Lars Lundquist

Lars Lundquist
2005 års program
– performance shares
Performance shares
– rätt att till ett fastställt
pris i framtiden få köpa
aktier om förutbestämda
prestationskrav uppnås
• God prestation nödvändig
för tilldelning
• Prestationsgraden styr
antalet aktier som tilldelas
• Flerårig prestationsperiod
• Beskattas på samma sätt
som s k personaloptioner
(svensk lagstiftning)
Två prestationsmått för balans
mellan absolut och relativ utveckling
Ökning av vinst
per aktie
• Premiera
vinstökning
Aktiens
totalavkastning
utöver bankindex
• Drivfjäder att
överträffa
andra banker
Programmet löper på 7 år
Slutligt utfall
Rätt att få köpa en
SEB-aktie till fastställt
pris för varje tilldelad
performance share
Fyra års utnyttjandeperiod
2004
2005
2006
2007
Treårig
prestationsperiod
2008
2009
2010
2011
Tuffa krav för tilldelning
Ökning av vinst per aktie
utfall
Årligt genomsnitt under 3 år
Tak
Max 50 %
av total
10%
Inflation + 2% per år
Inflation + 10% per år
Tuffa krav för tilldelning
SEB-aktiens totalavkastning utöver bankindex
utfall Årligt genomsnitt under 3 år
Tak
Max 50 %
av total
10%
Index
Index + 8% per år
Programmets omfattning
• En del av totala ersättningen till ledande
befattningshavare
• Cirka 500 anställda föreslås delta 2005
• Maximalt kan 2 000 000 performance
shares tilldelas, förväntat utfall 800 000
• Kompensation för utebliven utdelning
efter tilldelning max 400 000 aktier
• Lägre förväntad kostnad än 2004 och
finansierat genom löneavstående
(ca 1% av SEB:s personalkostnad)
Sammanfattning
Prestationsbaserat
• Treårig prestationsperiod
• Ökning av vinst per aktie (inflationen + 2%)
• SEB:s totalavkastning utöver andra bankaktiers
totalavkastning
Aktieinriktat
• Långsiktigt engagemang
• Rätt för deltagarna att köpa SEB-aktier
efter tre år
Transparent
• Förslag på årligen återkommande
• Enkel och tydlig tilldelningsgrund
• Beprövat internationellt