Ansökan om medlemskap samt utträde

Datum:
Ansökan om MEDLEMSKAP
i Brf Flygaren1 org. nr 769621-2351
Sökande
Namn:
Personnr:
Adress:
Telefonnr:
Postnr:
Ort:
E-post:
Medsökande
Namn:
Personnr:
Adress:
Telefonnr:
Postnr:
Ort:
E-post:
Jag/Vi har förvärvat nedan angivna bostadsrätt och ansöker därför om medlemskap i Föreningen. Kopia av avtalet bifogas.
Flygkårsvägen nr:
Lägenhetsnummer:
tillträdelsedatum:
Avtal daterat:
Köpeskilling:
Underskrift(er) köpare
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning 1:
Namnteckning 2:
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Undertecknad(e) säljare begär härmed om utträde ur bostadsrättsföreningen
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning sökande:
Namnteckning medsökande:
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Ovanstående säljare har av styrelsen beviljats utträde ur föreningen, samtidigt har styrelsen beslutat antaga
ovanstående köpare som medlem(mar) i föreningen.
Ort och datum:
Ort och datum:
för Brf Flygaren1:
för Brf Flygaren1:
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Brf Flygaren1 c/o Svefab Box 613 184 27 Åkersberga Org nr 769621-2351 [email protected] www.flygaren1.se