Jonatan Sölve

EDHEC Business school Lille
Staden
Lille är en fin stad med en väldigt mysig stadskärna. Staden har en befolkning på över 200 miljoner
invånare och är huvudstad i den nordöstra provinsen Nord-Pas-de-Calais. Det är livligt i staden och
barerna är alltid fulla av liv, även på vardagar. Caféer och restauranger är alltid fulla med folk som
sitter och tar det lugnt vilken bidrar till en skön avslappnad stämning. Den lokala befolkningen är även
väldigt vänlig och hjälpsam. För transport används huvudsakligen tunnelbana. Denna är ganska trång
och inte jätte fräsch men skapar bra förbindningar som gör det lätt att ta sig runt i staden, den stänger
dock efter klockan 12 så jag hade rekommenderat att använda appen Uber för att ta sig hem på
kvällen. Det är värt att notera att det regnar konstant, nästan varje dag i mindre doser, så om du söker
solsken, åk inte till Lille.
Universitetet/skolan
Skolan är en så kallad ”grande ecole” vilket betyder att det är en av de skolor med bäst rykte i
Frankrike, och det krävs väldigt goda betyg och hårt arbete för att komma in. Jag upplevde dock att
eleverna inte hade lika hög motivationsnivå som i Lund helt generellt. De som har gått på skolan får
även tillgång till ett väldigt bra kontaktnät med stora företag vilket man även som utbytesstudent kan
utnyttja för att få jobb i framtiden.
Det är betydligt fler föreläsningar än i Lund och alla moment är obligatoriska, man får alltså inte missa
några moment om man inte har goda skäl. Det krävds t.ex. läkarintyg vid sjukdom. Om man utan goda
skäl missade mer än två föreläsningar i ett ämne får man avdrag från sitt slutbetyg. Det varierar i hur
strikt denna policy är från lärare till lärare, men vissa lärare skickar till exempel runt närvaroark som
alla behöver fylla i trots att det är ca 100 elever i rummet. Det var inte heller samma typ av relation
mellan lärare och elev som i Lund, och lärarna är inte lika lättillgängliga för eleverna, och helt
generellt inte lika villiga att svara på frågor och hjälpa till. Det var inte heller några pauser under
föreläsningarna vilket gjorde att man lätt tappade koncentrationen.
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att skolan ligger utanför stadskärnan i en ort som heter Robaix,
och att det från centrums tar ca 50 minuter att ta sig dit från centrala Lille.
Allmänt om kurser
Betyg berodde till skillnad från Lund inte bara på sluttenta utan även av mid-term exams och
genomgående uppgifter och undervisningsmoment under terminen. ”Turtorials” och genomgående
närvaro och prestation utgjorde i de flesta fallen 25% av betyget, mid-terms, som bestod av
flervalsfrågor utgjorde 25% och slutlig examination 50%. Det var ett ganska stressigt system då alla
tentor hölls på samma vecka, och man endast hade 3 lediga dagar för tentaplugg innan tentaveckan.
Det var inte någon större skillnad på svårighetsgraden jämfört med Lund, men jag hade
rekommenderat att försöka börja tentaplugga i god tid för att undvika stressen.
Mina kurser
Strategic management
Lärare: Mohamed-Hédi Charki, Valérie Duplat & Hedley Malloch
Kursen bestod av tre olika delar med tre olika föreläsare.”The foundamental elements of the strategic
thinking”, ”strategic options” och ”Strategic assesment and emergent strategies”. Kursen innehöll en
mängd grundläggande strategiska begrepp och modeller, som kopplades till riktiga företag under
föreläsningar. Sammanlagt hade vi fyra casestudier, som handlade om kända företag som Nokia och
Lego, efter dessa hade vi tillhörande turtorial i mindre grupper där vi diskuterade det aktuella caset,
och gjorde uppgifter omkring dessa. Kursen var intressant, det var positivt att de kopplade teori till
empiri så pass mycket som de gjorde. Det var dock ganska oklart vad man skulle plugga på till
examineringen, speciellt mid-terms.
Examinering: 25% case och turtorials, 25% mid-terms, 50% slutlig skriftlig tenta
Cost Accounting and management control
Lärare: Henry Haley, Jean-Christophe Bennavail
Detta var en ekonomistyrningskurs på mer avancerad än det jag har läst tidigare i Lund, generellt sätt
gick kursen ut på att presentera olika metoder för att lägga grund för ekonomisk grund för strategiska
beslut inom företag. Det var en hel del budgetering och en hel del inslag av redovisning. Kursen hade
9 turtorials inom allt från, transfer pricing, till dashboards och variance analysis, dock var bara de sista
två av dessa var betygsatta. Man var även tvungen att klara en onlinekurs i redovisning utöver kursen
för att få alla poäng. Huvudläraren Henry Haley förklarade allting väldigt tydligt och var mycket
hjälpsam. Jean-Christophe var tyvärr väldigt otålig och rätt så opedagogisk, han hade också ganska
orimliga krav på eleverna och förväntade sig att man skulle första koncept som bara hade förklarats
hastigt en gång.
Examinering: 25% turtorials och kontinuerlig bedömning, 25% mid-term, 50% sluttenta
Human Resource Management
Lärare: Monique Valcour, Christine Coisne, Lorraine Uhlaner
Den här kursen handlade om hur man utnyttjar humankapital för att få ut så mycket som möjligt av
sina anställda. Kursen innefattade bland annat, rekrytering, jobbspecifiering och kvarhållande av
personal. Kursen innehöll 7 tre-timmars föreläsningar, där man motiverades till att vara aktiv, och fick
chans att resonera och diskutera sina tankar kring aktuella diskussioner. Vi hade även 4 turtorials i
mindre grupper där vi jobbade med olika case med exempel på riktiga situationer som kan uppstå i
företag. Det var en spännande kurs där man fick vara aktiv mycket och formulera en hel del egna
förslag. Övningarna kändes nyttiga och hjälpsamma för det riktiga arbetslivet. Vi fick t.ex. utveckla
egna frågor till arbetsintervjuer, och planera integrering för expats som kom till ett nytt land.
Examinering: 25% turtorials 75% sluttentamen som bestod till 50% av case frågor och 50% multiple
choice frågor
Topics in French Business
Lärare: Christine Coisne
Kursen handlade om Frankrikes affärsklimat och hur denna påverkas av olika företeelser inom
Frankrikes kultur och det franska samhället. Lektionerna var roliga då det var en aktiv och öppen
diskussion och man fick höra många olika perspektiv på saker och ting, då kursen bara var för
utbytesstudenter som hade diverse bakgrunder. Man uppmanades att vara aktiv och diskutera
skillnader mellan affärsklimatet i Frankrike och ens eget land. Läraren Christine Coisne var mycket
karismatisk och gjorde föreläsningarna intressanta. Vi gjorde presentationer om franska företag och
om Frankrike helt generellt.
Examinering: 50% Delaktighet under lektioner och genomgående presentationer
50% slutlig tentamen
Marketing management
Lärare: Olivier Guerreau
Kursen syftade till att lära ut principer om hur marknadsföring används inom riktiga företag och vilka
knep som används för att analysera olika marknader för att ta strategiska beslut. Vi jobbade
genomgående med ett projekt där vi skulle lansera en ny deodorant för män på den franska marknaden.
Man lärde sig mycket på detta men det var även oerhört krävande, då man varje vecka själv behövde
hitta information och göra enkätundersökningar. Varje vecka lottades två grupper till att presentera det
de hade gjort den föregående veckan, så man behövde alltid vara förberedd. Slutligen skulle varje
grupp lämna in en rapport på 30 slides som sammanfattade allt arbete och alla undersökningar man
hade gjort under terminen. Grupperna med de bästa presentationerna fick redovisa framför
representanter från P&G och vinnaren av dessa grupper fick sedan en resa till Paris där de fick besöka
P&Gs huvudkontor. Olivier som lärare var sträng men duktig som föreläsare och tog upp många
intressanta empiriska exempel.
Examinering: P&G grupparbete 25%, Mid-terms 25%, sluttentamen 50%
Corporate Finance
Lärare: Phillip Cogneau
Kursens syfte var att skapa en förståelse för finansiering inom företag och olika sätt att värdera företag
samt finansiella metoder för att värdera projekt och dess lönsamhet. Kursen kopplade även detta till
redovisning och kursen innehöll en del budgetering. Men även nuvärdesberäkningar och beräkning av
diskonteringsräntor. Föreläsaren var mycket snäll och hjälpsam när man ställde frågor men inte
speciellt bra på engelska och inte heller speciellt bra som föreläsare. Detta gjorde att föreläsningarna
kändes ganska meningslösa. Kursen inkluderade 8 turtorials som man jobbade på två och två under
begränsad tid, dessa var väldigt givande och gjorde att man trots att föreläsningarna inte kändes
speciellt givande, lärde sig mycket genomgående under hela terminen.
Examinering: Turtorials och närvaro 25%, Mid-terms 25%, sluttemtamen 50%
Capstone Business game
Lärare: Christine Coisne
Capstone business game var ett spel som spelades inom grupper på 6-8 studenter tre dagar i sträck från
morgon till kväll. Grupperna delades upp i sex olika industrier där man konkurrerade och tävlade mot
andra lag i industrin. Ett visst förarbete krävdes också för att få full poäng på kursen. Spelet kopplade
samman alla företagsekonomiska grenar och gav en bild av hur olika delar av ett företag måste
koordineras för att ett företag ska fungera. De olika delarna på företaget som styrdes var,
marknadsföring, forskning och utveckling, produktion och finansiering. Det gav en inblick i hur rollen
olika departement spelar i större firmor. Spelet innehöll sex rundor och efter varje runda fick man se
hur det hade gått för företaget, det gällde att ha en strategi där man såg till företagets långsiktiga
utveckling och lönsamhet. Efter att alla sex rundor var avslutade hade man en tenta med flervalsfrågor
som utgjorde en del av betyget. En vinnare utsågs från varje industri samt en vinnare bland alla som
hade deltagits, medlemmarna i denna grupp vann var sin ipad. Spelet var bra övning i teamwork och
krävde att alla i gruppen följde en enad strategi.
Examinering: 30% förarbete, 20% tentamen med multiple choice frågor, 50% grupparbete och ranking
i branschen
Boende
Skolan kan hjälpa dig att fixa boende, var inte rädd att kontakta dem, de har rätt brett urval, och
kommer även att hjälpa dig hitta vad just du söker, annars kan det vara ganska svårt att fixa om man
inte kan väldigt bra franska. Det finns dock sidor som leboncoin.fr där man kan söka själv.
Man kan välja att bo i närheten av skolan, det finns t.ex. rum på campus, dessa var dock alla bokade
redan när jag fick min plats bekräftad. Man kan även hyra rum i närliggande områden, (Robaix eller
Croix) som antagligen är de billigaste alternativen. Skolan erbjuder även alternativet att bo hos en
familj i närheten till ett skapligt pris. Själv bodde jag i Lilles stadskärna, och var nöjd med närheten till
utelivet, men i stort sett inget annat. Det var långt till skolan ca 50 minuter vilket var jobbigt när man
började klockan 8 på morgonen ibland. Byggnaden var inte speciellt fräsch och hyresvärden bytte
aldrig ut de trasiga brädorna under sängen eller de rostiga plattorna(som tillslut började glöda och inte
kunde användas alls) fast att han sa att han skulle göra det redan när jag flyttade in. St. Famille hette
min bostad, så se till att ni undviker den. Hyran låg på 490 euro i månaden exklusive el, som gick på
ca 50 euro i månaden, slutligen krävdes också en deposit innan inflytt på en månads hyra, det mest
förargliga var att de skattade min deposit, så istället för att få tillbaka 490 euro fick jag bara ca 440
euro. Väldigt märkligt tyckte jag.
Nöjen & fritid
Skolan hade en association som hette Open-up som var ansvarig för utbytesstudenter. De arrangerade
diverse fester, aktiviteter och resor. Festerna var roliga och det var ett utmärkt tillfälle att umgås med
andra internationella studenter och även med franska studenter som var intresserade av att vara lite
mer internationella. Resorna uppmanar jag att ni följer med på, då de alltid var mycket roliga och till
ett förmånligt pris, diverse resor arrangerades, bland annat till Berlin och Bryssel. Om man har lust att
resa själv så fanns det även utmärkta möjligheter att ta sig till fantastiska städer som, Paris London,
Bryssel och Amsterdam på mindre än två timmar.
För den som är idrottsintresserad finns också möjlighet att gå på fotbolls matcher och se Lilles a-lag i
den franska ligan samt diverse europeiska matcher. Ibland fanns det även studenterbjudanden på
biljetter.
Skolan hade även idrottshall, där det fanns möjlighet att utöva badminton, squash, futsal, simning med
mera. Jag avråder er dock att ni betalar för idrottsanläggningen om ni bara vill använda gymmet då
denna inte var av högsta kvalité.
Det fanns ett fantastiskt uteliv med bargator som var fulla av liv och unga studenter i princip varje dag,
först och främst tänker jag på rue Selferino som ligger i närheten av tunnelbanestationen Rebublique
Beaux arts. Utelivet i Lille kommer inte att göra någon besviken.
Övrigt
Slipa gärna på franskan innan ni åker dit, engelskan är väldigt dålig och man kan inte räkna med att
någon som jobbar på t.ex. ett elbolag eller på skolan ska kunna engelska, tentavakter kommer t.ex. att
ta viktig information om tentamen på franska vilket var fallet under mid-terms när det t.o.m. bara var
utbytesstudenter i tentasalen.
Organisationen är inte på topp heller och det hände rätt ofta att administrationen gjorde slarviga fel.
T.ex. kom någon in efter att vi hade suttit en av två timmar på vår Cost Accounting and Management
Control tentamen och sa att en av de tre uppgifterna på tentan inte skulle ha varit där och inte kommer
att räknas med i resultaten.
Staden är rolig att festa i, då det finns många studenter och ett bra uteliv, men skolan har en del att lära
sig i vissa administrativa aspekter och är ganska oorganiserad. Slutligen måste jag tyvärr varna för att
göra grupparbete med franska studenter, deras motivation var, i min erfarenhet, inte speciellt hög så
det kan hända att ni får ta på er en extra stor arbetsbörda om ni vill att det ska bli bra. I det stora hela
tror jag dock att ni kommer att ha det trevligt i Lille.
Jonatan Sölve, ht-14
[email protected]