prognose 2015 - CRM

Sæ
rr
ap
po
rt
prognose
2015
Se prognoser for 2015 samt et
overblik over realiserede byggeog anlægsprojekter i 2013 & 2014
COPYRIGHT © 2014 CRM-Byggefakta A/S
indholdsfortegnelse
Indledning
side 3
Overblik hele landet & regioner
side 4
Prognose & analyse
side 23
Fordelt på hele landet / regioner
side 24
Fordelt på hovedgrupper
side 28
Fordelt på bygherretyper
side 33
Fordelt månedsvis
side 36
Top 10 lister
side 37
Top 10 projekter 2015
side 38
Top 10 aktører 2015
side 40
Top 10 bygherretyper 2015
side 42
Datagrundlag
side 44
Om CRM-Byggefakta A/S
side 45
Kontaktpersoner
side 49
Copyright: CRM-Byggefakta A/S
Rapporten må kun benyttes af det firma, som har købt rapporten, og den må således ikke videregives til tredje part. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra rapporten med kildeangivelse.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
2
Prognosen for 2015 viser fortsat positive takter
Totalmarkedet i 2015* forventes at vokse med 4% i forhold til 2014, der allerede
nu må karakteriseres som et godt år for den danske byggebranche
Velkommen til Prognose 2015. På de følgende sider
får du et detaljeret indblik i den danske byggeaktivitet i 2015. Rapporten er baseret på mere end
100.000 dataindsamlinger fra mere end 13.000
byggeprojekter.
Rapporten er bygget op i tre dele. Første del giver
dig et detaljeret indblik i 2015 for hele landet samt
de fem regioner. Anden del af rapporten indeholder prognoser samt analyser, med kommentarer
til prognosen for 2015 i forhold til 2014. I tredje
og sidste del finder du top 10-lister for projekter,
aktører samt bygherretyper i 2015.
Væksten fortsætter i 2015
2014 har vist overraskende vækst i den danske byggeaktivitet, og det ser ud til, at vi holder niveauet og
kan se frem til yderligere vækst på 4% i 2015.
Prognosen dækker 2.353 projekter i 2015 og det
forventes, at der realiseres byggerier for knap 70
mia. kr. i Danmark til næste år. I reelle tal svarer det
til projekter for knap 2,9 mia. kr. mere end i 2014.
Dette er vel og mærke ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som alene har en anlægssum på 32 mia. kr.
og udmærker sig ved at være danmarkshistoriens
til dato største anlægsprojekt. Projektet omtales
særskilt på side 25.
2015 står i hospitalernes tegn
Prognosen for 2015 viser fremgang for hovedgrupperne ’Boliger’, ’Sport og fritid’, samt ’Butik, kontor
og lager’. Boligselskaberne sætter for alvor gang i
renovering af flere boligbyggerier. Der er også fortsat godt gang i nybyggeriet inden for ’Butik, kontor
og lager’ med flere store nye kontordomiciler.
Fremgangen er dog mest markant inden for hovedgruppen ’Sundheds- og socialvæsnet’. Der bliver for
alvor sat gang i hospitalsbyggerierne, og hovedgruppen tegner sig for hele 17% af totalmarkedet i
2015.
Fremgangen betyder, at selvom vi ser væsentlig
tilbagegang for hovedgrupperne ’Skoler og uddannelse’ og ’Anlæg’ i 2015, så udvikler totalmarkedet
sig stadig positivt.
Der er vækst i alle regioner i 2015, dog med undtagelse af Region Syddanmark, der går markant
tilbage.
Jeg ønsker dig god læselyst.
Jens Slott Johansen
Adm. direktør
* eksk
l.
Femer
n Bælt
,
se side
25
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
3
overblik - hele landet & regioner
Se prognose for 2015 for
hele landet og de 5 regioner
hele landet
prognose 2015
overblik - hele landet (ekskl. femern bælt)
projekter
i alt i 2015
69.485
sum i mio.
2015
12.348
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2015
sum og antal projekter fordelt på år
start
Nyt Aalborg Universitetshospital
4.100
201506
Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet
2.800
201508
Company House - Ørestad Down Town
2.000
201508
Ørestad Down Town - Kontordomiciler
1.500
201510
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
1.300
201506
Regionshospitalet Vestjylland - DNV Gødstrup - Fase 1
1.264
201501
Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen
1.200
201501
Vejle midtby - opførelse af butikker og boliger
1.200
201510
Udvidelse af Field's Ørestad - The Summits
1.173
201510
DNU - Nyt Psykiatrisk Center i Skejby - OPP
1.125
201512
Læs om
Femer
n Bælt
på side
25
Hele landet
2.358
80.000
Mio.
2.353
2.305
2.500
70.000
2.000
Mio. kr.
60.000
28.106
50.000
1.500
40.000
30.000
69.485
58.453
20.000
1.000
38.518
500
10.000
0
2013
Realiseret 2013
0
(+ 32 mia.
Femern)
2015
2014
Realiseret 2014
Antal
2.353
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Antal
Samlet for hele Danmark
2013
2014
2015
Antal byggeprojekter
2.358
2.305
2.353
58.453
66.625
69.485
Beløb i millioner
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
5
hele landet
prognose 2015
Projekter fordelt efter Stadier i
overblik - hele 2015
landet (ekskl. femern bælt)
Projekter fordelt efter stadier i 2015
0%
4%
1%
Top 10 bygherrer i 2015
antal
mio. kr.
11
32.100
8
5.150
Banedanmark
35
5.147
Region Hovedstaden
41
4.681
Region Nordjylland
13
4.517
Region Midtjylland
25
4.208
Københavns Kommune
87
2.269
Steen & Strøm Danmark A/S
3
1.976
MT Højgaard a/s
8
1.877
12
1.521
Femern Bælt A/S
10%
NCC Property Development A/S
10%
23%
28%
4%
Vejdirektoratet
20%
NB: TOP 10 BYGHERRER vises inklusiv Femern Bælt-forbindelsen
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
6.651
Skitseforslag
15.996
2.523
Indbudte teams
Projektering
14.182
Detailprojektering
19.513
7.235
Licitation
690
Indbudte entreprenører
2.663
Licitationsresultat
34
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
14.504
9.362
2.225
6.327
933
899
827
5.254
10.299
11.793
7.710
4.486
9.571
7.343
12.566
9.866
7.393
4.453
5.000
4.244
10.000
5.044
15.000
11.836
Mio. kr.
20.000
9.716
17.117
25.000
20.787
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
Energi og
renovation
Anlæg
(+ 32 mia. Femern)
Prognose 2015
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
6
hele landet
prognose 2015
overblik - hele landet (ekskl. femern bælt)
Projekter fordelt efter
byggeart i 2015
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2015
Projekter fordelt efter byggeart i 2015
13%
1%
18%
12%
44%
14%
57%
18%
13%
10%
Nybyg
39.598 mio. kr.
Kombi
8.057 mio. kr.
Renovering
12.395 mio. kr.
Anlæg
9.435 mio. kr.
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
renov.
kombi
anlæg
Boligselsk. Almen
3.151
7.449
2.049
183
12.832
Kommune
3.008
2.066
1.808
2.686
9.568
Region
8.011
663
589
29
9.292
957
685
120
4.987
6.749
23.915
1.490
3.402
1.546
30.353
556
42
89
4
691
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
Nybyg
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter
fordelt
på hovedgrupper
og byggeart
i 2015
Projekter
fordelt
på hovedgrupper
og byggeart
11.460
14.000
9.102
9.607
8.420
9.676
12.000
10.000
i 2015
0
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
84
163
12
1.879
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
31
61
253
369
373
157
0
15
1.045
1.057
7
1.949
963
1.535
363
727
16
4.572
25
2.000
11
4.000
1.037
1.773
6.000
2.735
Mio. kr.
8.000
Anlæg
(+ 32 mia. Femern)
Anlæg
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
7
regioner
prognose 2015
overblik – Region Hovedstaden
projekter
i alt i 2015
28.290
sum i mio.
2015
16.171
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2015
sum og antal projekter fordelt på år
30.000
Mio.
start
Company House - Ørestad Down Town
2.000
201508
Ørestad Down Town - Kontordomiciler
1.500
201510
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
1.300
201506
Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen
1.200
201501
Udvidelse af Field's Ørestad - The Summits
1.173
201510
Projekt Syd2020 - Renovering af gårdhavehuse
1.100
201506
Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center
1.019
201503
Nordhavn - Redmolen - Boliger & ehvervsbyggeri
852
201510
Kirkebjerg Erhvervspark - Kontorbyggeri
825
201508
Opførelse af boliger
800
201510
REGION HOVEDSTADEN
756
700
800
719
700
25.000
Mio. kr.
600
11.182
20.000
500
15.000
24.160
10.000
400
28.290
300
200
15.011
5.000
100
0
0
2013
Realiseret 2013
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Antal
719
2014
Realiseret 2014
2015
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Antal
2013
2014
2015
700
756
719
24.160
26.193
28.290
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
8
regioner
prognose 2015
overblik – Region Hovedstaden
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2015
3%
2%
0%
Top 10 bygherrer i 2015
8%
antal
mio. kr.
41
4.681
4
4.150
87
2.269
MT Højgaard a/s
8
1.787
KLP Ejendomme A/S
1
1.300
Steen & Strøm Danmark A/S
2
1.176
Metroselskabet I/S
4
1.167
10
1.161
3
1.090
12
984
Region Hovedstaden
NCC Property Development A/S
15%
Københavns Kommune
26%
Lejerbo
20%
2%
Skanska Øresund
Boligforeningen 3b
24%
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
2.389
Skitseforslag
7.331
475
Indbudte teams
Projektering
6.797
Detailprojektering
5.695
Licitation
4.130
Indbudte entreprenører
501
Licitationsresultat
939
34
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
4.119
2.134
140
3.656
3.749
646
295
377
290
3.146
1.336
7.085
4.720
4.637
3.150
2.221
1.057
2.000
1.819
4.000
1.552
6.000
7.984
8.000
5.389
Mio. kr.
10.000
3.393
12.000
5.316
10.117
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
Energi og
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret renovation
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Anlæg
Prognose 2015
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
9
regioner
prognose 2015
overblik – Region Hovedstaden
Projekter fordelt efter
byggeart i 2015
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2015
Projekter fordelt efter byggeart i 2015
7%
1%
15%
22%
48%
14%
56%
22%
10%
5%
Nybyg
15.835 mio. kr.
Kombi
4.154 mio. kr.
Renovering
6.272 mio. kr.
Anlæg
2.030 mio. kr.
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
renov.
kombi
anlæg
Boligselsk. Almen
1.175
3.653
1.305
64
6.196
Kommune
1.000
1.187
936
925
4.049
Region
2.325
306
173
21
2.826
372
436
68
551
1.428
10.786
665
1.662
470
13.583
175
24
10
0
209
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
Nybyg
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
6.496
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
7.000
Renovering
Kombi
55
96
12
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
74
3
39
25
12
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
Nybyg
174
121
1
0
404
455
791
530
899
1
0
223
357
10
10
1.000
2
608
772
2.000
1.769
3.000
1.970
2.274
4.000
1.619
Mio. kr.
5.000
4.200
4.288
6.000
Energi og
renovation
Anlæg
Anlæg
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
10
regioner
prognose 2015
overblik – Region sjælland (ekskl. femern bælt)
projekter
i alt i 2015
7.722
sum i mio.
2015
9.455
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2015
Mio.
start
2.800
201508
Køge Park - Stadion - OPP
650
201504
Holbæk Arena - Ny sportsarena - OPP
400
201511
BoligKorsør afd. 7 og afd. 12 - Renovering
322
201505
Køge Bugt Motorvejen, etape 2 syd - Broer og vej
300
201504
Distributionscenter STC Køge
250
201507
Nykøbing F. - Modernisering af Akutsygehus MANA
228
201505
Margrethegården - Nedrivning og genopbygn. af boliger
210
201511
Elektrificering af jernb. Køge Nord-Næstved - Anlægsarb.
200
201503
Lerchenborg Gods - Solcelleanlæg
200
201501
Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet
sum og antal projekter fordelt på år
Læs om
Femer
n Bælt
på side
25
REGION SJÆLLAND
9.000
400
346
8.000
310
350
279
7.000
300
Mio. kr.
6.000
250
1.739
5.000
4.000
6.934
3.000
200
7.722
150
100
4.287
2.000
50
1.000
0
0
2013
Realiseret 2013
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Antal
346
(+ 32 mia.
Femern)
2015
2014
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Antal
2013
2014
2015
310
279
346
6.934
6.026
7.722
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
11
regioner
prognose 2015
overblik – Region sjælland (ekskl. femern bælt)
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2015
0%
3%
1%
Top 10 bygherrer i 2015
10%
2%
21%
2%
45%
16%
antal
mio. kr.
Femern Bælt A/S
11
32.100
Banedanmark
11
3.825
Vejdirektoratet
3
378
Albo-Almennyttige Boligbyggeri Korsør
2
374
Region Sjælland
8
323
Boligselskabet Sjælland
6
284
NCC Property Development A/S
1
250
TK Development A/S
2
217
Sorø Kommune
5
201
Lerchenborg Gods A/S
1
200
NB: TOP 10 BYGHERRER vises inklusiv Femern Bælt-forbindelsen
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
778
Skitseforslag
1.645
129
Indbudte teams
Projektering
1.262
Detailprojektering
3.495
143
Licitation
70
Indbudte entreprenører
200
Licitationsresultat
0
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
3.284
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
1.993
3.000
240
250
106
171
163
52
606
470
489
931
1.001
832
877
774
706
1.607
276
500
542
1.000
503
1.500
1.391
2.000
1.084
Mio. kr.
2.500
2.265
3.500
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
Energi og
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret renovation
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Anlæg
(+ 32 mia. Femern)
Prognose 2015
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
12
regioner
prognose 2015
overblik – Region sjælland (ekskl. femern bælt)
Projekter fordelt efter
byggeart i 2015
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2015
Projekter fordelt efter byggeart i 2015
4%
32%
13%
44%
28%
14%
2%
39%
15%
9%
Nybyg
2.435 mio. kr.
Kombi
Renovering
1.169 mio. kr.
Anlæg
730 mio. kr.
3.389 mio. kr.
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
renov.
kombi
anlæg
Boligselsk. Almen
165
675
144
13
997
Kommune
392
134
282
275
1.083
0
18
160
0
177
114
129
32
2.781
3.056
1.496
205
111
319
2.132
269
8
0
0
277
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
Nybyg
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 2015
3.282
1.200
760
644
600
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
0
2
0
83
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
0
0
0
28
14
3
128
273
142
189
2
89
72
114
38
29
0
0
9
76
140
9
200
194
400
157
481
Mio. kr.
800
764
1.000
Anlæg
(+ 32 mia. Femern)
Anlæg
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
13
regioner
prognose 2015
overblik – Region syddanmark
projekter
i alt i 2015
9.771
sum i mio.
2015
8.125
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2015
Mio.
start
1.200
201510
Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane
900
201506
VIVA - Opførelse af shoppingcenter
800
201511
Sønderborg - Hotel med waterpark
600
201505
Psykiatrihospital v. Vejle Sygehus - OPP
450
201501
Citycenter Broen - Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård
300
201503
Kliplev - Opførelse af biogasanlæg
300
201505
Vejle - Opførelse af erhvervspark
280
201506
Korskærparken afd. 307 - Renovering af boliger
253
201502
UCL - Odense Campus - Renovering og tilbygning
252
201510
Vejle midtby - opførelse af butikker og boliger
sum og antal projekter fordelt på år
REGION SYDDANMARK
551
16.000
14.000
500
442
12.000
Mio. kr.
600
495
5.236
10.000
400
300
8.000
6.000
10.703
4.000
200
9.771
8.701
100
2.000
0
0
2013
Realiseret 2013
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Antal
442
2014
Realiseret 2014
2015
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Antal
2013
2014
2015
551
495
442
10.703
13.937
9.771
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
14
regioner
prognose 2015
overblik – Region syddanmark
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2015
0%
5%
0%
13%
7%
20%
24%
Top 10 bygherrer i 2015
antal
mio. kr.
Nordic Property Vision A/S
1
1.200
Banedanmark
8
1.071
Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia
8
898
Steen & Strøm Danmark A/S
1
800
Sønderborg Havneselskab A/S
2
615
Pedersen Group A/S
5
487
Region Syddanmark
7
475
Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A
4
412
11
302
1
300
Sønderborg Kommune
21%
TK Development A/S
10%
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
1.307
Skitseforslag
2.346
979
Indbudte teams
Projektering
2.022
Detailprojektering
1.931
650
Licitation
23
Indbudte entreprenører
513
Licitationsresultat
0
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
2.919
1.429
418
141
326
731
155
500
1.517
2.513
1.667
2.100
543
1.509
1.978
2.102
562
1.000
1.293
1.500
1.417
1.339
2.000
713
Mio. kr.
2.500
1.758
3.000
1.560
2.840
3.500
2.739
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
Energi og
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret renovation
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Anlæg
Prognose 2015
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
15
regioner
prognose 2015
overblik – Region syddanmark
Projekter fordelt efter
byggeart i 2015
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2015
Projekter fordelt efter byggeart i 2015
16%
0%
18%
12%
14%
55%
3%
59%
13%
10%
Nybyg
5.801 mio. kr.
Kombi
1.117 mio. kr.
Renovering
1.295 mio. kr.
Anlæg
1.558 mio. kr.
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
renov.
kombi
anlæg
Boligselsk. Almen
668
768
306
6
1.747
Kommune
497
233
184
485
1.399
Region
138
52
63
8
261
67
25
0
873
965
4.406
207
563
185
5.361
25
9
1
2
37
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
Nybyg
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt
hovedgrupper
og byggeart
i 2015i 2015
Projekter
fordeltpå
på
hovedgrupper
og byggeart
2.019
2.500
1.508
1.537
2.000
1.146
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
Nybyg
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
7
2
0
1
20
46
0
63
49
28
0
351
486
111
134
76
192
108
263
328
5
2
0
0
0
3
86
500
338
1.000
862
Mio. kr.
1.500
Anlæg
Anlæg
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
16
regioner
prognose 2015
overblik – Region midtjylland
projekter
i alt i 2015
16.743
sum i mio.
2015
13.106
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2015
sum og antal projekter fordelt på år
18.000
start
Regionshospitalet Vestjylland - DNV Gødstrup - Fase 1
1.264
201501
DNU - Nyt Psykiatrisk Center i Skejby - OPP
1.125
201512
Ceres-grunden - Boliger, erhverv og kultur
980
201508
Hveiti - Opførelse af bioraffinaderi
900
201508
Sky Tower
900
201506
Holstebromotorvejen 6714/6717 - Broer og vejanlæg
700
201506
La Tour Tårnet - Opførelse af højhus
700
201509
Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger
700
201502
Randers - Opførelse af solcellepark
680
201505
DNU - Etape S4
590
201503
REGION MIDTJYLLAND
700
588
565
581
16.000
Mio.
600
14.000
Mio. kr.
500
7.679
12.000
400
10.000
8.000
16.743
13.402
6.000
300
200
8.189
4.000
100
2.000
0
0
2013
Realiseret 2013
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Antal
588
2014
Realiseret 2014
2015
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Antal
2013
2014
2015
581
565
588
13.402
15.868
16.743
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
17
regioner
prognose 2015
overblik – Region midtjylland
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2015
0%
5%
1%
Top 10 bygherrer i 2015
9%
10%
21%
4%
29%
21%
Projekter Fordelt på stadier
antal
mio. kr.
Region Midtjylland
25
4.208
Århus Kommune
37
1.141
Vejdirektoratet
2
1.050
A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma
1
980
NA Skejby ApS
1
900
Hveiti A/S
1
900
Hotel La Tour A/S
1
700
Solenergi Danmark A/S
1
680
NCC Property Development A/S
2
650
Søndervig Ejendomsselskab ApS
3
623
sum i mio. kr.
Planlægning
1.422
Skitseforslag
3.577
689
Indbudte teams
Projektering
3.449
Detailprojektering
4.907
Licitation
1.690
96
Indbudte entreprenører
913
Licitationsresultat
0
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
1.612
1.845
1.233
339
309
160
2.569
3.603
4.054
3.280
2.012
1.476
1.119
1.276
2.142
2.559
34
1.000
1.024
2.000
881
3.000
1.541
3.892
4.000
2.464
Mio. kr.
5.000
1.629
6.000
4.794
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
Energi og
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret renovation
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Anlæg
Prognose 2015
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
18
regioner
prognose 2015
overblik – Region midtjylland
Projekter fordelt efter
byggeart i 2015
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2015
Projekter fordelt efter byggeart i 2015
10%
1%
11%
17%
45%
14%
15%
64%
17%
6%
Nybyg
10.781 mio. kr.
Kombi
1.797 mio. kr.
Renovering
2.521 mio. kr.
Anlæg
1.644 mio. kr.
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
renov.
kombi
anlæg
Boligselsk. Almen
823
1.647
248
97
2.816
Kommune
888
466
310
736
2.399
2.504
174
193
0
2.871
264
1
20
652
936
6.222
232
956
158
7.568
79
1
71
1
152
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
Nybyg
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter fordelt
hovedgrupper
og byggeart
i 2015i 2015
Projekter
fordeltpåpå
hovedgrupper
og byggeart
3.506
4.000
3.000
2.577
3.500
1.148
Nybyg
Renovering
Kombi
23
0
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret
& transport
forskning
& beredskabst.
28
3
55
57
103
0
0
0
0
272
276
662
234
223
303
0
24
0
147
500
0
1.589
1.815
488
504
1.000
994
1.500
0
2.000
1.713
Mio. kr.
2.500
Energi og
renovation
Anlæg
Anlæg
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
19
regioner
prognose 2015
overblik – Region nordjylland
projekter
i alt i 2015
6.959
sum i mio.
2015
11.977
Aktivitet i kr.
pr. indbygger
top 10 projekter i 2015
Mio.
start
4.100
201506
Frederikshavn Havn - Udvidelse - Etape 1
500
201505
Grønnegården Afd.5 - Renovering af boliger
455
201503
Aalborg - Lejligheder på Stuhrs Brygge
300
201510
Rughaven afd. 4 - Renovering
225
201503
Kildeparken 2020 - Afd. 50
200
201508
Aalborg Universitet, Campus Vest - Institut for Planlægning
137
201505
Sygehus Vendsyssel - Hjørring - Renovering af højhus
137
201509
Boligselsk. NordBo afd. 45 - Familie og ungdomsboliger
120
201508
Opførelse af nyt demensplejecenter
120
201510
Nyt Aalborg Universitetshospital
sum og antal projekter fordelt på år
REGION NORDJYLLAND
8.000
7.000
214
6.000
Mio. kr.
300
258
250
210
200
5.000
4.000
3.000
150
6.959
2.270
100
2.000
3.253
1.000
50
2.330
0
0
2013
Realiseret 2013
Samlet for hele regionen
Antal byggeprojekter
Beløb i millioner
Antal
258
2014
Realiseret 2014
2015
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Antal
2013
2014
2015
214
210
258
3.253
4.601
6.959
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
20
regioner
prognose 2015
overblik – Region nordjylland
Projekter fordelt efter Stadier i
2015
Projekter fordelt efter stadier i 2015
0%
0%
1%
9%
Top 10 bygherrer i 2015
antal
mio. kr.
10
4.460
Frederikshavn Havn A/S
1
500
Hasseris Boligselskab
1
455
23
413
Viva Bolig
2
270
Himmerland Boligforening
3
245
TK Development A/S
1
180
Plus Bolig A.M.B.A.
3
154
Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S
1
150
Frederikshavn Boligforening
3
138
Region Nordjylland
11%
16%
Aalborg Kommune
4%
9%
50%
Projekter Fordelt på stadier
sum i mio. kr.
Planlægning
755
Skitseforslag
1.097
250
Indbudte teams
652
Projektering
3.485
Detailprojektering
623
Licitation
0
Indbudte entreprenører
97
Licitationsresultat
0
Byggeplads etableres
Projekter fordelt på hovedgrupper og år
3.256
Projekter fordelt på hovedgrupper og år.
3.500
3.000
1.596
816
651
193
323
144
132
39
16
342
126
781
274
380
405
682
626
1.530
396
500
347
1.000
289
1.500
1.317
2.000
834
Mio. kr.
2.500
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
Off. bygn.
Energi og
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet politi, militæret renovation
& transport
forskning
& beredskabst.
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Anlæg
Prognose 2015
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
21
regioner
prognose 2015
overblik – Region nordjylland
Projekter fordelt efter
byggeart i 2015
Beløb i mio kr.
Projekter fordelt efter bygherretyper i 2015
Projekter fordelt efter byggeart i 2015
12%
4%
0%
16%
25%
9%
16%
5%
68%
Nybyg
4.747 mio. kr.
Kombi
260 mio. kr.
Renovering
1.139 mio. kr.
Anlæg
814 mio. kr.
45%
Bygherretype
Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen:
renov.
kombi
anlæg
Boligselsk. Almen
319
706
47
3
1.075
Kommune
231
46
96
266
638
3.044
112
0
0
3.156
140
94
0
130
365
1.004
181
111
414
1.709
8
0
7
1
16
Region
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
Stat
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter, som er en kombi-
Privat
nation af nybyg og renovering
Ikke valgt endnu
• Anlæg – gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings-
total
Nybyg
eller jordrensprojekter (læs mere under ”Datagrundlag”)
Projekter
fordeltfordelt
på hovedgrupper
og byggeart
2015
Projekter
på hovedgrupper
ogi byggeart
3.137
1.200
i 2015
754
650
367
600
Renovering
Kombi
Energi og
renovation
0
0
44
0
0
0
0
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
Nybyg
62
149
47
85
3
0
19
36
3
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
0
0
116
182
56
109
3
80
200
216
400
3
32
4
Mio. kr.
800
797
1.000
Anlæg
Anlæg
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
22
prognose & analyse
Se prognosen for 2015 og læs
kommentarer til udviklingen
i 2015 sammenlignet med 2014
hele landet/regioner
prognose 2015
Hele landet (ekskl. femern bælt)
+ 32 mia.
Hele landet
Femern Bæltforbindelsen
(se side 25)
80.000
66.625
70.000
4%
Ændring
- 2015
ift. 2014
Mio. kr.
60.000
28.106
50.000
40.000
30.000
69.485
58.453
20.000
38.518
10.000
0
Realiseret 2013
Realiseret 2013
Prognose 2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser vækst i byggeaktiviteten på 4% ift. niveauet i 2014. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt (se side 25). Totalmarkedet i 2015 forventes at nå 69,5 mia. kr. I 2015 er der fremgang i hovedgrupperne ’Boliger’, ’Sport
og fritid’, samt ’Butik og kontor’. Desuden ses en markant fremgang i ’Sundheds- og socialvæsnet’ på hele 7,3 mia. kr. i reelle tal ift. 2014
som skyldes, at flere store hospitalsbyggerier er udskudt fra 2014 til 2015. Trods en markant tilbagegang for hovedgrupperne ’Skoler og
uddannelse’ og ’Anlæg’, udvikler totalmarkedet sig fortsat positivt i 2015. De største projekter i 2015, bortset fra Femern Bælt-forbindelsen, bliver Aalborg universitetshospital til 4,1 mia. kr. i juni og Company House – Ørestad Down Town til 2 mia. kr. i august.
Region Hovedstaden
8%
Region Hovedstaden
30.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
26.193
25.000
11.182
Mio. kr.
20.000
15.000
10.000
28.290
24.160
15.011
5.000
0
41% 2013
Realiseret
Realiseret 2013
Prognose39%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
Prognose
41%2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en vækst i byggeaktiviteten på 8% ift. niveauet i 2014. I reelle tal er der tale om byggerier for 2 mia. kr. mere
end i 2014. Regionen tegner sig således for 41% af totalmarkedet i 2015. Fremgangen er især båret af hovedgrupperne ’Boliger’ og ’Butik
og kontor’, der tilsammen dækker byggerier for 4,5 mia. kr. mere end i 2014. Men også hovedgrupperne ’Sundheds- og socialvæsnet’ og
’Sport og fritid’ forventes at udvikle sig positivt. Hovedgrupperne ’Skole og uddannelse’ og ’Anlæg’ går begge markant tilbage med hhv.
3 mia. kr. og 1,9 mia. kr. ift. 2014. Samlet set oplever regionen vækst, og det største projekt i 2015 bliver opførslen af Company House –
Ørestad Down Town til 2 mia. kr. Et andet større projekt bliver Rigshospitalet - Fase 1 til 1,2 mia. kr., som påbegyndes i starten af 2015.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
24
regioner
prognose 2015
Region Sjælland (ekskl. femern bælt)
Region Sjælland
9.000
8.000
7.000
Mio. kr.
1.739
5.000
3.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
6.026
6.000
4.000
28 %
+ 32 mia.
Femern Bæltforbindelsen
(se nedenfor)
7.722
6.934
4.287
2.000
1.000
0
Realiseret
12% 2013
Realiseret 2013
Prognose9%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose
11% 2015
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en vækst på hele 28% ift. niveauet i 2014. I reelle tal er der tale om projekter for knap 1,7 mia. kr. mere end
i 2014. Regionen tegner sig således for 11% af totalmarkedet i 2015. Det skal her bemærkes, at prognosen er beregnet ekskl. Femern
Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt nedenfor. Femern påvirker stadig prognosen for regionen positivt, da flere mindre ’klargøringsprojekter’ medregnes på normal vis. Driveren for væksten i regionen er hovedgrupperne ’Anlæg’ og ’Boliger’, der samlet tegner sig
for en fremgang på ca. 1,5 mia. kr. Regionens største projekt i 2015 bliver opgraderingen af jernbanenettet mellem Ringsted og Femern
med en samlet anlægssum på 2,8 mia. kr. Desuden igangsættes Køge Park - Stadium til 650 mio. kr. i april.
Femern Bælt-forbindelsen
I 2015 indledes danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, Femern Bælt-forbindelsen, for alvor. Der er allerede fuld gang i udbygningen af infrastrukturen. I andet halvår af 2015 begynder arbejdet for fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, med en samlet anlægssum på 32 mia. kr. Projekter af så omfattende karakter, inden for et forholdsvist specialiseret område, vil
skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige byggebranche.
Derfor vises prognosen for 2015 uden de fire anlægsprojekter, som i stedet omtales særskilt her. Forberedelsen af infrastrukturen på
land og de øvrige mindre anlægsarbejder indgår i rapporten på normal vis.
Femern Bælt-forbindelsen omfatter, ud over de fire anlægsprojekter i 2015, også to store projekter 2016 og 2017, som ikke vises i tabellen nedenfor. Projekterne er Femern Bælt-forbindelsen Elektriske og mekaniske installationer i 2016 til 4,5 mia. kr. samt Spor og køreledninger i 2017 til 2 mia. kr.
Projekter ifm. Femern Bælt-forbindelsen
Stadie
Start
Totalpris *
Femern Bælt-forbindelsen - Tunneludgravning og landopfyldning
Indbudte teams
201508
8.000
Femern Bælt-forbindelsen - Sydtunnelen
Indbudte teams
201508
8.000
Femern Bælt-forbindelsen - Nordtunnelen
Indbudte teams
201508
8.000
Femern Bælt-forbindelsen - Tunnelportaler og ramper
Indbudte teams
201508
8.000
* Totalprisen for den enkelte entreprise med start i 2015 er anslået. Det har kun været muligt at få oplyst en samlet totalpris for de fire entrepriser.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
25
regioner
prognose 2015
Region Syddanmark
30 %
Region Syddanmark
16.000
14.000
12.000
Mio. kr.
Ændring
- 2015
ift. 2014
13.937
5.236
10.000
8.000
6.000
4.000
10.703
8.701
9.771
2.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
0
Realiseret
18% 2013
Realiseret 2013
Prognose21%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
14% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en markant tilbagegang på hele 30% for regionen ift. i 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 4 mia. kr. mindre end i 2014. Regionen tegner sig for 14% af totalmarkedet, hvilket er 7 procentpoint mindre end i 2014. Tilbagegangen for regionen ses
primært inden for hovedgrupperne ’Energi og renovation’ samt ’Anlæg’, der samlet oplever en tilbagegang på hele 3,5 mia. kr. Generelt kan
man sige, at 2015 glimter ved sit fravær af store projekter. Kun et projekt har en totalpris over 1 mia. kr. og omfatter Vejle Midtby - butikker
og boliger til 1,2 mia. kr. Herudover opføres VIVA – Shoppingcenter i Odense til 800 mio. kr. Det ser dog noget lysere ud for regionen i 2016,
hvor der igen er planlagt flere store projekter f.eks. OUH - Nyt Universitets Hospital til 6,3 mia. kr. og en ny letbane i Odense til 2,3 mia. kr.
Region midtjylland
6%
Region Midtjylland
18.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
15.868
16.000
14.000
7.679
Mio. kr.
12.000
10.000
8.000
6.000
16.743
13.402
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
8.189
4.000
2.000
0
Realiseret
23% 2013
Realiseret 2013
Prognose24%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
24%2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en mindre vækst i byggeaktiviteten på 6% ift. 2014. Der er tale om en mindre fremgang, som i reelle tal kun dækker
projekter for 875 mio. kr. Regionen tegner sig for 24% af totalmarkedet i 2015. På trods af lav vækst i regionen, er der stadig markante ændringer inden for hovedgrupperne. Der er især fremgang for grupperne ’Sundheds- og socialvæsnet’ og ’Boliger’, der tilsammen vokser med 2,9
mia. kr. i 2015. Væksten modsvares dog af en tilbagegang for gruppen ’Anlæg’ på ca. 2 mia. kr. Det skal bemærkes, at der er to store projekter til
3 mia. kr. med byggestart i december 2014 – forsinkes og udskydes disse til 2015, vil det påvirke prognosen positivt. De to største projekter i
regionen bliver Fase 1 af Supersygehuset DNV Gødstrup til 1,2 mia. kr. i januar og DNU - Nyt Psykiatrisk Center i Skejby i december til 1,1 mia. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
26
regioner
prognose 2015
Region Nordjylland
51 %
Region Nordjylland
8.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
7.000
Mio. kr.
6.000
4.601
5.000
4.000
2.270
3.000
2.000
1.000
3.253
6.959
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.330
0
Realiseret
6% 2013
Realiseret 2013
Prognose7%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
10% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en markant fremgang for regionen på hele 51% ift. niveauet i 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 2,4
mia. kr. mere end i 2014. Nordjyderne sætter sig dermed på hele 10% af totalmarkedet i 2015. Væksten i regionen er alene drevet af det
nye universitetshospital, der bygges i Aalborg til 4,1 mia. kr. Region Nordjylland er traditionelt set den mindste region, hvorfor projekter
af denne størrelse slår kraftigt igennem i prognosen. De øvrige hovedgrupper i regionen fastholder niveauet fra 2014 eller går tilbage.
Blandt de største projekter i 2015 ud over Aalborg Universitetshospital, er det værd at nævne Frederikshavn Havn – Etape 1 med byggestart i maj og Grønnegården afd. 5 i Aalborg til marts. Begge projekter har et budget på ca. 500 mio. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
27
hovedgrupper
prognose 2015
Fordeling på hovedgrupper
14.504
9.362
10.299
2.225
933
899
827
5.254
6.327
11.793
7.710
4.486
9.571
7.343
12.566
9.866
9.716
7.393
4.453
5.000
5.044
10.000
4.244
15.000
11.836
Mio. kr.
20.000
20.787
25.000
17.117
Hovedgrupper - overblik
0
Boliger - huse Sport, fritid, Butik, kontor,
Skoler,
Sundheds- &
og lejligheder kultur & hotel lager, industri uddannelse & socialvæsnet
& transport
forskning
Realiseret 2013
2014 (realiseret + prognose)
Off. bygn.
politi,
militæret &
beredskabst.
Energi og
renovation
Anlæg
Prognose 2015
Når vi ser på prognosen for hovedgrupperne, er det ikke overraskende hovedgruppen ’Sundheds- og socialvæsnet’, der oplever markant
fremgang i 2015 ift. niveauet i 2014. Hovedgruppen forventes at vokse med hele 7,3 mia. kr. i forhold til 2014 og udgør 17% af totalmarkedet i 2015. Der ses også fremgang inden for hovedgrupperne ’Bolig’, ’Sport og fritid’ samt ’Butik og Kontor’ i 2015. Derimod forventes
en markant tilbagegang for hovedgruppen ’Skole, uddannelse & forskning’, hvor aktivitetsniveauet i 2015 forventes at ligge hele 53%
lavere end i 2014, hvilket svarer til projekter for ca. 5,1 mia. kr. mindre end i 2014. Hovedgruppen ’Anlæg’ går ligeledes tilbage med 5,1
mia. kr., en tilbagegang på 35% ift. 2014.
Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder
21 %
Boliger - huse og lejligheder
25.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
Mio. kr.
20.000
17.117
15.000
7.670
20.787
10.000
5.000
11.836
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
9.447
0
Realiseret
20%2013
Realiseret 2013
Prognose26%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
30% 2015
Prognose 2015
Prognosen for hovedgruppen viser vækst i byggeaktiviteten på hele 21% i 2015. I reelle tal er der tale om projekter for 3,6 mia. kr. mere
end i 2014. Hovedgruppen forventes at udgøre hele 30% af totalmarkedet, hvilket er en stigning på 4 procentpoint ift. 2014. Hovedgruppen dækker projekter for knap 21 mia. kr. i 2015. Ser man på byggeart, fordeler projekterne sig ligeligt mellem renovering (8,4 mia. kr.)
og nybyggeri (9,6 mia. kr.). Projekt Syd2020 – Gårdhavehuse i Albertslund til 1,1 mia. kr. er det største boligprojekt i 2015, som forventes
igangsat i juni. Af øvrige større projekter kan nævnes Glostrup Boligforening afd. 9 - Stadionkvarteret til 800 mio. kr. i januar.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
28
hovedgrupper
prognose 2015
Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel
47 %
Sport, fritid, kultur & hotel
Ændring
- 2015
ift. 2014
8.000
7.000
Mio. kr.
6.000
5.044
5.000
4.000
2.196
7.393
3.000
2.000
4.244
2.848
1.000
0
Realiseret
7% 2013
Realiseret 2013
Prognose8%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose
11% 2015
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Prognosen for hovedgruppen ’Sport og fritid’ viser også en markant vækst. Aktivitetsniveauet for denne hovedgruppe forventes i 2015
at ligge hele 47% over niveauet i 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 2,3 mia. kr. mere end i 2014. Hovedgruppen forventes at
udgøre 11% af totalmarkedet i 2015, en vækst på 3 procentpoint i forhold til 2014. Ser man på ’byggeart’ for denne hovedgruppe, er der
primært tale om nybyggeri, som udgør 4,5 mia. kr., resten er renovering, kombination eller anlæg. Hovedgruppens største projekter i
2015 bliver Køge Park – Stadion til 650 mio. kr., som igangsættes i april, samt Sønderborg - Hotel med waterpark til 600 mio. kr. og Holbæk Arena - Ny sportsarena til 400 mio. kr.
Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport
29 %
Butik, kontor, lager, industri & transport
Ændring
- 2015
ift. 2014
14.000
12.000
9.716
Mio. kr.
10.000
2.689
8.000
6.000
4.000
12.566
9.866
7.027
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.000
0
Realiseret
17% 2013
Realiseret 2013
Prognose15%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
18% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en vækst på 29% for hovedgruppen ift. 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 2,8 mia. kr. mere end i
2014. Dermed udgør hovedgruppen hele 18% af totalmarkedet i 2015. Ser man på byggeart, er der stort set kun tale om nybyggeri, som
udgør hele 11,5 mia. kr. Netop denne hovedgruppe er sammen med ’Boliger’ den største hovedgruppe. For begge grupper gælder det, at
de er meget konjunkturfølsomme ift. de øvrige grupper, da man ofte afventer salg eller udlejning, før et projekt opføres. Company House
i Ørestad Down Town til 2 mia. kr. og tilhørende kontordomiciler til 1,5 mia. kr. udgør hovedgruppens største projekter i 2015. I Odense
finder man også projektet VIVA - Shoppingcenter til 800 mio. kr. som også bliver et af hovedgruppens større projekter i 2015.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
29
hovedgrupper
prognose 2015
Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning
53 %
Skoler, uddannelse & forskning
Ændring
- 2015
ift. 2014
12.000
9.571
10.000
Mio. kr.
8.000
3.874
6.000
4.000
7.343
5.698
2.000
4.453
0
Realiseret
13%2013
Realiseret 2013
Prognose14%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
6% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en tilbagegang på hele 53% for hovedgruppen ift. niveauet i 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 5,1
mia. kr. mindre end i 2014. Dermed udgør hovedgruppen kun 6% af totalmarkedet i 2015, hvilket er en tilbagegang på hele 8 procentpoint ift. 2014. Generelt er hovedgruppen i 2015 karakteriseret ved fraværet af store projekter over 500 mio. kr. Hovedgruppen tæller i
stedet en række mindre og mellemstore projekter, som stort set er lige fordelt mellem byggearterne nybyg, renovering og kombination.
Hovedgruppens projekter kendetegnes ved en høj gennemførselsgrad, iht. tidsplan og uden økonomiske udfordringer. Af store projekter
i 2015, kan nævnes ny Teknisk Skole i Silkeborg til 290 mio. kr. i juni, samt Vestamager Skole til 275 mio. kr. i august.
Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet
163 %
Sundheds- & socialvæsnet
14.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
12.000
Mio. kr.
10.000
8.000
6.000
4.000
4.486
7.710
11.793
2.044
2.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
2.442
0
Realiseret
13% 2013
Realiseret 2013
Prognose
2014 (juli14)
7%
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
17% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en markant vækst på hele 163% for hovedgruppen, i reelle tal er der tale om projekter for 7,3 mia. kr. mere end
i 2014. Hovedgruppen forventes at udgøre hele 17% af totalmarkedet i 2015, en stigning på 10 procentpoint ift. 2014. Væksten skyldes
primært at fire store hospitalsprojekter er fremrykket til 2015. Blandt byggeart udgør Nybyggeri størstedelen af byggeaktiviteten. Hovedgruppen har flere store projekter over 1 mia. kr. med byggestart i årets første kvartal, heriblandt DNV Gødstrup Fase 1 til 1,2 mia. kr.
samt Herlev Hospital Akutmodtagelse til 1 mia. kr. Aalborg Universitetshospital bliver hovedgruppens største projekt i 2015 til 4,1 mia. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
30
hovedgrupper
prognose 2015
Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester
4%
Off. bygn. politi, militæret & beredskabst.
1.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
933
900
800
Mio. kr.
700
642
600
500
400
899
827
300
200
292
100
0
Realiseret
1% 2013
Realiseret 2013
Prognose1%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
1% 2015
Prognose 2015
Hovedgruppen ’offentlige bygninger’ holder stort set samme niveau i 2015 som i 2014. Denne hovedgruppe indeholder alle offentlige
projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, og derfor vil man typisk se, at
store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. I 2015 dækker hovedgruppen således projekter for knap 900 mio. kr. i alt. Hovedgruppens største projekt i 2015 bliver opførelse af administrationsbygninger på Kalvebod Brygge til 500 mio. kr. i oktober samt udvidelse
af Glostrup Politistation i august til 150 mio. kr.
Hovedgruppe: Energi og renovation
58 %
Energi og renovation
7.000
6.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
5.254
Mio. kr.
5.000
4.000
3.000
3.791
6.327
2.000
1.000
1.462
2.225
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
0
Realiseret
11% 2013
Realiseret 2013
Prognose8%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
3% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en tilbagegang på hele 58% ift. 2014, i reelle tal er der tale om en tilbagegang på 3 mia. kr. Med projekter for 2,2
mia. kr. i 2015 forventes hovedgruppen dermed kun at udgøre 3% af totalmarkedet i 2015, en tilbagegang på 5 procentpoint i forhold til
2014. Ava Affaldvarme i Aarhus på 1 mia. kr. med byggestart i december i 2014, kan meget vel blive udskudt til 2015 og dermed mindske
hovedgruppens tilbagegang. De største projekter i 2015 for hovedgruppen er Hveiti - Opførelse af bioraffinaderi til 900 mio. kr. i august,
samt Randers solcellepark til 680 mio. kr. i maj. Desuden opføres flere biogasanlæg heriblandt et i Kliplev til 300 mio. kr. og et i Videbæk
til 290 mio. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
31
hovedgrupper
prognose 2015
Hovedgruppe: Anlæg (ekskl. femern bælt)
35 %
Anlæg
16.000
14.504
14.000
Mio. kr.
12.000
5.200
+ 32 mia.
Femern Bæltforbindelsen
(se side 25)
Ændring
- 2015
ift. 2014
10.000
8.000
6.000
4.000
10.299
9.303
9.362
Prognose22%
2014 (juli14)
Prognose
13% 2015
2.000
0
Realiseret
18% 2013
Realiseret 2013
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser en markant tilbagegang på hele 35% ift. 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 5,1 mia. kr. mindre end
i 2014. Dermed forventes hovedgruppen kun at udgøre 13% af totalmarkedet i 2015, hvilket er en tilbagegang på hele 9 procentpoint
ift. 2014. Som tidligere nævnt, vises prognosen uden Femern Bælt-forbindelsen, som gennemgås særskilt på side 25. Femern vil stadig
påvirke prognosen for hovedgruppen positivt, da flere mindre ’klargøringsprojekter’ stadig medregnes på normal vis. Hovedgruppens
største projekt i 2015 bliver Opgradering af jernbanenettet mellem Ringsted og Femern til 2,8 mia. kr. Af andre anlægsarbejder kan nævnes Elektrificering af jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg til 900 mio. kr. og Holstebromotorvejen til 700 mio. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
32
bygherretyper
prognose 2015
Bygherretyper - overblik
30.000
29.744
26.902
35.000
30.353
Bygherretyper - overblik
5.000
6.749
11.808
5.774
9.292
3.154
6.335
10.367
10.705
9.568
10.000
12.832
15.000
11.056
20.000
7.962
Mio. kr.
25.000
0
Boligselskab - Almen
Offentlig - Kommune
Realiseret 2013
Offentlig - Region
Realiseret + prog. 2014 (aug)
Offentlig - Stat
Privat
Prognose 2015
Ser man på prognosen for 2015, er det ikke overraskende opjusteringen af forventningerne til regionerne som bygherrer, der springer
mest i øjnene, med en fremgang på hele 6,1 mia. kr. ift. niveauet i 2014. Dette skyldes som tidligere nævne flere større hospitalsbyggerier, der er blevet udskudt fra 2014 til 2015. Derudover ses en fremgang for boligselskaberne, hvor prognosen viser vækst på 1,7 mia. kr.
ift. 2014. Kommunerne og de private bygherrer holder stort set niveauet fra 2014. Det er kun forventningerne til staten som bygherre,
der er nedjusteret med 5 mia. kr. ift. 2014. Nedjusteringen skyldes bl.a. markant færre anlægsprojekter i 2015.
Bygherretype: Almene boligselskaber
16 %
Boligselskab - Almen
14.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
11.056
12.000
Mio. kr.
10.000
5.174
8.000
12.832
6.000
4.000
7.962
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
5.883
2.000
0
Realiseret
14% 2013
Realiseret 2013
Prognose17%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
18% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 for bygherretypen Almen Boligselskab viser vækst på hele 16% ift. niveauet i 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 1,7 mia. kr. mere end i 2014. Der er for alvor kommet gang i renoveringen af boliger, og de almene boligselskaber renoverer
for knap 7,5 mia. kr. i 2015. Med projekter for 12,8 mia. kr. i 2015 sætter de almene boligselskaber sig således på 18% af totalmarkedet.
Blande de største almene boligprojekter i 2015 kan nævnes Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Stadionkvarteret med en anlægssum på
800 mio. kr. i januar samt Grønnegården Afdeling 5 i Aalborg som budgetteres til 450 mio. kr. Det største projekt i 2015 bliver renovering
af gårdhavehuse i Albertslund, projektet forventes igangsat i juni med en totalpris på 1,1 mia. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
33
bygherretyper
prognose 2015
Bygherretype: Offentlig - Kommune
8%
Offentlig - Kommune
12.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
10.367
10.000
Mio. kr.
8.000
6.000
5.154
10.705
9.568
4.000
5.214
2.000
0
Prognose16%
2014 (juli14)
Realiseret
18% 2013
Realiseret 2013
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
14% 2015
Prognose 2015
Projekter med kommunerne som bygherrer holder stort set samme niveau i 2015 som i 2014. Med en mindre tilbagegang på 8% ift.
niveauet i 2014, forventes kommunerne i 2015 at bygge for ca. 9,5 mia. kr. Kommunerne dækker dermed 14% af totalmarkedet i 2015,
hvilket svarer til en tilbagegang på 2 procentpoint ift. 2014. Af interessante projekter i 2015 kan nævnes renoveringen af Mjølnerparken
i København, der forventes igangsat i 2. halvår til 800 mio. kr. Endvidere planlægger Aarhus Kommune energirenovering af kommunale
ejendomme for 442 mio. kr., og Københavns Kommune opfører til august Vestamager Skole med en totalpris på 275 mio. kr.
Bygherretype: Offentlig - Region
195 %
Offentlig - Region
10.000
Ændring
- 2015
ift. 2014
9.000
8.000
Mio. kr.
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
3.154
6.335
9.292
1.329
2.000
1.000
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
1.825
0
Realiseret
11% 2013
Realiseret 2013
Prognose
2014 (juli14)
5%
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
13% 2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 viser markant fremgang for bygherretypen på hele 195% ift. niveauet i 2014. Fremgangen er ikke overraskende,
da der som tidligere nævnt er flere store projekter, som er blevet udskudt fra 2014 til 2015. Regionerne som bygherrer sidder derved
på hele 13% af totalmarkedet i 2015, en vækst på 8 procentpoint ift. 2014. Blandt regionerne drives væksten af regionerne Nordjylland,
Midtjylland og Hovedstaden. Det absolut største projekt i 2015 bliver det nye universitetshospital i Aalborg med et samlet budget på 4,1
mia. kr., der forventes igangsat i juni 2015. De øvrige store projekter tæller Regionshospitalet Vestjylland - DNV Gødstrup Fase 1 til 1,2
mia. kr., Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center til 1 mia. kr. samt Rigshospitalet - Fase 1 til 1,2 mia. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
34
bygherretyper
prognose 2015
Bygherretype: Offentlig - stat
43 %
Offentlig - Stat
Ændring
- 2015
ift. 2014
14.000
11.808
12.000
Mio. kr.
10.000
4.792
8.000
6.000
4.000
2.000
7.016
6.749
Prognose18%
2014 (juli14)
Prognose
10% 2015
5.774
0
Realiseret
10% 2013
Realiseret 2013
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose 2015
Prognosen for 2015 for Staten som bygherre viser en tilbagegang på 43% ift. niveauet i 2014. Med projekter for 6,7 mia. kr. i 2015,
nærmer vi os niveauet for 2013. Staten tegner sig dermed for 10% af totalmarkedet i 2015, en tilbagegang på 8 procentpoint ift. niveauet
i 2014. Tilbagegangen kan blive noget mindre hvis projektet Aarhus Letbane Etape 1 til 2,1 mia. kr. udskydes til 2015. Staten optræder
oftest som bygherre på projekter, der omfatter vejanlæg, broer, kystsikring mv. Det absolut største projekt med staten som bygherre i
2015 bliver Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet til 2,8 mia. kr. Derudover er det værd at nævne Elektrificering af jernbanen
mellem Lunderskov og Esbjerg til 900 mio. kr. og Holstebromotorvejen med en samlet anlægssum på 700 mio. kr.
Bygherretype: Private
2%
Privat
35.000
30.000
25.000
Mio. kr.
Ændring
- 2015
ift. 2014
29.744
11.447
20.000
15.000
30.353
26.902
10.000
18.297
Procenttal er
andel af årlig
markedstotal
5.000
0
Realiseret
46% 2013
Realiseret 2013
Prognose45%
2014 (juli14)
Realiseret 2014
Prognose 2014 (aug)
Prognose
44%2015
Prognose 2015
Prognosen for 2015 for de private bygherrer er stort set uændret ift. niveauet i 2014. Med en mindre stigning i byggeaktiviteten på 2%
ift. niveauet i 2014, er der stadig tale om en tilbagegang i andelen af totalmarkedet på et procentpoint. Med projekter for 30 mia. kr. tegner de private bygherrer sig for 44% af totalmarkedet i 2015. Der igangsættes flere store projekter i 2015 med en totalsum over 1 mia. kr.
Blandt de største kan nævnes Ørestad Down Town med Company House til 2 mia. kr. og kontordomicil til 1,5 mia. kr. Herudover opføres
et kontorhus på Kay Fiskers Plads i København til 1,3 mia. kr., og i Vejle igangsættes projektet Vejle Midtby - Butikker og boliger med en
samlet anlægssum på 1,2 mia. kr.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
35
fordelt månedsvis
prognose 2015
Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned
Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned
14.000
12.000
Mio. kr.
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Jan
Feb
2013
Mar
Apr
Maj
Jun
Realiseret + prognose 2014
Jul
Aug
Prognose 2015
Sep
Okt
Nov
Dec
Gennemsnit 2013-15
Ser man på de forventede projekter fordelt pr. måned, har især juni og oktober usædvanlig høje udsving ift. byggeaktiviteten i 2014. Juni
forventes at blive årets største måned, hvilket primært skyldes igangsættelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, som vægter markant
med en totalpris på 4,1 mia. kr. Udskydes projektet til årets andet halvår, kan det give ekstraordinære udsving, da både august og oktober ligeledes er præget af flere store projekter. I August påbegyndes opgraderingen af jernbanenettet mellem Ringsted og Femern, med
en anlægssum på 2,8 mia. kr. Oktober måned byder desuden på store byggeprojekter bl.a. indledes projekt Vejle Midtby til 1,2 mia. kr. og
i Ørestaden opføres kontordomiciler for 1,5 mia. kr. Uden for statistikken vægter Femern Bælt-forbindelsen på 32 mia. kr. der påbegyndes i andet halvår af 2015.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
36
top 10 lister
Se de største projekter, aktører
og bygherretyper i 2015
top 10 - projekter
prognose 2015
top 10 projekter 2015
hele landet
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Nyt Aalborg Universitetshospital
Aalborg Øst
4.100
201506
202206
Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet - E1001 Track-Works
Ringsted
2.800
201508
201908
Company House - Ørestad Down Town
København S
2.000
201508
201610
Ørestad Down Town - Kontordomiciler
København S
1.500
201510
201810
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
København S
1.300
201506
201806
Regionshospitalet Vestjylland - DNV Gødstrup - Fase 1
Herning
1.264
201501
201702
Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen
København Ø
1.200
201501
201802
Vejle midtby - opførelse af butikker og boliger
Vejle
1.200
201510
201912
Udvidelse af Field's Ørestad - The Summits
København S
1.173
201510
201810
DNU - Nyt Psykiatrisk Center i Skejby - OPP
Aarhus N
1.125
201512
201812
hovedstaden
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Company House - Ørestad Down Town
København S
2.000
201508
201610
Ørestad Down Town - Kontordomiciler
København S
1.500
201510
201810
Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus
København S
1.300
201506
201806
Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen
København Ø
1.200
201501
201802
Udvidelse af Field's Ørestad - The Summits
København S
1.173
201510
201810
Projekt Syd2020 - Renovering af gårdhavehuse
Albertslund
1.100
201506
202006
Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center
Herlev
1.019
201503
201809
Nordhavn - Redmolen - Boliger & ehvervsbyggeri
København Ø
852
201510
201712
Kirkebjerg Erhvervspark - Kontorbyggeri
Glostrup
825
201508
201708
Opførelse af boliger
Hellerup
800
201510
201710
sjælland
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet - E1001 Track-Works
Ringsted
2.800
201508
201908
Køge Park - Stadion - OPP
Køge
650
201504
201609
Holbæk Arena - Ny sportsarena - OPP
Holbæk
400
201511
201802
BoligKorsør afd. 7 og afd. 12 - Renovering
Korsør
322
201505
201705
Køge Bugt Motorvejen, etape 2 syd - 1052.004 Broer og vej
Solrød Strand
300
201504
201612
Distributionscenter STC Køge
Køge
250
201507
201807
Nykøbing F. - Modernisering af Akutsygehus MANA
Nykøbing F
228
201505
201701
Margrethegården - Nedrivning og genopbygning af boliger
Ringsted
210
201511
201712
Elektrificering af jernbanen Køge Nord-Næstved - Anlægsarbejde
Køge
200
201503
201512
Lerchenborg Gods - Solcelleanlæg
Kalundborg
200
201501
201504
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
38
top 10 - projekter
prognose 2015
top 10 projekter 2015 ... fortsat
syddanmark
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Vejle midtby - opførelse af butikker og boliger
Vejle
1.200
201510
201912
Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane
Esbjerg
900
201506
201512
VIVA - Opførelse af shoppingcenter
Odense C
800
201511
201810
Sønderborg - Hotel med waterpark
Sønderborg
600
201505
201805
Psykiatrihospital v. Vejle Sygehus - OPP
Vejle
450
201501
201702
Citycenter Broen - Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård
Esbjerg
300
201503
201703
Kliplev - Opførelse af biogasanlæg
Aabenraa
300
201505
201607
Vejle - Opførelse af erhvervspark
Vejle
280
201506
201611
Korskærparken afd. 307 - Renovering af boliger
Fredericia
253
201502
201602
UCL - Odense Campus - Renovering og tilbygning
Odense M
252
201510
201610
midtjylland
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Regionshospitalet Vestjylland - DNV Gødstrup - Fase 1
Herning
1.264
201501
201702
DNU - Nyt Psykiatrisk Center i Skejby - OPP
Aarhus N
1.125
201512
201812
Ceres-grunden - Boliger, erhverv og kultur
Aarhus C
980
201508
202008
Hveiti - Opførelse af bioraffinaderi
Grenaa
900
201508
201708
Sky Tower
Aarhus N
900
201506
201707
Holstebromotorvejen 6714/6717 - Broer og vejanlæg
Herning
700
201506
201704
La Tour Tårnet - Opførelse af højhus
Aarhus N
700
201509
201803
Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger
Aarhus C
700
201502
201706
Randers - Opførelse af solcellepark
Randers C
680
201505
201511
DNU - Etape S4
Aarhus N
590
201503
201704
nordjylland
By
Mio.
Byggestart
Afsluttet
Nyt Aalborg Universitetshospital
Aalborg Øst
4.100
201506
202206
Frederikshavn Havn - Udvidelse - Etape 1
Frederikshavn
500
201505
201711
Grønnegården Afd.5 - Renovering af boliger
Aalborg SV
455
201503
201803
Aalborg - Lejligheder på Stuhrs Brygge
Aalborg
300
201510
201810
Rughaven afd. 4 - Renovering
Aalborg
225
201503
201903
Kildeparken 2020 - Afd. 50
Aalborg Øst
200
201508
201708
Aalborg Universitet - Campus Vest - Institut for Planlægning
Aalborg Øst
137
201505
201605
Sygehus Vendsyssel - Hjørring - Renovering af højhus
Hjørring
137
201509
201709
Boligselskabet NordBo afd. 45 - Familie og ungdomsboliger
Aalborg
120
201508
201702
Opførelse af nyt demensplejecenter
Aalborg
120
201510
201612
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
39
top 10 - aktører
prognose 2015
top 10 aktører i 2015
bygherrer
Antal
Pris mio kr
Rolle
Femern Bælt A/S
11
32.100
Bygherre
NCC Property Development A/S
8
5.150
Bygherre
Banedanmark
35
5.147
Bygherre
Region Hovedstaden
41
4.681
Bygherre
Region Nordjylland
13
4.517
Bygherre
Region Midtjylland
25
4.208
Bygherre
Københavns Kommune
87
2.269
Bygherre
Steen & Strøm Danmark A/S
3
1.976
Bygherre
MT Højgaard a/s
8
1.877
Bygherre
Vejdirektoratet
12
1.521
Bygherre
Arkitekter
Antal
Pris mio kr
Rolle
Arkitema Architects
31
4.703
Arkitekt
C.F. Møller Danmark A/S
20
2.832
Arkitekt
Årstiderne Arkitekter A/S
26
2.427
Arkitekt
Tegnestuen Vandkunsten ApS
11
1.805
Arkitekt
JJW Arkitekter A/S
6
1.761
Arkitekt
Henning Larsen Architects A/S
10
1.717
Arkitekt
Vilhelm Lauritzen A/S
5
1.568
Arkitekt
Rådgivergruppen DNU I/S
9
1.435
Arkitekt
AART A/S
7
1.416
Arkitekt
Curavita Dnv I/S
4
1.264
Arkitekt
ingeniører
Antal
Pris mio kr
Rolle
Rambøll Danmark A/S
93
7.124
Ingeniør
Niras A/S
29
5.056
Ingeniør
Grontmij/S - Aalborg
47
4.287
Ingeniør
Alectia A/S
22
2.885
Ingeniør
MOE
34
2.818
Ingeniør
Cowi A/S
67
2.802
Ingeniør
Orbicon A/S
36
2.299
Ingeniør
Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I
12
2.159
Ingeniør
Rådgivergruppen DNU I/S
9
1.435
Ingeniør
Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s F.R.I.
4
1.415
Ingeniør
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
40
top 10 - aktører
prognose 2015
top 10 aktører i 2015 ... fortsat
Hoved og totalentreprenører
Antal
Pris mio kr
Rolle
NCC Construction Danmark A/S
10
4.279
Hoved/Totalentreprenør
A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma
3
1.640
Hoved/Totalentreprenør
MT Højgaard a/s
5
1.370
Hoved/Totalentreprenør
KPC-Byg A/S
3
1.855
Hoved/Totalentreprenør
Jcn Bolig A/S
5
676
Hoved/Totalentreprenør
Metnord Jv I/S
1
600
Hoved/Totalentreprenør
Casa Entreprise A/S
6
430
Hoved/Totalentreprenør
Scandi Byg A/S
6
421
Hoved/Totalentreprenør
Per Aarsleff A/S
4
396
Hoved/Totalentreprenør
Time Construction A/S
4
302
Hoved/Totalentreprenør
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
41
top 10 - bygherretyper
prognose 2015
top 10 bygherretyper 2015
alle bygherretyper
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Femern Bælt A/S
11
32.100
Privat - Firma
NCC Property Development A/S
8
5.150
Privat - Developer
Banedanmark
35
5.147
Offentlig - Stat
Region Hovedstaden
41
4.681
Offentlig - Region
Region Nordjylland
13
4.517
Offentlig - Region
Region Midtjylland
25
4.208
Offentlig - Region
Københavns Kommune
87
2.269
Offentlig - Kommune
Steen & Strøm Danmark A/S
3
1.976
Privat - Firma
MT Højgaard a/s
8
1.877
Privat - Developer
Vejdirektoratet
12
1.521
Offentlig - Stat
alle private
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Femern Bælt A/S
11
32.100
Privat - Firma
NCC Property Development A/S
8
5.150
Privat - Developer
Steen & Strøm Danmark A/S
3
1.976
Privat - Firma
MT Højgaard a/s
8
1.877
Privat - Developer
Nordic Property Vision A/S
2
1.800
Privat - Developer
KLP Ejendomme A/S
1
1.300
Privat - Firma
Metroselskabet I/S
4
1.167
Privat - Firma
Skanska Øresund
3
1.090
Privat - Developer
A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma
3
1.060
Privat - Firma
PFA Ejendomme A/S
1
852
Privat - Firma
alle almene boliforeninger
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Lejerbo
18
1.397
Boligselskab - Almen
Arbejdernes Andels-Boligforening
27
1.270
Boligselskab - Almen
Boligforeningen 3b
12
984
Boligselskab - Almen
KAB S.M.B.A
12
879
Boligselskab - Almen
Vridsløselille Andelsboligforening
2
847
Boligselskab - Almen
Glostrup Boligselskab
1
800
Boligselskab - Almen
Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia
7
788
Boligselskab - Almen
Albertslund Boligselskab
1
757
Boligselskab - Almen
Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A
12
735
Boligselskab - Almen
FSBbolig
6
699
Boligselskab - Almen
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
42
top 10 - bygherretyper
prognose 2015
top 10 bygherretyper 2015 ... fortsat
alle offentlige
Antal
Mio. kr
Hoved Bygherretype
Banedanmark
35
5.147
Offentlig - Stat
Region Hovedstaden
41
4.681
Offentlig - Region
Region Nordjylland
13
4.517
Offentlig - Region
Region Midtjylland
25
4.208
Offentlig - Region
Københavns Kommune
87
2.269
Offentlig - Kommune
Vejdirektoratet
12
1.521
Offentlig - Stat
Århus Kommune
36
1.138
Offentlig - Kommune
Bygningsstyrelsen
12
759
Offentlig - Stat
Region Syddanmark
7
475
Offentlig - Region
Silkeborg Kommune
15
467
Offentlig - Kommune
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
43
DATAGRUNDLAG AF HØJ KVALITET
Datagrundlag og metode
Definition af byggeart
Denne rapport er baseret på data registreret i CRM-Byggefakta’s
Som noget helt nyt indeholder rapporten en opdeling af projek-
projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer
ter fordelt på byggearterne Nybyg, Renovering, Kombination og
om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten
Anlæg. Et projekt kan kun figurere i en af de fire nedenstående
baserer sig således på over 13.000 individuelle projekter, lige fra
grupper, og registreres derved med hele anlægssummen i grup-
mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbin-
pen:
delser og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker
både offentlige og professionelle private byggerier. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens
byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for
et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at CRM-Byggefakta før nogen
• Nybyg – gruppen dækker både ny- og tilbygning
• Renovering – gruppen dækker ind- og udvendig renovering
samt ombygning
• Kombination – gruppen dækker projekter som er en kombination af nybyg og renovering.
• Anlæg – denne gruppe indeholder kun rene anlægs-, nedriv-
andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden
nings- eller jordrensprojekter. Dvs. der er intet nybyg eller re-
for hovedgrupperne og bygherretyperne.
novering i denne gruppe. Omvendt kan de øvrige tre grupper
godt indeholde anlægsopgaver, der udføres i forbindelse med
Femern Bælt-forbindelsen
enten nybyg eller renovering.
I 2015 indledes danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, Femern Bælt-Forbindelsen, for alvor. Der er allerede fuld
Indsamling af data
gang i udbygningen af infrastrukturen og til efteråret 2015 be-
Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og
gynder arbejdet for de fire store anlægsprojekter (Tunneludgrav-
budgetter – og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre
ning og landopfyldning, Sydtunnelen, Nordtunnelen, Tunnelpor-
udbudskanaler. CRM-Byggefakta følger de enkelte byggeprojek-
taler og ramper) med en samlet anlægssum på over 30 mia. kr.
ter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret,
Et så omfattende projekt inden for et forholdsvist specialiseret
og underentreprenørerne er valgt. Vores 10 dygtige medarbej-
område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for
dere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved
den øvrige byggebranche. Derfor behandles de fire ovenstående
grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere
projekter isoleret i forhold til prognose 2015 for at sikre, at vi
– hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På
giver et retvisende billede af udviklingen i byggebranchen i 2015.
en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1.000
Forberedelsen af infrastrukturen på land og de øvrige mindre
telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har finge-
anlægsarbejder indgår i rapporten på normal vis.
ren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer.
Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 10 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 100.000 telefoninterviews.
Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed
i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger
registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg
kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som
vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange
indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og
-analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi
en række overordnede analyser og prognoser som den rapport,
du holder i hånden nu.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
44
SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION
SKARP
OVERVÅGNING AF
PRIVAT BYGGERI
50% af alle aktive byggeprojekter
har private bygherrer: Firmaer,
developers, investorer, fonde,
andels- og ejerforeninger
ALLE
OFFENTLIGE UDBUD
OG LICITATIONER
Dækkes via portaler som Udbud.dk
og EU-udbud (Tenders Electronic
Daily) - og info fra anlægsbudgetter,
byggetilladelser og udvalgsreferater
700
1.200
NYE BYGGESAGER
OM UGEN
HJEMMESIDER
tilknyttet byggebranchen
overvåges dagligt
500
Vi kontakter løbende
AVISARTIKLER
ANSVARLIGE
om ugen om bygge- og
anlægsplaner, projekter
eller grundsalg fra alle
trykte og elektroniske
medier
for et byggeprojekt og
får nye oplysninger om
projektet. Herefter
opdaterer vi projektet
i databasen.
10 RESEARCH
MEDARBEJDERE
1.000
TELEFONINTERVIEWS OM UGEN
Vi taler med minimum én
ansvarlig for hver enkelt
byggeprojekt, kontrollerer
oplysninger og skaffer
uddybende information.
Herefter opretter eller
opdaterer vi projektet.
DIN
DATABASE
INFO
9.000
efter dine ønsker
(dit selekteringsskema)
i vores database
SORTERES
AKTIVE BYGGEPROJEKTER
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
45
9.000
byggeprojekter
50 %
MED PRIVATE
BYGHERRER
700
byggesager
om ugen
VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg
Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv?
Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange
CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG
arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leve-
TILBUDSGIVNING
randører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra CRM-Byggefakta.
Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i
For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer
Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et
og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tids-
stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen
punkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter.
og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine
kunders aktiviteter – og automatisk få besked,
Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er
når de bliver involveret i byggeprojekter, der er
indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En
interessante for dig.
fordel, du kun får med Parabyg.
DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET
Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige
database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig
detaljerede informationer af høj kvalitet:
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
Omfatter ca. 9.000 aktuelle og kommende byggeprojekter.
50% af projekterne er med private bygherrer.
Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede.
600-700 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen.
Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt.
Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
46
VÆLG LØNSOMME PROJEKTER
Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv – og målrettet følge de projekter, der er
lønsomme for din virksomhed
Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer:
Tidlige planer
Helhedsplaner, lokalplaner og grundsalg
Planlægning
Bygherre har konkrete planer for sit projekt
Rådgivning
Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses
Skitseforslag
De første streger er slået – bygherrerådgiver eller skitsearki-
tekt er valgt
Indbudte teams
De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams
Projektering
Projektering påbegyndes – projekteringsarkitekt er valgt og
muligvis ingeniør
Detailprojektering
Hovedprojekt er udarbejdet og materialevalg er kendt
Licitation
Licitationsdatoen er kendt og byggearbejdet er udbudt
Indbudte entreprenører
De indbudte eller prækvalificerede entreprenører
Licitationsresultat
Licitationen er afholdt og der er valgt entreprenører
Byggeplads etableres
Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere
påføres
Byggearbejdet afsluttes
Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder og lejere
påføres
MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI
I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem
hovedgrupperne:
Boliger – huse og lejligheder
Sundheds- og socialvæsen
Sport, fritid, kultur & hotel
Offentlige bygninger – politi, militær & beredskab
Butikker, kontorer, lager, industri og transport
Energi og renovation
Skoler, uddannelse og forskning
Anlægsarbejde
Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv.
Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl.
Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 10 eller 25 mio. kr – og naturligvis efter den geografi, der passer til din
virksomhed og salgsorganisation.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
47
MANGE TILFREDSE BRUGERE
Det er de daglige fordele – og nemheden ved at bruge Parabyg – der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler:
Fermacell
ICOPAL
VELUX
Fermacell afsætter sine produkter
Icopal benytter Parabyg til projektover-
VELUX Danmark A/S benytter Parabyg til
af fibergips gennem landets førende
vågning. Systemet hjælper også med at
at få markedsoverblik og generere nye
trælast-, tømmerhandler og byggemar-
holde fokus på relevante rådgivere og
leads til deres landsdækkende salgs-
keder. Ved at udnytte Parabygs fokus på
entreprenører på det danske byggemar-
arbejde, hvor de har fokus rettet mod
konkrete byggeprojekter har Fermacell
ked.
rådgivere.
Markedschef Flemming Adolfsen:
Salgschef Frank Thyrsted Larsen:
opnået en møde-hitrate på 80% og en
højere kvalitet af salgsdialogen.
”Vi er en glad kunde, som har stor gavn
”VELUX Danmark har et langt og ef-
Salgschef Lars Christensen:
af CRM-Byggefakta og Parabyg. Firmaet
fektivt samarbejde med Parabyg om
”Nu arbejder Fermacells konsulenter
er en unik samarbejdspartner og deres
levering af projektinformation. Parabyg
mere målrettet med Parabyg som et
løsninger er med de effektive arbejds-
leverer op til 30% af al projektinforma-
aktivt værktøj i kundekontakten. Samti-
redskaber med til at styrke ICOPAL.
tion til VELUX Danmark, og har gradvist
dig har vi fået en helt anden dialog med
Vi kan på en let og overskuelig måde
udviklet en god evne til at stille skarpt
kunderne, fordi vi taler om konkrete
overvåge alle byggeprojekter og vælge
på betydningen af dagslys og komfort-
projekter, vi har en fælles interesse i at
dem til, der skal arbejdes med. Vi kan
ventilation for mennesker i bygninger,
levere til. Så det er mere en samhandel,
ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere
og leverer på den måde værdi til både
der opstår – end en konsulent, der kun
og entreprenører vi skal målrette vores
arkitekter, konstruktører og VELUX
kommer efter ordrer.
indsats mod. Således får vi en stor viden
Danmark”.
Vi går også tidligt ind i forløbet og kon-
om de enkelte firmaer, som vores kon-
takter entreprenører, når de har vundet
sulenter besøger i deres dagligdag”.
en opgave. Det bliver ofte modtaget
positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som
kanvas. Og brugen af Parabyg betyder,
at 80 ud af 100 henvendelser nu giver
os møder”.
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
48
Brug os til at skabe vækst
Kontakt vores konsulenter der alle har erfaring i forretningsudvikling inden for byggeri. Vi kommer gerne og besøger dig.
kontaktpersoner
Eksterne konsulenter
Nysalg
Support
Karin Johnsen
Lars Bjørn Merland
Dorte Jensen
Business Developer
Salgschef
Salgskoordinator
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 2125 1268
+45 3692 6043
+45 3525 0510
Peter Jacobsen
Jonas Werner
Henrik Specht Jensen
Business Developer
Key Account Manager
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 3055 0025
+45 3692 6037
+45 3692 6071
Stig Berg
Christian Friesz
Steen Jesper Drastrup
Business Developer
Salgskonsulent
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 2497 9749
+45 3692 6028
+45 3525 0519
Thomas Bejer-Andersen
Caya Kaad
Stefan Warncke Hansen
Direktør
Salgskonsulent
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+45 3525 0517
+ 45 3525 0519
+45 3692 6030
Pressekontakt
Lotte Thane
Casper Bak Nygaard
Salgskonsulent
Salgskonsulent
[email protected]
[email protected]
+ 45 3692 6034
+45 3692 6029
Jens Slott Johansen
Adm. Direktør
Morten Mikkelberg
Thomas Pedersen
[email protected]
Salgskonsulent
Salgskonsulent
+45 3525 0511
[email protected]
[email protected]
+ 45 3692 6038
+45 3692 6081
Lotte Bengtson
Administrationselev
[email protected]
+45 3692 6073
CRM-Byggefakta A/S • Sluseholmen 3 • 2450 København SV • Telefon: 7025 3031 • Email: [email protected] • Web: byggefakta.dk
49
Få en
grati
demo
s
af Pa
rabyg
- og u
d
nyt
fo
alle
rdele
ne i m
arked
skarp
ets
este d
ataba
se
CRM-Byggefakta A/S
Sluseholmen 3
2450 København SV
Telefon: +45 7025 3031
[email protected]
www.byggefakta.dk
Byggnadsupplysning i Norden AB
[email protected]
www.byggnadsupplysning.se