Hent ansøgningsskema

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE
Gør tanke til handling
VIA University College
__________________________________________________________________________
ANSØGNINGSSKEMA TIL
ENKELTFAG UNDER ÅBEN UDDANNELSE MED
STUDIESTART AUGUST 2015
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet:
1) Ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver
2) Ansøgningen vedlægges dokumentation i kopi af adgangsgivende gymnasiale fag.
3) Ansøgningen sendes til:
Læreruddannelsen i Skive
Dalgas Allé 20, 7800 Skive
Att. Henriette Falling
A. Personlige oplysninger
Fornavn:
Efternavn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer:
Telefon privat:
E-mail:
B. Uddannelsen betales af
Ansøger
Arbejdsgiver
Jobcenter/Kommune
Andet
By:
Telefon mobil:
EAN-nummer
EAN-nummer
EAN-nummer
C. Uddannelsesbaggrund
Lærereksamen
Andet, angiv hvad
D. Adgangsgivende eksamen til linjefagene/undervisningsfagene
STX
HHX
HTX
HF
HF-enkeltfag, angiv hvilke:
Er din adgangsgivende eksamen ikke dansk eller nordisk, vedlæg da dokumentation for bestået studieprøve.
E. Valg af fag
Med start i august 2015 søger jeg optagelse på:
Undervisning i dagtimerne (kl. 08.10 - 15.30), 40 ECTS – LU 13
Dansk
Matematik
Undervisning i dagtimerne (kl. 08.10 - 15.30), 30 ECTS – LU13
Biologi
Billedkunst
Engelsk
Historie
Idræt
Kristendomskundskab/religion
Samfundsfag
Svømmelæreruddannelsen
Deltagerbetaling
Modul á 10 ECTS
Svømmelæreruddannelsen
kr. 6.290,kr. 3.460,-
(Forbehold for prisændring pr. 1. januar)
Bemærkninger:
Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af de angivne
oplysninger.
________________
Dato
____________________________
Underskrift