Ansökan om urträde ur BRF

ANSÖKAN
– Utträde ur bostadsrättsförening
Till styrelsen i
Bostadsrättsföreningens namn
Sökande
Namn/Firma
Person-/Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
Postnummer
Mobilnummer
Ort
E-postadress
Medsökande
Namn/Firma
Person-/Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
Postnummer
Mobilnummer
Ort
E-postadress
Ansökan om utträde
Jag/Vi har sålt nedan angivna bostadsrätt och begär därför utträde ur föreningen. Kopia av avtalet bifogas.
Fastighet
Lägenhetsnummer
Köpare
Avtal daterat
Person-/Organisationsnummer
Underskrifter
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning, sökande
Namnteckning, medsökande
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Bevittnas
Bevittnande krävs enligt vissa bostadsrättsföreningars stadgar
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning, vittne
Namnteckning, vittne
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Telefonnummer
Mobilnummer
JURKOP28 Utgåva 09 2006.05 © Sign On AB www.signon.se
Telefonnummer
Mobilnummer
1(1)