikling. Når du tager din skoleuddannelse hos os, arbejder du med varierede
undervisningsformer blandt andet i
spændende værksteder. Vi lægger vægt
på, at der er gode betingelser for fysisk
udfoldelse, både inde og ude.
Grundlaget for skolens arbejde er, at man
udvikler sig fagligt og menneskeligt ved
at være aktiv, og at man skaber viden hos
sig selv og andre ved at være i dialog.
for at mødes med skolens øvrige elever.
Der er plads og rum til at trives i et godt
ungdomsuddannelsesmiljø. Du vil møde
undervisere på skolen med stor viden om
uddannelse og om de arbejdsområder,
uddannelserne retter sig imod - og med
stort engagement i dig og din uddannelse.
Kontakt skolens studievejledere
Grundforløb: Sundhed, omsorg
og pædagogik
Besøg skolen
Skolen udbyder forskellige grundforløb,
som forbereder dig til enten Social- og
sundhedsuddannelsen eller
Den pædagogiske assistentuddannelse.
Der er forløb med forskellige valgfagslinjer,
forløb med særligt fokus på opkvalificering
af dansk sprog og begrebsforståelse og
forløb for dig, der er fagligt og personligt
helt afklaret omkring dit uddannelsesønske.
Skolens to hovedforløb
Social- og sundhedsuddannelsen, som
består af 2 trin:
• Social- og sundhedshjælperuddannelsen
med enten skolestart eller praktikstart.
Varighed 1 år og 2 måneder.
• Social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Varighed 1 år og 8 måneder.
Du er altid velkommen til at kontakte
skolens studievejledere. Der er telefontid
hver dag mellem klokken 10.15 og 12.00.
Ring og få svar på dine spørgsmål eller
lav en aftale om et møde med en
studievejleder.
Vi har Åben Information den sidste onsdag
i hver måned. Her kan du se skolen og få
en snak om dine uddannelsesmuligheder
med én af skolens studievejledere. Tjek
dato og tidspunkt på www.sosuherning.dk
eller ring på tlf. 9627 2929.
Åbent hus
Skolen afholder Åbent hus disse dage:
Gullestrupvej i Herning:
Lørdag den 24. januar 2015.
Døesvej i Holstebro:
Lørdag den 31. januar 2015.
Den pædagogiske
assistentuddannelse
Varighed ca. 2 år og 3 måneder.
Uddannelsesmiljø
Grundforløb og social- og sundhedshjælperuddannelse i Holstebro
Social & SundhedsSkolen, Herning har et
rart og imødekommende uddannelsesmiljø
med gode, lyse lokaler og gode muligheder
Skolen udbyder også grundforløb og
social- og sundhedshjælperuddannelsen
på Døesvej i Holstebro.
SKOLEN TILBYDER FØLGENDE UDDANNELSER
Grundforløb
Social og sundhedsuddannelsen trin 1 + 2 (Social og sundhedshjælper og Social og sundhedsassistentuddannelse)
Den pædagogiske assistent uddannelse
Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej 10-12 · 7400 Herning · Tlf. 9627 2929 · www.sosuherning.dk
38
EUD SÆRLIGT OM SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK
39
EUD SÆRLIGT OM LANDBRUGSUDDANNELSEN
Landbrugsuddannelsen
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Når du vælger en landbrugsuddannelse,
vælger du en karriere inden for en af de
mest alsidige brancher i Danmark. Der
er et væld af forskellige arbejdsområder.
Nogle eksempler er: Fodermester i en
svinebesætning, traktorfører på en maskinstation, medarbejder i en malkekvægsbesætning, grønsagsavler, minkpasser og
medhjælp på et planteavlsbrug.
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til landmand veksler mellem
skoleophold og praktik hos forskellige
læremestre. Uddannelsen er opbygget i
to trin og tager samlet ca. 3½-4 år.
Du kan afslutte som:
3 Landmand med specialet husdyr
3 Landmand med specialet planter
3 Jordbrugsmaskinfører
3 Landbrugsassistent (2 år, trin 1)
På flere af Landbrugsskolerne kan du
også tage landbrugsuddannelsen som et
EUX-forløb med gymnasiale fag. Du kan
læse mere om eux-forløb på side 16.
Grundforløb
Grundforløbet er delt i to dele, GF1 og
GF2, der hver varer 20 uger. Hvis du
kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du som udgangspunkt gennemføre begge
forløb, og dit grundforløb varer derfor 40
uger. Hvis du ikke kommer direkte fra 9.
eller 10.klasse og fx har lavet noget andet
et par år, skal du starte direkte på GF2,
og så varer dit grundforløb altså 20 uger
(se i øvrigt side 12-15).
40
På grundforløbet er undervisningen en
kombination af praktisk træning og teori.
Den første del af grundforløbet, GF1,
indeholder grundlæggende undervisning,
som du kan bruge i mange forskellige
jobs. På grundforløbets anden del, GF2, er
fagene rettet direkte mod hovedforløbet i
Landbrugsuddannelsen.
Det er her, du skal tage et traktorkørekort,
hvis du ikke har det i forvejen, tage malkebevis, lære om planteavl med videre.
Der indgår også mange praktiske øvelser
og opgaver, så du en stor del af tiden er
ude i skolens værksteder, i staldene og på
markerne. Alt sammen sigter det på at
kvalificere dig til at komme ud i din første
praktik i hovedforløbet.
Hovedforløb
Når du har bestået grundforløbet, skal du
i gang med dit praktikforløb, som kaldes
hovedforløbet. Denne del af uddannelsen
består af to eller flere praktikophold samt
1. og 2. hovedforløb på skolen. Under
hovedforløbet vælger du speciale. Der
er gode muligheder for at tage en del
af praktikken i udlandet, hvis du ønsker
det. Når du har gennemført skoledelen
1. hovedforløb og har haft en samlet
uddannelsestid på mindst 24 måneder,
kan du vælge at afslutte uddannelsen som
landbrugsassistent.
Praktikker skal foregå på godkendte praktiksteder. Skolen og LandboUngdommens
konsulenter er behjælpelige med at finde
en læreplads til dig. Se mere på:
www.jobstafetten.dk
www.jordbrugetsuddannelser.dk
www.landboungdom.dk
Undervisningen
Under uddannelsen til landmand lærer
du om dyr, planter, maskiner, økonomi,
naturpleje, økologi, miljø og meget mere.
Indlæringen foregår på forskellige måder.
Noget lærer du i praktikperioderne,
hvor du arbejder som elev på forskellige
gårde, og noget lærer du på skoleopholdene, hvor undervisningen veksler mellem
teori og praktisk undervisning.
Krav til dig
Du skal først og fremmest have lyst til
at arbejde med dyrene og markerne, i
samspil med naturen og årstiderne. Et
godt helbred og en rimelig fysik skal der
også til. Og så skal du være indstillet på
at påtage dig det ansvar, det er at arbejde
med levende væsner.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klare
teorien i uddannelsen, kan der tilbydes
hjælp i form af for eksempel lektiehjælp,
studiestøttetimer og it-rygsæk. Denne
hjælp har gjort det muligt for mange at
gennemføre uddannelsen med et godt
resultat.
Optagelse
Du kan starte direkte på grundforløbet
efter 9. eller 10. klasse, hvis du har en
uddannelsesparathedsvurdering til eud,
og har mindst 02 i dansk og matematik.
Hvis du i forvejen har en uddannelsesaftale med et praktiksted, er du fritaget for
karakterkravet.
EUD SÆRLIGT OM LANDBRUGSUDDANNELSEN
Adgangsveje
derne om bo-muligheder og priser, eller få
din UU-vejleder til at hjælpe dig med at
undersøge og afklare mulighederne for at
bo på skolen. Det er ikke en betingelse, at
du bor på skolen, men ofte det er et ekstra
plus for din uddannelse.
Der sker mange spændende ting uden for
skoletiden – både fagligt og socialt.
Hvad der tilbydes er lidt forskelligt fra
skole til skole, men sport, værksted, ridning, udflugter og naturligvis en fest ind
imellem står på programmet de fleste
steder.
Der er tre adgangsveje: Skolevejen, praktikvejen samt mesterlære (se s. 14). Som
allerede beskrevet kan du starte direkte
på grundforløbet (skolevejen), men det
er også muligt at starte i praktik hos en
læremester (praktikvejen). Hvis du vælger
praktikvejen, vil dit grundforløb vare 20
uger (GF2). Hvis du ikke har et godt kendskab til at arbejde i landbruget, bør
du vælge skolevejen.
Inden du starter
Du kan vælge uddannelsessted efter hvilket speciale, du gerne vil arbejde med, eller
efter hvor i landet du bor. Uddannelsesstederne har forskellige faciliteter og tilbud.
Inden du starter, er det derfor en god ide
at tage ud og besøge et par skoler for at
se, hvilken der passer dig bedst.
GF1
5 mdr.
Landmand
(trin 2)
Du starter på skole
på GF1 eller GF2
Landmand
(trin 2)
Starter i praktik
Eux-landmand
Skolerne kan have
forskellige eux-modeller
GF1
5 mdr.
Praktik
5 mdr.
Kalø Økologiske Landbrugsskole
www.kalo.dk
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
www.ju.dk
Bygholm Landbrugsskole
www.bygholm.dk
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Begyndelseslønnen
er ca. 10.800 kr. om måneden og slutlønnen er ca. 17.000 kr. i henhold til gældende elevoverenskomst.
Du får ikke løn under grundforløbet, med
mindre du har en uddannelsesaftale. Man
kan søge SU til grundforløbet, hvis man er
over 18 år.
De fleste uddannelsessteder er også
kostskoler eller har tilknyttet et skolehjem,
hvor du kan bo under dine skoleperioder.
Om du har mulighed for at bo på
skolen kan afhænge af, hvor lang transporttid du har til dit uddannelsessted.
Prisen for at bo på skolen afhænger af,
om du er under eller over 18 år, og om du
har en uddannelsesaftale. Der kan være
forskellige regler for erhvervsskoler og
landbrugsskoler. Spørg uddannelsesste-
(trin 1)
Du starter på skole
på GF1 eller GF2
Agroskolen
www.agroskolen.dk
Økonomi
Uddannelsesmiljøet
Landbrugsassistent
Uddannelsescenter Holstebro
Dyr, planter og natur, Lægaard
www.ucholstebro.dk
Hansenberg
www.hansenberg.dk
Grindsted Landbrugsskole
www.grindls.dk
Morsø
Uddannelsessteder
Asmildkloster
Lægaard
Kalø
Morsø Landbrugsskole
www.dyrplanternatur.dk
Agroskolen
Jordbrugets Udd.Center
Bygholm
Asmildkloster Landbrugsskole
www.asmildkloster.dk
Grindsted Landbrugsskole
Hansenberg
GF2
5 mdr.
Praktik
13 mdr.
1. hovedforløb
4 mdr.
GF2
5 mdr.
Praktik
13 mdr.
1. hovedforløb
4 mdr.
GF2
5 mdr.
Grundforløb med gymnasiale fag
11 mdr.
Praktik
8 mdr.
1. hovedforløb
4 mdr.
Praktik
13 mdr.
Praktik
2 mdr.
Praktik
15 mdr.
1. hovedforløb
11 mdr.
2 år fra GF2
Praktik
15 mdr.
2. hovedforløb
5 mdr.
Praktik
7½ mdr.
2. hovedforløb
5 mdr.
3 år og 5-11 mdr. fra GF2
3 år og 5-11 mdr.
2. hovedforløb
5 mdr.
Praktik
2 mdr.
4 år og 1 mdr.
41
EUD SÆRLIGT OM LANDBRUGSUDDANNELSEN
Agroskolen
Alle moduler af landbrugsuddannelsen
Har du en stor interesse for dyr, planter
eller maskiner? Og brænder du så meget
for landbrug, at du kunne se dig selv med
en landbrugsuddannelse? Hvis ja, så er det
netop dig landbruget venter på.
Bemærk! Som noget nyt kan du fra august
2015 påbegynde grundforløbet indenfor
fødevarer, jordbrug og oplevelser. Fra efteråret 2015 vil det desuden være muligt at
tage EUX hos Agroskolen.
Vi uddanner fremtidens landmænd
Agroskolen er en landbrugsskole, der
værner om de traditionelle værdier, men
hvor vi med moderne undervisning tager
udgangspunkt i teknologi, innovation og
bæredygtighed.
Skolens værdigrundlag bygger på kvalitet,
engagement og positiv indstilling, så hop i
arbejdstøjet og husk dit gode humør - du
kan forvente det samme af os.
På Agroskolen tilbyder vi alle moduler af
landbrugsuddannelsen; 20 ugers grundforløb, 1. og 2. hovedforløb samt landbrugsuddannelsens lederuddannelse. Fra
efteråret 2015 træder den nye skolereform
i kraft og det vil være muligt at påbegynde
din uddannelse indenfor den fælles indgang: Fødevarer, jordbrug og oplevelser.
EUX er en kombinationsuddannelse, hvor
du tager landmandsuddannelsen og en
gymnasial uddannelse på samme tid. Med
en EUX uddannelse får du både den praktiske og teoretiske tilgang til landbruget
samt gymnasiale fag, som giver adgang til
en akademisk universitetsuddannelse, fx
dyrlæge.
Bliv en del af fællesskabet
Mange af skolens elever vælger at bo på
Agroskolen. Det gør de, fordi de ønsker at
være en del af de mange oplevelser, vi som
kostskole byder på. Vi har gode faciliteter
bl.a. egen biograf, grønne områder og to skolehjemsassistenter som sørger for, at du får
en aktiv fritid. Hertil er Agroskolen placeret
5 min. fra Herning – byen med store koncerter, sportsbegivenheder og et godt byliv.
Talentpleje, fordybelsestid og
daglig motion
Vi opretter talenthold der udfordrer særligt
dygtige landbrugstalenter, fordybelsestimer der giver eleverne mulighed for at
få hjælp til det der er svært eller til at
dygtiggøre sig yderligere, og daglig motion
som fremmer både motivation og indlæring.
Et erhverv med praktikpladser
• På Agroskolen har vi et tæt samarbejde
med en lang række mulige praktikværter.
• Står du uden en uddannelsesaftale, er
vi gerne behjælpelige med at finde en
praktikplads til dig!
Hvis du vil vide mere
Du er altid velkommen til at kontakte
Agroskolen på tlf. 9711 6053 eller på mail:
[email protected]
På www.agroskolen.dk har du mulighed
for at læse meget mere om Agroskolen
og vores uddannelsestilbud. Her kan du
endvidere tilmelde dig et skoleforløb via
vores online tilmeldingsformular.
Åbent hus
Lørdag den 10. januar 2015 kl. 11-15.
Kom og se skolen og få et indblik i livet
og hverdagen på Agroskolen.
Du er desuden altid velkommen til at
kontakte os for et besøg på skolen.
På Agroskolen har vi en ambition om, at du
som elev skal blive så dygtig som overhovedet muligt – uanset dit faglige niveau.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
JANUAR 2015
Grundforløb: Dyr, natur, planter
1. Hovedforløb: Landbrugsassistent
2. Hovedforløb: Landmand med speciale i husdyr eller planter
Produktionsleder
Agrarøkonom
AUGUST 2015 (NY REFORM)
Grundforløb: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Grundforløb del 1: 20 uger
Grundforløb del 2: 20 uger
EUX
Virksomhedsleder
Klik ind på www.agroskolen og tjek
datoer for opstart. Her er det også
muligt, at følge med i de aktiviteter der sker på skolen, se vores
præsentationsvideoer og tilmelde
sig skolens nyhedsbrev m.m.
Agroskolen
Hammerum Hovedgade 7 · DK-7400 Herning · Tlf. 9711 6053 · www.agroskolen.dk
42
EUD SÆRLIGT OM LANDBRUGSUDDANNELSEN
Uddannelsescenter Holstebro
Dyr, planter og natur, Lægaard
• Skovværksted med forskelligt skovudstyr.
• Moderne og gode IT faciliteter.
• Godt køkken.
• Skolehjem med pæne værelser og torsdagscafé.
• Rare omgivelser.
På skolen er der således en fin mulighed
for at veksle mellem teori og praksis, så
du kan få et spændende og udbytterigt
uddannelsesforløb.
Undervisningen
Drømmer du om at uddanne dig inden
for det grønne område, hvor der arbejdes
med natur, dyr, biologi, planter og maskiner, så er Uddannelsescenter Holstebro
stedet for dig.
Skolen
På skolen har du rig mulighed for at arbejde med de praktiske sider af uddannelserne inden for landbrug, gartneri og
skovbrug, idet skolens stalde og værksteder netop er indrettet med henblik på, at
elever skal deltage i de praktiske opgaver.
Skolen råder over:
• Nyindrettede undervisningsstalde til køer,
heste og grise.
• Smådyrsrum med præsentation af
forskellige dyregrupper som fisk, pelsdyr,
krybdyr m.v.
• Veludrustede værksteder med bl.a. svejsekabiner.
• Stort maskinhus med diverse landbrugsmaskiner.
• Væksthus og planteskole med en bred
produktion af blomster, planter, buske og
træer.
Der lægges vægt på helhed og kvalitet i
undervisningen, og lærerne arbejder tæt
sammen om at give dig en uddannelse,
der svarer til netop dine behov og ønsker.
Undervisningen foregår dels i almindelige klasselokaler, dels i skolens stalde,
væksthus og værksteder, dels på skolens
egne jorde og dels ved besøg på forskellige
arbejdspladser.
En stor del af undervisningen foregår som
projektarbejde, hvor eleverne selv er med
til at tilrettelægge det, der skal foregå.
Derfor er skolens elever både engagerede
og motiverede for at lære, og det smitter
af på et godt studiemiljø.
Skolen ligger i udkanten af Holstebro,
og både undervisningslokaler, stalde,
væksthus og værksteder er samlet ét sted.
Derudover er der køkken og kantine og
mulighed for at bo på skolen.
På UCH kan du påbegynde uddannelserne til
• Landmand
• Jordbrugsmaskinfører*
• Dyrepasser*
• Væksthusgartner*
• Produktionsgartner*
• Anlægsgartner*
• Skov- og naturtekniker*
* Lægaard udbyder første del af uddannelsen, mens de
sidste dele skal tages på hhv. Beder Gartnerskole og
Skovskolen i Nøddebo.
Uddannelserne veksler mellem skole og
praktik, og du kommer således allerede
tidligt tæt på et ”virkeligt” arbejde. Med en
uddannelsesaftale er du sikret løn under
uddannelse.
Har du rejselyst er der også gode muligheder for at komme til udlandet i forbindelse med din uddannelse indenfor det
grønne område. Skolen har samarbejde
med skoler i flere andre lande, og der
er fin mulighed for at komme i praktik i
udlandet.
Indenfor det grønne område er der mange
spændende jobs at vælge imellem, og det
er let at finde en god praktikplads. Skolens
studievejledning hjælper dig godt på vej og
kan give svar på de fleste af de spørgsmål,
der dukker op undervejs i din uddannelse.
Informationsmøde
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 19
i Auditoriet på Døesvej 70.
Åbent hus
Lørdag den 31. januar 2015 kl. 10-13
har vi åbent hus i alle afdelinger. Kom
og se eleverne i undervisningen. Grib
chancen for at udspørge både dem,
lærerne og vejlederne om uddannelserne
på Uddannelsescenter Holstebro.
Se meget mere på www.ucholstebro.dk
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
GRUNDFORLØB
Dyr, planter og natur
HOVEDFORLØB
Landmand
Jordbrugsassistent
Jordbrugsmaskinfører
Uddannelsescenter Holstebro · Dyr, planter og natur
Skivevej 112 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 600 · www.ucholstebro.dk
43
EUD SÆRLIGT OM LANDBRUGSUDDANNELSEN
Grindsted Landbrugsskole
Det er os, der uddanner fremtidens landmænd og naturforvaltere. Vores kendetegn
er et stærkt fagligt miljø, et godt kammeratskab og godt sammenhold - her er kort
sagt rart at være.
Hvad tilbyder vi?
På Grindsted har vi alle landbrugsuddannelsens moduler, så du har gode muligheder for at finde ud af, om det er den vej, du
vil. Og vi har en skole mere på adressen;
nemlig TronsøSkolen, hvor der er elever fra
hele landet, der tager 10. klasse med hest,
ræs eller gastronomi, så der er masser
af kammerater. Sammen med Grindsted
Gymnasium starter vi EUX, hvor du kan
tage landmandsuddannelsen, samtidig
med du får en gymnasial uddannelse.
Skolen
Internationalisering
Vi ligger i udkanten af Grindsted, og her er
dejlig grønt og lyst. Vi har samarbejde med
rigtig mange af egnens landmænd om at
give dig det bedste praktiske input i din
uddannelse. Vi har 20 lærere, der kappes
om at give dig en god undervisning. Og du
får ikke lov at sove i timerne - der skal
bestilles noget, både i klassen og udenfor.
Vi har høje ambitioner på dine vegne.
Vi har gode og lyse klasser, og der er
trådløst internet overalt på skolen. Vores
værksteder og biologilokaler er store og
moderne. Vores værelser er 2-mands, dog
med enkeltmandsværelser til de ældre elever. De fleste af vores elever bor på skolen.
Og vi spiser godt!
Vi har også udenlandske studerende på
skolen. Du møder elever fra andre kulturer
og bliver klar til at samarbejde med dem
ude i landbruget.
På de fleste af vores uddannelser er der en
udlandstur undervejs i kurset.
Fritiden
Hvis du vil vide mere
Der er masser af muligheder i fritiden,
både i Grindsted by og på selve skolen. I
Grindsted er der svømmehal, bowlinghal,
biograf, bibliotek og meget mere. På skolen
har vi blandt andet motorklub, fitnessklub,
idrætshal, udendørs sportsbaner, billard og
andet, du kan koble af med. Hvis du gerne
vil have en hest med, er der også mulighed
for det. Vores ridehal har konkurrencemål;
staldene er moderne, og der er udendørs
baner til både spring og dressur.
Skolen er en del af ”Campus Grindsted”;
som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i byen, der skal sikre et
godt studie- og fritidsmiljø.
Du er altid velkommen til at ringe til os
og få en aftale om at se skolen.
Studievejledning og praktikpladser
Vi hjælper dig både før, under og efter
kurset, så du kan få det bedst mulige
match af dine kvalifikationer og din
uddannelse. Vi informerer dig om dine
muligheder for godkendte praktikpladser
med AER, der giver dig løn under uddannelsen, og om SU.
Åbent Hus
Lørdag den 10. januar 2015. Vi håber du
benytter lejligheden til at besøge os.
Infomøder
Torsdag den 23. oktober 2014 og torsdag
den 7. maj 2015.
Følg evt. med på hjemmesiden og tilmeld
dig sms.
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
UDDANNELSEOPSTART
10. klasse med landbrug*
August
Grundforløb dyr, natur, planter
August og januar
Grundforløb med 10. klasse
August og januar
1. Hovedforløb, Landbrugsassistent
Februar
2. Hovedforløb, Landmand med speciale i husdyr eller planter September
EUXAugust
LEDERUDDANNELSEOPSTART
ProduktionslederFebruar
VirksomhedslederSeptember
AgrarøkonomFebruar
*) I samarbejde med TronsøSkolen
GRINDSTED Grindsted Landbrugsskole
LANDBRUGSSKOLE
44
Tronsø Parkvej 40 · 7200 Grindsted · Tlf. 7532 0722 · www.grindls.dk
EUD SÆRLIGT OM LANDBRUGSUDDANNELSEN
45
EUD FISKER
Uddannelsen til erhvervsfisker
Erhvervsfiskeriets Grunduddannelse er den
faglige uddannelse til fisker.
Uddannelsen, sætter dig i stand til at begå
dig på havet under alle forhold.
Du lærer forskellige fisketeknikker, om
fiskeriregulering og fiskeredskaber, motorer
og sikkerhed, og du kan få rettigheder til at
føre visse fiskefartøjer.
At være fisker
Før rejsen består en fiskers arbejdsopgaver
i at klargøre kutter og fangstredskaber til
fiskeri.
På havet skal der fires grejer ud, slæbes
og hives grej ind. Når fangsten er kommet
ombord, skal den sorteres, renses og nedkøles. Når kutteren kommer i havn, skal
fangsten landes.
Herefter skal fangstredskaber og kutter
rengøres, efterses og gøres klar til næste
tur på havet.
At starte på uddannelsen
til erhvervsfisker
Uddannelsen til erhvervsfisker varer 2 år.
For at starte på uddannelsen skal du have
9 års skolegang og være fyldt 16 år. Du
skal have et godt helbred, og du skal des-
Efter de tre ugers søsikkerhedskursus starter uddannelsen med
6 måneders praktik.
46
Kursus
Faglært fisker
uden have gennemgået et 3-ugers obligatorisk sikkerhedskursus. Sikkerhedskurset
gennemføres på Fiskeriskolen.
Sikkerhedskurset
På sikkerhedskurset bliver du undervist i
arbejds- og søsikkerhed, brug af redningsudstyr, brandbekæmpelse, fiskerimetoder
og lovgivning inden for erhvervsfiskeri.
Er du under 18 år, er kursus og ophold
gratis. Er du mellem 18-20 år og har du
ingen indtægt (offentlig forsørgelse),
koster kurset 485 kr. pr. uge inkl. kost og
logi.
Uddannelsen
Når du har gennemgået sikkerhedskurset,
kan du indgå en uddannelseskontrakt med
Danmarks Fiskeriforening.
Uddannelsen er en vekseluddannelse og
består af praktikperioder samt to skoleperioder på Fiskeriskolen på hver 11 uger.
Uddannelsen starter med et praktik-ophold (ca. 6 måneder) og derefter et skoleophold på 11 uger.
Under skoleopholdene får du lejlighed til
at erhverve en række vigtige certifikater,
du får brug for, hvis du senere vil have ret
Praktik
6 mdr.
Skole
11 uger
Praktik
6 mdr.
Elevløn
Skole
11 uger
til at føre dit eget skib eller uddanne dig til
fiskeskipper. Du lærer også at vedligeholde
fiskeredskaber, hvordan EU og Folketinget
regulerer fiskeriet, hvordan fiskeren styrer
fiskeskibets økonomi m.v.
Når uddannelsen er afsluttet, får du Det
Blå Bevis, der er fiskeriets svendebrev. Det
giver dig adgang til økonomisk støtte til
at starte som selvstændig fisker, adgang
til fiskerettigheder, og hvis du har bestået
prøverne undervejs i uddannelsen også ret
til at føre visse fartøjer.
Praktikplads
Danmarks Fiskeriforening garanterer, at der
er en praktikplads til dig, hvis det er muligt,
og hvis skolen finder dig egnet.
Du får løn under uddannelsen. Lønnen er
i 2014 ligger mellem 11.000-14.000 kr/
mdr. afhængig af, hvor langt du er i din
uddannelse. I praktikperioderne skal du
gerne deltage i tre forskellige former for
fiskeri og i øvrigt deltage i alle opgaver og
arbejdsgange ombord.
Praktik
6 mdr.
2 år i alt
EUD FISKEHANDLER
Uddannelsen til fiskehandler
Uddannelsen som fiskehandler er en ny
og spændende individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, der er udviklet specielt
til dig, der ønsker at arbejde med fisk og
skaldyr på mange måder og niveauer.
Du vil med uddannelsen som fiskehandler
få en grundig viden om fisk og skaldyr.
Håndværket er både knyttet til detailhandel, fiskeri og opdræt. Endvidere er forarbejdning, præsentation og tilberedning
af specialiteter en væsentlig del af en
fiskehandlers arbejde.
Om uddannelsen
Uddannelsen giver dig et indgående varekendskab til fisk og skaldyr herunder fiskearter, fiskeri- og opdrætsmetoder samt køb
og salg af fisk og skaldyr.
Du bliver godt rustet til at rådgive kunder
om indkøb af fisk. Du kan ligeledes indgå i
dialog med kunden om tilberedningsmetoder, menusammensætninger og opbygning
af måltider primært baseret på fisk og
skaldyr.
Du lærer om grundtilberedningsmetoderne, og du kan bruge dem, når du marinerer,
graver eller røger fisk. Du lærer ligeledes
at fremstille sushi, sund fastfood samt forskellige færdigretter af fisk og skaldyr. Du
lærer om udskæringsmetoder og beregning af udbytteprocent i forhold til fiskeart
og fileteringsteknik. Du får en masse viden
om sporbarhed, mærkning og certificering
samt fremtidig udvikling indenfor innovation og iværksætteri i branchen.
Flere måder at begynde på
Fiskehandleruddannelsen hører under indgangen ”Mad til mennesker”, der har flere
beslægtede uddannelser under sig. Du kan
begynde uddannelsen på tre forskellige
måder:
• Du kan begynde med grundforløbet
• Du kan begynde i praktik, hvis du har en
praktikaftale med en arbejdsgiver.
• Du kan tage uddannelsen via ny mesterlære, hvor du det første år bliver oplært
hos en mester.
Uddannelsen, der er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, tager ca. 2 år og
8 mdr. – dog ikke over 3 år, hvor du undervises 3 x 11 uger på skolen. Du afslutter
fiskehandleruddannelsen med
en svendeprøve.
Uddannelsessteder
Hele hovedforløbet udbydes af Fiskeriskolen i Thyborøn. Hele eller dele af grundforløbet kan også tages på de skoler, der
udbyder ”Mad til mennesker”.
Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de forskellige arbejdsfunktioner, der hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads
og indgå en skriftlig uddannelsesaftale
med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan få hjælp af skolen. Der er
ikke mulighed for at komme i skolepraktik
på denne uddannelse.
Du kan få oplysninger om praktikpladssituationen ved at kontakte skolen. Her
kan du også indhente oplysninger om
hvilke virksomheder, der er godkendt til at
ansætte elever, og hvilke der har opslået
ledige praktikpladser.
Økonomi
Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra
den dag, din uddannelsesaftale træder i
kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen er ca. 10.500 kr. om
måneden, slutløn ca. 13.500 kr. Begynder
du uddannelsen med skoleophold, får du
ikke løn i den første skoleperiode, med
mindre du har en uddannelsesaftale. Du
kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du kan
på visse betingelser få tilskud til dækning
af dine transportudgifter. Er man over 25 år
kan der være andre økonomiske muligheder.
Fremtidsmuligheder
Uddannelsen er ny. Fisk og vildt forhandles traditionelt fra specialforretninger
og fiskebiler, men også supermarkeder
viser stigende interesse for dette område.
Fastfood som sushi og færdigretter til den
travle forbruger er et marked i vækst og
med gode indtjeningsmuligheder. Endelig
har forbrugernes fokus på sunde nordiske
fødevare banet vejen for store uudnyttede
potentialer i erhvervet.
Få mere at vide
Du kan få mere at vide på hjemmesiden
www.fiskeriskolen.dk.
47
EUD FISKER
Fiskeriskolen
Der er vagt på skolehjemmet og i fritiden
har du mulighed for at deltage i flere forskellige aktiviteter. Vi har også en oldfrue
på skolen, som du altid kan kontakte, hvis
du får brug for hjælp til medicin, lægebesøg m.m.
Fiskeriskolens kantine sørger for alt daglig
kost til både elever og kursister. Der serveres morgenmad, kaffe om formiddagen,
frokost, aftensmad og aftenskaffe til vore
elever og kursister.
Undervisning
På Fiskeriskolen i Thyborøn uddanner vi
unge og voksne til erhvervsfisker og fiskehandler. Uddannelsen til erhvervsfisker tager 2 år, hvor du undervises 2 x 11 uger på
skolen. Uddannelsen til fiskehandler tager
ca. 2 år og 8 mdr. – dog ikke over 3 år, hvor
du undervises 3 x 11 uger på skolen.
Skolehjem
På Fiskeriskolen har vi et skolemiljø, der
bidrager til, at du får et godt skoleophold
og et stort udbytte af undervisningen.
Vi tror på, at du lærer bedst og mest, når
du trives og har det godt. Derfor et det
vigtigt, at vi møder hinanden med respekt
og forståelse – elever såvel som kursister.
Du er derfor også ansvarlig for at tage
hensyn til de andre – samt at elever og
kursister har forskellige ønsker, behov og
regler under opholdet.
På skolen bor og undervises både unge
under 25 år og voksne. Skolehjemmet er
derfor opdelt i en afdeling for elever og en
afdeling for kursister på efteruddannelse.
Afdelingerne har hver deres opholdsstue.
Fiskeriskolen råder over lokaler, udstyr og
undervisningsskibet Athene. Alt har en høj
kvalitet og er indrettet, så du får mest ud
af undervisningen og opholdet på skolen.
Undervisningen skal være spændende og
udfordrende for dig. Derfor lægger lærerne
meget vægt på, at undervisningen hele
tiden skifter mellem teori og praksis – og
det du lærer skal du med det samme kunne bruge i din praktik og senere i dit job.
Du har også et ansvar for en god undervisning, så vi forventer, at du møder frisk og
forberedt op til undervisningen.
Kompetencecenter
Vi tilbyder alle former for uddannelse og
kurser til fiskerierhvervet og øvrige ansatte
i de blå erhverv. Det gælder grunduddannelser, efteruddannelser, kurser samt rådgivning til både ansatte og ejere i erhvervet. Kompetencecenteret tilbyder målrettede, tværfaglige og kompetencegivende
uddannelser, der ruster fiskerierhvervet og
øvrige ansatte bedst muligt til fremtidens
udfordringer. Derudover udbyder vi efteruddannelse indenfor andre relevante fag-
SKOLEN UDBYDER FØLGENDE
Sikkerhedskurset
Grunduddannelsen til erhvervsfisker (skoleforløb 1 + 2)
Fiskehandleruddannelsen
Efteruddannelseskurser for erhvervsfiskere
Kurser og efteruddannelser til blå erhverv samt kompetencecenter til blå erhverv
Fiskeriskolen
Ærøvej 9 · 7680 Thyborøn · Tlf. 9691 9230 · www.fiskeriskolen.dk
48
områder, bl.a. ledelse, økonomi, sprog og IT.
Kompetencecenteret har fiskerierhvervet,
havne og fiskeauktioner som nære samarbejdspartnere. Vi bidrager aktivt til
udviklingen af miljøerne i de blå erhverv
ved at indsamle, formidle og videregive
nye viden.
Kompetencecenteret holder til i moderne
og veludstyrede lokaler, som gør det særdeles attraktivt til afholdelse af arrangementer af forskellig art. Vi kan bl.a. tilbyde
forplejning, overnatning og gode undervisningslokaler og medvirke ved den praktiske
planlægning og afvikling af arrangementet.
Vi kan desuden planlægge og afholde
kompetenceudvikling og arrangementer
ude i landet, så du lokalt kan få præcis det
kursus eller arrangement, du ønsker.
Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, kan du altid ringe til
skolens uddannelseskonsulent på
tlf. 9691 2664 og 9691 2663.
Du er også altid velkommen til at ringe til
skolen og aftale tid til en rundvisning.
EUD FISKEHANDLER
49