INTYG om närvaro vid forskningsseminarium - Ping-Pong

INTYG om närvaro vid forskningsseminarium-
Härmed intygas att ………………………………………….., personnr:………………………
Namn,texta
närvarat vid forskningsseminarium med titeln: …………………………..................................
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Talare:…………………………………………………………………………………………..
Institution:………………………………………………………………………………………
Datum: ……-………20..
Värd för seminariet/ seminarieledare:………………………………………………………….
Namnteckning
Namnförtydligande:……………………………………………