Schema att fylla i

1(1)
Schemablankett
Förskola/Familjedaghem
De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) § 10.
Dataregistret används för administration av förskole- och avgiftshantering, statistik,
utbetalning av barnpeng samt schemaplanering. För information och rättelse vänder
man sig till registeransvarige se adressen längst ned på blanketten.
Lämnas till ansvarig chef på enheten eller till respektive
familjedaghem.
Inkom, datum
Förskola/Familjedaghem, namn
Schema för barn, för- och efternamn
Personnummer
Gäller från och med, datum
Snittimmar per vecka
Vecka 1
Från och
med, klockan
Startvecka, nummer (gäller flerveckorscheman)
Till och med,
klockan
Vecka 2
Från och
med, klockan
Till och med,
klockan
Vecka 3
Måndag
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Vecka 4
Fredag
Från och
med, klockan
Till och med,
klockan
Vecka 5
Till och med,
klockan
Vecka 6
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Från och
med, klockan
Till och med,
klockan
Vecka 8
Till och med,
klockan
Från och
med, klockan
Till och med,
klockan
Från och
med, klockan
Till och med,
klockan
Fredag
Från och
med, klockan
Måndag
Vecka 7
Från och
med, klockan
Från och
med, klockan
Till och med,
klockan
Vecka 9
Måndag
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
JKBUN06 Utgåva 01 2003.10 www.signon.se
Namnteckningar (Vid två vårdnadshavare krävs bådas namnteckning)
Ort och datum
Ort och datum
Vårdnadshavare, namnteckning
Vårdnadshavare, namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnteckning enhetschef
Ort och datum
Enhetschef, namnteckning
Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Barnomsorgsadministrationen
177 80 JÄRFÄLLA
Namnförtydligande
Besöksadress
Vasaplatsen 11, Jakobsberg
Telefon/Telefax
08-580 285 00 vx/08-580 289 03
E-postadress
[email protected]
Hemsida
www.jarfalla.se